Документ z0715-96, поточна редакція — Редакція від 15.09.1998, підстава - z0569-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 222 від 23.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 грудня 1996 р.
за N 715/1740

Про затвердження Санітарних правил і норм по
застосуванню харчових добавок
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 )

Відповідно до пункта 4 Положення про Міністерство охорони
здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12 серпня 1992 р. N 469 ( 469-92-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Санітарні правила і норми по застосуванню
харчових добавок (додаються). 2. Заступникам головного державного санітарного лікаря
України, Головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному,
залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
Комітету у справах охорони державного кордону України,
Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти
указані санітарні правила до керівництва та застосування при
здійсненні державного санітарно-епідемічного нагляду. 3. Вважати такими, що не діють на території України Санітарні
правила по застосуванню харчових добавок від 29.09.78 N 1923-78. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Головний державний санітарний лікар
України, перший заступник Міністра В.Ф.Марієвський
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 23.07.96
N 222
Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок
I. Загальна частина
1. Харчові добавки - природні або синтезовані речовини, які
навмисно вводяться до продуктів харчування з метою надання їм
необхідних властивостей (наприклад, органолептичних,
технологічних) і не вживаються самостійно у вигляді харчових
продуктів або звичайних компонентів їжі. Харчові добавки можуть
залишатися у харчових продуктах у повному обсязі або у вигляді
речовин, які утворюються після хімічної взаємодії добавок з
компонентами продуктів харчування. 2. Ці Санітарні правила і норми по застосуванню харчових
добавок (далі - СанПіН) не поширюються на забруднюючі сторонні
речовини (контамінанти), які ненавмисно потрапляють до продуктів
харчування під час вирощування рослин та тварин або агротехнічних
та ветеринарних заходів при виробленні, переробленні,
приготуванні, упакуванні, зберіганні, транспортуванні та
реалізації харчових продуктів внаслідок контакту з обладнанням,
тарою, зовнішнім середовищем; а також на живі мікроорганізми, їх
токсини, механічні домішки. 3. Згідно із санітарним законодавством України вироблення,
застосування та реалізація харчових добавок на території держави
повинні здійснюватися з дозволу МОЗ України. Забороняється ввезення та реалізація продуктів харчування,
які не відповідають вимогам санітарного законодавства України, в
тому числі тих, що вироблені з використанням речовин, які не
дозволені як харчові добавки. 4. Використання харчових добавок не повинно збільшувати
ступінь ризику можливого несприятливого впливу продукту на
здоров'я споживача, а також змінювати споживні властивості
харчових продуктів (за винятком деяких продуктів спеціального та
дієтичного призначення). Не дозволяється застосування харчових добавок з метою
приховування зіпсованості або недоброякісності сировини або
готового продукту. 5. Введення нових харчових добавок до продуктів або зміна
умов їх застосування вважається виправданим тільки тоді, коли це
спрямовано на досягнення вказаних нижче цілей і коли таких не
можна досягнути іншими технологічно доцільними засобами: а) зберігання природних властивостей та харчової цінності
продукту; зниження харчової цінності можливе у випадках, що
передбачені технологією виробництва спеціальних та дієтичних
продуктів; б) збільшення терміну зберігання, якості та стабільності
продукту або поліпшення його органолептичних властивостей, за
умови, якщо це не змінює суті харчового продукту, не вводить в
оману споживача та не збільшує ризику шкідливого впливу продукту
на здоров'я, у порівнянні з засобами, які застосовуються; в) поліпшення умов підготовки, оброблення, розфасування та
інших виробничих процесів, а також пакування, транспортування та
зберігання продуктів харчування. Але при цьому використання
харчових добавок не повинно сприяти приховуванню вад сировини або
змін в продукті, що виникають внаслідок недотримання встановлених
технологічних регламентів та санітарних норм і правил на кожному
етапі виробництва. 6. Харчові добавки повинні застосовуватися при виробництві
харчових продуктів у мінімально необхідній для досягнення
технологічного ефекту кількості, але не більш встановлених
максимально допустимих рівней (МДР), вказаних в цьому документі. Максимально допустимі рівні для харчових добавок, що наведені
в цих Санітарних правилах і нормах, означають найбільшу допустиму
кількість харчових добавок, що може додаватися або знаходитися в
харчовому продукті незалежно від того, чи додана вона до нього
безпосередньо, чи у складі іншого продукту (напівфабрикату), який
вводиться згідно з рецептурою при виготовленні готового продукту. Максимально допустимі рівні харчових добавок у продукті,
розраховані як визначені хімічні сполуки, або елементи, або інакше
означені речовини, наводяться в мг на 1 кг готового продукту або
напівфабрикату (якщо це спеціально обумовлено). Для харчових добавок, що не становлять загрози для здоров'я
людини, навіть у великих дозах, граничний вміст добавки
визначається технологічними інструкціями (ТІ) і не потребує
спеціальних методів інструментального контролю її вмісту в
готовому продукті харчування. 7. Склад та ступінь чистоти речовин, що використовуються як
харчові добавки, визначаються спеціальною технічною документацією
до кожного виду харчових добавок за погодженням з МОЗ України. 8. Використання харчових добавок дозволяється Головним
державним санітарним лікарем України на підставі позитивного
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. Впровадження у виробництво дозволених харчових добавок на
окремих підприємствах здійснюється під контролем установ державної
санітарно-епідеміологічної служби на місцях. Отримання висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи
здійснюється у відповідності з наказом МОЗ України від 20.10.95 р.
N 190 ( z0004-96 ). 9. Відомчий контроль за належним застосуванням харчових
добавок на підприємстві, їх якістю, вмістом в харчових продуктах
покладається на технологічну службу підприємства та виробничу
лабораторію. 10. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий
контроль за використанням харчових добавок та їх вмістом в
харчових продуктах здійснюється державною
санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно зі ст.33
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
( 4004-12 ) благополуччя населення". 11. Методи по ідентифікації та визначенню харчових добавок у
продуктах харчування регламентуються спеціальними документами
загального або відомчого характеру. 12. Вимоги цих СанПіН поширюються на харчові добавки та
продукти з ними, які надходять для реалізації на територію
України, виробляються на підприємствах харчової промисловості та
громадського харчування незалежно від їх відомчої належності,
підпорядкування та форми власності. 13. Питання про використання харчових добавок та їх сумішей,
що не включені до переліку, поданому у додатку N 1, повинно
вирішуватися виключно Міністерством охорони здоров'я України. 14. На споживчій упаковці харчових продуктів, виготовлених із
застосуванням харчових добавок, необхідно вказувати назву кожної
харчової добавки (хімічну, чи торговельну назву або міжнародний
символ). 15. Можливість використання або порядок реалізації, або
утилізації продукції, яка за типом, кількістю та призначенням
харчових добавок не відповідає вимогам цих СанПіН, визначається
Міністерством охорони здоров'я України у відповідності з чинним
законодавством. 16. Дозвіл обмежений, умовний або необмежений в часі на
застосування харчової добавки, а також зміни в умовах її
застосування видається Міністерством охорони здоров'я України. При розгляді допустимих концентрацій добавки (або продуктів
її взаємодії з компонентами харчових продуктів) у продукті
харчування враховуються результати токсикологічних та інших
біологічних випробувань речовини, що пропонується у вигляді
харчової добавки, вірогідне сумарне добове надходження її до
організму людини з усіх джерел; беруть до уваги наявні
рекомендації щодо рівня вмісту добавки в продукті та прийнятного
добового надходження її в організм людини з їжею, які містяться в
офіційних матеріалах Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я. Принципово може бути дозволена найменша концентрація харчової
добавки в продукті, яка необхідна для досягнення бажаного
технологічного ефекту. 17. Клопотання про дозвіл на використання нової добавки
повинно містити такі обов'язкові матеріали: а) детальну характеристику речовини, що пропонується для
використання у вигляді харчової добавки: її фізико-хімічні
властивості, спосіб отримання, вміст напівпродуктів, домішок,
ступінь очищення (чистоти), діючі нормативи (ДСТ, ТУ та інші) або
проекти аналогічних документів; б) детальне обгрунтування мети та необхідності застосування
нової речовини, її переваг перед способами, що вже
використовуються для досягнення того ж технологічного ефекту; в) проект технологічної інструкції по виробництву продукту та
проведення технологічного процесу, пов'язаного з застосуванням
харчової добавки, в якій слід відобразити спосіб застосування та
кількісний вміст добавки у кінцевому продукті; г) перелік харчових продуктів, в яких може бути присутня ця
харчова добавка; д) коло споживачів харчового продукту, виготовленого з
застосуванням харчової добавки, що пропонується; е) методи визначення харчової добавки або продуктів її
перетворення в харчовому продукті; запропоновані методи повинні
бути специфічними та достатньо чутливими; У випадку пропонування імпортованих харчових добавок, поряд з
викладеним вище, подаються документи про їх склад та дозвіл
органів охорони здоров'я на їх використання в країні-експортері. 18. Перелік харчових добавок, дозволених до використання при
виробництві продуктів харчування або для продажу кінцевому
споживачеві, підлягає систематичному перегляду з урахуванням
поточної інформації. Спеціальним розпорядженням Міністерства охорони здоров'я
України дозвіл на використання харчової добавки може бути
відкликаний або змінені умови її застосування в разі отримання
нової інформації про цю харчову добавку. 19. Відповідальність за дотримання цих СанПіН покладається на
керівників підприємств (незалежно від форм власності), які
випускають продукти харчування з застосуванням харчових добавок, а
також керівників підприємств громадського харчування та торгівлі. Особи, які винні в порушенні діючих СанПіН, несуть
персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством. 20. За якість харчових добавок та дотримання даних СанПіН
відповідальність несуть господарюючі суб'єкти, які виготовляють
харчові добавки. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та вибірковий
контроль за додержанням Санітарних норм і правил по застосуванню
харчових добавок при виробництві та використанні харчових добавок
здійснюється санітарно-епідеміологічною службою на місцях згідно
з санітарним законодавством.
II. Спеціальна частина
Перелік харчових добавок подано в додатку N 1
За призначенням харчові добавки умовно поділяються на класи:
1. Барвники. Для підбарвлення продуктів харчування
використовуються барвники, які містять в собі природні пігменти
рослинного або тваринного походження - природні барвники, а також
синтетичні або штучні барвники, які містять синтезовані хімічним
шляхом пігменти, що не зустрічаються в природі. Для синтетичних
барвників обов'язково, а до натуральних - вибірково встановлюються
максимально допустимі рівні. Синтетичні барвники можуть
застосовуватись як поодинці, так і в сумішах між собою. При цьому
сумарна доза барвників в продукті не повинна перевищувати
концентрацію того барвника, який має меншу межу. Продукти харчування, які не підлягають забарвленню або
підбарвленню подані в додатку N 2 до СанПіН. Для підбарвлення
харчових продуктів можна застосовувати барвники в кількості,
мінімально необхідній для досягнення звичного або природного
інтенсивного кольору. Барвники повинні надходити та зберігатися на виробничих
підприємствах харчової промисловості в упаковці заводу-виробника. Для виробничих потреб в цехах розчини барвників та їх сумішей
мають зберігатися в спеціальній закритій тарі, яка забезпечує
зручне дозування. На тарі повинна бути етикетка з чіткою назвою
барвника або суміші, позначена концентрація, розчинник, дата
