Документ z0829-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.02.2013, підстава - z2220-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
26.08.2003 N 943/302
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2003 р.
за N 829/8150
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1106/1377 ( z2220-12 ) від 30.11.2012 }
Про взаємодію органів внутрішніх справ України
та органів Державного пожежного нагляду МНС України
в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів,
пов'язаних із пожежами

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004
N 1488/214 ( z1574-04 ) від 06.12.2004 )
З метою поліпшення взаємодії служб органів внутрішніх справ
та органів Державного пожежного нагляду МНС України в
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із
пожежами, об'єднання зусиль і наявного потенціалу, підвищення
ефективності роботи з їх розкриття, відповідно до
кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ), "Про судову експертизу" ( 4038-12 )
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про взаємодію органів внутрішніх
справ України та Державного пожежного нагляду МНС України в
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із
пожежами.
2. Протягом жовтня 2003 року підготувати спільне
розпорядження про створення у МВС України постійно діючої
слідчо-оперативної групи для виїзду на пожежі з матеріальними
збитками, які становлять 100 (сто) та більше тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, загибеллю 5 і більше
та постраждалими 10 і більше людей. До складу цієї групи включити
працівників Головного слідчого управління (далі - ГСУ), Державного
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру
(далі - ДНДЕКЦ) МВС України, Державного пожежного нагляду
центрального апарату МНС України, Департаменту карного розшуку,
Департаменту служби боротьби з економічною злочинністю,
Департаменту адміністративної служби міліції, Головного управління
по боротьбі з організованою злочинністю та Відділу дізнання.
Включити до функціональних обов'язків працівників МВС України
питання надання допомоги органам і підрозділам внутрішніх справ в
організації оперативно-розшукових заходів стосовно встановлення
причин виникнення пожеж, умов, що сприяли їх виникненню, а також
винних осіб, а до функціональних обов'язків працівників Державного
пожежного нагляду МНС України - встановлення причин пожеж та умов,
що сприяли їх виникненню. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1488/214 ( z1573-04 ) від
06.12.2004 )
3. МНС України:
3.1. Своєчасно інформувати МВС України про зазначені в п. 2
пожежі з метою прийняття узгоджених рішень про виїзд
слідчо-оперативної групи МВС на місце пригоди.
3.2. Розглядати на оперативних нарадах та колегіях МНС
питання організації роботи територіальними і місцевими органами
Державного пожежного нагляду з попередження, розкриття та
розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами, та вживати заходів
щодо поліпшення роботи з цього напрямку службової діяльності.
4. Галузевим службам Міністерства внутрішніх справ, головних
управлінь Міністерства внутрішніх справ, управлінь Міністерства
внутрішніх справ (далі - МВС, ГУМВС, УМВС) в областях та на
залізницях, міським, районним, лінійним органам
(далі - міськрайлінорганам) внутрішніх справ, головним управлінням
(управлінням) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях
та містах Києві і Севастополі (далі - ГУ(У)МНС України) та
місцевим органам Державного пожежного нагляду вживати заходів щодо
зосередження зусиль на підвищенні рівня розкриття та розслідування
злочинів, пов'язаних із пожежами. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
5. ДНДЕКЦ МВС України:
5.1. У всіх ГУМВС, УМВС створити базові профільні лабораторії
з проведення пожежно-технічних експертиз та досліджень,
забезпечити необхідну методичну базу для визначення осередків
пожеж та встановлення причин їх виникнення під час проведення
оглядів місць подій.
5.2. Розробити програму спеціального курсу для підготовки
фахівців експертної служби МВС України за спеціальністю
"пожежно-технічна експертиза обставин виникнення і розвитку пожеж
та дотримання вимог пожежної безпеки".
6. ДНДЕКЦ МВС України спільно з Департаментом ресурсного
забезпечення МВС (далі - ДРЗ МВС) України розробити та затвердити
норми належності спеціального автотранспорту, приладів та
обладнання для базових профільних лабораторій з проведення
пожежно-технічних експертиз та досліджень. Підготувати та
затвердити програму створення їх матеріальної бази та відповідного
фінансового забезпечення.
7. Департаменту інформаційних технологій МВС (далі - ДІТ МВС)
України, інформаційним центрам головних управлінь Міністерства
внутрішніх справ (ГУМВС), управлінь Міністерства внутрішніх справ
(УМВС) за запитами органів Державного пожежного нагляду надавати
відомості про кількість кримінальних справ, порушених за ознаками
умисного знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу та
невиконання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
8. Державному департаменту пожежної безпеки Міністерства
надзвичайних ситуацій (далі - ДДПБ МНС) України:
8.1. З метою розкриття злочинів, пов'язаних із пожежами,
відповідно до чинного кримінального та кримінально-процесуального
законодавства зобов'язати органи Державного пожежного нагляду як
органи дізнання здійснювати відповідні перевірки та виконувати
дії, спрямовані на виявлення і закріплення доказів, установлення
причин виникнення пожеж, а також обставин та умов, що сприяли їх
виникненню.
8.2. Відповідальними за належну організацію взаємодії
Державного пожежного нагляду з органами внутрішніх справ,
законність та обґрунтованість прийнятих рішень під час розкриття
та розслідування злочинів, пов'язаних із пожежами, визначити
керівників відповідних органів.
8.3. У разі виявлення органами Державного пожежного нагляду
при розслідуванні пожежі ознак злочину, не пов'язаного з пожежею,
зобов'язати їх негайно інформувати про це керівників відповідних
органів внутрішніх справ.
8.4. Забезпечувати участь працівників центрального органу
Державного пожежного нагляду як органу дізнання у роботі
слідчо-оперативної групи МВС України під час розслідування пожеж.
8.5. Щокварталу здійснювати узагальнення практики розгляду
заяв і повідомлень про пожежі, причини неякісних дослідчих та
технічних перевірок, зволікання при передачі матеріалів дослідчої
перевірки до органів внутрішніх справ та необґрунтовані відмови в
порушенні кримінальних справ. Контролювати своєчасність і якість
розгляду заяв і повідомлень про злочини, пов'язані з пожежами, та
прийняття законних рішень органом Державного пожежного нагляду в
установлений законом термін.
9. Начальникам ГУМВС, УМВС, ГУ(У)МНС України: ( Пункт 9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
9.1. Забезпечити безумовне виконання покладених на органи
дізнання та слідства завдань щодо швидкого і повного розкриття
злочинів, пов'язаних з пожежами, установлення і викриття осіб, які
їх вчинили. Підвищити персональну відповідальність керівників усіх
рівнів за кінцеві результати цієї роботи.
9.2. Заслуховувати на оперативних нарадах у керівництва
ГУМВС, УМВС, ГУ(У)МНС України щокварталу, міськрайлінорганів та
місцевих органів Державного пожежного нагляду - щомісяця звіти
керівників підпорядкованих галузевих служб про результати роботи з
попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з
пожежами, установлення винних осіб, які їх учинили. Своєчасно
надавати необхідну методичну та практичну допомогу структурним
підрозділам, де склалася найгірша оперативна обстановка, із
зазначених напрямків діяльності. ( Підпункт 9.2 пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
9.3. Забезпечити неухильне дотримання законності при
здійсненні перевірок та оперативно-розшукових заходів за фактами
пожеж, обліково-реєстраційної й виконавчої дисципліни, підвищити
оперативність та якість реагування на заяви і повідомлення про
злочини та події, пов'язані з пожежами.
9.4. Протягом жовтня 2003 року спільними розпорядженнями
створити в ГУМВС, УМВС постійно діючі слідчо-оперативні групи для
розкриття злочинів, пов'язаних із пожежами, якими завдані
матеріальні збитки в особливо великих розмірах, які становлять
суму, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян (ст. 270 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ), загибеллю трьох та більше осіб, підпалами, учиненими
на об'єктах незалежно від їх форми власності. Включити до їх
складу досвідчених слідчих, відповідних спеціалістів
експертно-криміналістичних центрів, працівників карного розшуку,
Державної служби боротьби з економічною злочинністю та працівників
ГУ(У) МНС України. ( Абзац перший підпункту 9.4 пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 ) Забезпечити ці групи автотранспортом, необхідними технічними
засобами, витратними матеріалами та обладнанням, спеціальним
одягом і спорядженням (за кошти МВС, МНС України) для дослідження
місць пожеж. Контроль за їх діяльністю покласти на начальників
слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС та начальників ГУ(У)МНС
України. ( Абзац другий підпункту 9.4 пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
9.5. Зобов'язати керівників слідчих управлінь (відділів),
апаратів карного розшуку та керівників територіальних і місцевих
органів Державного пожежного нагляду МНС України особисто
виїжджати на місця пожеж, які заподіяли майнову шкоду в особливо
великих розмірах, спричинили загибель трьох та більше осіб або
пов'язані з підпалами, учиненими на об'єктах різних форм власності
для організації проведення якісних оглядів місць подій і
оперативно-розшукових заходів, взаємодії служб у встановленні
причин пожеж та виявленні винних осіб. Кримінальні справи про такі злочини приймати до провадження
слідчими слідчих управлінь (відділів), УМВС на транспорті ГУМВС,
УМВС. Регулярно заслуховувати звіти членів постійно діючих
слідчо-оперативних груп про результати розкриття та розслідування
злочинів, особливо тих, де причини пожеж не з'ясовані. ( Абзац
другий підпункту 9.5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1488/214 ( z1573-04 ) від
06.12.2004 )
9.6. З урахуванням оперативної обстановки запровадити в
міськрайлінорганах внутрішніх справ спеціалізацію слідчих та
оперативних працівників, які займаються розкриттям та
розслідуванням цієї категорії злочинів.
9.7. Двічі на рік організовувати проведення спільних занять
із слідчими, працівниками НДЕКЦ, оперативних та інших зацікавлених
служб, у тому числі територіальних та місцевих органів Державного
пожежного нагляду МНС України щодо відпрацювання практичних
прийомів роботи на місцях пожеж, тактики і методики розкриття та
розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами. Обладнати
відповідні навчально-методичні кабінети (на базі навчальних
центрів). ( Підпункт 9.7 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1488/214 ( z1573-04 ) від
06.12.2004 )
9.8. В апаратах слідства, карного розшуку та територіальних
органах управління МНС України закріпити відповідальних осіб за
організацію роботи у справах, пов'язаних з пожежами. В підрозділах
карного розшуку заводити оперативно-розшукові справи за всіма
нерозкритими підпалами та проводити відповідні оперативні заходи. Заводити контрольно-наглядові справи за кожним фактом пожежі,
в результаті якої спричинено майнову шкоду у великих та особливо
великих розмірах, загибель людей або інші тяжкі наслідки. Ретельно
перевіряти обґрунтованість зупинення досудового слідства або
закриття кримінальних справ указаної категорії. ( Підпункт 9.8 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 1488/214 ( z1573-04 ) від
06.12.2004 )
9.9. Забезпечити НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС необхідними технічними
засобами, витратними матеріалами та обладнанням для визначення
осередків пожеж та встановлення причин їх виникнення із
застосуванням сучасних фізико-хімічних методів досліджень для
виявлення ознак аварійних режимів в електромережах та
електроустановках (первинності чи вторинності коротких замикань).
9.10. Щокварталу аналізувати стан роботи органів внутрішніх
справ та місцевих органів Державного пожежного нагляду з
попередження, розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із
пожежами, вивчати матеріали про пожежі, за якими відмовлено в
порушенні кримінальних справ. При виявленні фактів прийняття
необґрунтованих рішень у встановленому порядку порушувати
клопотання про їх скасування, а до винних осіб вживати заходів
дисциплінарного впливу. ( Підпункт 9.10 пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
9.11. За участю працівників територіальних та місцевих
органів Держпожнагляду, дільничних інспекторів міліції та інших
зацікавлених служб з метою поліпшення оперативної обстановки
проводити комплексні профілактичні відпрацювання населених
пунктів, де виникає найбільша кількість пожеж. ( Підпункт 9.11
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
10. Начальникам міськрайлінорганів внутрішніх справ та
місцевих органів Державного пожежного нагляду:
10.1. Забезпечити виїзди: 10.1.1. На кожну пожежу - працівника місцевого органу
Державного пожежного нагляду та дільничного інспектора міліції. ( Підпункт 10.1.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
10.1.2. На пожежі при наявності ознак підпалу, з великими та
особливо великими матеріальними збитками, загибеллю чи
травмуванням людей - слідчо-оперативної групи у складі слідчих,
працівників карного розшуку місцевих органів, Державного пожежного
нагляду, експертів-криміналістів, судмедекспертів, а на пожежі на
об'єктах державної форми власності, де зберігаються матеріальні
цінності, - працівників Державної служби боротьби з економічною
злочинністю для проведення невідкладних слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів. ( Абзац перший підпункту 10.1.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 ) На пожежі, де необхідна охорона громадського порядку і
створюється загроза безпеці руху, крім працівників указаних служб,
направляти працівників охорони громадського порядку та
Державтоінспекції.
10.2. Особисто виїжджати або направляти своїх заступників на
пожежі на об'єктах незалежно від форм власності за наявності даних
про умисне знищення майна шляхом підпалу, на пожежі з
матеріальними збитками в особливо великих розмірах та пов'язані
із загибеллю двох і більше людей.
10.3. Своєчасно виявляти осіб, схильних до вчинення підпалів,
раніше засуджених за вчинення вказаних злочинів. Психічно хворих
осіб цієї категорії брати на профілактичний облік, а при
необхідності направляти їх у встановленому порядку до лікувальних
закладів.
10.4. Забезпечити проведення щомісячних звірок обліку пожеж
та прийнятих рішень у справах про пожежі.
10.5. При порушенні кримінальних справ про пожежі та
порушення протипожежних правил і прийнятті їх до свого провадження
зобов'язати працівників місцевих органів Державного пожежного
нагляду обов'язково заповнювати документи первинного обліку
злочинів, які протягом доби разом з кримінальною справою подавати
відповідному прокуророві на підпис. ( Пункт 10 доповнено
підпунктом 10.5 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
N 1488/214 ( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
10.6. Забезпечити вивчення і виконання вимог наказу особовим
складом органів внутрішніх справ та місцевих органів
Держпожнагляду МНС України. ( Пункт 10.6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ N 1488/214
( z1573-04 ) від 06.12.2004 )
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра внутрішніх справ України та МНС України.
12. Скасувати наказ МВС України від 29.12.2002 N 1369.
В.о. Міністра
внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції О.А.Гапон
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
генерал-лейтенант
внутрішньої служби Г.В.Рева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС та МНС України
26.08.2003 N 943/302
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2003 р.
за N 829/8150

ПОЛОЖЕННЯ
про взаємодію органів внутрішніх справ України
та Державного пожежного нагляду МНС України
в попередженні, розкритті та розслідуванні
злочинів, пов'язаних із пожежами

1. Загальні положення
1.1. Правовою основою взаємодії служб органів Міністерства
внутрішніх справ України і органів Державного пожежного нагляду
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо
розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами, є
кримінально-процесуальне законодавство України, Закони України
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ).
