Інструкція щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій
Мінекономрозвитку України; Наказ, Запит, Форма типового документа [...] від 15.09.20141106
Документ z1245-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - z0449-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 22.03.2016}

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг.

5. Основні умови договору.

6. Строк дії цінових пропозицій.

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання.

7.2. Строк.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце.

8.2. Дата.

8.3. Час.

9. Додаткова інформація.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014
за № 1245/26022

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій

1. Запит складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 запиту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 запиту.

Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 запиту.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 4.2.

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону зазначається опис предмета закупівлі чи його частин (якщо передбачено подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі необхідні технічні та інші параметри, кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк надання послуг.

5. Щодо пункту 5 запиту.

Основні умови договору визначаються замовником з урахуванням положень Цивільного і Господарського кодексів України та Закону.

6. Щодо пункту 7 запиту.

У підпункті 7.1 зазначаються:

вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс;

спосіб подання цінових пропозицій (особисто, з використанням електронних засобів та/або поштою).

У підпункті 7.2 зазначається строк подання цінових пропозицій (дата та час) відповідно до частини другої статті 36 Закону.

7. Щодо пункту 8 запиту.

Зазначаються місце, дата і час розкриття цінових пропозицій з урахуванням частини четвертої статті 36 Закону.

Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

8. Щодо пункту 9 запиту.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудниквгору