Документ z1021-02, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2002
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 29.12.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ,
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2002 N 327/225
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1021/7309

Про затвердження Порядку інформаційного наповнення
та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу
органів виконавчої влади та Порядку
функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади

На виконання пунктів 2 та 7 постанови Кабінету Міністрів
України від 29 серпня 2002 року N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи
щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади" Н А К А З У Є М О:
Затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та
Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади
( z1022-02 ) (додаються).
Голова Державного комітету
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України І.Чиж
Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України М.Гончар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення
України,
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
25.11.2002 N 327/225
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2002 р.
за N 1021/7309

ПОРЯДОК
інформаційного наповнення та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру інформаційного наповнення
Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади (далі - Єдиний
веб-портал). Здійснення інформаційного наповнення має на меті
інтеграцію до Єдиного веб-порталу веб-сайтів, інших електронних
інформаційних систем органів виконавчої влади.
1.2. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу здійснюється
на засадах уніфікації технічного, технологічного, інформаційного
та організаційного забезпечення функціонування веб-сайтів органів
виконавчої влади з урахуванням рівня розвитку інформаційної
інфраструктури і технологічних можливостей кожного із зазначених
органів.
1.3. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади - центральна
частина електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", яка
призначена для інтеграції веб-сайтів, інших електронних
інформаційних систем органів виконавчої влади та надання послуг
громадянам та юридичним особам через мережу Інтернет; веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з
унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними
ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і
забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих
інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу
Інтернет; веб-портал - веб-сайт, організований як системне
багаторівневе об'єднання різних ресурсів та сервісів для
забезпечення максимальної можливості доступу до інформації та
послуг.
2. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу
органів виконавчої влади
2.1. Інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади здійснюється шляхом: представлення органами виконавчої влади на власних веб-сайтах
інформації з наступною її інтеграцією до Єдиного веб-порталу
програмно-технічними засобами Єдиного веб-порталу; безпосереднього подання органами виконавчої влади інформації
до Єдиного веб-порталу.
2.2. Склад інформації, яка представляється органами
виконавчої влади на власних веб-сайтах, її структура та оформлення
визначаються вимогами постанови Кабінету Міністрів України від
04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", цим
Порядком та Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої
влади.
2.3. Безпосереднє подання органами виконавчої влади
інформації для розміщення на Єдиному веб-порталі здійснюється
електронною поштою на адресу portal@kmu.gov.ua. Склад та періодичність подання цієї інформації наведено у
додатку 1.
2.4. Керівники міністерств, інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади визначають особу, відповідальну за
оперативність і своєчасність надання інформації до Єдиного
веб-порталу.
2.5. Звернення до Секретаріату Кабінету Міністрів України
щодо визначення способу надання інформації до Єдиного веб-порталу,
надання чи отримання додаткової інформації, консультації,
упровадження нових технологічних ідей, виникнення пропозицій тощо
подаються у формі листа з викладенням проблеми чи питання і
дублюються електронним листом на електронну адресу (e-mail:
portal@kmu.gov.ua) з метою більш швидкого реагування на проблеми.
3. Способи надання інформації органами виконавчої
влади до Єдиного веб-порталу
3.1. Надання інформації органами виконавчої влади до Єдиного
веб-порталу здійснюється такими способами: електронною поштою; в інтерактивному режимі на основі HTML-форм; автоматично, при розміщенні інформації на веб-сайті.
3.2. Спосіб надання інформації визначається органом
виконавчої влади відповідно до наявних технічних можливостей та
специфіки інформаційної інфраструктури цього органу.
3.3. Перелік технічного та програмного забезпечення,
необхідного для надання інформації до Єдиного веб-порталу,
наведено в додатку 2.
3.4. Надання інформації у вигляді таблиць, баз даних, даних
для геоінформаційних систем, інших матеріалів нестандартизованих
форматів здійснюється в узгоджених відповідно до п.2.5 цього
Порядку формах.
4. Вимоги до матеріалів, які
надаються електронною поштою
4.1. Текстові матеріали подаються у форматі Word і можуть
містити текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами
Word. Документи не можуть містити блоків, що були сформовані
іншими програмами.
4.2. Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів
Excel, форматах *.CSV, *.MDB і можуть містити текст, графічні
зображення, сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити
блоки, що були сформовані іншими програмами.
4.3. Типи текстових файлів - *.DOC, *.RTF, *.TXT (Windows з
форматуванням).
4.4. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.
4.5. Графічні зображення подаються в електронному вигляді
окремим файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм,
для "презентаційних" матеріалів *.TIF (PC) некомпресований 300 або
більше пікселів на дюйм.
4.6. Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних
форматах - *.WMF, *.CDR, *.AI, схеми - *.VSD.
4.7. Формат електронного листа (E-Mail) - plain text у
кодуваннях Windows-1251 (Cyr) або KOI8-U без використання Unicode.
4.8. Назви файлів наводяться латинськими літерами.
4.9. Типові позначення в іменах файлів, які надсилаються
електронною поштою:
anons Анонс analiz Аналітика apel Апеляції Bio Біографії blank Бланки, шаблони, зразки budget Виконання бюджету contact Контактна інформація dovidn Довідники органу влади (підрозділи, координати,
контактні особи) euro Інформація, яка стосується євроінтеграції info Інформаційні ресурси instr Інструкції interv Інтерв'ю, промови, виступи job Вакансії kerivn Керівництво - склад, зміни kom Коментарі nak Накази news Новини org Організації, що підпорядковані органу влади,
структурні підрозділи photo Фотоматеріали polozh Положення prog Цільові програми project Проекти нових законопроектів, державних програм,
зміни та доповнення до існуючих rel Прес-релізи stat Статистична інформація tender Відомості про проведення закупівель zakon Закони та підзаконні акти
4.10. Назви міністерств та інших центральних органів влади
позначаються латинськими абревіатурами, регіональних органів влади
- вказівкою на регіон + суфікс ODA для обласних держадмінстрацій
та RDA для районних держадмінстрацій. У районних при цьому
вказується область перед районом. Після назви організації та виду документа вказується опис
теми документа. Тобто назва файлу: Lviv_DrogRDA_rel_polish_invest_230902.rtf
означає: прес-реліз Дрогобицької райдержадміністрації Львівської
області про польські інвестиції від 23.09.2002.
Начальник відділу
впровадження нових
інформаційних технологій П.В.Дрозд

