Документ z1138-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2015, підстава - z1533-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2013  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2013 р.
за № 1138/23670

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 453 від 30.11.2015}

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції
сільського господарства України
М.Ю. Бродський


М.О. Вашешніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.06.2013  № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2013 р.
за № 1138/23670

ПОРЯДОК
ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Реєстру сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

1.3. Реєстр - це інформаційна система, яка містить відомості про видані та анульовані територіальними органами Державної інспекції сільського господарства України сертифікати якості зерна та продуктів його переробки (далі - сертифікати якості).

1.4. Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України (далі - Держатель), яка забезпечує створення, ведення, функціонування, фінансування витрат, пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.5. Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Держреєстри України" Державної інспекції сільського господарства України (далі - Адміністратор), що забезпечує технічне і технологічне створення, супроводження програмного забезпечення, узагальнення та внесення відомостей, що надійшли від територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) для їх включення до Реєстру, надання доступу до відомостей, а також забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі.

1.6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою в електронному вигляді.

1.7. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного автоматизованого обліку відомостей про видані та анульовані сертифікати якості;

надання відомостей з Реєстру;

узагальнення інформації про видані та анульовані сертифікати якості.

1.8. Структура Реєстру визначається його Держателем.

1.9. Ведення Реєстру передбачає:

збирання та облік відомостей;

внесення відомостей;

надання відомостей.

Ведення Реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів.

ІІ. Порядок формування та внесення відомостей до Реєстру

2.1. Формування відомостей про видані та анульовані сертифікати якості для внесення до Реєстру покладається на територіальні органи, що видали сертифікат якості.

2.2. Відомості до Реєстру про видані та анульовані сертифікати якості вносяться територіальними органами у день:

видачі сертифіката якості;

анулювання сертифіката якості у випадках, передбачених законодавством.

2.3. Збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, покладається на Адміністратора.

Територіальні органи забезпечують повноту та достовірність поданої Адміністратору інформації.

2.4. У Реєстрі містяться відомості про сертифікат якості залежно від його форми:

1) загальні відомості:

найменування територіального органу, який видав сертифікат якості;

прізвище, ім’я та по батькові державного інспектора сільського господарства, який видав сертифікат якості;

серію та номер сертифіката якості у форматі серія УУ № ХХХХХХ, де УУ - серія сертифіката якості відповідно до виду огляду (інспектування), ХХХХХХ - поточний номер сертифіката якості, виданого територіальним органом;

дата видачі сертифіката якості;

повне найменування продавця (відправника);

повне найменування покупця (одержувача);

реквізити контракту;

номер анульованого сертифіката якості;

найменування суб’єкта ринку зерна, чий сертифікат якості був анульований;

підстава анулювання сертифіката якості;

2) при експорті зерна або продуктів його переробки:

найменування порту (станції) огляду (інспектування) зерна під час завантаження;

найменування або номер судна (вагона, автомобіля), що транспортує зерно та продукти його переробки;

номер коносаменту (накладної);

маса зерна та продуктів його переробки в кілограмах;

кількість місць;

порт (станція) призначення;

культура або найменування продукції;

стандарт;

походження;

тип;

підтип;

клас;

колір;

запах;

натура, г/л (кг/гл);

вологість, відсотків;

скловидність, відсотків;

сажкове зерно, відсотків;

крупність, відсотків;

частка дрібного зерна, відсотків;

клейковина сира: кількість, відсотків, а також якість, одиниць вимірювача;

деформації клейковини, група;

частка білка, відсотків;

число падання, секунд;

ступінь зараженості та забрудненості шкідниками;

зерна, пошкоджені клопом-черепашкою, відсотків;

частка сміттєвої домішки (усього), відсотків (у тому числі: мінеральна, зіпсовані, шкідлива);

частка зернової домішки (усього), відсотків у тому числі;

олійність (жир), відсотків;

кислотне число олії, міліграмів КОН (NaOH);

назва лабораторії, яка здійснювала визначення якості зерна (продуктів переробки);

назва лабораторії, яка здійснювала визначення показників безпеки зерна (продуктів переробки);

назва лабораторії, яка здійснювала визначення наявності або відсутності генетично модифікованих організмів в зерні (продуктах переробки);

особливі відмітки;

3) при переміщенні зерна або продуктів його переробки в межах України:

станція відправлення зерна та продуктів його переробки;

пристань завантаження зерна та продуктів його переробки;

номер вагона (автомобіля), що транспортує зерно та продукти його переробки;

назва теплохода-баржі що транспортує зерно та продукти його переробки;

номер накладної;

вага (кілограмів) зерна та продуктів його переробки;

кількість місць;

станція призначення;

пристань;

культура;

нормативний документ;

походження;

сорт;

тип;

підтип;

колір;

запах;

клас;

натура, г/л;

крупність, відсотків;

частка дрібного зерна, відсотків;

вологість, відсотків;

скловидність, відсотків;

частка білка, відсотків;

число падіння, секунд;

клейковина сира: кількість, відсотків;

якість, одиниць вимірювача деформації клейковини;

група;

вміст домішок, відсотків:

сміттєва (у тому числі: мінеральна, шкідлива, фузаріозні, зіпсовані);

зернова (у тому числі):

ерукова кислота;

глюкозинолати;

кислотне число;

назва лабораторії, яка здійснювала визначення якості зерна (продуктів переробки);

назва лабораторії, яка здійснювала визначення показників безпеки зерна (продуктів переробки);

назва лабораторії, яка здійснювала визначення наявності або відсутності генетично модифікованих організмів в зерні (продуктах переробки);

особливі відмітки.

ІІІ. Порядок надання відомостей з Реєстру

3.1. Доступ до відомостей Реєстру, що є відкритими, здійснюється шляхом відображення їх на офіційному веб-сайті Адміністратора.

3.2. Відкритими є відомості Реєстру про:

сертифікат якості;

найменування територіального органу, який видав сертифікат якості;

серію та номер сертифіката якості;

дату видачі сертифіката якості;

підстава анулювання сертифіката якості;

найменування сільськогосподарської культури (продукту переробки);

реквізити стандарту або технічних умов, на відповідність якого проводились дослідження;

показники якості сільськогосподарської культури (продукту переробки).

3.3. Інші відомості, які містяться у Реєстрі, мають обмежений доступ та надаються Держателем у формі довідки за обґрунтованим письмовим запитом уповноважених органів державної влади.

3.4. Поширення інформації з Реєстру, яка отримується на письмові запити, без письмової згоди Держателя не допускається. Поширення інформації з Реєстру з вільним доступом здійснюється з обов’язковим посиланням на Реєстр.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидоввгору