Документ z1162-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2017, підстава - z0276-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
15.08.2007 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1162/14429
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 92 ( z0276-17 ) від 06.02.2017 }
Про затвердження Інструкції з перевірки
та оцінки готовності функціональних і територіальних
підсистем єдиної системи цивільного захисту

На виконання Закону України "Про правові засади цивільного
захисту" ( 1859-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.2001 N 1446 ( 1446-2001-п ) "Про затвердження Положення про
Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки"
(із змінами) та з метою забезпечення готовності функціональних та
територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем єдиної системи
цивільного захисту (далі - Інструкція), що додається.
2. Начальникам ГУ (У) МНС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити на місцях
доведення вимог цього наказу до керівників територіальних і
функціональних підсистем єдиної системи цивільного захисту
регіонального та місцевого рівнів та виконання вимог цієї
Інструкції.
3. Начальнику Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки полковнику внутрішньої служби Стоєцькому В.Ф.
та начальнику Управління правового забезпечення Матвієнку Р.П.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта служби цивільного захисту
Романченка В.О.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра В.М.Антонець
ПОГОДЖЕНО:    
Міністр охорони здоров'я України  Ю.О.Гайдаєв
В.о. Міністра освітиі науки України  Б.М.Жебровський
 
Міністр вугільної
промисловості України  С.Тулуб
Т.в.о. Міністра промислової
політики України  Д.В.Колєсніков
Міністр внутрішніх
справ України  В.Цушко
Міністр аграрної
політики України  Ю.Ф.Мельник
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України  В.Г.Яцуба
 
Міністр з питань
житлово-комунального господарства
України  О.П.Попов
 
Міністр оборони України  А.С.Гриценко
Перший заступник Міністра
охорони навколишнього
природного середовища України  С.С.Куруленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
15.08.2007 N 558
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1162/14429

ІНСТРУКЦІЯ
з перевірки та оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем
єдиної системи цивільного захисту

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена з метою забезпечення єдності
норм, порядку перевірки та оцінки готовності центральних та
місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів
самоврядування, які забезпечують створення функціональних і
територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту (далі -
ЄСЦЗ) і керівництво ними під час надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та військового характеру.
1.2. Інструкція розроблена з урахуванням вимог Законів
України "Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ), "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ), інших державних і галузевих нормативно-правових актів,
які спрямовані на попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення
техногенної безпеки, готовності органів оперативного реагування до
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
1.3. В Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: об'єкт - центральні та місцеві органи виконавчої влади,
місцеві органи самоврядування, які забезпечують створення
функціональних і територіальних підсистем і керівництво ними під
час надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового
характеру на державному, регіональному та місцевому рівнях, їх
органи управління; об'єкт перевірки - об'єкт, на якому здійснюється перевірка; керівник об'єкта - будь-яка посадова особа, на яку
функціональними обов'язками або статутом покладені функції
управління об'єктом.
2. Головна мета та загальні вимоги
до проведення перевірки
2.1. Головною метою перевірки є оцінка діяльності щодо
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру, готовності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, на яких покладено
завдання із координації дій та управління функціональними і
територіальними підсистемами ЄСЦЗ на державному, регіональному та
місцевому рівнях.
2.2. Загальними вимогами до проведення перевірки є: відповідність законодавчим та іншим нормативно-правовим
актам; об'єктивність; максимальне охоплення питань, що перевіряються; обов'язкове досягнення мети та завдань перевірки.
2.3. Організація перевірок покладається: на Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - Інспекція) - функціональних та територіальних
підсистем ЄСЦЗ на державному, регіональному та місцевих рівнях.
Такі перевірки проводяться комплексною комісією МНС (далі -
Комісія); на територіальні органи Інспекції (далі - територіальні
інспекції) - функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ на
місцевих рівнях за відповідним територіальним та відомчим
підпорядкуванням. Такі перевірки проводяться комплексними
комісіями територіальних органів управління МНС (далі -
територіальна комісія).
2.4. До складу Комісії залучаються посадові особи структурних
та територіальних органів управління МНС, а також посадові особи
підприємств, установ і організацій, які належать до сфери
діяльності МНС. До роботи в складі Комісії можуть залучатися представники
центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських
організацій за погодженням з їх керівниками та керівниками
об'єктів перевірки.
2.5. До складу територіальних комісій залучаються посадові
особи територіальних органів управління МНС та безпосередньо
підпорядкованих їм підрозділів. До роботи в складі територіальних комісій можуть залучатися
представники інших територіальних підрозділів центральних і
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій за
погодженням з їх керівниками та керівниками об'єктів перевірки.
2.6. Перевірки залежно від мети, термінів, обсягів і завдань
поділяються на комплексні, контрольні та цільові.
2.7. Комплексні, контрольні та цільові перевірки поділяються
на планові та позапланові.
2.8. Мета, терміни, обсяги, завдання та об'єкти планових
комплексних, контрольних та цільових перевірок визначаються
перспективним планом проведення перевірок, річними та квартальними
планами роботи Інспекції та територіальних інспекцій (далі -
органи державного нагляду), які затверджуються відповідними
керівниками органів державного нагляду до 1 грудня року, що
передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому.
2.9. Витяги з планів проведення перевірок доводяться до
керівників територіальних і функціональних підсистем в обсязі, що
їх стосується.
2.10. Окремі питання з планів проведення перевірок мають бути
включені до перспективних та річних планів основних заходів з
підготовки функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ на всіх
рівнях.
2.11. Для здійснення конкретної перевірки розробляється
програма перевірки, у якій відображаються: підстава, мета та основні питання (напрямки) перевірки; терміни і тривалість перевірки; перелік усіх структурних підрозділів та сил функціональних і
територіальних підсистем, які залучаються для перевірки; основні питання перевірки, уключаючи перелік і строки
практичних заходів, які проводяться під час перевірки (навчання,
тренування тощо); перелік обмежень, які застосовуються під час перевірки.
2.12. При проведенні позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її
проведення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на
право перевірки.
2.13. Планові перевірки органи державного нагляду здійснюють
за умови письмового повідомлення керівника об'єкта перевірки про
проведення перевірки не пізніш як за десять днів до дня її
здійснення.
2.14. Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування об'єкта перевірки, щодо діяльності якого
здійснюється перевірка; найменування органу державного нагляду.
2.15. Повідомлення разом з програмою перевірки надсилаються
поштою, рекомендованим листом чи телефонограмою (факсом) за
рахунок коштів органу державного нагляду або вручається особисто
керівнику чи вповноваженій особі об'єкта перевірки під підпис.
2.16. Програми комплексних перевірок надсилаються до
керівника об'єкта перевірки не пізніше ніж за 10 діб до початку
перевірки. Програми інших перевірок доводяться до керівника об'єкта
перевірки не пізніше ніж за 3 доби.
2.17. При розробці програми перевірки мають ураховуватися
пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та специфіка завдань, покладених
на об'єкти перевірки.
2.18. Термін (дата) проведення конкретної перевірки,
визначеної планом проведення перевірок, може змінюватися за
рішенням начальників (керівників) вищого рівня.
2.19. Тривалість проведення планових комплексних, контрольних
та цільових перевірок територіальних і функціональних підсистем
ЕСЦЗ на державному та регіональному рівнях не повинна перевищувати
15 діб.
2.20. Тривалість проведення планових комплексних, контрольних
та цільових перевірок територіальних і функціональних підсистем
ЕСЦЗ на місцевому рівні не повинна перевищувати 10 діб.
2.21. Тривалість проведення позапланових перевірок не повинна
перевищувати 10 діб. Продовження терміну позапланового заходу не
допускається.
2.22. Голова відповідної Комісії або територіальної комісії
(далі - комісії) за погодженням з особою, якою призначено
проведення перевірки, може вносити корективи до програми
перевірки, якщо на об'єкті перевірки виявлені порушення, пов'язані
з небезпекою для населення або персоналу, який працює. У цьому разі на пропозицію голови комісії керівником об'єкта
перевірки можуть залучатися додаткові спеціалісти, які дадуть
кваліфіковані пояснення та об'єктивну оцінку виявлених недоліків.
2.23. Для здійснення перевірки голова комісії має оформити
посвідчення на право перевірки, яке підписується керівником або
заступником керівника органу державного нагляду і засвідчується
печаткою. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку
здійснення перевірки.
2.24. У разі проведення перевірки режимних об'єктів голова
комісії та її члени повинні мати довідки про наявність необхідної
форми допуску до державної таємниці.
2.25. З метою перевірки готовності до практичних дій за
погодженням з керівником об'єкта перевірки під час перевірки
можуть проводитися планові тактико-спеціальні (спеціальні)
навчання, командно-штабні (штабні) тренування (навчання), а також
відпрацьовуватися ввідні з окремих питань. У цьому разі до початку перевірки розробляються відповідні
плани і графіки їх проведення.
2.26. З метою перевірки теоретичних знань населення діяти за
надзвичайних ситуацій під час перевірки проводяться відповідні
опитування. Для проведення опитувань перед початком перевірки має бути
розроблено та затверджено головою комісії перелік питань.
2.27. Перевірка має здійснюватися у присутності керівника
об'єкта перевірки або його заступника, або вповноваженої ним
особи.
2.28. Під час підготовки до перевірки члени комісії
зобов'язані: вивчити програму перевірки, наявні звітні та інші матеріали
про структуру і діяльність об'єкта перевірки (за наявності); не пізніше ніж за 3 дні (крім цільових перевірок) до виїзду
на перевірку розробити особистий план роботи в складі комісії та
представити його голові комісії.
2.29. За 2 дні до виїзду на перевірку (для цільових - за
добу) голова комісії проводить загальний інструктаж, під час якого
перевіряється готовність членів комісії до роботи, уточнюються
строки і порядок інформування про хід перевірки, а також питання,
що підлягають обов'язковому відображенню в акті перевірки.
2.30. За результатами перевірки голова комісії за участю
осіб, які здійснювали перевірку, в останній день перевірки складає
акт перевірки, у якому визначаються підстава, мета, термін,
перелік всіх структурних підрозділів та сил функціональних і
територіальних підсистем, які залучалися для перевірки, недоліки,
позитивні та негативні питання, виявлені в ході перевірки. 2.30.1. Акт перевірки складається у формі, яка дає змогу
відобразити всі питання, визначені програмою перевірки. 2.30.2. У кінці акта перевірки визначається, чи досягнута
мета перевірки, робляться загальні висновки, виставляється оцінка
готовності кожного структурного підрозділу функціональної і
територіальної підсистем, які залучалися для перевірки,
виставляється загальна оцінка та вносяться пропозиції щодо
усунення виявлених недоліків із зазначенням рекомендованих
термінів з їх усунення. 2.30.3. Два примірники акта перевірки підписуються всіма
особами, причетними до перевірки, керівником об'єкта перевірки і
затверджуються особою, яка організувала перевірку. 2.30.4. За потреби може бути виготовлено потрібну кількість
копій акта перевірки.
2.31. Голова комісії не пізніше 5 робочих днів після
закінчення перевірки представляє керівникові, яким призначено
проведення перевірки, акт перевірки.
2.32. На підставі акта перевірки в разі виявлення порушень,
які становлять загрозу життю або здоров'ю людей, протягом
20 робочих днів з дня завершення перевірки відповідно до
Інструкції про порядок та умови застосування запобіжних заходів
посадовими особами Державної інспекції цивільного захисту та
техногенної безпеки, затвердженої наказом МНС від 27.03.2006 N 170
( z0606-06 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
26.05.2006 за N 606/12480, складаються приписи про застосування
запобіжних заходів. 2.32.1. Один примірник оригіналу акта перевірки, затверджений
особою, якою призначено проведення перевірки, разом з приписами
про застосування запобіжних заходів протягом 5 робочих днів після
складення приписів надсилається поштою керівникові об'єкта для
вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень (недоліків). 2.32.2. За результатами перевірки відповідальною особою
об'єкта перевірки протягом 30 робочих днів від дати отримання акта
перевірки розробляється і затверджується відповідний план заходів
щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, з
урахуванням термінів, наведених в акті перевірки. 2.32.3. У разі неможливості усунення недоліків у зазначений в
акті термін у плані заходів щодо усунення недоліків визначаються
аргументована причина та реальні терміни їх усунення. 2.32.4. Копія плану заходів щодо усунення недоліків,
виявлених під час перевірки, протягом 2 робочих днів після
затвердження надається органу державного нагляду.
2.33. Стан виконання заходів, визначених планом заходів щодо
усунення недоліків контролює відповідний орган державного нагляду.
3. Порядок проведення комплексних перевірок
3.1. Комплексні перевірки здійснюються один раз на 5 років.
3.2. Комплексні перевірки мають включати обсяг усіх питань,
наведених у цій Інструкції.
3.3. На пропозицію керівника об'єкта перевірки особа, яка
організувала перевірку, може визначати перелік обмежень щодо
обсягу питань перевірки.
3.4. Результати комплексних перевірок територіальних і
функціональних підсистем ЄСЦЗ, загальні висновки та пропозиції не
пізніше 5 діб з дня складення акта перевірки доповідаються
Кабінетові Міністрів України.
4. Порядок проведення цільових перевірок
4.1. Цільові перевірки проводяться з метою вивчення
готовності функціональних, територіальних підсистем ЄСЦЗ до
виконання конкретних (цільових) завдань за умов загрози або
виникнення конкретного типу надзвичайної ситуації техногенного і
природного характеру, упровадження заходів захисту та
життєзабезпечення населення, яке потрапляє у зону ураження, а
також готовності до локалізації і ліквідації їх наслідків.
4.2. Проведення цільових перевірок здійснюється відповідно до
перспективного плану проведення перевірок, річних та квартальних
планів роботи органів державного нагляду, які розробляються з
урахуванням фактичних та прогнозних даних про умови загрози або
виникнення конкретних типів надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру на території України та відповідних вимог
пункту 2 цієї Інструкції. Цільові перевірки функціональних та територіальних підсистем
ЄСЦЗ на державному та регіональному рівнях можуть проводитися
також за дорученнями Кабінету Міністрів України, за рішеннями
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій або на пропозицію МНС, подану до Кабінету
Міністрів України.
4.3. Для проведення цільових перевірок може розроблятися
графік цільових перевірок об'єктів перевірок, який затверджується
відповідним заступником керівника спеціально вповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.
4.4. Програми цільових перевірок підписуються головою
відповідної комісії і затверджуються відповідним заступником
керівника спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань цивільного захисту і не пізніше ніж за 5 днів до
початку роботи відповідної комісії доводяться до керівників
відповідних об'єктів перевірок. Цільові перевірки функціональних та територіальних підсистем
ЄСЦЗ на місцевих рівнях можуть проводитися місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на
пропозицію територіальних органів управління МНС.
5. Порядок проведення контрольних перевірок
5.1. Для здійснення перевірки щодо усунення недоліків,
виявлених у ході комплексної або цільової перевірки, у терміни,
визначені актом перевірки, здійснюються контрольні перевірки, але
не раніше ніж за 15 днів.
5.2. Контрольні перевірки здійснюються відповідно до графіка
контрольних перевірок, який складається за висновками та
пропозиціями, викладеними в актах комплексних, контрольних та
цільових перевірок.
5.3. Проведення контрольних перевірок здійснюється відповідно
до програми контрольних перевірок, яка розробляється для кожного
конкретного об'єкта перевірки з урахуванням відповідних вимог
пункту цієї Інструкції.
5.4. Програми контрольних перевірок підписуються головою
відповідної комісії і затверджуються посадовою особою, яка
організувала перевірки, і не пізніше ніж за 5 днів до початку
роботи комісії доводяться до відповідних керівників
функціональної, територіальної підсистем ЄСЦЗ на регіональному та
місцевому рівнях.
5.5. За підсумками контрольних перевірок головою відповідної
комісії складається загальний акт, який має враховувати результати
усунення недоліків, виявлених у ході комплексних та цільових
перевірок.
6. Основні напрямки перевірок діяльності
функціональних підсистем ЄСЦЗ
Організація роботи функціональних підсистем ЄСЦЗ щодо
забезпечення заходів цивільного захисту, що плануються та
виконуються в інтересах територіальних підсистем ЄСЦЗ,
перевіряється за основними напрямками, визначеними Законом України
"Про правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), положеннями
про ці підсистеми та іншими нормативно-правовими актами, з
урахуванням питань, визначених у пунктах 8-11 цієї Інструкції.
7. Основні напрямки перевірок діяльності
територіальних підсистем ЄСЦЗ
Основними напрямками перевірок діяльності територіальних
підсистем ЄСЦЗ є перевірка організації роботи щодо: участі в розробленні загальнодержавних нормативно-правових
актів, а також загальних критеріїв, норм, правил і стандартів з
питань цивільного захисту; розроблення місцевими органами виконавчої влади
нормативно-правових актів, необхідних для функціонування
територіальних підсистем; забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів
до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації; розроблення та забезпечення реалізації в межах своєї
компетенції заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям; навчання населення способам захисту в разі виникнення
надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій
та організації тренувань; аналізу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного, природного та військового характеру, їх мінімізації,
виявлення джерел небезпеки, проведення ідентифікації та оцінки
масштабів надзвичайних ситуацій і можливих наслідків; розроблення і впровадження цільових і науково-технічних
програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям,
забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та
організацій, зменшення можливих матеріальних утрат у разі
виникнення надзвичайних ситуацій; створення та підтримання в постійній готовності мереж
спостереження і лабораторного контролю, здійснення контролю за
станом довкілля, санітарно-гігієнічного та епідемічного
благополуччя, забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей
шкідливих факторів навколишнього середовища та наслідків
надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення
інфекційних захворювань, дотримання протиепідемічного режиму
суб'єктами господарювання, лікувальними закладами і населенням; збирання й аналітичного опрацювання інформації про
надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань
захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; прогнозування й оцінки соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в
силах, засобах, матеріальних і фінансових ресурсах; створення, збереження та раціонального використання резерву
матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації; здійснення контролю за раціональним розміщенням потенційно
небезпечними об'єктами або об'єктами підвищеної небезпеки (далі -
ПНО або ОПН) з урахуванням можливих наслідків надзвичайних
ситуацій, розроблення і впровадження заходів щодо їх безаварійного
функціонування, створення комплексних схем захисту населених
пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів; проведення на регіональному рівні державної експертизи,
забезпечення нагляду за дотриманням вимог щодо захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій (у межах повноважень місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування); створення та організаційно-технічного поєднання постійно
діючих локальних систем оповіщення та інформування населення із
спеціальними системами спостереження в зонах можливого ураження,
організації централізованого використання мереж зв'язку,
радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі
інформації, що розташовані на відповідній території, у разі
виникнення надзвичайних ситуацій; оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та
населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій,
своєчасного та достовірного його інформування про фактичну
обстановку і вжиті заходи; комплексного освоєння підземного простору населених пунктів
для взаємопогодженого розміщення у ньому споруд і приміщень
соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з
урахуванням необхідності їх пристосування і використання для
укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; організації дообладнання з урахуванням вимог захисту
підвальних та інших заглиблених приміщень, будівництва заглиблених
споруд, інших капітальних об'єктів, пристосованих для виконання
завдань цивільного захисту, накопичення і підтримання у готовності
до використання фонду захисних споруд; захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій,
підготовки та здійснення евакуаційних заходів, навчання населення
діям при евакуації; запобігання або зменшення ступеня негативного психологічного
впливу та своєчасного надання ефективної психологічної допомоги
населенню; проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, організації життєзабезпечення
постраждалого населення; підготовки обґрунтованих звернень до Кабінету Міністрів
України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету
для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання необхідної
допомоги регіону; пом'якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі
їх виникнення; здійснення заходів щодо надання першочергової допомоги
постраждалому населенню; реалізації у межах своєї компетенції визначених
законодавством прав у сфері захисту населення від наслідків
надзвичайних ситуацій, у тому числі осіб, що брали безпосередню
участь у ліквідації цих ситуацій; забезпечення населення, працівників та невоєнізованих
формувань засобами індивідуального захисту і приладами радіаційної
і хімічної розвідки.
8. Загальні напрямки перевірок готовності
функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ
Загальними напрямками перевірок функціональних і
територіальних підсистем ЄСЦЗ є: наявність чинних законодавчих та інших нормативно-правових
актів з питань цивільного захисту та знання їх вимог керівниками
об'єктів; наявність та повнота розробки документів, визначених чинними
законодавчими, іншими нормативно-правовими актами з питань
цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням; наявність результатів аналізу внутрішньої або зовнішньої
небезпеки та характер її впливу на діяльність об'єкта; наявність перспективних та річних планів розвитку цивільного
захисту та результатів оцінки соціально-економічних наслідків
надзвичайних ситуацій; наявність розроблених науково-технічних програм з питань
цивільного захисту та інших програм, спрямованих на запобігання
надзвичайним ситуаціям; наявність планів і комплексних схем захисту населених
пунктів, будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих,
протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд
спеціального призначення; наявність матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання
надзвичайним ситуаціям, наявність на них сертифікатів
відповідності та рішення керівника про порядок їх залучення для
ліквідації надзвичайних ситуацій відповідного рівня; урахування питань щодо фінансування заходів цивільного
захисту в місцевих та регіональних бюджетах; наявність наказів про призначення посадових осіб,
відповідальних за забезпечення виконання заходів цивільного
захисту; наявність форм документів, інструкцій та функціональних
обов'язків посадових осіб відповідних комісій, евакуаційних
органів, аварійно-рятувальних служб, формувань, інших підрозділів,
уміння їх діяти за надзвичайних ситуацій відповідно до вимог цих
документів; наявність систем раннього виявлення загрози надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, систем оповіщення
персоналу об'єктів і населення, договорів на їх
експлуатаційно-технічне обслуговування, стан готовності цих
систем; наявність фонограм і друкованих текстів звернень про
виникнення надзвичайної ситуації; наявність наказів про створення відповідних комісій та
евакуаційних органів, аварійно-рятувальних служб і формувань,
визначених чинним законодавством; забезпеченість особового складу аварійно-рятувальних служб,
формувань і відповідних комісій технікою, засобами індивідуального
захисту та іншим обладнанням, необхідним для роботи; наявність актів попередньої перевірки, планів усунення
недоліків та інших документів, спрямованих на їх усунення; створення та функціонування системи спостереження і
лабораторного контролю; знання персоналом (посадовими особами) об'єкта перевірки
(населенням) порядку дій за надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та воєнного характеру, порядку надання першої медичної
допомоги потерпілим, правил користування засобами індивідуального
та колективного захисту, уміння діяти в умовах надзвичайних
ситуацій; наявність куточків цивільного захисту та відповідних планів
навчання персоналу і населення; наявність та стан захисних споруд; наявність та стан пунктів управління; готовність відповідних комісій, евакуаційних органів,
аварійно-рятувальних служб і органів управління до виконання робіт
під час надзвичайних ситуацій.
9. Порядок оцінки діяльності функціональних
і територіальних підсистем ЄСЦЗ
Оцінка діяльності функціональних і територіальних підсистем
ЄСЦЗ здійснюється з урахуванням питань, наведених у пунктах 6-8
Інструкції, і заходів, спрямованих на: організацію роботи з виконання вимог законодавчих, інших
нормативно-правових державних актів з питань виконання заходів
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та забезпечення техногенної безпеки; організацію роботи з попередження надзвичайних ситуацій і
підвищення сталого функціонування підприємств, установ і
організацій в умовах надзвичайних ситуацій, контроль за
впровадженням заходів попередження; готовність органів управління та диспетчерських служб,
наявність та працездатність систем раннього виявлення загрози
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
оперативне оповіщення керівного складу та населення про їх
виникнення, своєчасність і достовірність інформування про можливу
та наявну обстановку, про запобіжні заходи та хід проведення
невідкладних робіт; створення, збереження і раціональне використання матеріальних
ресурсів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій,
визначення у відповідному бюджеті коштів фінансового резерву; організацію захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної та іншої
допомоги потерпілим; забезпечення готовності систем аналізу і прогнозування,
мережі спостереження і лабораторного контролю за радіаційним,
хімічним, бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності
для функціонування за надзвичайних ситуацій; створення, забезпечення та підтримання у постійній готовності
сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків; підготовку керівного складу і населення до захисту в разі
виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних
ситуацій та організацію тренувань.
10. Критерії оцінки діяльності функціональних
і територіальних підсистем ЄСЦЗ
10.1. Організація роботи з виконання вимог законодавчих,
інших нормативно-правових актів з питань виконання заходів
цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та забезпечення техногенної безпеки "відповідає вимогам", якщо: відповідно до організаційних документів створено комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(далі - комісії ТЕБ та НС). Розроблено та затверджено положення
про функціональну або територіальну підсистеми ЄСЦЗ на відповідних
рівнях, організовано їх роботу; установленим порядком розроблено, погоджено, затверджено та
доведено до виконавців основні аварійні плани, робочі документи,
посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи у
сфері цивільного захисту, здійснюється розробка відповідних
довідкових документів у сфері цивільного захисту, заплановані
практичні заходи враховують принципи необхідної достатності і
максимально можливого використання наявних сил і засобів; плани участі в заходах територіальної оборони (далі - ТрО)
відповідної зони ТрО відповідають запропонованим вимогам; розроблено та затверджено в установленому порядку понад 90%
паспортів ПНО (відповідно до наказу МНС від 18.12.2000 N 338
( z0062-01 ) "Про затвердження Положення про паспортизацію
потенційно небезпечних об'єктів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.01.2001 за N 62/5253 (із змінами); відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.07.2002 N 956 ( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування
безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (із змінами) проведено
ідентифікацію та розроблено декларації безпеки більше ніж на 95%
об'єктах підвищеної небезпеки; розроблено відповідні рішення про підготовку галузі, регіону
та відповідної ланки в поточному році; затверджено плани основних заходів і видано організаційні
вказівки щодо навчання населення (працівників) з питань цивільного
захисту в поточному році, організовано їх реалізацію; організовано проведення занять, навчань, тренувань з органами
управління та силами оперативного реагування на надзвичайні
ситуації; забезпечено участь у розробці проектів державних цільових і
науково-технічних програм, визначених рішеннями Уряду України, а
також у їхній реалізації. Ведеться робота з розробки та реалізації
територіальних програм з попередження і ліквідації надзвичайних
ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо: документи комісій ТЕБ та НС у деяких позиціях не мають
конкретних заходів, не сприяють своєчасному розв'язанню питань з
попередження можливих надзвичайних ситуацій і реагуванню на їх
виникнення; плани роботи комісій ТЕБ та НС складено без врахування
техногенного навантаження та небезпечних природних факторів,
притаманних відповідній території; не в повному обсязі розроблено основні аварійні плани, робочі
документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі
документи у сфері цивільного захисту, відсутні деякі довідкові
документи у сфері цивільного захисту, заходи сплановано без
урахування принципів необхідної достатності і максимально
можливого використання наявних сил і засобів, не узгоджено із
завданнями, місцем, часом і строком їх виконання та не доведено до
виконавців; у планах участі в ТрО відповідної зони ТрО виявлено недоліки,
які можуть вплинути на виконання завдань ТрО; не визначено порядку участі й дій сил та засобів при
ліквідації надзвичайних ситуацій; на більше ніж на 60% з числа перевірених ПНО розроблено
паспорти ПНО; проведено ідентифікацію та декларування безпеки більше ніж на
70% об'єктах підвищеної небезпеки; рішення про підготовку галузі, регіону та відповідної ланки в
поточному році не відповідають вимогам керівних документів або
відпрацьовано не в повному обсязі; плани основних заходів та інші організаційні документи щодо
навчання населення (працівників) з питань цивільного захисту в
поточному році відпрацьовано не в повному обсязі або вони не
відповідають вимогам керівних документів; не в повному обсязі реалізовуються державні цільові та
науково-технічні програми, які визначені Урядом України, а також
територіальні програми з попередження та ліквідації надзвичайних
ситуацій, прийняті місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку
оцінки "обмежено відповідає вимогам" за трьома будь-якими
критеріями або є один із наведених недоліків: в аварійних планах, плані участі в ТрО відповідної зони ТрО
виявлено недоліки, що не дають змоги організовано в установлений
термін забезпечити безпеку населення (провести комплекс заходів
щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій); відсутні аварійні плани або плани участі в ТрО відповідної
зони ТрО.
10.2. Організація роботи з попередження надзвичайних ситуацій
і підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних
ситуацій, контроль за впровадженням заходів попередження 10.2.1. Зазначена робота "відповідає вимогам", якщо: комісії ТЕБ та НС проводять роботу, передбачену планами з
урахуванням обстановки, що складається на відповідній території,
скоординовано роботу державних наглядових і контрольних органів
цивільного захисту для вирішення завдань цивільного захисту на
всіх рівнях; здійснюються розробка та реалізація цільових програм у сфері
попередження надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру, захисту населення і територій від їх наслідків; організовано методичне керівництво з упровадження заходів
щодо підвищення стійкого функціонування об'єктів за надзвичайних
ситуацій; розроблено та впроваджуються заходи щодо попередження
надзвичайних ситуацій і забезпечення сталої роботи ПНО або ОПН,
систем життєзабезпечення населення в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій, підвищення стабільності функціонування
об'єктів соціального значення; забезпечено виконання вимог, наведених в акті перевірки, або
приписів про застосування запобіжних заходів, здійснюється
усунення порушень, виявлених під час перевірок; прогнозування надзвичайних ситуацій на відповідній території
здійснюється на науковій основі, прогнози вчасно доводяться до
відповідних користувачів та надаються органам виконавчої влади
вищого рівня. Упроваджено систему збору та обробки інформації про
джерела надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру; плануються й проводяться заходи щодо забезпечення
життєдіяльності населення за надзвичайних ситуацій; питання попередження надзвичайних ситуацій розглядаються на
засіданнях комісій ТЕБ та НС усіх рівнів, є звітні документи,
організований контроль виконання прийнятих рішень; проводиться робота з виконання вимог нормативно-технічної
документації та галузевих актів (правил), а також вимог державних
стандартів з питань захисту населення, попередження надзвичайних
ситуацій, підтримки стійкого функціонування за надзвичайних
ситуацій; затверджено переліки ПНО або ОПН, а також об'єктів системи
життєзабезпечення населення. Страховий фонд документації на них
створено; проводиться робота щодо обладнання ПНО системами раннього
виявлення загрози надзвичайних ситуацій і локальних систем
оповіщення населення; на всі об'єкти та окремі території, які підлягають постійному
й обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними
аварійно-рятувальними службами, укладено угоди; здійснюється обов'язкове страхування цивільної
відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, уключаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність
на яких може призвести до аварій екологічного і
санітарно-епідеміологічного характеру; проводиться робота з виявлення причин промислових аварій і
пов'язаних з ними надзвичайних ситуацій, здійснюються аналіз та
розробка рекомендацій з їх запобігання; "обмежено відповідає вимогам", якщо: питання попередження надзвичайних ситуацій не є пріоритетними
в роботі комісії ТЕБ та НС, розглядаються на її засіданнях не
систематично, контроль виконання прийнятих рішень не організовано; не в повному обсязі організовано роботу зі сталого
функціонування об'єктів у разі виникнення надзвичайних ситуацій; прогнозування надзвичайних ситуацій організовано і
проводиться не в повному обсязі. Створений комп'ютерний банк даних
надзвичайних ситуацій не відповідає завданням прогнозування, не
впроваджено систему збору та обробки інформації про джерела
надзвичайних ситуацій; не в повному обсязі забезпечено виконання вимог, наведених в
акті перевірки, або приписів про застосування запобіжних заходів,
не в повній мірі організовано усунення порушень, виявлених під час
перевірки; заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та
забезпечення надійної роботи ПНО або ОПН, систем життєзабезпечення
населення та об'єктів соціального призначення за надзвичайних
ситуацій сплановані, але реалізовуються не в повному обсязі; територіальні цільові програми у сфері попередження
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
захисту населення і територій від їх наслідків не охоплюють усього
спектра небезпек для довкілля. Стан їх реалізації становить понад
50%; розроблені заходи у відповідних аварійних планах не охоплюють
усіх видів небезпеки; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями.
10.3. Забезпечення готовності органів управління,
оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських служб, наявність
та працездатність систем раннього виявлення загрози надзвичайних
ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, своєчасність і
достовірність інформування про можливу та наявну обстановку, про
запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт включає: готовність органів управління до дій за умов надзвичайних
ситуацій; готовність оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських
служб в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій; готовність пунктів управління і систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення; організація збору, обробки, обміну інформацією та
інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, дії в умовах надзвичайних ситуацій. 10.3.1. Готовність органів управління до дій за умов
надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: розроблено документи, що визначають порядок приведення у
готовність органів управління до виконання завдань щодо
організації і проведення заходів з локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. У
наявності організаційна, технічна та інша документація з питань
здійснення керівництва за надзвичайних ситуацій (накази,
інструкції, доповіді, довідники тощо); створено оперативні групи для дій за умов надзвичайних
ситуацій, які забезпечені необхідними засобами захисту, зв'язку,
транспортом тощо, вирішено питання життєзабезпечення для роботи в
польових умовах, організована їх підготовка; органи управління, оперативні групи, штаби з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій забезпечені необхідними формами
документів, іншими нормативно-технічними та довідковими
документами; органи управління здатні оперативно приймати обґрунтовані
управлінські рішення під час проведення навчань і тренувань або в
реальних умовах надзвичайних ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо: не в повному обсязі розроблені необхідні документи та
організаційно-технічна документація з питань управління в режимах
повсякденного функціонування, підвищеної готовності та в режимах
надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану (накази,
інструкції, доповіді, довідники тощо); оперативні групи та штаби з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій до дій за надзвичайних ситуацій підготовлені не в повній
мірі, а саме: наявні нормативно-технічні та довідкові документи не
дають змоги отримати необхідні дані для управління процесом
локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації конкретного типу
та організації заходів захисту населення, що потрапляє у зону
впливу небезпечних факторів; недостатня забезпеченість необхідним
комплектом засобів захисту, зв'язку, транспортом та елементами
життєзабезпечення для роботи в зонах надзвичайних ситуацій; органи управління припустилися певних прорахунків у прийнятті
управлінських рішень у ході проведення навчань і тренувань або в
реальних умовах надзвичайних ситуацій; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним будь-яким критерієм або за
таким критерієм: під час ліквідації надзвичайних ситуацій або під час
проведення навчань органи управління не впоралися з покладеними на
них обов'язками. 10.3.2. Готовність оперативно-чергових (чергових) та
диспетчерських служб до дій в умовах загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: оперативно-чергові (чергові) та диспетчерські служби виявили
глибокі знання з усіх питань їх діяльності; розроблено й затверджено інструкції та документи, що
регламентують діяльність оперативно-чергових (чергових) і
диспетчерських служб; при контрольних тренуваннях і запусках систем оповіщення,
перевірках систем зв'язку й інформування оперативно-чергові
(чергові) та диспетчерські служби діяли впевнено, виконали
поставлені завдання у встановлений термін; пункти управління органів управління функціональними і
територіальними підсистемами на всіх рівнях укомплектовані
необхідними засобами захисту, зв'язку, оповіщення й інформування,
елементами забезпечення життєдіяльності та постійно перебувають у
готовності до використання; в органах місцевого самоврядування створено
оперативно-чергові служби; на ПНО або ОПН створено диспетчерські служби, які
вкомплектовано засобами прогнозування розповсюдження небезпечних
факторів аварій, кінцевими пристроями систем раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення та
організовано роботу цих служб; "обмежено відповідає вимогам", якщо: при перевірці дій оперативно-чергових (чергових) та
диспетчерських служб виявлено окремі недоліки, але в цілому
поставлені завдання виконано в строк; диспетчерські служби на ПНО або ОПН недостатньо
вкомплектовані засобами зв'язку й оповіщення, необхідною
документацією, але при цьому спроможні виконувати завдання
прогнозування та оповіщення; створено умови для приведення протягом 3 годин пунктів
управління, їх систем життєзабезпечення, зв'язку, оповіщення та
інформування в готовність до функціонування; пункти управління не повною мірою забезпечують розміщення
керівного складу, оперативно-чергових (чергових) та диспетчерських
служб; укомплектованість засобами зв'язку, оповіщення та
інформування не забезпечує можливість своєчасного доведення до
виконавців управлінських рішень і одержання необхідної інформації; системи життєзабезпечення пунктів управління мають істотні
недоліки; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за одним із таких критеріїв: оперативно-чергові (чергові) та диспетчерські служби не
підготовлені до виконання покладених завдань; пункти управління та системи їх життєзабезпечення, зв'язку,
оповіщення та інформування не готові до функціонування. 10.3.3. Готовність пунктів управління і систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх
виникнення "відповідає вимогам", якщо: створені й готові до роботи вузли зв'язку пунктів управління; організовано зв'язок пунктів управління з пунктом управління
старшого начальника, пунктами управління підлеглих органів
управління, населеними пунктами, організаціями; організовано зв'язок між керівниками при знаходженні їх за
межами пунктів управління; організована й функціонує мережа зв'язку в інтересах
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; вузол зв'язку пересувного пункту управління забезпечує
зв'язок у зоні надзвичайної ситуації, має вихід на єдину мережу
електрозв'язку (якщо відповідно до рекомендацій він створений); створено територіальну автоматизовану систему
централізованого оповіщення, що охоплює всі міста, райцентри та
решту населених пунктів, у яких мешкає не менше 80% населення,
ведуться роботи з її розвитку (реконструкції), уживаються заходи
щодо забезпечення її постійної готовності, організоване оповіщення
населення, не охопленого засобами автоматизованої системи
централізованого оповіщення; організовано і впроваджуються заходи встановлення засобів
систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та
створення локальних систем оповіщення на ПНО. На більш ніж 80% ПНО
ці системи створені й підтримуються в готовності, передбачено
оповіщення населення, що проживає поблизу небезпечних об'єктів, що
не мають локальних систем оповіщення; "обмежено відповідає вимогам", якщо: створено територіальну автоматизовану систему
централізованого оповіщення, що дає змогу сповістити не менше 70%
населення, ведуться роботи з її розвитку (реконструкції); організовано і впроваджуються заходи встановлення засобів
систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій та
створення локальних (об'єктових) систем оповіщення в районах
розміщення ПНО. На більш ніж 50% ПНО ці системи створені і
підтримуються в готовності, не менше ніж 20% об'єктів мають
розроблену технічну документацію на їх створення. Оповіщення
населення, що проживає поблизу небезпечних об'єктів, які не мають
локальних систем оповіщення, передбачено; при ліквідації надзвичайних ситуацій або при проведенні
навчань допускалися перерви зв'язку, що призвели до тимчасових
утрат управління на окремих напрямках; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним будь-яким критерієм або за
одним з таких критеріїв: відсутні (не створені) вузли зв'язку пересувних пунктів
управління; не створено або не забезпечено постійної готовності
територіальної автоматизованої системи централізованого
оповіщення; при ліквідації надзвичайних ситуацій або при проведенні
навчань не забезпечено зв'язку органів управління з районами
проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 10.3.4. Організація збору, обробки, обміну інформацією та
інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення
надзвичайних ситуацій, дії в умовах надзвичайних ситуацій
"відповідає вимогам", якщо: розроблено, затверджено і доведено до всіх виконавців порядок
збору й обміну інформацією у сфері надзвичайних ситуацій та
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного
та техногенного характеру; наявні засоби зв'язку та оповіщення дають змогу вчасно
одержати й передати необхідні повідомлення; співробітники оперативно-чергових (чергових) і диспетчерських
служб підготовлені до виконання своїх функціональних обов'язків,
під час контрольних тренувань і запусків систем оповіщення діяли
впевнено та виконали поставлені завдання у встановлений термін; організовано взаємодію з відповідними підрозділами органів
виконавчих влад, що здійснюють спостереження та контроль за станом
навколишнього природного середовища і обстановки на ПНО та
прилеглих до них територіях; організовано інформування органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування на всіх рівнях про ймовірну обстановку та
загрозу виникнення надзвичайної ситуації; при ліквідації надзвичайних ситуацій, під час навчань та
тренувань істотних зауважень до збору, обробки й обміну
інформацією не було; "обмежено відповідає вимогам", якщо: є принципові організаційні та технічні недоліки в організації
збору і обміну інформацією, які можуть вплинути (вплинули за
надзвичайних ситуацій, що мали місце) на своєчасність одержання та
передачі необхідної інформації про надзвичайні ситуації; порядок збору й обміну інформацією у сфері надзвичайних
ситуацій та захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій природного та техногенного характеру розроблено,
затверджено, але не доведено до 10% виконавців; співробітники оперативно-чергових (чергових) і диспетчерських
служб недостатньо підготовлені до виконання своїх функціональних
обов'язків, під час контрольних тренувань і запусків систем
оповіщення діяли невпевнено та виконували поставлені завдання
довше встановленого терміну; взаємодію з відповідними підрозділами органів виконавчої
влади, що здійснюють спостереження та контроль за станом
навколишнього природного середовища й обстановки на ПНО та
прилеглих до них територіях, організовано, але під час перевірки
були зауваження щодо збору, обробки й обміну інформацією; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за такими критеріями: не розроблено методичні документи про порядок збору, обробки
й обміну інформацією; зафіксовано багаторазові випадки несвоєчасного надання
(непредставлення) інформації з надзвичайних ситуацій, що мали
місце. 10.3.5. У цілому стан роботи за підпунктом 10.3 Інструкції: "відповідає вимогам", якщо за всіма підпунктами 10.3.1-10.3.4
Інструкції отримано оцінки "відповідає вимогам"; "обмежено відповідає вимогам", якщо за всіма підпунктами
10.3.1-10.3.4 Інструкції отримано оцінки не нижче ніж "обмежено
відповідає вимогам"; "не відповідає вимогам", якщо хоча б за одним з підпунктів
10.3.1-10.3.4 Інструкції отримано оцінку "не відповідає вимогам".
10.4. Створення, збереження і раціональне використання
матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації надзвичайних
ситуацій "відповідає вимогам", якщо: центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування на всіх рівнях визначено порядок
створення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації
надзвичайних ситуацій; резерв матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних
ситуацій створений. Реально накопичено не менше 75% розрахункової
потреби відповідних засобів матеріальних резервів; номенклатура та обсяги резервів матеріальних ресурсів
обґрунтовані, відповідають характеру та масштабам можливих
надзвичайних ситуацій; документи, що визначають (регламентують) номенклатуру та
обсяги, порядок створення, зберігання, використання, видачі та
поповнення ресурсів матеріальних резервів для ліквідації
надзвичайних ситуацій в наявності; матеріально-технічні, продовольчі, медичні та інші засоби
перебувають у придатному стані, з відповідними термінами
зберігання і вчасно можуть бути використані в умовах надзвичайних
ситуацій; ведуться облік і контроль наявних матеріальних резервів та
стану їх використання; місця зберігання матеріально-технічних засобів відповідають
установленому порядку та забезпечують їх цілісність та наявність; на 70% наявних матеріально-технічних засобів є сертифікати
якості; "обмежено відповідає вимогам", якщо: центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування на всіх рівнях переважно визначено
порядок створення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації
надзвичайних ситуацій; резерв матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних
ситуацій створений не в повному обсязі. Накопичено не менше 50%
розрахункової потреби відповідних засобів матеріальних резервів; більшість номенклатури та обсягів резервів матеріальних
ресурсів науково не обґрунтовані, не повністю відповідають
характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій; не в повному обсязі розроблені документи, що визначають
(регламентують) номенклатуру та обсяги, порядок створення,
зберігання, використання, видачі та поповнення ресурсів
матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій; матеріально-технічні, продовольчі, медичні та інші засоби
мають прострочений термін застосування більше ніж на 2% від
визначеного; облік і контроль стану наявних резервів матеріальних ресурсів
здійснюються нерегулярно; окремі місця зберігання матеріально-технічних ресурсів не
відповідають установленому порядку та умовам забезпечення їх
цілісності і збереженості; на більше ніж 70% наявних матеріально-технічних засобів є
сертифікати якості; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за такими критеріями: центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування не визначено порядок створення резервів
матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій; матеріально-технічні, продовольчі, медичні та інші засоби
перебувають у несправному стані, з простроченими термінами
зберігання більш ніж на 2% і вчасно не можуть бути використані в
умовах надзвичайних ситуацій; місця зберігання матеріально-технічних засобів не
відповідають установленому порядку і не забезпечують їх цілісності
та збереженості; менше ніж 70% наявних матеріально-технічних засобів мають
сертифікати якості.
