Про затвердження переліку особливо цінних груп грунтів
Держкомзем України; Наказ, Перелік від 06.10.2003245
Документ z0979-03, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 28.10.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
06.10.2003 N 245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2003 р.
за N 979/8300

Про затвердження переліку особливо цінних
груп ґрунтів

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
8 квітня 2003 року N 22579 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік особливо цінних груп ґрунтів
(додається).
2. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних головних,
Київського та Севастопольського міських головних управлінь
земельних ресурсів взяти до виконання та керівництва в роботі
зазначений перелік особливо цінних груп ґрунтів.
3. Начальникам Управління науково-технічного прогресу та
взаємодії з науковими установами і Юридичного управління
зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Радченка К.Г.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему України
06.10.2003 N 245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2003 р.
за N 979/8300

ПЕРЕЛІК ОСОБЛИВО ЦІННИХ ГРУП ҐРУНТІВ

Перелік особливо цінних груп ґрунтів
провінції Поліська Західна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1| 6в |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 5379 | 0,30 | 4789 | 0,43 | Р | | | |супіщаних відкладах та підстелені мореною, | | | | | | | | |суглинками та елювієм масивно-кристалічних | | | | | | | | |порід глибше 1 м, супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2| 6г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 66 | 0,00 | 64 | 0,01 | Р | | | |супіщаних відкладах та підстелені мореною, | | | | | | | | |суглинками та елювієм масивно-кристалічних | | | | | | | | |порід глибше 1 м, легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 103 | 0,01 | 101 | 0,01 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4| 8г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 618 | 0,03 | 605 | 0,05 | Р | | | |супіщаних відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|10г |Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові | 3057 | 0,17 | 2883 | 0,26 | Р | | | |глеюваті і неоглеєні ґрунти, підстелені | | | | | | | | |карбонатними породами з глибини 0.5-1.5 м, | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 853 | 0,05 | 842 | 0,08 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 12428 | 0,69 | 12397 | 1,11 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|30г |Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти на лесах, | 8303 | 0,46 | 8253 | 0,74 | Р | | | |підстелених елювієм щільних карбонатних порід| | | | | | | | |на глибині 0.5-1.0 м, легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|33г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 4434 | 0,25 | 3940 | 0,35 | Р | | | |глеюваті ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 1234 | 0,07 | 1212 | 0,11 | Р | | | |супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|40г |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 7494 | 0,41 | 7360 | 0,66 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|41в |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 533 | 0,03 | 502 | 0,04 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 2087 | 0,12 | 2071 | 0,18 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 186 | 0,01 | 172 | 0,02 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 1098 | 0,06 | 1063 | 0,09 | Р | | | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 5040 | 0,28 | 5024 | 0,45 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 38 | 0,00 | 32 | 0,00 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх | 292 | 0,02 | 288 | 0,03 | Р | | | |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30% | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 351 | 0,02 | 343 | 0,03 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 206 | 0,01 | 201 | 0,02 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|100г|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних | 2513 | 0,14 | 2481 | 0,22 | Р | | | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | | | | |150 см) легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |22|100д|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних | 4245 | 0,23 | 4212 | 0,38 | Р | | | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | | | | |150 см) середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |23|100е|Чорноземи щебенюваті на елювії щільних | 466 | 0,03 | 453 | 0,04 | Р | | | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | | | | |150 см) важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |24|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 1370 | 0,08 | 1195 | 0,11 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |25|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 362 | 0,02 | 262 | 0,02 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |26|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 42959 | 2,79 | 8662 | 0,88 | Р | | | |середньорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |27|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 42468 | 3,33 | 8256 | 0,90 | Р | | | |сильнорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |28|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 5100 | 0,32 | 3667 | 0,36 | Р | | | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |29|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 856 | 0,06 | 693 | 0,09 | Р | | | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |30|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 11020 | 0,72 | 6031 | 0,62 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |31|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові | 470 | 0,04 | 165 | 0,02 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |165629 | 9,16 | 88219 | 7,88 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | у т.ч.: |загальнодержавного значення | 2289 | 0,13 | 2001 | 0,18 | | | |------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |163340 | 9,04 | 86218 | 7,70 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1807671|100,00|1120161 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Поліська Правобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 2673 | 0,18 | 2422 | 0,25 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2| 8г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 2346 | 0,16 | 1727 | 0,18 | Р | | | |супіщаних відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3| 9в |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 32842 | 2,22 | 29087 | 3,00 | Р | | | |суглинкових відкладах супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 2090 | 0,14 | 1781 | 0,18 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|13в |Підзолисто-дернові супіщані ґрунти | 630 | 0,04 | 465 | 0,05 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 155 | 0,01 | 142 | 0,01 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|27г |Дерново-підзолисті глейові, осушені | 7068 | 0,48 | 5849 | 0,60 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|29в |Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти | 9586 | 0,65 | 7805 | 0,80 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 3829 | 0,26 | 3436 | 0,35 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|29д |Ясно-сірі і сірі опідзолені | 332 | 0,02 | 305 | 0,03 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|33в |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані| 19495 | 1,32 | 17106 | 1,76 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|33г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 5146 | 0,35 | 4631 | 0,48 | Р | | | |глеюваті ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|33д |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті | 224 | 0,02 | 212 | 0,02 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 1296 | 0,09 | 1136 | 0,12 | Р | | | |супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|40д |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 523 | 0,04 | 501 | 0,05 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|41в |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 86 | 0,01 | 62 | 0,01 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 4294 | 0,29 | 3878 | 0,40 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 416 | 0,03 | 333 | 0,03 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 718 | 0,05 | 572 | 0,06 | Р | | | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 6477 | 0,44 | 5847 | 0,60 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 249 | 0,02 | 229 | 0,02 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |22|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх | 154 | 0,01 | 135 | 0,01 | Р | | | |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30% | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |23|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 905 | 0,06 | 814 | 0,08 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |24|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 115 | 0,01 | 110 | 0,01 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |25|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 3501 | 0,24 | 3195 | 0,33 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |26|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 1319 | 0,09 | 1201 | 0,12 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |27|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 5215 | 0,35 | 2011 | 0,21 | Р | | | |середньорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |28|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 5145 | 0,35 | 3033 | 0,31 | Р | | | |сильнорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |29|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 48220 | 3,26 | 33736 | 3,48 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |30|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові | 5491 | 0,37 | 4015 | 0,41 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |170540 | 11,53| 135776 | 14,00 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 9223 | 0,62 | 4474 | 0,46 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |161317 | 10,91| 131302 | 13,54 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1478897|100,00| 970228 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Поліська Лівобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 13381 | 0,86 | 11936 | 1,33 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2| 9в |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 6727 | 0,43 | 6037 | 0,67 | Р | | | |суглинкових відкладах супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 9762 | 0,63 | 8840 | 0,98 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 2372 | 0,15 | 2254 | 0,25 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|29г |Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові | 60075 | 3,85 | 56304 | 6,26 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|40в |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 18669 | 1,20 | 17524 | 1,95 | Р | | | |супіщані ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|40г |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 63351 | 4,06 | 59773 | 6,64 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|40д |Темно-сірі опідзолені та слабореградовані | 128 | 0,01 | 124 | 0,01 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 15454 | 0,99 | 14764 | 1,64 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 273 | 0,02 | 236 | 0,03 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 3111 | 0,20 | 2886 | 0,32 | Р | | | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 17949 | 1,15 | 16533 | 1,84 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|52в |Чорноземи типові слабогумусовані супіщані* | 297 | 0,02 | 291 | 0,03 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|52г |Чорноземи типові слабогумусовані | 1918 | 0,12 | 1870 | 0,21 | Р | | | |легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 10952 | 0,70 | 10565 | 1,17 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 2950 | 0,19 | 2156 | 0,24 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 11258 | 0,72 | 447 | 0,05 | Р | | | |середньорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 1510 | 0,10 | 11 | 0,00 | Р | | | |сильнорозкладені осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 1385 | 0,09 | 177 | 0,02 | Р | | | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 58 | 0,00 | 0 | 0,00 | Р | | | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 2115 | 0,14 | 444 | 0,05 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |246044 | 15,77| 213186 | 23,69 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 10952 | 0,70 | 10565 | 1,17 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |235092 | 15,07| 202621 | 22,52 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1560817|100,00| 899822 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Лісостепова Західна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 71123 | 2,61| 62958 | 2,96 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |120006 | 4,41| 108818 | 5,12 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 74645 | 2,74| 66459 | 3,13 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 78900 | 2,90| 67834 | 3,19 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 91016 | 3,35| 81504 | 3,84 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 39342 | 1,45| 34789 | 1,64 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 78831 | 2,90| 71295 | 3,36 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 22673 | 0,83| 20380 | 0,96 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові | 780 | 0,03| 705 | 0,03 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 20000 | 0,74| 16847 | 0,79 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти, | 14531 | 0,53| 12749 | 0,60 | З | | | |суглинкові та легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 3962 | 0,15| 3234 | 0,15 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 1170 | 0,04| 1027 | 0,05 | З | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього | 616979| 22,68| 548599 | 25,82 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 181289| 6,67 | 161026 | 7,58 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 435690| 16,02| 387573 | 18,24 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |2719925|100,00| 2124716 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Лісостепова Правобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+----------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|41г |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |104073 | 1,38 | 94697 | 1,49 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |241766 | 3,20 | 221713 | 3,49 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та |278662 | 3,68 | 255665 | 4,03 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|41л |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 50181 | 0,66 | 46082 | 0,73 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |414177 | 5,48 | 380869 | 6,00 | З | | | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |749122 | 9,90 | 688403 | 10,85 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |471199 | 6,23 | 432475 | 6,81 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|53л |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |197889 | 2,62 | 182601 | 2,88 | З | | | |сильнореградовані легкоглинисті | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|54г |Чорноземи типові легкосуглинкові | 373 | 0,00 | 325 | 0,01 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові | 344 | 0,00 | 310 | 0,00 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|54е |Чорноземи типові важкосуглинкові | 61016 | 0,81 | 55610 | 0,88 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|54л |Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті| 60740 | 0,80 | 55785 | 0,88 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 54431 | 0,72 | 48760 | 0,77 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 46225 | 0,61 | 41211 | 0,65 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 5043 | 0,07 | 2418 | 0,04 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 342 | 0,00 | 128 | 0,00 | З | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |2735584| 36,17| 2507052 | 39,50 | | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |2060902| 27,25| 1888895 | 29,76 | | | |----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |674682 | 8,92 | 618157 | 9,74 | | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |7563292|100,00| 6346767 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Лісостепова Лівобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|41д |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 79405 | 1,27 | 72956 | 1,46 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані | | | | | | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|41е |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 63132 | 1,01 | 57559 | 1,15 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|41л |Чорноземи опідзолені і слабореградовані та | 17367 | 0,28 | 16328 | 0,33 | Р | | | |темно-сірі сильнореградовані ґрунти | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |1249246| 19,92|1166027 | 23,39 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи |207024 | 3,30 | 194242 | 3,90 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|53л |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 88551 | 1,41 | 82622 | 1,66 | З | | | |сильнореградовані легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|54д |Чорноземи типові середньосуглинкові | 5218 | 0,08 | 4873 | 0,10 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|54е |Чорноземи типові важкосуглинкові |170569 | 2,72 | 159861 | 3,21 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|54л |Чорноземи типові середньогумусні |183882 | 2,93 | 171965 | 3,45 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|58е |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 3560 | 0,06 | 3354 | 0,07 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|58л |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 7986 | 0,13 | 7528 | 0,15 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|59д |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 9242 | 0,15 | 8729 | 0,18 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|59е |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 6714 | 0,11 | 6342 | 0,13 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 2059 | 0,03 | 1953 | 0,04 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|60л |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 196 | 0,00 | 186 | 0,00 | З | | | |малогумусні легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 7069 | 0,11 | 6223 | 0,12 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 352 | 0,01 | 245 | 0,00 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |2101572| 33,51|1960992 | 39,34 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |1934247| 30,85|1807681 | 36,26 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |167325 | 2,67 | 153311 | 3,08 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |6270708|100,00|4984932 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Степова Придунайська
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |--------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+-------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 1|58д |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 273 | 0,05 | 113 | 0,03 | З | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 2|58е |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 3258 | 0,58 | 2681 | 0,61 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 3|58л |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 310 | 0,06 | 184 | 0,04 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 4|59д |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 705 | 0,13 | 620 | 0,14 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 5|59е |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 28486| 5,09 | 26469 | 5,98 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 6|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 3292 | 0,59 | 2574 | 0,58 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 7|60г |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 2015 | 0,36 | 1977 | 0,45 | З | | | |малогумусні* легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 8|60д |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 2516 | 0,45 | 1881 | 0,42 | З | | | |малогумусні* середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | 9|60е |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 55514| 9,91 | 52170 | 11,78 | З | | | |малогумусні* важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |10|60л |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 991 | 0,18 | 899 | 0,20 | З | | | |малогумусні* легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |11|121д|Лучно-чорноземні ґрунти* середньосуглинкові | 142 | 0,03 | 101 | 0,02 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |12|121е|Лучно-чорноземні ґрунти* важкосуглинкові | 4267 | 0,76 | 2368 | 0,53 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |13|121л|Лучно-чорноземні ґрунти* легкоглинисті | 255 | 0,05 | 76 | 0,02 | Р | |-----------------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |102023| 18,21| 92112 | 20,80 | | |-----------------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 97359| 17,38| 89568 | 20,23 | | | |---------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 4664 | 0,83 | 2544 | 0,57 | | |-----------------------------------------------------+------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |560105|100,00| 442754 | 100,00 | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Степова Правобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 1036 | 0,03 | 1015 | 0,03 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 5342 | 0,14 | 5255 | 0,16 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|53л |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 4054 | 0,10 | 3977 | 0,12 | З | | | |сильнореградовані легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|54г |Чорноземи типові легкосуглинкові | 45 | 0,00 | 45 | 0,00 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|54е |Чорноземи типові важкосуглинкові | 749 | 0,02 | 744 | 0,02 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|54л |Чорноземи типові середньогумусні | 12228 | 0,31 | 12027 | 0,37 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|58е |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 79124 | 2,03 | 76698 | 2,35 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|58л |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі |128702 | 3,29 | 126029 | 3,87 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|59г |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* | 1625 | 0,04 | 1495 | 0,05 | Р | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|59д |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* | 33000 | 0,84 | 31864 | 0,98 | З | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|59е |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* | 86756 | 2,22 | 85020 | 2,61 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* | 47215 | 1,21 | 46168 | 1,42 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|60г |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 1292 | 0,03 | 1237 | 0,04 | З | | | |малогумусні* легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|60д |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 19317 | 0,49 | 18643 | 0,57 | З | | | |малогумусні* середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі* | 4399 | 0,11 | 4367 | 0,13 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|60е |Чорноземи звичайні середньогумусні і |297629 | 7,62 | 286765 | 8,80 | З | | | |малогумусні* важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|60л |Чорноземи звичайні середньогумусні і |187887 | 4,81 | 182748 | 5,61 | З | | | |малогумусні* легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|61д |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі* | 13289 | 0,34 | 11905 | 0,37 | З | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|121г|Лучно-чорноземні ґрунти* легкосуглинкові | 252 | 0,01 | 134 | 0,00 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|121е|Лучно-чорноземні ґрунти* важкосуглинкові | 2984 | 0,08 | 1754 | 0,05 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|121л|Лучно-чорноземні ґрунти* легкоглинисті | 1959 | 0,05 | 1447 | 0,04 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |928884 | 23,77| 899339 | 27,61 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |922316 | 23,61| 894643 | 27,46 | | | |---------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 6567 | 0,17 | 4696 | 0,14 | | |-----------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |3907080|100,00|3257563 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Степова Лівобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+----------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 1|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 25228 | 0,32 | 23566 | 0,38 | З | | | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 2|53е |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 3575 | 0,05 | 3311 | 0,05 | З | | | |сильнореградовані важкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 3|53л |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 5307 | 0,07 | 5039 | 0,08 | З | | | |сильнореградовані легкоглинисті | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 4|54е |Чорноземи типові важкосуглинкові | 11596 | 0,15 | 10962 | 0,18 | З | | | |середньогумусні | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 5|54л |Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті| 17711 | 0,23 | 16671 | 0,27 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 6|58г |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 200 | 0,00 | 187 | 0,00 | З | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 7|58д |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 270 | 0,00 | 258 | 0,00 | З | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 8|58е |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі |112659 | 1,44 | 105429 | 1,71 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | 9|58л |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі |345913 | 4,41 | 323397 | 5,23 | З | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |10|59г |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 6813 | 0,09 | 6010 | 0,10 | З | | | |легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |11|59д |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 27157 | 0,35 | 25407 | 0,41 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |12|59е |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі |167531 | 2,14 | 156804 | 2,54 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |13|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 80375 | 1,03 | 75394 | 1,22 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |14|60г |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 8324 | 0,11 | 7687 | 0,12 | З | | | |малогумусні легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |15|60д |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 49491 | 0,63 | 44700 | 0,72 | З | | | |малогумусні середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |16|60е |Чорноземи звичайні середньогумусні і |284093 | 3,62 | 262770 | 4,25 | З | | | |малогумусні важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |17|60л |Чорноземи звичайні середньогумусні і |846356 | 10,80| 787614 | 12,75 | З | | | |малогумусні легкоглинисті* | | | | | | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |18|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 6702 | 0,09 | 5535 | 0,09 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |19|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 28367 | 0,36 | 24671 | 0,40 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |20|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 47656 | 0,61 | 41028 | 0,66 | З | |--+----+----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |21|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 14950 | 0,19 | 11794 | 0,19 | З | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |2090274| 26,66| 1938236 | 31,37 | | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |2090274| 26,66| 1938236 | 31,37 | | | |----------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | - | - | - | - | | |------------------------------------------------------+-------+------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |7839858|100,00| 6179301 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів
провінції Степова посушлива Придунайська
------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього | у тому числі рілля | цінність | |--+----+---------------------------------------------+-------------+--------------------+------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |1 |60д |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 513 | 0,12 | 434 | 0,12 | З | | | |малогумусні середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |2 |60е |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 1076 | 0,26 | 1012 | 0,28 | З | | | |малогумусні важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |3 |71д |Чорноземи південні середньосуглинкові* | 75697| 18,39| 69674 | 19,49 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |4 |71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* |114703| 27,86| 105296 | 29,46 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |5 |121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 476 | 0,12 | 316 | 0,09 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |6 |121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 1544 | 0,38 | 1135 | 0,32 | Р | |-----------------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |194008| 47,12| 177867 | 49,77 | | |-----------------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 1589 | 0,39 | 1446 | 0,40 | | | |---------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| | |регіонального значення |192420| 46,74| 176420 | 49,36 | | |-----------------------------------------------------+------+------+----------+---------+------------| |РАЗОМ по провінції |411705|100,00| 357404 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Степова посушлива Правобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1|61д |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 149 | 0,01 | 146 | 0,01 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|61е |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 14487 | 0,87 | 13786 | 0,97 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|61л |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 8828 | 0,53 | 8442 | 0,59 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|71д |Чорноземи південні середньосуглинкові* | 61328 | 3,69 | 56903 | 3,99 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5|71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* |448432 | 26,99| 426445 | 29,89 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|71л |Чорноземи південні легкоглинисті* |242144 | 14,57| 231876 | 16,25 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 7|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 186 | 0,01 | 108 | 0,01 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 8|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 4431 | 0,27 | 3558 | 0,25 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 9|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 3263 | 0,20 | 2831 | 0,20 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |783248 | 47,14| 744095 | 52,15 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 23464 | 1,41 | 22374 | 1,57 | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |759784 | 45,73| 721721 | 50,58 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1661416| 100,00|1426927 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Степова посушлива Лівобережна
