Документ z0815-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.08.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2005 N 357
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за N 815/11095

Про внесення змін до наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 25.09.2000 N 226

Відповідно до статті 16 Закону України "Про трансплантацію
органів та інших анатомічних матеріалів людині" ( 1007-14 ) та з
метою затвердження нормативно-правових документів з питань
трансплантації Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції щодо вилучення анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2000 N 226
( z0699-00 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
11.10.2000 за N 699/4920, такі зміни: Пункт 3 викласти в новій редакції: "Вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів для виготовлення біоімплантатів у донора-трупа
проводиться за умови, якщо отримана письмова згода відповідно до
Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині" ( 1007-14 ) та/або Закону України "Про
поховання та похоронну справу" ( 1002-15 ), форма якої додається
(додаток 1)". Пункт 9 викласти в новій редакції: "Вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів і
фрагментів у донора-трупа для виготовлення біоімплантатів
оформлюється спеціальним Актом про вилучення анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа, форма якого
додається (додаток 2)".
2. Доповнити Інструкцію щодо вилучення анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа ( z0699-00 )
додатками 1 та 2 такого змісту:
"Додаток 1
до Інструкції щодо вилучення
анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів
та фрагментів у донора-трупа

ЗГОДА
на взяття анатомічних утворень, тканин,
їх компонентів та фрагментів

Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
що проживаю за адресою: _________________________________________________________________,
як дієздатна особа, усвідомлюючи значення своїх дій і діючи
добровільно без матеріального спонукання та примусу, даю згоду на
вилучення у __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові померлого)
мого(моєї) _______________________________________ анатомічних
(ступінь родинних відносин померлого)
матеріалів - анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів з метою виготовлення біоімплантатів, необхідних для
надання медичної допомоги хворим у закладах охорони здоров'я. Я проінформований(на), що взяття анатомічних матеріалів
померлого проводиться відповідно до Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів
людині" (стаття 16) та Закону України "Про поховання та похоронну
справу" (стаття 6).
Згоду отримав _______________________________ _____________________________
(ступінь родинних відносин (прізвище, ім'я, по батькові)
особи, яка дала згоду) _____________________________ _______________________________ (заклад охорони здоров'я,
(підпис особи, яка дала згоду) посада)
"___" ______________ 200__ р. _____________________________
(підпис)
У разі відсутності в донора-трупа "___" ______________ 200__ р.
родичів, визначених у статті 16
Закону України "Про трансплантацію
органів та інших анатомічних
матеріалів людині", згода
отримується в особи, визначеної
в статті 6 Закону України
"Про поховання та похоронну
справу" _______________________________
(підпис іншої особи, яка взяла
на себе зобов'язання поховати
померлого та має відповідне
свідоцтво про смерть)
"___" _______________ 200__ р.

Додаток 2
до Інструкції щодо вилучення
анатомічних утворень,
тканин, їх компонентів
та фрагментів у донора-трупа

АКТ
про вилучення N ____
анатомічних утворень, тканин, їх компонентів
та фрагментів у донора-трупа

------------------------------------------------------------------ |Акт судово-медичного | |дослідження /експертизи*/ патолого-анатомічного розтину | |померлого N | |----------------------------------------------------------------| |Вік (повних років) донора-трупа | |----------------------------------------------------------------| |Дата судово-медичного | |дослідження/експертизи*/ патолого-анатомічного розтину померлого| |----------------------------------------------------------------| |Дата вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та | |фрагментів | |----------------------------------------------------------------| |Анатомічні утворення, тканини, їх компоненти та фрагменти, які | |були вилучені: | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |I. М'ЯКІ ТКАНИНИ Кількість Кількість| | (шт.) (шт.) | |----------------------------------------------------------------| |1. Тверда мозкова оболонка | |24. Фрагмент діафіза | | | | |ліктьової кістки | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |2. Перикард | |25. Фрагмент діафіза | | | | |променевої кістки | | |--------------------------------+---------------------------+---| |II. ТКАНИНИ ОПОРНО-РУХОВОГО |26. Гребінь клубової кістки| | |АПАРАТУ | | | |--------------------------------+---------------------------+---| |1. Скронева фасція | |27. Фрагмент крила клубової| | | | |кістки | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |2. Широка фасція стегна | |28. Фрагменти ребер | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |3. Сухожилок | |29. Реберний хрящ | | |великогомілкового м'яза | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |4. Сухожилок довгого | |30. Тіло хребця | | |долоневого м'яза | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |5. Сухожилок інших м'язів | |31. Колінний суглоб | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |6. Блок надколінка з його | |32. Плечовий суглоб | | |власною зв'язкою та блоком | | | | |великої стегнової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |7. Блок п'яткової кістки з | |33. Фрагмент нижньої щелепи| | |фрагментом ахіллового | | | | |сухожилка | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |8. Надколінок | |34. Фаланги пальців, кістки| | | | |ступні і кисті | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |9. Головка стегнової кістки | |35. Фрагмент кісток | | | | |поверхні черепа | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |10. Фрагмент діафіза | |36. Піраміда скроневої | | |стегнової кістки | |кістки | | |-----------------------------+--+-------------------------------| |11. Нарости стегнової кістки | |III. СУДИНИ ТА КЛАПАНИ | |-----------------------------+--+-------------------------------| |12. Дистальний кінець | |1. Аорта, інші артеріальні | | |стегнової кістки | |і венозні судини | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |13. Проксимальний кінець | |2. Клапани серця, аорти та | | |стегнової кістки | |інших великих судин | | |-----------------------------+--+-------------------------------| |14. Дистальний кінець великої| |IV. ІНШІ ТКАНИНИ | |гомілкової кістки | | | |-----------------------------+--+-------------------------------| |15. Проксимальний кінець | |1. Слухові кісточки | | |великої гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |16. Фрагмент діафіза великої | |2. Барабанна перетинка | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |17. Пагорок великої | |3. Кістковий мозок | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |18. Дистальний кінець малої | |4. Шкіра | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |19. Проксимальний кінець | |5. Рогівка | | |малої гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |20. Фрагмент діафіза малої | |6. Зуби | | |гомілкової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |21. Дистальний кінець | |7. Склера | | |плечової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |22. Проксимальний кінець | |8. Трахея | | |плечової кістки | | | | |-----------------------------+--+---------------------------+---| |23. Фрагмент діафіза плечової| | | | |кістки | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі необхідності проведення судово-медичної експертизи
анатомічні матеріали в померлого донора беруться з дозволу і в
присутності судово-медичного експерта (стаття 16 Закону України
"Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів
людині").
Узяття здійснив фахівець, відповідальний за вилучення тканин
_________________________ ________________
(П.І.Б.) (підпис)

Вилучення здійснено з дозволу і в присутності лікаря
судово-медичного експерта
_________________________ ________________
(П.І.Б.) (підпис)"
3. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги
населенню (Таран В.М.) забезпечити реєстрацію даного наказу в
Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ханенка С.М.
Міністр М.Є.Поліщуквгору