Документ z0723-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2017  № 824


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2017 р.
за № 723/30591

Про затвердження Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”, пунктів 8, 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою удосконалення навчання експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці, що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань праціР.Т. ЧернегаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
18.05.2017  № 824


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2017 р.
за № 723/30591

ПЕРЕЛІК
напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці

1. Проведення експертизи технологічної, конструкторської, технічної документації та експертизи додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у будівництві.

2. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування гірничорудної, нерудної та вугільної промисловості.

3. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв.

4. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування нафтогазовидобувної промисловості та геологорозвідки.

5. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування газової промисловості з тиском природного газу не більше ніж 1,2 МПа і зрідженого газу - не більше ніж 1,6 МПа.

6. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа.

7. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання.

8. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду:

1) котлів;

2) посудин, що працюють під тиском;

3) трубопроводів пари та гарячої води.

9. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження:

1) вантажопідіймальних кранів;

2) підйомників;

3) ліфтів;

4) ескалаторів;

5) канатних доріг;

6) фунікулерів;

7) стаціонарних та пересувних атракціонів.

10. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічного транспорту.

11. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження основних виробництв для:

1) харчової промисловості;

2) деревообробної промисловості;

3) легкої і текстильної промисловості;

4) агропромисловості;

5) целюлозно-паперового виробництва;

6) переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

12. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування в металургії та коксохімії.

13. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування в машинобудівній та металообробній промисловості.

14. Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування для виконання вибухових робіт та робіт, що пов’язані з утилізацією зброї, експлуатацією устаткування і технічних засобів для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі.

15. Проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Директор Департаменту
заробітної плати
та умов праціО. Товстенковгору