Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам
Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 01.08.2003259
Документ z0729-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2015, підстава - z0646-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.2003 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2003 р.
за N 729/8050
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 191 ( z0646-15 ) від 19.05.2015 }
Про затвердження Порядку
надання товарній біржі
висновку про її відповідність вимогам

{ Про втрату чинності додатково див. Наказ Міністерства
аграрної політики
N 366 ( v0366555-06 ) від 10.07.2006 }

На виконання Указу Президента України від 29.06.2000
N 832/2000 ( 832/2000 ) "Про невідкладні заходи щодо стимулювання
виробництва та розвитку ринку зерна", постанов Кабінету Міністрів
України від 20.07.2000 N 1148 ( 1148-2000-п ) "Про заходи щодо
вдосконалення регулювання ринку зерна" та від 24 липня 2003 року
N 1150 ( 1150-2003-п ) "Про недоліки у роботі окремих органів
виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи
щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів", з метою
здійснення моніторингу динаміки товаропотоків і цін при експорті,
імпорті зерна та вдосконалення діяльності товарних бірж
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання товарній біржі висновку про її
відповідність вимогам щодо надання послуг з укладання та
реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і
продовольства для державних та регіональних потреб, закладання
зерна до державного резерву, їх реалізації з державних ресурсів і
з державного резерву, що надходять у рахунок сплати збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, погашення податкової
заборгованості, та угод поставки підприємствам агропромислового
комплексу матеріально-технічних ресурсів, які придбаваються за
рахунок коштів державного бюджету, проведення інтервенційних
операцій на ринку зерна, а також з укладання та реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту формування та функціонування аграрного ринку
(Розгон А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики
від 11.08.2000 N 139 ( z0510-00 ) "Про затвердження Порядку
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня
2000 р. N 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку
зерна", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня
2000 р. за N 510/4731.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Омельяненка Г.Г.
Міністр С.Рижук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
01.08.2003 N 259
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2003 р.
за N 729/8050

ПОРЯДОК
надання товарній біржі висновку про її відповідність
вимогам щодо надання послуг з укладання та реєстрації
угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції
і продовольства для державних та регіональних потреб,
закладання зерна до державного резерву, їх реалізації
з державних ресурсів і з державного резерву, що
надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, погашення податкової
заборгованості, та угод поставки підприємствам
агропромислового комплексу матеріально-технічних
ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів
державного бюджету, проведення інтервенційних
операцій на ринку зерна, а також з укладання
та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів

1. Загальні положення
1.1. Висновок про відповідність товарних бірж вимогам щодо
надання послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу
сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та
регіональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх
реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що
надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, погашення податкової заборгованості, та угод поставки
підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних
ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету,
проведення інтервенційних операцій на ринку зерна (далі - угоди),
а також з укладання та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів
(далі - контракти) (далі - висновок про відповідність) надається
Міністерством аграрної політики України.
1.2. Для реєстрації біржової угоди (контракту) про експорт та
імпорт зерна використовуються штампи, спеціально виготовлені для
цієї мети, або печатка біржі (для угод) - колір мастики -
червоний. Штамп чи печатка розміщуються на всіх сторінках
документа.
1.3. Документом, що засвідчує реєстрацію біржової угоди
(контракту) для експорту або імпорту зерна, є посвідчення про
реєстрацію. Форми посвідчення про реєстрацію додаються (додатки 1,
2 відповідно).
1.4. Посвідчення про реєстрацію - документ, який засвідчує
реєстрацію біржею біржової угоди (контракту) для експорту або
імпорту зерна, оформляється на фірмовому бланку біржі, завіряється
підписом уповноваженої особи та відповідною печаткою біржі.
Оригінал посвідчення про реєстрацію видається особам, що уклали та
зареєстрували біржову угоду (контракт) про експорт або імпорт
зерна на біржі. За послуги з видачі посвідчення про реєстрацію плата не
справляється.
1.5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19 жовтня 1999 року N 1928 ( 1928-99-п ) "Про активізацію
діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та
необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів" (із
змінами) Міністерство аграрної політики разом з Національною
асоціацією бірж України подає щомісяця Кабінетові Міністрів
України перелік товарних бірж, які отримали висновок про
відповідність.
1.6. Міністерство аграрної політики разом з Національною
асоціацією бірж України відповідно до пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 20 липня 2000 року N 1148 ( 1148-2000-п )
"Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна" та пункту
22 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 року
N 1150 ( 1150-2003-п ) "Про недоліки у роботі окремих органів
виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи
щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів" щотижня
інформує Кабінет Міністрів України й Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції про обсяги та ціни за укладеними і
зареєстрованими на біржах угодами (контрактами), а при імпорті -
оперативно інформує про ціну, кількість, види, якість,
країни-постачальники.
1.7. Біржі щотижня подають до Національної асоціації бірж
України інформацію про обсяги та ціни за укладеними і
зареєстрованими на біржах угодами (контрактами), а при імпорті -
оперативно інформують про ціну, кількість, види, якість,
країни-постачальники. Зведена інформація щодо укладених та зареєстрованих біржових
угод (контрактів) подається Національною асоціацією бірж України
до Міністерства аграрної політики.
1.8. Облік зареєстрованих біржових угод (контрактів) про
експорт та імпорт зерна на біржах ведеться в журналах реєстрації
за формами згідно з додатками 3, 4.
1.9. Журнали реєстрації мають бути прошнуровані і скріплені
печатками, їх сторінки пронумеровані. На кожній біржі
призначається уповноважена особа, яка веде реєстрацію біржових
угод (контрактів) про експорт та імпорт зерна і несе персональну
відповідальність за здійснення реєстрації та ведення реєстрів.
2. Вимоги до надання висновку про відповідність
товарних бірж
2.1. Заява про надання висновку про відповідність вимогам
подається біржею до Міністерства аграрної політики, відповідно до
пункту 2.5 цього Порядку.
2.2. Міністерство аграрної політики веде реєстр виданих
висновків про відповідність, у тому числі призупиненого та
анульованого висновків.
2.3. Перелік товарних бірж, яким надано висновок про
відповідність, публікується у пресі і повідомляється Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Державній
митній службі, Державній податковій адміністрації, Пенсійному
фонду, Національному банку України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям.
2.4. Висновок про відповідність дійсний протягом трьох років
з моменту його надання. Продовження терміну дії висновку про
відповідність провадиться у такому самому порядку, який
установлено для його надання. Заява на продовження терміну дії
висновку про відповідність подається не менше ніж за два місяці до
його закінчення.
2.5. Перелік документів для надання товарній біржі висновку
про відповідність: 2.5.1. Заява про надання висновку про відповідність вимогам
(додаток 5). 2.5.2. Нотаріально завірені копії: свідоцтва про Державну реєстрацію біржі та довідки про
включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій; установчих документів. 2.5.3. Правила біржової торгівлі й біржового арбітражу та
витяг з протоколу загальних зборів про їх затвердження, завірені
печаткою біржі та підписом керівника.
2.6. Висновок про відповідність надається товарній біржі за
умов: 2.6.1. Відповідності установчих документів біржі вимогам
Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ) та відсутності
заборгованості перед державними загальними та спеціальними
фондами. 2.6.2. Наявності відокремленого приміщення для персоналу
біржі, який забезпечує її функціонування (не менше 40 кв. м
корисної площі), та приміщення для проведення торгів площею не
менш як 100 кв.м, обладнаного електронним табло або іншими
засобами оперативного висвітлення біржової інформації. 2.6.3. Наявності не менше 5 ліній міського та міжміського