1.2. Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних із
пожежами, має на меті: - захист прав і свобод громадян, інтересів власників
об'єктів, суспільства та держави від злочинних посягань; - забезпечення охорони встановленого в країні правопорядку; - запобігання новим злочинам.
1.3. Для розкриття злочинів, пов'язаних із пожежами, органи
Держпожнагляду (як орган дізнання) та слідства відповідно до
чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства,
а також цього Положення здійснюють оперативно-розшукові заходи,
перевірки та виконують слідчі дії, спрямовані на виявлення і
закріплення доказів, установлення причин виникнення пожеж, а також
їх обставин та умов, що сприяли їх виникненню, виявлення осіб,
причетних до вчинення злочину, притягнення винних до
відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства,
забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних
потерпілим особам.
1.4. Працівники органів внутрішніх справ та Держпожнагляду
при попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних
із пожежами, повинні у взаємодії із зацікавленими службами вживати
заходів до встановлення усіх факторів, що мають значення для
розкриття злочинів. Принципами взаємодії є: - суворе дотримання законності при провадженні справ про
пожежі; - забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян,
інтересів власників об'єктів, третіх осіб та держави; - відповідальність слідчого чи працівника органу дізнання за
своєчасне і якісне прийняття рішень за фактом пожежі; - узгоджене планування слідчих дій і оперативно-розшукових
заходів у відповідності до закону; - самостійність органу дізнання у виборі засобів та методів
оперативно-розшукової діяльності у межах чинного законодавства; - активне використання передових методик, наукових та
технічних досягнень у попередженні, розкритті та розслідуванні
пожеж; - забезпечення конфіденційності та нерозголошення даних
досудового слідства й оперативно-розшукової діяльності при
розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами.
1.5. Обов'язок щодо належної організації взаємодії органів
внутрішніх справ та Держпожнагляду, законності та обґрунтованості
прийнятих ними рішень при розкритті та розслідуванні злочинів,
пов'язаних із пожежами, покладається на керівника відповідного
органу, який здійснює провадження у справі.
2. Організація взаємодії під час
розгляду заяв і повідомлень про злочини
та при здійсненні дослідчих перевірок
2.1. Інформація про злочини, пов'язані з пожежами,
приймається черговими міськрайлінорганів, їх помічниками або
працівниками, призначеними на чергування у встановленому порядку,
а також черговими диспетчерами центральних пунктів пожежного
зв'язку, диспетчерами пунктів зв'язку пожежних частин та
відповідальними черговими, призначеними в установленому порядку.
2.2. Посадова особа або черговий, які прийняли усну заяву,
зобов'язані з'ясувати особу заявника, попередити його про
кримінальну відповідальність за свідомо неправдиве повідомлення
про вчинення злочину, скласти протокол усної заяви, який
підписують заявник та посадова особа, яка його склала.
2.3. При отриманні заяви чи повідомлення про пожежу
оперативні чергові центрального пункту пожежного зв'язку (далі -
ЦППЗ), пункту зв'язку частини (далі - ПЗЧ) та міськрайлінорганів,
на території обслуговування яких виникла пожежа (загоряння),
зобов'язані:
2.3.1. Оперативний черговий ЦППЗ та ПЗЧ: 1. При отриманні повідомлення чи надходження заяви про пожежу
з'ясувати по змозі особу заявника, номер контактного телефону,
адресу, місце та орієнтовний час її виникнення, характер і
розміри. 2. Негайно вжити заходів щодо виконання плану залучення сил
та засобів для гасіння пожежі і при необхідності проінформувати
аварійні служби водоканалу, комунального, газового господарства,
енерго-, техно-, котлонагляду й інших. 3. Зареєструвати заяву чи повідомлення про пожежу. 4. Доповісти відповідальному черговому та керівництву
підрозділу щодо направлення інспектора Держпожнагляду для
здійснення відповідної перевірки. 5. За фактом надходження інформації про пожежу негайно
повідомити оперативного чергового міськрайвідділу, указуючи точну
адресу події та наявну оперативну інформацію. 6. З метою забезпечення виїзду слідчо-оперативної групи
негайно повідомити оперативного чергового міськрайвідділу у разі
надходження інформації з місця пожежі про: - наявність ознак злочину, загиблих чи травмованих людей,
спричинення великих матеріальних збитків; - пожежі в будинках (приміщеннях) органів влади та
управління, представництв засобів масової інформації та політичних
партій, дипломатичних, консульських, торгових чи інших
представництв іноземних держав та правоохоронних органів; - пожежі на енергетичних підприємствах, магістральних нафто-
і газопроводах, нафтобазах, радіаційних та біологічних об'єктах та
інших об'єктах життєзабезпечення держави; - пожежі на об'єктах, узятих під охорону держави,
природно-заповідного фонду, що мають історичну цінність, в
архівах, банках, сховищах (скарбницях) значних матеріальних
цінностей, інформаційно-обчислювальних центрах та на інших
об'єктах з накопиченням інформації особливої важливості; - пожежі на військових об'єктах; - пожежі на об'єктах теле-, радіоцентрів; - пожежі на транспортних засобах різного призначення; - пожежі в лісах та на торфовищах, полях з посівами зернових
культур. Крім цього, негайно повідомити про підпал державного герба
або прапора України чи іншої держави, а також про випадки
публічного самоспалення. 7. У разі надходження заяви чи повідомлення про пожежу
(загоряння), на яку пожежна охорона не викликалася, за вказівкою
керівництва направити інспектора Держпожнагляду і негайно
повідомити оперативного чергового міськрайвідділу з метою
направлення на місце події дільничного інспектора міліції для
здійснення відповідної перевірки та прийняття рішень за нею.
2.3.2. Оперативний черговий міськрайвідділу: 1. При отриманні повідомлення чи надходження заяви про пожежу
з'ясувати по змозі особу заявника, номер контактного телефону,
адресу, місце та орієнтовний час її виникнення, характер і
розміри. 2. Негайно повідомити оперативного чергового ПЗЧ з метою
направлення до місця події чергового караулу пожежної охорони та
інспектора Держпожнагляду. 3. Доповісти керівництву органів внутрішніх справ (далі -
ОВС), зареєструвати заяву чи повідомлення про пожежу в книзі
обліку про злочини та пригоди (далі - КОЗП). 4. Під час надходження інформації про пожежу, незалежно від
того, є ознаки злочину чи ні, негайно направити на місце події
дільничного інспектора міліції, указавши йому точну адресу та
виклавши наявну оперативну інформацію. 5. За наявності однієї з ознак, визначених у підпункті 6
пункту 2.3 розділу 2 цього Положення, негайно направити на місце
події чергову слідчо-оперативну групу. 6. З метою отримання необхідної інформації про обстановку на
місці пожежі підтримувати постійний зв'язок з ПЗЧ, а за
необхідності інформувати аварійні служби водоканалу, комунального
та газового господарства, енерго-, техно-, котлонагляду та інших. 7. У разі надходження заяви чи повідомлення про пожежу
(загоряння), на які пожежна охорона не викликалася, за вказівкою
керівництва направити дільничного інспектора міліції і негайно
повідомити оперативного чергового ЦППЗ (ПЗЧ) з метою направлення
на місце події інспектора Держпожнагляду для здійснення
відповідної перевірки та прийняття рішень за нею.
2.4. У разі спрацювання приладів пожежної та
охоронно-пожежної сигналізації на об'єктах, що охороняються
Державною службою охорони при МВС України і сигнали від яких
виведені на їх пульти централізованої охорони (далі - ПЦО),
черговий ПЦО в обов'язковому порядку направляє на місце події
наряд і негайно повідомляє оперативних чергових міськрайвідділу та
пункту зв'язку пожежної частини.
2.5. У разі непідтвердження зареєстрованої інформації про
пожежу (загоряння) чергові по міськрайвідділах та відповідальні
чергові ПЗЧ за вказівкою начальника або особи, яка виконує його
обов'язки, роблять в КОЗП необхідні відмітки, а матеріали
передаються до канцелярії (секретаря) для зберігання у відповідній
справі.
2.6. Інформація про факти загорянь та пожеж, якими не
заподіяно майнової шкоди або вона заподіяна на суму менше трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при остаточному
визначенні суми майнової шкоди в триденний термін), про
відсутність людських жертв, завдання шкоди здоров'ю людей, ознак
підпалу або інших злочинів, а також про відсутність заяв та
повідомлень про злочини, пов'язані з пожежами, в КОЗП
міськрайвідділів не реєструється. У цих випадках проводиться
технічне розслідування працівниками Держпожнагляду. У разі якщо технічним розслідуванням установлюється, що така
пожежа (загоряння) виникла внаслідок порушення встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки, матеріали на винних осіб
оформляються і розглядаються в адміністративному порядку
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ).
2.7. Якщо працівниками органу Державного пожежного нагляду
виявлено ознаки злочину, не пов'язаного з пожежею, вони повинні
доповісти про це начальнику відповідного органу рапортом, який
згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України
(1001-05, 1002-05, 1003-05) є приводом для вирішення питання про
порушення кримінальної справи ОВС.
2.8. ОВС та органи Держпожнагляду щомісяця здійснюють
двосторонню взаємну звірку отриманих заяв та повідомлень про
пожежі, які зареєстровані в КОЗП. За наявності фактів
несвоєчасного інформування або прийняття необґрунтованих рішень
вносяться пропозиції щодо притягнення винних осіб до
відповідальності.
2.9. При розгляді заяв і повідомлень про пожежі, а також при
здійсненні їх перевірки в порядку, передбаченому
Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ): 2.9.1. Начальники ОВС зобов'язані: 1. Особисто розглядати заяви та повідомлення про вчинення
злочинів, пов'язаних із пожежами, які надходять до чергових частин
міськрайлінорганів. 2. Забезпечувати своєчасний виїзд дільничного інспектора
міліції або слідчо-оперативних груп на місця виникнення пожеж, які
підслідні дізнавачам та слідчим органів внутрішніх справ. 3. На виконання вимог кримінально-процесуального
законодавства України організовувати участь підлеглих їм
працівників у розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних з
пожежами по "гарячих" слідах. У разі необхідності, залежно від
об'єкта злочину, обов'язковим є проведення документальних
перевірок або ревізій на цьому об'єкті. 4. Під час розгляду матеріалів дослідчих перевірок та в разі
встановлення фактів неякісного їх проведення давати конкретні
письмові вказівки особам, які здійснювали збір цих матеріалів, про
її додаткове проведення. 5. При відсутності в матеріалах дослідчої перевірки ознак
події чи складу злочину давати вказівки відповідному працівнику,
який здійснював збір цих матеріалів, про прийняття за ними рішення
згідно з чинним законодавством, затверджувати постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи. 6. Контролювати своєчасність і якість розгляду заяв і
повідомлень про злочини, пов'язані з пожежами, та прийняття щодо
них законних рішень у встановлений законом термін. 7. При порушенні термінів розгляду заяв і повідомлень про
злочини, пов'язані з пожежами, проведення розслідування за ними, а
також несвоєчасному наданні матеріалів до слідчих підрозділів
організовувати службові перевірки за кожним таким фактом, уживати
заходів впливу до винних. 8. Не рідше одного разу на місяць організовувати узагальнення
практики розгляду заяв і повідомлень про пожежі, з'ясування причин
неякісних перевірок, зволікання в порушенні та необґрунтованих
відмовах в порушенні кримінальних справ. Уживати заходів до
наведення належного порядку на цій ділянці роботи та усунення
наявних недоліків. 9. У разі невстановлення особи, яка вчинила злочин,
пов'язаний із пожежею, організовувати і забезпечувати подальшу
роботу щодо його розкриття, взаємодію працівників оперативних,
експертно-криміналістичних підрозділів, інших служб та підрозділів
міськрайліноргану із слідчими та працівниками Держпожнагляду.
2.9.2. Начальники слідчих підрозділів зобов'язані: 1. Щоденно ознайомлюватись з оперативною обстановкою на
території обслуговування, обставинами виникнення пожеж за добу,
при наявності ознак складу злочину організовувати виїзди слідчих
на місце вчинення злочину, який їм підслідний, організовувати
участь підлеглих їм працівників у розкритті і розслідуванні
вказаних злочинів по "гарячих" слідах. 2. Особисто виїжджати на місця вчинення підпалів на об'єктах
різних форм власності та пожежі з особливо великими матеріальними
збитками і загибеллю двох і більше людей, організовувати
проведення узгоджених дій членами слідчо-оперативної групи. 3. Організовувати своєчасний розгляд заяв і повідомлень про
вчинення злочинів, пов'язаних з пожежами, а також інших
повідомлень та матеріалів перевірок за ними, які надходять до
слідчого відділу (відділення). За наявності приводів та підстав
для порушення кримінальних справ направляти їх слідчим для
проведення розслідування. 4. Вивчати зібрані слідчо-оперативною групою, органом
дізнання матеріали дослідчої перевірки про пожежу. Організовувати
роботу з усунення недоліків, допущених під час дослідчої
перевірки. У разі неякісно зібраних органом дізнання матеріалів
про пожежу повертати їх на доопрацювання з конкретними письмовими
вказівками щодо усунення недоліків. 5. У разі відсутності ознак злочину повертати матеріали
дослідчих перевірок органу дізнання для прийняття рішення згідно з
чинним законодавством разом з відповідними вказівками. 6. У разі виявлення недоліків при огляді місця пожежі
забезпечувати організацію роботи щодо повторного або додаткового
ретельного проведення цієї слідчої дії з метою якісного
документування вчиненого злочину, фіксації, вилучення слідів і
речових доказів та їх упаковки і доставки у відповідні організації
чи спеціалістам для дослідження.
2.9.3. Начальники місцевих органів Державного пожежного
нагляду зобов'язані: 1. Щоденно ознайомлюватись з оперативною обстановкою на
території обслуговування, обставинами виникнення пожеж за добу,
організовувати участь підлеглих їм працівників у розкритті і
розслідуванні вказаних злочинів по "гарячих" слідах. 2. Особисто виїжджати на місця вчинення підпалів на об'єктах
різних форм власності та пожеж з великими, якщо прямі збитки
становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та особливо великими
матеріальними збитками, якщо прямі збитки в тисячу і більше разів
перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, із
загибеллю і травмуванням людей, організовувати проведення
розслідування пожежі. 3. Забезпечувати своєчасний самостійний або у складі
слідчо-оперативних груп виїзд державних інспекторів з пожежного
нагляду на місця виникнення пожеж та загорянь. 4. На виконання вимог кримінально-процесуального
законодавства України як органу дізнання організовувати проведення
технічного розслідування пожежі, якісної дослідчої перевірки. При
цьому критерієм оцінки повноти матеріалів дослідчої перевірки
вважати наявність достатніх даних, що вказують на ознаки злочину,
у тому числі: час, місце і причина пожежі, схема місця пожежі,
відомості про осіб, які причетні до її виникнення, визначені
розміри заподіяних збитків тощо. 5. Під час розгляду матеріалів дослідчих перевірок та в разі
встановлення фактів неякісного їх проведення давати конкретні
письмові вказівки працівникам Держпожнагляду, що здійснювали збір
цих матеріалів, про додаткове проведення перевірок. 6. При відсутності в матеріалах дослідчої перевірки ознак
події чи складу злочину давати вказівки відповідному працівнику
Держпожнагляду, який здійснював збір цих матеріалів, про прийняття
за ними рішення згідно з чинним законодавством, затверджувати
постанову про відмову в порушенні кримінальної справи та
інформувати про прийняте рішення зацікавлених осіб на їх вимогу. 7. У разі повернення матеріалів про пожежу із слідчого
підрозділу до органу Держпожнагляду для додаткової перевірки
організовувати її проведення у максимально стислі строки (до 10
діб). 8. Звертатись до начальника слідчого відділу (відділення) чи
старшого слідчо-оперативної групи щодо необхідності проведення
додаткового огляду місця пожежі з метою належної фіксації факту
вчинення злочину, вилучення слідів і речових доказів. 9. Особисто розглядати заяви і повідомлення про вчинення
злочинів, пов'язаних з пожежами, а також інші повідомлення та
матеріали перевірок за ними. За наявності приводів та підстав для
порушення кримінальних справ направляти матеріали попереднього
розслідування слідчим підрозділам для прийняття рішення за ними. 10. Контролювати своєчасність і якість розгляду заяв і
повідомлень про злочини, пов'язані з пожежами, та прийняття щодо
них законних рішень органом Держпожнагляду в установлений законом
термін. 11. При порушенні термінів розгляду заяв і повідомлень про
злочини, пов'язані із пожежами, проведення перевірок за ними, а
також при несвоєчасному наданні матеріалів до слідчих підрозділів
організовувати службові перевірки за кожним таким фактом, уживати
заходів впливу до винних та вдосконалювати систему контролю за
проходженням матеріалів в органи внутрішніх справ. 12. Не рідше одного разу на місяць здійснювати узагальнення
практики розгляду заяв і повідомлень про пожежі, причини неякісних
технічних та дослідчих перевірок, зволікання при передачі
матеріалів слідчим підрозділам та необґрунтовані відмови в
порушенні кримінальних справ. Уживати заходів до наведення
належного порядку на цій ділянці роботи та усунення наявних
недоліків.
3. Організація контролю за виконанням органом
дізнання доручень слідчих у справах про пожежі,
планування слідчих дій
3.1. Контроль за виконанням органом дізнання доручень слідчих
у справах про пожежі покладається на начальників органів
внутрішніх справ та місцевих органів Держпожнагляду, які
зобов'язані: 3.1.1. Щотижня узагальнювати стан виконання органом дізнання
доручень слідчих у кримінальних справах про пожежі, стежити за
якісним їх виконанням, уживати заходів до усунення недоліків. 3.1.2. Спільно з керівниками слідчих підрозділів
заслуховувати звіти членів слідчо-оперативних груп про результати
огляду місця пожежі, проведення невідкладних слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів, вивчати зібрані ними матеріали. З
огляду на добуті початкові дані разом з членами слідчо-оперативних
груп за версіями та окремими напрямками подальших дій щодо
встановлення й викриття осіб, причетних до виникнення пожежі,
забезпечувати залучення всіх служб органів внутрішніх справ та
Держпожнагляду до розкриття злочинів, координувати, здійснювати
повсякденний контроль за роботою підлеглих. 3.1.3. Здійснювати контроль за негайною передачею слідчому у
встановленому порядку відомостей і матеріалів, які одержані при
проведенні оперативно-розшукових заходів, а також за якісним у
10-денний термін виконанням працівниками органу дізнання доручень
слідчих. У разі неможливості своєчасного їх виконання питання про
продовження строку погоджувати зі слідчими. 3.1.4. Забезпечувати отримання довідок, актів досліджень та
ревізій, висновків експертиз, інших документів, необхідність у
яких виникає в ході проведення слідчих дій, працівниками органів
внутрішніх справ та Держпожнагляду. 3.1.5. Забезпечувати належні умови зберігання вилучених з
місць подій слідів, речових доказів, проведення за ними необхідних
експертних досліджень та їх повне і ефективне використання в
розкритті злочинів, виконання щодо них рішень судів.
3.2. Робота щодо розкриття та розслідування пожежі
здійснюється на підставі узгодженого плану слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів, який складається в триденний термін
з моменту порушення кримінальної справи, затверджується
начальником міськрайліноргану і долучається слідчим до
кримінальної справи, а при розкритті злочину - до
контрольно-спостережної справи.
3.3. До підготовки плану залучаються працівники, які брали
участь в огляді місця пожежі, проведенні невідкладних слідчих дій
і початкових оперативно-розшукових заходів.
3.4. У плані зазначаються висунуті версії, а також конкретні
особи, що обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину,
розподіляються обов'язки між виконавцями для перевірки висунутих
версій, установлюються строки виконання запланованих заходів.
3.5. Слідчі дії й оперативно-розшукові заходи щодо розкриття
та розслідування пожеж плануються і здійснюються на основі
розмежування компетенції слідчого, оперативного працівника,
працівників інших служб органів внутрішніх справ та
Держпожнагляду.
3.6. Узгоджений план є організаційною основою комплексного
використання сил і засобів міськрайліноргану, забезпечення їх
взаємодії, а також взаємодії з іншими державними органами та
громадськими формуваннями в подальшій роботі щодо розкриття та
розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами.
3.7. Сили та засоби органів внутрішніх справ та
Держпожнагляду, які залучаються до розкриття та розслідування
пожеж, використовуються комплексно на засадах централізованого
управління ними з боку працівників слідчого підрозділу,
координації та взаємодії.
3.8. Комплексне використання сил і засобів усіх служб органів
внутрішніх справ та Держпожнагляду під час розкриття і
розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами, організовується в
межах держави, області, міста, району, району в місті,
транспортної магістралі відповідно керівництвом МВС, МНС України,
ГУМВС, УМВС - ГУ(У)ПБ та АРР, начальниками міськрайлінорганів та
місцевих органів Держпожнагляду, які є відповідальними за
забезпечення постійної оперативної готовності наявних сил і
засобів до дій щодо розкриття та розслідування пожеж, організації
та здійснення безперервного управління ними.
3.9. Служби органів внутрішніх справ та Держпожнагляду є
відповідальними за кінцеві результати роботи щодо розкриття та
розслідування пожеж у межах установленої компетенції і повинні
брати участь у цій роботі до закінчення розслідування, а
оперативні служби - шляхом оперативного супроводження до розгляду
справи в суді та притягнення винних до відповідальності.
3.10. За кожним нерозкритим злочином, пов'язаним з пожежами,
оперативні працівники органів та підрозділів внутрішніх справ
заводять та ведуть оперативно-розшукову справу.
4. Контроль за обґрунтованістю порушення
кримінальних справ органами дізнання
4.1. Начальники органів внутрішніх справ та Держпожнагляду
зобов'язані: 4.1.1. Погоджувати з начальником слідчого підрозділу
прийняття рішення органом дізнання за матеріалами дослідчих
перевірок про порушення кримінальних справ про тяжкі та особливо
тяжкі злочини, підслідні слідчим органів внутрішніх справ і
досудове слідство щодо яких є обов'язковим, та організовувати
якісне проведення невідкладних слідчих дій у максимально короткі
строки (до 10 діб). 4.1.2. У разі порушення органом дізнання кримінальних справ
за фактом пожежі спільно з начальником слідчого підрозділу
розглядати питання про негайне створення слідчо-оперативної групи
з урахуванням обставин справи, обсягу слідчої та оперативної
роботи. 4.1.3. У разі порушення органом дізнання кримінальних справ
за фактом пожежі та встановлення осіб, винних у їх вчиненні, не
пізніше 10-денного терміну, відповідно до ст. 104 КПК України
( 1002-05 ), направляти кримінальну справу до слідчого підрозділу,
особисто затвердивши постанову про направлення справи за
підслідністю.
5. Порядок створення, виїзду слідчо-оперативних
груп та інших працівників органів внутрішніх
справ на місця пожеж, контроль за їх діяльністю
5.1. Для виїзду на пожежі, здійснення оперативно-розшукових
заходів по "гарячих" слідах і забезпечення постійної взаємодії між
слідчими, органами дізнання, оперативними та іншими підрозділами у
розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами,
створюються слідчо-оперативні групи.
5.2. Підставою для діяльності слідчо-оперативної групи, до
складу якої включено працівника Держпожнагляду, є спільний наказ
(розпорядження) начальників органів внутрішніх справ або слідчого
підрозділу та керівника відповідного органу Держпожнагляду.
5.3. Склад слідчо-оперативних груп узгоджується із
зацікавленими службами та підрозділами органів внутрішніх справ та
Державного пожежного нагляду. Керівником слідчо-оперативної групи
при розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами, є слідчий, який
прийняв кримінальну справу до свого провадження.
5.4. У територіальних органах внутрішніх справ та
Держпожнагляду МНС України для спільних виїздів, з метою
організації розкриття та розслідування підпалів і пожеж з
матеріальними збитками в особливо великих розмірах (таких самих
або більших за 1000 (тисячу) неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян) та загибеллю людей створюються постійно діючі
слідчо-оперативні групи. При цьому склад цих груп може змінюватись
згідно із затвердженими начальниками ГУМВС, УМВС та ГУ(У)ПБ і АРР
графіками чергувань. Аналогічні групи створюються і у місцевих
органах внутрішніх справ. При створенні слідчо-оперативної групи обов'язково має бути
визначено порядок контролю за їх роботою.
5.5. До складу постійно діючих слідчо-оперативних груп
включаються досвідчені слідчі, працівники
експертно-криміналістичних центрів, карного розшуку, Державної
служби по боротьбі з економічними злочинами та Держпожнагляду. Ці
групи забезпечуються необхідною криміналістичною технікою,
транспортом, спеціальним одягом та спорядженням (за кошти МВС, МНС
України).
5.6. Обов'язком слідчо-оперативної групи є надання допомоги
органам внутрішніх справ та Держпожнагляду в організації слідчих
дій та оперативно-розшукових заходів для встановлення причин
пожеж, умов, що сприяли їх виникненню, а також виявлення винних
осіб у вчиненні злочину.
5.7. На місця пожеж з матеріальними збитками у великих та
особливо великих розмірах, з масовою загибеллю людей та підпалів,
учинених на об'єктах різних форм власності та при ознаках
технічних причин виникнення пожеж, до складу слідчо-оперативних
груп доцільно залучати працівників випробувальних пожежних
лабораторій ГУ(У)ПБ та АРР.
5.8. Для участі в огляді місця виникнення пожеж можуть
залучатися відповідні спеціалісти міськрайгазу, енергонагляду,
котлонагляду, ремонту побутової техніки, контролю за
устаткуванням, ремонтом та експлуатацією пічного опалення,
Держнаглядохоронпраці тощо. Начальники органів внутрішніх справ та
Держпожнагляду узгоджують з керівниками відповідних установ,
організацій, закладів, де працюють такі спеціалісти, порядок їх
виклику та прибуття на місце пожежі, що засвідчується відповідними
спільними розпорядженнями.
6. Обов'язки працівників територіальних органів
і підрозділів внутрішніх справ та органів
Держпожнагляду, які здійснюють контроль за станом
попередження, розкриття і розслідування
злочинів, пов'язаних з пожежами
6.1. Працівник управління (відділу) карного розшуку: 6.1.1. Постійно взаємодіє з працівниками Департаменту служби
боротьби з економічною злочинністю (далі - ДСБЕЗ), ГУ(У)ПБ та АРР,
експертно-криміналістичного центру, слідства з питань
попередження, розкриття та розслідування пожеж та підпалів. 6.1.2. Вносить пропозиції керівництву підрозділу карного
розшуку щодо спільних виїздів із працівниками інших служб, а також
самостійних виїздів до міськрайвідділів з метою перевірки роботи
та надання допомоги у попередженні та розкритті злочинів указаної
категорії. 6.1.3. Узагальнює та аналізує роботу підрозділів карного
розшуку з попередження та розкриття підпалів, готує та вносить
пропозиції керівництву управління карного розшуку (далі - УКР),
спрямовані на поліпшення цієї роботи та впровадження передового
досвіду. 6.1.4. Контролює узяття на профілактичний облік у
міськрайвідділах осіб, схильних до вчинення підпалів (раніше
судимих за підпали, душевнохворих, піроманів). 6.1.5. Веде облік усіх нерозкритих злочинів, пов'язаних з
пожежами та підпалами, що заподіяли великі та особливо великі
матеріальні збитки, спричинили загибель людей, контролює роботу
міськрайвідділів з їх розкриття, своєчасності заведення
оперативно-розшукових справ та надає необхідну допомогу. 6.1.6. Виїжджає на пожежі з великими та особливо великими
матеріальними збитками, при необхідності бере участь в огляді
місця пожежі в складі слідчо-оперативної групи спільно з
працівниками слідства, ДСБЕЗ, ГУ(У)ПБ та АРР, НДЕКЦ та вживає
першочергових оперативно-розшукових заходів, спрямованих на
розкриття злочину по "гарячих" слідах. 6.1.7. Надає допомогу міськрайвідділам у плануванні і
проведенні занять з працівниками карного розшуку в системі
службової підготовки з питань попередження та розкриття злочинів,
пов'язаних з пожежами і підпалами. 6.1.8. Готує матеріали для розгляду на оперативних нарадах з
питань попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з підпалами
і пожежами. 6.1.9. За всіма фактами пожеж з матеріальними збитками на
суму понад 100 (сто) тисяч і більше неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, із загибеллю людей більше трьох осіб та підпалів
веде контрольно-спостережні справи.
6.2. Працівник слідчого управління (відділу): 6.2.1. Здійснює постійний контроль за станом розкриття та
розслідування пожеж і підпалів, які зареєстровані на території
області (міста). Своєчасно вивчає кримінальні справи про
нерозкриті злочини вказаної категорії та готує за ними вказівки,
спрямовані на активізацію розслідування. Готує пропозиції про
заслуховування на оперативних нарадах начальників слідчих
відділень (старших груп) міськрайвідділів і слідчих про хід
розслідування конкретних кримінальних справ. 6.2.2. Надає методичну та практичну допомогу слідчим у
розслідуванні злочинів, пов'язаних з резонансними пожежами, під
час розслідування яких виникали ускладнення. Виїжджає на пожежі з
особливо великими матеріальними збитками, із загибеллю трьох та
більше людей і підпалами, при необхідності бере участь в огляді
місця пожежі в складі слідчо-оперативної групи, спільно з
працівниками карного розшуку, ДСБЕЗ, ГУ(У)ПБ та АРР, НДЕКЦ та
виконує невідкладні слідчі дії з розкриття злочину по "гарячих"
слідах. 6.2.3. Веде облік кримінальних справ про пожежі та підпали.
