Документ z1038-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2017  № 2634/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 серпня 2017 р.
за № 1038/30906

Про внесення змін до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу", підпункту 65 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року № 3505/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2011 року за № 1431/20169 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07 вересня 2015 року № 1659/5), такі зміни:

1) абзаци перший та другий пункту 9 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"9. Залежно від експертної(их) спеціальності(ей), за якою (якими) судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність, у приміщенні судового експерта повинні бути в наявності комплекс технічних засобів для виготовлення документів (персональний комп'ютер, пристрій для друку тощо), доступ до інформаційно-правових систем, нормативні джерела, методики проведення судових експертиз, науково-технічна та довідкова література, ліцензійні програмні продукти (комплекси), засоби вимірювальної техніки, спеціальне обладнання.

Засоби вимірювальної техніки, які визначені Переліком категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Інші засоби вимірювальної техніки підлягають повірці або калібруванню у добровільному порядку.";

2) у додатку 1 рядок 10.12 викласти у такій редакції:

"

10.12 - дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

Засіб для фіксації зображення;
набір інструментів (викрутки, ключі, круглогубці, пасатижі тощо);
масштабна лінійка;
рулетки різної довжини вимірювання;
абсолютний шаблон;
шаблон для перевірки підрізу гребеня;
шаблон для перевірки відстані між внутрішніми гранями коліс;
скоба для визначення діаметрів коліс;
шаблон для визначення ширини обода колеса колісної пари;
набір щупів загальною товщиною 20 мм;
пробки бракувальні;
скоби бракувальні;
штангенциркуль для визначення розміру між зовнішніми направляючими буксових прорізів;
пристосування для вимірювання клина візка;
прохідний шаблон для клина;
товщиномір для контролю похилої та вертикальної поверхні фрикційного клина;
шаблон для фрикційного клина бракувальний;
інструмент комбінований для контролю розмірів підп'ятникового місця надресорної балки візка;
пристосування для перевірки башмака тріангеля;
штангенглибиномір для контролю висоти пружин у вільному стані;
пристосування для перевірки надресорної балки;
товщиномір для визначення товщини похилих поверхонь надресорної балки;
глибиномір для надресорної балки візка 18-100;
пристосування для заміру положення клина візка 18-100 під тарою вагона;
пристосування для вимірювання тріангеля візка 18-100;
шаблони для перевірки автозчепу;
шаблон для поглинальних апаратів;
шаблон для тягових хомутів;
шаблон для деталей центруючого пристрою

".

2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Моісеєв Ю.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шкляра С.В.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьяновавгору