Документ z1122-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.2012, підстава - z1089-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.09.2005 N 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2005 р.
за N 1122/11402
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 320 ( z1089-12 ) від 13.04.2012 }
Про затвердження Порядку оформлення
і видачі тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу громадянина України

Відповідно до пункту 19 Положення про паспорт громадянина
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від
2 вересня 1993 року N 3423-XII ( 3423-12 ) (зі змінами), та з
метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян на час
розгляду заяв про втрату паспорта Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення і видачі тимчасового
посвідчення, що підтверджує особу громадянина України (додається).
2. Державному департаменту у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб (Радутний С.І.) МВС України (далі -
ДДГІРФО) організувати вивчення працівниками служби у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України
положень цього Порядку та забезпечити його виконання.
3. ДДГІРФО (Радутний С.І.) МВС України забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від
28.06.93 N 393 ( z0102-93 ) "Про затвердження Правил видачі та
форми тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
5 серпня 1993 року за N 102.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції
Рудіка В.М.
6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
08.09.2005 N 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2005 р.
за N 1122/11402

ПОРЯДОК
оформлення і видачі тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу громадянина України

1. Тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина
України (далі - тимчасове посвідчення), є документом, який
видається громадянину України службою у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - служба) за умови
подання ним заяви про втрату, викрадення або псування паспорта
громадянина України (далі - заява про втрату паспорта), заяви за
зразком, наведеним у додатку 1, та заведення відповідної справи.
2. Для оформлення тимчасового посвідчення особа подає: заяву за зразком, наведеним у додатку 1; дві фотокартки розміром 3,5х4,5 сантиметра; будь-який документ, що посвідчує особу, яка втратила паспорт. У разі відсутності будь-якого документа, що посвідчує особу,
яка втратила паспорт, до тимчасового посвідчення вноситься запис
"Оформлено без документа, що посвідчує особу заявника".
3. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; місце народження; місце проживання особи із зазначенням адреси; дата видачі, орган, що видав, та строк дії. Усі записи в тимчасовому посвідченні здійснюються українською
мовою.
4. Форма тимчасового посвідчення, що підтверджує особу
громадянина України, наведена в додатку 2. Тимчасове посвідчення оформлюється протягом трьох робочих
днів з дня надходження заяви про його видачу. Строк дії тимчасового посвідчення - 1 місяць. У разі
незакінчення у місячний термін провадження у справі про втрату
паспорта рішенням начальника органу внутрішніх справ строк дії
тимчасового посвідчення продовжується не більше ніж на 1 місяць. Фотокартка особи, що вклеюється до тимчасового посвідчення,
скріплюється гербовою печаткою, яка проставляється в паспорті
громадянина України. Тимчасове посвідчення підписується
начальником територіального органу (підрозділу) служби, у якому
воно видано.
5. У лівому верхньому куті тимчасового посвідчення
проставляється штамп органу внутрішніх справ, до якого особа
подала заяву про втрату паспорта. Тимчасовому посвідченню
присвоюється номер справи про втрату паспорта, який проставляється
у штампі.
6. Оформлене тимчасове посвідчення реєструється в журналі
обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина
України (додаток 3), у якому особа розписується про його
отримання.
7. При отриманні паспорта громадянина України особа повинна
здати тимчасове посвідчення, а у разі його втрати письмово
повідомити про це орган служби за місцем отримання тимчасового
посвідчення.
Т.в.о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний

Додаток 1
до пунктів 1, 2 Порядку
оформлення і видачі
тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу
громадянина України

Зразок

Начальникові __________________
(назва територіального _______________________________
підрозділу служби) _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, _______________________________
адреса реєстрації заявника)

ЗАЯВА

Прошу видати тимчасове посвідчення громадянина України, що
підтверджує мою особу, на час розгляду моєї заяви про втрату,
викрадення або псування (зайве закреслити) паспорта.
_____ ____________ 20__ року __________________
(підпис)
Видано тимчасове посвідчення N _______ від ________ 20__року.
Т.в.о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний

Додаток 2
до пункту 4 Порядку
оформлення і видачі
тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу
громадянина України

ФОРМА
тимчасового посвідчення, що підтверджує
особу громадянина України

Лицьовий бік розмір 125х175 мм

------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ, | | |що підтверджує особу громадянина | | | України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік
------------------------------------------------------------------ |Штамп органу |______________________________ | |внутрішніх справ | (прізвище, | | |______________________________ | | | ім'я та по батькові) | | |______________________________ | | | (дата народження) | |------------ |______________________________ | || Місце | | (місце народження) | || для | | | ||фотокартки| |______________________________ | || | | (місце проживання | |------------ | зареєстровано за адресою) | | МП |______________________________ | | | (назва органу, що видав | | | тимчасове посвідчення) | | | | |__________________ |Строк дії до _________________ | |(особистий підпис) |Строк дії продовжено до ______ | | |______________________________ | | | (підпис, прізвище, | | | ініціали посадової особи) | ------------------------------------------------------------------
Т.в.о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутний

Додаток 3
до пункту 6 Порядку
оформлення і видачі
тимчасового посвідчення,
що підтверджує особу
громадянина України

ЖУРНАЛ
обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують
особу громадянина України

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище, ім'я | N | Дата | Підпис | Відмітка | |з/п |та по батькові |тимчасового| видачі | особи | про | | | |посвідчення| | |повернення | | | | | | |тимчасового| | | | | | |посвідчення| |----+---------------+-----------+----------+--------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Т.в.о. директора Державного
департаменту у справах
громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб
МВС України полковник міліції С.І.Радутнийвгору