Про відзнаки Міністерства культури і туризму України
МКТ України; Наказ, Положення, Опис від 09.09.2006750
Документ z1072-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.09.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.09.2006 N 750
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2006 р.
за N 1072/12946

Про відзнаки Міністерства культури
і туризму України

На виконання Указу Президента України від 18.11.96 N 1094
( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та відповідно до
статей 143, 144, 146 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
для заохочення за заслуги в сприянні реалізації
соціально-культурної політики, вагомий внесок у створення духовних
цінностей, особистий внесок у розвиток туристичної галузі та
високу професійну майстерність на благо України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства культури і туризму України та порядок нагородження
ними (додається).
2. Затвердити Описи нагрудних знаків до Почесних відзнак
Міністерства культури і туризму України (додається).
3. Міністру культури і мистецтв Автономної Республіки Крим,
Міністру курортів і туризму Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь культури обласної, Севастопольської міської
державної адміністрації, Головного управління культури та мистецтв
Київської міської державної адміністрації, управлінь з питань
туризму і курортів обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації, керівникам підприємств, установ та
організацій, що входять до сфери управління Міністерства,
керівникам державних служб та структурних підрозділів Міністерства
неухильно дотримуватися Положення про відомчі заохочувальні
відзнаки Міністерства культури і туризму України та порядку
нагородження ними.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Приставского І.Р.
Міністр І.Д.Ліховий
ПОГОДЖЕНО:
Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури України Л.Ф.Перелигіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
09.09.2006 N 750
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2006 р.
за N 1072/12946

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства культури і туризму України
та порядок нагородження ними

1. Відповідно до Указу Президента України від 18.11.96 N 1094
( 1094/96 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" в системі
Міністерства культури і туризму України встановлюються такі
відомчі заохочувальні відзнаки для працівників за значні трудові
досягнення у сфері культури, мистецтва, галузі туризму та сфери
діяльності курортів: - почесна відзнака Міністерства культури і туризму України
"За досягнення в розвитку культури і мистецтва"; - почесна відзнака Міністерства культури і туризму України
"За багаторічну плідну працю в галузі культури"; - нагрудний знак Міністерства культури і туризму України
"Почесний працівник туризму України".
2. Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України
"За досягнення в розвитку культури і мистецтв" нагороджуються
працівники підприємств, організацій та установ культури і
мистецтва, які мають фахову освіту, бездоганно пропрацювали у
сфері культури і мистецтва не менше 5 років, досягли значних
трудових результатів та були нагороджені Почесною грамотою
Міністерства культури і туризму України (Міністерства культури і
мистецтв України) або Почесною грамотою Міністерства культури і
туризму України та Центрального комітету профспілки працівників
культури України (Міністерства культури і мистецтв України та
Центрального комітету профспілки працівників культури). Почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України
"За багаторічну плідну працю в галузі культури" нагороджуються
працівники культури і мистецтв, які мають стаж роботи не менше 15
років, досягли високих трудових і творчих результатів, здійснили
вагомий внесок у розвиток культури, дістали високу громадську
оцінку. Нагрудним знаком Міністерства культури і туризму України
"Почесний працівник туризму України" нагороджуються працівники
туристично-екскурсійних та курортних установ і організацій, які
мають стаж роботи в галузі туризму не менше 5 років, досягли
значних трудових результатів, здійснили вагомий особистий внесок у
здійснення державної політики в галузі туризму, проводять активну
діяльність щодо розвитку туризму (у т.ч. створення
матеріально-технічної бази, підготовки кадрів для галузі,
організації та проведення екскурсій, походів, подорожей), мають
інші значні досягнення в галузі туризму та були нагороджені
Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України або
Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України та
Центрального комітету профспілки працівників культури України.
3. Нагородження почесними відзнаками і нагрудним знаком
Міністерства культури і туризму України здійснюється Міністерством
культури і туризму України.
4. Нагородження почесними відзнаками і нагрудним знаком
Міністерства культури і туризму України вдруге не провадиться.
5. Подання кандидатур здійснюється гласно, як правило, у
трудових колективах закладів культури і туризму, громадських
організацій, творчих спілок, де працює особа, яку представляють до
заохочення. Характеристику на особу (додається) та подання про її
нагородження готують Міністерство культури і мистецтв Автономної
Республіки Крим, Міністерство курортів і туризму Автономної
Республіки Крим, управління з питань туризму і курортів обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,
управління культури обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації, Головне управління культури та мистецтв Київської
міської державної адміністрації, керівники підприємств, установ,
організацій, що входять до сфери управління Міністерства.
6. Рішення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою
приймається колегією Міністерства культури і туризму України.
7. Про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою
працівників галузі культури і сфери туризму видається наказ
Міністерства культури і туризму України.
8. Вручення відомчої заохочувальної відзнаки проводиться
Міністром або за його дорученням першим заступником, або
заступником Міністра, місцевими органами виконавчої влади. Особі, нагородженій відомчою заохочувальною відзнакою,
видається посвідчення за підписом Міністра, першого заступника або
заступників Міністра. Відомчі заохочувальні відзнаки вручаються в урочистій
обстановці під час загальнодержавних та професійних свят,
відзначення ювілейних дат працівників закладів культури, туризму
тощо.
9. У трудовій книжці особи, удостоєної відомчої
заохочувальної відзнаки, робиться відповідний запис із зазначенням
дати і номера постанови колегії Міністерства культури і туризму
України.
10. Про вручення або передачу відомчої заохочувальної
відзнаки здійснюється запис у книзі обліку видачі нагород, яка
зберігається у справах відділу кадрів Міністерства.
11. Почесна відзнака Міністерства культури і туризму України
"За досягнення в розвитку культури і мистецтв", почесна відзнака
Міністерства культури і туризму України "За багаторічну плідну
працю в галузі культури" та нагрудний знак Міністерства культури і
туризму України "Почесний працівник туризму України" носять з
правого боку грудей і за наявності нагрудних знаків до почесних
звань України розміщуються нижче них.
12. Міністерство культури і туризму України, Міністерство
культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Міністерство
курортів і туризму Автономної Республіки Крим, управління з питань
туризму і курортів обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації, управління культури обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації, Головне
управління культури та мистецтв Київської міської державної
адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій, що
входять до сфери управління Міністерства, повинні пропагувати
досягнення осіб, відзначених відомчими заохочувальними відзнаками,
у тому числі в засобах масової інформації.
13. Утрачені відомчі заохочувальні відзнаки повторно не
видаються.
Начальник управління
нормативно-правової
та кадрової роботи Л.В.Петасюк

Додаток
до пункту 5 Положення
про відомчі заохочувальні
відзнаки Міністерства
культури і туризму України
та порядок нагородження ними

ХАРАКТЕРИСТИКА
для представлення до відзначення відомчою
нагородою Міністерства культури і туризму
України (почесною відзнакою Міністерства
культури і туризму України "За досягнення
в розвитку культури і мистецтва", почесною
відзнакою Міністерства культури і туризму
України "За багаторічну плідну працю
в галузі культури")

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________ __________________________________________________________________
2. Посада і місце роботи, служби ____________________________ __________________________________________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження ____________________ 4. Стать ____________________________________________________ 5. Освіта ___________________________________________________
(які навчальні заклади закінчив(ла), коли,
спеціальність за дипломом) 6. Науковий ступінь, учене звання ___________________________
(за наявності) __________________________________________________________________
7. Які має державні та відомчі нагороди України, дата
нагородження _____________________________________________________ __________________________________________________________________
8. Місце проживання _________________________________________ _______________________________________, тел. ____________________
9. Місце роботи (служби) ____________________________________ _______________________________________, тел. ____________________
10. Загальний стаж роботи ____ Стаж роботи в даному колективі __________________________________________________________________
11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг
особи* ___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(зворотний бік) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Кандидатура _________________________________________________
рекомендована зборами (правлінням) колективу _____________________ __________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації тощо, __________________________________________________________________
дата обговорення, номер протоколу)
Представляється до __________________________________________
(вид нагороди) __________________________________________________________________
Керівник підприємства, Голова зборів
установи, організації колективу ______________ __________ ______________ ____________
(П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.) (підпис)
М.П.
"___" _______ 200__ року
--------------- * У характеристиці зазначаються заслуги за період після
останнього нагородження особи відомчою або державною нагородою.
Начальник управління
нормативно-правової
та кадрової роботи Л.В.Петасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
09.09.2006 N 750

1. Опис нагрудного знака
"За досягнення в розвитку культури і мистецтва"

Знак має форму розетки з жовто-блакитної стрічки, що з
чотирьох боків прикрашена рельєфним українським орнаментом. У
центральній частині знака міститься круглий рельєфний медальйон із
зображенням палітри, ліри та театральної маски, обрамлений
декоративним лавровим вінком. Основа знака виготовляється з
тампака й імітується під золото. Накладний медальйон
виготовляється з мельхіору й імітується під старе срібло. На
зворотному боці знака по колу йде рельєфний напис "За досягнення в
розвитку культури і мистецтва". Стрічка покривається жовтою та блакитною ювелірними емалями.
У верхній частині за допомогою кільця знак з'єднаний з колодкою у
вигляді капітелі з блакитною шовковою муаровою стрічкою. Усі
розміри деталей знака брати 1:1 згідно з оригіналом. Кріпиться знак за допомогою шпильки, що міститься на
зворотному боці колодки.
2. Опис нагрудного знака
"За багаторічну плідну працю в галузі культури"
Нагрудний знак має форму рівнораменного грецького хреста з
круглим медальйоном у середохресті, де вміщено зображення
атрибутів мистецтва (палітра, ліра, театральна маска), та напис по
периметру медальйона "За багаторічну плідну працю в галузі
культури". Міжраменний простір хреста заповнюють промені квадрата,
на який накладається медальйон. Нагрудний знак носять на колодці з
синьою муаровою стрічкою. Знак виготовляється з тампака або мельхіору з використанням
позолоти та емалей. Кріпиться за допомогою шпильки на зворотному
боці колодки.
3. Опис нагрудного знака
"Почесний працівник туризму України"
Знак являє собою рельєфний круглий медальйон, обрамлений по
периметру лавровою гілкою та написом "Почесний працівник туризму
України". У верхній частині медальйона в геральдичному щиті
вміщено Державний Герб України. У центрі - рельєфне зображення
античного бога Меркурія (Гермеса) з жезлом у лівій руці та
запаленим факелом у правій. Тлом для постаті античного бога є
восьмикутна зірка. Ці два рельєфні елементи почесного знака
накладені на зображення земної кулі з умовним зображенням
паралелей і меридіанів. Для виготовлення знака використовуються латунь, мідь та сині
емалі. Знак кріпиться шпилькою, закріпленою на зворотному боці
колодки. Зменшений варіант знака повторює великий з тією різницею, що
зображення на ньому виконано технікою штампування.
Начальник управління
нормативно-правової
та кадрової роботи Л.В.Петасюквгору