Додаток 1
до пункту 2.3 Порядку
інформаційного наповнення
та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади

СКЛАД ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ
подання інформації для розміщення
на Єдиному веб-порталі

------------------------------------------------------------------ | Тип інформації |Періодичність | Терміни | | | подання | | |-----------------------+--------------+-------------------------| |Офіційна хроніка та |Щодня | | |новини | | | |-----------------------+--------------+-------------------------| |Анонси зустрічей і |Відразу після |Не пізніше ніж за 2 дні, | |візитів (міжнародних і |підготовки |у надзвичайних випадках -| |місцевих) на урядовому | |не пізніше ніж за 1 | |рівні та їх | |годину до початку події | |результатів, анонси | | | |акцій та інших подій | | | |-----------------------+--------------+-------------------------| |Прес-релізи |Відразу після |Не пізніше ніж через добу| | |підготовки |після події, якій | | | |присвячено прес-реліз | |-----------------------+--------------+-------------------------| |Офіційні повідомлення і|Відразу після |Не пізніше доби з моменту| |заяви |підготовки |оприлюднення заяви | |-----------------------+--------------+-------------------------| |Інтерв'ю і виступи |Відразу після |Не пізніше 3 днів після | |керівників |підготовки |інтерв'ю | |-----------------------+--------------+-------------------------| |Статистичні та |У визначені | | |аналітичні матеріали |для | | | |відповідних | | | |матеріалів | | | |терміни | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 3.3 Порядку
інформаційного наповнення
та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу органів
виконавчої влади

ПЕРЕЛІК
технічного та програмного забезпечення, необхідного
для надання інформації до Єдиного веб-порталу

1. Надання інформації електронною поштою
Вимоги до програмного забезпечення: поштовий клієнт, який підтримує можливість приєднання файлів. Вимоги до технічного забезпечення: комп'ютер від Pentium 100 з модемом та можливістю відправки
електронної пошти; джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме
живленням обладнання не менш ніж 10-15 хвилин з моменту аварійного
вимкнення електроживлення.
2. Інтерактивний режим надання інформації
на основі HTML-форм
Вимоги до програмного забезпечення: графічний Інтернет-броузер (IE, NN, Mozilla, Opera,
Conquerror, Galeon тощо) з підтримкою кирилиці. Мінімальні вимоги до технічного забезпечення: комп'ютер від Pentium 100 або аналоги для інших платформ з
модемом, наявність комутованого доступу до мережі Інтернет; джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме
живленням обладнання не менш ніж 10-15 хвилин з моменту аварійного
вимкнення електроживлення.
3. Автоматичне надання інформації
Вимоги до програмного забезпечення: Windows 2000 або NT, XP, наявність спеціальної програми для
автоматичної взаємодії. Вимоги до технічного забезпечення: комп'ютер від Pentium PRO-300 з модемом, наявність каналу 128
Кбіт для під'єднання до мережі Інтернет; джерело безперебійного електроживлення, яке забезпечуватиме
живленням обладнання не менш ніж 20-30 хвилин з моменту аварійного
вимкнення електроживлення та забезпечуватиме коректне завершення
роботи сервера в разі наближення батарей до розрядки при тривалій
відсутності електроживлення.вгору