Документ z1227-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2017, підстава - z1185-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2006 N 491
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2006 р.
за N 1227/13101

Про затвердження зразка Дозволу на ввезення
та застосування незареєстрованих пестицидів
і агрохімікатів для державних випробувань
та наукових досліджень, а також обробленого
ними насіннєвого (посадкового) матеріалу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }

На виконання вимог Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 04.03.96 N 288 ( 288-96-п ) "Про затвердження Порядку надання
дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів іноземного виробництва" (зі змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зразок Дозволу на ввезення та застосування
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних
випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу, що додається.
2. Департаменту екологічної безпеки (Є.Маторін) забезпечити
подання у встановленому порядку цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лизуна С.О.
Міністр В.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
Головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Перший заступник
Голови Державної митної служби Р.А.Черкасський
Заступник Міністра аграрної
політики України С.Мельник

ЗАТВЕДЖЕНО
Наказ Мінприроди України
08.11.2006 N 491
Зразок
Державний Герб України
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ
на ввезення та застосування
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів
для державних випробувань та наукових досліджень,
а також обробленого ними насіннєвого
(посадкового) матеріалу
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 04.03.96 N 288)

Виданий __________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності)
Місцезнаходження, телефон, факс __________________________________
Виробник, країна _________________________________________________
Постачальник, країна _____________________________________________
Торгова назва препарату
та хімічна назва діючої речовини,
код УКТ ЗЕД ______________________________________________________
(назва препарату, назва і вміст діючої речовини)
Підстава видачі клопотання заінтересованого центрального
дозволу органу виконавчої влади, установи, організації __________________________________________________

Сфера застосування _______________________________________________
Кількість препарату ______________________________________________
Місце використання препарату _____________________________________
Місце зберігання препарату _______________________________________
Пункт пропуску через
державний кордон _________________________________________________
Термін дії дозволу _______________________________________________
Заступник Міністра _________________ М.П.
{ Зразок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }

Директор Департаменту
екологічної безпеки Є.Маторін
вгору