Документ z1128-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.01.2014, підстава - z2245-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2007 N 736
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2007 р.
за N 1128/14395
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1474 ( z2245-13 ) від 25.10.2013 }
Про впровадження державної інформаційно-виробничої
системи в галузі освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.07.2004 N 841 ( 841-2004-п ) "Про створення та впровадження
державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти",
наказів Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 N 810
( z1243-03 ) "Про затвердження студентського та учнівського
квитків державного зразка", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.2003 за N 1243/8564 (зі змінами), та від 15.12.2004
N 939 ( z1669-04 ) "Про затвердження Положення про Вузли державної
інформаційно-виробничої системи для інформаційного та
документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з
питань освіти (ІВС "Освіта")", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.12.2004 за N 1669/10268, а також з метою
приведення у відповідність до Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Вимоги до інформаційно-виробничих вузлів
державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (ІВС
"ОСВІТА"), що додаються.
2. Державному підприємству "Державний центр прикладних
інформаційних технологій" здійснити заходи щодо функціонування
інформаційно-виробничих вузлів ІВС "ОСВІТА" відповідно до вимог
цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шинкарука В.Д.
Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України О.І.Мельниченко
В.о. Голови державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13.08.2007 N 736
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2007 р.
за N 1128/14395

ВИМОГИ
до інформаційно-виробничих вузлів державної
інформаційно-виробничої системи в галузі освіти
(ІВС "ОСВІТА")

1. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги встановлюють обов'язкові функціональні
(організаційні та технічні) вимоги до інформаційно-виробничих
вузлів ІВС "ОСВІТА" для виготовлення пластикових карток
студентських та учнівських квитків на основі фотокомп'ютерних
технологій за діючими стандартами, а також до процедури проведення
аналізу та оцінки якості пластикових карток студентських та
учнівських квитків, що виготовляються інформаційно-виробничим
вузлом ІВС "ОСВІТА".
2. Технічні характеристики апаратно-технічного комплексу
2.1. Технічні засоби, що встановлюються на
інформаційно-виробничому вузлі, повинні складатися в найбільш
загальному вигляді з таких компонентів: 2.1.1. засоби локальної мережі; 2.1.2. сервер поточної бази даних; 2.1.3. робочі станції (АРМ) локальної обчислювальної мережі; 2.1.4. комплекс засобів друку, ламінування та формоутворення.
2.2. Вимоги до локальної обчислювальної мережі 2.2.1. Забезпечення побудови локальної обчислювальної мережі
на основі протоколу ТСР/ІР із швидкістю обміну не менше 100 Мб/с. 2.2.2. Вимоги до обчислювальної техніки для робочих
автоматизованих місць, які знаходяться в локальній обчислювальній
мережі вузла: 2.2.2.1. процесор - не нижче Celeron 433; 2.2.2.2. оперативна пам'ять - не менше 128 Мб; 2.2.2.3. зовнішня пам'ять - не менше 6 Гб.
2.3. Вимоги щодо патентної чистоти програмного забезпечення 2.3.1. Інформаційно-виробничий вузол ІВС "ОСВІТА" у своїй
діяльності повинен використовувати виключно ліцензійне програмне
забезпечення. Це стосується як програмних засобів, що
використовуються для функціонування системи (операційна система,
система управління базами даних та ін.), так і програмного
забезпечення, яке безпосередньо є складовою ІВС "ОСВІТА".
2.4. Вимоги до системного програмного забезпечення 2.4.1. Операційна система повинна задовольняти такі вимоги: 2.4.1.1. операційна система серверу вузла - ОС Windows NT
версії не нижче 4.0 або ОС Linux; 2.4.1.2. операційна система робочої станції - ОС Windows
версії не нижче ніж Windows 98 (залежно від конфігурації
комп'ютерів); 2.4.1.3. операційні системи повинні мати драйвери для роботи
з усіма необхідними для функціонування засобами вводу/виводу
інформації. 2.4.2. Як базове комунікаційне середовище використовуються
методи та засоби мережі Internet.