10.5. Організація захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної,
медичної та іншої допомоги потерпілим оцінюється за такими
напрямками: стан інженерного захисту населення та територій від
надзвичайних ситуацій; стан радіаційного та хімічного захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій; стан медичного та біологічного захисту населення від
надзвичайних ситуацій; організація евакуаційних заходів за надзвичайних ситуацій; організація першочергового життєзабезпечення населення за
надзвичайних ситуацій. 10.5.1. Стан інженерного захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій оцінюється за такими показниками: реалізація вимог інженерно-технічних заходів у сфері
цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - ІТЗ ЦЗ) при
розробці містобудівної, проектної документації; проведення районування територій за наявності ПНО і
небезпечних виробництв та загрози виникнення небезпечних природних
явищ, віднесення адміністративно-територіальних одиниць та
об'єктів до відповідної категорії з цивільної оборони; створення та тримання у готовності до використання фонду
захисних споруд; реалізація цільових державних та місцевих програм щодо
запобігання та зменшення негативного впливу небезпечних
геологічних та гідрологічних явищ. Стан інженерного захисту і територій від надзвичайних
ситуацій "відповідає вимогам", якщо: організовано впровадження та дотримання вимог державних
будівельних норм, ІТЗ ЦЗ та заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій при розробці містобудівної документації, проектуванні,
будівництві й експлуатації ПНО та інших об'єктів; проведено районування територій за наявності ПНО і
небезпечних виробництв та загрози виникнення небезпечних природних
явищ, здійснено категорування адміністративно-територіальних
одиниць та об'єктів; організовано та ведеться облік фонду захисних споруд,
відсутня розбіжність з обліком, який здійснюється на всіх рівнях; забезпеченість установлених груп населення (найбільшої за
кількістю працівників робочої зміни об'єктів, що продовжують
роботу в особливий період, персоналу ПНО, населення, що може
потрапити в зону дії уражальних факторів у разі аварії, та інших)
захисними спорудами становить 100% від потреби; понад 90% перевірених захисних споруд готові та обмежено
готові, з них не менше 50% готові до використання за призначенням; при експлуатації захисних споруд дотримуються вимоги щодо
тримання захисних споруд у мирний час; розроблено регіональні програми щодо запобігання та зменшення
негативного впливу небезпечних геологічних та гідрологічних явищ
(підтоплення, затоплення, небезпечні геологічні процеси, абразія
берегової смуги тощо). Заходи виконуються не менше ніж на 70%
відповідно до затверджених обсягів; "обмежено відповідає вимогам", якщо: не в повному обсязі організовано впровадження та дотримання
вимог ІТЗ ЦЗ та заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій
при розробці містобудівної документації, проектуванні, будівництві
й експлуатації ПНО та інших об'єктів; не в повному обсязі проведено районування територій за
наявності ПНО і небезпечних виробництв та загрози виникнення
небезпечних природних явищ, категорування
адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів; облік фонду захисних споруд організовано, але здійснюється з
деякими порушеннями вимог нормативних документів, є розбіжність з
обліком, який здійснюється на всіх рівнях; забезпеченість установлених груп населення (найбільшої за
кількістю працівників робочої зміни об'єктів, що продовжують
роботу в особливий період, персоналу ПНО, населення, що може
потрапити в зону дії уражальних факторів у разі аварії, та інших)
фондом захисних споруд становить не менше 80% від потреби; понад 75% перевірених захисних споруд готові та обмежено
готові до використання за призначенням; при експлуатації захисних споруд є порушення щодо утримання
захисних споруд у мирний час; розроблено регіональні програми щодо запобігання та зменшення
негативного впливу небезпечних геологічних та гідрологічних явищ
(підтоплення, затоплення, небезпечні геологічні процеси, абразія
берегової смуги тощо). Заходи виконуються не менше ніж на 50%
затверджених обсягів; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за одним з таких критеріїв: не сплановано та не організовано впровадження та не
виконуються вимоги ІТЗ ЦЗ при розробці містобудівної документації,
проектуванні, будівництві й експлуатації ПНО та інших об'єктів; не проведено районування територій за наявності ПНО і
небезпечних виробництв та загрози виникнення небезпечних природних
явищ, не проведено категорування адміністративно-територіальних
одиниць та об'єктів; понад 25% захисних споруд з числа перевірених не готові до
укриття людей. 10.5.2. Стан радіаційного та хімічного захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: заходи радіаційного і хімічного захисту сплановані в повному
обсязі (згідно із завданнями радіаційного та хімічного захисту,
визначеними чинним законодавством); підрозділи системи радіаційного і хімічного спостереження
(розрахунково-аналітичні групи, диспетчерські служби, пости
радіаційного і хімічного спостереження) створені та укомплектовані
підготовленими спеціалістами й обладнанням у повному обсязі згідно
з вимогами нормативних документів; обсяги забезпечення населення, працівників об'єктів та
формувань цивільного захисту засобами радіаційного і хімічного
захисту становлять 100% установлених норм; засоби радіаційного і хімічного захисту зберігаються та
обслуговуються відповідно до встановлених норм; пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту
створені в необхідній кількості та забезпечені
вантажно-розвантажувальними командами і транспортом; формування радіаційного і хімічного захисту (підрозділи для
проведення радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки
техніки та одягу, санітарної обробки населення) створені в
кількості, достатній для ліквідації наслідків найбільш масштабної
хімічної або комунальної радіаційної аварії на території
адміністративно-територіальної одиниці, забезпечені і підготовлені
для виконання завдань за призначенням у повному обсязі; режими радіаційного захисту населення розроблені на всіх
об'єктах, які потрапляють у зони можливого небезпечного та
сильного радіоактивного забруднення; радіаційне та хімічне спостереження здійснюється на всю зону
відповідальності, заходи з дозиметричного та хімічного контролю
організовані та здійснюються у повному обсязі; проведено класифікацію хімічної небезпеки
адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних
об'єктів; здійснюється контроль за дотриманням існуючих норм і правил
безпечного зберігання, транспортування та використання небезпечних
хімічних і радіоактивних речовин; "обмежено відповідає вимогам", якщо: заходи радіаційного і хімічного захисту сплановані не в
повному обсязі (згідно із завданнями радіаційного та хімічного
захисту, визначеними чинним законодавством); підрозділи радіаційного і хімічного спостереження
(розрахунково-аналітичні групи, диспетчерські служби, пости
радіаційного і хімічного спостереження) створені та укомплектовані
підготовленими спеціалістами і обладнанням не менше ніж на 70% від
норми; обсяги забезпечення населення, працівників об'єктів засобами
радіаційного і хімічного захисту становлять не менше 60%,
формувань цивільного захисту - не менше 80%; засоби радіаційного і хімічного захисту зберігаються та
обслуговуються з порушеннями, що можуть призвести до зменшення
встановлених термінів їх зберігання; пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту
створені в необхідній кількості, але не забезпечені в повному
обсязі вантажно-розвантажувальними командами і транспортом; формування радіаційного і хімічного захисту (підрозділи для
проведення радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки
техніки та одягу, санітарної обробки населення) утворені в
кількості, достатній для ліквідації наслідків найбільш масштабної
хімічної або комунальної радіаційної аварії на території
адміністративно-територіальної одиниці, але не в повному обсязі
забезпечені й підготовлені для виконання завдань за призначенням; режими радіаційного захисту населення розроблені не на всіх
об'єктах, які потрапляють у зони можливого небезпечного та
сильного радіоактивного забруднення; радіаційне та хімічне спостереження охоплює не більше 80%
зони відповідальності, заходи з дозиметричного та хімічного
контролю організовані та здійснюються не в повному обсязі; класифікацію з хімічної небезпеки проведено на 70%
адміністративно-територіальних одиниць та на 90% хімічно
небезпечних об'єктів; нерегулярно здійснюється контроль за дотриманням існуючих
норм і правил безпечного зберігання, транспортуванням та
використанням небезпечних хімічних і радіоактивних речовин. "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за такими критеріями: зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту призвело
до їх псування; заходи з дозиметричного та хімічного контролю не організовані
та не здійснюються у повному обсязі; класифікацію з хімічної небезпеки
адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних
об'єктів не проведено; не здійснюється контроль за дотриманням існуючих норм і
правил безпечного зберігання, транспортування та використання
небезпечних хімічних і радіоактивних речовин. 10.5.3. Стан медичного та біологічного захисту населення від
надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: на територіальному рівні утворені медичні формування та
лікувально-профілактичні заклади Державної служби медицини
катастроф (далі - ДСМК), створено та функціонує територіальна
координаційна комісія ДСМК, визначено органи управління, створено
центр екстреної медичної допомоги (далі - орган управління),
затверджені відповідні документи про їх утворення. Робота
Центральної координаційної комісії ДСМК, територіальної
координаційної комісії й органу управління скоординована з іншими
органами і структурами, які виконують завдання у сфері
попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій; розроблено документи, що регламентують питання медичного та
біологічного захисту, відповідні рішення доводяться до виконавців,
контроль за виконанням рішень організовано та проводиться; затверджено та відкориговано в установленому порядку
документацію з питань медичного та біологічного захисту населення
від надзвичайних ситуацій (план медико-санітарного забезпечення
населення при надзвичайних ситуаціях, план удосконалення та
розвитку ДСМК територіального рівня, план роботи територіальної
координаційної комісії ДСМК тощо). Плани відповідають основним
вимогам нормативних документів; розроблено і затверджено плани навчально-тренувальних занять
з органами управління та медичними формуваннями ДСМК з питань
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій,
організовано здійснення цих заходів, є в наявності документи
планування, обліку (звітності), план підготовки виконано не менше
ніж на 80%; у планах медико-санітарного забезпечення населення при
надзвичайних ситуаціях передбачено і розроблено прогноз
медико-тактичної обстановки на конкретній території за видами
надзвичайних ситуацій, є розрахунки можливих санітарних утрат
серед населення та закладів охорони здоров'я, розроблено прогноз
впливу наслідків цих надзвичайних ситуацій на організацію
медико-санітарного забезпечення населення; розроблено документи щодо приведення у готовність медичних
формувань і засобів ДСМК, є відповідна документація з питань
управління службою відповідно до режимів функціонування ЄСЦЗ; склад і порядок взаємодії медичних формувань та
лікувально-профілактичних закладів центрального і територіального
рівнів ДСМК погоджено з відповідними органами управління МНС,
визначено терміни, порядок залучення і приведення їх у готовність
до роботи при надзвичайних ситуаціях. Здійснюється систематичний
контроль за їх готовністю; комплектація медичних формувань та лікувально-профілактичних
закладів ураховує результати прогнозу медико-санітарних наслідків
від надзвичайних ситуацій: визначено порядок матеріально-технічного і транспортного
забезпечення медичних формувань та лікувально-профілактичних
закладів; визначено склад робочої (оперативної) групи та обладнано
необхідними засобами зв'язку пункт органу управління та/або місце
для його роботи, є в наявності необхідні форми документів, інша
організаційно-технічна і довідкова документація, робота
диспетчерської (чергової) служби організована, є інструкції та
інша документація, яка передбачає самостійні дії посадових осіб
служби, які перебувають на цілодобовому чергуванні; під час проведення навчально-тренувальних занять орган
управління здатний оперативно й адекватно приймати рішення та
організовувати реагування на надзвичайні ситуації; є нормативні, організаційно-технічні та інші документи, які
регламентують порядок створення, тримання, поновлення та
використання резервів лікарських засобів, виробів медичного
призначення, медичного та спеціального майна в разі виникнення
надзвичайних ситуацій, резерви створені, обсяг їх накопичення
становить не менше 75% від розрахункової потреби, ведеться їх
облік, здійснюється постійний контроль за його станом,
дотримуються терміни і режим зберігання; сплановані заходи щодо забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення за надзвичайних ситуацій, є
розрахунки сил і засобів Державної санітарно-епідеміологічної