Систематично вивчає та узагальнює практику роботи слідчих з
попередження, розкриття та розслідування пожеж і підпалів та їх
взаємодії з працівниками оперативних служб. За результатами
узагальнень уносить пропозиції керівництву слідчих управлінь
(відділів) щодо поліпшення цієї роботи. Спільно із зацікавленими
службами готує узагальнені подання до відповідних відомств і бере
участь у підготовці вказівок з покращання взаємодії служб у
попередженні, розкритті та розслідуванні пожеж. 6.2.4. Вивчає та забезпечує впровадження передового досвіду з
попередження, розкриття та розслідування пожеж у практику роботи
слідчих. Надає допомогу в навчанні слідчих ОВС методиці розкриття
та розслідування злочинів цієї категорії. 6.2.5. Спільно з працівниками ГУ(У)ПБ та АРР та іншими
зацікавленими службами бере участь у проведенні протипожежної
пропаганди серед населення (бесіди, виступи в пресі, на радіо,
телебаченні тощо). 6.2.6. За всіма фактами пожеж з матеріальними збитками у
великих та особливо великих розмірах, із загибеллю людей більше
трьох осіб та підпалів веде контрольно-спостережні справи.
6.3. Працівник управління (відділу) пожежної безпеки: 6.3.1. У взаємодії із слідчими, працівниками карного розшуку,
ДСБЕЗ, адміністративної служби міліції, експертами-криміналістами
здійснює заходи щодо встановлення причин пожеж, а також умов та
факторів, що сприяли їх виникненню та розвитку. У складі
слідчо-оперативної групи ГУМВС, УМВС виїжджає на пожежі і спільно
з працівниками Державного пожежного нагляду місцевих підрозділів
пожежної охорони виконує обов'язки, передбачені положеннями про
взаємодію ОВС України та Держпожнагляду МНС України в
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних з
пожежами, затвердженими цим наказом. 6.3.2. Здійснює контроль за обґрунтованістю висновків щодо
встановлених причин пожеж, виявленням умов та факторів, що сприяли
їх виникненню та розвитку, і реагуванням на них, прийняттям
заходів до винних осіб з відшкодування завданих матеріальних
збитків, а також за правильністю обліку пожеж та збитків від них. 6.3.3. Контролює дотримання законності
інженерно-інспекторським складом органів Державного пожежного
нагляду при здійсненні попередніх перевірок за фактами пожеж, а
також при проведенні випробувальною пожежною лабораторією
дослідження пожеж. 6.3.4. Надає пропозиції керівництву ГУ(У)ПБ та АРР щодо: - надання практичної допомоги та перевірки роботи з виявлення
причини пожежі; - розгляду на оперативних нарадах питань про якість перевірок
за фактами пожеж та вжитими за ними заходів реагування; - вивчення начальницьким складом пожежної охорони питань
методики проведення перевірок за фактами пожеж. 6.3.5. У складі комісій ГУ(У)ПБ та АРР, а також при цільових
виїздах вивчає правильність установлення інженерно-інспекторським
складом органів Держпожнагляду причин пожеж, якість оформлення та
повноту зібраних матеріалів з пожеж, законність прийнятих щодо них
рішень. 6.3.6. Вивчає в місцевих органах Держпожнагляду матеріали про
відмову в порушенні кримінальних справ за фактами пожеж та спільно
з іншими службами ГУМВС, УМВС доповідає керівництву про
обґрунтованість прийнятих рішень за даними фактами. Узагальнює,
аналізує стан дізнання в органах Державного пожежного нагляду. 6.3.7. Спільно з іншими службами органів внутрішніх справ
вивчає кримінальні справи за фактами пожеж. 6.3.8. За фактами пожеж на об'єктах різних форм власності,
підконтрольних органам Державного пожежного нагляду, проводить
службові розслідування щодо інженерно-інспекторського складу.
Готує інформації до органів виконавчої влади та зацікавлених
відомств щодо усунення причин, умов та факторів, що сприяли
виникненню та розповсюдженню пожеж. 6.3.9. Щомісяця проводить звірку відомостей про хід
розслідування кримінальних справ, порушених за фактами пожеж, що
надходять від місцевих органів Державного пожежного нагляду, з
даними інформаційних центрів ГУМВС, УМВС.
6.4. Працівник управління (відділу) ДСБЕЗ: 6.4.1. Проводить узагальнення та аналізує роботу підрозділів
ДСБЕЗ міськрайвідділів з попередження та розкриття підпалів та
пожеж, які заподіяли майнову шкоду у великих та особливо великих
розмірах, готує та вносить пропозиції керівництву щодо поліпшення
цієї роботи та впровадження передового досвіду. 6.4.2. Взаємодіє з працівниками слідства, карного розшуку,
Держпожнагляду, експертно-криміналістичних центрів з питань
попередження, розкриття та розслідування злочинів вказаної
категорії. 6.4.3. Вносить пропозиції керівництву ДСБЕЗ щодо спільних
виїздів із працівниками інших служб, а також самостійних виїздів
до міськрайвідділів з метою перевірки роботи та надання допомоги в
попередженні та розкритті зазначених злочинів. 6.4.4. Готує матеріали для розгляду на оперативних нарадах з
питань попередження підпалів і пожеж та розкриття злочинів,
пов'язаних із пожежами. 6.4.5. Перевіряє, узагальнює та аналізує практичне виконання
типових дій учасників слідчо-оперативних груп при розкритті та
розслідуванні пожеж у частині, що стосується працівників ДСБЕЗ. 6.4.6. Виїжджає у складі слідчо-оперативних груп ГУМВС, УМВС
насамперед на пожежі в державних підприємствах, установах,
організаціях, а також на підприємства, що мають державну частку
майна, для проведення невідкладних процесуальних дій. 6.4.7. У системі службової підготовки надає допомогу
працівникам ДСБЕЗ у вивченні спеціальних тем з питань попередження
та розкриття пожеж і підпалів. 6.4.8. За всіма фактами пожеж з матеріальними збитками на
суму понад 100 (сто) тисяч і більше неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, із загибеллю людей більше трьох осіб та підпалів
веде контрольно-спостережні справи.
Перший заступник начальника
ГСУ МВС України В.Ф.Шевченко

Додаток 1
до Положення
про взаємодію органів
внутрішніх справ України
та Державного пожежного
нагляду МНС України
в попередженні, розкритті
та розслідуванні злочинів,
пов'язаних із пожежами

ПЕРЕЛІК
типових дій учасників слідчо-оперативних
груп при розкритті та розслідуванні
злочинів, пов'язаних з пожежами

1. Загальні положення
1.1. Цей перелік визначає роботу СОГ, яка виїжджає на огляд
місця пожежі.
1.2. Завданням СОГ є встановлення причини пожежі, обставин та
умов, що сприяли її виникненню та розповсюдженню, а також осіб,
які винні в її виникненні.
1.3. Успішні вирішення покладених на СОГ завдань
забезпечуються своєчасним прибуттям на місце пожежі.
1.4. СОГ здійснює усі заходи відповідно до суворого
дотримання законодавства.
1.5. До складу СОГ включаються слідчий, який спеціалізується
на розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами, працівники
карного розшуку, Державної служби боротьби з економічною
злочинністю, органу Державного пожежного нагляду,
експерти-криміналісти, дільничний інспектор міліції. При
необхідності до складу СОГ залучаються інспектор-кінолог та
працівник Державтоінспекції. Для участі в огляді місця пожежі можуть залучатися
спеціалісти різного профілю. Списки таких спеціалістів
зберігаються в чергових частинах міськрайвідділів та ЦППЗ, ПЗЧ.
1.6. Порядок виклику СОГ встановлюється начальником органу
внутрішніх справ за погодженням усіх зацікавлених служб і
підрозділів органів внутрішніх справ та Держпожнагляду, а також
цим наказом.
2. Дії членів слідчо-оперативних груп
з прибуттям на місце пожежі
2.1. Слідчий: 2.1.1. Прибувши на місце події, організовує збір наявної в
Державній пожежній охороні, органі внутрішніх справ і інших
організаціях попередньої інформації про стан і характерні
особливості об'єкта, на якому виникла пожежа, установлює дані про
підрозділи пожежної охорони, які беруть участь у гасінні пожежі,
отримує від них і фіксує первинну інформацію про пожежу. 2.1.2. Організовує і здійснює огляд місця події. 2.1.3. Уживає заходів для встановлення особи потерпілого,
фіксує місце його перебування в момент виявлення пожежі. 2.1.4. Отримує додаткову інформацію від керівника гасіння
пожежі про подію, до ліквідації пожежі нагадує йому про
необхідність виявлення в процесі гасіння пожежі обставин, що
свідчать про місце і причину її виникнення, слідів і інших речових
доказів, а також щодо вжиття заходів до їх збереження і
недопущення руйнувань. Організовує ведення спостереження за розвитком пожежі, діями
пожежних, що беруть участь у гасінні пожежі, реєструє явища, події
за часом, а також характерні зміни конструкцій під впливом вогню,
особливості відтінків кольору диму та полум'я, інші важливі
елементи пожежної обстановки. 2.1.5. Після ліквідації пожежі з'ясовує у керівника її
гасіння можливість безпечної роботи членів слідчо-оперативної
групи під час огляду місця пожежі; установлює, які зміни внесені в
обстановку пожежі; ознайомлюється з місцем події з метою отримання
загального уявлення про те, що трапилося, визначення меж огляду та
складання плану його проведення. 2.1.6. Вживає заходів до вилучення відповідних технічних,
службових документів, що характеризують об'єкт, на якому сталася
пожежа, схем силових освітлювальних електромереж, технологічних
інструкцій, експлуатаційних журналів чергових електриків,
котельних, документів, що свідчать про переміщення
товарно-матеріальних цінностей, коштів і т.ін., для з'ясування
стану устаткування, що використовувалося, а також якості несення
служби місцевою охороною. 2.1.7. Залучає до огляду місця події осіб, що володіють
спеціальними знаннями (експерта-криміналіста, співробітника
Державного пожежного нагляду чи іншого фахівця пожежної справи,
інженера-електрика, хіміка, інженера-будівельника, інспектора з
безпеки праці та інших), за допомогою яких під час огляду визначає
розміри горючого навантаження в зоні пожежі, наявність речовин і
матеріалів, здатних вплинути на тепловий режим під час пожежі і
спрямованість поширення вогню, номенклатуру речовин і матеріалів,
здатних до взаємодії з виділенням великої кількості тепла в
результаті хімічної реакції і самозаймання за певних умов, що
передували пожежі, а також формулює текст його докладного опису. 2.1.8. Разом із членами СОГ визначає в зоні горіння
осередковий конус зі слідами, залишеними вогнем на вертикальних і
горизонтальних поверхнях, за ознаками спрямованості подачі
вогнегасних засобів і зосередження первинних засобів
пожежогасіння, за найбільшими руйнуваннями, максимальними
прогарами, прогинами конструкцій у зоні горіння та іншими
осередковими ознаками, виявляє осередок (місце) виникнення пожежі. 2.1.9. Зіставляє ознаки осередку пожежі з особливостями
роботи устаткування, властивостями речовин і матеріалів, що
застосовуються у технологічному процесі, їх поводженням в умовах
пожежі, впливом на утворення осередкових ознак. У зоні горіння
відшукує теплогенеруючі установки, електронагрівальні прилади. 2.1.10. Фіксує стан засобів автоматичного виявлення і гасіння
пожежі, наявність і місце розташування датчиків пожежної
сигналізації та елементів автоматичних установок пожежогасіння, що
спрацювали. 2.1.11. Уживає заходів щодо виявлення і вилучення слідів,
предметів і інших носіїв інформації про пожежу, що можуть бути
використані як речові докази: залишки електроустаткування зі
слідами аварійного режиму роботи (електропроводка зі слідами
пошкодження ізоляції, короткого замикання, електронагрівальні
прилади і т.ін.), зразки дерев'яних конструкцій з найбільшим
ступенем термічного впливу (вигоряння), пожежного сміття, ґрунту в
районі місця припустимого осередку пожежі, місткості із залишками
легкозаймистої чи горючої рідини (далі - ЛЗР і ГР), засобів
підпалу, запірних пристроїв тощо. Місце їхнього виявлення фіксує в
протоколі огляду й позначає на схемі з відповідною прив'язкою до
об'єкта, що оглядається. У присутності понятих речові докази
упаковуються та опечатуються, після чого підписуються слідчим та
понятими. На упаковці зазначаються їх характерні риси, фізичні
властивості та індивідуальні ознаки, а також перелік і точне
місце, де вони були виявлені і вилучені, про що робиться
відповідний запис у протоколі огляду місця події. 2.1.12. Для вжиття додаткових заходів щодо розкриття злочину
по "гарячих" слідах організує збір інформації, переданої в чергову
частину органу внутрішніх справ. Інформує співробітника карного
розшуку, дільничного інспектора міліції та інших членів СОГ про
відомі йому факти й обставини, що мають значення для встановлення
і розшуку особи, причетної до виникнення пожежі. 2.1.13. Особисто оформляє протокол огляду місця події,
пов'язаного з пожежею, відповідає за його якість, складає
необхідні плани і схеми. Не допускається виклад у протоколі яких-небудь висновків. У
ньому відображається лише результати огляду. 2.1.14. При порушенні кримінальної справи: - за вилученими з місця події речовими доказами і слідами, що
можуть втратити доказове значення в залежно від часу їхнього
збереження (ґрунт, пожежне сміття, ємності та інші предмети зі
слідами ЛЗР і ГР, сліди пальців рук і т.п.), після огляду негайно
призначає відповідні експертизи; - разом із представниками зацікавлених служб складає
узгоджений план слідчих дій і оперативно-розшукових заходів із
зазначенням версій, конкретних заходів щодо їх перевірки,
виконавців і термінів виконання; - здійснює збір документів і відповідної інформації,
необхідних для призначення пожежно-технічної експертизи, для чого
залучає до матеріалів справи: акт про пожежу; технічний висновок
фахівця (якщо він був складений за дорученням слідчого чи
дізнавача); довідку про метеорологічні умови на момент виникнення
і розвитку пожежі, видану відділами Гідрометцентру; відповідну
виписку з Правил пожежної безпеки ( z0219-95 ), порушення яких
могло мати відношення до пожежі; копію наказу про призначення
конкретної особи відповідальною за виконання правил пожежної
безпеки на об'єкті, її посадові обов'язки; акти об'єктових і
цехових пожежно-технічних комісій; дані щодо проведення вогневих і
інших пожежонебезпечних робіт, у тому числі ремонтних і
профілактичних; схему електропроводки (якщо об'єкт був нею
обладнаний і не був знеструмлений); документи, що підтверджують
проведення робіт з виміру опору ізоляції провідників; матеріали
відомчої перевірки за фактом пожежі, типові і діючі на
підприємстві інструкції з пожежної безпеки; приписи посадових осіб
Державної пожежної охорони про усунення раніше виявлених порушень
вимог пожежної безпеки на об'єкті; опис пожежі, що складається
працівником Державного пожежного нагляду; при необхідності
магнітну стрічку переговорів керівника гасіння пожежі з
центральним пунктом пожежного зв'язку та інші документи; - при необхідності робить додатковий огляд місця події, для
участі в якому може залучити свідків, потерпілих, підозрюваних та
обвинувачуваних; - для розкриття злочину запитує через автоматизовану базу
даних ДІТ МВС, УОІ ГУМВС, УМВС дані стосовно осіб, схильних до
його здійснення; організовує їхню перевірку.
2.2. Працівник карного розшуку: 2.2.1. У разі прибуття на місце події першим уживає заходів
щодо збереження первинної обстановки, евакуації та охорони майна,
а під час відсутності слідчого проводить огляд місця події. 2.2.2. Як учасник СОГ ознайомлюється з обставинами виникнення
та розвитку пожежі з метою визначення напрямку пошуку й
оперативно-розшукових та інших заходів з установлення і затримки
причетних до злочину осіб. 2.2.3. Вирішує питання щодо необхідності застосування
інспектором-кінологом службового собаки. 2.2.4. Установлює особи громадян, загиблих під час пожежі. 2.2.5. Виявляє очевидців пожежі, осіб, що можуть повідомити
що-небудь про подію, про підозрюваного, спосіб життя потерпілих і
т.д.; для цього разом з дільничним інспектором обходить територію
(домоволодіння, квартири) у районі пожежі. 2.2.6. Проводить опитування свідків і потерпілих про відомі
їм причини й умови виникнення пожежі, а також причетних до неї
осіб. 2.2.7. Підтримує зв'язок з черговою частиною органу
внутрішніх справ. 2.2.8. Систематично, у міру отримання даних, що становлять
оперативний інтерес для розкриття злочину, інформує про це
слідчого, вживає заходів щодо затримання підозрюваних по "гарячих"
слідах, бере участь у проведенні обшуків та інших невідкладних
слідчих дій. 2.2.9. Орієнтує співробітників міліції, у тому числі ДАІ,
дільничних інспекторів міліції щодо обставин злочину і
підозрюваних у ньому осіб. Здійснює інші заходи, передбачені
законодавством про оперативно-розшукову діяльність. 2.2.10. Установлює за обліками осіб, раніше засуджених за
аналогічні правопорушення, схильних до їх здійснення (що
страждають на психічні захворювання, у т.ч. піроманів та інших),
уживає заходів щодо перевірки їх на причетність до виникнення
пожежі. 2.2.11. Інформує слідчого про результати огляду місця події,
ужиті для встановлення винних осіб заходи, складає докладний
рапорт про виконану роботу на ім'я керівника органу внутрішніх
справ. 2.2.12. Після порушення кримінальної справи: - у взаємодії зі слідчим і співробітниками інших зацікавлених
служб планує роботу з розкриття злочину, використовуючи повною
мірою всі форми і методи оперативно-розшукової діяльності; - за фактом підпалу в установлені нормативними актами МВС
України терміни заводить оперативно-розшукову справу, бере участь
у складанні узгодженого плану слідчо-оперативних заходів.
Проводить усі необхідні заходи щодо встановлення і викриття винних
осіб до закінчення розслідування у кримінальній справі; - для розкриття злочинів використовує можливості оперативних
частин СІЗО й установ виконання покарань, а також підрозділів
оперативної служби і підрозділів з проведення оперативно-технічних
заходів; - забезпечує оперативний супровід розкриття і розслідування
злочинів, пов'язаних з пожежами; виконує окремі доручення
слідчого; - уносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів
для виявлення та усунення причин і умов, що сприяють здійсненню
злочинів, пов'язаних із пожежами.
2.3. Працівник органу Державного пожежного нагляду: 2.3.1. На виконання вимог кримінально-процесуального
законодавства забезпечує проведення якісного технічного
розслідування пожежі та дослідчих перевірок. 2.3.2. У разі надходження інформації з місця пожежі про
неможливість встановлення її причини повідомляє оперативного
чергового ПЗЧ з метою організації виїзду випробувальної пожежної
лабораторії. 2.3.3. У разі прибуття на місце пожежі СОГ доповідає про це
керівнику гасіння пожежі та інформує відповідального чергового
пункту зв'язку пожежної частини. 2.3.4. Після прийняття слідчим справи до свого провадження
виконує його доручення. Як фахівець надає допомогу в огляді місця
пожежі з метою виявлення її осередку та причини виникнення,
виявлення, фіксації та вилучення зразків, проб, предметів, які
надалі можуть бути використані як речові докази, при суворому
дотриманні кримінально-процесуального законодавства. 2.3.5. Відшуковує сліди, предмети та інші фактори, що можуть
стосуватися підпалу. 2.3.6. Надає допомогу слідчому у вилученні технічної та іншої
документації, що має відношення до об'єкта пожежі. 2.3.7. З'ясовує причини та умови, що сприяли виникненню і
розповсюдженню пожежі. 2.3.8. Виявляє стан та справність засобів протипожежного
захисту, що є на об'єкті, перевіряє виконання вимог пожежної
безпеки, приписів та постанов органів Державного пожежного
нагляду. 2.3.9. У взаємодії зі слідчим і співробітниками інших
зацікавлених служб планує роботу з розкриття злочину, бере участь
у складанні узгодженого плану слідчо-оперативних заходів. 2.3.10. Оформляє необхідні документи про пожежу та виконує
окремі доручення слідчого. 2.3.11. Уносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних
заходів для виявлення та усунення причин і умов, що сприяють
здійсненню злочинів, пов'язаних із пожежами.
2.4. Працівник ДСБЕЗ: 2.4.1. Участь оперативного співробітника ДСБЕЗ в огляді місця
події і проведенні інших невідкладних слідчих дій є обов'язковою у
тих випадках, коли пожежа відбулася у торговому приміщенні, на
базі, складі, іншому об'єкті, на якому зосереджені великі
матеріальні цінності (а також цінні папери, звіти про
фінансово-господарську діяльність тощо), у тому числі
фінансово-кредитної системи. 2.4.2. У разі прибуття на місце події першим уживає заходів
щодо збереження первинної обстановки, евакуації та охорони майна,
а під час відсутності слідчого проводить огляд місця події. При
цьому варто враховувати, що якщо пожежа відбулася в торговому,
складському приміщенні чи в місці збереження бухгалтерських
документів, то при відпрацьовуванні версії про підпал з метою
приховування крадіжки огляд доцільно починати з осередку пожежі. 2.4.3. Після прибуття на місце події в момент гасіння пожежі
у складі СОГ звертає увагу на поводження присутніх на пожежі осіб,
орієнтуючись на можливі прояви будь-ким з них ознак, що дають
підстави припускати їх причетність до пожежі або орієнтують на
джерело потрібної інформації. Для цього з'ясовує: - чи не вживалися ким-небудь з посадових осіб заходи щодо
завчасного вивезення матеріальних цінностей, майна з об'єкта
перед пожежею; - чи були наявними на об'єкті якісь матеріальні цінності, що
не були документально оформлені; - чи не зберігалася на об'єкті готівка понад установленої
суми, якщо зберігалася, то яка сума, в яких купюрах, де
зберігалася, чому не була інкасована, хто про це знав; - чи планувалися на об'єкті ревізія, передача справ. Надалі ретельно вивчає документацію за кілька років щодо
виявлення крадіжок, нестач, що мали місце до пожежі; чи була
нестача в матеріально відповідальної особи, її спосіб життя,
оточення; місцезнаходження обліково-звітної документації,
забезпечує схоронність цінностей при їхній евакуації і переоцінці. 2.4.4. Ознайомлюється з обстановкою і з'ясовує питання,
пов'язані з можливою причиною пожежі, підозрюваними в підпалі
особами. 2.4.5. Виявляє очевидців пожежі, осіб, що можуть повідомити
будь-що про подію, про підозрюваного, спосіб життя потерпілих
і т.д.; з цією метою разом з дільничним інспектором обходить
територію (домоволодіння, квартири) у районі пожежі. 2.4.6. Проводить опитування свідків і потерпілих про відомі
їм причини і умови виникнення пожежі, а також причетних до неї
осіб. 2.4.7. Систематично, у міру отримання даних, що становлять
оперативний інтерес для розкриття злочину, інформує про це
слідчого; уживає заходів щодо затримання підозрюваних по "гарячих"
слідах, бере участь у проведенні обшуків і інших невідкладних
слідчих дій. 2.4.8. Орієнтує співробітників міліції, у тому числі ДАІ,
дільничних інспекторів міліції, про обставини злочину і
підозрюваних у ньому осіб. Здійснює інші заходи, передбачені
законодавством про оперативно-розшукову діяльність. 2.4.9. Забезпечує участь фахівця (товарознавця і т.ін.) в
огляді пошкоджених матеріальних цінностей та їх оцінюванні,
допомагає слідчому в складанні протоколу огляду. 2.4.10. Перевіряє, чи відповідає заява про знищені
матеріальні цінності їх фактичній наявності до виникнення пожежі і
чи могли вони згоріти повністю або ж були заздалегідь перенесені в
інші приміщення. 2.4.11. З'ясовує, у якому стані і від кого був узятий під
охорону об'єкт, як здійснювався його огляд, за яких обставин
виявив пожежу сторож, чи не входив у приміщення під яким-небудь
приводом будь-хто з працівників об'єкта, що охоронявся. 2.4.12. Інформує слідчого, співробітника карного розшуку й
інших членів СОГ про результати огляду, факти й обставини, що
мають значення для розслідування, та складає докладний рапорт про
виконану роботу на ім'я керівника органу внутрішніх справ. 2.4.13. При розслідуванні розкрадання у великих чи особливо
великих розмірах, приховуваного шляхом підпалу, а також посадового
злочину, пов'язаного з порушенням фінансово-господарської
дисципліни, приписками і т.ін., сприяє органу розслідування в
проведенні криміналістичної, судово-бухгалтерської і товарознавчих
експертиз, а також аудиторської перевірки, в організації якої бере
безпосередню участь. 2.4.14. За дорученням слідчого виявляє і вилучає у
встановленому порядку чернетки записів матеріально відповідальних
осіб на об'єкті, за відповідними обліками збирає необхідну
інформацію, що характеризує їх діяльність і спосіб життя,
місцезнаходження цих осіб, причетність до виникнення пожежі. 2.4.15. З метою попередження підпалів великих об'єктів,
збереження товарно-матеріальних цінностей, у тому числі
фінансово-кредитної системи з метою приховання розкрадань і інших
зловживань, збирає відомості про дату і час проведення на них
планових і позапланових бухгалтерських перевірок і у взаємодії зі
співробітниками карного розшуку, ГУ(У)ПБ та АРР і позавідомчої
охорони проводить спільні оперативно-профілактичні заходи. 2.4.16. У взаємодії зі співробітниками карного розшуку,
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю здійснює збір,
аналіз і облік оперативної й іншої інформації про злочинні
угруповання та осіб, схильних до здійснення підпалів, а також
об'єкти з найбільшим ступенем імовірності їхнього знищення
суспільно небезпечним способом (застраховані об'єкти, де
зберігаються товарно-матеріальні цінності, відносно власників яких
є дані про намір здійснити підпал з метою приховування крадіжки
майна, інших зловживань і порушень; конкуруючі кримінальні
комерційні структури; об'єкти, що підлягають акціонуванню,
приватизації, щодо яких виникли конфліктні ситуації у зв'язку з
конкуренцією претендентів на володіння ними; тривалий час не
розселені житлові будинки, що підлягають знесенню та інше) з метою
організації і проведення заходів щодо їхнього припинення і
попередження. На виявлених осіб, схильних до здійснення підпалів,
заповнює інформаційно-пошукові карти, що надсилаються до ДІТ МВС,
УОІ ГУМВС, УМВС для узяття на облік. 2.4.17. Уносить пропозиції слідчому про вжиття конкретних
заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють
здійсненню злочинів, пов'язаних з пожежами. 2.4.18. Після порушення кримінальної справи, у взаємодії зі
слідчим і іншими зацікавленими службами, планує роботу з розкриття
злочину, використовуючи в повній мірі всі форми і методи
оперативно-розшукової діяльності. З цією метою: - бере участь у складанні узгодженого плану слідчих дій та
оперативно-розшукових заходів. Проводить усі необхідні заходи щодо
встановлення і викриття винних осіб до закінчення розслідування
кримінальної справи; - забезпечує оперативний супровід розкриття і розслідування
злочинів, пов'язаних з пожежами, виконує окремі доручення
слідчого; - для розкриття злочинів використовує можливості оперативних
частин СІЗО і закладів виконання покарань, а також підрозділів
оперативної служби і підрозділів з проведення оперативно-технічних
заходів.
2.5. Працівник експертно-криміналістичного центру за
напрямком пожежно-технічних досліджень: 2.5.1. Залучається як спеціаліст при проведенні слідчих дій у
випадках, що вимагають застосування криміналістичних засобів і
методів для виявлення, закріплення і вилучення слідів та інших
речових доказів, у межах своїх спеціальних знань допомагає
слідчому на всіх етапах розслідування. 2.5.2. При виїзді на місце події спільно зі слідчим, з
урахуванням зібраних даних, визначає необхідність у залученні до
участі в огляді місця пожежі інших фахівців
(експерта-криміналіста, хіміків, енергетиків, будівельників,
технологів і ін.): 2.5.2.1. Після з'ясування обстановки пропонує слідчому план
своїх дій, що забезпечують виконання поставлених перед ним
завдань, уточнює межі огляду, послідовність дій з виявлення,
фіксації і вилучення слідів і речових доказів. У разі відсутності
заперечень з боку слідчого розпочинає його виконання. 2.5.2.2. За узгодженням зі слідчим визначає порядок і спосіб
фото-, відеозйомки місця події, вибирає і фотографує об'єкти. 2.5.2.3. Допомагає слідчому у виявленні і вилученні слідів,
предметів і інших носіїв інформації, що мають значення для
розслідування злочину, а також складанні протоколу огляду місця
події в частині правильності застосування спеціальної
термінології. Під час опису речових доказів, оглянутих за його
участю, у межах своєї компетенції надає слідчому дані, які
вимагають спеціальних знань. 2.5.2.4. У необхідних випадках за вказівкою слідчого упаковує
вилучені речові докази і, за наявності постанови про призначення
експертизи (доручення про проведення дослідження) і
автотранспорту, доставляє їх до експертно-криміналістичних
підрозділів. 2.5.2.5. За узгодженням з органом розслідування проводить на
місці події попереднє дослідження слідів з метою вжиття
невідкладних заходів щодо розкриття злочину по "гарячих" слідах і
розшуку злочинця. Допускається проведення дослідження лише із
застосуванням тих методів, які не викликають змін вигляду і
властивостей об'єктів дослідження, не спричиняють їх втрату і не
виключають можливості наступного експертного дослідження. Якщо
проведення попереднього дослідження неможливе без зміни
зовнішнього вигляду об'єкта чи часткового його витрачання, то воно
може здійснюватися тільки після узгодження з особою, що його
доручила, про що вказується в довідці про результати дослідження. 2.5.3. Надає слідчому рекомендації щодо висунення версій про
причину виникнення пожежі, із забезпечення проведення необхідних
слідчих дій, у тому числі: - допомагає органу розслідування у визначенні установи, в
якій повинна проводитися відповідна експертиза, консультує його
щодо повноти зібраних для експертизи вихідних даних і питань, які
підлягають вирішенню; - відповідно до постанови слідчого проводить у встановленому
порядку пожежно-технічну експертизу; - у випадках, передбачених законодавством, за викликом органу
розслідування бере участь у проведенні слідчих дій; - уносить пропозиції слідчому щодо вжиття конкретних заходів
для виявлення й усунення причин і умов, які сприяли виникненню і
розвитку пожеж.
