Документ z1015-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.10.2009 N 1111
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2009 р.
за N 1015/17031

Про затвердження Нормативів забезпеченості
місцями в закладах ресторанного господарства
та Порядку застосування нормативів забезпеченості
місцями в закладах ресторанного господарства

На виконання статті 15 Закону України "Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії" ( 2017-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: Нормативи забезпеченості місцями в закладах ресторанного
господарства; Порядок застосування нормативів забезпеченості місцями в
закладах ресторанного господарства ( z1016-09 ).
2. Директору департаменту внутрішньої торгівлі та споживчого
ринку Литвиненку С.В. забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Міністр Б.М.Данилишин

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.Лосюк
Заступник голови Правління
Центральної спілки
споживчих товариств України В.М.Горгут
Міністр регіонального розвитку
та будівництва України В.С.Куйбіда

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
12.10.2009 N 1111
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 листопада 2009 р.
за N 1015/17031

НОРМАТИВИ
забезпеченості місцями в закладах
ресторанного господарства

1. Нормативи забезпеченості місцями в загальнодоступній
мережі ресторанного господарства (місць на 1000 осіб населення)
------------------------------------------------------------------- | Контингент населення | Норматив забезпеченості | | | місцями в закладах | | | ресторанного господарства(1) | | |-----------------------------------| | | друга черга | перша черга | | | розвитку | розвитку | | |загальнодоступної|загальнодоступної| | | мережі | мережі | | | ресторанного | ресторанного | | | господарства | господарства | ------------------------------------------------------------------- Населення міст з
чисельністю:
до 50,0 тис. осіб 34 25
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 39 35
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 45 40
від 250,1 до 500,0 тис. осіб 52 46
від 500,1 до 1000,0 тис. осіб 60 53
понад 1000,0 тис. осіб 75 61
Населення сільських
населених пунктів 15 (20)(2) 12
_______________
(1) Визначений норматив забезпеченості місцями в закладах
ресторанного господарства в планах розвитку мережі ресторанного
господарства міст коригується залежно від коефіцієнта
диференціації. Перша черга розвитку мережі ресторанного
господарства - перші 5-10 років; друга - наступні 10 років.
Тривалість розвитку за умови обґрунтування соціально-економічної
необхідності може бути переглянута. (2) У дужках наведено норматив для густонаселених сільських
населених пунктів, де частка населення пенсійного віку менше 30
відсотків.
2. Коефіцієнти диференціації та нормативи забезпеченості
місцями в загальнодоступних закладах ресторанного господарства
залежно від адміністративних функцій та чисельності населення міст
------------------------------------------------------------------- | Адміністративні функції та | Друга черга | Перша черга | | чисельність населення міст | розвитку | розвитку | | |загальнодоступної|загальнодоступної| | | мережі | мережі | | | ресторанного | ресторанного | | | господарства | господарства | ------------------------------------------------------------------- Коефіцієнти
диференціації(1):
для міст (крім: районних
і обласних центрів, центру
Автономної Республіки Крим
та столиці (м. Київ))
з населенням:
до 50,0 тис. осіб 0,91 0,90
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 0,93 0,92
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 0,88 0,86
для районних центрів
з населенням:
до 50,0 тис. осіб 1,00 1,00
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 0,96 0,94
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 0,92 0,90
від 250,1 до 500,0 тис. осіб 0,90 0,88
для обласних центрів та
центру Автономної Республіки
Крим з населенням:
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 1,00 1,00
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 1,00 1,00
від 250,1 до 500,0 тис. осіб 1,00 1,00
від 500,1 до 1000,0 тис. осіб 1,00 1,00
понад 1000,0 тис. осіб 1,00 1,00
Коефіцієнт диференціації
для столиці (м. Київ) 1,87 1,80
Нормативи забезпеченості місцями в загальнодоступних закладах
ресторанного господарства (місць на 1000 осіб населення)(2):
у містах (крім: районних
і обласних центрів, центру
Автономної Республіки Крим
та столиці (м. Київ))
з населенням:
до 50,0 тис. осіб 31 23
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 36 32
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 40 34
у районних центрах з
населенням:
до 50,0 тис. осіб 34 25
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 37 33
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 41 36
від 250,1 до 500,0 тис. осіб 47 40
в обласних центрах та центрі
Автономної Республіки Крим
з населенням:
від 50,1 до 100,0 тис. осіб 39 35
від 100,1 до 250,0 тис. осіб 45 40
від 250,1 до 500,0 тис. осіб 52 46
від 500,1 до 1000,0 тис. осіб 60 53
понад 1000,0 тис. осіб 75 61
у столиці (м. Київ) 140 110(3)
_______________
(1) Коефіцієнти диференціації встановлені експериментальним
шляхом на основі результатів дослідження задоволеного та
незадоволеного попиту на послуги ресторанного господарства в
різних містах України. (2) Нормативи розраховані з урахуванням коефіцієнтів
диференціації.