служби на відповідній адміністративній території для забезпечення
реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з біологічними, хімічними та радіаційними чинниками; організовано та сплановано проведення командно-штабних і
тактико-спеціальних навчань з медичними формуваннями,
територіальними центрами екстреної медичної допомоги,
науково-дослідними медичними установами,
лікувально-профілактичними закладами ДСМК, органами охорони
здоров'я, з територіальними установами та закладами Державної
санітарно-епідеміологічної служби щодо ліквідації
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій; створено та функціонують на всіх рівнях надзвичайні
протиепідемічні та протиепізоотичні комісії при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, державних адміністраціях, своєчасно і
в повному обсязі організовуються та здійснюються заходи щодо
реалізації рішень комісій, сплановані заходи щодо готовності до
проведення у разі потреби адміністративно-господарських,
режимно-обмежувальних та карантинних заходів за надзвичайних
ситуацій, пов'язаних з епідемічними та епізоотичними
ускладненнями; "обмежено відповідає вимогам", якщо: на територіальному рівні утворені медичні формування та
лікувально-профілактичні заклади ДСМК, створена та функціонує
територіальна координаційна комісія ДСМК, визначено органи
управління, створено центр екстреної медичної допомоги,
затверджені відповідні документи про їх утворення, але робота
Центральної координаційної комісії ДСМК, територіальної
координаційної комісії і центру екстреної медичної допомоги не
скоординована з іншими органами і структурами, які виконують
завдання у сфері попередження та ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій; документи, що регламентують питання медичного та біологічного
захисту, доведено не більше ніж до 70% виконавців, контроль за
виконанням відповідних рішень доводяться до виконавців з
порушенням термінів, установлених цими документами; документація з питань медичного та біологічного захисту
населення за надзвичайних ситуацій (план медико-санітарного
забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях, план
удосконалення та розвитку ДСМК територіального рівня, план роботи
територіальної координаційної комісії ДСМК тощо) розроблені з
порушенням вимог нормативних документів; плани навчально-тренувальних занять з органами управління та
медичними формуваннями ДСМК з питань ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайних ситуацій розроблено не в повному обсязі або
доведено не більше ніж до 70% виконавців, контроль за проведенням
цих занять проводиться нерегулярно, є випадки непроведення таких
занять без поважних причин, план підготовки виконано менше ніж на
80%; плани медико-санітарного забезпечення населення при
надзвичайних ситуаціях розроблено без урахування прогнозу
медико-тактичної обстановки на конкретній території за видами
надзвичайних ситуацій, мають неправильні розрахунки можливих
санітарних утрат серед населення та закладів охорони здоров'я або
прогноз впливу наслідків цих надзвичайних ситуацій на організацію
медико-санітарного забезпечення населення не зроблено; склад медичних формувань та лікувально-профілактичних
закладів центрального і територіального рівнів ДСМК не погоджено з
відповідними органами управління МНС, є значні помилки з їх
утворення, документація з питань управління службою відповідно до
режимів функціонування ЄСЦЗ має суттєві недоліки, контроль за їх
готовністю здійснюється нерегулярно, порядок їх
матеріально-технічного і транспортного забезпечення не відповідає
дійсності; пункт управління та/або місце для роботи органу управління є
в наявності, але необхідні форми документів, інші
організаційно-технічні і довідкові документи мають суттєві
недоліки, робота диспетчерської (чергової) служби не організована,
інструкції та інша документація, яка передбачає самостійні дії
посадових осіб служби, які перебувають на цілодобовому чергуванні,
розроблені без урахування особливостей їх застосування; під час проведення навчально-тренувальних занять орган
управління нездатний оперативно й адекватно приймати рішення та
організовувати реагування на надзвичайні ситуації; нормативні, організаційно-технічні та інші документи, які
регламентують порядок створення, збереження, поновлення та
використання резервів лікарських засобів, виробів медичного
призначення, медичного та спеціального майна в разі надзвичайних
ситуацій розроблено без урахування реальних наслідків надзвичайних
ситуацій, резерви створено, при цьому обсяг їх накопичення
становить не менше 75% від розрахункової потреби. Облік та
контроль за станом збереження резервів не забезпечені; заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення за надзвичайних ситуацій сплановано не в
повному обсязі, розрахунки сил і засобів державної
санітарно-епідеміологічної служби адміністративної території для
забезпечення реагування та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, пов'язаних з біологічними, хімічними та радіаційними
чинниками, не відповідають визначеним завданням; не створено або недостатньо підготовлені на всіх рівнях
надзвичайні протиепідемічні та протиепізоотичні комісії при Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, державних адміністраціях,
заходи щодо готовності до проведення у разі необхідності
адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних та
карантинних заходів за надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
епідемічними та епізоотичними ускладненнями, сплановані не в
повному обсязі; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за одним з таких критеріїв: на територіальному рівні не утворено медичні формування та
лікувально-профілактичні заклади ДСМК; документи з питань медичного та біологічного захисту
населення за надзвичайних ситуацій (план медико-санітарного
забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях, план
удосконалення та розвитку ДСМК територіального рівня, план роботи
територіальної координаційної комісії ДСМК тощо) не розроблені; медичні формування та лікувально-профілактичні заклади, які
перебувають на цілодобовому чергуванні, отримали оцінку "не
готові"; під час проведення навчально-тренувальних занять орган
управління нездатний оперативно й адекватно приймати рішення та
організовувати реагування на надзвичайні ситуації. 10.5.4. Організація евакуаційних заходів за надзвичайних
ситуацій "відповідає вимогам", якщо: заходи щодо підготовки та організації евакуації населення в
безпечні райони, розміщення евакуйованого населення і повернення
його в місця постійного проживання після ліквідації надзвичайних
ситуацій сплановано відповідно до вимог нормативних документів; рішенням органів управління створено мережу евакуаційних
органів, є положення про евакуаційні органи, створено евакуаційні
органи та групи управління, розроблено функціональні обов'язки
посадових осіб для них. Евакуаційні органи працюють у плановому
режимі. Здійснюється контроль за готовністю евакуаційних органів
нижчого рівня; центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування на всіх рівнях сплановано заходи з
підготовки безпечних районів до прийому і розміщення евакуаційного
населення, а також із створення необхідних умов для його
життєзабезпечення, зазначені заходи доведено до всіх виконавців.
Усі заходи забезпечено матеріально-технічними, продовольчими та
іншими ресурсами в повному обсязі; проводяться планові обстеження та підготовка районів
розміщення, будівель, споруд для прийняття евакуйованого
населення; списки громадян, що мешкають та працюють на відповідній
території, та членів їх сімей завчасно складені та періодично
уточнюються; евакуаційні заходи забезпечені транспортними засобами не
менше ніж на 75%; транспортні організації та транспортні засоби готові до
виконання перевезень; "обмежено відповідає вимогам", якщо: плани евакуації мають окремі недоліки, евакуаційні заходи
сплановані не в повному обсязі, окремі питання щодо їхньої
реалізації не вирішені, але при цьому визначені недоліки не
впливають на загальний стан справ; евакуаційні органи не мають документів щодо організації
виконання ними завдань. Контроль за готовністю евакуаційних
органів нижчого рівня проводиться не менше ніж на 70%; заходи щодо підготовки та організації евакуації населення в
безпечні райони, розміщення евакуйованого населення і повернення
його в місця постійного проживання після ліквідації надзвичайних
ситуацій сплановано, але не доведено до всіх виконавців.
Забезпечення матеріально-технічними, продовольчими та іншими
ресурсами здійснено не в повному обсязі; списки громадян, що проживають та працюють на відповідній
території, та членів їх сімей складено, але періодично не
уточнюються; евакуаційні заходи забезпечено технічно справним транспортом
не менше ніж на 50%; транспортні організації та транспортні засоби мають
коефіцієнт готовності не більше ніж 65%; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним будь-яким критерієм або за
таким критерієм: документи та заходи щодо підготовки й організації евакуації
населення в безпечні райони, розміщення евакуаційного населення та
повернення його в місця постійного проживання після ліквідації
надзвичайних ситуацій не розроблено. 10.5.5. Організація першочергового життєзабезпечення
населення за надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: плани першочергового життєзабезпечення населення, яке
потрапляє у зони впливу від імовірних надзвичайних ситуацій у
регіоні та суміжних регіонах, у тому числі в інших державах,
розроблено на основі аналізу, прогнозу та обстановки при їх
виникненні, уключаючи чисельність постраждалого населення та
структуру санітарних втрат; заходи першочергового життєзабезпечення населення сплановано,
розрахунки необхідної кількості формувань матеріального
забезпечення в наявності, порядок залучення сил та засобів щодо
кожного виду забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації відпрацьовано, визначено строки виконання спланованих
заходів; органи управління функціональною та територіальною
підсистемами ЄСЦЗ та їх структурні ланки спроможні організувати
комплексне здійснення всіх заходів, уключаючи оповіщення
населення, визначення місць зосередження та розміщення спеціальних
підрозділів, які здійснюють заходи життєзабезпечення постраждалого
населення, порядок розгортання спеціальних пунктів (тимчасових
містечок, пунктів роздачі харчування, палива тощо); можливості спеціальних підрозділів, які здійснюють заходи
життєзабезпечення постраждалого населення, дають змогу провести не
менше 80% заходів щодо задоволення потреб населення в різних видах
забезпечення (продукти харчування, товари першої необхідності,
транспорт, пально-мастильні матеріали тощо для функціонування
систем життєзабезпечення, а також обслуговувальний персонал) при
виникненні надзвичайної ситуації відповідного рівня; запаси матеріальних засобів для проведення першочергових
робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
впровадження заходів життєзабезпечення постраждалого населення
визначені та є в наявності не менше ніж на 85%; заходи з організації захисту продовольства, харчової сировини
і фуражу від зараження отруйними, радіоактивними речовинами,
засобами біологічного зараження сплановано в повному обсязі; "обмежено відповідає вимогам", якщо: у розроблених планах першочергового життєзабезпечення
населення розглядаються не всі можливі надзвичайні ситуації, що
можуть виникнути на відповідній території або на суміжних
територіях; можливості спеціальних підрозділів, які здійснюють заходи
життєзабезпечення постраждалого населення, дають змогу провести не
менше 50% спланованих заходів щодо задоволення потреб населення
при виникненні надзвичайної ситуації в регіоні; питання виконання всіх заходів органами управління
функціональною та територіальною підсистемою ЄСЦЗ регіонального та
місцевого рівнів в організації комплексного здійснення всіх
заходів, уключаючи оповіщення населення, визначення місць
зосередження та розміщення спеціальних підрозділів, які здійснюють
заходи життєзабезпечення постраждалого населення, порядок
розгортання спеціальних пунктів (тимчасові містечка, пункти
роздачі харчування, пального тощо) вирішено не менше ніж на 50%; запаси матеріальних засобів для проведення першочергових
робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та
впровадження заходів життєзабезпечення постраждалого населення
визначені та є в наявності не менше ніж на 65%; заходи з організації захисту продовольства, харчової сировини
і фуражу від зараження отруйними, радіоактивними речовинами,
засобами біологічного зараження вирішені не менше ніж на 50%; групи або ланки з знезараження продовольства укомплектовані
навченим особовим складом та необхідними засобами обробки і
герметизації не менше ніж на 55%; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за таким критерієм: не розроблені плани першочергового життєзабезпечення
населення. 10.5.6. У цілому стан захисту населення й територій від
надзвичайних ситуацій: "відповідає вимогам", якщо за всіма підпунктами 10.5.1-10.5.5
Інструкції отримано оцінки "відповідає вимогам"; "обмежено відповідає вимогам", якщо за всіма підпунктами
10.5.1-10.5.5 Інструкції отримано оцінки не нижче ніж "обмежено
відповідає вимогам"; "не відповідає вимогам", якщо хоча б за одним з підпунктів
10.5.1-10.5.5 Інструкції отримано оцінку "не відповідає вимогам".