виготовлення або отримання барвника. Харчові барвники на підприємствах повинні зберігатися в
спеціально відведених приміщеннях або шафах, які забезпечують
умови зберігання барвника, позначені в технічній документації. 2. Консерванти - речовини, які здатні збільшувати строк
зберігання харчових продуктів шляхом захисту їх від
мікробіологічного псування. Хімічні консерванти не повинні погіршувати органолептичні
властивості продуктів. Не дозволяється вводити хімічні консерванти у продукти
масового споживання, такі як: молоко, борошно, хліб, свіже м'ясо,
спеціалізовані дієтичні продукти і продукти дитячого харчування, а
також у вироби, які позначаються як "натуральні". Харчові продукти або вироби, у які надходять консерванти з
сировиною або напівфабрикатами (вторинне надходження), повинні
відповідати (щодо наявності та вмісту консервантів) вимогам,
встановленим для готового продукту. Для консервування продуктів можна використовувати комбінації
не більш ніж з двох хімічних консервантів. При цьому сумарна
концентрація консервантів у продукті не повинна перевищувати
концентрацію того консерванту, який має меншу межу. При використанні нітриту натрію (азотистокислого натрію) або
нітриту калію (азотистокислого калію) у виробництві харчових
продуктів необхідне дотримування особливих запобіжних заходів, а
саме: - на підприємствах-виробниках затверджується список осіб, які
працюють з нітритом натрію і/або з нітритом калію; - сухі нітрити натрію та калію зберігаються окремо від інших
матеріалів в закритому та опломбованому приміщенні; - у виробничі цехи нітрит натрію і нітрит калію повинні
надходити з лабораторії тільки у вигляді робочих розчинів з
зазначенням концентрації; - розчини нітритів можуть знаходитися у виробничих цехах
тільки у спеціально призначеній закритій тарі під замком, з чітким
написом "НІТРИТ НАТРІЮ", "НІТРИТ КАЛІЮ"; - запас робочого розчину у цеху не повинен перевищувати
змінної потреби; - використання тари, призначеної для розчинів нітритів, не
допускається для інших цілей. За правильність зберігання та
використання розчинів нітриту натрію і/або нітриту калію в цеху
несе відповідальність начальник цеху підприємства-виробника. 3. Регулятори кислотності - речовини, які змінюють або
регулюють кислотність або лужність харчових продуктів. Харчові
кислоти, які надходять у роздрібний продаж для використання у
домашньому господарстві, повинні розфасовуватися у дрібну, зручну
для споживання, тару і мати на етикетці стислу інструкцію про
спосіб вживання і рекомендації стосовно дозування, а також
позначення "ХАРЧОВА, (-ИЙ)". Кислоти, основи, солі, що використовуються як харчові
добавки, на харчових підприємствах повинні зберігатися окремо від
харчових продуктів і харчової сировини в умовах, що відповідають
вимогам нормативно-технічної документації. Кислоти, основи, солі
(у випадках необхідності знаходження їх у виробничих цехах)
повинні зберігатись у спеціальній тарі, маркованій чіткою
етикеткою з зазначенням речовини, концентрації, дати отримання. 4. Антиоксиданти - речовини, що подовжують термін зберігання
продуктів харчування шляхом захисту їх від псування (наприклад,
прогірклість жирів і зміна кольору), викликаного окисленням. Введення антиоксидантів у жири допускається тільки при
виробництві харчових жирів, призначених для тривалого зберігання
(більш 3-х місяців). Антиоксиданти слід вводити у високоякісні
свіжі жири. В одному харчовому продукті може використовуватись тільки
один антиоксидант, не беручи до уваги синергістів. 5. Емульгатори - речовини, що сприяють створенню або
збереженню гомогенної суміші двох або більш несумісних фаз
(наприклад, рослинної олії і води) у продукті харчування. 6. Стабілізатори - речовини, що сприяють підтримці незмінного
фізико-хімічного стану продукту харчування, дозволяючи зберігати у
продукті гомогенну дисперсію двох або більше речовин, що не
змішуються. До них відносяться також речовини, які стабілізують,
зберігають або посилюють наявний колір продукту харчування. 7. Загущувачі - речовини, що підвищують в'язкість продукту
харчування. Эмульгатори, стабілізатори та загущувачі використовуються для
створення і збереження консистенції, що характеризується стійкістю
колоїдних систем в готовому харчовому продукті. Емульгатори і стабілізатори вносяться, звичайно, у продукт у
дрібнодисперсному стані (розчини, колоїдні розчини, емульсії). У
процесі підготовки зазначених харчових добавок до введення
необхідно дотримуватись умов, які запобігають забрудненню сполуки,
що вводяться у продукт. Одночасно в продукт може вводитись декілька емульгаторів або
стабілізаторів. При цьому сукупна концентрація емульгаторів або
стабілізаторів не повинна перевищувати найменшої межі
концентрації, встановленої для одного з компонентів суміші. 8. Модифіковані крохмалі - речовини, отримані шляхом однієї
(або більше) хімічної обробки їстивних крохмалів, які могли бути
піддані фізичній або ферментативній обробці і які можуть бути
розрідженими лугом, кислотою або відбіленими. 9. Желюючі агенти - речовини, які надають продукту харчування
густини шляхом утворення гелю. 10. Глазуруючі агенти - речовини, які при нанесенні на
зовнішню поверхню продукту харчування надають йому блискучий
вигляд або створюють захисне покриття. 11. Зволожувачі - речовини, які попереджують висихання
продукту харчування шляхом протидії впливу атмосфери з низькою
відносною вологістю або сприяють розчиненню порошку у водному
середовищі. 12. Антиспікаючі агенти - речовини, що послаблюють тенденцію
до злипання окремих часток продукту. Використовуються для
попередження злежування або грудкування деяких сипучих продуктів у
процесі зберігання. При цьому додавання антиспікаючих агентів не
повинне змінювати органолептичні властивості продуктів або
прозорості солі. 13. Агенти для обробки борошна та поліпшувачі борошна і хліба
- речовини, що використовуються з метою підвищення хлібопекарських
якостей пшеничного борошна. Допускається додавання у борошно або
опару. Обробка борошна здійснюється на хлібопекарських
підприємствах безпосередньо перед замішуванням тіста або у процесі
приготування опари. Для рівномірного розподілення речовин, що додаються у борошно
або у тісто, бажано застосовувати автоматичні дозатори і надійні
диспергуючі пристрої. Обробка борошна, призначеного для
роздрібного продажу, не дозволяється. Речовини для обробки
борошна, які є енергійними оксидантами, повинні зберігатись на
