Документ z0794-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.07.2018, підстава - z0636-18

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2012  № 182


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2012 р.
за № 794/21107

Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб та інструкцій щодо їх заповнення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 864 від 08.05.2018}

Відповідно до абзацу п’ятого розділу ІІI додатка до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI, підпункту 9.2 підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму первинної облікової документації № 510-3/о «Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров’я» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації № 510/о «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму первинної облікової документації № 510-1/о «Журнал обліку лікарських засобів, молочних сумішей у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму звітності № 56 (місячна) «Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам за _____ місяць 20___ року» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.6. Форму звітності № 57 (місячна) «Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36 … місяців, за ____ місяць 20___ року» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.7. Форму звітності № 58 (річна) «Звіт про проведеннядіагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 20___ рік» та інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.8. Згоду на обробку персональних даних, що додається.

2. Директору ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України»:

2.1. Здійснювати методологічне керівництво за організацією збору та обробки інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.5, 1.6 та 1.7 пункту 1 цього наказу.

2.2. Забезпечувати отримання та узагальнення зведеної інформації за формами, затвердженими підпунктами 1.5, 1.6 та 1.7 пункту 1 цього наказу.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Впровадження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб, затверджених пунктом 1 цього наказу, у підпорядкованих закладах охорони здоров'я, які здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД особами, проводять антиретровірусне лікування.

3.2. Подання до ДУ «Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом» форм звітності, затверджених підпунктами 1.5, 1.6 та 1.7 пункту 1 цього наказу, у строки, зазначені в інструкціях щодо їх заповнення, відповідальними особами підпорядкованих закладів охорони здоров’я, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять антиретровірусну терапію.

4. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


Р.В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
О.Г. ОсауленкоО. Мірошниченко


А.П. Клюєв
Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21 березня 2012 року № 182
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 08 травня 2018 року № 864)

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою
(Форма № 030-5/о)

{Форма контрольної карти в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 864 від 08.05.2018}

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. ХобзейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21 березня 2012 року № 182
(у редакції наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
від 08 травня 2018 року № 864)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 травня 2012 р.
за № 794/21107

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення щодо заповнення форми первинної облікової документації № 030-5/о "Контрольна карта медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 030-5/о "Контрольна карта медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою" (далі - форма № 030-5/о).

2. Форма № 030-5/о заповнюється у закладах охорони здоров'я державної та комунальної власності, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять антиретровірусну терапію (далі - АРТ).

3. Термін "когорта", що застосовується у цій Інструкції, означає групу ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які розпочали АРТ протягом одного місяця, за якими встановлюється постійне медичне спостереження з метою контролю за ефективністю лікування.

4. Форма № 030-5/о заповнюється після обов'язкового отримання письмової згоди від особи на обробку персональних даних. Форма № 030-5/о містить дані про особу, яка перебуває під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція, незалежно від стадії захворювання.

5. Форму № 030-5/о заповнює лікар закладу охорони здоров'я, у якому ВІЛ-інфікована особа перебуває під диспансерним наглядом. Заповнення форми № 030-5/о на особу, яка ставиться на диспансерний облік, відбувається шляхом опитування особи та записів у формі первинної облікової документації № 025/о "Медична карта амбулаторного хворого № __", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

6. До форми № 030-5/о вносяться дані про ВІЛ-інфіковану особу незалежно від стадії захворювання на момент взяття під диспансерний нагляд. У разі зміни будь-яких показників до форми № 030-5/о вносяться відповідні виправлення.

7. Усі цифрові позначки проставляються у формі № 030-5/о лише арабськими цифрами.

8. У формі № 030-5/о у правому куті у виділеному полі "КОГОРТА" зазначається назва когорти. Назва когорти визначається місяцем та роком початку АРТ (три перших літери місяця - великими (січень - СІЧ; лютий - ЛЮТ; березень - БЕР; квітень - КВІ; травень - ТРА; червень - ЧЕР; липень - ЛИП; серпень - СЕР; вересень - ВЕР; жовтень - ЖОВ; листопад - ЛИС; грудень - ГРУ) і рік - цифрами. Наприклад, СЕР 2017, КВІ 2018).

9. Частина А "Інформація про пацієнта" заповнюється під час взяття ВІЛ-інфікованої особи на облік.

У пункті 1 вказується індивідуальний номер або код, який присвоюється пацієнту в закладі охорони здоров'я. Індивідуальний номер або код можуть складатися як з цифрових, так і з літерних знаків. Індивідуальний номер або код використовується для ідентифікації пацієнта.

У пункті 2 вказуються цифрами число, місяць, рік взяття під диспансерний нагляд пацієнта, що відповідає даті реєстрації за формою № 030-5/о.

У пункті 3 зазначаються цифрами число, місяць, рік встановлення діагнозу ВІЛ-інфекція.

У пункті 4 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові ВІЛ-інфікованої особи (за згодою пацієнта) повністю або скорочено (перші три букви прізвища та ініціали або тільки ім'я).

У пункті 5 вказується місце фактичного проживання ВІЛ-інфікованої особи. Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання, зазначається місце її реєстрації або зазначається "без постійного місця проживання". Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання або місця реєстрації, вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, у якому пацієнт має перебувати під диспансерним наглядом.

У пункті 6 зазначається номер телефону, за яким можна зв'язатися з пацієнтом.

У пункті 7 вказується стать пацієнта.

У пункті 8 зазначаються цифрами число, місяць та рік народження пацієнта.

У пункті 9 вказуються прізвище, ім'я, по батькові довіреної контактної особи (близькі родичі, друзі, представники неурядових організацій тощо), яка супроводжує пацієнта.

У пункті 10 зазначається місце проживання довіреної контактної особи.

У пункті 11 зазначається номер телефону, за яким можна зв'язатися з довіреною контактною особою.

У пункті 12 наводиться інформація щодо вірогідного шляху інфікування ВІЛ: статевий, парентеральний (через ін'єкційне споживання психоактивних речовин, переливання препаратів або компонентів крові, трансплантації донорських органів, клітин, тканин, біологічних рідин, інших медичних маніпуляцій, професійного інфікування, інших немедичних втручань), від ВІЛ-інфікованої матері до дитини, шлях інфікування не встановлено або уточнюється.

У пункті 13 зазначається інформація про переведення пацієнта з іншого закладу охорони здоров'я та вказується найменування закладу охорони здоров'я.

У пункті 13.1 зазначається діагноз, з яким пацієнта переведено з іншого закладу охорони здоров'я і дата виписки.

У пункті 14 наводиться інформація про попередній прийом АРТ.

У пункті 14.1 зазначається інформація щодо отримання пацієнтом АРТ в минулому ("Так" чи "Ні").

У пункті 14.2, якщо у пункті 14.1 відмічено "Так", наводиться інформація, що саме отримував пацієнт: ППМД - профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, АРТ - антиретровірусна терапія, ПКП - післяконтактна профілактика.

У пункті 14.3 зазначається інформація щодо АРВ-препаратів, які отримував пацієнт, і тривалості їх прийому за місяцями.

10. У частині Б "Антиретровірусна терапія" наводиться інформація про надання АРТ.

У пункті 15 "Джерела фінансування" обирається відповідне джерело фінансування програми АРТ із зазначенням назви, навпроти вказуються цифрами число, місяць, рік початку АРТ.

У пункті 16 "Проведення антиретровірусної терапії" в таблиці наводиться інформація щодо схем АРТ, причин заміни препаратів у схемах АРТ через побічну дію АРВ-препаратів, зміни схеми АРТ через неефективність або причин переривання АРТ.

У графі 1 таблиці пункту 16 вказується цифрами дата призначення поточної схеми АРТ. У першому рядку перша дата відповідає даті початку АРТ, зазначеній у пункті 15 цієї форми.

У графі 2 таблиці пункту 16 прописується комбінація препаратів, що складається з міжнародних непатентованих найменувань препаратів відповідно до законодавства України.

У графі 3 таблиці пункту 16 цифрами вказується код схеми АРТ: 1а - стартова, вперше призначена схема АРТ; 1б - замінена схема першого ряду; 2а - перша для пацієнта схема другого ряду; 2б - замінена схема другого ряду; 3а - перша для пацієнта схема третього ряду; 3б - замінена схема третього ряду (та більше).

У графі 4 таблиці пункту 16 цифрами вказується дата заміни препаратів у схемах АРТ, або зміни схеми АРТ з першого ряду на другий, з другого ряду на третій, або переривання поточної схеми АРТ.

У графі 5 таблиці пункту 16 вказується причина заміни препаратів у схемах АРТ чи причина припинення АРТ: "ТОКС" - токсичність; "НЕЕФЕКТ" - неефективність попередньої схеми; "ПРИХ" - низька прихильність; "ВІДМ" - самостійна відмова пацієнта від лікування; "ПРЕП" - відсутність препарату в закладі; "Ін" - інші причини (зазначити); "ПОМЕР" - смерть пацієнта; "ПЕРЕВЕД" - переведення до іншого закладу; "СТОП" - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 3 місяці від дня розрахункового закінчення препаратів.

11. У частині В "Епікриз" зазначається інформація щодо причини зняття з обліку ВІЛ-інфікованої особи:

переведений(а) (зазначити куди), дата виписки;

діагноз під час переведення;

не звертається (>12 місяців), дата останнього візиту;

помер(ла), дата, причина смерті.

