Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 06.06.2012687
Документ z1057-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.07.2015, підстава - z0773-15

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__-20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

Керівник установи

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)
Додаток 3
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ додатковий, Форма 20__-3
________________________________________________________________________________ ___________________________________

1. ___________________________________________________________ (__) (__) (__)
                              (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                      КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 20__ рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік

граничний обсяг

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВККЕКВ/КККЗміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів

20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6


продукту
ефективностіНаслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Всього2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__ і 20__ роках

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

КПКВККЕКВ/КККЗміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників

20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8


продукту
ефективностіНаслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВсьогоКерівник установи

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)вгору