10.6. Стан готовності систем аналізу і прогнозування, мережі
спостереження і лабораторного контролю за радіаційним, хімічним,
бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності до
функціонування за надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам",
якщо: документи з організації та підготовки суб'єктів спостереження
та лабораторного контролю до дій за призначенням за надзвичайних
ситуацій розроблені і відповідають установленим вимогам; організовано роботи зі спостереження та лабораторного
контролю стану навколишнього природного середовища, обстановки на
ПНО або ОПН, прилеглих до них територіях та інших небезпечних
територіях; здійснюється аналіз впливу шкідливих факторів навколишнього
середовища на здоров'я населення, прогнозування надзвичайних
ситуацій, розроблено порядок дій відповідних органів управління
щодо індикації та ідентифікації небезпечних хімічних, біологічних
та радіаційних чинників у навколишньому середовищі; забезпечено готовність мережі спостереження та лабораторного
контролю до дій за надзвичайних ситуацій; під час навчально-тренувальних занять з виявлення і
визначення видів небезпечних чинників під час перевірки виконання
запланованих заходів та/або в умовах ліквідації надзвичайних
ситуацій суттєвих зауважень щодо роботи суб'єктів спостереження і
лабораторного контролю не було; матеріально-технічне оснащення (лабораторні прилади,
обладнання, витратні матеріали) та кадрове забезпечення
(кваліфіковані спеціалісти, які пройшли теоретичну і практичну
підготовку з організації і проведення лабораторного контролю за
хімічними, біологічними та радіаційними чинниками) суб'єктів
спостереження та лабораторного контролю становить не менше 75% від
табеля оснащення і штатного розкладу; сплановані і проводяться систематичні навчально-тренувальні
заняття із суб'єктами спостереження та лабораторного контролю з
організації виявлення та визначення небезпечних хімічних,
біологічних та радіаційних чинників за надзвичайних ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку
оцінки "відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або за
такими критеріями: є суттєві недоліки в готовності суб'єктів спостереження і
лабораторного контролю до дій за надзвичайних ситуацій; суб'єктами спостереження і лабораторного контролю зроблено не
менше як 75% правильних висновків за контрольними пробами,
отриманими для проведення лабораторних та інструментальних
досліджень під час перевірки; матеріально-технічне оснащення (лабораторні прилади,
обладнання, витратні матеріали) та кадрове забезпечення
кваліфікованими спеціалістами суб'єктів спостереження і
лабораторного контролю становлять не менше як 50% від потреби; навчально-тренувальні заняття суб'єктів спостереження та
лабораторного контролю з організації виявлення та визначення
небезпечних хімічних, біологічних та радіаційних чинників за
надзвичайних ситуацій проводяться несистематично. План проведення
навчально-тренувальних занять виконаний не менше як на 70%; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за таким критерієм: суб'єкти спостереження і лабораторного контролю не готові до
дій за надзвичайних ситуацій.
10.7. Створення, забезпечення та підтримання у постійній
готовності сил і засобів цивільного захисту для запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. 10.7.1. Сили і засоби цивільного захисту "готові до виконання
завдань", якщо: сили і засоби цивільного захисту створені, виходячи з
наукового прогнозу ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру, специфічних саме для цього
регіону, його ПНО та територій; сили цивільного захисту вкомплектовані особовим складом не
менше ніж на 90% від затвердженої штатної чисельності та повністю
забезпечені спеціальною технікою та обладнанням відповідно до
затвердженого табеля оснащення; аварійно-рятувальні служби та рятувальники атестовані на
здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт,
аварійно-рятувальні служби внесені до спеціального реєстру
аварійно-рятувальних служб; організована і проводиться підготовка сил і засобів
цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних
(пошуково-рятувальних) робіт під час ліквідації всіх видів
надзвичайних ситуацій за призначенням; сили і засоби цивільного захисту спроможні оперативно
реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій, розроблена та
затверджена схема оповіщення керівного та особового складу сил у
разі виникнення надзвичайних ситуацій; плани оперативного реагування та взаємодії при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій розроблені, затверджені та
взаємоузгоджені між територіальними та функціональними
підсистемами ЄСЦЗ на регіональному та місцевому рівнях; практичні навчання та тренування сплановано, графік їх
проведення виконується; проводиться систематичне відпрацювання дій щодо виконання
заходів, визначених планами локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій та аварій на ПНО або ОПН; плани приведення у готовність сил і засобів до дій за
екстремальних умов розроблені та затверджені, зміст їх відповідає
реальним можливостям сил і засобів; на навчаннях, заняттях та під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, що відбулися, намічені завдання виконані; професійні аварійно-рятувальні формування постійної
готовності вкомплектовані з урахуванням забезпечення робіт в
автономному режимі відповідно до табеля оснащення; документи з організації і здійснення підготовки сил
цивільного захисту до ліквідації надзвичайних ситуацій розроблені
в повному обсязі. Плани проведення занять, тренувань і навчань
виконані не менше ніж на 80%; на навчаннях, заняттях, під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, що мали місце, сили цивільного захисту діяли чітко,
упевнено та злагоджено; "обмежено готові до виконання завдань", якщо: сили і засоби цивільного захисту створені без урахування
імовірності виникнення надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру, специфічних саме для цього регіону, його
ПНО та небезпечних територій; сили цивільного захисту створені, укомплектовані особовим
складом не менше ніж на 70% та забезпечені спеціальною технікою та
обладнанням відповідно до затвердженого табеля оснащення не менше
ніж на 80%; аварійно-рятувальні служби сили створені, але не всі
атестовані та зареєстровані на право проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення
надзвичайних ситуацій; не в повному обсязі організована й проводиться підготовка сил
і засобів цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних
(пошуково-рятувальних) робіт відповідно до призначення; практичні навчання та тренування сплановано, допускаються
несистематичні порушення графіка їх проведення; сили і засоби цивільного захисту реагують на виникнення
надзвичайних ситуацій із запізненням, розроблена та затверджена
схема оповіщення керівного та особового складу сил у разі
виникнення надзвичайних ситуацій застаріла, містить неточності та
помилки; відпрацювання дій з виконання заходів, визначених планами
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на ПНО або
ОПН, не систематичне; плани приведення у готовність до дій в екстремальних умовах
розроблені та затверджені, але їх зміст не враховує виникнення
всіх можливих надзвичайних ситуацій; плани оперативного реагування та взаємодії за умов загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій розроблені та затверджені, але не
взаємоузгоджені між відповідними ланками територіальних та
функціональних підсистем ЄСЦЗ; перевірені формування приведені в готовність із загальною
оцінкою не нижче "задовільно"; на навчаннях, заняттях, під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, що мали місце, намічені завдання переважно виконані; документи з організації і здійснення підготовки сил
цивільного захисту до ліквідації надзвичайних ситуацій розроблені.
Плани проведення занять, тренувань і навчань виконані не менше ніж
на 60%; на навчаннях, заняттях, під час ліквідації надзвичайних
ситуацій, що мали місце, сили цивільного захисту діяли невпевнено,
відсутня чітка координація та злагодженість дій; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями або
за таким критерієм: аварійно-рятувальні служби та рятувальники не атестовані на
право ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у
разі виникнення надзвичайних ситуацій (взагалі не атестовані, не
пройшли чергової атестації, атестацію скасовано тощо).
