Документ z0829-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2016, підстава - z0365-16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2012 р.
за № 829/21141

{Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 45 від 15.02.2016}

ПОЛОЖЕННЯ
про Головну державну фітосанітарну інспекцію, державні фітосанітарні інспекції в Автономній Республіці Крим, областях

1. Головна державна фітосанітарна інспекція, державні фітосанітарні інспекції в Автономній Республіці Крим, областях (далі - фітосанітарні інспекції) є територіальними органами Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та підпорядковуються їй.

Голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність фітосанітарних інспекцій і сприяють їм у виконанні покладених на них завдань.

Повноваження фітосанітарних інспекцій поширюються на місто Київ, Київську область, Автономну Республіку Крим та відповідні області.

2. Фітосанітарні інспекції у своїй діяльності керуються Конституцією України та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Мінагрополітики України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держветфітослужби України, дорученнями Голови Держветфітослужби України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

3. Завданням фітосанітарних інспекцій є реалізація повноважень Держветфітослужби України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Фітосанітарні інспекції відповідно до покладених на них завдань:

4.1. Реалізовують державну політику у сферах карантину та захисту рослин.

4.2. Здійснюють в межах своїх повноважень фітосанітарні заходи.

4.3. Охороняють територію України від занесення регульованих шкідливих організмів.

4.4. Виявляють регульовані шкідливі організми.

4.5. Запобігають проникненню регульованих шкідливих організмів у зони, вільні від таких регульованих шкідливих організмів, на території України.

4.6. Здійснюють:

4.6.1 інспектування та моніторинг відповідної території, об’єктів регулювання;

4.6.2 нагляд за розвитком, поширенням і шкодочинністю шкідливих організмів та розроблення разом із науково-дослідними установами прогнозів розвитку і поширення шкідливих організмів;

4.6.3 перевірки за додержанням підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин;

4.6.4 державний контроль за:

дотриманням карантинного режиму і проведенням заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, переробці, реалізації та використанні об'єктів регулювання;

використанням біологічних контрольних організмів;

дотриманням регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

дотриманням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин;

оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин;

проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів застосування і торгівлі засобами захисту рослин;

вмістом залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, а також у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

проведенням профілактичних та винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками у місцях зберігання запасів продукції рослинного походження;

дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення належної якості та безпеки засобів захисту рослин (пестицидів та агрохімікатів), у тому числі діючих речовин;

4.6.5 державний фітосанітарний контроль за:

охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, у тому числі в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду незалежно від їх підпорядкування, полезахисних та інших захисних лісових смуг і лісів у межах населених пунктів;

рослинами, продуктами рослинного походження та іншими об’єктами регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі пасажирів);

діяльністю розсадників, державних сортодільниць, оранжерей і теплиць, діяльність яких пов’язана з обігом рослин;

виробництвом та обігом рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання.

4.7. Проводять реєстрацію осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, та забезпечують ведення загальнодержавного реєстру таких осіб.

4.8. Проводять екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів.

4.9. Сприяють виконанню загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин.

4.10. Беруть участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні у виробництво науково-технічних досягнень та передового досвіду з питань карантину та захисту рослин.

4.11. Організовують та здійснюють державний контроль за своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

4.12. Поширюють серед громадян інформацію у сфері карантину та захисту рослин.

4.13. Видають фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні сертифікати на реекспорт та карантинні сертифікати на рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти регулювання.

4.14. Видають сертифікати про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження та сертифікати відповідності щодо вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

4.15. Проводять науково-дослідні роботи у сфері карантину та захисту рослин.

4.16. Вносять подання до відповідних органів виконавчої влади про запровадження та скасування карантинного режиму.

4.17. Вживають відповідно до законодавства термінових заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню.

4.18. Відповідно до законодавства здійснюють ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

4.19. Надають адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства.

4.20. Готують та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до їх компетенції.

4.21. Здійснюють інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на Держветфітослужбу України Президентом України.

5. Фітосанітарні інспекції з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням.

5.2. Забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні.

5.6. Забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Фітосанітарні інспекції мають право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, в тому числі від Держмитслужби України та/або її територіальних органів, про ввезення на територію, вивезення з території України та транзит товарів, рослин та продуктів рослинного походження, інших об’єктів регулювання, від Державної служби статистики України та/або територіальних органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - відповідні статистичні дані.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні органи завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

6.5. Обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян у разі порушення ними вимог технології та нормативно-правових актів з питань карантину та захисту рослин, що можуть спричинити загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю.

6.6. Обмежувати або тимчасово припиняти в установленому порядку діяльність підприємств, установ і організацій у разі порушення вимог законодавства щодо захисту лісів від шкідливих організмів, додержання технологій та регламентів застосування засобів захисту рослин.

6.7. Проводити фітосанітарні процедури щодо рослин і продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання.

6.8. Затримувати рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти регулювання для інспектування, огляду та фітосанітарної експертизи, якщо вони переміщуються без відповідних фітосанітарних документів або не відповідають фітосанітарним вимогам.

6.9. Надавати висновки органам страхування щодо завданих збитків внаслідок ліквідації карантинних організмів.

6.10. Проводити дослідження, в тому числі наукові, у сферах, що належать до компетенції Держветфітослужби України.

6.11. Забезпечувати аналітичні дослідження щодо відповідності вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також додержання регламентів їх застосування.

6.12. Надавати практичну допомогу в організації виробництва, застосування біологічних та інших нехімічних засобів захисту рослин біолабораторіям і біофабрикам.

6.13. Складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

6.14. Забороняти реалізацію засобів захисту рослин і тварин, які не відповідають вимогам щодо їх якості.

7. Фітосанітарні інспекції під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Фітосанітарні інспекції у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти фітосанітарних інспекцій можуть бути скасовані Головою Держветфітослужби України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держветфітослужби України скасувати такий акт.

9. Фітосанітарні інспекції очолюють начальники - головні державні фітосанітарні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, які призначаються на посади Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняються з посад Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Начальники фітосанітарних інспекцій мають заступників, які за посадами є заступниками головних державних фітосанітарних інспекторів Автоновної Республіки Крим, областей.

Заступники начальників фітосанітарних інспекцій призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Спеціалісти карантину та захисту рослин фітосанітарних інспекцій, на яких покладено виконання функцій нагляду, є за посадами державними фітосанітарними інспекторами, які призначаються на посади та звільняються з посад начальниками фітосанітарних інспекцій.

10. Начальники фітосанітарних інспекцій:

10.1. Здійснюють керівництво фітосанітарними інспекціями, несуть персональну відповідальність за організацію та результати їх діяльності.

10.2. Контролюють роботу обласних фітосанітарних лабораторій.

10.3. Організовують та забезпечують виконання фітосанітарною інспекцією актів законодавства, наказів Держветфітослужби України, доручень Голови Держветфітослужби України та Головного державного фітосанітарного інспектора України.

10.4. Вносять Голові Держветфітослужби України пропозиції щодо пріоритетів роботи фітосанітарних інспекцій і шляхів виконання покладених на них завдань, подають на затвердження плани роботи фітосанітарних інспекцій (річні, піврічні).

10.5. Звітують перед Головою Держветфітослужби України про виконання покладених на фітосанітарні інспекції завдань та планів роботи та перед Головним державним фітосанітарним інспектором України про роботу у сфері карантину та захисту рослин.

10.6. Здійснюють добір кадрів у фітосанітарні інспекції, формують кадровий резерв на відповідні посади.

10.7. Організовують роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

10.8. Призначають на посади та звільняють з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників фітосанітарних інспекцій, присвоюють ранги державним службовцям, приймають рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

10.9. Порушують перед Головним державним фітосанітарним інспектором України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

10.10. Підписують накази оперативно-розпорядчого характеру фітосанітарних інспекцій.

10.11. Розподіляють обов’язки між своїми заступниками.

10.12. Затверджують положення про структурні підрозділи фітосанітарних інспекцій і посадові інструкції працівників.

10.13. Розпоряджаються коштами в межах затвердженого кошторису на утримання фітосанітарних інспекцій.

10.14. Здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальники фітосанітарних інспекцій підзвітні та підконтрольні відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головам місцевих державних адміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

11. При фітосанітарних інспекціях для погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, обговорення найважливіших напрямів діяльності може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу фітосанітарної інспекції.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у фітосанітарних інспекціях можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальниками фітосанітарних інспекцій.

12. Фітосанітарні інспекції утримуються за рахунок державного бюджету.

Структуру фітосанітарних інспекцій затверджує Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за поданням Головного державного фітосанітарного інспектора України та за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Штатний розпис та кошторис фітосанітарних інспекцій затверджує Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за поданням Головного державного фітосанітарного інспектора України.

Чисельність працівників фітосанітарних інспекцій затверджує Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України за поданням Головного державного фітосанітарного інспектора України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

13. Фітосанітарні інспекції утворюються у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

14. Фітосанітарні інспекції є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидоввгору