Документ z0919-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.11.2014, підстава - z1349-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
05.09.2008 N 3658
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2008 р.
за N 919/15610
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства молоді та спорту
N 3253 ( z1349-14 ) від 08.10.2014 }
Про затвердження форми звітності N 2-ФК (річна)
"Звіт з фізичної культури і спорту"
та Інструкції щодо її заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту
N 3886 ( z1159-10 ) від 02.11.2010}

Відповідно до Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), на
виконання п. 10 Державної програми розвитку фізичної культури і
спорту на 2007-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 2006 року N 1594
( 1594-2006-п ), та з метою удосконалення звітності у сфері
фізичної культури та спорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної
культури і спорту" (далі - форма N 2-ФК) та Інструкцію щодо
заповнення форми звітності N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної
культури і спорту" (далі - Інструкція), що додаються.
2. Поширити форму N 2-ФК та Інструкцію на:
2.1. Навчальні заклади всіх типів незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форми власності, в тому числі позашкільні
навчальні заклади, що проводять фізкультурно-оздоровчу та
спортивну роботу (далі - навчальні заклади).
2.2. Підприємства, установи, організації, що проводять
фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, незалежно від
відомчого підпорядкування та форми власності (далі - підприємства,
установи, організації).
2.3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту
районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі - структурні
підрозділи з фізичної культури та спорту).
2.4. Республіканський Комітет Автономної Республіки Крим по
фізичній культурі та спорту, структурні підрозділи з фізичної
культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій (далі - регіональні структурні підрозділи
з фізичної культури та спорту).
2.5. Центральні та обласні ради фізкультурно-спортивних
товариств.
2.6. Районні (міські) ради фізкультурно-спортивних товариств
(далі - місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств).
2.7. Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (далі - Комітет з фізичного виховання та
спорту).
2.8. Філії Комітету з фізичного виховання та спорту: Кримське
республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління (відділи) з фізичного виховання та спорту (далі -
регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання
та спорту).
2.9. Органи управління освіти районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів
міських рад (далі - органи управління освіти).
2.10. Український центр з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт".
2.11. Кримський республіканський, обласні, Київський та
Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт" (далі - регіональні центри "Інваспорт").
2.12. Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх".
2.13. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" (далі - регіональні центри "Спорт для
всіх").
2.14. Міські, районні у містах та районні у містах Києві та
Севастополі центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
(далі - місцеві центри "Спорт для всіх").
3. Установити, що форма N 2-ФК та Інструкція набирають
чинність зі звіту за 2008 рік.
4. Установити, що:
4.1. Навчальні заклади, підприємства, установи, організації
складають звіт у двох примірниках та подають один примірник
структурному підрозділу з фізичної культури та спорту, а другий
примірник - місцевому осередку фізкультурно-спортивного
товариства, органу управління освіти, регіональному центру
"Інваспорт" або місцевому центру "Спорт для всіх" у залежності від
підпорядкування.
4.2. Місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств,
місцеві центри "Спорт для всіх" складають звіт та в установлений
термін подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до
підпорядкування, органи управління освіти - регіональним
структурним підрозділам Комітету з фізичного виховання та спорту
та структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.
4.3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту
складають звіт та в установлений термін подають регіональним
структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.
4.4. Обласні ради фізкультурно-спортивних товариств,
регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання
та спорту, регіональні центри "Інваспорт" та "Спорт для всіх"
складають звіт та в установлений термін подають своїм організаціям
вищого рівня відповідно до підпорядкування та регіональним
структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.
4.5. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та
спорту складають звіт та в установлений термін подають Головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі та
Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.
4.6. Центральні ради фізкультурно-спортивних товариств,
Комітет з фізичного виховання та спорту, Український центр з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнський
центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" складають звіт
та в установлений термін подають Міністерству України у справах
сім'ї, молоді та спорту.
4.7. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
складає звіт та в установлений термін подає Державному комітету
статистики України по Україні та регіонах.
5. Установити, що забезпечення бланками форми N 2-ФК та
примірниками Інструкції щодо її заповнення покладається на
регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту.
6. Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів
спорту Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
(Артем'єв О.К.) забезпечити в установленому порядку державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та довести
його до відома регіональних структурних підрозділів з фізичної
культури та спорту, центральних рад фізкультурно-спортивних
товариств, Комітету з фізичного виховання та спорту, Українського
центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та
Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх".
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Дутчака М.В.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Міністра внутрішніх справ
України М.М.Клюєв
Т.в.о Міністра освіти і науки
України О.П.Гребельник
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.О.Гота
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
України
05.09.2008 N 3658

ЗВІТ
з фізичної культури і спорту
станом на 1 січня 20___ року
(у цілому по регіону, по сільській місцевості)

-------------------------------------------------- | Подають | Терміни | | | подання | |--------------------------------------+---------| |Навчальні заклади, підприємства, | до 5 | Форма N 2-ФК |установи, організації: | січня | Річна |- структурному підрозділу з фізичної | | |культури та спорту районних, районних | | Наказ Мінсім'ямолодьспорту |у містах Києві та Севастополі | | України |державних адміністрацій, виконавчих | | |органів міських рад; | | 05.09.2008 N 3658 |- районним (міським) радам | | |фізкультурно-спортивних товариств, | | за погодженням з |органам управління освіти районних, | | Держкомстатом України, |районних у містах Києві та Севастополі| | МОН України, |державних адміністрацій, виконавчих | | Міноборони України, |органів міських рад, Кримському | | МВС України, |республіканському, обласному, | | Держкомпідприємництвом |Київському та Севастопольському | | України |міським центрам з фізичної культури і | | |спорту інвалідів "Інваспорт" або | | |районним у містах Києві та | | |Севастополі, міським та районним у | | |містах центрам фізичного здоров'я | | |населення "Спорт для всіх" в | | |залежності від підпорядкування | | |--------------------------------------+---------| |Районні (міські) ради фізкультурно- | до 15 | |спортивних товариств, органи | січня | |управління освіти районних, районних у| | |містах Києві та Севастополі державних | | |адміністрацій, виконавчих органів | | |міських рад та районні у містах Києві | | |та Севастополі, міські та районні у | | |містах центри фізичного здоров'я | | |населення "Спорт для всіх": | | |- структурному підрозділу з фізичної | | |культури та спорту районних, районних | | |у містах Києві та Севастополі | | |державних адміністрацій, виконавчих | | |органів міських рад; | | |- обласним радам фізкультурно- | | |спортивних товариств; | | |- філіям Комітету з фізичного | | |виховання та спорту МОН України: | | |Кримському республіканському, | | |обласним, Київському та | | |Севастопольському міським управлінням | | |(відділам) з фізичного виховання та | | |спорту; | | |- республіканському (Автономна | | |Республіка Крим), обласним, Київському| | |та Севастопольському міським центрам | | |фізичного здоров'я населення | | |"Спорт для всіх" | | |--------------------------------------+---------| |Структурні підрозділи з фізичної | до 30 | |культури та спорту районних, районних | січня | |у містах Києві та Севастополі | | |державних адміністрацій, виконавчих | | |органів міських рад: | | |- Республіканському Комітету | | |Автономної Республіки Крим по фізичній| | |культурі та спорту, структурному | | |підрозділу з фізичної культури та | | |спорту обласних, Київської та | | |Севастопольської міських державних | | |адміністрацій | | |--------------------------------------+---------| |Обласні ради фізкультурно-спортивних | до 15 | |товариств, філії Комітету з фізичного | лютого | |виховання та спорту МОН України: | | |Кримське республіканське, обласні, | | |Київське та Севастопольське міські | | |управління (відділи) з фізичного | | |виховання та спорту, Кримський | | |республіканський, обласні, Київський | | |та Севастопольський міські центри з | | |фізичної культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" та республіканський | | |(Автономна Республіка Крим), обласні, | | |Київський та Севастопольський міські | | |центри фізичного здоров'я населення | | |"Спорт для всіх": | | |- Республіканському Комітету | | |Автономної Республіки Крим по фізичній| | |культурі та спорту, структурному | | |підрозділу з фізичної культури та | | |спорту обласних, Київської та | | |Севастопольської міських державних | | |адміністрацій; | | |- Центральним радам фізкультурно- | | |спортивних товариств; | | |- Комітету з фізичного виховання та | | |спорту Міністерства освіти і науки | | |України; | | |- Українському центру з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт"; | | |- Всеукраїнському центру фізичного | | |здоров'я населення "Спорт для всіх" | | |--------------------------------------+---------| |Республіканський Комітет Автономної | до 25 | |Республіки Крим по фізичній культурі | лютого | |та спорту, структурні підрозділи з | | |фізичної культури та спорту обласних, | | |Київської та Севастопольської міських | | |державних адміністрацій: | | |- Міністерству України у справах | | |сім'ї, молоді та спорту; | | |- Головним управлінням статистики в | | |Автономній Республіці Крим, областях, | | |місті Києві та Управлінню статистики | | |у місті Севастополі | | |--------------------------------------+---------| |Центральні ради фізкультурно- | до 10 | |спортивних товариств, Комітет з | березня | |фізичного виховання та спорту | | |Міністерства освіти і науки України; | | |Український центр з фізичної культури | | |і спорту інвалідів "Інваспорт", | | |Всеукраїнський центр фізичного | | |здоров'я населення "Спорт для всіх": | | |- Міністерству України у справах | | |сім'ї, молоді та спорту | | |--------------------------------------+---------| |Міністерство України у справах сім'ї, | до 25 | |молоді та спорту: | березня | |- Державному комітету статистики | | |України (по Україні та регіонах) | | -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування: __________________________________________________| | (юридична особа або відокремлений підрозділ) | | | |Місцезнаходження: ______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ------------------------------------------------------------------
I. ФІЗКУЛЬТУРНІ КАДРИ
------------------------------------------------------------------------ | Назва показників | N |Усього|З них| З них (гр.1) із | | |рядка| |жінки| спеціальною освітою, | | | | | | які закінчили вищі | | | | | | навчальні заклади | | | | | |-----------------------| | | | | | I і II | III і IV | | | | | | рівнів | рівнів | | | | | |акредитації|акредитації| |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Штатні працівники, усього | 1 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники фізичної | 2 | | | | | |культури навчальних | | | | | | |закладів, усього | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |з них: | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |інструктори з фізкультури | 2.1 | | | | | |дошкільних навчальних | | | | | | |закладів | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |вчителі загальноосвітніх | 2.2 | | | | | |навчальних закладів | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |керівники і викладачі | 2.3 | | | | | |професійно-технічних | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |керівники і викладачі | 2.4 | | | | | |вищих навчальних закладів I| | | | | | |і II рівнів акредитації | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |керівники і викладачі | 2.5 | | | | | |вищих навчальних закладів | | | | | | |III і IV рівнів акредитації| | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Методисти, | 3 | | | | | |інструктори-методисти, | | | | | | |інструктори фізичної | | | | | | |культури, усього | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |у тому числі, які працюють:| | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |за місцем роботи громадян | 3.1 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |за місцем навчання | 3.2 | | | | | |громадян | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |за місцем проживання | 3.3 | | | | | |громадян | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |з них (з рядка 3), які | | | | | | |працюють: | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |у суб'єктів господарювання | 3.4 | | | | | |які мають ліцензію на | | | | | | |провадження | | | | | | |фізкультурно-оздоровчої та | | | | | | |спортивної діяльності | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Інструктори з фізичної | 4 | | | | | |культури сільських і | | | | | | |селищних рад | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Тренери-методисти, | 5 | | | | | |тренери-викладачі, тренери | | | | | | |зі спорту, усього | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |з них (з рядка 5), які | | | | | | |працюють: | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |у суб'єктів господарювання | 5.1 | | | | | |які мають ліцензію на | | | | | | |провадження | | | | | | |фізкультурно-оздоровчої та | | | | | | |спортивної діяльності | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники спортивних шкіл | 6 | | | | | |(ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ), за | | | | | | |винятком тренерів зі спорту| | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники структурних | 7 | | | | | |підрозділів з фізичної | | | | | | |культури і спорту органів | | | | | | |виконавчої влади (місцевого| | | | | | |самоврядування) | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |центральних | 7.1 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |обласних | 7.2 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |районних | 7.3 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |міських | 7.4 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники | 8 | | | | | |фізкультурно-спортивних | | | | | | |товариств та установ | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |центральних | 8.1 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |обласних | 8.2 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |районних | 8.3 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |міських (районних у | 8.4 | | | | | |містах) | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники центрів | 9 | | | | | |фізичного здоров'я | | | | | | |населення "Спорт для всіх" | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Всеукраїнського | 9.1 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |обласних | 9.2 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |міських | 9.3 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |районних у містах | 9.4 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники центрів з | 10 | | | | | |фізичної культури і спорту | | | | | | |інвалідів "Інваспорт" | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Українського | 10.1| | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |обласних | 10.2| | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Спеціалісти, які проводять | 11 | | | | | |фізкультурно-реабілітаційну| | | | | | |та спортивну роботу серед | | | | | | |людей з особливими | | | | | | |потребами, усього | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |з них: | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |тренери зі спорту | 11.1| | | | | |(з рядка 5) | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |інструктори-методисти (з | 11.2| | | | | |рядка 3) | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Працівники спортивних | 12 | | | | | |споруд | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Спеціалісти з фізичної | 13 | | | | | |реабілітації | | | | | | |(тренери-реабілітологи) | | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Лікарі спортивної медицини | 14 | | | | | |---------------------------+-----+------+-----+-----------+-----------| |Інші працівники фізичної | 15 | | | | | |культури | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
II. СПОРТИВНІ СПОРУДИ
------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | N |Загальна| Загальна кількість спортивних споруд | | |рядка| площа, |--------------------------------------| | | | кв.м |усього| з них, майно яких перебуває у | | | | | |-------------------------------| | | | | |державній|комунальній|приватній| | | | | |власності| власності |власності| |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Спортивні споруди, | 1 | х | | | | | |усього | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Стадіони з | 2 | х | | | | | |трибунами на 1500 | | | | | | | |місць і більше | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Легкоатлетичні ядра, | 3 | х | | | | | |що не входять до | | | | | | | |складу стадіонів | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Площинні спортивні | 4 | | | | | | |споруди, усього | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |майданчики з | 4.1 | | | | | | |тренажерним обладнанням| | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |тенісні корти | 4.2 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |футбольні поля | 4.3 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |інші майданчики | 4.4 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Із загальної | 5 | | | | | | |кількості (з рядка | | | | | | | |4) з синтетичним | | | | | | | |покриттям | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Приміщення для | 6 | | | | | | |фізкультурно-оздоровчих| | | | | | | |занять, усього | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |з тренажерним | 6.1 | | | | | | |обладнанням | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Спортивні зали площею | 7 | | | | | | |не менше 162 кв.м | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Плавальні басейни, | 8 | | | | | | |усього | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |50-метрові | 8.1 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |25-метрові | 8.2 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |інші | 8.3 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Із загальної кількості | 9 | | | | | | |(з рядка 8) криті, | | | | | | | |усього | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |50-метрові | 9.1 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |25-метрові | 9.2 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |інші | 9.3 | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Стрілецькі тири криті і| 10 | х | | | | | |напіввідкриті на | | | | | | | |дистанцію не менше | | | | | | | |25 метрів | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Стрілецькі стенди | 11 | х | | | | | |(круглий, траншейний) | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Біатлонні стрільбища | 12 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Велотреки, усього | 13 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |криті |13.1 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |відкриті |13.2 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Кінноспортивні бази | 14 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Споруди зі штучним | 15 | х | | | | | |льодом | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |з них | | | | | | | |площею (30 х 61 м) |15.1 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |криті |15.2 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Веслувально-спортивні | 16 | х | | | | | |бази | | | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Веслувальні канали | 17 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Водноспортивні бази | 18 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Трампліни лижні, усього| 19 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |у тому числі: | | | | | | | |для фристайла |19.1 | х | | | | | |-----------------------+-----+--------+------+---------+-----------+---------| |Лижні бази на 100 пар | 20 | х | | | | | |лиж і більше | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Загальна кількість спортивних споруд | Із гр. 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------| | | які (з гр.2) перебувають у підпорядкуванні | | |----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------| |загально- |професійно- | вищих | вищих |фізкультурно-|регіональних| ДЮСШ, | інших | не |перебувають| | освітніх |технічнічних|навчальних |навчальних | спортивних |підрозділів |СДЮШОР,|підприємтв,|працювали| в довго- | |навчальних| навчальних | закладів | закладів | товариств | з питань | ШВСМ, | установ, |протягом |строковій | | закладів | закладів | I-II | III-IV | та | фізичної | УОР |організацій| року | оренді | | | | рівнів | рівнів | установ | культури | | | | | | | |акредитації|акредитації| | та спорту | | | | | |----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | |----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | |----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | |----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | |----------+------------+-----------+-----------+-------------+------------+-------+-----------+---------+-----------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | N |Використано| у тому числі з: | | показників |рядка| коштів, |--------------------------------------------------------------------------------| | | | тис.грн. |державного| місцевого бюджету | поза- | фондів | фондів | фондів | | | | - усього | бюджету |------------------------|бюджетних|соціального|профспіл-|підприємств,| | | | | |усього|у т.ч. з|у т.ч. з| надхо- |страхування| кових | установ, | | | | | | |обласних|районних| джень | |комітетів|організацій | | | | | | |бюджетів|бюджетів| | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | |бюджетів| | | | | | | | | | | | міст | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |Витрати, усього | 1 | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |у тому числі на: | | | | | | | | | | | |спортивні заходи та |-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |навчально-тренувальну| 1.1 | | | | | | | | | | |роботу | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |придбання спортивного| 1.2 | | | | | | | | | | |обладнання та | | | | | | | | | | | |інвентарю | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |капітальний ремонт та| 1.3 | | | | | | | | | | |реконструкцію | | | | | | | | | | | |спортивних споруд | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |будівництво нових | 1.4 | | | | | | | | | | |спортивних споруд | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |утримання спортивних | 1.5 | | | | | | | | | | |споруд | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |оренду спортивних | 1.6 | | | | | | | | | | |споруд | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |заробітну плату | 1.7 | | | | | | | | | | |---------------------+-----+-----------+----------+------+--------+--------+---------+-----------+---------+------------| |інші заходи та | 1.8 | | | | | | | | | | |послуги | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. СПОРТИВНА РОБОТА
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Вид спорту | N | Кількість осіб, що займаються всіма видами спорту | Із | Кількість | | |рядка| |гр. 1| працівників | | | | |жінки| фізичної | | | | | |культури, які | | | | | | проводять | | | | | | заняття | | | |----------------------------------------------------| |--------------| | | |усього| у тому числі у: | |усього| з них | | | | |---------------------------------------------| | |штатні | | | | | вищих |ДЮСШ, |ШВСМ|навчальних |спортивних| | |тренери| | | | |навчальних|ДЮСШІ,| | закладах | клубах | | |зі | | | | | закладах |СДЮШОР| |спортивного| | | |спорту | | | | | | | | профілю | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Усього осіб | 1 | | | | | | | | | | |(сума рядків | | | | | | | | | | | |2+3+4+5+6) | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Літні олімпійські| 2 | | | | | | | | | | |види спорту, | | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бадмінтон | 2.1 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Баскетбол | 2.2 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бейсбол | 2.3 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бокс | 2.4 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба вільна | 2.5 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба греко- | 2.6 | | | | | | | | | | |римська | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Важка атлетика | 2.7 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Велоспорт-БМХ | 2.8 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Велосипедний | 2.9 | | | | | | | | | | |спорт - трек | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Велосипедний |2.10 | | | | | | | | | | |спорт - шосе | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Велосипедний |2.11 | | | | | | | | | | |спорт - | | | | | | | | | | | |маунтенбайк | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Веслування |2.12 | | | | | | | | | | |академічне | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Веслування на |2.13 | | | | | | | | | | |байдарках і каное| | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Веслувальний |2.14 | | | | | | | | | | |слалом | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Вітрильний спорт |2.15 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Водне поло |2.16 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Волейбол |2.17 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Волейбол пляжний |2.18 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гандбол |2.19 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гімнастика |2.20 | | | | | | | | | | |спортивна | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гімнастика |2.21 | | | | | | | | | | |художня | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Дзюдо |2.22 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Кінний спорт |2.23 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Легка атлетика |2.24 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Плавання |2.25 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Плавання |2.26 | | | | | | | | | | |синхронне | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Софтбол |2.27 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрибки у воду |2.28 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрибки на батуті|2.29 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба з лука |2.30 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба кульова |2.31 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба стендова|2.32 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Сучасне |2.33 | | | | | | | | | | |п'ятиборство | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Теніс |2.34 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Теніс настільний |2.35 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Триатлон |2.36 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Тхеквондо (ВТФ) |2.37 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Фехтування |2.38 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Футбол |2.39 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Хокей на траві |2.40 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Зимові | 3 | | | | | | | | | | |олімпійські види | | | | | | | | | | | |спорту, усього | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Біатлон | 3.1 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бобслей | 3.2 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гірськолижний | 3.3 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Ковзанярський | 3.4 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Лижні гонки | 3.5 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Лижне двоборство | 3.6 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрибки на лижах | 3.7 | | | | | | | | | | |з трампліна | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Санний спорт | 3.8 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Сноуборд | 3.9 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Фігурне катання |3.10 | | | | | | | | | | |на ковзанах | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Фристайл |3.11 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Хокей з шайбою |3.12 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Шорт-трек |3.13 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Види спорту, що | 4 | | | | | | | | | | |не входять до | | | | | | | | | | | |програми | | | | | | | | | | | |Олімпійських | | | | | | | | | | | |ігор, усього | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Акробатичний | 4.1 | | | | | | | | | | |рок-н-рол | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Айкідо | 4.2 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Аквабайк | 4.3 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Альпінізм | 4.4 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Американський | 4.5 | | | | | | | | | | |футбол | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Армспорт | 4.6 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Більярдний спорт | 4.7 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Богатирське | 4.8 | | | | | | | | | | |багатоборство | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бодібілдинг | 4.9 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бойове самбо |4.10 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба на |4.11 | | | | | | | | | | |поясах | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба на |4.12 | | | | | | | | | | |поясах Алиш | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба самбо |4.13 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боулінг |4.14 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Вейкбординг |4.15 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Веслування на |4.16 | | | | | | | | | | |човнах "Дракон" | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Воднолижний спорт|4.17 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гирьовий спорт |4.18 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Го |4.19 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гольф |4.20 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Городковий спорт |4.21 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Джиу-джитсу |4.22 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Естетична |4.23 | | | | | | | | | | |гімнастика | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Карате (та його |4.24 | | | | | | | | | | |версії) | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Кеглі |4.25 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Кікбоксинг (та |4.26 | | | | | | | | | | |його версії) | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Козацький двобій |4.27 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Міні-гольф |4.28 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Панкратіон |4.29 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пауерліфтинг |4.30 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пейнтбол |4.31 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Перетягування |4.32 | | | | | | | | | | |канату | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пляжний футбол |4.33 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Поліатлон |4.34 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Регбі |4.35 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Риболовний спорт |4.36 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Рукопашний бій |4.37 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Сквош |4.38 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Скелелазіння |4.39 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Скі-арк |4.40 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спелеологія |4.41 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивна |4.42 | | | | | | | | | | |аеробіка | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивна |4.43 | | | | | | | | | | |акробатика | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивне |4.44 | | | | | | | | | | |орієнтування | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивний бридж |4.45 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивний туризм|4.46 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивні танці |4.47 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортінг |4.48 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрибки на |4.49 | | | | | | | | | | |акробатичній | | | | | | | | | | | |доріжці | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба з |4.50 | | | | | | | | | | |арбалета | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба з |4.51 | | | | | | | | | | |блочного лука | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрітбол |4.52 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Сумо |4.53 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Таеквондо (ІТФ) |4.54 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Таїландський бокс|4.55 | | | | | | | | | | |Муей Тай | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Танцювальний |4.56 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Український |4.57 | | | | | | | | | | |рукопаш "Спас" | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Універсальний бій|4.58 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Ушу |4.59 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Фітнес |4.60 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Фрі-файт |4.61 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Професійний бокс |4.62 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пляжний гандбол |4.63 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротба Кураш |4.64 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Французький бокс |4.65 | | | | | | | | | | |Сават | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Футзал |4.66 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Хортинг |4.67 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Черліденг |4.68 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Шахи |4.69 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Шашки |4.70 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивно- | 5 | | | | | | | | | | |технічні і | | | | | | | | | | | |прикладні види | | | | | | | | | | | |спорту, усього | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Авіамодельний | 5.1 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Автомобільний | 5.2 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Автомодельний | 5.3 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Багатоборство | 5.4 | | | | | | | | | | |тілоохоронців | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Вертолітний спорт| 5.5 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Військово- | 5.6 | | | | | | | | | | |спортивні | | | | | | | | | | | |багатоборства | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Водно-моторний | 5.7 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Голубиний спорт | 5.8 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Дельтапланерний | 5.9 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Картинг |5.10 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Літаковий спорт |5.11 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Морські |5.12 | | | | | | | | | | |багатоборства | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Мотобол |5.13 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Мотоциклетний |5.14 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Парапланерний |5.15 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Парашутний спорт |5.16 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Підводний спорт |5.17 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Планерний спорт |5.18 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Повітроплавальний|5.19 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пожежно- |5.20 | | | | | | | | | | |прикладний спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Радіоспорт |5.21 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Ракетомодельний |5.22 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спорт із собаками|5.23 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спорт надлегких |5.24 | | | | | | | | | | |літальних | | | | | | | | | | | |апаратів | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Судномодельний |5.25 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Види спорту для | 6 | | | | | | | | | | |осіб з вадами | | | | | | | | | | | |слуху, зору, | | | | | | | | | | | |опорно-рухового | | | | | | | | | | | |апарату, | | | | | | | | | | | |розумового | | | | | | | | | | | |розвитку, усього | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Армспорт | 6.1 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бадмінтон | 6.2 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Баскетбол | 6.3 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Баскетбол у | 6.4 | | | | | | | | | | |візках | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Біатлон | 6.5 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Більярдний спорт | 6.6 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба вільна | 6.7 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боротьба | 6.8 | | | | | | | | | | |греко-римська | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Боулінг | 6.9 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Бочча |6.10 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Велосипедний |6.11 | | | | | | | | | | |спорт - трек | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Велосипедний |6.12 | | | | | | | | | | |спорт - шосе | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Веслування |6.13 | | | | | | | | | | |академічне | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Вітрильний спорт |6.14 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Водне поло |6.15 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Волейбол |6.16 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Волейбол сидячи |6.17 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гандбол |6.18 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гімнастика |6.19 | | | | | | | | | | |спортивна | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гімнастика |6.20 | | | | | | | | | | |художня | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Гірськолижний |6.21 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Голбол |6.22 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Дзюдо |6.23 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Карате |6.24 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Керлінг на візках|6.25 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Кінний спорт |6.26 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Ковзанярський |6.27 | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Легка атлетика |6.28 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Лижні перегони |6.29 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пауерліфтинг |6.30 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Плавання |6.31 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Пляжний волейбол |6.32 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Регбі на візках |6.33 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивне |6.34 | | | | | | | | | | |орієнтування | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивний туризм|6.35 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Спортивні танці |6.36 | | | | | | | | | | |на візках | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба з лука |6.37 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Стрільба кульова |6.38 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Теніс |6.39 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Теніс на візках |6.40 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Теніс настільний |6.41 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Тхеквондо |6.42 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Фехтування на |6.43 | | | | | | | | | | |візках | | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Футбол |6.44 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Футзал |6.45 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Шахи |6.46 | | | | | | | | | | |-----------------+-----+------+----------+------+----+-----------+----------+-----+------+-------| |Шашки |6.47 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

V. ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Підприємства, | N | Загальна | Загальна | Загальна кількість осіб, що займаються | |установи, організації,|рядка| кількість | кількість | всіма видами фізкультурно-оздоровчої | | навчальні заклади | |підприємств,| осіб, що | роботи | | | | установ, | працюють |-----------------------------------------------| | | |організацій,|(навчаються) |усього| у тому числі у віці: | із гр. 3 | | | | навчальних | на | |-------------------------+--------------| | | |закладів, що|підприємствах,| |до 6 |6-18 |19-35| 36 |жінки|інваліди| | | | звітували | в установах, | |років|років|років| років | | | | | | (одиниць) |організаціях, | | | | | та | | | | | | | навчальних | | | | |старших| | | | | | | закладах | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |Усього | 1 | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | |дошкільні навчальні | | | | | | | | | | | |заклади | 1.1 | | | | | | х | х | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |загальноосвітні | 1.2 | | | | х | | х | х | | | |навчальні заклади | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |професійно-технічні | 1.3 | | | | х | | | х | | | |навчальні заклади | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |вищі навчальні заклади| 1.4 | | | | х | | | | | | |I-II рівнів | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |вищі навчальні заклади| 1.5 | | | | х | | | | | | |III-IV рівнів | | | | | | | | | | | |акредитації | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |підприємства, установи| 1.6 | | | | х | | | | | | |організації, які | | | | | | | | | | | |проводять | | | | | | | | | | | |фізкультурно-оздоровчу| | | | | | | | | | | |роботу в режимі | | | | | | | | | | | |робочого дня та у | | | | | | | | | | | |вільний від роботи час| | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |організації, які | 1.7 | | х | | | | | | | | |проводять | | | | | | | | | | | |фізкультурно-оздоровчу| | | | | | | | | | | |роботу за місцем | | | | | | | | | | | |проживання громадян | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+------------+--------------+------+-----+-----+-----+-------+-----+--------| |з них: |1.7.1| | х | | | | х | х | | | |дитячо-підліткові | | | | | | | | | | | |фізкультурно-спортивні| | | | | | | | | | | |клуби за місцем | | | | | | | | | | | |проживання | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Загальна кількість центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх" (2) ___________
з них: обласних (2.1) __________ міських (2.2) ___________
районних у містах (2.3) _______________
Кількість масових фізкультурно-спортивних заходів (3) ___________
Загальна кількість осіб, які взяли участь у масових
фізкультурно-спортивних заходах (4) _______________

------------------------------------------------------------------ | Загальна кількість вихованців, учнів, студентів, які | |----------------------------------------------------------------| | відвідують |з них (гр. 10) | віднесені за |з них (гр. 12) | | заняття | відвідують | станом | відвідують | | (уроки) з | заняття | здоров'я до | заняття | | фізичної | з фізичної | спеціальної | (уроки) з | | культури | культури |медичної групи | фізичної | | (фізичного | 3 рази або | | культури | | виховання) | 4 години | | (фізичного | | | на тиждень та | | виховання) | | | більше | |у спецмедгрупах| |----------------+---------------+---------------+---------------| | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | х | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| | х | х | х | х | |----------------+---------------+---------------+---------------| | х | х | х | х | |----------------+---------------+---------------+---------------| | х | х | х | х | ------------------------------------------------------------------
VI. КЛУБНА РОБОТА
--------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | N | Загальна кількість | З них | | показників |рядка| |------------------------------| | | | | за місцем навчання | | | |------------------------------+------------------------------| | | |клубів|осіб, що | працівників |клубів|осіб, що | працівників | | | | |залучено | фізичної | |залучено | фізичної | | | | |до занять| культури, | |до занять| культури, | | | | |фізичною | які | |фізичною |які проводять| | | | |культурою| проводять | |культурою| заняття | | | | | та | заняття | | та | | | | | | спортом |-------------| | спортом |-------------| | | | | |усього|з них | | |усього|з них | | | | | | |штатні| | | |штатні| |-----------------------+-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------+-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| |Клубів (суб'єктів | 1 | | | | | | | | | |господарювання), | | | | | | | | | | |всього | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| |у тому числі: | | | | | | | | | | |спортивної |-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| |направленості | 1.1 | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| |фізкультурно-оздоровчої| 1.2 | | | | | | | | | |направленості | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| |фізкультурно-оздоровчої| 1.3 | | | | | | | | | |та спортивної | | | | | | | | | | |направленості | | | | | | | | | | |-----------------------+-----+------+---------+------+------+------+---------+------+------| |З них (з рядка 1) мають| 2 | | | | | | | | | |ліцензію на провадження| | | | | | | | | | |фізкультурно-оздоровчої| | | | | | | | | | |та спортивної | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ | З них | |----------------------------------------------------------------| | за місцем роботи | за місцем проживання | |--------------------------------+-------------------------------| |клубів | осіб, що | працівників |клубів| осіб, що | працівників | | | залучено | фізичної | | залучено | фізичної | | |до занять |культури, які| |до занять |культури, які| | | фізичною | проводять | | фізичною | проводять | | |культурою | заняття | |культурою | заняття | | |та спортом|-------------| |та спортом|-------------| | | |усього|з них | | |усього|з них | | | | |штатні| | | |штатні| |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | | | | | | | | | |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | | | | | | | | | |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | | | | | | | | | |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | | | | | | | | | |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | | | | | | | | | |-------+----------+------+------+------+----------+------+------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник (власник) ______________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець _____________________
(П.І.Б.)
телефон: __________ факс: __________ електронна пошта: __________
Директор департаменту
фізичного виховання
та неолімпійських
видів спорту О.К.Артем'єв
{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 3886 ( z1159-10 ) від
02.11.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
05.09.2008 N 3658
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2008 р.
за N 919/15610

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 2-ФК (річна)
"Звіт з фізичної культури і спорту"

1. Загальні положення
Звіт за формою N 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і
спорту" (далі - звіт N 2-ФК) складають за календарний рік за
станом на 1 січня: навчальні заклади всіх типів незалежно від їх відомчого
підпорядкування та форми власності, у тому числі позашкільні
навчальні заклади, що проводять фізкультурно-оздоровчу та
спортивну роботу (далі - навчальні заклади). Перелік типів
позашкільних навчальних закладів затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2001 року N 433 ( 433-2001-п ) "Про
затвердження переліку типів позашкільних закладів і Положення про
позашкільний навчальний заклад"; підприємства, установи, організації, що проводять
фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, незалежно від
відомчого підпорядкування та форми власності (далі - підприємства,
установи, організації).