2.5. Для забезпечення ефективності заходів щодо захисту
інформації необхідно: 2.5.1. використовувати спеціалізоване апаратно-програмне
забезпечення; 2.5.2. приміщення, у якому розміщено сервер поточної бази
даних, повинне бути обладнане відповідними пасивними (металічні
двері, грати на вікнах) та активними (сигналізацією) засобами
охорони.
2.6. Основні вимоги до складу технічних засобів комплексу
друку: 2.6.1. як засоби друку допускається використовувати тільки
лазерні принтери або поліграфічне обладнання для цифрового
оперативного друку; 2.6.2. засоби друку повинні забезпечувати кольоровий друк з
роздільною здатністю не менше 600X600 dpi; 2.6.3. засоби друку повинні забезпечувати кольоровий друк на
папері щільністю не менше 220 г/кв. м. та тесліні товщиною до 380
мкм; 2.6.4. засоби друку повинні забезпечувати кольоровий друк на
папері формату А-3.
2.7. Вимоги до складу технічних засобів ламінації 2.7.1. ламінатор повинен бути рулонного типу з можливістю
двостороннього ламінування; 2.7.2. ламінатор повинен забезпечувати робочу температуру не
нижче 150 град. С; 2.7.3. ламінатор повинен забезпечувати можливість роботи з
плівкою товщиною до 250 мкм.
2.8. Вимоги до складу технічних засобів формоутворення 2.8.1. різаки роликового типу повинні забезпечувати ширину
різу не менше 420 мм; 2.8.2. різаки шабельного типу повинні забезпечувати ширину
різу не менше 360 мм; 2.8.3. обрізчик кутів повинен забезпечувати радіус округлення
кутів 3,18 мм.
3. Вимоги до персоналу
Для забезпечення функціонування виробництва
інформаційно-виробничому вузлу ІВС "ОСВІТА" у своєму штаті
необхідно мати не менше двох працівників, які мають не менше ніж
дворічний досвід роботи в сфері інформаційного та документарного
забезпечення осіб даними з питань освіти та пройшли відповідну
підготовку в Центральному вузлі ІВС "ОСВІТА" і отримали відповідні
сертифікати та смарт-карти персонального доступу до системи.
4. Перелік документів, що подаються суб'єктом
господарювання для набуття статусу
інформаційно-виробничого вузла ІВС "ОСВІТА"
4.1. Копія листа Міністерства освіти і науки України або
управління освіти і науки обласної, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій або Міністерства освіти Автономної
Республіки Крим про результати розгляду заяви суб'єкта
господарювання про доцільність створення інформаційно-виробничого
вузла ІВС "ОСВІТА".
4.2. Нотаріально засвідчені: копія статуту, копія свідоцтва
про державну реєстрацію, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ.
4.3. Документи, які визначають осіб, відповідальних за
функціонування інформаційно-виробничого вузла ІВС "ОСВІТА".
4.4. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право
власності або договору про оренду приміщення, у якому буде
розміщено апаратно-виробничий комплекс інформаційно-виробничого
вузла ІВС "ОСВІТА".
4.5. Нотаріально засвідчена копія договору про охорону
приміщення, укладеного на строк не менше одного року з моменту
подачі всього переліку документів.
4.6. Завірені копії документів, що підтверджують дотримання
вимог пункту 3 цих Вимог.
5. Вимоги до процедури аналізу та оцінки якості
пластикових карток студентських та учнівських квитків
5.1. Проведення аналізу та оцінки якості пластикових карток
студентських та учнівських квитків здійснюється уповноваженим
органом Міністерства освіти і науки України (далі - Уповноважений
орган) з метою контролю якості та дотримання відповідності
інформаційно-виробничого комплексу для виготовлення пластикових
карток студентських та учнівських квитків державного зразка
вимогам до інформаційно-виробничих вузлів ІВС "ОСВІТА" (далі -
Вимоги).
5.2. Суб'єктами обов'язкового проведення аналізу та оцінки
якості пластикових карток студентських та учнівських квитків є всі
інформаційно-виробничі вузли ІВС "ОСВІТА" та юридичні особи, що
подали до Міністерства освіти і науки України документи для
набуття статусу інформаційно-виробничого вузла ІВС "ОСВІТА".
5.3. Об'єктами проведення обов'язкового аналізу та оцінки
якості пластикових карток студентських та учнівських квитків
державного зразка є: 5.3.1. технологія та процес виготовлення пластикових карток
студентських та учнівських квитків державного зразка; 5.3.2. пластикові картки студентських та учнівських квитків
державного зразка на всіх стадіях виробництва.
5.4. Види аналізу та оцінки якості пластикових карток
студентських та учнівських квитків 5.4.1. первинний аналіз та оцінка якості пластикових карток
студентських та учнівських квитків здійснюється протягом
шістдесяти календарних днів з дня подачі до Міністерства освіти і
науки України пакета документів на отримання статусу
інформаційно-виробничого вузла ІВС "ОСВІТА"; 5.4.2. плановий аналіз та оцінка якості пластикових карток
студентських та учнівських квитків проводиться не рідше одного
разу на рік, починаючи з дня завершення попереднього (у тому числі
первинного) аналізу; 5.4.3. позаплановий аналіз та оцінка якості пластикових
карток студентських та учнівських квитків проводиться у таких
випадках: у разі звернення суб'єкта обов'язкового аналізу та оцінки
якості пластикових карток студентських та учнівських квитків; у разі зупинення виробництва; у разі виявлення під час планового аналізу невідповідності
об'єктів перевірки цим Вимогам; за листом, розпорядженням або наказом Міністерства освіти і
науки України.
5.5. Оформлення результатів первинного, планового та
позапланового аналізів здійснюється таким чином: 5.5.1. результати первинного, планового та позапланового
аналізів оформлюються відповідним актом, який складається в двох
примірниках, по одному для кожної сторони, та обов'язково
підписується представником суб'єкта аналізу та представником
Уповноваженого органу; 5.5.2. у вказаному акті визначається відповідність або
невідповідність об'єктів аналізу Вимогам; 5.5.3. на підставі вказаного акта Уповноважений орган складає
висновок про відповідність чи невідповідність
інформаційно-виробничого комплексу для виготовлення пластикових
карток студентських та учнівських квитків державного зразка
Вимогам та подає інформацію про проведення аналізу та оцінки до
Міністерства освіти і науки України.
5.6. Підставою для початку виготовлення пластикових карток
студентських та учнівських квитків державного зразка є відповідний
наказ Міністерства освіти і науки України, виданий на основі
позитивного висновку Уповноваженого органу про відповідність
інформаційно-виробничого комплексу для виготовлення пластикових
карток студентських та учнівських квитків державного зразка
Вимогам.
6. Організація і проведення аналізу та оцінки
якості карток студентських і учнівських квитків
6.1. День початку проведення первинного аналізу визначається
Уповноваженим органом з урахуванням підпункту 5.4.1 Вимог, про що
суб'єкту аналізу повідомляється в письмовій формі за сім
календарних днів до дня початку проведення вказаного аналізу та
оцінки якості.
6.2. День початку проведення планового аналізу визначається
Уповноваженим органом з урахуванням підпункту 5.4.2 Вимог, про що
суб'єкту аналізу повідомляється в письмовій формі за сім
календарних днів до дня початку проведення вказаного аналізу та
оцінки якості.
6.3. День початку проведення позапланового аналізу
визначається Уповноваженим органом з урахуванням підпункту 5.4.3
Вимог, про що суб'єкту аналізу повідомляється в письмовій формі за
три календарних дні до дня початку проведення позапланового
аналізу та оцінки якості.
