Документ z0711-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.10.2014, підстава - z1129-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
27.04.2004 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2004 р.
за N 711/9310
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 883 ( z1129-14 ) від 29.08.2014 }
Про затвердження Положення про органи дізнання
в системі МНС України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 738 ( z1288-06, z1290-06 ) від 21.11.2006 }
{ У Наказі слова "Держпожбезпеки МНС України" замінено словом
"Держпожбезпеки" згідно з Наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1288-06 )
від 21.11.2006 }

Відповідно до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1002-05 ), Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) та з метою недопущення порушень чинного законодавства
і вдосконалення організації роботи органів державного пожежного
нагляду щодо проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв і повідомлень про пожежі та провадження дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил, забезпечення
контролю Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про органи дізнання в системі МНС
України, що додається.
2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і
Севастополі:
2.1. Організувати вивчення з посадовими особами відділів
(секторів) дізнання, дослідно-випробувальних лабораторій та
державного пожежного нагляду вимог цього наказу, прийняти від них
заліки та забезпечити неухильне його виконання.
2.2. Організувати додаткове вивчення чинного законодавства,
нормативно-правових актів МНС України, що стосуються проведення
пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв і
повідомлень про пожежі та провадження дізнання у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил, практикувати стажування
молодих співробітників та використання передового досвіду
організації дізнання.
2.3. Зобов'язати начальників місцевих органів державного
пожежного нагляду як начальників органів дізнання своїми наказами
визначити осіб, які здійснюватимуть дізнання у справах про пожежі
і порушення протипожежних правил.
2.4. Забезпечити суворе дотримання законності при проведенні
пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв і
повідомлень та провадженні дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил.
2.5. Проводити службові розслідування щодо порушень
законності та необґрунтованості прийняття рішень у справах, що
пов'язані з пожежами, оперативно вживати заходів щодо усунення
виявлених недоліків. Матеріали службових розслідувань направляти
до Держпожбезпеки у встановлений термін. { Пункт 2.5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1288-06 ) від 21.11.2006 }
2.6. Щомісяця аналізувати стан та результати роботи з
проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок
заяв, повідомлень й іншої інформації про пожежі та провадження
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил,
підсумки розглядати на оперативних нарадах, уживати заходів щодо
підвищення рівня їх діяльності та службової дисципліни.
2.7. Розробити та виготовити штампи, печатки та засоби для
опечатування (опломбування) вилучених речових доказів і
забезпечити ними в достатній кількості територіальні підрозділи та
місцеві органи дізнання.
3. Держпожбезпеки (Кріса І.Я.):
3.1. Організувати належну роботу органів дізнання з питань
проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок
заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та провадження
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил,
додержання законності, прийняття обґрунтованих рішень у справах
про пожежі та здійснювати постійний контроль за цією діяльністю.
3.2. Організовувати і здійснювати перевірки (у тому числі й
цільові) дотримання територіальними та місцевими органами дізнання
вимог кримінально-процесуального законодавства в частині, що
стосується проведення попередніх перевірок заяв, повідомлень та
іншої інформації про пожежі та здійснення дізнання у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил. За виявленими недоліками
порушувати питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності керівників та посадових осіб цих органів, уживати
заходів щодо усунення недоліків.
3.3. Поліпшити організаційно-методичне забезпечення
територіальних та місцевих органів дізнання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора внутрішньої служби Борисова П.Ф. та
першого заступника начальника Держпожбезпеки полковника
внутрішньої служби Крісу І.Я.
Міністр
генерал-полковник
внутрішньої служби Г.В.Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
27.04.2004 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 червня 2004 р.
за N 711/9310