хлібопекарських підприємствах окремо від харчової сировини в
умовах, передбачених відповідною технічною документацією. 14. Наповнювачі - речовини, що збільшують об'єм продукту
харчування без істотного збільшення його енергетичної цінності. 15. Підсилювачі смаку і аромату - речовини, що підсилюють
властивий продукту харчування смак або аромат. 16. Запашні речовини а) Натуральні ароматизатори та ароматичні речовини - це
препарати та окремі речовини, що можуть допускатися для споживання
людиною, отримані винятково фізичними процесами з рослинної
сировини, іноді тваринних тканин, або в їх природному стані, або у
переробленому вигляді. б) Натурально-ідентичні ароматичні речовини - це речовини,
хімічно ідентичні речовинам, які містяться у натуральних
продуктах, призначених для споживання людиною в обробленому або
необробленому вигляді. в) Штучні ароматичні речовини - це такі речовини, які до
цього часу не були ідентифіковані у натуральних продуктах,
призначених для споживання людиною, в обробленому і необробленому
вигляді. Для надання харчовим продуктам специфічного аромату можуть
використовуватись натуральні екстракти і настої, плодоягідні соки,
сиропи, прянощі, есенції, ароматизатори. Використання водних, спиртових і вуглекислотних екстрактів, а
також настоїв з рослинної сировини, що звичайно вживаються в їжу,
плодоягідних соків, вин, коньяків, лікерів, свіжих і сухих
прянощів, продуктів їх механічної переробки, що відповідають
діючим стандартам, не регламентуються даними Санітарними правилами
і нормами. Зазначені продукти використовуються згідно з діючими
рецептурами і технологічними інструкціями. Ароматичні харчові есенції і ароматизатори є
баготокомпонентними розчинами або суміші настоїв, спиртів,
сиропів, екстрактів з натуральної сировини, ефірних масел,
синтетичних запашних та інших органічних речовин, виготовлені
промисловим способом на спеціалізованих підприємствах. В
залежності від концентрації запашних речовин у розчині есенції
поділяються на одно-, двох- і чотирьох кратні. Рецептури і
технічні умови на ароматичні харчові есенції і ароматизатори
узгоджуються Міністерством охорони здоров'я України. Включення у нові рецептури есенцій або ароматизаторів, що не
використовувались раніше, хімічних речовин (компонентів)
допускається тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я
України. Для позначення хімічних речовин, що входять до рецептури
есенцій, слід використовувати хімічні назви речовин, а не
торговельні. Не допускається ароматизація синтетичними запашними
речовинами (есенціями, що їх містять) натуральних продуктів
харчування або напоїв для посилення властивого їм природнього
аромату, продуктів дитячого харчування. Ароматичні харчові есенції і ароматизатори доставляються і
зберігаються на виробничих підприємствах в упаковці
заводу-виробника. Для виробничих потреб у цехах допускається зберігання есенцій
у дрібнішій розфасовці (у тарі), при цьому на этикетці повинні
бути вказані: назва есенції, її кратність, номер партії. Використання харчових ароматичних есенцій і ароматизаторів
повинно здійснюватись суворо у відповідності з їх призначенням.
Есенції, що призначені для ароматизації одних видів продуктів,
використовувати для інших продуктів не допускається без дозволу
Міністерства охорони здоров'я України. Ароматичні речовини повинні рівномірно розподілятись у
продукті харчування. Для досягнення цього бажано застосування
спеціальних дозаторів для ароматизаторів. Харчові продукти та напої, ароматизовані синтетичними
запашними речовинами (есенціями), повинні мати на споживчій
упаковці інформації про наявність у продукті ароматичних харчових
есенцій або окремих запашних речовин. Для використання у домашньому господарстві деякі ароматичні
харчові есенції та ванілін повинні випускатись у дрібній
розфасовці і мати на етикетці коротку інструкцію по застосуванню і
дозуванню. Враховуючи, що основною метою застосування ароматизаторів є
надання готовому продукту гарних органолептичних властивостей,
кількість ароматизаторів, що додаються у продукт, визначається
затвердженими рецептурами на продукти і технологічними
інструкціями. 17. Підсолоджувачі - це група харчових добавок, які
використовуються з метою надання солодкого смаку продуктам
харчування. Застосування підсолоджувачів з метою економії цукру
неприпустимо з гігієнічних позицій, оскільки суперечить принципам
раціонального харчування. Підсолоджувачі використовуються у виробництві дієтичних
харчових продуктів спеціального призначення самостійно або у
комбінації з іншими підсолоджувачами, або цукром. Використовуючи
комбінацію підсолоджувачів, необхідно враховувати їх якісний і
кількісний синергізм. Підсолоджувачі застосовуються у промисловому виробництві
продуктів харчування на підприємствах харчової промисловості.
Рецептури та етикетки на кожний конкретний вид харчового продукту
з використанням підсолоджувача повинні узгоджуватись у порядку,
встановленому Міністерством охорони здоров'я України. Етикетка кожної пакувальної одиниці харчового продукту з
підсолоджувачем повинна містити інформацію про нього, а для
аспартаму - попереджувальний надпис: "містить джерело
фенілаланіну". Підсолоджувачі можуть поставлятися на ринок з метою продажу
кінцевому споживачеві для індивідуального використання як
"підсолоджувачі до столу" у дозованому вигляді. При цьому
торговельний опис підсолоджувача до столу повинен містити термін:
"підсолоджувач до столу на основі..." з зазначенням конкретної
підсолоджуючої речовини. Препарати повинні бути забезпечені
анотацією (стисла інструкція про призначення речовини, спосіб
вживання, рекомендації щодо дозування у їжу або добового
споживання, існуючі протипоказання). Підсолоджувачі можуть бути використані у громадському
харчуванні тільки для приготування дієтичних страв, при цьому у
кожній порції вміст підсолоджувача не повинен перевищувати його
разову дозу. Використання підсолоджувачів замість цукру у
харчуванні дитячих організованих колективів неприпустимо. Продукти
дитячого харчування не повинні містити підсолоджувачі. 18. Ферментні препарати - речовини, що використовуються у
харчовій промисловості з метою інтенсифікації технологічних
процесів і підвищення якості харчових продуктів. Це препарати
мікробіологічного синтезу, отримані з культур бактерій, дріжджів
мікроскопічних і пліснявих грибів. Поруч з комплексом ферментів у
препаратах можуть міститись деякі домішки і наповнювачі. Для виробництва ферментних препаратів використовуються штами