2. Порядок подання звіту
2.1. Навчальні заклади, підприємства, установи, організації
складають звіт у двох примірниках та подають один примірник
структурному підрозділу з фізичної культури та спорту районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
виконавчого органу міської ради (далі - структурні підрозділи з
фізичної культури та спорту), а другий примірник - районним
(міським) радам фізкультурно-спортивних товариств, органу
управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради (далі -
органи управління освіти), Кримському республіканському,
обласному, Київському та Севастопольському міським центрам з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі -
регіональні центри "Інваспорт"), міському, районному у містах,
районному у містах Києві та Севастополі центрам фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" (далі - місцеві центри "Спорт для
всіх") у залежності від підпорядкування.
2.2. Районні (міські) ради фізкультурно-спортивних товариств,
місцеві центри "Спорт для всіх" складають звіт N 2-ФК та подають
своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування,
органи управління освіти - філіям Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України: Кримське
республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління (відділи) з фізичного виховання та спорту (далі -
регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання
та спорту) та структурним підрозділам з фізичної культури та
спорту.
2.3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту
складають звіт N 2-ФК та подають Республіканському Комітету
Автономної Республіки Крим по фізичній культурі та спорту,
структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
(далі - регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та
спорту).
2.4. Обласні ради фізкультурно-спортивних товариств,
регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання
та спорту, регіональні центри "Інваспорт" та республіканський
(Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та
Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт
для всіх" (далі - регіональні центри "Спорт для всіх") складають
звіт N 2-ФК та подають своїм організаціям вищого рівня відповідно
до підпорядкування, та регіональним структурним підрозділам з
фізичної культури та спорту.
2.5. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та
спорту складають звіт N 2-ФК з урахуванням даних про спортивні
споруди, які перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та
подають Головним управлінням статистики в Автономній Республіці
Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті
Севастополі та Міністерству України у справах сім'ї, молоді та
спорту.
2.6. Центральні ради фізкультурно-спортивних товариств,
Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та
науки України, Український центр з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнський центр фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" складають звіт N 2-ФК з урахуванням
даних про спортивні споруди, які перебувають безпосередньо в їх
підпорядкуванні, та подають Міністерству України у справах сім'ї,
молоді та спорту.
2.7. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
складає звіт N 2-ФК та подає Державному комітету статистики
України по Україні та регіонах. Звіт N 2-ФК складається як у цілому по регіону, так і окремо
по сільській місцевості. При цьому слід віднести селища міського
типу до міських населених пунктів.
3. Порядок складання звіту
3.1. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та
подається не пізніше встановлених у формі N 2-ФК термінів.
Внесення змін до затвердженої форми не допускається. Текстова
частина звіту заповнюється державною мовою.
3.2. Дані вносяться у тих одиницях виміру, які вказані у
формі. У звіті повинні бути заповнені всі показники, у разі, якщо
відсутній який-небудь показник, ставиться прочерк.
3.3. Звіт підписують керівник і виконавець та скріплюється
печаткою.
4. Заповнення розділу I "Фізкультурні кадри"
4.1. У даному розділі наводяться зведені дані про
працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, згідно
з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників,
випуск 85 "Спортивна діяльність" ( v2264597-02 ), затвердженим
наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і
спорту від 17.10.2002 N 2264. Підставою для складання звіту є дані первинного обліку
працівників за календарний рік станом на 1 січня: наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на
іншу роботу, припинення трудового договору; особова картка; табель обліку використання робочого часу і розрахунку
заробітної плати; розрахунково-платіжна відомість тощо. Працівники враховуються тільки один раз (за місцем основної
роботи) незалежно від строку трудового договору.
4.2. У звіт включають дані про працівників, зайнятих основною
діяльністю (керівники, професіонали, фахівці, спеціалісти), та не
включають обслуговуючий персонал і сумісників. Якщо установа, підприємство або організація на вказану дату
звіту не працювали, кількість працівників відображається за станом
на останній день роботи, що передувала цій даті.
4.3. Графи 1, 2, 3, 4 заповнюються в усіх рядках розділу. Підсумковий показник рядка 1 граф 1, 2, 3, 4 складається із
сумарного показника рядків 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15 відповідних граф. У графі 1 указується загальна кількість штатних працівників. У графі 2 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі,
які зайняті у сфері фізичної культури та спорту. У графі 3 з графи 1 виділяється кількість працівників сфери
фізичної культури та спорту зі спеціальною освітою, які закінчили
вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації. У графі 4 з графи 1 виділяється кількість працівників сфери
фізичної культури та спорту зі спеціальною освітою, які закінчили
вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації. У графах 3, 4 наводиться загальна кількість осіб, що мають
документи, які засвідчують отримання базової (повної) вищої освіти
за відповідним напрямом (спеціальністю). Сума показників граф 3 та
4 повинна дорівнювати або бути меншою за показник графи 1.
4.4. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного
показника рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. У підсумковому показнику
рядка 2 враховується загальна кількість працівників фізичної
культури навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної
культури і спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і
спортивну роботу в зазначених закладах, з них: у рядку 2.1 - кількість інструкторів з фізичної культури
дошкільних навчальних закладів; у рядку 2.2 - учителів загальноосвітніх навчальних закладів; у рядку 2.3 - керівників і викладачів професійно-технічних
навчальних закладів; у рядку 2.4 - керівників і викладачів вищих навчальних
закладів I і II рівнів акредитації; у рядку 2.5 - керівників і викладачів вищих навчальних
закладів III і IV рівнів акредитації.
4.5. Підсумковий показник рядка 3 складається із сумарного
показника рядків 3.1, 3.2, 3.3. У підсумковому показнику рядка 3
враховується загальна кількість методистів,
інструкторів-методистів, інструкторів фізичної культури, зайнятих
у сфері фізичної культури та спорту, за винятком інструкторів з
фізичної культури сільських і селищних рад, дошкільних навчальних
закладів та інструкторів-методистів дитячо-юнацьких спортивних
шкіл та дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів (далі - ДЮСШ,
ДЮСШІ), спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву
(далі - СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності (далі - ШВСМ),
центрів олімпійської підготовки (далі - ЦОП), з них: у рядку 3.1 - кількість працівників, які проводять
фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу на підприємствах, в
організаціях і установах протягом робочого дня і в неробочий час
на спортивних спорудах, базах підприємств, організацій, установ; у рядку 3.2 - кількість працівників, які проводять
фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу в навчальних закладах
освіти всіх типів, за винятком інструкторів з фізичної культури
дошкільних навчальних закладів; у рядку 3.3 - кількість працівників, які проводять
фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу з населенням усіх
вікових груп після робочого часу за місцем проживання, включаючи
гуртожитки; у рядку 3.4 - кількість працівників, які проводять
фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу з населенням усіх
вікових груп та працюють у суб'єктів господарювання, що мають
ліцензію на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності.
4.6. У рядку 4 враховується загальна кількість інструкторів з
фізичної культури, які введені до штатного розпису виконавчих
органів сільських і селищних рад.
4.7. У рядку 5 ураховується загальна кількість
тренерів-методистів, тренерів-викладачів та тренерів зі спорту,
які проводять заняття з фізичної культури та спорту та (або)
організовують фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу. У рядку 5.1 з рядка 5 виділяється кількість працівників, які
проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу з населенням
усіх вікових груп та працюють у суб'єктів господарювання, що мають
ліцензію на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності.
4.8. У рядку 6 ураховується загальна кількість директорів та
завучів, інструкторів-методистів ДЮСШ, ДЮСШІ, СДЮШОР, ШВСМ, ЦОП.
4.9. Підсумковий показник рядка 7 складається із сумарного
показника рядків 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. У підсумковому показнику
рядка 7 ураховується загальна кількість працівників структурних
підрозділів з фізичної культури й спорту органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, які реалізовують державну політику у
сфері фізичної культури й спорту, з них: у рядку 7.1 - кількість працівників у центральному органі
виконавчої влади (Мінсім'ямолодьспорт); у рядку 7.2 - кількість працівників у Республіканському
Комітеті Автономної Республіки Крим по фізичній культурі та
спорту, структурному підрозділі з фізичної культури та спорту
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій; у рядку 7.3 - кількість працівників у структурних підрозділах
з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій; у рядку 7.4 - кількість працівників з фізичної культури та
спорту у виконавчих органах міських рад.
4.10. Підсумковий показник рядка 8 складається із сумарного
показника рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. У підсумковому показнику
рядка 8 ураховується загальна кількість працівників
фізкультурно-спортивних товариств та установ, зайнятих у сфері
фізичної культури та спорту, з них: у рядку 8.1 - кількість працівників у центральних
фізкультурно-спортивних товариствах, спортивному клубі
Міністерства оборони України та Комітеті з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України; у рядку 8.2 - кількість працівників у фізкультурно-спортивних
товариствах Автономної Республіки Крим та обласних
фізкультурно-спортивних товариствах; філіях Комітету з фізичного
виховання та спорту: Кримське республіканське, обласні, Київське
та Севастопольське міські управління (відділи) з фізичного
виховання та спорту; у рядку 8.3 - кількість працівників у районних
фізкультурно-спортивних товариствах; у рядку 8.4 - кількість працівників у міських (районних у
містах) фізкультурно-спортивних товариствах.
4.11. Підсумковий показник рядка 9 складається із сумарного
показника рядків 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. У підсумковому показнику
рядка 9 ураховується загальна кількість працівників центрів
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", з них: у рядку 9.1 - кількість працівників Всеукраїнського центру
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"; у рядку 9.2 - кількість працівників республіканського
(Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"; у рядку 9.3 - кількість працівників міських центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"; у рядку 9.4 - кількість працівників у районних у містах та
районних у містах Києві та Севастополі центрах фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх".
4.12. Підсумковий показник рядка 10 складається із сумарного
показника рядків 10.1, 10.2, 10.3, 10,4. У підсумковому показнику
рядка 10 ураховується загальна кількість працівників центрів з
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", що працюють з
інвалідами (працівників фізкультурно-спортивних клубів інвалідів,
відділень (груп) для інвалідів), з них кількість працівників: у рядку 10.1 - Українського центру "Інваспорт"; у рядку 10.2 - Кримського республіканського, обласних,
Київського та Севастопольського міських центрів з фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт".
4.13. Підсумковий показник рядка 11 складається із сумарного
показника рядків 11.1, 11.2. У підсумковому показнику рядка 11
ураховується загальна кількість спеціалістів, які проводять
фізкультурно-реабілітаційну та спортивну роботу серед людей з
особливими потребами, з них: у рядку 11.1 - ураховується кількість тренерів зі спорту із
загальної кількості тренерів-методистів, тренерів-викладачів та
тренерів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури і
спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і спортивну
роботу, вказаної у рядку 5; у рядку 11.2 - ураховується кількість інструкторів-методистів
із загальної кількості методистів, інструкторів-методистів,
інструкторів фізичної культури, зайнятих діяльністю у сфері
фізичної культури та спорту, указаної у рядку 3.
4.14. У рядку 12 ураховується загальна кількість директорів,
начальників відділів спортивно-масової роботи та інших
спеціалістів фізичної культури, які працюють на спортивних
спорудах, за винятком інструкторів-методистів фізичної культури.
Показник рядка 12 входить до підсумкового показника рядка 1.
4.15. У рядку 13 ураховується загальна кількість спеціалістів
з фізичної реабілітації. Показник рядка 13 входить до підсумкового
показника рядка 1.
4.16. У рядку 14 ураховується загальна кількість лікарів
спортивної медицини. Показник рядка 14 уходить до підсумкового
показника рядка 1.
4.17. У рядку 15 ураховується загальна кількість інших
працівників, зайнятих діяльністю у сфері фізичної культури та
спорту, які обіймають штатні посади, але не наведені в переліку
розділу. Показник рядка 15 уходить до підсумкового показника рядка
1.
5. Заповнення розділу II "Спортивні споруди"
5.1. У розділ "Спортивні споруди" включати всі відомості про
спортивні споруди, що розміщені на даній адміністративній
території, незалежно від форми власності та відомчого
підпорядкування. У звіті враховуються дані про спортивні споруди, які
відповідають вимогам державних будівельних норм України, ДБН
В.2.2-13-2003 "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди",
затверджених наказом Держбуду України від 01.11.2003 N 184.
5.2. Графи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14
заповнюються за всіма рядками розділу. Підсумковий показник рядка 1 граф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 складається із сумарного показника рядків 2, 3,
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 відповідних
граф. У графі 1 наводиться загальна площа в метрах квадратних
спортивної споруди. У графі 2 наводиться загальна кількість спортивних споруд. У графі 3 враховується кількість спортивних споруд, майно
яких перебуває у державній власності. У графі 4 враховується кількість спортивних споруд, майно
яких перебуває у комунальній власності. У графі 5 ураховується кількість спортивних споруд, майно
яких перебуває у приватній власності. Сума показників граф 3, 4, 5 має бути рівною показнику графи
2.
5.3. Сума показників граф 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 має бути
рівною показнику графи 2. У графі 6 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні загальноосвітніх навчальних
закладів. У графі 7 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні професійно-технічних навчальних
закладів. У графі 8 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації. У графі 9 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації. У графі 10 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні фізкультурно-спортивних товариств,
спортивного клубу Міністерства оборони України або Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. У графі 11 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні регіональних структурних підрозділів
з питань фізичної культури та спорту. У графі 12 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ, ДЮСШІ, СДЮШОР, ШВСМ, ЦОП та
інших навчальних закладів спортивного профілю. У графі 13 ураховується кількість спортивних споруд, які
перебувають у підпорядкуванні підприємств, установ організацій,
які не зазначені у графах 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
5.4. У графі 14 ураховується кількість спортивних споруд з
графи 2, що не працювали протягом року. У графі 15 ураховується кількість спортивних споруд з графи
2, що перебувають у довгостроковій оренді (більше 5 років).
5.5. У рядку 2 враховується кількість стадіонів, що мають
спортивне ядро (футбольне поле, оточене круговими біговими
доріжками, місця для стрибків та метання), трибуни на 1500 місць і
більше, допоміжні приміщення (гардероб, душові, роздягальні тощо).
5.6. У рядку 3 враховується кількість легкоатлетичних ядер
(арен) з місцями для стрибків, метання та з легкоатлетичними
доріжками, що не входять до складу стадіонів.
5.7. Підсумковий показник рядка 4 складається із сумарного
показника рядків 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. У підсумковому показнику
рядка 4 враховується кількість площинних спортивних споруд, з них: у рядку 4.1 - спортивні майданчики, оснащені тренажерним
обладнанням; у рядку 4.2 - тенісні корти; у рядку 4.3 - футбольні поля з газоном або зі спеціальним
покриттям і розміткою; у рядку 4.4 - обладнані спортивні майданчики, які мають
спеціальне покриття та розмітку. У підсумковому показнику рядка 5 ураховується кількість
площинних спортивних споруд із синтетичним покриттям з рядка 4.
5.8. У рядку 6 вказується кількість пристосованих приміщень
для занять фізичною культурою та спортом, з них: у рядку 6.1 - обладнаних тренажерним обладнанням.
5.9. У рядку 7 ураховується кількість спортивних залів площею
не менше 162 кв.м.
5.10. Підсумковий показник рядка 8 складається із сумарного
показника рядків 8.1, 8.2, 8.3. У підсумковому показнику рядка 8
ураховується кількість плавальних басейнів зі штучними ваннами, з
них: у рядку 8.1 - розміром 50 х 25 м; у рядку 8.2 - розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5м; у рядку 8.3 - розміром 33,33 х 21 м та завдовжки понад
50 метрів. Підсумковий показник рядка 9 складається із сумарного
показника рядків 9.1, 9.2, 9.3. У підсумковому показнику рядка 9
ураховується кількість критих плавальних басейнів зі штучними
ваннами з рядка 8, з них: у рядку 9.1 - розміром 50 х 25 м; у рядку 9.2 - розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5м; у рядку 9.3 - розміром 33,33 х 21 м та завдовжки понад
50 метрів.
5.11. У рядку 10 ураховується кількість стрілецьких тирів
критих і напіввідкритих, у яких дистанція стрільби (відстань між
лінією вогню та лінією мішені) не менше 25 метрів. У рядку 11 ураховується кількість стрілецьких стендів
(круглих, траншейних). У показнику рядка 12 ураховується кількість біатлонних
стрільбищ.
5.12. Підсумковий показник рядка 13 складається із сумарного
показника рядків 13.1 та 13.2. У підсумковому показнику рядка 13
ураховується загальна кількість велотреків, з них: у рядку 13.1 - кількість критих; у рядку 13.2 - кількість відкритих.
5.13. У показнику рядка 14 ураховується кількість
кінноспортивних баз.
5.14. У показнику рядка 15 ураховується кількість споруд зі
штучним льодом, з них: у рядку 15.1 - площею 30 х 61 м; у рядку 15.2 - критих.
5.15. У показнику рядка 16 ураховується кількість
веслувально-спортивних баз. У показнику рядка 17 ураховується кількість веслувальних
каналів. У показнику рядка 18 ураховується кількість водноспортивних
баз.
