Документ z0994-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.10.2009 N 86
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2009 р.
за N 994/17010

Про затвердження форми висновку
щодо можливості проведення переговорів,
форм звітів та встановлення строків звітності

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ), Положення про порядок
державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.02.98 N 125 ( 125-98-п ), Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2004 N 86 ( 86-2004-п ), Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 N 1807 ( 1807-2003-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму висновку щодо можливості проведення переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення експорту товарів; структуру звіту про підсумки проведення переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення експорту товарів; форму звіту про фактично здійснені міжнародні передачі
товарів, зазначених у дозвільних документах або міжнародному
імпортному сертифікаті; форму звіту про використання у заявлених цілях товарів,
імпортованих в Україну з отриманням міжнародного імпортного
сертифіката; форму звіту про використання у заявлених цілях товарів,
міжнародні передачі яких здійснені за дозвільним документом; строки подання суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів звітів до Держекспортконтролю.
2. Заступнику начальника управління - начальнику відділу
розробки нормативних актів та забезпечення діяльності в
міжнародних режимах експортного контролю міжнародно-правового
управління Лазаренку Ю.Г. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Начальнику загального відділу
адміністративно-господарського управління Терещенку А.Б. наказ
довести до співробітників Держекспортконтролю.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держекспортконтролю від 21.12.2004 N 375 ( z0013-05 ) "Про
затвердження форми висновку про можливість проведення переговорів,
форм звітів про використання дозвільних документів та встановлення
строків звітності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
06.01.2005 за N 13/10293 (із змінами).
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держекспортконтролю Прусова С.В.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його
офіційного опублікування.
Т.в.о. Голови
Держекспортконтролю О.М.Гришуткін

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
05.10.2009 N 86

------------------------------------------------------------------ | Україна | | Державна служба експортного контролю України | | | | Цей висновок надає заявнику право на проведення переговорів,| |пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів| |(контрактів) про здійснення експорту товарів військового| |призначення та подвійного використання. Дія цього висновку може| |бути зупинена або висновок може бути скасований| |Держекспортконтролем у випадках, передбачених законодавством. | |----------------------------------------------------------------| |1. Висновок N |2. Строк дії висновку: |3. Тип висновку: | |----------------------------------------------------------------| |4. Заявник: 4.1. Код | | |4.2. Місцезнаходження: за ЄДРПОУ| | | |----------| |4.3. Держава: 4.4. Код | | | держави | | |-----------------------------------------------------+----------| |5. Експортер: 5.1. Код | | |5.2. Місцезнаходження: за ЄДРПОУ| | | -----------| |5.3. Держава(и): | | -------------------------------------------| |5.4. Код(и) держав(и)| | |----------------------------------------------------------------| |6. Імпортер: | |6.1. Місцезнаходження: | | | |6.2. Держава (и): | | -------------------------------------------| |6.3. Код(и) держав(и)| | |----------------------------------------------------------------| |7. Споживач: | |7.1. Місцезнаходження: | | | |7.2. Держава (и): | | -------------------------------------------| |7.3. Код(и) держав(и)| | |----------------------------------------------------------------| |8. Зміст висновку: | | | | | | | |8.1. Додаткові умови: | | | | | |----------------------------------------------------------------| |9. Особливі умови використання висновку та додаткова інформація:| | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |10. Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує висновок: | | | | ___________________________ М.П. Дата | ------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
управління - начальник
відділу розробки нормативних
актів та забезпечення
діяльності в міжнародних
режимах експортного контролю
міжнародно-правового управління Ю.Г.Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
05.10.2009 N 86

СТРУКТУРА ЗВІТУ
про підсумки проведення переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення
експорту товарів

Звіт про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), надається
у довільній формі на бланку підприємства. У звіті зазначаються: 1) дата та номер висновку Держекспортконтролю на право
проведення переговорів; 2) дата та місце проведення переговорів; 3) перелік усіх сторін, які брали участь у переговорах; 4) найменування усіх суб'єктів - учасників міжнародних
передач товарів; 5) предмет переговорів (найменування товару); 6) номери укладених зовнішньоекономічних договорів
(контрактів); 7) умови постачання товарів; 8) інформація про узгодження вимог щодо надання документів
про гарантії та документів про підтвердження доставки товарів
залежно від їх категорії; 9) інша інформація, яка має суттєве значення для прийняття
рішення щодо предмета переговорів, та інформація щодо виконання
пункту 8.1 "Додаткові умови" графи 8 "Зміст висновку" та графи 9
"Особливі умови використання висновку та додаткова інформація"
відповідного висновку щодо можливості проведення переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення експорту товарів. Звіт підписується керівником підприємства або його
заступником і засвідчується печаткою підприємства.
Заступник начальника
управління - начальник
відділу розробки нормативних
актів та забезпечення
діяльності в міжнародних
режимах експортного контролю
міжнародно-правового управління Ю.Г.Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
05.10.2009 N 86

ЗВІТ
від "____" _____________ 20____ року
про фактично здійснений ___________________________
(характер міжнародної
передачі)
товарів, зазначених у ____________________________________________
(найменування та номер дозвільного документа,
міжнародного імпортного сертифіката)

1
Здійснені передачі підлягають міжнародній звітності ____________
(зазначити
"так" чи
"ні")
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування | Номер та дата |Кількість товару або наданих| Вартість у валюті, у якій | Дата | Перевезення | Кінцевий | Номер та дата | | товару |зовнішньоекономічного|(отриманих) послуг, одиниці | визначена загальна сума за | здійснення | здійснено |споживач* | сертифіката | | (у повній |договору (контракту),| виміру | зовнішньоекономічним | міжнародної | (вид транспорту,| |кінцевого споживача| |відповідності| дата та вихідний | | договором (контрактом) | передачі | крім того, для | |(далі - СКС), дата | | до | номер листа, яким |----------------------------+----------------------------|товарів/партії| авіаперевезень -| | та вихідний номер | |найменування | надіслано до | фактично |залишилося за| фактично |залишилося за| 2 | відомості про | | листа, яким | |товару, | Держекспортконтролю |відвантаженого| дозвільним |відвантаженого| дозвільним | товарів | повітряного | | надіслано до | |зазначеного |договір (контракт)* | (отриманого) | документом | (отриманого) | документом | |перевізника, | |Держекспортконтролю| |в дозвільному| | товару або | або | товару або | або | |спосіб і маршрут | |оригінал СКС* | |документі або| | наданих | міжнародним | наданих | міжнародним | |транспортування)*| | | |міжнародному | | (отриманих) | імпортним | (отриманих) | імпортним | | | | | |імпортному | | послуг |сертифікатом*| послуг |сертифікатом*| | | | | |сертифікаті) | | | | | | | | | | |-------------+---------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+----------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------+---------------------+--------------+-------------+--------------+-------------+--------------+-----------------+----------+-------------------| | |* Крім разових | |* Тільки для |Всього: * |*Тільки для | |* Тільки для |* Крім |* Крім разових | | |дозвільних документів| |разових |* Сумарна |разових | |експорту |разових |дозвільних | | |та міжнародного | |дозвільних |вартість |дозвільних | | |дозвільних|документів | | |імпортного | |документів |вказується за |документів та| | |документів| | | |сертифіката | |та |кожною валютою|міжнародного | | | | | | | | |міжнародного |окремо |імпортного | | | | | | | | |імпортного | |сертифіката | | | | | | | | |сертифіката | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник
(заступник
керівника)
підприємства __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Особа, що відповідає
за дотримання вимог
експортного контролю
на підприємстві __________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_______________
1 - У разі якщо експорт або імпорт підлягає звітності до
міжнародних організацій або багатосторонніх міжнародних режимів
експортного контролю, учасницею яких є Україна, про це
зазначається Держекспортконтролем у графі 17 "Особливі умови
використання дозволу та додаткова інформація" відповідного
дозволу, форма якого наведена у додатку 1 до Інструкції про
порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі
експортного контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від
29.11.2004 N 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
13.12.2004 за N 1576/10175. 2 - Момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину
товаром митного кордону України або переходу права власності на
зазначений товар, що експортується чи імпортується, від продавця
до покупця. При тимчасовому вивезенні/ввезенні вказуються
реквізити вантажно-митної декларації, оформленої відповідно до
законодавства України.
Заступник начальника
управління - начальник
відділу розробки нормативних
актів та забезпечення
діяльності в міжнародних
режимах експортного контролю
міжнародно-правового управління Ю.Г.Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
05.10.2009 N 86