10.8. Стан підготовки керівного складу і населення способам
захисту в разі виникнення надзвичайних, несприятливих побутових
або нестандартних ситуацій та організація тренувань оцінюються за
такими показниками: організація навчання населення способам захисту та діям за
надзвичайних ситуацій; стан підготовки керівників, посадових осіб і працівників, на
яких покладено організацію цивільного захисту; стан навчання населення, зайнятого у сфері виробництва і
обслуговування; стан навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва і
обслуговування; стан підготовки учнів і студентів у закладах освіти; стан пропаганди знань у сфері захисту населення та територій
від надзвичайних ситуацій. 10.8.1. Організація навчання населення способам захисту та
діям за надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: органами управління функціональними та територіальними
підсистемами ЄСЦЗ на регіональному та місцевому рівнях розроблені
та затверджені документи організаційно-розпорядчого характеру щодо
навчання населення у сфері цивільного захисту, розроблені та
затверджені річний план комплектування слухачами
навчально-методичних центрів (далі - НМЦ) ЄСЦЗ, інші відповідні
документи. Витяги з плану комплектування доведені до виконавців; дотримується періодичність у підвищенні кваліфікації
керівників органів управління функціональною та територіальною
підсистемою ЄСЦЗ регіонального та місцевого рівнів, а також
уповноважених працівників; плани комплектування на момент перевірки виконані в цілому не
менше ніж на 85%, у тому числі за категорією керівного складу
місцевих органів виконавчої влади та організацій - на 90%, за
іншими категоріями - на 80%; розроблено та постійно ведуться списки підготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб і працівників органів
управління функціональними і територіальними підсистемами ЄСЦЗ на
всіх рівнях; є відповідні документи організаційно-розпорядчого характеру
щодо утворення мережі консультативних пунктів, яка забезпечує
здійснення заходів щодо навчання непрацюючого населення вмінню
діяти в умовах виникнення характерних для відповідної території
надзвичайних ситуацій; консультативні пункти вкомплектовані необхідними
матеріально-технічними засобами не менше ніж на 80% та навченим
викладацьким складом; організовано взаємодію з органами освіти щодо вивчення курсу
"Основи безпеки життєдіяльності" (далі - ОБЖ) та дисципліни
"Безпека життєдіяльності" (далі - БЖД) в освітніх закладах, а із
засобами масової інформації - щодо пропаганди знань у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; звіти про заходи навчання способам захисту населення і
територій, діям за надзвичайних ситуацій складені в повному
обсязі; навчально-матеріальна база з питань підготовки у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій створена
та забезпечує проведення занять і тренувань, передбачених
програмами та планами, проводиться робота щодо її вдосконалення; "обмежено відповідає вимогам", якщо: органами управління функціональними та територіальними
підсистемами ЄСЦЗ на всіх рівнях не в повному обсязі прийняті
нормативні документи щодо організації навчання населення у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, річний
план комплектування слухачами НМЦ ЄСЦЗ, інші відповідні документи
розроблено з порушеннями або не затверджені; не дотримується періодичність у підвищенні кваліфікації
керівників органів управління функціональною та територіальною
підсистемою ЄСЦЗ регіонального та місцевого рівнів, а також
уповноважених працівників; плани комплектування та перевірок виконані в цілому не менше
ніж на 75%, у тому числі за категоріями керівного складу місцевих
органів виконавчої влади - на 80%, за іншими категоріями - на 70%; списки підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
працівників на всіх рівнях розроблені, але уточнюються
несвоєчасно; мережа консультативних пунктів утворена, але контроль за
готовністю та якістю проведення навчання непрацюючого населення не
проводиться; консультативні пункти вкомплектовані необхідними
матеріально-технічними засобами не менше ніж на 60%; контроль за вивченням курсу ОБЖ та дисципліни БЖД в освітніх
установах, пропагандою знань у сфері захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій здійснюється періодично; звіти про навчання способам захисту населення і територій,
діям за надзвичайних ситуацій складені не в повному обсязі; навчально-матеріальна база з питань підготовки у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій не в
повному обсязі забезпечує проведення занять і тренувань,
передбачених програмами та планами; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за трьома будь-якими критеріями або
за такими критеріями: мережа консультативних пунктів не утворена; навчально-матеріальна база з питань підготовки у сфері
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій не
забезпечує проведення занять і тренувань, передбачених програмами
й планами. 10.8.2. Стан підготовки керівників, посадових осіб і
працівників, на яких покладено організацію цивільного захисту,
"відповідає вимогам", якщо: план підготовки цієї категорії осіб виконаний на 85%,
дотримується періодичність підвищення їх кваліфікації; командно-штабні навчання і тренування сплановані та
проводяться відповідно до розроблених планів та методичних
рекомендацій; з керівним складом територіальної підсистеми ЄСЦЗ сплановані
та періодично проводяться навчально-методичні збори, періодичні
навчання і тренування за відповідними планами дій органів
управління під час виникнення надзвичайних ситуацій; не менше 90% осіб, які навчалися, одержали позитивні оцінки з
питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, у
тому числі при заслуховуванні під час проведення командно-штабних
навчань і тренувань; "обмежено відповідає вимогам", якщо: мають місце окремі недоліки в плануванні і підготовці
зазначеної категорії осіб, план підготовки цих осіб виконаний не
менше ніж на 75%, періодичність підвищення кваліфікації
порушується; командно-штабні навчання і тренування сплановані та
проводяться, але документи з їх проведення відпрацьовані не в
повному обсязі; не менше ніж 70% осіб, які навчаються, одержали позитивні
оцінки з питань захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій, у тому числі при заслуховуванні під час проведення
командно-штабних навчань і тренувань; з керівним складом територіальної підсистеми ЄСЦЗ на
регіональному та місцевому рівнях навчально-методичні збори
проводяться, але навчання і тренування за відповідними планами дій
органів управління під час виникнення надзвичайних ситуацій
проводяться не періодично; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за трьома будь-якими критеріями або
за такими критеріями: планування і підготовка зазначеної категорії осіб не
здійснюється; командно-штабні навчання і тренування сплановані, але не
проводяться; не сплановано та не проводяться навчально-методичні збори,
періодичні навчання, тренування за планами реагування на
надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварій
(катастроф) з керівним складом територіальної підсистеми ЄСЦЗ
регіонального та місцевого рівнів або відсутні звітні матеріали
про їх проведення. 10.8.3. Стан навчання населення, зайнятого у сфері
виробництва і обслуговування (за винятком категорії осіб,
зазначених у підпункті 10.8.2 Інструкції), "відповідає вимогам",
якщо: на всіх рівнях сфери виробництва і обслуговування заняття
сплановані, проводяться регулярно, є конспекти, обладнано клас для
підготовки зазначеної категорії населення, є навчальне майно; не менше 85% слухачів або тих, що були опитані під час
перевірки, одержали позитивні оцінки; "обмежено відповідає вимогам", якщо: документи щодо навчання, а також створення
навчально-матеріальної бази мають окремі недоліки, які не знижують
якості відпрацьовування програми навчання; не менше 70% слухачів або тих, що були опитані під час
перевірки, дістали позитивні оцінки; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним будь-яким критерієм. 10.8.4. Стан навчання населення, не зайнятого у сфері
виробництва і обслуговування, "відповідає вимогам", якщо: навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва і
обслуговування, організовано, регулярно функціонують
навчально-консультаційні пункти; не менше 70% опитаних знають способи захисту населення і
територій та порядок дій за надзвичайних ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо: навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва і
обслуговування, здійснюється з незначними порушеннями вимог
нормативних документів; не менше 50% опитаних знають способи захисту населення і
територій та порядок дій за надзвичайних ситуацій; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним критерієм. 10.8.5. Стан навчання учнів і студентів "відповідає вимогам",
якщо: освітні установи вкомплектовані викладачами, які пройшли
обов'язкове попереднє навчання зі здачею заліків та отриманням
відповідних посвідчень за курсами ОБЖ і БЖД, не менше ніж на 70%; плани та навчальні програми з питань захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій в освітніх установах, що
перевіряються, виконано не менше ніж на 80%; в освітніх установах, що перевіряються, є обладнані класи
ОБЖ, аудиторії БЖД та куточки цивільного захисту; укомплектованість освітньої установи підручниками
(навчальними посібниками) за курсами ОБЖ і БЖД становить не менше
70%; сплановано і проводяться тренування відповідно до вимог
нормативних документів; при контрольному опитуванні з пройдених тем понад 85%
перевірених оцінені позитивно, з них не менше 50% отримало оцінки
"відмінно" та "добре"; "обмежено відповідає вимогам", якщо: освітні установи регіону вкомплектовані викладачами за
курсами ОБЖ і БЖД не менше ніж на 50%; плани та навчальні програми з питань захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій в освітніх установах, що
перевіряються, виконані не менше ніж на 70%; тренування сплановані та проводяться, але звіти про їх
проведення оформлені не в повному обсязі; на контрольному опитуванні не менше ніж 70% слухачів з
пройдених тем дістали позитивну оцінку; укомплектованість освітньої установи підручниками
(навчальними посібниками та іншими засобами) за курсами ОБЖ і БЖД
становить не менше ніж 50%; в освітніх установах, що перевіряються, є класи ОБЖ або
аудиторії БЖД, але їх устаткування і оснащення не повною мірою
забезпечують виконання програм навчання; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за двома будь-якими критеріями. 10.8.6. Стан пропаганди знань у сфері захисту населення й
територій від надзвичайних ситуацій "відповідає вимогам", якщо: є плани роботи з пропаганди діяльності керівного складу
територіальних та функціональних підсистем ЄСЦЗ у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, вчасно
підбиваються підсумки та ставляться завдання щодо їх виконання; заходи пропаганди в сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій виконані в обсязі не менше 80% від
запланованого; у містах з чисельністю понад 30 тис. осіб розміщені сучасні
технічні засоби масової інформації у 80% місць масового скупчення
людей та забезпечено регулярне їх використання в інтересах
навчання населення у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій; "обмежено відповідає вимогам", якщо: є плани роботи з пропаганди діяльності керівного складу
територіальних та функціональних підсистем ЄСЦЗ у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій, але вони не
повною мірою враховують місцеві умови, характерні для даного
регіону; заходи пропаганди діяльності керівного складу територіальних
та функціональних підсистем ЄСЦЗ у сфері захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій виконані в обсязі не менше 70%
від запланованих; у містах з чисельністю понад 30 тис. осіб розміщені сучасні
технічні засоби масової інформації менше ніж у 50% місцях масового
скупчення людей; "не відповідає вимогам", якщо не виконано умов порядку оцінки
"обмежено відповідає вимогам" за одним будь-яким критерієм. 10.8.7. У цілому навчання населення способам захисту
населення й територій від небезпек, що виникають при надзвичайних
ситуаціях, оцінюється: "відповідає вимогам", якщо за всіма підпунктами 10.8.1-10.8.6
Інструкції отримано оцінки "відповідає вимогам"; "обмежено відповідає вимогам", якщо за всіма підпунктами
10.8.1-10.8.6 Інструкції отримано оцінки не нижче ніж "обмежено
відповідає вимогам"; "не відповідає вимогам", якщо хоча б за одним з підпунктів
10.8.1-10.8.6 Інструкції отримано оцінку "не відповідає вимогам".
11. Визначення загальної оцінки готовності
функціональних і територіальних підсистем ЄСЦЗ
Загальна оцінка готовності функціональних і територіальних
підсистем ЄСЦЗ ураховує результати перевірок усіх складових цих
підсистем на регіональному та місцевому рівнях і оцінюється як:
готова до виконання завдань якщо за пунктом 10 цієї
Інструкції отримано не більше
2 оцінок "обмежено відповідає
вимогам", інші - "відповідає
вимогам", при цьому сили і
засоби "готові до виконання
завдань"
у тому числі з урахуванням якщо не більше 10% установ
оцінок, отриманих за мають оцінку "обмежено готова
результатами перевірок усіх до виконання завдань", інші -
складових функціональних і "готова до виконання завдань"
територіальних підсистем ЄСЦЗ на
регіональному та місцевому
рівнях (далі - установи)
обмежено готова до виконання якщо за пунктом 10 цієї
завдань Інструкції отримано 3 і більше
оцінок "обмежено відповідає
вимогам", інші оцінки за
пунктом 10 - "відповідає
вимогам", при цьому сили і
засоби мають оцінку не нижче
ніж "обмежено готові до
виконання завдань"
у тому числі з якщо не більше 1% всіх
урахуванням оцінок, отриманих перевірених установ мають
установами оцінку "не готова до виконання
завдань", інші перевірені
установи мають оцінки не нижче
"обмежено готова до виконання
завдань"
не готова до виконання завдань якщо не виконано умов щодо
оцінки "обмежено готова до
виконання завдань"
Начальник Державної
інспекції цивільного захисту
та техногенної безпеки В.Ф.Стоєцькийвгору