Про затвердження Правил з пожежного спостерігання
МНС України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 07.04.2011351
Документ z0744-11, втратив чинність, поточна редакція — Редакція від 03.04.2015, підстава - n0001873-15
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 09.04.2015. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.04.2011 N 351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.
за N 744/19482
Про затвердження Правил
з пожежного спостерігання
{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі
Наказу Міністерства юстиції
N 419/5 ( v0419323-15 ) від 24.03.2015 }
{ Наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади 09.04.2015 }
{ Щодо зупинення дії окремих положень Наказу з 16.12.2014 див.
Повідомлення Державної регуляторної служби ( n0001873-15 )
від 03.04.2015 }

Відповідно до підпункту 42 пункту 4 Положення про
Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом
Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 ( 402/2011 ), з
метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері
пожежної безпеки Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила з пожежного спостерігання, що
додаються.
2. Державній інспекції техногенної безпеки (Улинець Е.М.) та
Управлінню юридичного забезпечення (Поворозник Р.Р.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
організувати опрацювання Правил з пожежного спостерігання особовим
складом підпорядкованих підрозділів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Болотських М.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр В.Балога
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Голова комісії з питань
проведення реорганізації,
Перший заступник Міністра
праці та соціальної політики
України Л.Дроздова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
07.04.2011 N 351
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2011 р.
за N 744/19482

ПРАВИЛА
з пожежного спостерігання

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо проектування,
монтажу, технічного обслуговування та приймання в експлуатацію
систем передавання тривожних сповіщень, а також спостерігання за
пожежною автоматикою об'єктів.
1.2. Пожежне спостерігання є невід'ємною функцією пожежної
автоматики, за допомогою якого забезпечуються: прийом від приймально-контрольних приладів пожежної
автоматики об'єктів сигналів про пожежу і несправність та їх
передача за допомогою системи передавання тривожних сповіщень до
центрів приймання тривожних сповіщень; обробляння, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень,
які надійшли на пульт пожежного спостерігання; передача в автоматичному режимі в єдиному протоколі та
форматі передачі даних сигналів пожежної тривоги до відповідної
точки доступу МНС України; оперативне реагування пожежно-рятувальних підрозділів на
сигнали про пожежі, що надходять від пультів пожежного
спостерігання.
1.3. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма
суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та форми
господарювання, які здійснюють спостерігання за пожежною
автоматикою об'єктів, виконують роботи з проектування, монтажу,
технічного обслуговування систем пожежної автоматики та
передавання тривожних сповіщень та експлуатують ці системи.
II. Терміни та визначення
У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому
значенні: єдина база даних об'єктів спостерігання МНС України (далі -
ЄБД) - програмно-апаратний продукт, за допомогою якого
здійснюються реєстрація, оброблення і збереження інформації про
центри приймання тривожних сповіщень та об'єкти спостерігання; замовник робіт - суб'єкт господарювання, який замовляє
виконання робіт, надання послуг та здійснює розрахунки за них; монтувальна організація - суб'єкт господарювання, який
здійснює роботи з монтажу пожежної автоматики та (або) систем
передавання тривожних сповіщень; об'єкт спостерігання - об'єкт, на якому здійснюється
спостерігання за пожежною автоматикою; обслуговуюча організація - суб'єкт господарювання, який
здійснює технічне обслуговування пожежної автоматики об'єктів; оперативно-диспетчерська служба оперативно-координаційного
центру (далі - ОДС ОКЦ) - підрозділ Головного управління
Міністерства надзвичайних ситуацій України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - ГУ(У) МНС
України), який приймає та обробляє повідомлення про надзвичайні
ситуації (у тому числі сповіщення про пожежу) і вживає подальших
заходів щодо оперативного реагування на них; пожежна автоматика (далі - ПА) - сукупність технічних засобів
для виявлення ознак горіння, оповіщування про їх виникнення,
локалізування або ліквідування пожежі без втручання людини; проектувальна організація - суб'єкт господарювання, який
здійснює роботи з проектування пожежної автоматики та/або систем
передавання тривожних сповіщень; пультова організація - суб'єкт господарювання, який здійснює
спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів; сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм
тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному
виглядах; спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (пожежне
спостерігання) - сукупність організаційних та технічних заходів,
призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за
станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом
приймання, обробляння і передавання тривожних сповіщень від
пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються, та реагування на
них; сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що у
системі пожежної автоматики виявлено несправність; система передавання тривожних сповіщень (далі - СПТС) -
устаткування і мережа, які використовують для передавання
інформації про стан однієї та більше систем пожежної автоматики
одного чи більше центрів приймання тривожних сповіщень; система централізованого пожежного спостерігання (далі -
СЦПС) - система державного рівня, що включає в себе комплекс
технічних засобів, призначених для реєстрування та зберігання
інформації про об'єкти спостерігання, приймання сигналів пожежної
тривоги від центів приймання тривожних сповіщень, обробляння та
передавання їх до відповідного за територіальністю ОДС ОКЦ; точка доступу - устатковання приймання сигналів пожежної
тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ та забезпечує з'єднання за
допомогою системи передачі тривожних сповіщень центрів приймання
тривожних сповіщень пультової організації з центром приймання
тривожних сповіщень ОДС ОКЦ; тривожні сповіщення - сигнали, які містять інформацію про
небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених
систем пожежної автоматики. До тривожних сповіщень належать
сигнали пожежної тривоги та несправності; устатковання індикації (пульт пожежного спостерігання) -
устатковання, розміщене в центрі приймання тривожних сповіщень,
яке оповіщує про стан тривоги систем пожежної автоматики
відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли; центр приймання тривожних сповіщень (далі - ЦПТС) -
віддалений центр з постійною обслугою, до якого надходить
інформація про стан однієї або декількох систем пожежної
автоматики, до яких належать пункти приймання пожежної тривоги та
пункти приймання попереджень про несправність; центр спостерігання МНС України (далі - ЦС МНС України) -
визначена МНС установа (підприємство), що належить до сфери
управління МНС, який організовує та забезпечує роботу СЦПС,
здійснює ведення єдиної бази об'єктів спостерігання МНС України.
III. Порядок підключення центру
приймання тривожних сповіщень до системи
централізованого пожежного спостерігання
3.1. Пультова організація підключає ЦПТС до точки доступу ЦС
МНС України та реєструє його в ЄБД.
3.2. Порядок взаємовідносин сторін щодо своєчасної передачі
тривожних сповіщень (у тому числі хибних) та оперативне реагування
на них визначаються договорами: між суб'єктами господарювання - замовником робіт та пультовою
організацією; між пультовою організацією і ЦС МНС України.
3.3. Для підключення ЦПТС до точки доступу та реєстрації в
ЄБД пультова організація заповнює за допомогою web-доступу картку
пульта (додаток 1) та подає її у паперовому вигляді до ЦС МНС
України.
3.4. ЦС МНС України протягом п'яти календарних днів перевіряє
правильність заповнення картки пульта (відповідно до паперових
примірників). У разі виявлення помилок заповнення картки до ЦПТС
надсилається електронне повідомлення із зазначенням зауважень,
після усунення яких картка пульта подається повторно. У разі
відсутності помилок ЦС МНС України здійснює реєстрацію ЦПТС
пультової організації в ЄБД з присвоєнням номера ЦПТС, який
складається з коду регіону (два символи) та номера пульта (три
символи). Номером пульта є порядковий номер, який присвоюється ЄБД
згідно з внутрішнім обліком.
3.5. ЦС МНС України після реєстрації ЦПТС надає пультовій
організації технічні параметри підключення пульта пожежного
спостерігання до точок доступу. СПТС, за допомогою якої
здійснюється підключення ЦПТС пультової організації до точки
доступу, повинна мати два незалежних канали зв'язку (основний та
резервний), можливість автоматичного виявлення несправності та
забезпечити контролювання СПТС за класом Т5 (по основному та
резервному каналах зв'язку) згідно з вимогами таблиці 3
ДСТУ prEN 50136-1-1:2004 "Системи тривожної сигналізації. Системи
передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 1-1.
Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень
(prEN 50136-1-1996, IDT)".
3.6. Пультова організація після підключення пульта пожежного
спостерігання до точок доступу здійснює тестування передавання
сигналів на ділянці ЦПТС пультової організації - ЦПТС ОДС ОКЦ
ГУ(У) МНС України. Час передавання сигналу не повинен перевищувати
максимальний час затримування передавання - 20 секунд (М4) згідно
з вимогами таблиці 2 ДСТУpr 50136-1-1:2004 "Системи тривожної
сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та
устатковання. Частина 1-1. Загальні вимоги до систем передавання
тривожних сповіщень (prEN 50136-1-1996, IDT)". Якщо у процесі
тестування були виявлені недоліки, пов'язані із затримкою передачі
сигналу, тестування може бути завершеним тільки після трьох
періодичних успішних тестових сигналів. Після успішного завершення
тестування працівник ОДС ОКЦ робить відмітку в ЄБД (із зазначенням
дати та часу).
3.7. Після тестування і реєстрації ЦС МНС України видає
посвідчення про реєстрацію ЦПТС пультової організації в єдиній
базі даних об'єктів спостерігання МНС України (додаток 2). Якщо пультова організація має декілька ЦПТС, реєстрація в ЄБД
та підключення до точок доступу здійснюються щодо кожного окремо з
видачею посвідчення про реєстрацію ЦПТС пультової організації в
єдиній базі даних об'єктів спостерігання МНС України на кожне
ЦПТС.
IV. Організація роботи
центру приймання тривожних сповіщень
4.1. Після підключення об'єкта спостерігання до системи
централізованого пожежного спостерігання ЦПТС здійснює цілодобове
спостерігання за пожежною автоматикою об'єкта.
4.2. Пульт пожежного спостерігання повинен мати зовнішній
інтерфейс для підключення та передачі сигналів пожежної тривоги у
заданому вигляді.
4.3. ЦПТС забезпечує прибуття технічного персоналу до
об'єктів спостерігання протягом 1 години з моменту отримання
сповіщення про несправність та проведення ремонтних робіт.
Максимальний час приведення СПТС у працездатний стан не повинен
перевищувати 12 годин з моменту отримання тривожного сповіщення. Якщо ЦПТС не може забезпечити прибуття технічного персоналу у
визначений строк, залежно від віддаленості об'єктів спостерігання
ним створюються окремі підрозділи або залучаються на підставі
відповідних договорів інші суб'єкти господарювання для здійснення
реагування на сповіщення про несправність.
4.4. На ЦПТС ведеться службова документація: затверджений перелік осіб, які мають доступ до операційної
зали ЦПТС; журнал обліку об'єктів спостерігання (вказуються найменування
та місцезнаходження об'єкта, номери телефонів організацій (осіб),
яких необхідно сповіщати про всі події та спрацювання ПА, номер
картки об'єкта, номер відповідного договору) - ведеться в
електронному вигляді; журнал чергувань (вказуються прізвища, імена, по батькові
оператора та інженера-програміста ЦПТС, які заступили на
чергування, їх особисті підписи про приймання чергування, дата
чергування, відмітка про працездатність пульта пожежного
спостерігання) - ведеться у паперовому вигляді; журнал обліку об'єктів, тимчасово знятих зі спостерігання
(вказуються дата, найменування об'єктів спостерігання та їх
місцезнаходження, причини зняття, дата повторної постановки на
пожежне спостерігання), - ведеться в електронному вигляді; журнал обліку об'єктів, з яких надійшли сигнали пожежної
тривоги (вказуються дата, найменування об'єктів спостерігання та
їх місцезнаходження, прізвища, імена, по батькові осіб, яких
повідомлено про виклик, та час повідомлення), - ведеться в
електронному вигляді; журнал обліку об'єктів, з яких надійшли сигнали про
несправність (вказуються дата, найменування об'єктів та їх
місцезнаходження, прізвища, імена, по батькові осіб, яких
повідомлено про виклик, та час повідомлення), - ведеться в
електронному вигляді; журнал обліку об'єктів, які зняті із спостерігання
(вказуються дата та причина зняття, найменування організацій, які
повідомлено про зняття із спостерігання, та дата повідомлення), -
ведеться в електронному вигляді; картка пульта та картки об'єктів, за якими здійснюється
пожежне спостерігання, - в електронному та паперовому виглядах; інструкція чергового персоналу із спостерігання за пожежною
автоматикою об'єктів - у паперовому вигляді; інструкція з пожежної безпеки та охорони праці - у паперовому
вигляді.
4.5. Паперові журнали заводяться на кожен календарний рік.
Вони пронумеровуються, прошиваються та скріплюються печаткою
суб'єкта господарювання. Електронні журнали повинні бути захищені
від несанкціонованого внесення до них будь-яких змін.
4.6. Пультова організація на кожному ЦПТС забезпечує
зберігання такої документації: журнали обліку об'єктів спостерігання - протягом всього
строку спостерігання та рік після зняття об'єкта з пожежного
