Документ z1044-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2016  № 2300/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2016 р.
за № 1044/29174

Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року № 541/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за № 514/23046, що додаються.

2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Моісеєв Ю.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, та доступу до цієї інформації відповідно до змін, затверджених цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
С.С. Лур'є


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.07.2016 № 2300/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2016 р.
за № 1044/29174

ЗМІНИ
до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

1. Пункт 1.5 розділу І доповнити новим підпунктом 1.5.7 такого змісту:

«1.5.7 дату видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;».

У зв’язку з цим підпункти 1.5.7 - 1.5.16 вважати відповідно підпунктами 1.5.8 - 1.5.17.

2. У розділі ІІ:

пункт 2.1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

«видача свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій»;

у пункті 2.2:

в абзаці першому цифри «1.5.7 - 1.5.14» замінити цифрами «1.5.8 - 1.5.15»;

в абзаці другому цифри «1.5.11» замінити цифрами «1.5.12»;

у пункті 2.3:

в абзаці першому цифри «1.5.8» замінити цифрами «1.5.9»;

в абзаці другому цифри «1.5.9 - 1.5.13» замінити цифрами «1.5.10 - 1.5.14»;

в абзаці третьому цифри «1.5.7» та «1.5.14» замінити цифрами «1.5.8» та «1.5.15» відповідно;

в абзаці четвертому цифри «1.5.15» замінити цифрами «1.5.16»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Інформація, яка передбачена підпунктом 1.5.7 пункту 1.5 розділу І цього Порядку, вноситься до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня отримання цієї інформації структурним підрозділом Міністерства юстиції України, відповідальним за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування і ведення Єдиного реєстру.».

3. Пункт 3.2 розділу ІІІ після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«дата видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

В.о. директора Департаменту
з питань судової роботи
та банкрутстваЮ.О. Моісеєввгору