7. Права та обов'язки суб'єктів проведення аналізу
та оцінки якості пластикових карток студентських
та учнівських квитків
7.1. Права суб'єкта аналізу 7.1.1. подавати замовлення на проведення аналізу та оцінки
якості, отримувати консультації щодо його проведення; 7.1.2. отримувати інформацію про хід аналізу та оцінки
якості; 7.1.3. використовувати результати аналізу в своїй діяльності.
7.2. Обов'язки суб'єкта аналізу 7.2.1. надавати представнику Уповноваженого органу всі
відомості, необхідні для проведення аналізу та оцінки якості; 7.2.2. дотримуватись рекомендацій Уповноваженого органу з
питань організації і проведення аналізу та оцінки якості; 7.2.3. не допускати розголошення відомостей, обмеження
доступу до яких необхідно забезпечувати відповідно до вимог
чинного законодавства; 7.2.4. усувати виявлені під час аналізу та оцінки якості
недоліки протягом визначених Уповноваженим органом строків.
7.3. Права Уповноваженого органу 7.3.1. розробляти та подавати до Міністерства освіти і науки
України пропозиції щодо проведення аналізу та оцінки якості; 7.3.2. визначати перелік необхідних документів, матеріалів та
кількість зразків продукції, необхідних для проведення аналізу та
оцінки якості; 7.3.3. вимагати надання додаткових відомостей, необхідних для
проведення аналізу та оцінки якості; 7.3.4. складати висновок про відповідність чи невідповідність
інформаційно-виробничого комплексу для виготовлення пластикових
карток студентських та учнівських квитків державного зразка
Вимогам.
7.4. Обов'язки Уповноваженого органу 7.4.1. здійснювати заходи, необхідні для проведення аналізу
та оцінки якості пластикових карток студентських та учнівських
квитків державного зразка; 7.4.2. обґрунтовувати висновок про відповідність чи
невідповідність інформаційно-виробничого комплексу для
виготовлення пластикових карток студентських та учнівських квитків
державного зразка Вимогам; 7.4.3. не допускати розголошення відомостей, що становлять
комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією суб'єкта
аналізу.
8. Висновки за результатами аналізу та оцінки
якості пластикових карток студентських
та учнівських квитків
8.1. У разі позитивного результату аналізу та оцінки якості
Уповноважений орган надсилає суб'єкту аналізу висновок про
відповідність інформаційно-виробничого комплексу для виготовлення
пластикових карток студентських та учнівських квитків державного
зразка Вимогам.
8.2. Висновок про відповідність інформаційно-виробничого
комплексу для виготовлення пластикових карток студентських та
учнівських квитків державного зразка Вимогам є обов'язковою умовою
для здійснення такої діяльності.
8.3. У разі негативного результату аналізу та оцінки якості
пластикових карток студентських та учнівських квитків державного
зразка Уповноважений орган надсилає суб'єкту аналізу висновок про
невідповідність виробничого комплексу для виготовлення карток
студентських та учнівських квитків державного зразка Вимогам, у
якому вказуються виявлені недоліки.
8.4. Висновок про невідповідність інформаційно-виробничого
комплексу для виготовлення пластикових карток студентських та
учнівських квитків державного зразка Вимогам, недотримання
технологічних вимог, виробництво недоброякісної продукції, а також
порушення положень пункту 7.2 Вимог є підставою для видання наказу
Міністерства освіти і науки України про припинення або
призупинення діяльності даного інформаційно-виробничого вузла ІВС
"ОСВІТА", пов'язаної з виготовленням пластикових карток
студентських та учнівських квитків державного зразка.
8.5. Оскарження результатів проведення аналізу та оцінки
якості пластикових карток студентських та учнівських квитків, що
виготовляються інформаційно-виробничим вузлом ІВС "ОСВІТА",
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Директор Департаменту
вищої освіти Я.Я.Болюбашвгору