спостерігання; журнали чергувань - протягом одного року після закінчення; журнали обліку об'єктів, тимчасово знятих зі спостерігання,
об'єктів, з яких надійшли сигнали пожежної тривоги, та об'єктів,
які зняті із спостерігання, - протягом двох років з дня останньої
записаної події; журнали обліку об'єктів, з яких надійшли сигнали про
несправність, - протягом двох років з дня останньої записаної
події; картки пульта та об'єктів, за якими здійснюється пожежне
спостерігання, - протягом всього строку спостерігання та рік після
зняття об'єкта з пожежного спостерігання.
4.7. У разі виникнення змін даних, зазначених у картці пульта
та картках об'єктів спостерігання, пультова організація протягом
десяти днів з моменту їх виникнення вносить ці зміни до ЄБД (із
зазначенням дати та часу внесення змін).
V. Проектування систем
передавання тривожних сповіщень
5.1. Проект на СПТС може розроблятися як окремо (у разі
виведення сигналу від існуючої ПА), так і у складі проекту
пожежної автоматики окремим розділом та містити такі розділи:
пояснювальну записку, креслення (плани приміщень, схеми
підключення, розміщення обладнання тощо) у разі відсутності
проекту на монтаж ПА.
5.2. У проекті необхідно зазначати тип СПТС, за яким ПА
об'єкта підключається до ЦПТС.
5.3. До проектної документації додаються такі документи: відомості про проектувальну організацію; копія сертифікатів на обладнання, що застосовується; плани-схеми поверхів об'єкта.
5.4. Замовник робіт у завданні на проектування вказує тип та
найменування устатковання індикації, на яке буде здійснюватись
передавання тривожних сповіщень.
5.5. Проектна документація повинна відповідати вимогам чинних
норм проектування, що засвідчується відповідним записом керівника
проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту.
5.6. У проектній документації передбачають застосування
виробів та устаткування, які мають сертифікат відповідності
державної системи сертифікації УкрСЕПРО або інші сертифікати,
визнані в Україні.
5.7. Проектна документація повинна пройти експертизу щодо
пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду з
отриманням позитивного експертного висновку відповідно до статті
10 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
VI. Монтування систем
передавання тривожних сповіщень
6.1. Роботи з монтування СПТС здійснюють відповідно до вимог
проектної та технічної документації підприємств-виробників на
обладнання, що застосовується. Проведення монтувальних робіт без
наявності позитивного експертного висновку за проектом
забороняється.
6.2. Монтування СПТС виконується одночасно з монтуванням ПА
(крім випадків, коли ПА змонтована раніше та експлуатується). При
цьому монтування пристроїв передавання пожежної тривоги та
попередження про несправність здійснюються монтувальною
організацією, а підключення об'єкта до пульта пожежного
спостерігання - пультовою організацією.
6.3. Після закінчення робіт з монтування ПА монтувальна
організація повідомляє пультову про готовність об'єкта для
підключення до системи централізованого пожежного спостерігання.
6.4. Пультова організація після отримання повідомлення про
готовність об'єкта до підключення на пожежне спостерігання складає
картку об'єкта (додаток 3), яка затверджується замовником робіт.
Картка складається у трьох примірниках, які засвідчуються
печатками пультової організації і замовника робіт, та в
електронному вигляді.
6.5. Якщо монтування СПТС здійснюється на об'єкті, де ПА вже
експлуатується, монтувальна організація разом з пультовою
проводять обстеження ПА та складають акт про виявлені дефекти
(додаток 4). У разі якщо ПА перебуває у неробочому стані, монтаж
СПТС виконується після поновлення її працездатності.
6.6. Пультова організація проводить реєстрацію картки об'єкта
в електронній базі даних ЦПТС з присвоєнням номера картки об'єкта,
який складається з номера ЦПТС та номера об'єкта (чотири символи).
Номером об'єкта є порядковий номер, який присвоюється ЦПТС згідно
з внутрішнім обліком об'єктів спостерігання. Після реєстрації картки об'єкта пультова організація здійснює
підключення ПА об'єкта до ЦПТС. Протягом двох робочих діб з моменту підключення об'єкта
монтувальна організація разом з пультовою на ділянці "об'єкт
спостерігання - ЦПТС пультової організації" здійснюють тестування
передачі тривожних сповіщень.
6.7. Після завершення тестування проходження сигналів
пультова організація за допомогою web-доступу вводить картку
об'єкта до єдиної бази даних об'єктів спостерігання МНС України та
здійснює її реєстрацію, після чого подає три паперові примірники
картки до ГУ(У) МНС України регіону (за територіальністю
розташування об'єкта спостерігання).
6.8. Пультова організація протягом трьох робочих днів після
подання до ГУ(У) МНС України картки об'єкта разом із монтувальною
здійснюють тестування передавання сигналу пожежної тривоги від
об'єкта спостерігання до ЦПТС ОДС ОКЦ. Під час тестування
відповідальним працівником ОДС ОКЦ перевіряються повнота та
правильність заповнення даних картки об'єкта (відповідно до
паперових примірників) та час проходження сигналу. У разі
виявлення помилок заповнення картки об'єкта або перевищення
нормативного часу проходження сигналу працівник ОДС ОКЦ надсилає
електронне повідомлення до відповідного ЦПТС із зазначенням
зауважень. Після виправлення помилок тестування продовжується.
6.9. Максимальний час затримування передавання сигналу не
повинен перевищувати для СПТС типу 1 - 20 секунд, для СПТС
типу 2 - 60 секунд.
6.10. Тестування вважається завершеним, якщо дані електронної
картки об'єкта повністю відповідають паперовим примірникам та час
передавання сигналу не перевищує нормативний. Якщо у процесі
тестування були виявлені недоліки, пов'язані із затримкою передачі
сигналу, тестування може бути завершеним виключно після трьох
періодичних успішних надходжень тестових сигналів. Після
завершення тестування працівник ОДС ОКЦ зазначає в ЄБД, що тест
успішно завершено (із зазначенням дати та часу постановки об'єкта
до ЄБД). За результатами тестування уповноважена особа ГУ(У) МНС
