Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України
Мінкультури України; Наказ, Форма типового документа, Довідка від 27.05.2013448
Документ z1250-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.08.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013  № 448


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2013 р.
за № 1250/23782

Про затвердження форми Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про культуру» та Порядку формування базової мережі закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 984, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Довідки про включення закладу культури до базової мережі Мінкультури України, що додається.

2. Відділу взаємодії з Верховною Радою України управління справами (Чумакова Л.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Міністр культури України

Л.М. Новохатько
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
27.05.2013  № 448

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДОВІДКА
про включення закладу культури до базової мережі
___________________________________________ рівня
(загальнодержавного або місцевого)

Обліковий номер закладу культури в Переліку закладів культури базової мережі _________
_____________________________________________________________________________

Найменування закладу культури _________________________________________________

Найменування засновника ______________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________

Форма власності закладу культури _______________________________________________

Організаційно-правова форма закладу культури ____________________________________

Дата включення закладу до Переліку закладів культури базової мережі: «__» ______ 20__ р.

Довідку видав:


___________________________________________________
(посада та прізвище керівника органу, що затверджує
Перелік закладів культури базової мережі)

_____________
(підпис)

«__» _____________ 20___ р.

М.П.

Начальник
управління справами


П.М. Кініченковгору