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1|58е |Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі | 992 | 0,08 | 963 | 0,08 | З | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|59г |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 1153 | 0,09 | 860 | 0,07 | З | | | |легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|59в |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 836 | 0,06 | 623 | 0,05 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|59е |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 894 | 0,07 | 666 | 0,06 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5|59л |Чорноземи звичайні малогумусні глибокі | 64 | 0,00 | 62 | 0,01 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|60г |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 7773 | 0,59 | 7470 | 0,63 | З | | | |малогумусні легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 7|60д |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 21771 | 1,66 | 20858 | 1,76 | З | | | |малогумусні середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 8|60е |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 60354 | 4,59 | 55838 | 4,72 | З | | | |малогумусні важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 9|60л |Чорноземи звичайні середньогумусні і | 6350 | 0,48 | 5481 | 0,46 | З | | | |малогумусні легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |10|61г |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 1163 | 0,09 | 1104 | 0,09 | З | | | |легкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |11|61д |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 13464 | 1,02 | 13011 | 1,10 | З | | | |середньосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |12|61е |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 21154 | 1,61 | 20335 | 1,72 | З | | | |важкосуглинкові* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |13|61л |Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі | 13927 | 1,06 | 13256 | 1,12 | З | | | |легкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |14|71д |Чорноземи південні середньосуглинкові* | 47143 | 3,58 | 44235 | 3,74 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |15|71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* |295773 | 22,49| 284800 | 24,10 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |16|71л |Чорноземи південні легкоглинисті* |144500 | 10,99| 136906 | 11,58 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |637310 | 48,46| 606468 | 51,31 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення |149895 | 11,40| 140527 | 11,89 | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |487415 | 37,06| 465941 | 39,42 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1315061| 100,00|1181884 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Степова посушлива Північно-Кримська
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1|71д |Чорноземи південні середньосуглинкові* | 4578 | 0,42 | 3749 | 0,52 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* | 40586 | 3,76 | 33456 | 4,62 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|71л |Чорноземи південні легкоглинисті* |229188 | 21,24| 186282 | 25,74 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 209 | 0,01 | 122 | 0,01 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 4985 | 0,30 | 4003 | 0,28 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 3671 | 0,22 | 3185 | 0,22 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |279546 | 25,74| 227611 | 31,17 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |279546 | 25,74| 227611 | 31,17 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1078867| 100,00| 723658 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Сухостепова Присиваська
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1|71д |Чорноземи південні середньосуглинкові* | 11755 | 0,63 | 10345 | 0,65 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* | 35162 | 1,88 | 33897 | 2,15 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|71л |Чорноземи південні легкоглинисті* | 30647 | 1,64 | 29733 | 1,88 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|71є |Чорноземи південні середньо- та | 2659 | 0,14 | 2525 | 0,16 | Р | | | |важкоглинисті* | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5|107е|Темно-каштанові ґрунти важкосуглинкові* |171851 | 9,17 | 163569 | 10,35 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|107л|Темно-каштанові ґрунти легкоглинисті* |293921 | 15,68| 285296 | 18,06 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 7|117е|Темно-каштанові і каштанові плантажовані | 2127 | 0,11 | 1350 | 0,09 | Р | | | |ґрунти важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 8|117л|Темно-каштанові і каштанові плантажовані | 18548 | 0,99 | 16082 | 1,02 | Р | | | |ґрунти легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 9|214 |Ґрунти рисових чеків | 51843 | 2,77 | 51478 | 3,26 | Р | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |618512 | 33,01| 594275 | 37,62 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |618512 | 33,01| 594275 | 37,62 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |1873908| 100,00|1579858 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів
провінції Передкарпаття
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 1|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 7179 | 1,14 | 6464 | 1,53 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 2|13д |Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти | 1442 | 0,23 | 1412 | 0,33 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 3|27г |Дерново-підзолисті глейові осушені | 6672 | 1,06 | 5964 | 1,41 | Р | | | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 4|27д |Дерново-підзолисті глейові осушені | 4288 | 0,68 | 3764 | 0,89 | Р | | | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 5|28г |Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні | 35205| 5,59 | 32957 | 7,79 | Р | | | |осушені легкосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 6|28д |Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні | 20650| 3,28 | 19520 | 4,61 | Р | | | |осушені середньосуглинкові ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 7|28л |Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні | 1375 | 0,22 | 1122 | 0,27 | Р | | | |осушені ґрунти легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 8|40г |Темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти | 634 | 0,10 | 620 | 0,15 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 9|40д |Темно-сірі опідзолені середньосуглинкові | 2333 | 0,37 | 2282 | 0,54 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |10|40е |Темно-сірі опідзолені ґрунти важкосуглинкові | 328 | 0,05 | 206 | 0,05 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |11|41д |Чорноземи опідзолені середньосуглинкові | 2739 | 0,43 | 2696 | 0,64 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |12|41е |Чорноземи опідзолені важкосуглинкові | 566 | 0,09 | 542 | 0,13 | Р | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |13|45г |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 1429 | 0,23 | 1240 | 0,29 | Р | | | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |14|45д |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 3370 | 0,53 | 3289 | 0,78 | Р | | | |опідзолені глеюваті середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |15|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 2771 | 0,44 | 162 | 0,08 | Р | | | |середньорозкладені, осушені | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |16|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 4272 | 0,68 | 150 | 0,06 | Р | | | |сильнорозкладені, осушені | | | | | | |-----------------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього | 95253| 15,11| 82390 | 19,53 | | |-----------------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | | | |---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 95253| 15,11| 82390 | 19,53 | | |-----------------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |630291| 100,00| 423125 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів
провінції Карпати
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |---------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+--------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 1|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 1737 | 0,32 | 1702 | 0,88 | Р | | | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 2|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 324 | 0,06 | 303 | 0,16 | Р | | | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 3|185г|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 11686| 2,15 | 7097 | 3,68 | Р | | | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 4|185д|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 4596 | 0,84 | 3433 | 1,78 | Р | | | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 5|185е|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 661 | 0,12 | 460 | 0,24 | Р | | | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 6|192г|Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні | 5918 | 1,09 | 2555 | 1,33 | Р | | | |глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти | | | | | | | | |помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем | | | | | | | | |моря) легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 7|192д|Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні | 14591| 2,68 | 3153 | 1,64 | Р | | | |глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти | | | | | | | | |помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем | | | | | | | | |моря) середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | 8|192е|Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні | 3760 | 0,69 | 317 | 0,16 | Р | | | |глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти | | | | | | | | |помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем | | | | | | | | |моря) важкосуглинкові | | | | | | |-----------------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього | 43273| 7,95 | 19020 | 9,87 | | |-----------------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | | | |---------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 43273| 7,95 | 19020 | 9,87 | | |-----------------------------------------------------+------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |544343| 100,00| 192680 | 100,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів
провінції Закарпаття
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1| 9г |Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на | 1052 | 0,43 | 837 | 0,58 | Р | | | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 11179 | 4,57 | 9533 | 6,62 | Р | | | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 21334 | 8,72 | 18133 | 12,59 | Р | | | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|176е|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 3198 | 1,31 | 2689 | 1,87 | Р | | | |та їх опідзолені відміни важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5|179д|Дернові глейові, осушені середньосуглинкові | 19452 | 7,95 | 15716 | 10,91 | Р | | | |ґрунти | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|185г|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 2102 | 0,86 | 1650 | 1,15 | Р | | | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 7|185д|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 4976 | 2,03 | 3542 | 2,46 | Р | | | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 8|185е|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 361 | 0,15 | 225 | 0,16 | Р | | | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього | 63654 | 26,00| 52325 | 36,33 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 63654 | 26,00| 52325 | 36,33 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |244788 | 100,00| 144036 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Кримські гори і передгір'я
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1|71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* | 681 | 0,20 | 425 | 0,24 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|71л |Чорноземи південні легкоглинисті* | 6027 | 1,81 | 3746 | 2,11 | Р | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|100е|Чорноземи на елювії щільних карбонатних порід| 23 | 0,01 | 22 | 0,01 | Р | | | |(щільна порода - глибина 150 см) | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|100л|Чорноземи на елювії щільних карбонатних порід| 2901 | 0,87 | 2500 | 1,41 | Р | | | |(щільна порода - глибина 150 см) | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5|121е|Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* | 388 | 0,12 | 236 | 0,13 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|121л|Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* | 1790 | 0,54 | 1175 | 0,66 | З | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 7|200г|Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних| 232 | 0,07 | 195 | 0,11 | Р | | | |породах легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 8|200д|Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних| 2362 | 0,71 | 1439 | 0,81 | Р | | | |породах середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 9|200е|Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних| 3321 | 1,00 | 758 | 0,43 | Р | | | |породах важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |10|200л|Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних| 9951 | 2,98 | 6551 | 3,69 | Р | | | |породах легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |11|201д|Бурі гірські остеповілі ґрунти на | 964 | 0,29 | 651 | 0,37 | Р | | | |безкарбонатних породах середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |12|201е|Бурі гірські остеповілі ґрунти на | 194 | 0,06 | 97 | 0,05 | Р | | | |безкарбонатних породах важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |13|201л|Бурі гірські остеповілі ґрунти на | 2164 | 0,65 | 828 | 0,47 | Р | | | |безкарбонатних породах легкоглинисті | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |14|205г|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 