Документ z1002-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.07.2012. Подивитися в історії? )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2012 р.
за № 1002/21314

ПОРЯДОК
організації надання послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, у мобільних пунктах та мобільних амбулаторіях

1. У цьому Порядку терміни мають таке значення:

мобільна амбулаторія - структурний підрозділ закладу охорони здоров’я, що надає послуги консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (далі - ІПСШ), проводить медичний огляд пацієнтів на ІПСШ в мобільних умовах з використанням спеціально обладнаного автотранспорту;

мобільний пункт - структурний підрозділ закладу охорони здоров’я, що надає послуги консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, ІПСШ в мобільних умовах з використанням спеціально обладнаного автотранспорту.

2. Цей Порядок визначає основні засади організації надання послуг консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, ІПСШ у мобільних пунктах та мобільних амбулаторіях з метою максимального наближення цих послуг, а також психологічної, соціальної підтримки до місць перебування уразливих щодо інфікування ВІЛ, гепатиту В і С та ІПСШ груп населення. Порядок поширюється на заклади охорони здоров’я всіх форм власності.

3. Кількість мобільних пунктів та мобільних амбулаторій на адміністративній території визначається відповідним органом охорони здоров’я незалежно від кількості загального населення з урахуванням епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, оціночної кількості контингенту груп ризику щодо інфікування ВІЛ, ІПСШ.

4. У своїй діяльності мобільний пункт та мобільна амбулаторія керуються Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, в тому числі і цим Порядком.

5. Мобільний пункт та мобільна амбулаторія створюються наказом закладу охорони здоров’я. Для створення мобільного пункту або мобільної амбулаторії заклади охорони здоров’я використовують в установленому законодавством порядку автотранспорт та обладнання, що знаходяться у їх оперативному управлінні, господарському віданні або належать на праві власності, а також можуть використовувати автотранспорт та обладнання, що надається закладу охорони здоров’я у безоплатне користування організаціями об’єднань громадян на підставі договорів.

6. До складу мобільного пункту входять керівник (завідувач), лікар - інфекціоніст, сестра медична, психолог і/або соціальний працівник, водій.

7. До складу мобільної амбулаторії входять керівник (завідувач), лікар - дерматовенеролог, сестра медична, психолог та/або соціальний працівник, водій.

8. Діяльність працівників мобільного пункту та мобільної амбулаторії здійснюється згідно з посадовими інструкціями, розробленими відповідно до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 року № 117, враховуючи конкретні завдання, обов’язки, функції, права, відповідальність, що мають передбачатись для забезпечення виконання цього Порядку.

9. Заклад охорони здоров’я, у структурі якого створено мобільний пункт або мобільну амбулаторію, забезпечує організацію професійного навчання працівників мобільного пункту або мобільної амбулаторії відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників».

10. Графік роботи та маршрути мобільного пункту або мобільної амбулаторії затверджує керівник закладу охорони здоров’я, у структурі якого утворено мобільний пункт або мобільну амбулаторію.

11. Оснащення мобільного пункту та мобільної амбулаторії здійснюється відповідно до Табеля матеріально-технічного оснащення мобільного пункту консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (додаток 1), та Табеля матеріально-технічного оснащення мобільної амбулаторії консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (додаток 2).

Для провадження діяльності мобільних пунктів та мобільних амбулаторій заклади охорони здоров’я можуть використовувати кошти з джерел, передбачених законодавством, у тому числі міжнародну фінансову, технічну допомогу та гранти.

12. Заклад охорони здоров’я, у структурі якого створено мобільний пункт або мобільну амбулаторію, забезпечує виконання норм санітарного законодавства та дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у мобільному пункті або мобільній амбулаторії. Робота мобільного пункту та мобільної амбулаторії здійснюється згідно із санітарними нормами та правилами.

13. Працівники мобільного пункту та мобільної амбулаторії, які працюють з кров’ю та біоматеріалом, відповідно до статті 7 Закону України «Про страхування» мають бути застраховані на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов’язків, їм також рекомендується щеплення проти гепатиту В відповідно до розділу ІІІ Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897.

14. У мобільному пункті та мобільній амбулаторії ведеться медична документація у порядку та за формами первинної облікової документації, затвердженими наказом МОЗ України від 21 грудня 2010 року № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057, та наказом МОЗ України від 19 серпня 2005 року № 415 «Про удосконалення добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684.

15. Заклади охорони здоров’я, у структурі яких створено мобільний пункт чи мобільну амбулаторію, подають інформацію щодо кількості досліджень, проведених в умовах мобільного пункту та мобільної амбулаторії, на підставі форми № 510-6/о «Журнал реєстрації результатів досліджень за допомогою швидких тестів», затвердженої наказом МОЗ України від 21 грудня 2010 року № 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057, до п’ятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, окремо на ВІЛ-інфекцію, ІПСШ, гепатити В і С до обласних, Кримського республіканського, Київського та Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, Кримського республіканського, Київського та Севастопольського міських дерматовенерологічних диспансерів.

16. Організація охорони праці та техніка безпеки при роботі з біоматеріалом здійснюються відповідно до Правил влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю (ДСП 9.9.5.-080-02), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 28 січня 2002 року № 1.

17. У мобільному пункті або амбулаторії надаються соціальні послуги відповідно до Стандарту надання соціальних послуг хворим з потрійним діагнозом (ВІЛ-інфекція, туберкульоз, залежність від наркотичних речовин), затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 13 вересня 2010 року № 3123/275/770, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2010 року за № 906/18201.

18. Мобільний пункт та мобільна амбулаторія створюються для здійснення такої діяльності:

18.1 формування мотивації до тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С та ІПСШ серед уразливих груп населення;

18.2 проведення активної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів В і С та ІПСШ серед уразливих груп населення шляхом надання послуг перед- та післятестового консультування;

18.3 проведення медичних оглядів в мобільній амбулаторії на предмет виявлення ІПСШ, забору крові та іншого біологічного матеріалу для тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С та ІПСШ за інформованою згодою особи;

18.4 направлення осіб у відповідні профільні заклади охорони здоров’я для дообстеження, взяття на облік та надання медичної допомоги;

18.5 забезпечення безперервного доступу представників уразливих груп населення до тестування швидкими тестами на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С та ІПСШ;

18.6 направлення до відповідних закладів та громадських організацій, що надають соціальну і психологічну допомогу, забезпечення соціального супроводу;

18.7 інформування уразливих до інфікування ВІЛ та ІПСШ груп населення про комплекс послуг, що надаються мобільним пунктом та мобільною амбулаторією, та графік роботи;

18.8 пропагування здорового способу життя, менш ризикової поведінки, поширення інформаційних пам’яток, участь у проведенні акцій та заходів з профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу та ІПСШ;

18.9 надання соціальних послуг та залучення на договірних засадах для надання соціальних послуг закладів, установ, організацій та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
Додаток 1
до Порядку організації надання послуг
консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції,
що передаються статевим шляхом,
у мобільних пунктах та мобільних
амбулаторіях

ТАБЕЛЬ
матеріально-технічного оснащення мобільного пункту консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом

1. Лабораторний стіл з джерелом додаткового освітлення - 1 шт.

2. Стільці (відкидні) - 2 - 3 шт.

3. Переносний кейс для документів - 1 шт.

4. Сумка-холодильник для зберігання швидких тестів - 1 шт.

5. Аптечка невідкладної допомоги - 1 шт.

6. Аптечка з надання допомоги у разі аварій з біоматеріалом - 1 шт.

7. Годинник або секундомір для визначення часових інтервалів при проведенні досліджень - 1 шт.

8. Термометр для вимірювання температури повітря в автомобілі - 1 шт.

9. Кондиціонер або інший пристрій для забезпечення температурного режиму тестування - 1 шт.

10. Гачки для одягу: спецодягу, верхнього одягу персоналу та для пацієнтів - 4 - 5 шт.

11. Раковина для миття рук - 1 шт.

12. Пластиковий контейнер для швидких тестів та біологічних відходів - 1 шт.

13. Пластиковий контейнер або мішок для гумових рукавичок - 1 шт.

14. Пластиковий контейнер для використаних тампонів, бинтів тощо - 1 шт.

Перелік оснащення може бути розширено відповідно до фактичних потреб.Додаток 2
до Порядку організації надання послуг
консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції,
що передаються статевим шляхом,
у мобільних пунктах та мобільних
амбулаторіях

ТАБЕЛЬ
матеріально-технічного оснащення мобільної амбулаторії консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом

1. Лабораторний стіл з джерелом додаткового освітлення - 1 шт.

2. Стільці (відкидні) - 2-3 шт.

3. Шафа для документів - 1 шт.

4. Шафа для медикаментів, що замикається, - 1 шт.

5. Побутовий холодильник з термометром - 1 шт.

6. Крісло гінекологічне - 1 шт.

7. Зафіксована безтіньова лампа - 1 шт.

8. Аптечка невідкладної допомоги - 1 шт.

9. Аптечка з надання допомоги у разі аварій з біоматеріалом - 1 шт.

10. Тонометр - 1 шт.

11. Фонендоскоп - 1 шт.

12. Годинник або секундомір для визначення часових інтервалів при проведенні досліджень - 1 шт.

13. Термометр для вимірювання температури повітря в автомобілі - 1 шт.

14. Кондиціонер або інший пристрій для забезпечення температурного режиму тестування - 1 шт.

15. Гачки для одягу: спецодягу, верхнього одягу персоналу та для пацієнтів - 4-5 шт.

16. Раковина для миття рук - 1 шт.

17. Бактерицидна лампа - 1 шт.

18. Пластиковий контейнер для використаних швидких тестів - 1 шт.

19. Пластиковий контейнер для біологічних відходів - 1 шт.

20. Пластиковий контейнер або мішок для гумових рукавичок - 1 шт.

21. Пластиковий контейнер для використаних тампонів, бинтів тощо - 1 шт.

22. Пластиковий контейнер для використаних шприців тощо - 1 шт.

Перелік оснащення може бути розширено відповідно до фактичних потреб.вгору