Документ z0826-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2015. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.06.2015  № 322


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2015 р.
за № 826/27271

Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 01 червня 2007 року № 769, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2007 року за № 679/13946 (далі - Положення), такі зміни:

1) у тексті Положення та додатках до нього абревіатуру «НКРЗ» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

2) у главі 1:

у пункті 1.1 слова та цифри «Положення про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 971» замінити словами та цифрами «Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067»;

у пункті 1.2:

в абзаці другому слова «Національна комісія з питань регулювання зв’язку України (далі - НКРЗ)» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ)»;

в абзаці дванадцятому слова «Державна інспекція зв’язку (далі - ДІЗ)» замінити абревіатурою «НКРЗІ»;

у пункті 1.4:

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятнадцятим;

абзац п’ятнадцятий виключити;

3) підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.1.4, 2.1.5 вважати відповідно підпунктами 2.1.3, 2.1.4;

4) у пункті 3.5 глави 3 речення «Копія рішення надсилається до спеціалізованої установи.» виключити;

5) у главі 4:

у пункті 4.4 речення «Копія рішення про скасування надсилається до спеціалізованої установи.» виключити;

пункт 4.8 виключити;

6) у пункті 5.6 глави 5 речення «Копія рішення надсилається до спеціалізованої установи.» виключити;

7) підпункт 7.3.3 пункту 7.3 глави 7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.3.4-7.3.7 вважати відповідно підпунктами 7.3.3-7.3.6;

8) у главі 8:

у пункті 8.2 речення «Копія рішення надсилається до спеціалізованої установи.» виключити;

у пункті 8.9 речення «Копія дозволу надсилається до спеціалізованої установи.» виключити;

9) главу 9 виключити.

У зв’язку з цим глави 10, 11 вважати відповідно главами 9, 10;

10) у пункті 10.3 глави 10 речення «Копія рішення надсилається до спеціалізованої установи.» виключити;

11) у додатку 1 слова «Національна комісія з питань регулювання зв’язку України» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,»;

12) додатки 7-9 виключити.

2. Департаменту зв’язку спільно з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з 01 жовтня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниЮ.О. Терентьєв


К.М. Ляпінавгору