України робить відмітку у трьох паперових примірниках карток
об'єктів про постановку об'єкта до ЄБД.
6.11. Протягом двох робочих днів після завершення тестування
ГУ(У) МНС України повертає два примірники картки об'єкта до
пультової організації. Один примірник картки об'єкта пультова
організація надає замовнику та сповіщає його про готовність робіт
до здавання.
6.12. Картка об'єкта зберігається у кожного із учасників
(замовник робіт, пультова організація, ГУ(У) МНС України) протягом
усього строку спостерігання та один рік після зняття об'єкта з
пожежного спостерігання.
6.13. Пультова організація після прийняття СПТС у місці,
передбаченому проектом (на об'єкті), встановлює табличку, зразок
якої наведено в додатку 5 до цих Правил.
VII. Порядок приймання до експлуатування
змонтованих систем передавання
тривожних сповіщень
7.1. Для приймання до експлуатування систем ПА та СПТС
замовником робіт створюється комісія з представників замовника,
монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та органів
державного пожежного нагляду. Порядок та тривалість роботи комісії
визначаються замовником робіт. Комісія створюється не пізніше ніж у п'ятиденний строк після
одержання повідомлення від монтажної організації про закінчення
робіт із монтажу ПА та СПТС.
7.2. При прийманні в експлуатацію ПА та (або) СПТС комісія
перевіряє: 7.2.1. Наявність відповідної документації: проект та експертний висновок; договори щодо технічного обслуговування СПТС та ПА об'єкта
між замовником та обслуговуючою організацією; копії сертифікатів на застосоване обладнання; картка об'єкта разом із планами-схемами поверхів; акт про виявлені дефекти (за наявності); акт приймання в експлуатацію ПА (у разі якщо в експлуатацію
приймається тільки СПТС). 7.2.2. Відповідність виконаних робіт вимогам проекту та
нормативних документів, якість цих робіт і дає їм оцінку. 7.2.3. Проходження від об'єкта спостерігання до відповідного
за територіальністю ЦПТС ОДС ОКЦ сигналів пожежної тривоги та до
ЦПТС пультової організації сигналів про несправність.
7.3. Результати роботи комісії за відсутності акта про
виявлені дефекти оформляються актом приймання систем в
експлуатацію. У разі якщо монтування СПТС здійснюється одночасно
із ПА, оформляється відповідний акт приймання до експлуатування
системи протипожежного захисту на об'єкті. Результати приймання в експлуатацію СПТС на об'єкті,
обладнаному ПА, оформляються актом прийняття до експлуатації
системи передавання тривожних сповіщень (додаток 6).
7.4. У разі виявлення недоліків під час приймання систем ПА
та (або) СПТС комісією складається акт про виявлені дефекти. У
такому випадку монтувальна чи пультова організація (залежно від
виявлених недоліків) у строки, визначені робочою комісією, усуває
недоліки та сповіщає про це замовника робіт і членів комісії.
Після чого комісія продовжує роботу в установленому порядку.
7.5. Акт приймання систем в експлуатацію підписується членами
комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення. Члени
комісії, які відмовилися підписати акт приймання систем в
експлуатацію, зобов'язані в письмовій формі подати голові робочої
комісії та (або) органу, який вони представляють, обґрунтування
своєї відмови (особисту думку). Системи вважаються прийнятими у тому випадку, коли акт
приймання систем в експлуатацію підписаний усіма членами комісії. Акт приймання систем до експлуатування та акт про виявлені
дефекти складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює
кількості членів комісії (по одному для кожного).
7.6. З моменту підписання акта приймання до експлуатування
СПТС та/або ПА система вводиться до експлуатування, а пультова
організація протягом однієї доби здійснює постановку об'єкта на
пожежне спостерігання, для чого робить відповідну відмітку в ЄБД
(до якої підключено об'єкт спостерігання).
7.7. Змонтована ПА на об'єкті не може бути прийнята до
експлуатування у разі відсутності СПТС та навпаки, СПТС не може
бути прийнята до експлуатування, якщо ПА об'єкта відсутня,
знаходиться в непрацездатному стані чи не обслуговується.
VIII. Передача сигналу пожежної тривоги
8.1. При спрацюванні ПА об'єкта пожежний
приймально-контрольний прилад (далі - ППКП) формує сигнал пожежної
тривоги та направляє його до пристроїв передавання пожежної
тривоги та попередження про несправність, які за визначеним
каналом зв'язку передають його до устатковання пульта пожежного
спостерігання.
8.2. При надходженні тривожного сповіщення інформація про
пожежу відображається на пульті пожежного спостерігання ЦПТС, а
сигнал пожежної тривоги в автоматичному режимі транзитом
передається до точок доступу ЦС МНС України та ГУ(У) МНС України
за територіальністю розташування об'єкта спостерігання.
8.3. Сигнал пожежної тривоги з пульта пожежного спостерігання
до точок доступу ЦС МНС України та ГУ(У) МНС України за
територіальністю розташування об'єкта спостерігання повинен
передаватися по двох каналах зв'язку в протоколі TCP/IP та форматі
передачі даних прикладного рівня SOS Access V3.
8.4. При надходженні сигналу пожежної тривоги пультова
організація терміново сповіщає замовника робіт, а ОДС ОКЦ
забезпечує оперативне реагування на пожежу пожежно-рятувальних
підрозділів.
8.5. Після ліквідації пожежі ОДС ОКЦ повідомляє про це
пультову організацію, яка в свою чергу тимчасово (повністю або
частково) знімає об'єкт з пожежного спостерігання, про що сповіщає
замовника робіт та обслуговуючу організацію. Про тимчасове зняття
об'єкта з пожежного спостерігання пультова організація направляє у
заданому вигляді повідомлення до ЄБД.
8.6. Після поновлення працездатності ПА замовник робіт
повідомляє про це пультову організацію, яка здійснює постановку
об'єкта на пожежне спостерігання.
8.7. Якщо підрозділом пожежної охорони встановлено факт
хибного виклику (відсутність пожежі за місцем виклику),
начальником чергової варти складається та вручається замовнику
робіт повідомлення, форма та зміст якого наведені у додатку 7 до
цих Правил. У цьому випадку замовником робіт упродовж трьох
робочих діб створюється робоча група у складі представника
замовника, ЦПТС та обслуговуючої організації, яка встановлює
причину хибного спрацювання, про що складається акт встановлення
факту хибного спрацювання пожежної автоматики згідно з додатком 8
до цих Правил.
8.8. Відшкодування витрат, що пов'язані з хибними виїздами
пожежно-рятувальних підрозділів за сигналами про пожежу, що
надходять від ЦПТС до ОДС ОКЦ, здійснюється згідно з чинним
законодавством.
IX. Передача сигналу попередження про несправність
9.1. До ЦПТС пультової організації повинні надходити сигнали
про несправність ПА об'єкта та про несправність СПТС.
9.2. У разі виникнення несправності СПТС система відновлює
свою працездатність у строк, який не перевищує 15 хвилин. Якщо
СПТС знаходиться у несправному стані більше 15 хвилин, пультова
організація тимчасово знімає об'єкт з пожежного спостерігання,
інформує про це замовника робіт та забезпечує проведення силами
технічного персоналу ремонтно-відновлювальних робіт. У цьому разі
працездатність СПТС повинна бути відновлена протягом 12 годин.
9.3. При виникненні несправності ПА об'єкта ЦПТС сповіщає про
це замовника робіт та обслуговуючу організацію.
9.4. Обслуговуюча організація забезпечує прибуття ремонтного
персоналу до об'єкта спостерігання та усуває несправності ПА. Час
прибуття ремонтної групи з моменту виклику не повинен
перевищувати: 12 годин для міст Києва, Севастополя, Сімферополя та
обласних центрів та 24 години для інших населених пунктів.
9.5. Ремонтний персонал після прибуття на об'єкт здійснює
ремонтно-відновлювальні роботи ПА. Після поновлення працездатності
ПА обслуговуюча організація повідомляє про це пультову, яка у свою
чергу здійснює постановку об'єкта на пожежне спостерігання та
сповіщає замовника робіт. Про тимчасове зняття та постановку
об'єкта на пожежне спостерігання ЦПТС терміново направляє у
заданому вигляді повідомлення до ЄБД із зазначенням причини
несправності, дати та часу зняття (постановки) об'єкта з(на)
пожежного(е) спостерігання.
9.6. На період проведення ремонтних робіт за ініціативою
обслуговуючої організації об'єкт тимчасово знімається з пожежного
спостерігання (повністю або частково). Якщо протягом 30 днів
замовником робіт не вжито заходів щодо поновлення працездатності
ПА об'єкта, обслуговувальна організація сповіщає про це пультову,
яка у свою чергу письмово повідомляє територіальний орган
державного пожежного нагляду.
X. Технічне обслуговування систем
передавання тривожних сповіщень
10.1. Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 5
Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) замовник робіт
забезпечує утримання СПТС у працездатному стані упродовж строку її
експлуатації.
10.2. Якщо пристрій передавання пожежної тривоги та
попередження про несправність інтегрований у прилад
"приймально-контрольний пожежний", його технічне обслуговування
здійснює той самий суб'єкт господарювання, який обслуговує ПА
цього об'єкта. У цьому випадку обслуговувальна організація
забезпечує відновлення працездатності даного устатковання
передавання протягом 12 годин з моменту отримання інформації від
ЦПТС.
10.3. Технічне обслуговування ПА та СПТС розпочинається з
моменту прийняття їх до експлуатування, про що в акті приймання
виконаних робіт вказуються номери та дати договорів щодо
технічного обслуговування між замовником робіт та обслуговуючою
організацією. Роботи з технічного обслуговування здійснюються
відповідно до затверджених регламентів робіт з технічного
обслуговування та технічної документації підприємств-виробників на
обладнання, що використовується.
10.4. Для забезпечення допуску до об'єктів спостерігання для
проведення робіт з технічного обслуговування та оперативного
усунення несправностей ПА та СПТС замовник робіт спільно з
пультовою та обслуговуючою організаціями визначають порядок
допуску до приміщень об'єкта спостерігання.
10.5. Обслуговуюча організація перед початком проведення на
об'єкті спостерігання робіт з технічного обслуговування (ремонту)
ПА сповіщає пультову організацію. Пультова організація у разі
потреби (за ініціативою обслуговуючої організації) на час
технічного обслуговування тимчасово знімає об'єкт з пожежного
спостерігання, про що повідомляється замовник робіт. Після
закінчення робіт обслуговуюча організація інформує пультову, яка у
свою чергу ставить об'єкт на пожежне спостерігання та повідомляє
замовника робіт.
10.6. Обслуговуюча організація у разі виникнення підстав для
припинення технічного обслуговування ПА на об'єкті спостерігання
(розірвання договору на технічне обслуговування тощо) не пізніше
п'яти робочих днів до його припинення письмово повідомляє про це
пультову організацію.
10.7. Пультова організація у разі надходження повідомлення
про припинення технічного обслуговування ПА не пізніше ніж за
п'ять робочих днів письмово інформує замовника про можливість
відключення об'єкта від системи пожежного спостерігання. Якщо
протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення не поновлено
технічне обслуговування ПА, пультова організація тимчасово знімає
об'єкт з пожежного спостерігання, про що повідомляє замовника
робіт та територіальний орган державного пожежного нагляду.
10.8. У разі розірвання або непродовження строку договору між
замовником робіт та пультовою організацією щодо проведення робіт
із спостерігання за пожежною автоматикою об'єкта пультова
організація знімає об'єкт з пожежного спостерігання, про що
письмово повідомляє обслуговуючу організацію, територіальний орган
державного пожежного нагляду, а також направляє у заданому вигляді
повідомлення до ЄБД.
10.9. Замовник для забезпечення надійного експлуатування СПТС
призначає відповідальну особу з числа інженерно-технічного
персоналу, яка відповідає за: проведення щоденного огляду ПА та пристроїв передавання
пожежної тривоги та попередження про несправність; збереження проектної документації на монтування ПА, журналів
реєстрації технічного обслуговування ПА, СПТС та актів приймання
їх до експлуатування; інформування ЦПТС у разі візуального виявлення несправності
ПА та/або СПТС.
Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України Е.М.Улинець