2.6. Дільничний інспектор міліції: 2.6.1. Після прибуття на місце події першим уживає заходів
щодо збереження первинної обстановки, евакуації та охорони майна.
У разі відсутності слідчого, співробітників карного розшуку,
ДСБЕЗ, Держпожнагляду вживає заходів щодо врятування та охорони
майна, збереження обстановки, здійснює огляд місця події. 2.6.2. При виїзді на місце події в складі СОГ: - з'ясовує обставини виникнення пожежі і причетних до неї
осіб; - уживає заходів щодо охорони місця події, матеріальних
цінностей, документації; - запрошує громадян як понятих для участі в огляді місця
події; - бере участь у встановленні громадян, загиблих при пожежі; - виявляє очевидців пожежі та осіб, що можуть надати
інформацію про подію, про підозрюваного, спосіб життя потерпілих
та ін. З цією метою обходить територію (домоволодіння, квартири) у
прилеглому до пожежі районі; - опитує очевидців і потерпілих про відомі їм причини та
умови виникнення пожежі, а також причетних до неї осіб; - інформує слідчого, оперативних співробітників щодо осіб, що
проживають чи з'являлися в районі події, які становлять
відповідний інтерес для слідства. 2.6.3. Після порушення кримінальної справи виконує доручення
слідчого, керівництва органу внутрішніх справ, сприяє
співробітникам карного розшуку і ДСБЕЗ у проведенні
оперативно-розшукових заходів, для чого: - систематично, у міру отримання даних, що становлять
оперативний інтерес для розкриття злочину, інформує про це
слідчого та оперативних співробітників; уживає заходів до
затримання підозрюваних по "гарячих" слідах, бере участь у
проведенні обшуків і інших невідкладних слідчих дій; - у процесі здійснення оперативно-службової діяльності
виявляє дані про осіб, схильних до здійснення підпалів, заповнює
на них інформаційно-пошукові картки, що надсилаються для взяття на
облік у ДІТ МВС, УОІ ГУМВС, УМВС.
2.7. Інспектор-кінолог: 2.7.1. Бере участь у розкритті злочину по "гарячих" слідах,
для чого: - веде пошук різних предметів і слідів (вихідних точок), від
яких можна застосувати розшукового собаку; - доводить до відома учасників слідчо-оперативної групи
інформацію про виявлення слідів з чітко виявленими особливостями
взуття, а також будь-яких предметів, що можуть мати значення для
розслідування злочину; - бере участь (з розшуковим собакою) в обстеженні місць
можливого перебування підозрюваних (підвалів, горищ, сховищ,
лісопосадок і ін.); - складає акт про застосування службово-розшукового собаки.
2.8. Остаточна частина: 2.8.1. Охорона місця пожежі знімається тільки за вказівкою
слідчого, але не раніше ніж до закінчення оформлення результатів
огляду в протоколах, актах, планах та схемах, а також вилучення
речових доказів. 2.8.2. Після закінчення огляду місця пожежі, а також
опитування потерпілих, учасників гасіння та очевидців про
обставини виникнення пожежі слідчий збирає членів СОГ з метою
підбиття підсумків. 2.8.3. Подальша робота членів СОГ щодо встановлення причини
пожежі та виявлення винних осіб у її виникненні здійснюється
відповідно до плану слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. 2.8.4. Про несвоєчасне направлення або неприбуття на місце
пожежі СОГ начальники органів Держпожнагляду МНС України, на
території обслуговування яких вона виникла, інформують начальників
ОВС для реагування та вжиття заходів щодо поліпшення цього
напрямку діяльності.
Перший заступник
начальника ГСУ МВС України В.Ф.Шевченко

Додаток 2
до Положення
про взаємодію органів
внутрішніх справ України
та Державного пожежного
нагляду МНС України
в попередженні, розкритті
та розслідуванні злочинів,
пов'язаних із пожежами

ПРОТОКОЛ
огляду місця події, пов'язаної з пожежею
місто (село) _________________________ " "_________200_ р.
Огляд розпочато: о __ год. __ хв.
Огляд закінчено: о__ годин.__ хв.
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
(звання, П.І.Б.) ________________________________________________________________,
отримавши повідомлення про _____________________________________,
(про що) _________________________________________________________________
прибув _________________________________________________________________
(назва населеного пункту, місцевості)
і за участю _____________________________________________________
(посади, звання, прізвища й ініціали
співробітників оперативних
_________________________________________________________________
і інших служб ОВС, прокуратури, експертів, фахівців ЕКЦ (ЕКВ),
органів ДПН та ВПЛ У(В)ПБ,
_________________________________________________________________
фахівця в галузі судової медицини
чи іншого лікаря, інспектора-кінолога,
_________________________________________________________________
а також інших осіб, що беруть участь в огляді)
_________________________________________________________________
у присутності понятих:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон),
яким у відповідності до ст.______ КПК України перед початком
огляду роз'яснені права робити зауваження з приводу проведених
дій, що підлягають занесенню до протоколу огляду, а також
обов'язок засвідчити факт, зміст і результати дій, при яких вони
були присутні; яким роз'яснені передбачені статтями _______________ КПК України: право робити з занесенням до
протоколу заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням
доказів; їх обов'язки - з'являтися за викликом: брати участь у
слідчих діях, використовуючи свої спеціальні знання і навички для
сприяння слідчому (особі, що проводить дізнання) у виявленні,
закріпленні і вилученні доказів; звертати увагу слідчого
(дізнавача) на обставини, пов'язані з виявленням, закріпленням і
вилученням доказів; давати пояснення з приводу виконуваних ним
дій, а також які попереджені про відповідальність за відмову чи
ухилення від виконання своїх обов'язків _________________________,
(підпис фахівця)
на підставі ст. ___ і в порядку, передбаченому ст.__ КПК України,
провів огляд ____________________________________________________ _________________________________________________________________
(об'єкт огляду, його точне місцезнаходження)
_________________________________________________________________ _____________________(_________)________________________(_______) _____________________(_________)________________________(_______)
(підписи понятих)
__________(_________)___________(__________)__________(_________) __________(_________)___________(__________)__________(________),
(підписи учасників огляду)
про що у відповідності до ст.____ КПК України склав цей протокол.
Огляд проводився в умовах ________________________________ погоди
(снігопад, похмурої, дощової,
сонячної і т.ін.)
при _________________________________________________ освітленні.
(штучному, природному)
Порядок здійснення огляду (потрібне підкреслити): від центру до
периферії; від периферії до центру; за годинниковою стрілкою;
проти годинникової стрілки.
ОГЛЯДОМ УСТАНОВЛЕНО:
1. Розташування об'єкта _________________________________________
(прив'язка до місцевості, _________________________________________________________________
будинків і споруд, _________________________________________________________________
орієнтація щодо сторін світу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Яку форму має об'єкт, його розміри (довжина, ширина,
висота) _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Взаємне розташування суміжних з ним об'єктів, будинків,
будівель ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Підступи і проїзди до об'єкта ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Результати огляду території, що оточує місце пожежі __________ _________________________________________________________________
(виявлені сліди підходу злочинців до об'єкта, _________________________________________________________________
транспортних засобів, предмети й інші речовинні докази тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
А. Результати загального огляду до ліквідації пожежі
Поняті попереджені, що огляд місця події починається з даного
моменту до ліквідації пожежі і їм необхідно стежити за
перерахованими нижче діями і явищами.
1. Явища, що спостерігаються при огляді:
1.1. Звідки і як поширюється вогонь, у яких місцях він найбільш
інтенсивний _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.2. Колір диму і полум'я на різних ділянках палаючого об'єкта
(який, де) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.3. Запахи, що відчуваються при пожежі (які, де) _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.4. Спалахи, удари і т.ін. (де) ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.5. Напрямок вітру (у т.ч. пориви, стабільність) _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Дії керівника гасіння пожежі (далі - КГП) та інших осіб з
гасіння пожежі _________________________________________________________________
(фіксуються команди КГП, які засоби пожежогасіння,
_________________________________________________________________
у якій послідовності й у яких місцях використовуються
при локалізації і гасінні пожежі)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Унесені в обстановку зміни:
3.1. Природні ___________________________________________________ _________________________________________________________________
(обвалення будівельних конструкцій, що вигорають, тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.2. За необхідності ____________________________________________ _________________________________________________________________
(збивання замків, розкриття дверей для подачі вогнегасних засобів _________________________________________________________________
усередину палаючого приміщення і т.ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.3. З необережності чи навмисно ________________________________ _________________________________________________________________
(якщо це відбулося, указати, ким саме)
Б. Результати загального огляду після ліквідації пожежі
1. Стан огородження території, запірних пристроїв (у т.ч.
наявність слідів злому, проникнення) ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Матеріал основних будівельних конструкцій (стін, даху, у т.ч.
спаленого чи неспаленого) _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Ступінь вогнестійкості об'єкта (за наявності цих даних) ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Характер, кількість, стан і розміщення пальних матеріалів,
були на ділянці пожежі _________________________________________________________________
(група горючості, здатність у визначених умовах
до тління чи активного полум'яного горіння,
_________________________________________________________________
схильність до самозаймання, властивість
вигорати невеликими ділянками і т.ін.;
_________________________________________________________________
як, у якому місці зберігалися матеріали,
чи застосовувалося пакування і т.ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Опис елементів обстановки по зовнішньому (внутрішньому)
периметру об'єкта (сторонах світу) ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Зовнішні ознаки спрямованості горіння _________________________________________________________________
(визначаються за характером пошкоджень, за станом залишків
будівельних конструкцій,
_________________________________________________________________
меблів і інших предметів)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Стан пожежного інвентарю, установок пожежної сигналізації й
автоматичного пожежогасіння _____________________________________ _________________________________________________________________
(псування, виведення з ладу й ін.)
8. Наявність ознак, властивих прямому удару блискавки ___________ _________________________________________________________________
(загоряння в найвищих і одночасно в
декількох місцях будинку (спорудження),
_________________________________________________________________
розплавлення металу чи утворення на ньому кольорів мінливості,
_________________________________________________________________
розщеплення дерева чи відділення від нього кори,
_________________________________________________________________
утворення тріщин на дерев'яних конструкціях,
розкришення цегли тощо)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Опис конструкцій, предметів, матеріалів, що піддавалися впливу
вогню і високої температури _____________________________________ _________________________________________________________________
(повні руйнування, обвалення, деформації й ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
10. Наявність нашарувань сажі на різних поверхнях _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Стан лакофарбового покриття (у т.ч. його колір у результаті
впливу вогню) ___________________________________________________ _________________________________________________________________
(фіксуються відомості про розподіл
зон термічного впливу за його інтенсивністю
_________________________________________________________________
(при термічному впливі покриття
починає темніти внаслідок розкладання і
_________________________________________________________________
обвуглення органічної частини)
_________________________________________________________________
12. Наявність слідів, характерних для високотемпературного
впливу __________________________________________________________
(обгоряння, прогари, оплавлення,
злитки металів, металізація поверхонь,
_________________________________________________________________
зміна кольору покриття, спучування
і відшарування покрить та інші розміри,
_________________________________________________________________
конфігурація, специфіка зломів, розшарування, оплавлення,
_________________________________________________________________
ступінь закопчення деталей, частин і фрагментів з такими слідами)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
13. Наявність на згорілому об'єкті однотипних сталевих
холоднодеформованих виробів (болтів, гайок, шурупів, гвинтів,
скоб, цвяхів тощо), холоднодеформованих труб, нетермообробленого
дроту і подібних виробів ________________________________________ _________________________________________________________________
(описується їх стан, сліди термічного
впливу, і вони при необхідності вилучаються)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
14. Опис проломів і зломів, виявлених знарядь злочину і слідів,
залишених ними, предметів, речовин і слідів, залишених злочинцем
(форма, розміри, розташування та інші особливості) ______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
15. Місце найбільш сильного вигоряння згорілих конструкцій ______ _________________________________________________________________
(указується точне місце його розташування)
_________________________________________________________________
(можна знайти за слідами горіння, закопчення,
деформації, відшарування захисного шару і т.ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
15.1. Глибина обвуглення дерев'яних конструкцій (у порівнянні з
іншими ушкодженими вогнем ділянками об'єкта) ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16. Виявлення ознак, що свідчать про можливе місце виникнення
пожежі:
16.1. У тому числі наявність у ньому:
16.1.1. Наскрізних прогарів _____________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.1.2. Глибокого обвуглювання (провуглювання) поверхонь _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.1.3. Дрібного чарункового малюнка обвуглених поверхонь з
утворенням попелу (з урахуванням наявності й числа обгорілих
предметів, вентиляції повітря і т.ін.) __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.2. Наявність:
16.2.1. На металевих конструкціях і спорудах:
16.2.1.1. Сильної деформації ____________________________________
16.2.1.2. Розплавлень і оплавлень окремих деталей _______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.2.1.3. Кольорів мінливості та окалини ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.2.2. На бетонних і цегляних конструкціях:
16.2.2.1. Змін нормального кольору й окопчень ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.2.2.2. Відшарувань зовнішнього шару (штукатурки чи захисного
шару), утворення тріщин, місцевих руйнувань _____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.3. Наявність слідів горіння у вигляді трикутника, повернутого
вершиною вниз, - "осередкового конуса" __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
16.4. Інші ознаки _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
17. Виявлення декількох не пов'язаних між собою осередків пожежі _________________________________________________________________
(указуються їхнє точне місце виявлення і взаємне розташування) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
18. Наявність (і опис) засобів підпалу і приладів, що могли
викликати загоряння, їх місцезнаходження і стан _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
В. Результати динамічного огляду (починається, як правило, з
місця розміщення передбачуваного вогнища пожежі; перед початком
розбирання і розчищення із застосуванням фото-, відеозйомки
фіксується вихідне положення конструкцій, що забираються,
предметів) 1) _________________________________________________________________
(здійснюється шляхом обстеження кожної ділянки
без пропусків, переміщуючись від периферії,
_________________________________________________________________
з мало пошкоджених пожежею ділянок до центру
(місць найбільш сильних руйнувань чи навпаки
_________________________________________________________________
(як правило, при повному знищенні об'єкта вогнем);
при цьому звертається увага і фіксуються
_________________________________________________________________
запахи, що відчуваються, незгорілі ділянки підлоги, сліди,
_________________________________________________________________
що повторюють конфігурацію устаткування
і предметів, які були в зоні горіння)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 1) Супроводжується розкриттям і розбиранням конструкцій, що
захаращують доступ до ділянок, які оглядалися більш детально,
пошаровим розбиранням, видаленням пожежного сміття, його
просіюванням, розчищенням підлог і т.ін., а також фотографуванням,
відеозйомкою.
У процесі огляду застосовувалися такі технічні засоби:
фотоапарат ________________________ з об'єктивом _______________,
фотоплівкою ___________________, чутливістю _____________________
при витримці __________________, діафрагма _____________________,
кінокамера ____________________ з кіноплівкою __________________,
відеокамера __________________ з відеоплівкою __________________,
диктофон (магнітофон) ___________ з магнітною стрічкою _________,
металошукач ___________, переносний газоаналізатор _____________,
набір індикаторних порошків _____________________________________
інше ____________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
При цьому зафіксовані (указати конкретні об'єкти зйомки): _______ _________________________________________________________________
(орієнтовною, оглядовою, вузловою і детальною зйомкою)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
З місця події вилучені: _________________________________________________________________
(зліпки, сліди пальців рук на дактилоплівці, предмети,
_________________________________________________________________
матеріали, проби, змиви й інше
з указівкою способу упакування вилученого)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Вилучене з місця події завірено підписами понятих і учасників
огляду й опечатано печаткою _____________________________________
(орган внутрішніх справ)
У процесі огляду складені й залучені до протоколу: _________________________________________________________________
(плани, схеми, креслення, ескізи й ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Протокол прочитаний уголос ______________________________________
(ким)
Заяви і зауваження осіб, що брали участь в огляді, з приводу
порядку проведення огляду і складання протоколу _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Записано вірно
Поняті: _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи осіб, що були присутні при огляді: ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи учасників огляду: _________________________ _________________________ _________________________
Фахівці: _________________________ _________________________ _________________________
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
( )
Продовження протоколу огляду
місця події
(зі слідами пожежі)
від "___"________ 200_ р.
ОГЛЯД ПОШКОДЖЕНОГО (ЗНИЩЕНОГО) ВОГНЕМ
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
1. Належність транспортного засобу (якщо встановлена) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Марка, модель ________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Колір ________________________________________________________
4. Рік випуску __________________________________________________
5. Шасі N _______________________________________________________
6. Двигун N _____________________________________________________
7. Державний номерний знак ______________________________________
8. Показання спідометра _________________________________________
9. Наявність (відсутність) палива в бензобаку____________________
10. Зовнішні ушкодження (кузова, коліс, дверей, капота) _________ _________________________________________________________________
(указати місце, напрямок, розміри, характер ушкодження) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
У тому числі:
10.1. Механічні _________________________________________________ _________________________________________________________________
(сліди насильницького розкриття дверей,
багажника, кузова, бензобака)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
10.2. Термічні __________________________________________________
10.2.1. Ступінь термічних ушкоджень лакофарбового покриття
кузова 1) _________________________________________________________________
(сліди відпалення й окопчения конструктивних елементів,
________________________________________________________________
оплавлення стекол, деформації кузова)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 1) При горінні розлитого під автомобілем палива обгорання
кузова буде порівняно рівномірним за висотою, тоді як при
"природному" вигорянні тільки вмісту автомобіля низ кузова і двері
зовні можуть зберегти залишки лакофарбового покриття.
11. Наявність осередкових ознак:
11.1. Зовні транспортного засобу 2)______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 2) Осередкові ознаки можуть утворитися не тільки в результаті
горіння розлитої під автомобілем чи налитої в салон
легкозаймистої рідини, але і внаслідок вигоряння запасу палива
(наприклад, при поступовому вигорянні бензину з паливного бака
автомобіля).
11.2. Усередині транспортного засобу ____________________________ _________________________________________________________________
(нашарування кіптяви на внутрішніх поверхнях вікон салону
_________________________________________________________________
(у тому числі на залишках скла,
у розтрісканому чи переплавленому стані)
________________________________________________________________
за умови, що двері були закриті, стекла
не розбиті і не прибрані перед пожежею)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12. Огляд моторного відсіку:
12.1. Стан:
12.1.1. Двигуна _________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12.1.2. Акумулятора _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12.1.3. Системи подачі палива ___________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12.1.4. Стартера ________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
12.1.5. Електропроводки 3)_______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 3) При огляді залишків проводів доцільно керуватися
принциповою і монтажною схемами електроустаткування автомобіля,
відзначаючи на них місця виявлення обривів, обгоряння ізоляції та
оплавлень жил проводів, характерних для короткого замикання і
термічного впливу пожежі.
13. Сліди, предмети, речовини, виявлені при огляді ______________ _________________________________________________________________
(відбитки пальців і взуття, сліди крові,
залишки легкозаймистих і пальних рідин,
_________________________________________________________________
вибухових і інших речовин:
сліди ковзання, їхнє точне розташування,
_________________________________________________________________
напрямок, розміри і характер)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Протокол прочитаний уголос ______________________________________
(ким)
Заяви і зауваження осіб, що брали участь в огляді, з приводу
порядку проведення огляду і складання протоколу _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Записано вірно
Поняті: _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи осіб, що були присутні при огляді: ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи учасників огляду: _________________________ _________________________ _________________________
Фахівці: _________________________ _________________________ _________________________
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
( )
Продовження протоколу огляду
місця події
(зі слідами пожежі)
від "__"________ 200_ р.
ОГЛЯД ДОМОВОЛОДІННЯ (ІНШОГО ЖИТЛА) 1):
1. Наявність слідів взуття, транспортних засобів, злому перешкод
і інших слідів проникнення сторонніх ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Стан дверних замків та засувів _______________________________ _________________________________________________________________
(виявлені в дверях замки вилучаються
для подальшого дослідження з метою встановлення
_________________________________________________________________
факту яких-небудь механічних порушень у їхньому механізмі,
_________________________________________________________________
спроб відкривання сторонніми ключами чи пристосуваннями)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Результати обстеження вікон і дверей _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.1. Стан засклення вікон та інших конструкцій 1, 2)_____________ _________________________________________________________________
(наявність шару кіптяви (з якої сторони та її
щільність) на поверхні скла та ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 1) Доцільно робити від периферії до центру. 2) Проводиться з метою виявлення ознак їхнього насильницького
пошкодження (розбивання чи видавлювання скла, виламування стулок),
за допомогою яких засобів, з якого боку це зроблено, зовні чи
зсередини.
4. Наявність у місцях вигоряння дерев'яних несучих балок,
каркасів і будівельних ферм, настилів підлог і т.ін. - цвяхів,
болтів, кріпильних скоб тощо ____________________________________
(їх скупчення може вказувати
на ознаки можливого місця виникнення пожежі) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Стан підлоги згорілого (пошкодженого вогнем) приміщення 3) ___ _________________________________________________________________
(описуються сліди горіння на ліжку,
дивані, кріслі, меблевій тумбі,
_________________________________________________________________
де стояли телевізор чи інший радіотехнічний пристрій,
електронагрівальний прилад,
_________________________________________________________________
а також на прилеглих до згорілих предметів інтер'єру стінах) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 3) Фіксується наявність: різних предметів, що раніше були на
стелі і стінах приміщення, слідів після очищення підлоги,
відбитків, що утворилися в результаті поверхневого обгорання,
нашарування сажі чи зміни кольору поверхні при термічному впливі,
локальних обгорянь і наскрізних прогарів (при їх виявленні зробити
відбір проб для дослідження з метою визначення виду речовини, що
горіла, з рівнів, розташованих під місцем горіння) і ін.
6. Стан меблів: 4)_______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
--------------- 4) Описується для встановлення місця розташування осередку
пожежі шляхом порівняння ступеня ушкодження предметів інтер'єру,
що мають, як правило, однакові пожежонебезпечні властивості.
7. Стан опалення
7.1. Опалювальні печі:
7.1.1. Наявність (відсутність) передтопкового листа, його
розміри, матеріал _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.1.2. Огляд витягнутого з печі її вмісту (переконавшись, що в
топці немає вогню) ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.1.3. Наявність (відсутність) при зовнішньому огляді тріщин,
несправностей пічних розділок (відступок) _______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.1.4. Положення засувок у димоході і топкових дверцят __________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.1.5. Стан паливника і наявність у ньому золи і будь-яких
предметів _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.1.6. Стан димоходу, балки перекриття, що проходила
безпосередньо через його цегельну кладку 5) _____________________ _________________________________________________________________
(якщо горіла сажа, то внутрішні стінки димоходу
будуть покриті яскраво-сірим зольним нальотом,
_________________________________________________________________
у протилежному разі наліт буде чорним,
обумовленим кольором сажі)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 5) Печі і димоходи оглядаються зовні і зсередини (в
останньому випадку - із застосуванням дзеркала, що дає змогу
побачити світло, яке надходить ззовні через щілини в кладці).
7.2. Пристрої для приготування їжі:
7.2.1. Гасові прилади:
7.2.1.1. Наявність окалини і деформацій _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2.1.2. Наявність і розмір гноту _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2.1.3. Положення робочих органів ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2.1.4. Міцність з'єднань пальника і гасового бачка ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2.2. Газові плити і їхнє устаткування
7.2.2.1. Положення кранів газової плити і відсічного крана подачі
газу з магістрального газопроводу (у т.ч. положення прапорця
клапана подачі газу на редукторі) _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2.2.2. Стан вузла стикування редуктора з балоном, трубки подачі
газу від редуктора до плити, кранів і пальників плити ___________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8. Стан елементів електроустановки:
8.1. Наявність на залишках струмоведучих жил проводів і кабелів
слідів впливу електричної дуги:
8.1.1. Кулясті чи краплеподібні оплавлення ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8.1.2. Оплавлення у вигляді косого зрізу чи кратероподібні
вигоряння _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8.1.3. Множинні кулясті напливи на поверхні провідника, крихкий
злам на торці провідника з характерним металевим блиском ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9. Наявність термічних і інших ушкоджень на залишках ізоляції на
жилах ___________________________________________________________
10. Наявність на об'єкті захисту від блискавки, відповідність
його відповідним вимогам до виникнення пожежі ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Протокол прочитаний уголос ______________________________________
(ким)
Заяви і зауваження осіб, що брали участь в огляді, з приводу
порядку проведення огляду і складання протоколу _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Записано вірно
Поняті: _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи осіб, що були присутні при огляді: ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи учасників огляду: _________________________ _________________________ _________________________
Фахівці: _________________________ _________________________ _________________________
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
( )
Продовження протоколу огляду
місця події
(зі слідами пожежі)
від "___"________ 200_ р.
ОГЛЯД ЗНИЩЕНОГО (ПОШКОДЖЕНОГО) ЛІСОВОГО МАСИВУ
1. Призначення лісового масиву, окремих лісових угідь і ділянок,
що прилягають до них (зі слів представника лісгоспу) ____________ _________________________________________________________________
(господарське, культурне й ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Порядок огляду (потрібне підкреслити): від центру до
периферії; від периферії до центру; за годинниковою стрілкою;
проти годинникової стрілки.
3. Вихідна точка огляду _________________________________________ _________________________________________________________________
(село, дорога, лінія електропередачі, тригонометричний знак,
_________________________________________________________________
озеро, закрут ріки, струмок, гора, валун та ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Огляд і фіксація обстановки місця, що спостерігається, події,
у тому числі з повітря (при використанні літака чи вертольота)___ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
У тому числі наявність:
4.1. Слідів стоянок туристів, заготівників, грибників, рибалок,
мисливців _________________________________________________________________
(загублені особисті речі, сліди взуття
і транспортних засобів, залишки бляшаного
і скляного посуду
_________________________________________________________________
зі слідами пальців рук, стріляні гільзи,
пижі від мисливських патронів і ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. У лісовому масиві і на ґрунті слідів пролитої легкозаймистої
рідини (автомобільного й іншого палива) _________________________ _________________________________________________________________
(указати точне місце їхнього виявлення і вилучення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.3. Ознак, властивих прямому удару блискавки _________________________________________________________________
(глибокі ями на ґрунті, розщеплення дерева уздовж
волокон чи відділення від нього кори,
_________________________________________________________________
розколювання на частини каменів і ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.4. Ознак осередку пожеж 1):
4.4.1. З тильної кромки пожежі (якщо вітер не змінював
напрямку) _______________________________________________________ _________________________________________________________________
(може бути виявлений вздовж смуги відводу
залізниці, у місцях проведення косовиць і інших
_________________________________________________________________
сільськогосподарських робіт,
уздовж лінії електропередач, місцях,
_________________________________________________________________
що використовуються для відпочинку та риболовлі, та ін.)
_________________________________________________________________
--------------- 1) Слід мати на увазі, що в районі осередку пожежі великі
дерева можуть мати незначні ушкодження з підвітряного боку; тільки
при зміні вітру верхова пожежа може перекинутися в район вогнища і
пошкодити великі дерева.
5. Огляд будівель, розташованих у межах вигорілої площі _________________________________________________________________
(не виключено, що пожежа могла початися всередині цієї будівлі і
_________________________________________________________________
потім перекинутися на рослинність) __________________________________________________________________
6. Наявність на деревах і іншій рослинності слідів різання,
пиляння і сколювання ____________________________________________ _________________________________________________________________
(вилучаються для дослідження зразки зрубаних,
спиляних чи позначених насічками дерев,
_________________________________________________________________
а також пнів і гілок, що частково обгоріли
в багатті, виявлені при огляді зони осередку пожежі)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Протокол прочитаний уголос ______________________________________
(ким)
Заяви і зауваження осіб, що брали участь в огляді, з приводу
порядку проведення огляду і складання протоколу _________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Записано вірно
Поняті: _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи осіб, що були присутні при огляді: ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи учасників огляду: _________________________ _________________________ _________________________
Фахівці: _________________________ _________________________ _________________________
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
( )
Продовження протоколу огляду
місця події
(зі слідами пожежі)
від "___"_______ 200_ р.