75 | 0,02 | 43 | 0,02 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |легкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |15|205д|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 3021 | 0,91 | 2124 | 1,20 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |16|205е|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 11758 | 3,53 | 8883 | 5,00 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |17|205л|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 26445 | 7,93 | 19930 | 11,23 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього | 72297 | 21,68| 49603 | 27,94 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.:|загальнодержавного значення | 2178 | 0,65 | 1411 | 0,79 | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення | 70119 | 21,02| 48192 | 27,15 | | |-----------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |333511 | 100,00| 177525 | 100,00 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції
Південний берег Криму
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N| Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відмітка про| | | | |----------------------------------| особливу | | | | | всього |у тому числі рілля| цінність | |--+-----+---------------------------------------------+---------------+------------------+------------| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 1| 203е|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 77 | 0,52 | 10 | 0,27 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи 50-100 см важкосуглинкові | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 2|203еж|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 297 | 2,02 | 54 | 1,45 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи 50-100 см важкосуглинкові | | | | | | | | |середньощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 3|203ек|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 451 | 3,06 | 4 | 0,11 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи 50-100 см важкосуглинкові кам'янисті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 4|203ез|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 829 | 5,63 | 7 | 0,19 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи 50-100 см важкосуглинкові | | | | | | | | |сильнощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 5| 203л|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 76 | 0,52 | 0 | 0,00 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи 50-100 см середньосуглинкові | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 6|203лж|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 283 | 1,92 | 106 | 2,84 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи 50-100 см легкоглинисті | | | | | | | | |середньощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 7| 204е|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 298 | 2,02 | 87 | 2,33 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см важкосуглинкові | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 8|204еж|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 164 | 1,11 | 42 | 1,13 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см важкосуглинкові | | | | | | | | |середньощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | 9|204ек|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 26 | 0,18 | 7 | 0,19 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см важкосуглинкові | | | | | | | | |кам'янисті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |10|204ез|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 60 | 0,41 | 22 | 0,59 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см важкосуглинкові | | | | | | | | |сильнощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |11| 204л|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 223 | 1,51 | 51 | 1,37 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см легкоглинисті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |12|204лж|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 167 | 1,13 | 54 | 1,45 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см легкоглинисті | | | | | | | | |середньощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |13|204лк|Коричневі щебенюваті ґрунти Південного | 84 | 0,57 | 16 | 0,43 | Р | | | |узбережжя Криму з глибиною залягання щільної | | | | | | | | |породи понад 100 см легкоглинисті кам'янисті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |14| 205д|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 432 | 2,93 | 182 | 4,88 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |середньосуглинкові | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |15|205дж|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 74 | 0,50 | 3 | 0,08 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |середньосуглинкові середньощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |16| 205е|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські |1220 | 8,29 | 307 | 8,23 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |важкосуглинкові | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |17|205еж|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 599 | 4,07 | 320 | 8,58 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |важкосуглинкові середньощебенюваті | | | | | | |--+-----+---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |18| 205л|Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські | 659 | 4,48 | 236 | 6,33 | Р | | | |чорноземи Західного і Східного Передгір'я | | | | | | | | |легкоглинисті | | | | | | |------------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |Особливо цінні ґрунти, всього |6019 | 40,89| 1508 | 40,45 | | |------------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |у т.ч.: |загальнодержавного значення | - | - | - | - | | | |---------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| | |регіонального значення |6019 | 40,89| 1508 | 40,45 | | |------------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------------| |РАЗОМ по провінції |14720 | 100,00| 3728 | 100,00 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Перелік особливо цінних груп ґрунтів складено відповідно
до матеріалів природно-сільськогосподарського районування
території України. 2. Знаком "*" позначені агровиробничі групи ґрунтів, зі
складу яких вилучені солонцюваті, засолені та осолоділі ґрунти. 3. Символом "З" у графі "Відмітка про особливу цінність"
позначені групи ґрунтів загальнодержавного значення, а символом
"Р" - регіонального значення.
Начальник Управління
науково-технічного прогресу
та взаємодії з науковими установами М.Г.Лихогрудвгору