12. У частині Г "Результати спостереження та лабораторних досліджень" відмічається інформація про стан пацієнта на день відвідування лікаря (далі - візит). Частина Г має заповнюватись кожного планового візиту, відповідно до рекомендованої кратності візитів згідно з вимогами чинних нормативних актів. У кожному рядку під час заповнення таблиці частини Г вказується таке.

У графі 1 - цифрами дата візиту.

У графі 2 - дата наступного запланованого візиту.

У графі 3 - вага хворого в кілограмах, зріст у сантиметрах (для дорослих - під час першого відвідування, під час подальших відвідувань - тільки для дітей).

У графі 4 - клінічна стадія захворювання відповідно до клінічної класифікації стадій ВІЛ-інфекції у дорослих, дітей та підлітків, наведеної в клінічних протоколах, та діагноз на момент візиту.

У графах 5, 6 - результати дослідження з визначення кількості CD4: у графі 5 - абсолютна кількість (кл/мкл), у графі 6 - відсотки.

У графі 7 - результати дослідження з визначення вірусного навантаження в абсолютних числах (копій/мл).

У графі 8 - проведення клінічного скринінгу на туберкульоз.

У графі 9 - проведення променевих (рентгенологічного, флюорографічного, комп'ютерної томографії) обстежень органів грудної порожнини з зазначенням дати та результату.

У графі 10 - лікарські засоби, які приймає особа з метою профілактики опортуністичних інфекцій.

У графі 11 - дані щодо профілактичного лікування туберкульозу.

У графі 12 - коди щодо захворювання на вірусні гепатити B та C: Г0 - статус невідомий; ВГС0 - не інфікований вірусом гепатиту C; ВГС1 - інфікований вірусом гепатиту C (за результатами скринінгових досліджень), не отримує противірусного лікування; ВГС2 - отримує лікування з приводу гепатиту C; ВГС3 - завершив курс противірусного лікування гепатиту C; ВГВ0 - не інфікований вірусом гепатиту B; ВГВ1 - інфікований вірусом гепатиту B, не отримує противірусного лікування; ВГВ2 - отримує лікування з приводу гепатиту B; ВГВ3 - вакцинований проти гепатиту B. В одній клітинці може бути вказано 2 коди одночасно (ВГВ та ВГС).

У графі 13 - поле для приміток.

13. У частині Д "Пояснення до кодів" надаються пояснення до кодів, які використовуються для заповнення форми № 030-5/о.

Цифрою 1 зазначаються коди схем АРТ: 1а - стартова, вперше призначена схема АРТ; 1б - замінена схема першого ряду; 2а - перша для пацієнта схема другого ряду; 2б - замінена схема другого ряду; 3а - перша для пацієнта схема третього ряду; 3б - замінена схема третього ряду (та більше).

Цифрою 2 зазначаються коди причин заміни та припинення АРТ: "ТОКС" - токсичність; "НЕЕФЕКТ" - неефективність попередньої схеми; "ПРИХ" - низька прихильність; "ВІДМ" - самостійна відмова пацієнта від лікування; "ПРЕП" - відсутність препарату в закладі; "Ін" - інші причини (зазначити); "ПОМЕР" - смерть пацієнта; "ПЕРЕВЕД" - переведення до іншого закладу; "СТОП" - пацієнт не відвідує лікувальний заклад понад 3 місяці від дня розрахункового закінчення препаратів.

Цифрою 3 зазначаються коди щодо захворювання на вірусні гепатити B та C: Г0 - статус невідомий; ВГС0 - не інфікований вірусом гепатиту C; ВГС1 - інфікований вірусом гепатиту С (за результатами скринінгових досліджень), не отримує противірусного лікування; ВГС2 - отримує лікування з приводу гепатиту C; ВГС3 - завершив курс противірусного лікування гепатиту С; ВГВ0 -- не інфікований вірусом гепатиту В; ВГВ1 - інфікований вірусом гепатиту B, не отримує противірусного лікування; ВГВ2 - отримує лікування з приводу гепатиту B; ВГВ3 - вакцинований проти гепатиту B.

14. Форма № 030-5/о є основним обліковим документом для заповнення форми № 510-3/о "Журнал реєстрації пацієнтів, які перебувають на антиретровірусній терапії у закладі охорони здоров'я" та використовується для складання звітності за формою № 57 (місячна) "Звіт про дорослих і дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті за ______ місяць 20__ року" та формою № 58 (річна) "Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 20__ рік".

15. Форма № 030-5/о зберігається у закладах охорони здоров'я, що здійснюють диспансерний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, проводять АРТ, протягом 5 років після зняття пацієнта з обліку.

{Інструкція в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 864 від 08.05.2018}

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
21.03.2012  № 182

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомогиМ.К. Хобзейвгору