Документ z0989-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.06.2013, підстава - z0872-13

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.04.2011 N 220
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2011 р.
за N 989/19727
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ
N 488 ( z0872-13 ) від 20.05.2013 }
Про врегулювання порядку надання дозволу
на геологічні, дорожні та інші дослідження,
гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні
та інші роботи, пов'язані із зміною
водного режиму прикордонних річок, озер
та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання
місцевості, туристичні подорожі і стрибки
з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги
та надання адміністративної послуги

Відповідно до абзацу другого пункту 19 Положення про
прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.07.98 N 1147 ( 1147-98-п ), підпункту 4 пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737
( 737-2009-п ) "Про заходи щодо упорядкування адміністративних
послуг" та з метою правового врегулювання порядку надання
адміністративної послуги з надання дозволу на геологічні, дорожні
та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та
інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних
річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання
місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у
межах прикордонної смуги Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання дозволу на геологічні, дорожні
та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та
інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних
річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання
місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у
межах прикордонної смуги (далі - Порядок), що додається.
2. Затвердити Типовий стандарт надання адміністративної
послуги з надання дозволу на геологічні, дорожні та інші
дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші
роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок,
озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості,
туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах
прикордонної смуги (далі - Типовий стандарт), що додається
( z0990-11 ).
3. Управлінню прикордонної служби Департаменту охорони
державного кордону забезпечити подання цього наказу в
установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Начальникові управління забезпечення діяльності Голови
Державної прикордонної служби України у тижневий строк з дня
надходження інформації про набрання чинності цим наказом
розмістити його на офіційному веб-сайті Державної прикордонної
служби України.
5. Начальникам органів охорони державного кордону в місячний
строк після державної реєстрації цього наказу розробити і
затвердити відповідні стандарти надання адміністративної послуги з
узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання,
водокористування у прикордонній смузі в зоні відповідальності
органів охорони державного кордону.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної прикордонної служби України -
директора Департаменту охорони державного кордону
генерал-полковника Шишоліна П.А.
7. Наказ довести до відома особового складу Державної
прикордонної служби України в частині, що його стосується.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України М.М.Литвин
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.І.Свищева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
10.04.2011 N 220
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 серпня 2011 р.
за N 989/19727

ПОРЯДОК
надання дозволу на геологічні,
дорожні та інші дослідження, гідротехнічні,
землевпорядні, меліоративні та інші роботи,
пов'язані із зміною водного режиму
прикордонних річок, озер та інших водойм,
відео-, кіно- та фотознімання місцевості,
туристичні подорожі і стрибки з усіх видів
парашутів у межах прикордонної смуги

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання абзацу другого
пункту 19 Положення про прикордонний режим, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.98 N 1147
( 1147-98-п ), встановлює порядок надання дозволу на геологічні,
дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні,
меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму
прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та
фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх
видів парашутів у межах прикордонної смуги.
1.2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб
незалежно від форм власності та господарювання, відомчого
підпорядкування та місцезнаходження і фізичних осіб.
II. Порядок подання до органів охорони
державного кордону запиту щодо отримання дозволу
на геологічні, дорожні та інші дослідження,
гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні
та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму
прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-,
кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі
і стрибки з усіх видів парашутів
у межах прикордонної смуги
2.1. Юридичні та фізичні особи отримують дозвіл на
геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні,
землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною
водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-,
кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з
усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги органів охорони
державного кордону, у зоні відповідальності яких буде
здійснюватись така діяльність.
2.2. Для отримання дозволу на геологічні, дорожні та інші
дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші
роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок,
озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості,
туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах
прикордонної смуги юридичні та фізичні особи подають до органів
охорони державного кордону письмовий запит (далі - запит), який
повинен містити таку інформацію: а) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи, яка звертається із запитом; б) місцезнаходження юридичної чи місце проживання фізичної
особи, яка звертається із запитом; в) вид робіт чи іншої діяльності, стосовно яких здійснюється
запит; г) місце проведення геологічних, дорожніх та інших
досліджень, гідротехнічних, землевпорядних, меліоративних та інших
робіт, пов'язаних із зміною водного режиму прикордонних річок,
озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості,
туристичних подорожей і стрибків з усіх видів парашутів у межах
прикордонної смуги із зазначенням географічних координат; ґ) строк, протягом якого планується здійснювати зазначену
діяльність; д) перелік осіб, що будуть залучатися до зазначеної
діяльності, та їх паспортні дані; е) перелік транспортних засобів, що будуть використовуватися,
із зазначенням номерних знаків. Запит подається окремо на кожний вид діяльності.
2.3. Днем подання запиту вважається день його реєстрації в
органі охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого
буде здійснюватись така діяльність.
2.4. Строк розгляду запиту становить 30 календарних днів від
дня його реєстрації в органі охорони державного кордону.
2.5. За результатами розгляду запиту юридичній або фізичній
особі надсилається лист про надання дозволу або мотивовану відмову
в наданні дозволу на здійснення відповідного виду діяльності у
прикордонній смузі за підписом керівника органу охорони державного
кордону або особи, що його замінює, з обов'язковим проставленням
печатки органу охорони державного кордону.
2.6. Орган охорони державного кордону відмовляє в наданні
дозволу на здійснення відповідного виду діяльності у прикордонній
смузі у разі подання запиту з порушенням вимог, зазначених у
пункті 2.2 цього Порядку, або якщо здійснення зазначеної у запиті
діяльності може призвести до порушення режиму державного кордону
та прикордонного режиму.
III. Порядок інформування органами охорони
державного кордону відповідних підрозділів
Державної прикордонної служби України
про надання дозволу на геологічні, дорожні
та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні,
меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною
водного режиму прикордонних річок, озер та інших
водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості,
туристичні подорожі і стрибки з усіх видів
парашутів у межах прикордонної смуги
3.1. Одночасно з надсиланням юридичній або фізичній особі
листа про надання дозволу на здійснення відповідного виду
діяльності у прикордонній смузі орган охорони державного кордону
інформує відповідний підпорядкований підрозділ Державної
прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого буде
провадитись така діяльність, шляхом надсилання телеграми.
3.2. У телеграмі зазначається така інформація щодо узгодження
робіт: а) їх вид; б) місце проведення; в) строк проведення; г) перелік осіб і транспортних засобів, що будуть залучатися
до зазначеної діяльності.
Перший заступник
Голови Державної прикордонної
служби України -
директор Департаменту
охорони державного кордону
генерал-полковник П.А.Шишолінвгору