Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських формувань
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа, Заява від 19.12.20082226/5
Документ z1220-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2015, підстава - z0754-15


     Витяг скріплюється підписом та печаткою Реєстратора.
{  Підпункт  3.1.3  пункту  3.1  із  змінами,  внесеними  згідно з 
Наказами Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011, N 1059/5
( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
3.1.4. Витяг з Єдиного реєстру про перевірку найменування
політичної партії, громадської та благодійної організації, творчої
спілки, асоціації органів місцевого самоврядування, адвокатського
об'єднання містить такі відомості: { Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009 } реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); вид організації; статус; дата легалізації (реєстрації); форма легалізації; відомості про реєструвальний орган, який здійснив легалізацію
(реєстрацію); відомості про Реєстратора, який вніс інформацію до Єдиного
реєстру; відмітка про відсутність в Єдиному реєстрі відомостей про
раніше зареєстровану (легалізовану) політичну партію, громадську
та благодійну організації, творчу спілку, асоціацію органів
місцевого самоврядування та про надходження документів на
легалізацію (реєстрацію) політичної партії, громадської та
благодійної організації, творчої спілки, асоціації органів
місцевого самоврядування, адвокатського об'єднання з таким самим
найменуванням; { Абзац десятий підпункту 3.1.4 пункту 3.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009 } дата надання витягу та відомості про особу, яка надала витяг
з Єдиного реєстру. { Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }
3.2. Порядок видачі витягів з Єдиного реєстру 3.2.1. Інформація з Єдиного реєстру надається у вигляді
скороченого, повного та деталізованого витягів. 3.2.2. Скорочений витяг з Єдиного реєстру містить такі
відомості: а) номер скороченого витягу; б) відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; в) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в
Єдиному реєстрі; г) загальна кількість записів, що знайдені за вказаними
параметрами пошуку; ґ) номер, за яким може бути отримано повний витяг за даними
параметрами пошуку; д) перший реєстраційний запис про політичну партію,
громадську організацію, благодійну організацію, творчу спілку,
торгово-промислову палату, постійно діючий третейський суд,
статут, асоціацію органів місцевого самоврядування, адвокатське
об'єднання, який знайдений Єдиним реєстром автоматично за
вказаними параметрами пошуку: { Підпункт "д" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
1) про політичну партію: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); основна мета діяльності; відомості про склад керівних органів партії: прізвище, ім'я,
по батькові, посада в політичній партії; місцезнаходження, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
політичних партій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності політичної партії; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора, який вніс відомості до Єдиного
реєстру; 2) про структурні утворення політичної партії: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); форма легалізації; відомості про керівника структурного утворення; місцезнаходження, номер телефону; територія, у межах якої діє структурне утворення політичної
партії; дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у
паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або
інших структурних утворень, передбачених статутом партії або в
книзі обліку первинних осередків політичних партій; відомості про реєструвальний орган; відомості про наявність права юридичної особи структурного
утворення політичної партії; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності структурного утворення
політичної партії; відомості про Реєстратора; 3) про громадські організації, їх спілки, організації
роботодавців, їх об'єднання, профспілки, їх об'єднання, асоціації
кредитних спілок, легалізовані шляхом реєстрації: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус; основна мета діяльності; відомості про склад керівництва центральних статутних
органів; відомості про засновників: для громадян - прізвище, ім'я, по
батькові; для юридичних осіб - повне найменування,
місцезнаходження; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
об'єднань громадян; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності громадської організації; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
4) про місцеві осередки громадських організацій: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); форма легалізації; відомості про керівника; місцезнаходження, номер телефону; дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у
паперовому Реєстрі об'єднань громадян або в книзі обліку
громадських організацій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про легалізацію (реєстрацію)
(його дубліката); відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
5) про громадську організацію, що легалізується шляхом
повідомлення про її заснування: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, місцевий); основна мета діяльності; спрямованість громадської організації; відомості про засновників: прізвище, ім'я, по батькові, місце
постійного проживання; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата легалізації та порядковий номер у книзі обліку
громадських організацій; відомості про реєструвальний орган; відомості про припинення діяльності: дата та підстави
припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
6) про філіали, відділення, представництва та інші структурні
осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на
території України: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; вид структурного осередку; мета діяльності; прізвище, ім'я, по батькові керівника; місцезнаходження; відомості про засновника; дата реєстрації та номер у паперовому Реєстрі об'єднань
громадян; відомості про реєструвальний орган; номер та дата свідоцтва про реєстрацію (його дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
7) про благодійні організації: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус; мета діяльності; відомості про склад керівних органів; відомості про засновників: для громадян - прізвище, ім'я, по
батькові; для юридичних осіб - повне найменування,
місцезнаходження; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
благодійних організацій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію: дата,
підстава анулювання; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
8) відомості про наявні відділення (філії, представництва)
благодійних організацій: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); відомості про керівника; місцезнаходження, номер телефону; дата та реєстраційний номер у книзі обліку філій та
представництв благодійних всеукраїнських, міжнародних благодійних
організацій; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
9) про творчі спілки: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; статус; відомості про склад засновників та керівних органів:
прізвище, ім'я, по батькові, посада в організації; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
творчих спілок; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
10) про територіальні осередки творчих спілок: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; відомості про керівника; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; дата та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі творчих
спілок; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
11) про торгово-промислові палати: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; основна мета діяльності; територія, на яку поширюється діяльність торгово-промислової
палати; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
торгово-промислових палат; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
12) про постійно діючі третейські суди: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; найменування засновника постійно діючого третейського суду; місцезнаходження постійно діючого третейського суду; список третейських суддів: прізвище, ім'я та по батькові; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
постійно діючих третейських судів; відомості про реєструвальний орган; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
13) про статути Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування; місцезнаходження фонду; дата реєстрації статуту фонду та номер; відомості про реєструвальний орган; порядковий номер у паперовому Реєстрі обліку статуту Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань і статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування; основні напрями діяльності фонду; відомості про припинення діяльності; відомості про Реєстратора;
14) про державну реєстрацію статутів територіальних громад: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; повне найменування територіальної громади; повне найменування представницького органу місцевого
самоврядування, який затвердив статут; дата прийняття рішення про державну реєстрацію статуту; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту (його
дубліката); відомості про реєструвальний орган; порядковий номер у паперовому Реєстрі статутів територіальних
громад; відомості про скасування реєстрації статуту; відомості про Реєстратора; е) дата надання витягу та відомості про особу, яка надала
витяг з Єдиного реєстру;
15) про асоціації органів місцевого самоврядування,
адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); статус (всеукраїнський, місцевий); мета створення; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в асоціації; місцезнаходження асоціації, номер телефону; дата державної реєстрації та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі асоціацій органів місцевого самоврядування; номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його
дубліката); відомості про кількість членів всеукраїнської асоціації; відомості про припинення асоціації: дата та підстави
припинення; відомості про Реєстратора; { Підпункт "д" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 доповнено підпунктом 15
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
16) про адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису та дата реєстрації в Єдиному
реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата затвердження статуту; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі
адвокатських об'єднань; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності об'єднання: дата та
підстави припинення; відомості про Реєстратора. { Підпункт "д" підпункту 3.2.2 пункту 3.2 доповнено підпунктом 16
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }
3.2.3. Повний витяг з Єдиного реєстру містить такі відомості: а) номер повного витягу; б) відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; в) номер, передбачений підпунктом "ґ" пункту 3.2.2 цього
Положення; г) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в
Єдиному реєстрі; ґ) загальна кількість записів, що знайдені за вказаними
параметрами пошуку; д) відомості про всі політичні партії, громадські
організації, благодійні організації, творчі спілки,
торгово-промислові палати, постійно діючі третейські суди,
статути, асоціації органів місцевого самоврядування, передбачені
підпунктом "д" пункту 3.2.2 цього Положення, які знайдені за
вказаними параметрами пошуку; { Підпункт "д" підпункту 3.2.3
пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009 } е) дата надання витягу та відомості про особу, яка надала
витяг з Єдиного реєстру.
3.2.4. Деталізований витяг з Єдиного реєстру містить такі
відомості: а) номер деталізованого витягу; б) відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; в) відомості, за якими здійснювався пошук інформації в
Єдиному реєстрі; г) відомості про певне громадське формування, передбачені
підпунктом "д" пункту 3.2.2 цього Положення, які знайдені за
вказаними параметрами пошуку; ґ) відомості про зміни, унесені до знайдених відомостей; д) відмітка про відсутність в Єдиному реєстрі відомостей,
знайдених за вказаними параметрами пошуку; е) дата надання витягу та відомості про особу, яка надала
витяг з Єдиного реєстру.
3.2.5. Витяг скріплюється підписом та печаткою
Адміністратора.
{ Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 скасовано на підставі
Розпорядження КМ N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
3.2.7. До запиту додається документ про внесення плати за
видачу витягу. 3.2.8. Пошук в Єдиному реєстрі інформації про громадські
формування здійснюється за однією або декількома з таких
відомостей: видом; найменуванням громадського формування; повним найменуванням територіальної громади - для статутів
територіальних громад; спрямованістю громадської організації; статусом громадської організації, благодійної організації,
творчої спілки, асоціації органів місцевого самоврядування;
{ Абзац шостий підпункту 3.2.8 пункту 3.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 } територіальною належністю громадського формування (у розрізі
окремої області); формою легалізації; періодом легалізації (реєстрації), що не перевищує одного
року; номером свідоцтва про державну реєстрацію та датою реєстрації
(за наявності); реєстраційним номером запису в Єдиному реєстрі. При формуванні повного витягу пошук в Єдиному реєстрі
здійснюється за номером, указаним у відповідному скороченому
витязі. При формуванні деталізованого витягу пошук в Єдиному реєстрі
здійснюється за реєстраційним номером в Єдиному реєстрі. 3.2.9. Адміністратор відмовляє у видачі витягу, якщо: у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або
нерозбірливо визначені відомості, передбачені пунктом 3.2.8 цього
Положення; відсутній документ про внесення плати за видачу витягу або
плата внесена не в повному обсязі.
3.3. Отримання інформації через веб-сайт 3.3.1. Кожна фізична або юридична особа має право доступу до
відомостей Єдиного реєстру про політичні партії, громадські
організації, благодійні організації, творчі спілки,
торгово-промислові палати та постійно діючі третейські суди,
статути, асоціації органів місцевого самоврядування, адвокатські
об'єднання через веб-сайт, який ведеться Адміністратором Реєстру,
шляхом пошуку та перегляду інформації про: { Підпункт 3.3.1 пункту
3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
N 1772/5 ( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 } 1) політичні партії (за винятком структурних утворень): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата реєстрації; місцезнаходження, номер телефону; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності політичної партії; відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівних органів партії: прізвище, ім'я,
по батькові, посада в політичній партії; { Підпункт 1 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
2) громадські організації (за винятком їх місцевих осередків,
організацій профспілок): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата реєстрації; місцезнаходження статутних органів, номер телефону; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів
або всієї діяльності громадської організації; відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівництва центральних статутних органів;
{ Підпункт 2 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
3) філіали, відділення, представництва та інші структурні
осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на
території України: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; дата реєстрації; місцезнаходження; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; прізвище, ім'я, по батькові керівника; { Підпункт 3 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
4) благодійні організації (за винятком їх відділень, філій,
представництв): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); дата реєстрації; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівних органів; { Підпункт 4 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
5) творчі спілки (за винятком їх місцевих творчих осередків): реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; місцезнаходження керівних органів, номер телефону; дата реєстрації; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; відомості про склад керівних органів: прізвище, ім'я, по
батькові, посада в організації; { Підпункт 5 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
6) торгово-промислові палати: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; дата реєстрації; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності;
7) постійно діючі третейські суди: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; місцезнаходження постійно діючого третейського суду; дата реєстрації; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про анулювання свідоцтва про реєстрацію; відомості про припинення діяльності; список третейських суддів: прізвище, ім'я, по батькові; { Підпункт 7 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
8) статути Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування; місцезнаходження фонду; дата реєстрації статуту фонду; відомості про припинення діяльності;
9) статути територіальних громад: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; повне найменування територіальної громади; дата прийняття рішення про державну реєстрацію статуту; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію статуту (його
дубліката); відомості про скасування реєстрації статуту.
10) асоціації органів місцевого самоврядування: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; { Абзац другий
підпункту 10 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 } повне найменування; місцезнаходження асоціації, номер телефону; дата державної реєстрації; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в асоціації; номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення асоціації; { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнено підпунктом 10 згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1772/5 ( z0936-09 ) від
02.10.2009 }
11) адвокатські об'єднання: реєстраційний номер запису в Єдиному реєстрі; найменування (повне, скорочене (за наявності)); місцезнаходження об'єднання, номер телефону; дата реєстрації; відомості про органи управління: прізвище, ім'я, по батькові,
посада в об'єднанні; номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію (його
дубліката); відомості про припинення діяльності об'єднання. { Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 доповнено новим підпунктом 11 згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }
3.3.2. Пошук інформації, передбаченої пунктом 3.3.1 цього
Положення, здійснюється за найменуванням та видом, номером
свідоцтва про державну реєстрацію та датою реєстрації (за
наявності) громадського формування. { Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 3382/5 ( z1367-11 ) від 24.11.2011 }
3.3.3. Відомості, передбачені пунктом 3.3.1 цього Положення,
оновлюються на веб-сайті один раз на місяць.
IV. Вимоги до витягів з Єдиного реєстру
4.1. Витяги з Єдиного реєстру виготовляються у двох
примірниках.
4.2. Один примірник витягу залишається у справі
Адміністратора, інший видається особі, на запит якої він був
виготовлений. { Розділ IV в редакції Наказу Міністерства юстиції N 601/5
( z0468-15 ) від 24.04.2015 }
Директор Департаменту
легалізації та регулювання
діяльності бюро кредитних
історій О.М.Семьоркіна

