Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Заява, Картка від 12.11.2003492
Документ z1172-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2019, підстава - v0056500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.11.2003  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

{Назва в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}

{У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист Національного банку № 25-119/1690-9687 від 23.12.2003}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 295 від 23.06.2004
№ 110 від 04.04.2005
№ 280 від 10.08.2005
№ 419 від 10.11.2005
№ 485 від 21.12.2005
№ 236 від 26.06.2006
№ 3 від 08.01.2008
№ 158 від 23.03.2009
№ 4 від 05.01.2010
№ 223 від 30.04.2010 - Постанова втратила чинність на підставі  Постанови
Національного банку № 705 від 05.11.2014
№ 421 від 10.09.2010
№ 527 від 06.12.2010
№ 572 від 22.12.2010
№ 145 від 16.05.2011
№ 389 від 09.11.2011
№ 273 від 26.06.2012
№ 291 від 11.07.2012
№ 327 від 03.08.2012
№ 189 від 03.06.2013
№ 212 від 06.06.2013
№ 265 від 12.05.2014
№ 450 від 29.07.2014
№ 499 від 18.08.2014
№ 712 від 06.11.2014
№ 221 від 09.04.2015
№ 571 від 01.09.2015
№ 833 від 27.11.2015
№ 225 від 31.03.2016
№ 346 від 14.06.2016
№ 403 від 22.11.2016
№ 8 від 09.02.2017
№ 106 від 25.10.2017
№ 133 від 18.12.2017
№ 159 від 28.12.2018
№ 23 від 28.01.2019
№ 56 від 01.04.2019}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (додається).

{Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;

постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;

постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;

підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;

постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 № 114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 309/5500;

постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 № 500 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1057/6248;

постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 № 505 "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 61/6349;

постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 14/6302;

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 № 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за № 553/6841;

постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 № 323 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за № 852/7140;

пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 55 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 126/7447;

постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 148 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за № 333/7654;

постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 224 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 472/7793.

3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Голова

С.Л. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 листопада 2003 року № 492
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
від 01 квітня 2019 року № 56)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про валюту і валютні операції", іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

2. Інструкція регулює:

1) порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;

2) порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків;

3) особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) банк-кореспондент - банк, філія іноземного банку, що на підставі договору та в порядку, установленому Національним банком, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок;

2) відокремлений підрозділ - філія, відділення, представництво або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента;

3) вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, які передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії;

4) кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку, філії іноземного банку для здійснення міжбанківських переказів;

5) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем і використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб;

6) поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать рахунки із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

7) представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні;

8) рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх / видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором;

9) суб'єкти господарювання - юридичні особи - резиденти і фізичні особи - підприємці;

10) уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх документів банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам.

У цій Інструкції терміни "резидент", "нерезидент" вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про валюту і валютні операції". Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

4. Банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу):

1) резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам);

2) нерезидентам України (юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні, інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів, фізичним особам).

Банки мають право відкривати кореспондентські рахунки банкам - резидентам і нерезидентам України, філіям іноземних банків.

5. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.

6. Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

7. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.

Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються в письмовій формі (паперовій або електронній).

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу можуть укладатися шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору (оферта), який розміщений у загальнодоступному для клієнта місці в банку та на його офіційному сайті в мережі Інтернет.

Текст заяви про відкриття поточного рахунку може бути зазначений у договорі банківського рахунку між банком і клієнтом у довільній формі, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.

Банк зобов'язаний надати клієнту в спосіб, визначений банком і клієнтом, у тому числі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, примірник договору, що дає змогу встановити дату його укладення.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею відповідного документа або ощадного (депозитного) сертифіката.

8. У договорі банківського вкладу обов'язково зазначаються:

1) вид банківського вкладу;

2) сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;

3) строк зберігання коштів (за строковим вкладом);

4) розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;

5) умови дострокового розірвання договору;

6) інші умови за погодженням сторін.

9. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта банку, та документи, що підтверджують повноваження цих осіб, подаються/надсилаються до банку в паперовій/електронній формі (засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем) у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

До банку подається/надсилається оновлений перелік розпорядників рахунком та документи, що підтверджують їх повноваження, у разі зміни або доповнення осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатись рахунком клієнта банку.

Операції за рахунками клієнтів фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

10. Банк із документів, які вимагаються цією Інструкцією від клієнта під час відкриття рахунків, формує справу з юридичного оформлення рахунку. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.

Справа з юридичного оформлення рахунку клієнта банку після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності банків України.

11. Відкриття нового рахунку клієнту, який уже має в цьому банку рахунок, був ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, може здійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документів в електронній формі.

12. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання електронних підписів під час відкриття та закриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цією Інструкцією, регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовим актом Національного банку з питань застосування електронного підпису в банківській системі України.

13. Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.

Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та закриття рахунків і цієї Інструкції.

Банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за порушення зазначених вимог.

14. За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів визначаються у положеннях цієї Інструкції, якими встановлюються особливості порядку їх відкриття.

Клієнти банків здійснюють валютні операції за рахунками відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення операцій з валютними цінностями.

15. Банки відкривають рахунки юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні (включаючи представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі. Ця вимога не поширюється на рахунки іноземних інвесторів (фізичних і юридичних осіб, банків), номінальних утримувачів та кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам-нерезидентам у банках України.

16. Банк зобов'язаний:

1) надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта банку - платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку / представник власника рахунку / особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;

2) перевірити під час відкриття або закриття рахунку фізичної особи наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.

Банк надсилає повідомлення у встановленому законодавством України порядку органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про відкриття або закриття рахунку клієнта - фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття або закриття рахунку;

3) повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття рахунку клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього клієнта, державним виконавцем, приватним виконавцем накладено публічне обтяження.

З метою забезпечення повідомлення державного виконавця, приватного виконавця:

банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;

клієнт передає державному виконавцю, приватному виконавцю зазначене повідомлення;

клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого в банку є публічне обтяження рухомого майна;

4) повідомити державного або приватного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним або приватним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для його надання державному або приватному виконавцю. Банк-кореспондент зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним або приватним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку.

Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України;

5) подати в установленому законодавством України порядку повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

17. Днем відкриття поточного/кореспондентського рахунку клієнта вважається дата, що зазначена банком на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку" або в договорі про встановлення кореспондентських відносин.

II. Ідентифікація та верифікація клієнтів

18. Банк відкриває рахунок клієнту лише після його ідентифікації та верифікації банком.

19. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку / представника власника рахунку / особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

20. Банк під час ідентифікації та верифікації клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього клієнта, передбачені статтею 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

21. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій верифікувати клієнтів - власників рахунків / представників власників рахунків / осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

22. Банк має право на підставі договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, під час відкриття рахунку використовувати інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів - фізичних осіб, отриману за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб (далі - система BankID) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID.

23. Банк має право доручати юридичним особам - резидентам, фізичним особам - підприємцям - резидентам та фізичним особам - резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

24. Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою, якщо клієнт банку вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог законодавства України.

25. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Банк здійснює заходи щодо ідентифікації та вивчення банку-кореспондента - нерезидента відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Кореспондентські рахунки банкам-нерезидентам відкриваються з дозволу керівника виконавчого органу банку / керівника філії іноземного банку.

26. Суб'єкт господарювання / банк-резидент зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку / договором про встановлення кореспондентських відносин.

27. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

Банк за наявності підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, відмовляє особі у відкритті рахунку.

28. Копії документів, які вимагає ця Інструкція для відкриття рахунків, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.

29. Документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

30. Представники клієнта мають подати уповноваженому працівникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.

31. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо в паспорті цієї особи:

1) контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

2) територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків до електронного безконтактного носія або на паспорті проставлено слово "відмова".

32. Ідентифікація і верифікація осіб, які мають право розпорядження рахунками, здійснюються в порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового розпорядника рахунком, якщо в процесі обслуговування власник рахунку надає право розпорядження рахунком іншому представникові.

33. Банк під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи здійснює ідентифікацію та верифікацію особи / представника такої особи, яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

34. Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації та верифікації його особи, вивчення змісту діяльності та фінансового стану.

35. Ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, можуть використовуватися клієнтом під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID.

36. Відкриття поточного рахунку клієнту - публічному діячеві або пов'язаній з ним особі здійснюється з дозволу керівника банку / керівника філії іноземного банку.

III. Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання, юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні

37. Відкриття поточного рахунку суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені клієнта відкриває поточний рахунок, має:

1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу), та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

2) подати документи, визначені в розділі III цієї Інструкції.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Банк відкриває поточний рахунок суб'єкту господарювання / юридичній особі - нерезиденту / представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, який/яка/яке вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, за умови подання клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та укладення договору банківського рахунку. Додатково подається клопотання юридичної особи - резидента, якщо відкривається поточний рахунок її відокремленому підрозділу.

38. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі - резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

2) копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, та юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;

39. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу юридичної особи -  резидента, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

2) клопотання юридичної особи -  резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. До банку подається одне клопотання юридичної особи в разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

3) копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.

40. Фізична особа - підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана фізичною особою - підприємцем або її представником.

41. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі - нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається мета відкриття рахунку (для здійснення інвестицій в Україну, для здійснення підприємницької діяльності в Україні, для проведення операцій без здійснення підприємницької діяльності в Україні);

2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.

Юридична особа - нерезидент, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що юридична особа - нерезидент не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття рахунку в рядку "Додаткова інформація".

42. Банк відкриває поточний рахунок іноземному дипломатичному, консульському, торговельному, іншому офіційному представництву, що користується імунітетом і дипломатичними привілеями, на підставі таких документів:

1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

2) копії посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України.

Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Операції за поточними рахунками іноземного дипломатичного, консульського, торговельного, іншого офіційного представництва, що не займається підприємницькою діяльністю на території України і отримує фінансування від нерезидента, інтереси якого на території України воно представляє, здійснюються згідно з кошторисом.

43. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи - нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю на території України та не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

3) копії свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України;

4) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Представництво юридичної особи - нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформацію про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

44. Банк відкриває поточний рахунок представництву іноземного банку на підставі таких документів:

1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

45. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

2) листа-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

4) копії реєстраційної картки програми або проекту та копії свідоцтва про акредитацію організації або установи - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту, засвідченої уповноваженим органом державної влади України.

Представництво донорської установи замість зазначених у підпункті 4 пункту 45 розділу III цієї Інструкції документів подає засвідчену уповноваженим органом державної влади України копію посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

46. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні на підставі таких документів:

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

2) листа-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

4) копії документа про акредитацію організації або установи - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, засвідченої в установленому законодавством України порядку, та копії програми або проекту міжнародної допомоги.

47. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи - нерезидента, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України, на підставі таких документів:

1) клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття представництву поточного рахунку;

2) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);

3) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить представництво / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;

4) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.

Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.

Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

48. Банк відкриває поточні рахунки спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (далі - спеціалізована установа ООН), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" (від 21 листопада 1947 року), та міжнародним фінансовим установам, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, та міжнародні організації, які здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції "Про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, які діють в певних галузях співробітництва" (від 05 грудня 1980 року) (далі - МФО) на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2).

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію і верифікацію такого клієнта та особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) відкривати рахунок та розпоряджатися ним відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

МФО, яка здійснює емісію облігацій на території України, додатково подає копію дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на здійснення такою МФО емісії облігацій. Інформація про те, що МФО відкриває рахунок для проведення операцій, пов'язаних з емісією облігацій на території України, обов'язково зазначається в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Між банком і спеціалізованою установою ООН, МФО укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Вкладний (депозитний) рахунок відкривається спеціалізованій установі ООН, МФО на підставі договору банківського вкладу.

IV. Особливості відкриття поточних рахунків клієнтів та здійснення операцій за ними

49. Банк відкриває поточний рахунок для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, на підставі документів, що подаються уповноваженою учасниками договору особою (особами):

1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;

2) копії договору про ведення спільної діяльності;

3) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право відкриття рахунку та право розпорядження цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

4) копії документа, що підтверджує взяття на облік в контролюючому органі договору про спільну діяльність без створення юридичної особи.

Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

50. Банк відкриває окремий поточний рахунок управителю за договором управління майном згідно з порядком, установленим для суб'єктів господарювання.

Управитель додатково подає копію договору управління майном.

До банку у випадках, коли законодавством України передбачено взяття на облік договору управління майном у контролюючому органі, подається копія документа, що підтверджує взяття на облік у контролюючому органі договору управління майном.

51. Банк відкриває поточний рахунок військовій частині, установі й організації Збройних Сил України та іншому утвореному відповідно до законів України військовому формуванню (далі - військове формування), які не мають у цьому банку рахунків, на підставі таких документів:вгору