5.16. У показнику рядка 19 ураховується кількість лижних
трамплінів, з них: у рядку 19.1 - кількість лижних трамплінів для фристайла. У показнику рядка 20 ураховується кількість лижних баз на 100
пар лиж і більше зі спеціально обладнаними дистанціями.
6. Заповнення розділу III "Фінансування сфери
фізичної культури та спорту"
6.1. У даному розділі наводяться зведені дані щодо обсягів
витрат на сферу фізичної культури і спорту. Графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заповнюються за всіма рядками
розділу.
6.2. У графі 1 ураховуються використані кошти з усіх джерел
фінансування на фізичну культуру і спорт: фізкультурно-масову,
оздоровчу, туристичну, спортивну, організаційну роботу, придбання
спортивного інвентарю, обладнання, капітальний ремонт,
реконструкцію та будівництво спортивних споруд. Показник графи 1
складається з показників граф 2, 3, 6, 7, 8, 9.
6.3. У графі 2 враховується сумарний показник використаних
коштів із державного бюджету.
6.4. Показник графи 3 складається із сумарного показника граф
4 і 5. У графі 3 враховується сумарний показник використаних
коштів із місцевого бюджету, у тому числі: у графі 4 - з обласних бюджетів; у графі 5 - з районних бюджетів та бюджетів міст.
6.5. У графі 6 ураховується сумарний показник використаних
коштів з позабюджетних надходжень.
6.6. У графі 7 ураховується сумарний показник використаних
коштів із фондів соціального страхування.
6.7. У графі 8 ураховується сумарний показник використаних
коштів з фондів профспілкових комітетів.
6.8. У графі 9 ураховується сумарний показник використаних
коштів з фондів підприємств, установ, організацій, навчальних
закладів.
6.9. Підсумковий показник рядка 1 граф 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 складається з сумарного показника рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8 відповідних граф. У рядку 1 ураховуються всі
відомості про обсяги витрат на фізичну культуру і спорт, з них: у рядку 1.1 - витрати на спортивні заходи та
навчально-тренувальну роботу; у рядку 1.2 - витрати на придбання спортивного обладнання та
інвентарю; у рядку 1.3 - витрати на капітальний ремонт та реконструкцію
спортивних споруд; у рядку 1.4 - витрати на будівництво нових спортивних споруд; у рядку 1.5 - витрати на утримання спортивних споруд; у рядку 1.6 - витрати на оренду спортивних споруд; у рядку 1.7 - витрати на заробітну плату працівників,
зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, за винятком
працівників навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної
культури і спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і
спортивну роботу в зазначених закладах; у рядку 1.8 - витрати на інші заходи та послуги, а саме
оздоровлення, комунальні послуги, послуги зв'язку, послуги
автотранспорту, банківські послуги, витрати на відрядження,
придбання основних засобів, надання фінансової допомоги провідним
спортсменам.
7. Заповнення розділу IV "Спортивна робота"
7.1. У даному розділі наводяться зведені дані про кількість
осіб, що займаються у спортивних секціях і командах підприємств,
установ, організацій, клубів, навчальних закладів, позашкільних
фізкультурно-спортивних закладів під керівництвом тренерів на
основі затверджених програм. Даний розділ заповнюється на підставі
журналів обліку роботи спортивних секцій. Відомості про кожну
особу, яка займається у спортивних секціях, заносяться до звіту
один раз з відповідного виду спорту. Графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 заповнюються за всіма рядками
розділу.
7.2. У графі 1 ураховується загальна кількість осіб, які
займаються у спортивних секціях і командах, відповідно до виду
спорту, що вказаний у переліку розділу. Показник графи 1 повинен
дорівнювати або бути більшим за суму показників граф 2, 3, 4, 5,
6.
7.3. У графі 2 враховується показник загальної кількості
осіб, які займаються всіма видами спорту у спортивних секціях та
(або) командах вищих навчальних закладів I-II та III-IV рівнів
акредитації.
7.4. У графі 3 враховується показник загальної кількості
осіб, які займаються всіма видами спорту у дитячо-юнацьких
спортивних школах, дитячо-юнацьких спортивних школах інвалідів,
спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву.
7.5. У графі 4 враховується показник загальної кількості
осіб, які займаються всіма видами спорту в школах вищої спортивної
майстерності.
7.6. У графі 5 ураховується показник загальної кількості
осіб, що займаються всіма видами спорту в навчальних закладах
спортивного профілю (училища олімпійського резерву, училища та
ліцеї фізичної культури).
7.7. У графі 6 ураховується показник загальної кількості
осіб, які займаються всіма видами спорту у спортивних секціях та
(або) командах спортивних клубів (суб'єктів господарювання, які
мають ліцензію на провадження фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності).
7.8. У графі 7 з графи 1 виділяється кількість жінок, які
займаються спортом.
7.9. У графі 8 ураховується загальна кількість усіх
працівників, які проводять заняття з видів спорту: штатні і ті, що
працюють з погодинним навантаженням. У графі 9 із графи 8 виділяється кількість штатних тренерів
зі спорту.
7.10. У рядку 1 ураховується сумарний показник кількості
осіб, що займаються у спортивних секціях і командах, що вказані в
переліку розділу (сума показників рядків 2, 3, 4, 5, 6).
7.11. У рядку 2 враховується сумарний показник кількості
осіб, що займаються у спортивних секціях і командах літніми
олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 2.1 - 2.40).
7.12. У рядку 3 враховується сумарний показник кількості
осіб, що займаються у спортивних секціях і командах зимовими
олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 3.1 - 3.13).
7.13. У рядку 4 враховується сумарний показник кількості
осіб, що займаються у спортивних секціях і командах видами спорту,
що не входять до програми Олімпійських ігор (сума показників
рядків 4.1 - 4.70). { Пункт 7.13 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 3886
( z1159-10 ) від 02.11.2010 }
7.14. У рядку 5 ураховується сумарний показник кількості
осіб, що займаються у спортивних секціях і командах
спортивно-технічними і прикладними видами спорту (сума показників
рядків 5.1 - 5.25).
7.15. У рядку 6 ураховується сумарний показник кількості осіб
з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, розумового
розвитку, що займаються відповідними видами спорту в спортивних
секціях (сума показників рядків 6.1 - 6.47). { Пункт 7.15 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 3886
( z1159-10 ) від 02.11.2010 }
8. Заповнення розділу V
"Фізкультурно-оздоровча робота"
8.1. У розділі подаються зведені дані про проведення
фізкультурно-оздоровчої роботи з різними віковими групами
населення у навчальних закладах, організаціях, установах, на
підприємствах, на спортивних спорудах, інших закладах
фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості незалежно від
форм власності та підпорядкування. Дані щодо залучення населення до всіх видів навчальної та
фізкультурно-оздоровчої роботи наводяться на підставі журналів
обліку проведення навчальної роботи та роботи всіх видів груп
фізкультурно-оздоровчого спрямування, а також на підставі
відомостей продажу абонементів, квитків для відвідування занять на
спортивних спорудах та в інших закладах, що ведуть
фізкультурно-оздоровчу роботу. Дані про особу враховуються тільки один раз за одним видом
фізкультурно-оздоровчої діяльності за умови відвідування
організованих занять у обсязі не менше 90 хвилин на тиждень
протягом не менше 8 місяців на рік. Графи 1, 3, 5, 8, 9 заповнюються за всіма рядками розділу.
8.2. У графі 1 враховується сумарний показник кількості
підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, що
вказані в переліку розділу та проводять фізкультурно-оздоровчу
роботу. У підсумковому показнику рядка 1 графи 1 ураховується сума
показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
8.3. У графі 2 враховується показник загальної кількості
осіб, що працюють (навчаються) на підприємствах, в установах,
організаціях і навчальних закладах, які вказані в переліку розділу
та звітували. У підсумковому показнику рядка 1 графи 2
враховується сума показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.
8.4. У графі 3 враховується загальна кількість осіб, які
охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи. Показник
графи 3 складається із суми показників граф 4, 5, 6, 7. Показник
графи 3 повинен бути менший або рівний показнику графи 2. У
підсумковому показнику рядка 1 графи 3 враховується сума
показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. У графі 4 враховуються особи віком до 6 років, які охоплені
фізкультурно-оздоровчою роботою. Підсумковий показник рядка 1
графи 4 складається із сумарного показника рядків 1.1, 1.7. У графі 5 ураховуються особи віком від 6 до 18 років, які
охоплені фізкультурно-оздоровчою роботою. Підсумковий показник
рядка 1 графи 5 складається із сумарного показника рядків 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. У графі 6 ураховуються особи віком від 19 до 35 років, які
охоплені фізкультурно-оздоровчою роботою. Підсумковий показник
рядка 1 графи 6 складається із сумарного показника рядків 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7. У графі 7 ураховуються особи віком від 36 років і старші, які
охоплені фізкультурно-оздоровчою роботою. Підсумковий показник
рядка 1 графи 7 складається із сумарного показника рядків 1.4,
1.5, 1.6, 1.7.
