Документ z1226-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.10.2017, підстава - z1185-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2006 N 490
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2006 р.
за N 1226/13100

Про затвердження зразків Посвідчення про державну
реєстрацію, дозволу на використання залишків
пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення
та застосування дослідних партій вітчизняних
пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 201 ( z0521-07 ) від 20.04.2007
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }

На виконання вимог Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 04.03.96 N 295 ( 295-96-п ) "Про затвердження Порядку
проведення державних випробувань, державної реєстрації та
перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зразки: - Посвідчення про державну реєстрацію (додаток 1);
{ Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від
01.09.2017 }
- Дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій
вітчизняних пестицидів і агрохімікатів (додаток 2); { Абзац третій
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }
- зразка етикетки на пестициди і агрохімікати (додаток 3).
{ Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від
01.09.2017 }
2. Департаменту екологічної безпеки (Є.Маторін) забезпечити
подання у встановленому порядку цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лизуна С.О.
Міністр В.Джарти
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України,
Головний державний санітарний
лікар України С.П.Бережнов
Перший заступник
Голови Державної митної служби Р.А.Черкасський
Заступник Міністра аграрної
політики України С.Мельник

Додаток 1
до наказу Мінприроди України
08.11.2006 N 490
Зразок
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
про державну реєстрацію

Серія ___________ N ______________
Видане ___________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання) про те, що відповідно Закону України "Про пестициди і
агрохімікати"
препарат _________________________________________________________
(назва препарату та його препаративна форма) __________________________________________________________________
діюча речовина ___________________________________________________
(назва та її концентрація)
виробник препаративної форми _____________________________________
(виробник та його місцезнаходження)
виробник діючої речовини _________________________________________
(виробник, країна)
сфера та умови застосування ______________________________________
(культура чи об'єкти, тара фасування
та кількість, кг/л) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зареєстрований в Україні терміном до ___________ 200_ р.
Запис у державному реєстрі за N ____ від _________ 200_ р.
Заступник Міністра М.П.
Директор Департаменту
екологічної безпеки Є.Маторін
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }

Додаток 2
до наказу Мінприроди України
08.11.2006 N 490
Зразок
Державний Герб України
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ
на виготовлення та застосування дослідних партій
вітчизняних пестицидів і агрохімікатів
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 04.03.96 N 295)

___________________ N ____________
Виданий __________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, побатькові
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
Місцезнаходження, телефон, факс __________________________________
Торгова назва препарату
та хімічна назва
діючої речовини __________________________________________________
(назва препарату, назва і вміст діючої речовини)
Кількість препарату, т ___________________________________________
Сфера застосування _______________________________________________

Місце використання препарату _____________________________________
Місце зберігання препарату _______________________________________
Термін дії дозволу _______________________________________________
Заступник Міністра ________________
М.П.
Директор Департаменту
екологічної безпеки Є.Маторін

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 329 ( z1185-17 ) від 01.09.2017 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 201 ( z0521-07 ) від
20.04.2007 }

Додаток 4
до наказу Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
08.11.2006 N 490

Зразок етикетки

НАЗВА ПРЕПАРАТУ, препаративна форма
(назва діючої речовини та її концентрація)

1. Заявник: назва, місцезнаходження, тел/факс, e-mail.
2. Виробник: назва, місцезнаходження, тел/факс, e-mail.
3. Призначення: культура, селективність, механізм дії тощо.
4. Класифікація ВООЗ, токсичність: клас небезпечності (згідно з
санітарними нормами).
5. Номер реєстраційного Посвідчення: ____________________________
6. Пакування: тара, кількість (кг, л).
7. Дата виготовлення: ___________________________________________
8. Гарантійний термін зберігання: _______________________________
9. Сумісність з іншими препаратами: _____________________________
10. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: __
11. Рекомендації щодо застосування: культура, об'єкт боротьби,
спосіб, час та кратність обробки, обмеження, період захисної дії
тощо.
12. Вимоги щодо зберігання, перевезення: ________________________
13. Перша медична допомога: _____________________________________
14. Заходи та засоби знешкодження залишків препаратів та знищення
тари: ___________________________________________________________
15. До відома споживача
Для уникнення ризиків для людини та довкілля
слід дотримуватись інструкції щодо використання.
Кольорова розмітка на тарній етикетці
У нижній частині тарної етикетки наноситься горизонтальна
кольорова смуга:
для інсектицидів, акарицидів і нематоцидів - чорного кольору;
для гербіцидів і десикантів - червоного кольору;
для препаратів для обробки насіння - синього кольору;
для фунгіцидів - зеленого кольору;
для фумігантів - коричневого кольору;
для зооцидів - жовтого кольору.
{ Наказ доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 201 ( z0521-07 ) від
20.04.2007 }

Заступник директора
Департаменту екологічної
безпеки В.Єрмаковвгору