Додаток 1
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про політичні партії
та структурні утворення політичних партій
( za220-08 )

Додаток 2
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про громадські організації
та осередки громадських організацій
( za220-08 )

Додаток 3
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про благодійні організації
та відділення благодійних організацій
( za220-08 )

Додаток 4
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про творчі спілки
та територіальні осередки творчих спілок
( za220-08 )

Додаток 5
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про торгово-промислові палати
( za220-08 )

Додаток 6
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про постійно діючі
третейські суди
( za220-08 )

Додаток 7
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про статути Фонду
соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань,
інших фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування та статути
територіальних громад
( za220-08 )

Додаток 8
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАЯВА
про внесення до Єдиного реєстру громадських
формувань відомостей про асоціації органів
місцевого самоврядування
( za936-09 )
{ Положення доповнено Додатком 8 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 487/5 ( z0273-09 ) від 18.03.2009 }

Додаток 9
до Положення про Єдиний
реєстр громадських формувань

ЗАПИТ
про видачу витягу з Єдиного реєстру
громадських формувань
( za220-08 )
{ Додаток 9 змінюється Наказами Міністерства юстиції N 1772/5
( z0936-09 ) від 02.10.2009, N 3382/5 ( z1367-11 ) від
24.11.2011 }

{ Додаток 10 виключено на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1589/5 ( z1853-12 ) від 31.10.2012 }



вгору