Додаток 1
до Правил
з пожежного спостерігання

КАРТКА ПУЛЬТА
від "____"________20__ року N _______

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи - підприємця ____________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання)______________________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи
за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків _____________________________
Прізвища, імена, по батькові працівників підприємства, яким
надано право доступу до єдиної бази даних: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Види каналів зв'язку, які використовуються для підключення до
точки доступу:
основний ________________________________________________________ ________________________________________________________________;
резервний _______________________________________________________ _________________________________________________________________
Посади, прізвища, імена, по батькові осіб, яким необхідно
надати коди доступу до єдиної бази даних _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Керівник ______________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Додаток 2
до Правил
з пожежного спостерігання

ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію ЦПТС пультової організації
в єдиній базі даних об'єктів спостерігання
МНС України
від "____"________20__ року N _______

Реєстраційний номер пульта пожежного спостерігання _____________/_____________
(код пульта) (код області)
Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи - підприємця ____________________________ _________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________ _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи
за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків ______________________________
Місцезнаходження пульта пожежного спостерігання _________________ _________________________________________________________________
Пульт пожежного спостерігання підключено __________ та __________
(основний) (резервний)
каналами зв'язку до точки доступу центру спостерігання
МНС України.

Керівник _____________ ___________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Примітки: 1. Будь-яка копія цього посвідчення є недійсною. 2. До цього посвідчення надаються коди доступу до єдиної бази
даних об'єктів спостерігання МНС України.

Додаток 3
до Правил
з пожежного спостерігання

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________
(замовник)
М.П.

КАРТКА ОБ'ЄКТА N \____________\_______\__________\
(код пульта) (порядковий номер
об'єкта)

1. Найменування пульта пожежного спостерігання \______\_____\
(код пульта)
2. Найменування об'єкта спостерігання ___________________________ _________________________________________________________________
3. Місцезнаходження об'єкта спостерігання _______________________ _________________________________________________________________
4. Ступінь прийнятого ризику об'єкта ____________________________
5. Географічні координати: довгота \___\___\___\
(дані gps)
широта \___\___\___\
(дані gps: градуси, мінути, секунди)
6. Прізвища, імена, по батькові та номери телефонів
керівників та/або осіб об'єкта спостерігання, які згідно з
договором потребують оповіщення у випадку пожежі ________________ ____________________ ____________________
(П.І.Б.) (номер (номер
домашнього телефону) мобільного телефону)
7. Назва приймально-контрольного приладу системи пожежної
автоматики об'єкта спостерігання ________________________________
8. Тип підключення до системи централізованого пожежного
спостерігання ___________________________________________________
9. Найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або
реєстраційний номер облікової картки платника податків
обслуговуючої організації, яка здійснює технічне обслуговування
системи ________________________:________________________________________
(вказується тип системи) (назва суб'єкта господарювання)
10. Строк дії договору із замовником та виконавцем робіт щодо
спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів
з _________________ по __________________________________________
11. Текстовий опис об'єкта спостерігання та характеристики
будівлі _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(опис конструктивних елементів будівлі, систем
електроживлення, газопостачання тощо)
12. Номер телефону територіального вузла районних електричних
мереж для відключення об'єкта від електричної мережі у випадку
пожежі ______________ ____________________ _____________________
(назва РЕМ) (місцезнаходження) (контактний телефон)
Додаток
План-схема поверхів об'єктів, на яких позначаються *: _________________________________________________________________
(в електронному вигляді, з можливістю
відкриття програмним забезпеченням
"autocad")
розміщення приймально-контрольного приладу; розміщення пожежних сповіщувачів; розміщення відеокамер (за наявності); приміщення, які захищені системами пожежогасіння; місця встановлення кнопок ручного пуску систем димовидалення; місця встановлення кнопок ручного пуску систем пожежогасіння; місця розміщення виносних (сухих) патрубків для підключення
пересувної техніки до системи пожежогасіння.
Виконавець: _________________________________
(П.І.Б. особи, яка склала картку) М.П.

Додаток 4
до Правил
з пожежного спостерігання

АКТ
про виявлені дефекти ____________________________________
(вказується тип пожежної автоматики)
м. ____________ "___" _________ ____ року

Ми, які нижче підписалися, члени комісії ________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові представників) ________________________________________________________________,
склали цей акт про те, що під час технічного огляду системи _____ ________________________________________________________________,
(тип пожежної автоматики)
що змонтована ___________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) _________________________________________________________________
(дата здавання до експлуатації)
за проектом, виконаним __________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання
________________________________________________________________,
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, номер і дата випуску проекту, номер експертного висновку)
встановлено _________________________________________________
(детальна характеристика технічного стану
системи та/або перелік виявлених недоліків) _________________________________________________________________
Висновок комісії: _______________________________________________ _________________________________________________________________
(наводиться один з висновків: а) пожежна автоматика
не придатна до використання та потребує заміни;
б) провести ремонт пожежної автоматики;
в) продовжити експлуатацію пожежної автоматики
з підключенням її до системи пожежного
спостерігання тощо).
Члени комісії:
____________ ________________ ________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.) ____________ ________________ ________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.) ____________ ________________ ________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Додаток 5
до Правил
з пожежного спостерігання

ЗРАЗОК
таблички

------------------------------------------------------------------------- | ОБ'ЄКТ | | ПІДКЛЮЧЕНО ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ | |Фірмовий знак (логотип) суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по | | батькові фізичної особи - підприємця | | (за наявності) | |_______________________________________________________________________| | (найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження або | | прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та його місце | | проживання, контактний телефон) | |_______________________________________________________________________| |_______________________________________________________________________| | (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ або | | реєстраційний номер облікової картки платника податків) | -------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Мінімальні розміри таблички повинні бути 210х148 мм
(формат А5).
2. Таблички виготовляються з паперу, пластику, металу та
інших матеріалів, які мають щільну структуру та є стійкими до
впливу вологи.
3. Нанесення інформації виконується тільки з одного боку
таблички. Спосіб нанесення залежить від матеріалу, з якого
виготовлена табличка, і повинен забезпечувати зберігання
нанесеної інформації впродовж строку експлуатації установки
пожежної автоматики.

Додаток 6
до Правил
з пожежного спостерігання

АКТ N____
прийняття до експлуатації системи
передавання тривожних сповіщень

Робоча комісія у складі представника замовника _____________________________________, представника ЦПТС __________________________________________, представника монтувальної організації ______________________, представника обслуговуючої організації ____________________, представника органу державного пожежного нагляду ____________
Здійснила перевірку: проекту та експертного висновку; договорів щодо технічного обслуговування СПТС та ПА об'єкта
між замовником та обслуговуючою організацією;
копії сертифікатів на застосоване обладнання; картки об'єкта разом із планами-схемами поверхів; акта про виявлені дефекти (за наявності); акта приймання в експлуатацію ПА (у разі якщо в експлуатацію
приймається тільки СПТС);
якості проходження сповіщення про пожежу до ОДС ОКЦ ГУ(У)МНС
України в _______________________________________________________
(найменування регіону) проходження тривожних сповіщень до пульта пожежного
спостерігання ___________________________________________________
(найменування пульта) від системи ___________________ на об'єкті _________________,
(вказується тип ПА) що розташовані:_____________________________________________,
(місцезнаходження об'єкта) яка змонтована у _________ році.
Перевіркою встановлено:
Проектну документацію передано в електронному вигляді для
внесення до ЄБД;
обслуговування системи передавання тривожних сповіщень
відповідно до _________________________________________________________________ ________________________ від _______ N ___ проводиться _________;
(найменування документа)
обслуговування пожежної автоматики відповідно до ________________________ від _______ N ___ проводиться ________;
(найменування документа)
сертифікати на обладнання системи передавання тривожних
сповіщень: ________________________________________________________________,
(наявні, відсутні)
сигнал "Пожежна тривога" до оперативно-диспетчерської служби
ГУ(У) МНС України
в______________________, ________________________________________
(найменування регіону) (зазначається час його надходження
або констатується факт ненадходження
сигналу)
тривожні сповіщення до пульта пожежного спостерігання _________________________________________________________________
(зазначається час їх надходження або констатується факт
ненадходження сигналу)
Рішення комісії:
Система передавання тривожних сповіщень _________________________
(вказується працездатна
чи не працездатна)
та _______________________________________________________________
(вказується прийнята чи не прийнята в експлуатацію)

Представник замовника _____________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
М.П.
Представник пульта _____________ ________________
пожежного (підпис) (П.І.Б.)
спостерігання
М.П.
Представник _____________ ________________
монтувальної (підпис) (П.І.Б.)
організації
М.П.
Представник _____________ ________________
обслуговуючої (підпис) (П.І.Б.)
організації
М.П.
Представник органу _____________ ________________
державного (підпис) (П.І.Б.)
пожежного нагляду
М.П.

Додаток 7
до Правил
з пожежного спостерігання

ПОВІДОМЛЕННЯ
О ______ год. __ хв. ______ до _________________________ надійшло
(дата) (найменування підрозділу)
сповіщення про пожежу. О ______ год. _____ хв. пожежний
автомобіль прибув до місця виклику за місцезнаходженням: ________________________________________________________________.
(місцезнаходження об'єкта, за яким прибув пожежний автомобіль)
За зовнішніми ознаками та результатами проведеного огляду _______ _______________________ ознак пожежі не виявлено.
(найменування об'єкта)
О ___ год. ____ хв. зафіксовано факт хибного виклику.

Начальник чергової варти ___________ ___________
(підпис) (П.І.Б.)
"___"____________ року

Додаток 8
до Правил
з пожежного спостерігання

АКТ
встановлення факту хибного спрацювання
пожежної автоматики
____________________________
(направляється керівнику ____________________________
(власнику) об'єкта, ____________________________
на якому зафіксовано ____________________________
хибне спрацювання ____________________________
пожежної автоматики)

1. Найменування (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця) та місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта
господарювання___________________________________________________
2. Дата спрацювання пожежної автоматики _________________________
3. Найменування приміщень, що захищаються _______________________
4. Тип пожежної автоматики ______________________________________
5. Кількість сповіщувачів або зрошувачів, що спрацювали _________
6. Організація, що змонтувала систему ___________________________
(вказуються найменування _________________________________________________________________
суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця, наявність проекту
та експертного висновку, рік введення
системи в експлуатацію)
7. Технічне обслуговування _________________________________________________________________
(вказуються найменування суб'єкта господарювання
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, _________________________________________________________________
номер договору на технічне обслуговування)
8. Імовірна причина хибного спрацювання _________________________
9. Кількість особового складу та пожежної техніки, задіяної
при виїзді, кількість витраченого часу: _________________________
10. Прізвище, ім'я, по батькові представника обслуговуючої
організації, час прибуття, висновки обслуговуючої організації ___ _________________________________________________________________
11. Висновки комісії ____________________________________________

Представник замовника _______________ ________________ М.П. (підпис) (П.І.Б.)
Представник пульта пожежного спостерігання _______________ ________________ М.П. (підпис) (П.І.Б.)
Представник обслуговуючої організації ______________ ________________ М.П. (підпис) (П.І.Б.)
"___" ____________ 20 ___ року
Примітки: 1. Цей акт складається не менше ніж у трьох примірниках та
залишається у кожної із сторін.
2. За ініціативою замовника до складу комісії можуть
залучатися технічні спеціалісти, необхідні для оцінювання роботи
системи.вгору