телефонного зв'язку. 2.6.4. Наявності власних та прирівняних до них коштів не
менше 100 тис.грн. 2.6.5. Наявності не менше 10 осіб, що є членами біржі,
діяльність яких передбачена чинним законодавством. 2.6.6. Наявності електронної пошти та інших технічних та
електронних засобів (власних або орендованих). 2.6.7. Наявності органів управління і контролю, визначених
Законом України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ). 2.6.8. Термін роботи біржі із сільськогосподарською
продукцією та продовольством - не менше 1 року. Мінімальний обсяг
реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства має
складати не менше 10 відсотків від загального обсягу річного
товарообороту.
2.7. Для підтвердження вказаних вимог до Міністерства
аграрної політики подаються: 2.7.1. Копія документа, що підтверджує право власності на
приміщення, або копія угоди про оренду не менше ніж на рік. 2.7.2. Копія бухгалтерської і фінансової звітності за
попередній та поточний роки, що підтверджує наявність власних та
прирівняних до них коштів. 2.7.3. Копія плану приміщення біржі. 2.7.4. Довідка про технічне та програмне забезпечення біржі. 2.7.5. Довідка технічно-експлуатаційного відділу зв'язку про
наявність телефонних ліній. 2.7.6. Довідка про торгівлю сільськогосподарською продукцією,
продовольством та матеріально-технічними ресурсами за останній
рік.
2.8. Документи, що додаються до заяви для отримання висновку
про відповідність, мають бути прошиті, завірені печаткою біржі та
підписами керівника і головного бухгалтера.
2.9. У разі надходження офіційних відомостей від органів
державної влади, підприємств, установ і організацій щодо
невідповідності поданих документів для отримання висновку
відповідності Міністерство аграрної політики разом з Національною
асоціацією бірж України (за згодою) проводить перевірку поданих
документів з метою отримання достовірної інформації. За наслідками
проведеної перевірки складається акт.
3. Порядок розгляду поданих документів, видачі,
призупинення та анулювання висновку про відповідність
3.1. Документи для отримання висновку про відповідність
подаються до Міністерства аграрної політики та розглядаються
протягом місяця з дня подання. За наслідками розгляду Міністерство
аграрної політики приймає рішення щодо надання висновку про
відповідність товарній біржі або відмову в наданні такого
висновку.
3.2. Письмове повідомлення про дату розгляду поданих
документів направляється заявнику не пізніше ніж за 10 днів до
розгляду. У разі неможливості бути присутнім при розгляді
зазначених документів заявник повинен повідомити Міністерство
аграрної політики не пізніше ніж за два дні до дня розгляду (із
зазначенням причини).
3.3. Підставою для відмови товарній біржі в наданні їй
висновку про відповідність є: 3.3.1. Виявлення в поданих документах недостовірної або
необ'єктивної інформації. 3.3.2. Невідповідність біржі вимогам, зазначеним у пункті 17
Положення про механізм розрахунків під час закупівлі
сільськогосподарської продукції і продовольства для державних
потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий
товарний ринок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 року N 1288 ( 1288-98-п ), та в пункті
2.6 цього Порядку. 3.3.3. Невідповідність поданих документів чинному
законодавству України.
3.4. Рішення про відмову у видачі заявнику висновку про
відповідність оскаржується в установленому законодавством порядку.
3.5. В окремих випадках залежно від складності і обсягу
документів, які направляються на розгляд, Міністерство аграрної
політики може продовжити термін розгляду представлених документів
до 30 днів, про що повідомляється заявникові.
3.6. Міністерство аграрної політики може призупинити дію
висновку про відповідність у таких випадках: 3.6.1. При поданні товарною біржею, якій надано висновок про
відповідність, заяви про призупинення його дії. 3.6.2. За відсутності практики обслуговування угод
купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та продовольства
протягом шести місяців від моменту одержання висновку про
відповідність. 3.6.3. У разі погіршення умов, визначених у пункті 2.6 цього
Порядку.
3.7. У повідомленні про призупинення висновку про
відповідність Міністерство аграрної політики зазначає причини
призупинення та термін, у межах якого слід усунути вищевказані
недоліки.
3.8. Міністерство аграрної політики може анулювати дію
висновку про відповідність у таких випадках: 3.8.1. Заява біржі. 3.8.2. Систематичне порушення (два і більше разів) товарною
біржею власних Правил біржової торгівлі і біржового арбітражу,
виявлення відсутності котирування цін та визначення граничних цін
на біржових торгах чи порушення інших вимог щодо її діяльності та
чинного законодавства. 3.8.3. Порушення пункту 10.6 Типових правил біржової торгівлі
сільськогосподарською продукцією, затверджених наказом
Мінсільгосппроду, Мінекономіки, Мінфіну від 3 квітня 1996 року
N 103/44/62 ( z0184-96 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 16 квітня 1996 року за N 184/1209, незалежно від місця
укладення та реєстрації біржових угод для експорту та імпорту
зерна. 3.8.4. Неусунення причин, зазначених у повідомленні про
призупинення, протягом шести місяців з дня закінчення терміну,
визначеного для їх усунення. 3.8.5. Ліквідація товарної біржі.
3.9. Дія призупиненого висновку про відповідність може бути
поновлена у разі своєчасного усунення заявником причин, через які
було призупинено висновок про відповідність, та письмового
повідомлення про це Міністерства аграрної політики.
3.10. При анулюванні висновку відповідності, отримання
повторного висновку відповідності здійснюється у порядку, який
установлено для його отримання.
3.11. При внесенні змін та доповнень до своїх установчих
документів біржа протягом 15 днів з моменту реєстрації таких змін
повинна повідомити про це Міністерство аграрної політики.
Заступник начальника Департаменту
формування та функціонування
аграрного ринку В.І.Крочак

Додаток 1
до пункту 1.3 Порядку
надання товарній біржі
висновку про її
відповідність вимогам
м. ____________________________
"____" ______________ ________ р.

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ N_______
Цим засвідчується, що за біржовою угодою (контрактом) про
експорт зерна від "____"_______________ ________ р. N _________ (з
додатком N ________ від "____"___________ _________ р.) продавець __________________________________________________________________
(експортер) __________________________________________________________________
(місцезнаходження) код за ЄДРПОУ ____________________________________________________
банківські реквізити п/р___________________ банк ________________
МФО _____________________ SWIFT ______________________________
продав, а покупець _______________________________________________
(імпортер) __________________________________________________________________
(місцезнаходження) банківські реквізити п/р __________________ банк ______________
МФО _____________________ SWIFT ______________________________
країна імпортера _________________________________________________
купив зерно з такими характеристиками:
------------------------------------------------------------------ | Назва | Клас/сорт/ |Код за | Код за |Обсяг, | Рік | | товару | | ДСТУ | УКТЗЕД | тонн |урожаю | |----------+---------------+---------+----------+-------+--------| ------------------------------------------------------------------
на таких умовах поставки:
------------------------------------------------------------------ | Базис | Країна | Спосіб | Умови |Характер | |поставки |призначення |упаковки |транспортування | угоди | |---------+-------------+----------+------------------+----------| ------------------------------------------------------------------
на таких умовах розрахунку:
------------------------------------------------------------------ | Ціна за | Валюта | Валюта |Вартість у | Вартість у| | одиницю |контракту |розрахунку | валюті |доларах США| | | | |контракту | | |------------+-------------+------------+------------+-----------| ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано "____" ______________ ________ р. у журналі
реєстрації __________________________________ за N ______________.
(найменування біржі)
Уповноважена особа _____________________________________
М.П.
Примітка. Друкується на фірмовому бланку біржі.

Додаток 2
до пункту 1.3 Порядку
надання товарній біржі
висновку про її
відповідність вимогам
м. ____________________________
"____" ______________ ________ р.

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ N _______
Цим засвідчується, що за біржовою угодою (контрактом) про
імпорт зерна від "____"_______________ ________р. N _________ (з
додатком N _________ від "____"_______________ ________ р.)
продавець ________________________________________________________
(експортер) __________________________________________________________________
(місцезнаходження) банківські реквізити п/р __________________ банк ________________
МФО _______________________ SWIFT _______________________________
продав, а покупець _______________________________________________
(імпортер) __________________________________________________________________
(місцезнаходження) код за ЄДРПОУ ____________________________________________________
банківські реквізити п/р ___________________ банк ________________
МФО ________________________________ SWIFT _______________________
країна імпортера _________________________________________________
купив зерно з такими характеристиками:
------------------------------------------------------------------ | Назва |Клас/сорт/інші показники |Код за |Обсяг, | Рік | |товару | якості, що зазначені в |УКТЗЕД | тонн |урожаю| | | контракті | | | | |-----------+----------------------------+--------+-------+------| ------------------------------------------------------------------
на таких умовах поставки:
------------------------------------------------------------------ | Базис | Країна | Спосіб | Умови |Характер угоди | |поставки |походження |упаковки|транспортування | | |---------+-----------+--------+-----------------+---------------| ------------------------------------------------------------------
на таких умовах розрахунку:
------------------------------------------------------------------ |Ціна за| Валюта | Валюта |Вартість у |Вартість| Вартість у | |одиницю|контракту |розрахунку | валюті | у |доларах США | | | | |контракту |гривнях | | |-------+----------+-----------+-----------+--------+------------| ------------------------------------------------------------------
Зареєстровано "____" ________________ ________ р. у журналі
реєстрації _______________________________________________________
(найменування біржі) за N ___________________.
Уповноважена особа _________________________________________
М.П.
Примітка. Друкується на фірмовому бланку біржі.

Додаток 3
до пункту 1.8 Порядку
надання товарній біржі
висновку про її
відповідність вимогам

ВЗІРЦЕВА ФОРМА
журналу реєстрації біржових угод
(контрактів) про експорт зерна
------------------------------------------------------------------------------- |Номер|Дата |Номер |Номер |Назва |Рік |Базис|Обсяг |Ціна |Ціна |Вар- |Вар- | |конт-|реєст-|брокер-|брокер-|товару|уро-|пос- |товару|за |за |тість|тість| |ракту|рації |ської |ської |і клас|жаю |тавки| |оди- |оди- |конт-|конт-| | | |кон- |контори| | | | |ницю |ницю |ракту|ракту| | | |тори |покупця| | | | |(дол.|(гри-|(дол.|(гри-| | | |про- | | | | | |США) |вень)|США) |вень)| | | |давця | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до пункту 1.8 Порядку
надання товарній біржі
висновку про її
відповідність вимогам

ВЗІРЦЕВА ФОРМА
журналу реєстрації біржових угод
(контрактів) про імпорт зерна
------------------------------------------------------------------------------------- |Номер|Дата |Номер |Номер |Краї-|Назва |Рік |Базис|Обсяг |Ціна |Ціна |Вар- |Вар- | |конт-|реєст-|брокер-|брокер-|на |товару|уро-|пос- |товару|за |за |тість|тість| |ракту|рації |ської |ської |похо-|і клас|жаю |тавки| |оди- |оди- |конт-|конт-| | | |кон- |контори|джен-| | | | |ницю |ницю |ракту|ракту| | | |тори |покупця|ня | | | | |(дол.|(гри-|(дол.|(гри-| | | |про- | | | | | | |США) |вень)|США) |вень)| | | |давця | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до пункту 2.5.1 Порядку
надання товарній біржі
висновку про її
відповідність вимогам

ЗАЯВА
про надання висновку про відповідність вимогам

Прошу розглянути документи для отримання висновку про
відповідність вимогам, які подані відповідно до вимог Порядку
надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам щодо
надання послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу
сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та
регіональних потреб, закладання зерна до державного резерву, їх
реалізації з державних ресурсів і з державного резерву, що
надходять у рахунок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, погашення податкової заборгованості, та угод поставки
підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних
ресурсів, які придбаваються за рахунок коштів державного бюджету,
проведення інтервенційних операцій на ринку зерна, а також з
укладання та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів.
Відомості про товарну біржу
1. Назва 1.1. Повна___________________________________________________ 1.2. Скорочена_______________________________________________
2. Місцезнаходження 2.1. Юридична адреса_________________________________________ 2.2. Адреса виконавчого органу ______________________________ 2.3. Телефон ___________________ Факс _______________________
Телетайп __________________ E-mail _____________________
3. Ідентифікаційний код _____________________________________
4. Банківські реквізити _____________________________________
5. Державна реєстрація 5.1. Повна назва реєструвального органу _____________________ 5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________
6. Керівник _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) ______________________________ телефон ______________________
7. Головний бухгалтер _______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) телефон _________________________
Керівник ___________________________
Головний бухгалтер ___________________________

М.П.
Примітка. Друкується на фірмовому бланку товарної біржі.вгору