ЗВІТ
від "___" ________ 20____ року
про використання у заявлених цілях товарів,
імпортованих в Україну
з отриманням міжнародного імпортного
сертифіката N _________

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Дата | Заявлене | Фактичне | | та кількість | здійснення | кінцеве | кінцеве | | товару | імпорту | використання | використання | | (у повній |товарів/партії | товару, | товару | |відповідності до| товарів | зазначене у | | | найменування | (вказуються | сертифікаті | | | товару у | N та дата | кінцевого | | | міжнародному |вантажно-митної| споживача | | | імпортному | декларації, | | | | сертифікаті) | оформленої | | | | | відповідно до | | | | | законодавства | | | | | України) | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник (заступник
керівника) підприємства
імпортера (кінцевого
споживача) ____________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Особа, що відповідає
за дотримання вимог
експортного контролю
на підприємстві ____________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Керівник (заступник
керівника) підприємства
кінцевого споживача ____________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Заступник начальника
управління - начальник
відділу розробки нормативних
актів та забезпечення
діяльності в міжнародних
режимах експортного контролю
міжнародно-правового управління Ю.Г.Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
05.10.2009 N 86

ЗВІТ
від "___" ________ 20____ року
про використання у заявлених цілях товарів,
міжнародні передачі яких здійснені
за _______________________________________________
(найменування та номер дозвільного документа)

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Кількість фактично | Заявлене | Фактичне | | та кількість |поставленого/отриманого| кінцеве | кінцеве | | товару | товару |використання|використання| | (у повній | | товару | товару | |відповідності | | | | | до | | | | | найменування | | | | | товару у | | | | | дозвільному | | | | | документі) | | | | |--------------+-----------------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------+-----------------------+------------+------------| | | | | | |--------------+-----------------------+------------+------------| | | | | | |--------------+-----------------------+------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
За результатами перевірки встановлено, що заявлене кінцеве
використання товару, зазначеного у графі 1 звіту, відповідає/не
відповідає* (необхідне підкреслити) фактичному кінцевому
використанню товару.
_______________
* У разі виявлення розбіжностей між заявленим кінцевим
використанням товару та фактичним кінцевим використанням товару
нами, як суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, буде
вжито заходів щодо усунення таких розбіжностей.
Керівник (заступник
керівника) підприємства ____________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Особа, що відповідає
за дотримання вимог
експортного контролю
на підприємстві ____________ __________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Заступник начальника
управління - начальник
відділу розробки нормативних
актів та забезпечення
діяльності в міжнародних
режимах експортного контролю
міжнародно-правового управління Ю.Г.Лазаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держекспортконтролю
05.10.2009 N 86

СТРОКИ
подання суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів звітів до Держекспортконтролю