(3) За даними маркетингових досліджень у структурі
загальнодоступної мережі ресторанного господарства частка місць
ресторанів повинна становити 21,3 відсотка, кафе - 24,8 відсотка,
їдалень - 9,3 відсотка, барів - 18,2 відсотка,
закусочних - 8,5 відсотка, закладів швидкого обслуговування різних
типів - 17,9 відсотка.
3. Нормативи забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства при готелях на 1000 місць (місць)
------------------------------------------------------------------ | Категорія | Норматив |Допустимий мінімальний| | готелю(1) |забезпеченості місцями| норматив місць у | | | в закладах |закладах ресторанного | | | ресторанного | господарства | | | господарства |(перша черга розвитку)| | |(друга черга розвитку)| | ------------------------------------------------------------------ *(2) 1110(3) 960(3) - 1000(4) **(2) 1160(5) 960(6) - 1000(4) *** 1195(7) 1045(8) **** 1260(9) 1200(10) ***** 1290(11) 1225(12)
_______________
(1) Відповідно до ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні.
Класифікація готелів". (2) Згідно з ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація
готелів", якщо кількість номерів у готелях категорій "*" та "**"
більша 30, то в них повинен бути мінімум один з таких типів
закладів ресторанного господарства, як "ресторан", "кафе",
"їдальня", "бар".
(3) Оптимальний розподіл часток місць кафе, їдалень, буфетів
та барів у відсотках до місткості готелю - 50, 50, 10 та
1 відсоток відповідно, згідно з ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і
споруди. Готелі".
(4) Крім закладів ресторанного господарства з місцями,
доцільно введення в експлуатацію закладів ресторанного
господарства без місць (буфетів, кафетеріїв, закусочних) з метою
повного задоволення попиту проживаючих у готелі за умови
100-відсоткової завантаженості номерного фонду.
(5) Частка місць ресторанів, кафе, буфетів та барів у
відсотках до місткості готелю - 60, 40, 15 та 1 відсоток
відповідно.
(6) Частка місць ресторанів, кафе, буфетів та барів у
відсотках до місткості готелю - 60, 25, 10 та 1 відсоток
відповідно, згідно з ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди.
Готелі".
(7) Частка місць ресторанів, кафе, буфетів та барів у
відсотках до місткості готелю - 75, 30, 5 та 9,5 відсотка
відповідно.
(8) Частка місць ресторанів, кафе, буфетів та барів у
відсотках до місткості готелю) - 75, 15, 5 та 9,5 відсотка
відповідно, згідно з ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди.
Готелі".
(9) Частка місць ресторанів, кафе, буфетів та барів у
відсотках до місткості готелю - 90, 10, 5 та 21 відсоток
відповідно, згідно з ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди.
Готелі".
(10) Частка місць ресторанів, кафе, буфетів та барів у
відсотках до місткості готелю - 90, 10, 5 та 21 відсоток
відповідно, згідно з ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди.