ОГЛЯД ВИРОБНИЧОГО ПРИМІЩЕННЯ
1. Архітектурно-планувальні дані:
1.1. Число поверхів ______, під'їздів ______, воріт _____________
1.2 Особливості будинку _________________________________________ _________________________________________________________________
(наявність підвальних, технічних, горищних і інших приміщень
_________________________________________________________________
спеціального призначення (у т.ч. комерційних) _________________________________________________________________
1.3. Матеріали будівельних конструкцій:
1.3.1. Стін _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.3.2. Перекриттів ______________________________________________
1.3.3. Перегородок ______________________________________________
1.3.4. Сходових маршів __________________________________________
1.3.5. Дахів (з указівкою матеріалу покрівлі) ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.3.6. Огороджень _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.4. Умови газообміну ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.5. Наявність зовнішнього чи вбудованого ліфтового
устаткування ____________________________________________________ _________________________________________________________________
(кількість кабін, тип дверей, матеріал кабін
і огороджень ліфтових шахт)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.6. Можливі шляхи поширення пожежі _____________________________ _________________________________________________________________
(наявність технологічних прорізів, систем вентиляції) -----------------------------------------------------------------
2. Зовнішнє електроустаткування:
2.1. Увідно-розподільчий пристрій _______________________________ _________________________________________________________________
(стан проводів і кабелів, апаратів електрозахисту й ін.) _________________________________________________________________
2.2. Магістральні стояки з поверховими щитками __________________ _________________________________________________________________
(стан проводів і кабелів, апаратів електрозахисту та ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.3. Силове живлення ліфтів _____________________________________ _________________________________________________________________
(стан проводів і кабелів, апаратів електрозахисту й ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2.4. Лінії освітлення сходової клітки і технічних приміщень _____ _________________________________________________________________
(стан проводів і кабелів, апаратів електрозахисту й ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Інженерне устаткування:
3.1. Наявність електротехнічного устаткування ___________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
У тому числі:
3.1.1. Його стан і працездатність _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.1.2. Наявність силової електропроводки та її призначення ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.2. Наявність газотехнічного устаткування ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.3. Наявність технологічного устаткування ______________________ _________________________________________________________________
(його призначення і спосіб приведення в дію)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.4. Наявність виробів, речовин і матеріалів (у тому числі тих,
що використовуються у технологічному процесі), що становлять
особливу небезпеку _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5. Наявність і працездатність протипожежних систем:
3.5.1. Внутрішній протипожежний водопровід ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5.2. Охоронна, охоронно-пожежна і пожежна сигналізація ________ _________________________________________________________________
(тип датчиків і приймальних станцій)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3.5.3. Система пожежогасіння ____________________________________ _________________________________________________________________
(вид речовини)
_________________________________________________________________
3.5.4.Система димовидалення ----------------------------------------------------------------- (спосіб приведення в дію) _________________________________________________________________
4. Зовнішній огляд будинку (по периметру):
4.1. Стан стін, перекриттів, засклення вікон ____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(обвалення, окопчення й ін.)
4.2. Стан електро- і газових уведень у будинок __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.3. Електропідстанція, що обслуговує будинок, розташована ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.4. Наявність слідів гасіння пожежі навколо будинку ____________ _________________________________________________________________
(викинуті предмети, завалені конструкції,
сліди біля входу в під'їзд до будинку й ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Внутрішній огляд будинку:
5.1. Сходові клітки _____________________________________________ _________________________________________________________________
(задимленість, обгоряння й окопчення огороджень,
наявність сторонніх предметів, ознак
_________________________________________________________________
зосередженого горіння, ознак
застосування засобів пожежогасіння)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5.2. Ліфтове господарство _______________________________________ _________________________________________________________________
(кількість і тип ліфтів у під'їзді, стан ліфтових
кабін, стан огороджень і дверей ліфтових шахт,
_________________________________________________________________
приводного двигуна й апаратів керування
його роботою, наявність ушкоджень)
_________________________________________________________________
(спосіб приведення в дію)
5.3. Вентиляційне устаткування __________________________________ _________________________________________________________________
(стан, працездатність, наявність ушкоджень)
_________________________________________________________________
(спосіб приведення в дію)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Огляд приміщення в будинку 1):
--------------- 1) Основним завданням є установлення комплексу слідів і
ознак, що дає змогу зробити попередній висновок про те, де, у
якому місці почалася пожежа, як це відбулося.
6.1. Наявність слідів злому перешкод та інших слідів проникнення
сторонніх _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6.2. Стан дверних замків і засувів ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(виявлені в дверях замки вилучаються для подальшого
дослідження з метою встановлення факту
_________________________________________________________________
будь-яких механічних порушень у їх механізмі,
_________________________________________________________________
спроб відкривання сторонніми ключами чи пристосуваннями)
_________________________________________________________________
6.3. Результати обстеження вікон і дверей 2)_____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 2) Проводиться з метою виявлення ознак їх насильницького
ушкодження (розбивання чи видавлювання скла, виламування стулок),
за допомогою яких засобів, з якого боку це зроблено, зовні чи
зсередини.
6.3.1. Стан засклення вікон і інших конструкцій _________________ _________________________________________________________________
(наявність шару кіптяви на поверхні скла та ін.)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7. Внутрішній огляд приміщень:
7.1. Наявність у місцях вигоряння дерев'яних несучих балок,
каркасів і будівельних ферм, настилів підлог і т.ін. - цвяхів,
болтів, кріпильних скоб _________________________________________________________________
(їх скупчення може вказувати на ознаки
можливого місця виникнення пожежі)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
7.2. Стан підлоги згорілого (ушкодженого вогнем) приміщення 3) __ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 3) Фіксується наявність: різних предметів, що раніше висіли
на стелі і стінах приміщення, слідів після очищення підлоги,
відбитків, що утворилися в результаті поверхневого обгорання,
нашарування сажі чи зміни кольору поверхні при термічному впливі,
локальних обгорань і наскрізних прогарів (при їх виявленні зробити
відбір проб для дослідження з метою визначення виду речовини, яка
горіла, з рівнів, розташованих під місцем горіння) і ін.
8. Стан апаратів електрозахисту (автоматичних вимикачів і плавких
запобіжників):
8.1. Марка автоматичного вимикача, у якому положенні він
перебуває _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8.2. Положення важеля керування _________________________________ _________________________________________________________________
8.3. Стан корпусу і приєднаних кабельних виробів _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
8.4. Стан плавких запобіжників _________________________________________________________________
(наявність слідів оплавлення плавкої вставки й ін.) _________________________________________________________________
9. Стан елементів електроустановки:
9.1. Наявність на залишках струмоведучих жил проводів і кабелів
слідів впливу електричної дуги:
9.1.1. Кулясті чи краплеподібні оплавлення ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9.1.2. Оплавлення у вигляді косого зрізу чи кратероподібного
вигоряння _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
9.1.3. Множинні кулясті напливи на поверхні провідника, крихкий
злам на торці провідника з характерним металевим блиском 4) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
--------------- 4) Мета їх огляду полягає у визначенні відповідності за своїми
характеристиками вимогам Правил пристрою електроустановок (ППЕ) і
можливості відключити ділянки електроустановки при виникненні
аварійного режиму роботи (їх доцільно вилучити для подальшого
дослідження).
9.2. Наявність термічних і інших ушкоджень на залишках ізоляції
на жилах _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
10. Наявність на об'єкті захисту від блискавки, відповідність
його відповідним вимогам ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Записано вірно
Поняті: _________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи осіб, що були присутні при огляді: ______________________ _________________________________________________________________
Підписи учасників огляду: _________________________ _________________________ _________________________
Фахівці: _________________________ _________________________ _________________________
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
( )
Продовження протоколу огляду
місця події,
пов'язаного з пожежею,
від "__"_____ 200_ р.
ОГЛЯД ТОРГОВОГО (СКЛАДСЬКОГО) ПРИМІЩЕННЯ 1)
1. У стадії динамічного огляду 2)
--------------- 1) У тих випадках, коли пожежа відбулася у місці збереження
бухгалтерських документів, а також за наявності даних про можливе
здійснення підпалу огляд доцільно починати від центру до
периферії. 2) На підставі динамічного огляду складається уточнений план
об'єкта, у якому вказуються товарно-матеріальні цінності, що
зберігалися, перелік їх залишків у штучному і ваговому вимірі щодо
кожного найменування: до протоколу огляду додається уточнений план
розміщення товарно-матеріальних цінностей і перелік їх залишків,
фотографії, фонограми і т.ін.
1.1. Фіксація кількості залишків товарно-матеріальних цінностей,
їх обсягу, займаної площі _______________________________________ _________________________________________________________________
(після видалення пожежного сміття,
розкриття і розробки конструкцій;
_________________________________________________________________
при цьому проводяться виміри, відео- та фотозйомка)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.2. Дані про кількість відібраних зразків залишків
товарно-матеріальних цінностей __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Опис виявлених бухгалтерських та інших документів, чорнових
записів _________________________________________________________________
(з указівкою місця виявлення і їх стану,
наявності слідів впливу вогню та ін.) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Стан місць збереження фінансової, бухгалтерської й іншої
документації, коштів і цінних паперів (сейфів, металевих і
дерев'яних шаф, робочих столів і ін.) ___________________________
_________________________________________________________________
(наявність слідів злому замків і запірних
пристроїв, висунутих шухляд столів, безладдя та інше) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Записано вірно
Поняті: _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи осіб, що були присутні при огляді: ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи учасників огляду: _________________________ _________________________ _________________________
Фахівці: _________________________ _________________________ _________________________
Слідчий (дізнавач) ______________________________________________
( )
Перший заступник начальника
ГСУ МВС України В.Ф.Шевченко

Додаток 3
до Положення
про взаємодію органів
внутрішніх справ України
та Державного пожежного
нагляду МНС України в
попередженні, розкритті
та розслідуванні злочинів,
пов'язаних із пожежами

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
методів та відповідних технічних засобів,
рекомендованих для проведення
пожежно-технічних досліджень

------------------------------------------------------------------ |N |Призначення й назва | Назви приладів, обладнання | |з/п | методу | | |----+--------------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | 1. Виявлення осередкових ознак | |----------------------------------------------------------------| |1.1 |Огляд місця пожежі |- Автомобіль-лабораторія | | | |- Комплект "Валіза пожежного ВП-2" | | | |- Оптико-електронний пірометр типу | | | | "Смотрич", інфрачервоний термометр | | | |- Портативний комп'ютер | | | |- Портативний принтер | | | |- Цифровий фотоапарат | | | |- Відеокамера | | | |- Контейнери тефлонові | | | | для відбирання проб | |----+--------------------+--------------------------------------| |1.2 |Ультразвуковий |- Прилад "Ультратерм" у комплекті з | | |метод дослідження | перетворювачами та дистанційною | | |бетонних | штангою (або УК-10ПМ) | | |конструкцій | | |----+--------------------+--------------------------------------| |1.3 |Метод вимірювання |- Мікропрес гідравлічний | | |електроопору |- Електропіч для сушіння проб | | |обвугленої деревини | вугілля 10 | | | |- Омметр (реєстрація до 10 Ом) | | | | типу М1101 | | | |- Ваги лабораторні (точність до 1 мг) | | | |- Сито з вічком 250 мкм | | | |- Ексикатор | | | |- Ступка фарфорова з пестиком | | | |- Бюкси фарфорові | |----+--------------------+--------------------------------------| |1.4 |Метод дослідження |- Бюретка 6-5-2 місткістю 5 мл, | | |сталевих виробів | ГОСТ 29251-91 | | |комплексонометричним|- Колба для титрування Кн-2-250 | | |титруванням | ТХС, містк. 250 мл, ГОСТ 25336-82 | | | |- Піпетка на 1 мл 1-1-1, ГОСТ 29251-91| | | |- Ваги аналітичні ВЛР-200, | | | | ГОСТ 24104-88 | | | | мірна колба 1-20-1, містк. 200 мл, | | | | ГОСТ 1770-74 | |----+--------------------+--------------------------------------| |1.5 |Метод дослідження |- Структуроскоп магнітний | | |сталевих та | мікропроцесорний КРМ-Ц-К3 | | |чавунних виробів і |- Прилад індуктивний "Вихор" | | |конструкцій | | | |методами: | | | |- магнітним | | | |- індуктивним | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Виявлення можливої причетності речовин, матеріалів і | | обладнання до виникнення пожеж | |----------------------------------------------------------------| |2.1 |Метод |- Прилад ОТМ | | |експериментального |- Прилад для реєстрації | | |визначення групи | температури в діапазоні | | |важкогорючих і | від 0 до 800 град. C, | | |горючих твердих | класу точності не нижче 0,5, типу | | |речовин і | КСП-4 | | |матеріалів |- Термоелектричний перетворювач | | | |- Ваги лабораторні з найбільшою межею | | | | зважування 500 г, | | | | похибкою вимірювання | | | | не більше 0,5 | | | |- Ротаметр | | | |- Газовий балон 5 л | | | |- Редуктор до газового балона | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.2 |Метод |- Прилад ОТП | | |експериментального |- Прилад для реєстрації | | |визначення | температури в діапазоні від | | |температури | 0 до 800 град. C, класу точності | | |займання | не нижче 0,5, типу КСП-4 | | |твердих речовин і |- Термоелектричні перетворювачі | | |матеріалів |- Секундомір | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.3 |Метод |- Відкритий тигль | | |експериментального |- Закритий тигль | | |визначення |- Прилад для реєстрації | | |температури спалаху | температури в діапазоні | | | | від 0 до 800 град. C, класу | | | | точності не нижче 0,5, типу КСП-4 | | | |- Термоелектричні перетворювачі | | | |- Секундомір | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.4 |Метод люмінесценції |- Ультрафіолетовий освітлювач ОЛД-41 | | | | або "Спектр-К" | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.5 |Метод газового |- Газоаналізатор - 102-ФА-01М | | |аналізу | або прилад "Коліон" (для | | | | використання на місці пожежі) | | | |- Газоаналізатор УГ-2 (для | | | | використання у лабораторних та | | | | пристосованих умовах) | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.6 |Метод газової |- Газовий хроматограф типу HP 6890 або| | |хроматографії | Star-3800 | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.7 |Метод |- Установка електрохімічного | | |металографічного | полірування "Шліф-2ТМ" | | |аналізу | або шліфувальний верстат | | | | та стереомікроскоп типу Stemi-2000 | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.8 |Метод |- Рентгенодифракційна установка | | |рентгеноструктурного| РДУ-02 "Фарад" | | |аналізу | | |----+--------------------+--------------------------------------| |2.9 |Метод електричних |- Стенд електрика | | |вимірювань |- Комбінований прилад типу Ц-4315 | |----------------------------------------------------------------| | 3. Проведення пожежно-технічних експертиз | |----------------------------------------------------------------| |3.1 |Метод комп'ютерного |- ПЕВМ відповідного рівня | | |моделювання, |- Сканер | | |обробки відео-, |- Кольоровий принтер | | |фото- та графічних |- Відеомагнітофон з | | |зображень | телевізором | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник начальника
ГСУ МВС України В.Ф.Шевченковгору