Документ z1154-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.04.2016, підстава - z0513-16

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2012  № 408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2012 р.
за № 1154/21466

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 158 від 24.03.2016}

Про затвердження переліків спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

Відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (зі змінами), від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (із змінами), від 27 серпня 2010 року № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і магістра” (із змінами) та з метою вдосконалення організації підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Перелік спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що додається;

1.2. Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, що додається;

1.3. Перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Д.А. Саламатін

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра освіти
і науки, молоді та спорту України
Є.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19.06.2012  № 408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2012 р.
за № 1154/21466

ПЕРЕЛІК
спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

Код і назва спеціальності

Спеціалізація

1

2

3

4

Освіта

1

0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

5.01020101. Фізичне виховання

Фізичне виховання у військових частинах

Гуманітарні науки та мистецтво

2

0201. Культура

5.02010501. Діловодство

Секретне діловодство у військах

Діловодство у військах

3

0202. Мистецтво

5.02020401. Музичне мистецтво

Музичні інструменти військових оркестрів

Природничі науки

4

0401. Природничі науки

5.04010501. Метеорологічні та гідрологічні спостереження

Метеорологічні спостереження у військах

Інженерія

5

0501. Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201. Обслуговування комп’ютерних систем i мереж

Експлуатація військових засобів обчислювальної техніки

Експлуатація засобів комп’ютеризованих систем обробки інформації

6

0507. Електротехніка та електромеханіка

5.05070101. Монтаж i експлуатація електроустаткування електростанцій i енергосистем

Монтаж і експлуатація електроустаткування військових електростанцій і енергосистем

7

0509. Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

5.05090102. Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет

5.05090103. Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

Експлуатація наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації

5.05090104. Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

Експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння

Експлуатація корабельного протичовнового та мінного озброєння

Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів та авіаційних ракет (торпед), засобів пошуку і виявлення підводних човнів

Експлуатація радіотехнічних систем та комплексів зенітного озброєння Сухопутних військ

Експлуатація корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв’язку

Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв радіоелектронної боротьби

Експлуатація засобів радіоелектронної розвідки

Експлуатація засобів радіозв’язку спеціальної розвідки

Експлуатація зенітних ракетних, зенітних ракетно-артилерійських та зенітних артилерійських систем і комплексів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв засобів радіолокації

Експлуатація зенітних ракетних комплексів та систем великої дальності

Експлуатація зенітних ракетних комплексів та систем середньої дальності

Експлуатація зенітних ракетних комплексів та систем малої дальності

Експлуатація радіоелектронних засобів інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами

5.05090302. Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки

Експлуатація військових засобів радіозв’язку

Експлуатація військових засобів електрозв’язку

Експлуатація військових засобів радіорелейного та космічного зв’язку

Експлуатація військових засобів засекречувальної апаратури зв’язку

Експлуатація військових засобів фельд’єгерсько-поштового зв’язку

8

0511. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

5.05110301. Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

Експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів

Транспорт

9

0701. Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010102. Організація перевезень i управління на автомобільному транспорті

Організація військових перевезень і управління на автомобільному транспорті

5.07010301. Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

Технічне обслуговування військових літаків, вертольотів та авіадвигунів

5.07010401. Судноводіння на морських шляхах

Кораблеводіння

5.07010403. Експлуатація суднових енергетичних установок

Експлуатація корабельних електроенергетичних установок

Обслуговування пошуково-рятувальної та водолазної апаратури

5.07010602. Обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів

Ремонт та обслуговування автомобільної техніки військ

Військові науки

10

1601. Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

5.16010181. Адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон)


5.16010182 Організація харчування у військових частинах

5.16010183. Організація зберігання озброєння, військової техніки та майна

Організація зберігання та обслуговування ракетно-артилерійського озброєння

Організація зберігання військового майна

5.16010184. Культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах


5.16010185. Експлуатація озброєння і техніки інженерних військ

Експлуатація доpожньо-будівельної, мостобудівної, інженерної техніки та майна

Експлуатація інженерної техніки

5.16010186. Електротехнічні системи електроспоживання

Експлуатація спеціальних технічних комплексів, систем та засобів стаціонарних командних пунктів

5.16010187. Експлуатація авіаційного озброєння


Безпека

11

1702. Цивільна безпека

5.17020102. Радіаційний та хімічний контроль

Радіаційний, хімічний та бактеріологічний контроль у військових частинах (підрозділах)

Військова лабораторна діагностика

5.17020301. Організація та техніка протипожежного захисту

Організація та техніка протипожежного захисту

Заступник Міністра
оборони України -
керівник апаратуВ.М. Можаровськийвгору