Готелі". Крім закладів ресторанного господарства з місцями,
можливе введення в експлуатацію закладів ресторанного господарства
без місць.
(11) Частка місць ресторанів, кафе та барів у відсотках до
місткості готелю - 95, 10 та 24 відсотки відповідно, згідно з
ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди. Готелі".
(12) Частка місць ресторанів, кафе та барів у відсотках до
місткості готелю - 95, 10 та 24 відсотки відповідно, згідно з
ДБН В.2.2-20:2008 "Будинки і споруди. Готелі". Крім закладів
ресторанного господарства з місцями, можливе введення в
експлуатацію закладів ресторанного господарства без місць.
4. Нормативи забезпеченості місцями в закладах ресторанного
господарства загальнокурортного обслуговування при проектуванні
курортних зон (місць на 1000 відпочиваючих та тих, що лікуються)
------------------------------------------------------------------ | Курорти та зони відпочинку |Норматив забезпеченості місцями| | | в закладах ресторанного | | | господарства(1) | ------------------------------------------------------------------ Кліматичні курорти та зони
відпочинку 120(2)
Бальнеологічні курорти 90(2)
_______________
(1) Відповідно до орієнтовних нормативів розрахунку установ
та підприємств загальнокурортного обслуговування в ДБН 360-92**
"Містобудування. Планування та забудова міських та сільських
поселень" ( v0044481-92 ). (2) Норматив забезпеченості місцями в таких типах закладів
ресторанного господарства, як "їдальня", "ресторан", "кафе".
5. Нормативи забезпеченості місцями в закладах ресторанного
господарства відвідувачів клубних комплексів (місць)
------------------------------------------------------------------ | Місткість | Норматив забезпеченості | | клубної частини(1) | відвідувачів клубних комплексів | | | місцями в закладах ресторанного | | | господарства(2) | ------------------------------------------------------------------ на 75 осіб 10(4)
на 150 (175)(3) осіб 10(4)
на 300 (350)(3) осіб 20(4)
на 600 (675)(3) осіб 20(4)
на 900 (1000)(3) осіб 30(4)
на 1200 осіб 50(5)
_______________
(1) Відповідно до ДБН В.2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та
дозвіллєві заклади". (2) У межах кожної групи приміщень клубного комплексу
допускається перерозподіляти місткість. Площа буфету повинна бути
не менше 0,22-0,25 кв.м у розрахунку на одного глядача. Площа бару
з підсобними приміщеннями у групі приміщень для відпочинку та
розваг клубного комплексу повинна бути не менше 2-2,7 кв.м у
розрахунку на одного відвідувача. При танцювальних залах
(дискотеках) з місткістю більше 200 місць необхідно передбачити
наявність буфету, кафе або їдальні. Площа буфету та бару з
підсобними приміщеннями у кінотеатрах повинна бути в розрахунку на
одного глядача не менше 0,2-0,22 кв.м та 0,06 кв.м відповідно.
(3) У дужках наведено місткість клубного комплексу разом із
групою фізкультурно-оздоровчих приміщень.
(4) Кількість місць бару або буфету в розрахунку на визначену
кількість відвідувачів клубних комплексів, що надають послуги з
перегляду відеофільмів.
(5) Кількість місць кафе-бару в розрахунку на визначену
кількість відвідувачів клубних комплексів, що надають послуги з
перегляду відеофільмів.
