Документ z1261-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.09.2016, підстава - z1203-16

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2010 N 300
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2010 р.
за N 1261/18556
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 158 ( z1203-16 ) від 05.08.2016 }
Про внесення змін до наказу
Головдержслужби від 04.08.2010 N 214
"Про затвердження Загальних правил
поведінки державних службовців"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ), підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Головне
управління державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 ( 1180-2007-п ), Порядку
розгляду питань, пов'язаних з підготовкою і внесенням подань щодо
осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких
здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України
чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 N 1065
( 1065-2010-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Головного управління державної служби
України від 04.08.2010 N 214 ( z1089-10 ) "Про затвердження
Загальних правил поведінки державних службовців", зареєстрованого
у Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за N 1089/18384, такі
зміни: у заголовку та пункті 1 наказу слова "державних службовців"
замінити словами "державного службовця".
2. Унести до Загальних правил поведінки державних службовців,
затверджених наказом Головного управління державної служби України
від 04.08.2010 N 214 ( z1089-10 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 11.11.2010 за N 1089/18384, такі зміни: у заголовку Загальних правил поведінки державних службовців
та заголовку розділу II слова "державних службовців" замінити
словами "державного службовця".
3. Юридичному департаменту Головдержслужби у встановленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Адміністративно-фінансовому департаменту Головдержслужби
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті
Головдержслужби.
5. Адміністративно-фінансовому департаменту Головдержслужби
ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби та
керівників структурних підрозділів Головдержслужби.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби згідно з розподілом повноважень.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
В.о. Начальника Головдержслужби В.Ткачвгору