Документ z1097-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.02.2016, підстава - z0182-16

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
20.10.2009 N 1206
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1097/17113

Про затвердження змін
до Правил визначення уповноваженим
рейтинговим агентством рейтингової оцінки
за Національною рейтинговою шкалою
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1042 ( z0607-07 ) від 21.05.2007, до
якого вносились зміни }

Відповідно до пунктів 34, 37 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) з метою забезпечення постійного інформування
власників цільових облігацій щодо емітента, стану будівництва,
розрахунків за цільовими облігаціями Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Доповнити пункт 2 Правил визначення уповноваженим
рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною
рейтинговою шкалою, затверджених рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2007 N 1042
( z0607-07 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
11.06.2007 за N 607/13874, новим абзацом такого змісту: "Уповноважені рейтингові агентства, які здійснюють визначення
рейтингових оцінок емітентів цільових облігацій, виконання
зобов'язання за якими передбачаються об'єктами житлового
будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти
від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій (далі -
цільові облігації), в межах цих оцінок складають список емітентів
цільових облігацій, впорядкований за ознакою рівня спроможності
емітента своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання
за облігаціями відносно боргових зобов'язань інших позичальників,
та оприлюднюють цей список щокварталу в одному з офіційних
друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку та в місцевих друкованих засобах масової інформації за
місцезнаходженням об'єкта житлового будівництва, фінансування
якого здійснюється з використанням цільових облігацій".
2. Це рішення набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації.
3. Департаменту корпоративних відносин (Т.Капцовій)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови
Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити
опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства
України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Петрашка.
Голова Комісії Сергій Петрашко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Протокол засідання Комісії
від 20.10.2009 N 41



вгору