6. Нормативи забезпеченості місцями в закладах ресторанного
господарства пасажирів та відвідувачів (проводжаючих та
зустрічаючих) на автовокзалах, пасажирських автостанціях,
залізничних вокзалах, аеровокзалах (місць)
------------------------------------------------------------------ | Місткість або пропускна |Норматив забезпеченості місцями| | спроможність вокзалів/станцій | в закладах ресторанного | | | господарства(1) | ------------------------------------------------------------------ Пропускна спроможність аеровокзалів, пасажирів/год:
Малі
50 15(10)(2)
100 30(3)
200 58(4)
300 85(4)
Середні
400 120(5)
600 160(5)
800 220(6)
1000 260(6)
Великі
1500 410(7)
2000 480(7)
Надвеликі
2500 630(8)
Місткість будівлі автовокзалу та пасажирських автостанцій, осіб:
25-75 10(8)(9)
100-200 25(18)(10)
300-500 60(44)(10)
Понад 500 80(59)(10)
Розрахункова місткість залізничних вокзалів, осіб(11):
25 _(12)
50 8(13)
100 15(13)
200 24(13)
300 36(14)
500 55(14)
700 75(14)
900 90(15)
1200 105(15)
1500 120(15)
2000 155(15)
_______________
(1) Визначено на основі даних з "Пособия по проектированию
вокзалов (к СНиП II-85-80)", затвердженого наказом Центрального
науково-дослідного та проектного інституту містобудування від
05.12.83 N 944, та розрахованих коефіцієнтів диференціації попиту
на послуги різних типів закладів ресторанного господарства. (2) Місткість буфету. Поза дужками - оптимальний для
задоволення потреб пасажирів та відвідувачів аеровокзалу норматив.
У дужках наведено допустимий мінімальний норматив.
(3) Частка місць кафе у відсотках від нормативу
забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства - 30 відсотків, буфету - 70 відсотків.
(4) Частка місць кафе у відсотках від нормативу
забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства - 65 відсотків, буфету - 35 відсотків.
(5) Частка місць ресторану у відсотках від нормативу
забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства - 32 відсотки, кафе - 38 відсотків,
буфету - 30 відсотків.
(6) Частка місць ресторану у відсотках від нормативу
забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства - 45 відсотків, кафе - 25 відсотків,
буфету - 30 відсотків.
(7) Частка місць ресторану у відсотках від нормативу
забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства - 50 відсотків, кафе - 25 відсотків,
буфету - 25 відсотків.
(8) Частка місць ресторану у відсотках від нормативу
забезпеченості місцями у закладах ресторанного
господарства - 55 відсотків, кафе - 25 відсотків,
буфету - 20 відсотків.
(9) При місткості автовокзалу або пасажирської автостанції
менше 30 осіб можуть функціонувати заклади ресторанного
господарства без місць (буфети, кафетерії). Для автобусних
вокзалів з єдиним пасажирським залом норматив місць у буфеті або
кафе наведено перед дужками, для автобусних вокзалів з роздільними
залами та приміщеннями норматив місткості кафе наведено в дужках.
(10) Для автобусних вокзалів з єдиним пасажирським залом
норматив місць у буфеті або кафе наведено перед дужками, для
автобусних вокзалів з роздільними залами та приміщеннями норматив
місткості кафе наведено в дужках.
(11) У залізничних вокзалах місткістю 300 осіб та більше
повинні бути передбачені буфетні стійки в пасажирських залах.
(12) Економічно недоцільно відкривати заклади ресторанного
господарства з місцями.
(13) Рекомендований тип закладу - буфет. (14) Рекомендовані типи закладів - кафе, буфети, закусочні,
кафетерії. На місця в кафе повинно припадати не менше 60 відсотків
визначеного нормативу місць.
(15) Рекомендовані типи закладів - ресторани, кафе, буфети,
кафетерії. На місця в ресторанах та кафе повинно припадати не
менше 70 відсотків визначеного нормативу місць.
