Документ z1051-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2014. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління
державної охорони України
11.08.2014  № 485


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2014 р.
за № 1051/25828

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" (далі - нагрудні знаки) і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) в Управлінні державної охорони України (далі - УДО України).

2. Підставою для видачі посвідчень учасника бойових дій і нагрудних знаків є рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій в УДО України (далі - Комісія) щодо визнання осіб учасниками бойових дій.

3. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій в УДО України.

Військовослужбовці (працівники), які мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до УДО України, мають право одержувати листи талонів після надання довідки з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) в УДО України.

4. Посвідчення учасників бойових дій і листи талонів підписуються Начальником УДО України, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки, та скріплюються каучуковою (гумовою) гербовою печаткою з написом "Управління державної охорони України Ідентифікаційний код 00037478 № ІІ" і зображенням Державного Герба України.

5. Зберігання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків, листів талонів, їх видачу здійснює секретар Комісії.

6. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються учасникам бойових дій, які засвідчують їх особистими підписами.

Видача посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів реєструється у журналі обліку осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форма якого наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

7. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи, якій вони видані, видається нове посвідчення або лист талонів у встановленому цією Інструкцією порядку. Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів секретарем Комісії зберігаються та знищуються відповідно до чинного законодавства.

8. Якщо посвідчення учасника бойових дій зазнало значних пошкоджень або було втрачено, то за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення. У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

У разі втрати або фізичного псування нові листи талонів та нагрудні знаки не видаються.

9. Акт списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талонів, форма якого наведена у додатку 2 до цієї Інструкції, складається у двох примірниках та подається секретарем Комісії щокварталу не пізніше 3 числа після звітного періоду (якщо вручення було здійснено):

перший примірник - до фінансового підрозділу;

другий примірник долучається до відповідної номенклатурної справи, яка зберігається в підрозділі кадрового забезпечення.

Директор Департаменту
роботи з особовим складом


О. ЛитвиненкоДодаток 1
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків
"Ветеран війни - учасник бойових дій"
і листів талонів на право одержання
ветераном війни і особою,
на яку поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою їх вартості
в Управлінні державної охорони України
(пункт 6)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості в Управлінні державної охорони України

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер та дата протоколу Комісії про визнання учасником бойових дій

Серія та номер посвідчення

Дата і підпис про отримання посвідчення

Серія та номер листа талонів

Дата і підпис про отримання листа талонів

Дата і підпис про отримання нагрудного знака

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасника бойових дій,
нагрудних знаків
"Ветеран війни - учасник бойових дій"
і листів талонів на право одержання
ветераном війни і особою,
на яку поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою їх вартості
в Управлінні державної охорони України
(пункт 9)

АКТ
списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талоніввгору