Документ z0826-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.08.2007, підстава - z0899-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
11.07.2005 N 402
( z0820-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за N 826/11106
{ Положення втратило чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки
N 605 ( z0899-07 ) від 13.07.2007 }
ПОЛОЖЕННЯ
про нагородження Почесною грамотою
Міністерства освіти і науки України

1. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
(далі - Почесна грамота) відзначаються громадяни України,
колективи навчальних закладів та установ освіти, наукових установ
і організацій за заслуги в реалізації державної політики в галузі
національної освіти, навчанні і вихованні підростаючого покоління,
багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку
висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну
науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів
навчання і виховання молоді, підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів, забезпеченні суспільного виробництва
висококваліфікованими працівниками, значні досягнення у
фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, вирішення
найважливіших наукових проблем, вагомі успіхи у створенні
новітньої техніки та впровадженні у виробництво сучасних
наукоємних технологій, активну громадську діяльність. Нагороджені Почесною грамотою знову можуть бути удостоєні
цієї ж нагороди за нові заслуги, але не раніше ніж через три роки.
2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і
науки України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій, Академія
педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і
науки України, вищі навчальні заклади та наукові установи. До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні
заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про
нагородження.
3. Клопотання про нагородження Почесною грамотою перед вищим
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де
працюють особи, або їх колегіальними органами управління.
Висунення кандидатур здійснюється гласно.
4. Нагородження Почесною грамотою здійснюється наказом
Міністерства освіти і науки України.
5. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій
обстановці, як правило, Міністром освіти і науки України або за
його дорученням Міністром освіти Автономної Республіки Крим,
начальниками управлінь освіти і науки обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій і районних
(міських) відділів освіти.
6. Про нагородження Почесною грамотою у трудовій книжці
нагородженого робиться відповідний запис.
Директор департаменту
кадрової роботи В.Т.Биковськийвгору