Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України
Мінбуд України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 10.04.2006105
Документ z0880-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2006. Подивитися в історії? )


   виправлення окремих бордюрних каменів і поребриків;
   ремонт водостоків;
   відновлення штукатурки   та   облицювання   фундаментів 
пам'ятників, декоративних скульптур та композицій фонтанів,
декоративних басейнів тощо; заміна окремих водостічних та водопровідних труб, решіток,
водопровідної арматури; очищення водойм від намулів тощо; виправлення частково зношених і пошкоджених опор,
світильників; заміна дротів і розтяжок у межах прогону між опорами, але не
більше 20% загальної кількості; заміна кабелю в окремих місцях обсягами не більше 10%
загальної його довжини на об'єкті; ліквідація обривів та перетягування провислих дротів; суцільне фарбування опор; ремонт та заміна реле часу; ремонт і заміна заземлювальних пристроїв; монтаж і демонтаж електродвигунів, насосів тощо; ремонт пунктів заправки водою поливально-мийних машин, заміна
водопровідної арматури, розпилювачів поливо-зрошувальної мережі,
лічильників водо-, тепло-, електропостачання. 13.2.2. Фінансування робіт з поточного ремонту в зеленому
господарстві проводиться із загального фінансування передбаченого
на утримання об'єктів благоустрою. 13.2.3. Балансоутримувач щороку подає на розгляд органу
місцевого самоврядування розрахунки на наступний рік. При
затвердженні розрахунків складається кошторис робіт з поточного
ремонту, який затверджує балансоутримувач. Поточний ремонт у зеленому господарстві виконується згідно з
технологічними картами. 13.2.4. Приймання робіт з поточного ремонту проводиться
балансоутримувачем у присутності представника органу місцевого
самоврядування, і підписується акт здавання-приймання робіт з
поточного ремонту, який є основою для фінансування вказаних робіт. 13.2.5. Вартість робіт з поточного ремонту визначається і
базується на нормативно-розрахункових показниках - ресурсних
елементних кошторисних норм, та Порядку визначення вартості робіт
з догляду за зеленими насадженнями України, затвердженого наказом
Держжитлокомунгоспому України від 10.08.2005 N 121 ( z0958-05 ),
зареєстрованого у Мін'юсті 31.08.2005 за N 958/11238.
Розділ 14. Облік зелених насаджень
14.1. У містах та інших населених пунктах ведеться облік
зелених насаджень та складається їхній реєстр за видовими складом
та віком. 14.1.1. Облік проводиться з метою: одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних
характеристик зелених насаджень на територіях населених пунктів; визначення відповідності діяльності власників озеленених
територій установленому функціональному призначенню території; створення інформаційної бази для організації раціонального
використання озеленених територій; посилення відповідальності за збереження насаджень
підприємствами, організаціями і установами; використання даних обліку для розроблення органами місцевого
самоврядування програм, заходів розвитку зелених зон населених
пунктів; розроблення заходів щодо реконструкції об'єктів благоустрою
зеленого господарства. 14.1.2. Обліку підлягають усі види зелених насаджень: дерева,
кущі, газони, квітники. 14.1.3. Облік зелених насаджень проводиться органами
місцевого самоврядуквання. 14.1.4. Облік зелених насаджень проводиться на основі
матеріалів інвентаризації зелених насаджень, матеріалів
лісовпорядкування в приміських лісах і лісопарках. 14.1.5. Інвентаризація зелених насаджень проводиться
відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених
насаджень у містах та селищах міського типу України, затвердженої
наказом Держбуду України від 24.12.2001 N 226 ( z0182-02 ),
зареєстрованої у Мін'юсті 25.02.2002 за N 182/6470. 14.1.6. За матеріалами інвентаризації складається паспорт
об'єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій,
інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження)
затвердженої форми. 14.1.7. Паспорт об'єкта затверджується балансоутримувачем,
власником чи користувачем земельних ділянок, на яких розташовані
зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з
інвентаризації. 14.1.8. Дані паспорта заносять у облікові бухгалтерські
документи балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних
ділянок, на яких розміщені зелені насадження. Копія паспорта
передається у виконавчі органи міських, районних, селищних і
сільських рад для складання реєстру зелених насаджень. 14.1.9. Паспорт об'єкта підлягає плановому поновленню один
раз за 5 років. 14.1.10. Позаплановий облік зелених насаджень проводиться у
разі переходу прав власності на земельні ділянки, на яких
розміщені зелені насадження до іншого власника, користувача або
балансоутримувача, значної втрати чи пошкодження зелених насаджень
у результаті аварійних, надзвичайних ситуацій або нанесення
зеленим насадженням шкоди внаслідок протиправних дій юридичних чи
фізичних осіб. Позаплановий облік проводиться в тому ж самому порядку. 14.1.11. Балансоутримувачі, власники або користувачі
земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, щорічно
вносять в облікові документи зміни, які відбулися на об'єктах чи
земельних ділянках, де розташовані зелені насадження, за цей
період.
14.2. Реєстр зелених насаджень Важливе значення щодо обліку об'єктів зеленого господарства
має ведення реєстру зелених насаджень, що являє собою узагальнення
даних про типи, видовий склад, вік, якість та кількість зелених
насаджень на території населеного пункту. Узагальнення даних
проводиться на електронному та паперовому носіях. 14.2.1. Метою ведення реєстру зелених насаджень є: одержання достовірних комплексних даних про кількість і стан
зелених насаджень; ведення моніторингу стану і кількості зелених насаджень; визначення основних напрямів селищної, районної та міської
політики в утриманні, розвитку і захисту зелених насаджень; розроблення програм, заходів з розвитку зелених зон населених
пунктів України. 14.2.2. Реєстр об'єктів благоустрою зеленого господарства
насаджень ведеться на основі даних паспортів, в розрізі територій
населених пунктів, (сільських, селищних, районних та міських), по
визначеній формі (додаток 9). 14.2.3. Зведений реєстр зелених насаджень населених пунктів
ведеться на основі даних реєстру об'єктів благоустрою зеленого
господарства (додаток 10). 14.2.4. Поновлення даних реєстрів проводиться: на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності -
один раз за 2 роки; на інших територіях - один раз за 5 років.
Розділ 15. Організація розвитку зелених
зон населених пунктів
Організація розвитку та утримання зелених зон населених
пунктів Законом України "Про благоустрій населених пунктів"
( 2807-15 ) покладається на органи місцевого самоврядування. Цим
же Законом передбачено: "Рішення місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території
певного населеного пункту є обов'язковим для виконання розміщеними
на цій території підприємствами, установами, організаціями та
громадянами, які на ній проживають". Виходячи з цього місцеві органи влади визначають
уповноважений орган чи/або відповідальних осіб, які б відповідали
за розвиток і контроль у сфері зеленого господарства.
Уповноважений орган або визначені особи аналізують генеральний
план розвитку населеного пункту, матеріали інвентаризації, звіти
тощо і готують рішення виконавчої влади щодо розроблення програми
розвитку та збереження зелених зон окремого населеного пункту на
перспективу. В розробленні такої програми повинні брати участь
архітектори, які розробляли генеральний план, спеціалісти зеленого
господарства, наукові та інші працівники. У програмі
передбачається збільшення території під зеленими насадженнями
виходячи з нормативів, передбачених будівельними нормами (додаток
5), а саме: території під будівництво нових підприємств, установ,
організацій, створення нових парків, скверів відповідно до
генерального плану, реконструкція наявних зелених насаджень тощо
(додатки 6, 7, 8). В програмі передбачається і фінансове
забезпечення. За фінансове забезпечення відповідають власники чи
користувачі земельних ділянок, на яких передбачається озеленення,
та органи місцевого самоврядування чи місцеві органи виконавчої
влади на землях комунальної чи державної власності. Окремим розділом у програмі повинно бути утримання зелених
насаджень, для чого вивчається вся територія населеного пункту,
встановлюються власники чи користувачі цих територій з урахуванням
прилеглих територій - відповідальних за їх утримання. Безхазяйні
території утримуються за рахунок коштів місцевих органів
самоврядування. Програма широко обговорюється в пресі та з громадськістю
населеного пункту, після чого затверджується органами місцевого
самоврядування. Програма є обов'язковою для виконання всіма
підприємствами, організаціями, установами, громадянами, які в ній
передбачені. Така програма щорічно коригується з урахуванням
розвитку населеного пункту. Рішення щодо затвердження доводиться до всіх виконавців,
передбачених у програмі. Контроль за виконанням вказаної програми покладається на
виконавчі органи міських (селищних) рад.
Начальник управління благоустрою
та комунального обслуговування
Мінбуду Я.А.Стеценко

Додаток 1
до п. 9.1.15 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

УСЕРЕДНЕНА ВІКОВА МЕЖА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
деревних і чагарникових рослин і газонів
в зелених насадженнях населених пунктів

------------------------------------------------------------------ |Характеристика дерев і чагарників | Вікова межа, років, | | | об'єктів зеленої зони | | |---------------------------| | |лісопар- | парки, |вулиці, | | | ки, | сквери |проїзди,| | |санітар- | | площі | | | но- | | | | | захисні | | | | | зони | | | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Повільноростучі дерева листяних і | 120 | 90 | 60 | |хвойних порід - дуба, липи, каштана,| | | | |ясеня, сосни, тощо | | | | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Швидкоростучі дерева - акація, | 80 | 70 | 45 | |тополі, берези, верби, тощо | | | | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Чагарники | 20 | 20 | 15 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Газони | 10 | 10 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до п. 8.1 Правил утримання
зелених насаджень
у населених пунктах України

ОРІЄНТОВНА КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ
зелених насаджень на об'єктах благоустрою
зеленого господарства на 1 га території

------------------------------------------------------------------ | N |Об'єкти | Дерева, |Чагарни- | Газони, | Квітники, | |з/п |благоустрою | шт. | ки, шт. | га | кв.м | |----+-----------------+---------+---------+---------+-----------| | 1. |Парки | 265 | 1160 | 0,66 | 155 | |----+-----------------+---------+---------+---------+-----------| | 2. |Сквери | 260 | 1116 | 0,62 | 110 | |----+-----------------+---------+---------+---------+-----------| | 3. |Бульвари | 230 | 3600 | 0,37 | 180 | |----+-----------------+---------+---------+---------+-----------| | 4. |Лісопарки | 4040 | 4780 | 0,80 | 20 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до п. 8.12.7 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

Відстань від будівель і споруд
до дерев і чагарників

------------------------------------------------------------------ | N |Будівлі і споруди | Відстань до осі, м | |з/п | |----------------------| | | | стовбура | чагарники | | | | дерева | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 1. |Від зовнішніх стін будівель і споруд| 5,0 | 1,5 | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 2. |Від осей трамвайних шляхів | 5,0 | 3,0 | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 3. |Від краю тротуарів і садових доріжок| 0,7 | 0,5 | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 4. |Від краю проїжджої частини вулиць, | 2,0 | 1,0 | | |укріплених смуг країв доріг або | | | | |бровок канав | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 5. |Від мачт та опор освітлювальної | 4,0 | - | | |сітки трамваю, колон, галерей та | | | | |естакад | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 6. |Від підошви відкосів, терас та ін. | 1,0 | 0,5 | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 7. |Від підошви або внутрішньої межі | 3,0 | 1,0 | | |підпірних стінок | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | 8. |Від підземних мереж: | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | |- газопроводів, каналізації | 1,5 | - | |----+------------------------------------+----------+-----------| | |- теплопроводів (від стінок каналу) | 2,0 | 1 | | |і трубопроводів теплових мереж при | | | | |безканальній прокладці | | | |----+------------------------------------+----------+-----------| | |- водопроводів, дренажів | 2,0 | - | |----+------------------------------------+----------+-----------| | |- силових кабелів і кабелів зв'язку | 2,0 | 0,7 | ------------------------------------------------------------------
Примітки. 1. Наведені нормативи стосуються до дерев з діаметром крони
не більше 5 м і повинні бути відповідно збільшені для дерев з
кроною більшого діаметру. 2. Відстань від повітряних електромереж до дерев слід
приймати за правилами влаштування електрообладнання.

Додаток 4
до п. 12.2 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

АКТ
загального (весняного або осіннього)
огляду зеленого господарства

"___"___________200_ р.
Об'єкт __________________________________________________________
(найменування об'єкта)
балансоутримувач, власник чи користувач зелених насаджень _______ _________________________________________________________________
__________________________ міста ________________________________
Загальні відомості про об'єкт
Рік створення
Площа (для вулиць довжина)
Результати огляду об'єкта
Комісія у складі голови _________________________________________
(посада)
_____________________________ і членів __________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (посада)
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Провела огляд указаного об'єкта _________________________________
Загальний стан об'єкта __________________________________________
(оцінка)
Стан окремих елементів об'єкта __________________________________
------------------------------------------------------------------ | N | Конструктивні елементи |Оцінка стану чи| Рішення про | |з/п| благоустрою | короткий опис | вжиття заходів | | | | дефекту, | | | | | причини його | | | | | виникнення, | | | | | об'єми | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |1. |Дерева | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |2. |Чагарники | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |3. |Газони | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |4. |Дороги | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |5. |Електромережі | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |6. |Малі архітектурні форми | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| |7. |Поливальний водопровід | | | |---+---------------------------+---------------+----------------| | |і т.д. | | | ------------------------------------------------------------------
Голова комісії:
Члени комісії:

Додаток 5
до розділу 15 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
рівня озеленення різних структурних
елементів у межах міста, %

------------------------------------------------------------------ | Структурні елементи |Рівень озеленення, | | | % | |--------------------------------------------+-------------------| |1. Озеленені території загального користування | |--------------------------------------------+-------------------| |Міські парки | 65-80 | |--------------------------------------------+-------------------| |Дитячі парки | 40-55 | |--------------------------------------------+-------------------| |Спортивні парки | 15-30 | |--------------------------------------------+-------------------| |Меморіальні парки | 30-65 | |--------------------------------------------+-------------------| |Зоологічні сади | 15-40 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ботанічні сади | 40-70 | |--------------------------------------------+-------------------| |Сквери | 75-85 | |--------------------------------------------+-------------------| |Бульвари | 60-75 | |--------------------------------------------+-------------------| |2. Озеленені території обмеженого користування | |--------------------------------------------+-------------------| |Житлові райони | Не менше 25 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки шкіл | 45-50 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки дитячих установ | 45-55 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки громадських будинків | Не менше 40 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки навчальних закладів | Близько 50 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки культурно-освітніх установ | 40-60 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки спортивних пристроїв і споруд | 30-50 | |--------------------------------------------+-------------------| |Ділянки установ охорони здоров'я | 55-65 | |--------------------------------------------+-------------------| |Озеленені території спеціального | | |призначення: | | |--------------------------------------------+-------------------| |на вулицях | не менше 25 | |--------------------------------------------+-------------------| |біля санітарно-захисних і охоронних зон | 60-80 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до розділу 15 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

ПЛОЩА
озеленених територій загального
користування в населених пунктах

------------------------------------------------------------------ | Озеленені | Групи міст за | Площа озеленених територій, | | території | кількістю | кв.м/чол. | | загального | населення, |---------------------------------| |користування у| тис. чол. |Полісся,|Лісос- | Степ |Півден- | | межах міста | |Прикар- |теп II |III-В, | ниний | | | | паття, |В-2, II| III-Б | берег | | | |Закарпат| В-3 | |Криму IV| | | | тя II | | | В-2 | | | |В-1, II | | | | | | | В-4 | | | | |--------------+---------------+--------+-------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------+---------------+--------+-------+-------+--------| |Загальноміські|100-1000 і | 10 | 11 | 12 | 15 | | |більше | | | | | | |---------------+--------+-------+-------+--------| | |50-100 | 7 | 8 | 9 | 11 | | |---------------+--------+-------+-------+--------| | |До 50 | 8 (10) |9 (11) |10 (12)|12 (15) | | |---------------+--------+-------+-------+--------| | |Сільські | 12 | 13 | 14 | 17 | | |поселення | | | | | |--------------+---------------+--------+-------+-------+--------| |Житлових |100-1000 і | 6 | 6 | 7 | 8 | |районів |більше | | | | | | |---------------+--------+-------+-------+--------| | |50-100 | 6 | 6 | 7 | 8 | | |---------------+--------+-------+-------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
1. У містах, де розміщуються промислові підприємства I і II
класу шкідливості, наведені норми загальноміських озеленених
територій загального користування слід збільшувати на 15-20%. У містах, де розміщуються залізничні вузли, наведені норми
загальноміських озеленених територій загального користування треба
збільшувати на 5-10%. У середніх, малих містах і сільських поселеннях, розміщених в
оточенні існуючих лісів, у прибережних зонах великих річок і
водойм, площу озеленених територій загального користування
допускається зменшувати, але не більше як на 20%.
2. У дужках наведені розміри для малих міст з кількістю
населення до 20 тис. чол.

Додаток 7
до розділу 15 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ
основних об'єктів зеленого господарства, %

------------------------------------------------------------------ |Елементи території | Парки | Сади |Сквери |Бульва-|Лісопар-| | | | | | ри | ки | |-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Зелені насадження | 78 | 72 | 65 | 60 | 96 | |-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Доріжки та майданчики | 18 | 25 | 30 | 38 | 2,5 | |-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------| |Споруди | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,5 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Площа водойм тут не нормується і повинна
визначатися виходячи з місцевих умов.

Додаток 8
до розділу 15 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

НОМЕНКЛАТУРА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
території комплексної зеленої зони міста

------------------------------------------------------------------ |Основні структурні| Складові елементів |Функціона- | |елементи території| | льна | | | |належність | |----------------------------------------------------------------| | 1. ТЕРИТОРІЯ МІСТА | |----------------------------------------------------------------| | Територія забудови | |----------------------------------------------------------------| |Ландшафтно- |Міські сади і парки, |Загального | |рекреаційні |спеціалізовані парки - дитячі, |користуван-| |території: |спортивні, виставкові, зоологічні|ня | |загальноміські |тощо, ботанічні сади, сквери, | | | |бульвари | | |житлових районів |Парки і сади житлових районів і |Те саме | | |міжквартальні сквери, бульвари, | | | |пішохідні зв'язки | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Вулиці, дороги, |Ділянки зеленого будівництва і |Спеціально-| |площі |господарства швидкісних доріг, |го | | |магістральних вулиць і доріг, |призначення| | |вулиць місцевого призначення, | | | |периметрального обсадження площ, | | | |ділянки зеленого будівництва і | | | |господарства транспортних | | | |розв'язок автостоянок | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Житлові квартали |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого | | |господарства у житлових кварталах|користуван-| | |і мікрорайонах без споруд, |ня | | |проїздів, майданчиків і | | | |фізкультурних майданчиків | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Промислові |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого | |території, |господарства на промислових, |користуван-| |санітарно-захисні |комунально-складських територіях,|ня і | |зони |санітарно-захисні зони |спеціально-| | | |го призна- | | | |чення | |------------------+---------------------------------+-----------| |Інші території |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого | | |господарства установ і |користуван-| | |підприємств обслуговування |ня і | | |(дитячі дошкільні установи, |спеціально-| | |загальноосвітні школи, навчальні |го призна- | | |заклади, установи охорони |чення | | |здоров'я, будинки-інтернати для | | | |старих та інвалідів, фізкультурні| | | |і спортивні споруди, установи | | | |культури й мистецтв, підприємства| | | |торгівлі, громадського харчування| | | |й побутового обслуговування), | | | |організації та установи | | | |управління, фінансування і | | | |підприємства зв'язку, НДІ, | | | |установи комунального | | | |господарства (кладовищ, | | | |крематоріїв, квітникарських | | | |господарств), ліній | | | |високовольтних передач, | | | |лісомеліоративних насаджень, | | | |непридатних земель тощо | | |----------------------------------------------------------------| | 2. ТЕРИТОРІЯ ЗА МЕЖАМИ ЗАБУДОВИ У МЕЖАХ МІСТА | |----------------------------------------------------------------| |Ландшафтно- |Лісопарки, лугопарки, гідропарки |Загального | |рекреаційні | |користуван-| |території | |ня | |------------------+---------------------------------+-----------| |Міські ліси |Лісові масиви у місті |Загального | | | |користуван-| | | |ня | |------------------+---------------------------------+-----------| |Інші території |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого | | |господарства |користуван-| | |санаторно-оздоровчих установ, |ня | | |спортивних пристроїв, кемпінгів, | | | |будинків для старих, смуг | | | |відведення автомобільних доріг і | | | |залізниць тощо | | |----------------------------------------------------------------| | 3. ТЕРИТОРІЯ ЗА МЕЖАМИ МІСТА У МЕЖАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ | |----------------------------------------------------------------| |Ліси |Усі види лісів, у тому числі |Різної | | |лісопаркова частина, |функціона- | | |лісогосподарська частина |льної | | | |належності | |------------------+---------------------------------+-----------| |Автомобільні |Ділянки зеленого будівництва і |Спеціально-| |дороги |господарства уздовж смуг |го | | |відчуження |призначення| |------------------+---------------------------------+-----------| |Автомобільні |Ділянки зеленого будівництва і |Спеціально-| |дороги |господарства уздовж смуг |го | | |відчуження |призначення| |------------------+---------------------------------+-----------| |Приміські населені|Усі об'єкти і ділянки зеленого |Обмеженого | |пункти |будівництва і господарства міста |користуван-| | |або селища міського типу, якщо |ня | | |вони не є окремим самостійним | | | |об'єктом | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Промислові |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого | |території, |господарства на промислових, |користуван-| |санітарно-захисні |комунальних підприємствах, |ня і спе- | |зони |складах і санітарно-захисні зони |ціального | | | |призначення| |------------------+---------------------------------+-----------| |Установи |Ділянки зеленого будівництва і |Обмеженого | |відпочинку, |господарства на територіях |користуван-| |туризму, спорту |санаторіїв, будинків відпочинку, |ня | | |пансіонатів, туристських баз, | | | |позашкільних таборів, спортивних | | | |баз | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Полезахисні смуги |Ділянки зелених насаджень, які |Спеціально-| | |створюються для захисту полів |го | | | |призначення| |------------------+---------------------------------+-----------| |Сади і |Території плодових культур, |Те саме | |виноградники |виноградників, ягідників, | | |приміських |шовковиці, хмільників | | |господарств | | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Сади і |Території садів і виноградників, |Обмеженого | |виноградники |які належать підприємствам та |користуван-| |колективів |установам |ня | |підприємств та | | | |установ | | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Інші території |Усі ділянки зелених насаджень, |Різної | | |які не увійшли у вищенаведені |функціона- | | | |льної | | | |належності | |----------------------------------------------------------------| | 4. НЕОЗНАЧЕНІ ТЕРИТОРІЇ | |----------------------------------------------------------------| |Сільськогосподар- |Поля, луки, городи |Різної | |ські землі | |функціона- | | | |льної | | | |належності | |------------------+---------------------------------+-----------| |Водойми |Річки, озера, ставки, | | | |водосховища, канали, крім тих, | | | |які увійшли в об'єкти ділянки | | | |зеленого будівництва і | | | |господарства | | |------------------+---------------------------------+-----------| |Інші території |Непридатні землі, непридатні для | | | |озеленення землі спецпризначення | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до п. 14.2.2 Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

РЕЄСТР
об'єктів благоустрою зеленого господарства
міста/селища _________ станом на _____

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва |Балансоутри-|Площа, га| Породний |Вік|Стан |Господар-|Приміт-| |з/п|об'єкта та | мувач, |(протяж- | склад | | | ські | ка | | |його адреса| власник чи |ність, м)| об'єкту | | |міроприє-| | | | | користувач | |озеленення | | | мства | | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Насадження загального користування | |------------------------------------------------------------------------------| | Парки культури та відпочинку | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Сквери | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Набережні та бульвари | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Гідропарки, лугопарки, лісопарки | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Інші | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | Всього по розділу 1 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Насадження обмеженого користування | |------------------------------------------------------------------------------| | На території житлових районів та мікрорайонів | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | На території дошкільних установ | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | На території закладів освіти | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | На території закладів охорони здоров'я | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | На території промислових підприємств | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Інші | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | Всього по розділу 2 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 3. Насадження спеціального призначення | |------------------------------------------------------------------------------| | Насадження вздовж вулиць | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Насадження санітарно-захисних зон | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Інші | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | разом | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | Всього по розділу 3 | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 4. Міські ліси | |------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | | | |---+-----------+------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | 2 | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| | Всього по розділу 4 | | | | | | | |----------------------------+---------+-----------+---+-----+---------+-------| |Всього по розділам 1, 2, 3, | | | | | | | | 4 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------вгору