8.5. У графі 8 з графи 3 виділяється кількість жінок, які
охоплені фізкультурно-оздоровчою роботою. Підсумковий показник
рядка 1 графи 8 складається із сумарного показника рядків 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
8.6. У графі 9 з графи 3 виділяється кількість інвалідів, які
охоплені фізкультурно-оздоровчою та реабілітаційною роботою.
Підсумковий показник рядка 1 графи 9 складається із сумарного
показника рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.
8.7. У графі 10 ураховуються вихованці, учні та студенти
навчальних закладів усіх типів, які відвідують заняття (уроки) з
фізичної культури (фізичного виховання), крім тих, які віднесені
за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Підсумковий
показник рядка 1 графи 10 складається із сумарного показника
рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
8.8. У графі 11 з графи 10 виділяється загальна кількість
осіб, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази і більше на
тиждень або 4 години занять з фізичного виховання на тиждень.
Підсумковий показник рядка 1 графи 11 складається із сумарного
показника рядків з 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. У графі 11, рядку 1.2 наводиться загальна кількість учнів,
які відвідують уроки фізичної культури 3 рази на тиждень і більше
в загальноосвітніх навчальних закладах, у рядку 1.3 - загальна
кількість учнів, які відвідують заняття з фізичного виховання 3
рази і більше на тиждень у професійно-технічних закладах, у рядку
1.4 - загальна кількість студентів вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації, які відвідують заняття з фізичного
виховання 4 години на тиждень, у рядку 1.5 - загальна кількість
студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які
відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень.
8.9. У графі 12 ураховується кількість вихованців, учнів та
студентів навчальних закладів усіх типів, які віднесені за станом
здоров'я до спеціальної медичної групи на підставі медичних
висновків медичного огляду та відповідних наказів навчального
закладу. Підсумковий показник рядка 1 графи 12 складається із
сумарного показника рядків з 1.1 до 1.5.
8.10. У графі 13 з графи 12 виділяється кількість вихованців,
учнів та студентів навчальних закладів усіх типів, які відвідують
заняття (уроки) з фізичного виховання (фізичної культури) у
спеціальних медичних групах відповідно до записів у журналах
обліку роботи цих груп. Підсумковий показник рядка 1 графи 13
складається із сумарного показника рядків з 1.1 до 1.5.
8.11. У рядку 1.1 ураховуються дошкільні заклади, які
визначені у статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), за винятком закладів для дітей віком від двох місяців
до трьох років.
8.12. У рядку 1.2 враховуються загальноосвітні навчальні
заклади, які визначені у статті 9 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ), за винятком санаторних шкіл-інтернатів
та вечірніх (змінних) шкіл.
8.13. У рядку 1.3 враховуються професійно-технічні навчальні
заклади, які визначені у статті 18 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), за винятком центрів
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсового
комбінату, центру професійно-технічної освіти та навчальних
центрів.
8.14. У рядках 1.4 та 1.5 ураховуються вищі навчальні заклади
всіх рівнів акредитації, які визначені у статті 25 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
8.15. У рядку 1.6 ураховуються підприємства, установи та
організації всіх форм власності та підпорядкування з необмеженою
кількістю працівників, де проводиться фізкультурно-оздоровча
робота в режимі робочого дня та вільний від роботи час.
8.16. У рядку 1.7 ураховуються організації, які ведуть
фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання громадян,
позашкільних навчальних закладів (крім дитячо-юнацьких спортивних
шкіл усіх типів), які визначені постановою Кабінету Міністрів
України від 06.05.2001 N 433 ( 433-2001-п ) "Про затвердження
переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про
позашкільний навчальний заклад". Кількість осіб, що займаються в
зазначених закладах, ураховується на підставі журналу обліку чи
фінансово-звітної документації, форма якої затверджена
уповноваженими органами. У рядку 1.7.1 ураховуються дитячо-підліткові
фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання, які перебувають
у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб тощо, а також
дитячо-юнацькі клуби (ДЮКи) фізкультурно-спортивної спрямованості.
8.17. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного
показника рядків 2.1, 2.2, 2.3. У рядку 2 наводяться дані про
загальну кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх", які утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої
влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних
працівників та фінансування, з них: у рядку 2.1 - республіканський (Автономна Республіка Крим),
обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"; у рядку 2.2 - міські центри фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх"; у рядку 2.3 - районні у містах, районні у містах Києві та
Севастополі та центри фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх".
8.18. У рядку 3 наводяться дані про кількість проведених
масових фізкультурно-спортивних заходів. У рядку 4 наводяться дані про кількість осіб, які взяли
участь у масових фізкультурно-спортивних заходах, крім тих, які
були проведені спортивними федераціями (міжнародні та офіційні
змагання).
9. Заповнення розділу VI "Клубна робота"
9.1. У розділі подаються дані про клуби спортивної,
фізкультурно-оздоровчої та комплексної спрямованості, діяльність
яких регламентується положенням (статутом), затвердженим та
зареєстрованим в установленому законодавством порядку. До розділу вносяться дані про осіб, що займаються спортом та
всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в клубах з розділів
"Спортивна робота" та "Фізкультурно-оздоровча робота".
9.2. У рядку 1 ураховується загальна кількість клубів
(суб'єктів господарювання), з них: у рядку 1.1 наводяться дані про спортивні клуби, які
спрямовують свою діяльність на досягнення високих спортивних
результатів з одного або більше видів спорту за місцем навчання,
роботи та місцем проживання громадян; у рядку 1.2 враховуються фізкультурно-оздоровчі клуби, що
проводять роботу, яка спрямована на зміцнення здоров'я населення
шляхом фізичних вправ, створення фізкультурно-оздоровчих груп
різних видів діяльності за місцем навчання, роботи та проживання
громадян; у рядку 1.3 враховуються клуби, які спрямовують свою
діяльність на розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи та
спортивної роботи. Показниками такого клубу є систематичне
проведення занять з фізичної підготовки у фізкультурно-оздоровчих
групах і спортивних секціях, проведення змагань з окремих видів
спорту, виступів збірних команд на змаганнях різного рівня,
наявність дитячо-юнацької спортивної школи, спортивної
матеріально-технічної бази, фізкультурно-оздоровчого табору тощо
за місцем навчання, роботи та проживання громадян.
9.3. У рядку 2 з рядка 1 ураховуються клуби (суб'єкти
господарювання), які мають ліцензію на провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.
9.4. У графі 1 за сумою граф 5, 9, 13 ураховується загальна
кількість спортивних клубів за місцем навчання, роботи,
проживання. У графі 2 за сумою граф 6, 10, 14 ураховується загальна
кількість осіб, що залучені до занять фізичною культурою та
спортом за місцем навчання, роботи, проживання. У графі 3 за сумою граф 7, 11, 15 ураховується загальна
кількість працівників фізичної культури, які проводять заняття у
клубі. У графі 4 за сумою граф 8, 12, 16 ураховується загальна
кількість штатних працівників фізичної культури, які проводять
заняття у клубі.
9.5. У графі 5 ураховується кількість спортивних клубів за
місцем навчання. У графі 6 ураховується кількість осіб, що залучені до занять
фізичною культурою та спортом за місцем навчання. У графі 7 ураховується кількість працівників фізичної
культури, які проводять заняття у клубі за місцем навчання. У графі 8 ураховується кількість штатних працівників фізичної
культури, які проводять заняття у клубі за місцем навчання.
9.6. У графі 9 ураховується кількість спортивних клубів за
місцем роботи громадян. У графі 10 ураховується кількість осіб, які залучені до
занять фізичною культурою та спортом за місцем роботи громадян. У графі 11 ураховується кількість працівників фізичної
культури, які проводять заняття у клубі за місцем роботи громадян. У графі 12 ураховується кількість штатних працівників
фізичної культури, які проводять заняття у клубі за місцем роботи
громадян.
9.7. У графі 13 ураховується кількість спортивних клубів за
місцем проживання громадян. У графі 14 ураховується кількість осіб, що залучені до занять
фізичною культурою та спортом за місцем проживання громадян. У графі 15 ураховується кількість працівників фізичної
культури, які проводять заняття у клубі за місцем проживання
громадян. У графі 16 ураховується кількість штатних працівників
фізичної культури, які проводять заняття у клубі за місцем
проживання громадян.
{ Інструкція із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 3886 ( z1159-10 ) від
02.11.2010 }
Директор департаменту
фізичного виховання
та неолімпійських
видів спорту О.К.Артем'єввгору