7. Нормативи забезпеченості місцями в закладах ресторанного
господарства, що обслуговують споживачів за місцем роботи та
навчання
----------------------------------------------------------------------------- |Контингент |Чисельність,|Норматив на |Тип (різновид) | Місце роботи/ | |населення | осіб |1000 осіб |закладу | навчання, | | | |розрахункової|ресторанного | вид роботи | | | |явочної |господарства | | | | |чисельності, | | | | | |місць | | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Розосереджений | 30-100 | 330 |їдальні, |прокладання | |колектив | | |пересувні |газо- і | |працівників | | |буфети |нафтопроводів, | | | | | |будівництво | | | | | |шляхів, | | | | | |високовольтних | | | | | |ліній | | | | | |електропередачі,| | | | | |водних каналів | | |------------+-------------+---------------+----------------| | | більше 100 | 250 |їдальні, буфети|заготівля, | | | | |збірно-розбірні|збереження й | | | | |та |відновлення лісу| | | | |контейнерного | | | | | |типу | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Працівники |до 150 | |буфет |на сортувальних | |залізниці | | | |та інших | | | | | |станціях при | | |------------| 250 |---------------|окремих | | |150 і більше| |їдальня |підприємствах | | | | | |(депо, дільницях| | | | | |майстернях, | | | | | |складах, | | | | | |дистанціях | | | | | |доріг тощо) | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Працівники | 50-250 | |буфет |в органах | |установ, | | | |управління, | |організацій |------------| 200 |---------------|установах, | | |понад 250 | |їдальня або |конструкторських| | | | |ресторан |і проектних | | | | |і буфет |організаціях | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Працівники |до 400 місць| |буфет, їдальня |готелі | |готелів, | | | |загального | |мотелів тощо | |10 відсотків | |типу, курортні, | | | |від кількості| |туристичні | | |------------|місць |---------------+----------------| | |понад |у готелі |буфет, їдальня |мотелі | | |400 місць | | | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Персонал | | 200 |їдальня, буфет,|магазин | |магазинів | | |ресторан | | | | | |залежно | | | | | |від чисельності| | | | | |контингенту | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Екіпажі | | 250 |їдальня або |аеропорти | |літаків | | |ресторан | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Працівники | | 120 |буфет |театри | |театрів | | | | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Мешканці | | 60 |кафе, їдальня, |робочі та | |гуртожитків | | |буфет |студентські | | | | | |гуртожитки | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Учні шкіл |80 | |буфет площею |загальноосвітні | | | | |30 кв.м з |навчальні | | | | |відпусканням |заклади | | | | |гарячих страв | | | |------------| 330 |---------------| | | |більше 80, | |їдальні- | | | |але | |роздавальні | | | |менше 320 | | | | | |------------| |---------------| | | |320 і більше| |їдальні | | | |------------+-------------+---------------+----------------| | | | 500 |їдальні |школи-інтернати | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Учні | | 330 |їдальня |професійно- | |професійно- | | | |технічні | |технічних | | | |навчальні | |навчальних | | | |заклади | |закладів | | | | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Студенти вищих | |200(180)(1) |їдальні, кафе, |вищі навчальні | |навчальних | | |буфети |заклади | |закладів | | | | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Працівники- | |20 відсотків | |підприємства за | |споживачі | |загального | |місцем роботи | |дієтичного | |розрахунково-| | | |харчування | |го нормативу | | | | | |місць | їдальні | | |---------------+------------+-------------| дієтичні |----------------| |Студенти- | |10 відсотків | |вищі навчальні | |споживачі | |загального | |заклади | |дієтичного | |розрахунково-| | | |харчування | |го нормативу | | | | | |місць | | | |---------------+------------+-------------+---------------+----------------| |Працівники | |126(120)(2) |буфет |клубний комплекс| |клубних | | | | | |комплексів | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
_______________
(1) У дужках наведено допустимий мінімум місць.
(2) Розраховано з урахуванням, що явочний коефіцієнт
працівників становить 0,95. У дужках наведено норматив
на 1000 працюючих відповідно до ДБН В.2.2-16-2005
"Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади".
8. Нормативи забезпеченості місцями в закладах ресторанного
господарства працівників промислових підприємств з різними
виробничими процесами(1) (на 1000 осіб розрахункової явочної
чисельності працюючих у максимальну зміну на промислових
підприємствах) ( za015-09 )
Директор департаменту
внутрішньої торгівлі
та споживчого ринку С.В.Литвиненковгору