мікроорганізмів, дозволені МОЗ України, патогенні і токсигенні
штами не можуть бути використані у виробництві ферментних
препаратів для харчової промисловості. Ці правила не поширюються
на допоміжні продукти, які застосовуються у харчових виробництвах,
пов'язаних з мікробіологічними процесами - дріжджі, бактеріальні
закваски. Найменування ферментних препаратів звичайно вміщує у собі
інформацію: про вид активності ферменту (протеолітична,
амілолітична тощо); про вид мікроорганізмів-продуцентів, що
використовуються, і про методи культивування (П-поверхневий,
Гглибинний); про ступінь концентрації ферментів в порівнянні з
вихідною культурою. Готові ферментні препарати не повинні містити життєздатні
форми продуцента. Склад препаратів регламентується технічною
документацією. 19. Органічні розчинники - використовуються при виробництві
харчових продуктів і допоміжної харчової сировини; для
приготування екстрактів, есенцій; для екстракції з подальшим
звільненням продукту від екстрагенту. 20. Розчинники-носії - речовини для розчинення, розрідження,
дисперсії або іншої фізичної модифікації продукту харчування без
змінення його технологічної функції (носії не повинні мати
власного технологічного ефекту), призначені для поліпшення
обробки, застосування ї споживання продукту харчування. При наявності розчинника у екстрактах і есенціях на етикетках
вказується вид розчинника і концентрація екстракту або есенції. Заміна марки розчинника допускається тільки з дозволу МОЗ
України (при поданні даних про режим дистиляції і повному
видаленні залишків розчинника з продукту). 21. Сорбенти, освітлювачі, матеріали для обробки - речовини,
що необхідні у випадках, коли з технологічних міркувань потрібно
видалити з продукту будь-який компонент (шляхом фільтрації,
обробки іонообмінними смолами, комплексонами та ін.). Матеріали
або напівпродукти, що застосовуються при цьому, не повинні
переходити у харчові продукти. Умови застосування цих матеріалів регламентуються
технологічними інструкціями (тривалість контакту, кількість
матеріалу або напівпродукту, спосіб його видалення після обробки).
Якщо матеріали для обробки використовуються неодноразово, повинні
бути вказані умови і способи регенерації або відмивання
використаних матеріалів, які дозволяють одержати матеріали, що
відповідають за своїми параметрами вимогам нормативно-технічної
документації до вихідних матеріалів. 22. Консервуючі гази - це гази, що вводяться в упаковку до,
під час і після розміщення в ній продукту харчування. 23. Пропеленти - гази, що виштовхують продукти харчування з
упаковки. Нижче наведений у вигляді таблиці перелік харчових добавок
різного призначення і регламенти їх використання. Всі харчові
добавки згруповані за індексами E.
Додаток N 1
до Санітарних правил і норм
по застосуванню харчових добавок
( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 218 ( z0569-98 ) від 23.07.98 )
Перелік харчових добавок —————————————————————————————————————————————————————————————————— Ін- | Харчова |Технологіч-|Застосування у виробництві|МДР, декс | добавка |на функція |продукту |мг/кг або E | | | |мг/л —————+———————————+———————————+——————————————————————————+————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —————————————————————————————————————————————————————————————————— E 100 Куркуміни натуральні Ковбаси, салямі, сервелат, 20
Curcumins червоні сосиски, паштети, конди- у необх.
барвники терські вироби, маргарин кільк. E 101 Рибофлаві- натуральні За технологічної необхід- у необх.
ни жовті ності кільк.
Riboflavin барвники
Рибофлавін
-5-фосфат
Riboflavin-
5-phosphote
sodium E 102 Тартразін штучний Безалкогольні ароматизова- 100
Tartrazine жовтий ні напої E 104 Хіноліновий штучний зацукровані фрукти та ово- 200
жовтий жовтий чі, пресерви з червоних
Quineline барвники фруктів
yellow прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи аромати-
зовані молочні продукти 150
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 110 Жовтий штучний Безалкогольні ароматизова- 50
"сонячний жовтий ні напої
захід" барвник зацукровані фрукти та ово- 200
спеціаль- чі, пресерви з червоних
ний жовтий фруктів
FCF прикраси та покриття 500
Sunset бісквіти, торти, вафлі та 50
yellow інші кондвироби
FCF їстівні цукрові глазурі; 50
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 120 Карміни натуральні Безалкогольні ароматизовані 100
Carmines червоні напої
барвники зацукровані фрукти та ово- 200
чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи аромати-
зовані молочні продукти 150
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 121 Цитрус штучний В Україні заборонений 0
червоний 2 червоний
Citrus барвник
red 2 E 122 Азорубін, штучний Безалкогольні ароматизова- 50
кармазін червоний ні напої
Azorubine барвник зацукровані фрукти та ово- 200
чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 50
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти 50
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 123 Амарант штучний В Україні заборонений 0
Amaranth барвник Безалкогольні ароматизова- 50 E 124 Понсо 4R штучний ні напої
Ponceau 4R червоний зацукровані фрукти та ово- 200
барвник чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 50
інші кондвироби
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти 50
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 127 Эритрозин штучний Вишня для коктейлю та в 200
Erythrozine червоний цукрі
барвник вишня в сиропі 150
E 128 Червоний 2G штучний Ковбаси з вмістом крохмалю 20
Red 2G червоний більше 6%
барвник оболонки та прикраси 100 E 129 Спеціальн. штучний Безалкогольні ароматизова- 100
червоний AG червоний ні напої
Allura red барвник зацукровані фрукти та ово- 200
AG чі, пресерви з червоних E 131 Синій штучний фруктів
патентова- синій прикраси та покриття 500
ний V барвник бісквіти, торти, вафлі та 200
Patent інші кондвироби
blue V їстівні цукрові глазурі; 150 E 132 Індигокар- штучний десерти, включаючи арома-
мін синій тизовані молочні продукти
Indigotine барвник морозиво 30 E 133 Діаманто- штучний ароматизований плавлений 100
вий синій синій сир
FCF барвник соуси, спеції, приправи 500
Brilliant гірчиця 300
blue FCF рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 140 Хлорофіли натураль- За технологічної необхід- в необх.
Chlorophylls ний зеле- ності кільк.
ний барв-
ник E 141 Мідні натураль- За технологічної необхід- в необх.
комплекси ний зеле- ності кільк. хлорофілів ний барв- Chlorophylls ник copper complexes E 142 Зелений S штучний Безалкогольні ароматизовані 100
Green S зелений напої зацукровані фрукти та 200 E 143 Зелений штучний овочі, пресерви з червоних
міцний FCF зелений фруктів
Fast green барвники прикраси та покриття 500
FCF бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби 150
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи аромати-
зовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 150a Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер I ний кори- ності кільк.
простий чневий-
Caramel проста
I-plain карамель-
барвник E 150b Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер II ний корич- ності кільк.
Caramel невий-
II-Caus- карамель,
tic отримана
sulfite за лужно-
сульфітною
технологі-
єю E 150c Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер III ний корич- ності кільк.
Caramel невий-
III- карамель,
ammonian отримана
process за аміач-
ною техно-
логією E 150d Цукровий натураль- За технологічної необхід- в необх.
колер IV ний кори- ності кільк.
Caramel чневий-
IV- карамель,
ammonia- отримана
sulphite за аміач-
но-суль-
фітною
техноло-
гією E 151 Діаманто- Штучний Безалкогольні ароматизова- 100
вий чор- чорний ні напої
ний PN барвник зацукровані фрукти та ово- 200
Brilliant (засто- чі, пресерви з червоних
black PN совує- фруктів
ться в прикраси та покриття 500
сполуче- бісквіти, торти, вафлі та 200
нні з інші кондвироби 150
іншими їстівні цукрові глазурі;
барвни- десерти, включаючи арома-
ками) тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 152 Вугілля натураль- За технологічної необхід- в необх.
Carbon ний ності кільк. black чорний (hydro- барвник carbon)
E 153 Вугілля натураль- За технологічної необхід- в необх.
рослинне ний чор- ності кільк. Vegetable ний carbon барвник E 154 Коричне- штучний Копчена та в'ялена риба 20
вий FK коричне-
Brown FK вий
барвник E 155 Коричне- штучний Безалкогольні ароматизова- 50
вий НТ коричне- ні напої
Brown NT вий зацукровані фрукти та ово- 200
барвник чі, пресерви з червоних
фруктів
прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 50
інші кондвироби 50
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 160a Каротини: барвники Маргарини, вершкове масло, 6
Carotenes органічні сири в перера-
-бета-ка- оранжеві хунку на
ротин синтетич- каротин
синтетич- ний ана-
ний лог
Beta
carotene
sinthetic
-екстракти натуральні За технологічної необхід- в необх.
натуральн. оранжеві ності кільк.
каротинів барвники
Natural
extracts E 160b Экстракти натураль- Маргарин, вершкове масло, 10
аннато ні оран- кондитерські вироби з бо-
(аннато, жеві бар- рошна, десерти, лікери
біксин, вники сири тверді 15
норбіксин) їстивна глазур 20
Annato очищені рослинні олії в необх.
extracts (для відновлення кольору) кільк.
E 160с Маслосмо- натураль- За технологічної необхід- в необх.
ли, пап- ні оран- ності кільк.
рики жеві
екстракт каротино-
паприки, їди-барв-
капсофук- ники
син,
капсантен
Paprika
oleoresins E 160d Лікопін натураль- Безалкогольні ароматизова- 100
Lycopene ні оран- ні напої E 160e Бета-апо-8- жеві зацукровані фрукти та ово- 200
каротинол каротино- чі, пресерви з червоних
Beta-apo-8- їди-барв- фруктів
carotenal ники прикраси та покриття 500 E 160f Бета-апо-8- натураль- бісквіти, торти, вафлі та 200
каротино- ні оран- інші кондвироби 150
вої кислоти жеві їстівні цукрові глазурі;
метиловий каротино- десерти, включаючи арома-
або етило- їди-барв- тизовані молочні продукти
вий ефіри ники морозиво 30
Beta-apo-8- ароматизований плавлений 100
carotenoic сир
acid methyl соуси, спеції, приправи 500
or ethyl гірчиця 300
ester рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 161a Флавоксан- натураль- * *
тин ні жовті
Flavoxanthin та оран-
жеві фла-
воноїди E 161b Лютеїн натураль- Безалкогольні ароматизова- 100
Lutein ні жовті ні напої
та оран- зацукровані фрукти та ово- 200
жеві фла- чі, пресерви з червоних
воноїди- фруктів
барвники прикраси та покриття 500
бісквіти, торти, вафлі та 200
інші кондвироби 150
їстівні цукрові глазурі;
десерти, включаючи арома-
тизовані молочні продукти
морозиво 30
ароматизований плавлений 100
сир
соуси, спеції, приправи 500
гірчиця 300
рибний паштет та паштет з 100
ракоподібних, копчена риба
бланшировані ракоподібні 250
рибна ікра 300
сухі сніданки 100-200
їстівні оболонки сирів в необх.
кільк.
супи-концентрати 50
спиртні напої, включаючи 200
ті, що містять менше 15%
алкоголю; ароматизовані
вина, напої на основі
вина та винні коктейлі,
фруктові вина ігристі та
витримані, сидр E 161c Крипто- натураль- * *
ксантин ні жовті
Kryptoxan- та оран-
thin жеві фла- E 161d Рубіксан- воноїди- * *
тин барвники
Rubixan-
thin E 161e Віолоксан- натураль- * *
тин ні жовті
Violoxan- та оран-
thin жеві фла- E 161f Родоксан- воноїди- * *
тин барвники
Rhodoxan-
thin E 161g Кантаксан- Готові ковбаси 30
тин
Kanthaxan-
thin E 162 Червоний натураль- За технологічної необхід- в необх.
буряковий ний чер- ності кільк.
бетанін воний
Beet red барвник E 163 Антоціани натураль- За технологічної необхід- в необх.
Anthocya- ні черво- ності кільк.
nins ні та си-
-екстракт ні, виго-
із шкіроч- товлені
ки виног- фізичним
раду, ено- способом
барвник барвники
Grape skin
extract
-екстракт
із чорної
смородини
Blackcur-
rant
extract E 164 Шафран натураль- Кондитерські вироби, кон- в необх.
Saffron ний жов- дитерські вироби з борош- кільк.
тий каро- на, хлібобулочні із здоб-
тиноїд ного тіста, лікеро-горіл-
барвник чані вироби E 166 Сандалове * *
дерево
Sandalwood E 170 Вуглекислі білий піг- За технологічної необхід- в необх.
солі каль- мент, до- ності кільк.
цію бавка, що
(карбонат перешкод-
кальцію) жає зле-
Calcium жуванню
carbonates та груд-
коутво-
ренню,
стабіліза-
тор E 171 Титану білий піг- За технологічної необхід- в необх.
двоокис мент ності кільк.
Titanium
dioxide E 172 Оксиди та червоний, За технологічної необхід- в необх.
гідроок- жовтий та ності кільк.
сиди за- чорний
ліза пігменти
Iron
oxides
and
hydroxides E 173 Алюміній срібний Зовнішні оболонки кондви- в необх.
Aluminium пігмент робів для оздоблення тортів кільк.
powder та тістечок E 174 Срібло барвник Зовнішні оболонки кондви- в необх.
Silver робів (за виключенням кільк.
шоколаду) E 175 Золото барвник Зовнішні оболонки кондви- в необх.
Gold робів (за виключенням кільк.
шоколаду) E 180 Літолфук- барвник Їстівні оболонки сирів в необх.
син ВК кільк.
Рубіновий
літол ВК
Lithol
rubine BK E 181 Таніни освітлюва- Оцет харчовий, пиво, вина 100
харчові чі, барв-
Tannins, ники, ему-
(food льгатори,
grade) стабіліза-
тори E 200 Сорбінова консервант Сирокопчені ковбаси 500
кислота молоко згущене 2000
Sorbic acid сири, що дозрівають, сири 1000
плавлені
ікра зерниста лососевої 1000
та осетрової риби
крем для оздоблення торта 2000
випічка 1000
джем, мармелад, повидло 500
соки плодові та ягідні для 1000
наступної переробки
соки плодоягідні 600
плодоовочеві консерви 800
соуси, гірчиця 1000
маргарини 800
майонези 1000
емульсії жирів (виключаючи 38
олію) з вмістом жирів не
менше 60%
вина 200
безалкогольні напої 500
пакувальні матеріали для 1000-3000
продуктів харчування мг/кв.м
E 201 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту Регла-
натрію менти в
Sodium перера-
sorbate хунку
на сор-
бінову
кислоту
к.1,20 E 202 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту к.1,34
калію
Potassium
sorbate E 203 Сорбат консервант Див.сорбінову кислоту к.1,17
кальцію
Calcium
sorbate
(L, D і
LD) E 210 Бензойна консервант Меланж яєчний 700
кислота ікра рибна делікатесна та 1000
Benzoic пробойна,
acid пресерви рибні 700
повидло, мармелад
плодоягідні пюре-пульпи
(напівфабрикати), сухо-
фрукти
маргарин, емульговані соу- 1000
си з вмістом жирів не мен-
ше 60%, емульсії жирів з 2000
вмістом жирів не менше 60%,
безалкогольні напої 150
вина, ароматизовані напої
на основі вина, спиртні на-
пої міцністю менше 15%
об'ємних відсотків
дріжджі (при вирощуванні 200
маточних культур) 1000 мг/л
шумуючої
рідини в
гот.
дріжд.
залиш.-0
Див.бензойну кислоту Регламен-
ти у пе-
рерахунку
на бен-
зойну
кислоту
к.1,18
E 211 Бензоат консервант Див.бензойну кислоту
натрію
Sodium
Benzoate E 212 Бензоат консервант Див.бензойну кислоту
калію
Pottasium
benzoate E 213 Бензоат консерванти Див.бензойну кислоту
кальцію
Calcium
benzoate E 214- Похідні консерванти * *
E 219 параок-
си-бен-
зойної
кислоти E 220 Сірки консер- Консерви фаршеві з скумбрії 100
двоокис вант, цукерки з фруктово-ягідними 20 (зал.
Sulphur антиокси- корпусами, з напів-
dioxide дант, карамель фабр.)
(загаль- стабілі- пастила, мармелад, желейні 100
ний) затор кондитерські вироби, фрукти (зал. з
консисте- глазуровані напів-
нції фабр.)
галети, печиво затяжне 100 (зал.
від введ.
піросу-
льфіта)
фрукти сушені, що належать 1000
термічній обробці
ізюм 100
капуста сушена 600
картопля сушена 400
картопля дегідратована 150
гранульована
картопля обчищена (оброб- 20 в си-
лення проти потемніння) рій, 2 у
вареній
20 (зал.
з напів-
повидло, джем фабр.)
плодоягідні пюре, пульпи 1000-2000
(напівфабрикати) 6
сік виноградний десуль- 50
фітований
сік апельсиновий, грейп-
фрутовий, яблучний,
ананасовий 170
ферментаційний оцет 250
гірчиця 200-210
вино виноградне (кріплене, 250-300
десертне, лікерне)
вино виноградне столове 200
(напівсухе, напівсолодке),
шипуче
вино плодоягідне, сидр 50
желатин, крохмаль E 221 Натрію консерван- Див. сірки двоокис регламен-
сульфіт ти, анти- ти у пе-
Sodium оксиданти рерахунку
sulphite та стабі- на сірки
лізатори двоокис
к.1,98 E 222 Натрію консерван- Див. сірки двоокис регламен-
гідросу- ти, анти- ти у пе-
льфіт оксиданти рерахунку
Sodium та стабі- на сірки
hydrogen лізатори двоокис
sulphite к.1,63 E 223 Натрію консервант, Листковий напівфабрикат, к.1,48
метабі- розпушувач виготовлений на потоко- 120-140
сульфіт во-механізованих лініях мг/кг
Sodium борошна
metabi- залишкові
sulphite кількості
в напів-
фабрикаті
не більше
100, в
готовому
торті не
більше
70 мг/кг
- в пере-
рахунку
на SO2 E 224 Калію ме- консервант, Листковий напівфабрикат, к.1,48
табісуль- розпушувач виготовлений на потоко- 120-140
фіт во-механізованих лініях мг/кг
Potassium борошна
metabi- залишкові
sulfite кількості
E 225 Калію консерванти Див. сірки двоокис в напів-
сульфіт фабрикаті
Potassium не більше
sulphite 100, в E 226 Кальцію консерванти Див. сірки двоокис готовому
сульфіт торті не
Calcium більше
sulphite 70 мг/кг
E 227 Кальцію консерванти Див. сірки двоокис - в пере-
гідро- рахунку
сульфіт на SO2
Calcium
hydgen-
sulphite E 228 Калію консерванти Див. сірки двоокис
бісульфіт
Potassium
bisulphite E 230 Біфеніл, консервант Оброблення поверхні цит- 70
дифеніл русових
Diphenyl E 231 Ортофеніл консервант Оброблення поверхні цит- 12
фенол русових
o-pheny-
phenol E 232 Натрію консервант Оброблення поверхні цит- в пере-
ортофеніл русових рахунку
фенол на ор-
Sodium o- тофені-
phenyl- лфенол
phenol к.1,13 E 233 Тіабен- консервант Оброблення поверхні цитру- 6
дазол сових,
Thiaben- бананів 3
dasole E 234 Нізін консервант Овочеві консерви (зелений 100
Nisin антибіоти- горох, томати, кольорова 1 мг/кг
чної при- капуста та ін.) заливки
роди витриманий та плавлений 12,5
сир E 235 Пімаріцин консервант Оброблення поверхні сирів 1 мг/дм2,
(Натаміцин антибіоти- проник-
Pimaricin чної при- ність на
(Natamy- роди глибину
cin) не біль-
ше 5 мм
- Лактоцид консервант У виробництві спирту 100 мг/л
браги
- Аллілгір- консервант Вина столові 1,2
чична
олія
- Перекис консервант Напівфабрикати-заготовки залишки в
водню для консервної промислово- готових
сті з моркви, цибулі та напівфаб-
білого коріння рикатах
не припу-
скаються
- Юглон консервант Сиропи товарні плодоягід- залишко-
синтети- ні, соки плодові та ягід- вий вміст
чний ні для наступної перероб- не більше
ки з метою приготувания 0,3 мг/л
безалкогольних напоїв готового
напою E 236 Мурашина консервант Соуси 200
кислота ароматизовані вина 100
Formic сиропи плодоягідні, пасти 800
acid фруктові, повидло
маринади 1800
безалкогольні напої 210 E 237 Натрій консервант Див.мурашину кислоту регламен-
мурашино- ти в пе-
кислий рерахунку
(формінат на мура-
натрію) шину кис-
Sodium консервант Дієтичні продукти лоту
formate солезамі- к.1,48
нник E 238 Кальцій консервант Дієтичні продукти відповід-
мураши- солезамі- но до
но-кис- нник рецептур
лий к.1,41
(формінат відповід-
кальцію) но до
Calcium рецептур
formate E 239 Гексаме- консервант В Україні заборонений 0
тиленте-
трамін
Hexame-
thylenet
etramin E 240 Формаль- консервант В Україні заборонений 0
дегід
Formal-
dehyde E 242 Диметил- консервант * *
дикарбо-
нат
Dimethyl
dicarbo-
nate
Регламен-
ти в пе-
рерахунку
на NaNO2
E 249 Калію консер- М'ясні продукти без тепло- Ввідна
нітрит вант, вої обробки, в'ялені суше- кількість
Potassium фіксатор ні, вироби з свинини с/к, не більше
nitrite кольору яловичини ковбаси варені, 150 (за-
н/к, в/к, с/к - зельці, лишок не
консерви м'ясні фаршеві більше
50) E 250 Натрію консер- Вироби з свинини вар., (залишок
нітрит вант, в/к, копч.-запеч., консер- не більше
Sodium фіксатор ви м'ясні, ковбаса с/к 30)
nitrite кольору Солонина з яловичини та (залишок
баранини не більше
200) E 251 Натрію консервант Готові м'ясні продукти Регламен-
нітрат ти в пе-
Sodium рерахунку
nitrate на NaNO3
залишок
не більше
30-50 E 252 Калію консервант Сири, бринза Ввідна
нітрат кількі-
Potassium сть не
nitrate більше
300 мг/кг
обр.мо-
лока за-
лишок не
більше
50 вклю-
чаючи
нітрити,
які ут-
ворюють-
ся з
нітратів
в пере-
рахунку
на NaNO3
E 260 Оцтова консер- За технологічної необхід- в необх.
кислота вант, ності кільк.
Acetic регулятор
acid кислотно-
сті E 261 Ацетати консерван- За технологічної необхід- в необх.
калію: ти регуля- ності кільк.
-ацетат тори кис-
калію лотності
Potassium
acetate
-диацетат
калію
Potassium
diacetate E 262 Ацетати консерван- За технологічної необхід- в необх.
натрію: ти регуля- ності кільк.
-ацетат тори кис-
натрію лотності
Sodium
acetate
-диацетат
натрію
Sodium
diacetate E 263 Кальцію консер- Борошно для хлібопечення 3000
ацетат вант, ре- мг/кг
Calcium гулятор борошна
acetate кислот-
ності,
стабліза-
тор попе-
редження
"тягучої
хвороби"
хліба E 264 Амонію консер- * *
ацетат вант, ре-
Ammonium гулятор
acetate кислотно-
сті E 265 Дегідро- консервант * *
ацетова
кислота
Dehydro-
acetic
acid E 266 Натрію консервант * *
дегідро-
ацетат
Sodium
dehydro-
acetate E 270 Молочна регулятор За технологічної необхід- в необх.
кислота кислотно- ності кільк.
(L,D та сті
LD)
Lactic
acid E 280 Пропіо- консервант * *
нова
кислота
Propionic
acid E 281- Пропіо- консерванти * *
283 нати
Propiona-
tes E 284 Борна консервант Ікра осетрових 4000
кислота
Boric
acid E 285 Натрію консевант Див.борну кислоту Регламент
тетрабо- в перера-
рат хунку на
(бура) борну
Sodium кислоту
tetrabo-
rate E 290 Вуглецю газ для Газовані безалкогольні на- в необх.
двоокис насичен- пої, мінеральні води, вина кільк.
Carbon ня напо- шипучі
dioxide їв E 296 Яблучна регулятор Сік ананасний, джеми, 3000
кислота кислотно- желе, мармелади
(DL-) сті
Malic
acidвгору