1. Строки подання суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів (далі - суб'єкти) звітів про фактично здійснені міжнародні
передачі товарів та про використання цих товарів у заявлених цілях
визначаються Держекспортконтролем залежно від характеру
міжнародної передачі, категорії товарів, типу дозвільного
документа, про що зазначається у відповідній графі такого
документа чи у листі, який надається разом із міжнародним
імпортним сертифікатом (далі - сертифікат). Строки подання зазначених звітів наведені у таблиці.
Строки подання суб'єктами до Держекспортконтролю
звітів про фактично здійснені міжнародні передачі
товарів та про використання цих товарів у заявлених цілях
---------------------------------------------------------------------------------------- | Товари, міжнародні передачі яких не підлягають звітності | Товари, міжнародні | | до міжнародних організацій, учасницею яких є Україна | передачі яких | | |підлягають звітності| | | до міжнародних | | | організацій, | | | учасницею яких є | | | Україна | |-----------------------------------------------------------------+--------------------| | За | За генеральними | За | Згідно з | За разовими, | | разовими | та відкритими |висновками | міжнародними | генеральними | |дозволами | дозволами | | імпортними | та відкритими | | | | | сертифікатами | дозволами | |----------+---------------------+-----------+--------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Строки подання звітів про фактично здійснену (не здійснену, частково здійснену) | | міжнародну передачу товарів | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Стосовно |Стосовно експорту або|Стосовно |Стосовно імпорту |Стосовно експорту | |експорту |імпорту зазначених у |тимчасового|зазначених у |або імпорту | |або |дозволі товарів: |ввезення |сертифікаті товарів:|зазначених у дозволі| |імпорту |не пізніше трьох |або |не пізніше трьох |товарів: | |зазначених|місяців за кожний рік|вивезення |місяців за кожний |до 20 січня* (за | |у дозволі |з дати видачі |зазначених |рік з дати |друге півріччя | |товарів: |дозволу. |у висновку |оформлення |попереднього року) | |не пізніше|Разом із звітом про |товарів: |сертифіката (після |та до 20 липня* (за | |трьох |фактично здійснену |не пізніше |здійснення імпорту |перше півріччя | |місяців з |(частково здійснену) |трьох |повного обсягу |поточного року) - | |дати |міжнародну передачу |місяців з |зазначеного в |для категорії | |закінчення|товарів суб'єкт подає|дати |сертифікаті товару |товарів, звітність | |строку дії|засвідчені у |закінчення |або у разі |про міжнародну | |дозволу |встановленому порядку|строку дії |відсутності у |передачу яких | | |копії укладених ним |висновку |подальшому намірів |передбачена до | | |зовнішньоекономічних | |здійснювати такий |Реєстру звичайних | | |договорів | |імпорт суб'єктом |озброєнь ООН, у | | |(контрактів) та | |подається остаточний|рамках Форуму із | | |оригінали документів | |звіт про фактично |співробітництва у | | |про зобов'язання та | |здійснений імпорт |галузі безпеки ОБСЄ,| | |гарантії кінцевого | |товарів). |міжнародного режиму | | |споживача стосовно | | |експортного контролю| | |імпортованих товарів | |У разі коли |"Вассенаарська | | | | |сертифікат не було |домовленість щодо | | | | |передано |контролю за | | | | |компетентним |експортом звичайних | | | | |державним органам |озброєнь та товарів | | | | |держави експортера |і технологій | | | | |протягом шести |подвійного | | | | |місяців з дати його |використання" та до | | | | |оформлення |Організації по | | | | |Держекспортконтролем|забороні хімічної | | | | |або не було |зброї згідно з | | | | |використано цими |Конвенцією про | | | | |органами і повернуто|заборону розробки, | | | | |українському |виробництва, | | | | |імпортеру, останній |накопичення і | | | | |повертає такий |застосування | | | | |документ до |хімічної зброї та | | | | |Держекспортконтролю |про її знищення; | | | | |не пізніше одного |щокварталу не | | | | |року з дати |пізніше ніж до | | | | |оформлення |5* числа місяця, що | | | | |сертифіката. |настає за звітним | | | | |Сертифікат |періодом, - для | | | | |повертається разом |категорії товарів, | | | | |із супровідним |звітність про | | | | |листом, в якому |міжнародну передачу | | | | |повинно бути |яких передбачена | | | | |зазначено причини |Додатковим | | | | |його невикористання.|протоколом до Угоди | | | | |У цьому випадку |між Україною та | | | | |звіти до |Міжнародним | | | | |Держекспортконтролю |агентством з атомної| | | | |не подаються. |енергії про | | | | |Про необхідність |застосування | | | | |подання звітів |гарантій у зв'язку з| | | | |Держекспортконтроль |Договором про | | | | |повідомляє суб'єкта |нерозповсюдження | | | | |окремим листом, який|ядерної зброї. | | | | |надається разом із |Остаточний звіт | | | | |сертифікатом |подається суб'єктами| | | | | |не пізніше трьох | | | | | |місяців з дати | | | | | |закінчення строку | | | | | |дії дозволу. | | | | | | | | | | | |Разом із звітом про | | | | | |фактично здійснену | | | | | |(частково здійснену)| | | | | |міжнародну передачу | | | | | |товарів за | | | | | |генеральними та | | | | | |відкритими дозволами| | | | | |суб'єкт подає | | | | | |засвідчені у | | | | | |встановленому | | | | | |порядку копії | | | | | |укладених ним | | | | | |зовнішньоекономічних| | | | | |договорів | | | | | |(контрактів) та | | | | | |оригінали документів| | | | | |про зобов'язання та | | | | | |гарантії кінцевого | | | | | |споживача стосовно | | | | | |імпортованих | | | | | |товарів. | | | | | |______________ | | | | | |* Звіти подаються | | | | | |щокварталу або за | | | | | |кожні півроку, які | | | | | |включають термін дії| | | | | |дозволу | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Строки подання звітів про використання (невикористання, часткове використання) | | товарів у заявлених цілях | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Стосовно |Стосовно зазначених у|Стосовно |Стосовно зазначених |Стосовно зазначених | |зазначених|дозволі на експорт |зазначених |у сертифікаті |у разовому дозволі | |у дозволі |або імпорт товарів: |у висновку |товарів: |на експорт або | |на експорт|не пізніше трьох |на |не пізніше трьох |імпорт товарів: | |або імпорт|місяців за кожний рік|тимчасове |місяців за кожний |не пізніше трьох | |товарів: |з дати видачі дозволу|ввезення |рік з дати |місяців з дати | |не пізніше| |або |оформлення |закінчення строку | |трьох | |вивезення |сертифіката. |дії дозволу. | |місяців з | |товарів: |Після здійснення | | |дати | |не пізніше |імпорту повного |Стосовно зазначених | |закінчення| |трьох |обсягу зазначеного в|у генеральному та | |строку | |місяців з |сертифікаті товару |відкритому дозволі | |дії | |дати |(або у разі |на експорт або | |дозволу | |закінчення |відсутності у |імпорт товарів: | | | |строку дії |подальшому намірів |не пізніше трьох | | | |висновку |здійснювати такий |місяців за кожний | | | | |імпорт) звіти |рік з дати видачі | | | | |подаються до |дозволу. | | | | |остаточного | | | | | |використання товару | | | | | |не пізніше трьох | | | | | |місяців за кожний | | | | | |рік з дати | | | | | |оформлення | | | | | |сертифіката | | ----------------------------------------------------------------------------------------
В окремих випадках, виходячи з міжнародних зобов'язань
України щодо надання звітної інформації та у випадках, визначених
особливими умовами поставки окремих категорій товарів,
Держекспортконтролем можуть встановлюватись інші строки подання
звітів, про що зазначається у відповідному дозвільному документі
чи у листі, який надається разом із сертифікатом. 2. Звіт про підсумки проведення переговорів, пов'язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення експорту товарів, подається суб'єктом до
Держекспортконтролю разом із заявою про надання дозволу на право
здійснення експорту відповідних товарів. Не пізніше трьох місяців з дати закінчення строку дії
висновку на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту товарів, суб'єктом подається до Держекспортконтролю
документ, який містить інформацію про використання
(невикористання) такого висновку. 3. Звіти подаються суб'єктом до Держекспортконтролю разом із
супровідним листом, який оформляється окремо за кожним із звітів,
не пізніше строків, визначених у відповідній графі дозвільного
документа чи у листі, який надається разом із сертифікатом.
Заступник начальника
управління - начальник відділу
розробки нормативних актів
та забезпечення діяльності
в міжнародних режимах
експортного контролю
міжнародно-правового управління Ю.Г.Лазаренковгору