Документ z0956-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.09.2010 N 1026
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 956/18251

Про затвердження Норм коштів
на представницькі цілі бюджетних установ
та порядку їх витрачання

Відповідно до частини другої статті 32 та статті 111
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), підпунктів 2, 6 та 7
пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006 року N 1837 ( 1837-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми коштів на представницькі цілі бюджетних
установ та порядок їх витрачання, що додаються.
2. Департаменту фінансів органів державного управління
Міністерства фінансів України (Вовченко О.Л.) забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рибака С.О.
Міністр Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.09.2010 N 1026
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2010 р.
за N 956/18251

НОРМИ
коштів на представницькі цілі
бюджетних установ та порядок їх витрачання

1. Ці Норми і порядок витрачання коштів на представницькі
цілі застосовуються бюджетними установами.
2. Представницькі витрати - це витрати бюджетних установ на
прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій, які
прибули на запрошення для проведення переговорів з метою
здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання
взаємовигідного співробітництва. До представницьких витрат належать витрати, пов'язані з
проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері)
представників, транспортним забезпеченням, заходами культурної
програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою
послуг перекладача, який не перебуває у штаті установи, оплатою
номерів у готелях. Витрати, пов'язані з бронюванням номерів у готелях,
передбачаються в розмірі 50 відсотків вартості номера за добу.
3. Бюджетні установи витрати на прийом і обслуговування
іноземних представників і делегацій проводять у межах коштів,
передбачених кошторисом. Кошторис на прийом і обслуговування іноземних представників і
делегацій затверджується керівником установи з віднесенням витрат
за рахунок загальної економії за кошторисом на утримання
відповідних установ. Вказані витрати не можуть перевищувати
0,25 відсотка кошторису, затвердженого для відповідної установи на
рік.
4. Міністерство закордонних справ України витрати на
здійснення міжнародних зв'язків проводить за рахунок асигнувань,
передбачених кошторисом на вказані цілі.
Директор Департаменту фінансів
органів державного управління
Міністерства фінансів України О.Л.Вовченковгору