Інструкція щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Мінекономрозвитку України; Наказ, Повідомлення, Форма типового документа [...] від 15.09.20141106
Документ z1250-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - z0449-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 22.03.2016}

ПОВІДОМЛЕННЯ
учасникам про результати процедури закупівлі

1. Процедура закупівлі.

2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3. Переможець (переможці).

3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1250/26027

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі

1. Повідомлення надсилається всім учасникам, пропозиції яких було розкрито.

У разі вибору кількох переможців торгів, якщо в документації конкурсних торгів (запиті цінових пропозицій) передбачено подання учасниками пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, або в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в повідомленні зазначається інформація про всіх переможців торгів, визначених за результатами розгляду й оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій).

2. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Зазначається одна з процедур закупівлі, передбачена частиною першою статті 12 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

Зазначаються дата та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

У підпункті 3.1 зазначається переможець (переможці) процедури закупівлі з урахуванням пункту 18 частини першої статті 1 Закону. Інформація зазначається про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 3.2 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 3.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудниквгору