Документ z1046-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2013  № 684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за № 1046/23578

Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців

Відповідно до статей 4, 6, 15 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою удосконалення змісту, форм та засобів туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми та учнівською молоддю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
05.06.2013  № 684


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за № 1046/23578

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців (далі - Зліт), його організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі у Зльоті та визначення переможців.

2. Метою Зльоту є розвиток творчих інтересів дітей, учнів, вихованців та слухачів з різних напрямів краєзнавства, науково-дослідницької і природоохоронної роботи, виховання поваги та бережливого ставлення до історико-культурної спадщини українського народу, природи рідного краю.

3. Основні завдання Зльоту:

організація змістовного активного відпочинку дітей, учнів, вихованців та слухачів;

поглиблення знань дітей, учнів, вихованців та слухачів щодо історичного минулого, духовних надбань народу, природних багатств України;

виявлення та вивчення кращого досвіду туристсько-краєзнавчої та дослідницької роботи, пропаганди та розповсюдження цієї діяльності;

обмін досвідом краєзнавчої роботи;

підвищення рівня краєзнавчої та туристсько-спортивної підготовки юних туристів-краєзнавців;

зміцнення дружніх зв’язків юних туристів-краєзнавців України, виховання у них почуття любові до рідної землі, свого народу;

визначення найсильніших команд юних туристів-краєзнавців.

II. Порядок і строки проведення Зльоту

1. Зліт проводиться у три етапи: I (районний), II (обласний), III (всеукраїнський).

2. III (всеукраїнський) етап Зльоту проводиться в непарні роки. Місце та строки проведення зазначеного етапу Зльоту затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України).

3. Періодичність та строки проведення I (районного) етапу Зльоту визначаються наказами місцевих органів управління освітою в районах, II (обласного) етапу Зльоту - наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління освіти в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Організатори I (районного) та II (обласного) етапів Зльоту).

4. Заходи у рамках I (районного), II (обласного) та ІІІ (всеукраїнського) етапів Зльоту (напрями краєзнавчих досліджень, види змагань, конкурсів, вікторин, програма їх проведення, підбиття підсумків тощо) визначаються умовами, що розробляються організаторами зазначених етапів згідно з цим Положенням.

III. Керівництво Зльотом

1. Загальне керівництво Зльотом здійснює МОН України.

2. Безпосередня організація та проведення III (всеукраїнського) етапу Зльоту покладаються на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Для проведення I (районного), II (обласного) - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі етапів Зльоту створюються організаційні комітети.

Для проведення III (всеукраїнського) етапу Зльоту створюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет), склад якого затверджується наказом МОН України. До складу Оргкомітету входять працівники МОН України, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, представники інших державних та громадських організацій, наукових установ (за згодою).

3. Очолює Оргкомітет голова.

Голова Оргкомітету:

розподіляє повноваження членів Оргкомітету;

керує підготовкою та проведенням Зльоту.

4. Члени Оргкомітету:

здійснюють організаційну роботу з проведення Зльоту;

забезпечують виконання плану підготовки та програми проведення Зльоту.

5. З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів змагань конкурсів, вікторин (далі - змагання) створюється Головна суддівська колегія (далі - ГСК), склад якої затверджується наказом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

6. До складу ГСК входять досвідчені педагоги, науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, а також вчені наукових установ Національної академії наук України та представники громадських організацій (за згодою).

7. Очолює ГСК головний суддя.

Головний суддя:

керує роботою членів ГСК та суддів;

проводить засідання ГСК;

бере участь у визначенні переможців в окремих видах змагань;

затверджує списки переможців.

IV. Учасники Зльоту

1. Учасниками I (районного), II (обласного) та III (всеукраїнського) етапів Зльоту є учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих (І, ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів віком від 7 до 18 років.

2. Вік учасників та кількісний склад команд для участі у ІІІ (всеукраїнському) етапі Зльоту щоразу визначається наказом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

3. До участі у ІІІ (всеукраїнському) етапі Зльоту від навчальних закладів Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді допускається по одній команді.

4. Вік учасників та склад команд для участі у І (районному) та ІІ (обласному) етапах Зльоту визначається наказами Організаторів I (районного) та II (обласного) етапів Зльоту.

V. Програма Зльоту

1. Програма Зльоту передбачає змагання за різними напрямами краєзнавчих досліджень.

Програма реалізується у змаганнях та виконанні завдань: на туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті; у творчих майстернях; у конкурсній програмі тощо.

2. Перелік напрямів краєзнавчих досліджень, туристсько-спортивних дистанцій, видів орієнтування на місцевості, конкурсів ІІІ (всеукраїнського) етапу кожного Зльоту визначається умовами зазначеного етапу, що затверджуються наказом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

3. Програми змагань та конкурсів І (районного) та ІІ (обласного) етапів Зльоту визначаються та затверджуються відповідно наказами Організаторів I (районного) та II (обласного) етапів Зльоту з урахуванням програми ІІІ (всеукраїнського) етапу Зльоту.

VІ. Документація та строки її подання

1. Після прибуття на місце проведення ІІІ (всеукраїнського) етапу Зльоту команди подають організаторам такі документи:

наказ про відрядження команди на участь у ІІІ (всеукраїнському) етапі Зльоту;

іменна заявка команди;

паспорти керівників та учасників, яким на час проведення зльоту виповнилося 16 років (для осіб молодше 16 років - свідоцтво про народження або проїзний документ дитини);

учнівські квитки або довідки з місця навчання з фотографією, завірені печаткою, що перекриває фотографію на одну третину, за поточний навчальний рік (у разі проведення Зльоту під час літніх канікул - за попередній навчальний рік);

медичні довідки для учнів про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими;

особисті медичні книжки керівників команди.

2. Перелік документів, які подаються для участі у І (районному) та ІІ (обласному) етапах Зльоту, визначається Організаторами І (районного) та ІІ (обласного) етапів.

3. Інформація про проведення III (всеукраїнського) етапу Зльоту розміщується на сайті Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку його проведення.

4. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

VІI. Підбиття підсумків та нагородження переможців

1. Підсумки I (районного), II (обласного) та III (всеукраїнського) етапів Зльоту підбиваються у кожному виді змагань. Порядок підбиття підсумків в окремих видах змагань визначається умовами їх проведення.

Відповідно до умов проведення I (районного), II (обласного) та III (всеукраїнського) етапів можуть визначатися переможці у комплексному заліку.

2. Команди, які на III (всеукраїнському) етапі Зльоту посіли 1, 2, та 3 місця в туристсько-краєзнавчому експедиційному маршруті, у творчих майстернях та конкурсній програмі, нагороджуються грамотами МОН України, кубками та призами; учасники цих команд - грамотами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

3. Команди, які посіли 1, 2, та 3 місця в окремих видах конкурсної програми, нагороджуються грамотами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

4. Учасники, які посіли 1, 2, та 3 місця в роботі творчих майстерень за певним напрямом краєзнавчих досліджень, нагороджуються дипломами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

5. Порядок підбиття підсумків та нагородження переможців І (районного) та ІІ (обласного) етапів Зльоту визначається Організаторами І (районного) та ІІ (обласного) етапів.

VIII. Фінансування Зльоту

1. Фінансування проведення I (районного) та II (обласного) етапів Зльоту в районах, Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, проїзд та харчування учасників Зльоту, проведення тренувальних зборів, відрядження осіб, що супроводжують учасників та суддів, нагородження переможців, участь команди у ІІІ (всеукраїнському) етапі Зльоту здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

2. Витрати на організацію та проведення ІІІ етапу Зльоту здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрун

Директор департаменту
управління справами


Н.М. Запольськавгору