Документ z1208-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0997-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012  № 766


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 2012 р.
за № 1208/21520

Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 809 від 09.07.2014
№ 813 від 08.07.2016
№ 937 від 27.08.2018}

Відповідно до статті 18 Закону України “Про інформацію”, Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

{Підпункт 1.1 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 813 від 08.07.2016}

{Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 813 від 08.07.2016}

1.1 Форму звітності № ЗНЗ-2 “Звіт вечірньої (змінної) школи”, що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-2 “Звіт вечірньої (змінної) школи”, що додається.

{Підпункт 1.5 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 813 від 08.07.2016}

{Підпункт 1.6 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 813 від 08.07.2016}

1.3. Форму звітності № ЗВ-1 “Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл”, що додається.

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗВ-1 “Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл”, що додається.

{Підпункт 1.5 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 937 від 27.08.2018}

{Підпункт 1.6 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 937 від 27.08.2018}

2. Форми звітності з питань загальної середньої освіти та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2012/2013 навчального року.

3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у підпунктах 1.1-1.10 пункту 1 цього наказу, покладається на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати в установлені строки збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділенню інформаційних систем управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкування.

5. Департаменту економіки та фінансування МОНмолодьспорту (Даниленко С.В.) забезпечувати подання в установлені строки Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 09 квітня 2008 року № 304 ”Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 травня 2008 року за № 397/15088 (із змінами).

7. Департаменту економіки та фінансування МОНмолодьспорту (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Кулікова П.М.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниО.Г. Осауленко


{Форму № ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу" виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 813 від 08.07.2016}

{Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного  загальноосвітнього навчального закладу”виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 813 від 08.07.2016}вгору