ПОЛОЖЕННЯ
про органи дізнання в системі МНС України
{ За текстом Положення слова "Держпожбезпеки МНС України" замінено
словом "Держпожбезпеки" згідно з Наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від
21.11.2006 }
1. У цьому Положенні терміни вживаються
у такому значенні:
Органи дізнання в системі МНС України - це штатні структурні
підрозділи Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи, Головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі
(відділи, сектори), що мають права органів державного пожежного
нагляду (далі - територіальні органи), та місцеві органи
державного пожежного нагляду, які в межах своєї компетенції
проводять попередні перевірки заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі, здійснюють дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил, уживають відповідних процесуальних
дій та інших заходів щодо виявлення причини пожежі, ознак злочину,
пов'язаного з пожежею, і осіб, які його вчинили, установлення
обставин та умов виникнення пожежі. Начальник органу дізнання - це спеціально передбачена штатним
розкладом посадова особа підрозділів дізнання в системі МНС
України, начальники місцевих органів державного пожежного нагляду
та їх заступники з державного пожежного нагляду, які діють у межах
своєї компетенції, мають процесуальні, адміністративні та інші
повноваження, визначені законом і приймають відповідні рішення. Особа, яка здійснює дізнання, - це спеціально передбачена
штатним розкладом посадова особа центрального та територіального
підрозділу дізнання з функціями державного пожежного нагляду, а
також посадова особа місцевого органу державного пожежного нагляду
з числа атестованого складу, яка уповноважена в межах своєї
компетенції здійснювати процесуальні дії та приймати рішення у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил. Пожежно-технічне розслідування за фактом пожежі - це дії щодо
встановлення осередку, джерела, часу, місця виникнення та причини
пожеж, збору попередньої інформації про стан і характерні
особливості об'єкта, на якому виникла пожежа. Пожежно-технічне
розслідування проводиться при виникненні пожеж, якими не заподіяно
майнової шкоди, під час яких не було зареєстровано загиблих людей
та завдано шкоди їх здоров'ю, при відсутності ознак підпалу або
інших злочинів, а також при відсутності заяв та повідомлень про
злочини, пов'язані з пожежами. Дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних
правил - це початкова форма проведення процесуальних дій у справах
про пожежі і порушення протипожежних правил, які проводить
уповноважений на це орган чи особа з метою виявлення ознак
злочинів, пов'язаних з пожежами, установлення осіб, які їх
учинили, до передачі справи слідчому або прокурору.
2. Загальні положення
2.1. Органи дізнання в системі МНС України створюються з
метою забезпечення організаційно-методичного управління органами
державного пожежного нагляду, проведення пожежно-технічних
розслідувань, реагування на заяви, повідомлення та іншу інформацію
про пожежі і злочини, пов'язані з ними, провадження дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
2.2. Штатні підрозділи дізнання в системі МНС України
створюються у: Державному департаменті пожежної безпеки (далі -
Держпожбезпеки) - відділ; { Абзац другий пункту 2.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від 21.11.2006 } апаратах Головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі
(далі - органи управління МНС України) - відділ, сектор. У відділ дізнання Держпожбезпеки, відділи (сектори) дізнання
органів управління МНС України входять посади начальників відділів
(секторів), головних інспекторів відділів та головних фахівців
відділів (секторів).
2.3. Структура і штати центрального та територіальних
підрозділів дізнання затверджуються наказом Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи в установленому порядку.
Штатна чисельність підрозділів дізнання визначається відповідно до
нормативів навантажень.
2.4. У місцевих органах державного пожежного нагляду як
органах дізнання повноваження щодо проведення попередніх перевірок
заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та здійснення
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил
покладаються на одного з державних інспекторів цього органу за
наявності в нього відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня не
нижче ніж "спеціаліст" за напрямком "пожежна безпека" або
"правознавство", або досвіду роботи в органах держпожнагляду не
менше ніж три роки після закінчення навчання на курсах
перепідготовки (підвищення) кваліфікації у вищих навчальних
закладах МНС України, про що визначається у відповідному наказі та
його функціональних обов'язках. { Абзац перший пункту 2.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від 21.11.2006 } Інші державні інспектори з пожежного нагляду місцевого органу
можуть проводити попередні перевірки заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі та здійснювати дізнання в конкретних справах
про пожежі і порушення протипожежних правил лише за письмовим
дорученням (у вигляді резолюції) начальника органу дізнання. Проведення пожежно-технічних розслідувань покладається на
всіх державних інспекторів з пожежного нагляду даного органу.
2.5. Керівництво органами дізнання в системі МНС України
покладається на:

{ Абзац другий пункту 2.5 вилучено на підставі Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738
( z1290-06 ) від 21.11.2006 }

начальника Держпожбезпеки, його першого заступника та
заступника за напрямком діяльності; заступників начальників Головних управлінь (управлінь) МНС
України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі з
наглядово-профілактичної діяльності; начальників центрального та територіальних підрозділів і
місцевих органів дізнання; штатних посадових осіб центрального та територіального
підрозділів дізнання в оперативному режимі. { Пункт 2.5 доповнено
абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від 21.11.2006 } Органи дізнання в системі МНС України очолюють: начальник відділу дізнання Держпожбезпеки; начальники місцевих органів держпожнагляду та їх заступники;
{ Абзац дев'ятий пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від
21.11.2006 }

{ Абзац десятий пункту 2.5 вилучено на підставі Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738
( z1290-06 ) від 21.11.2006 }

начальники служб державного пожежного нагляду.
2.6. Система особливих заходів державного захисту працівників
органів дізнання від перешкоджання виконанню покладених на них
законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а також від посягань
на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких
родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих працівників
визначається Законом України "Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ).
3. Завдання та функції органів дізнання
3.1. Основними завданнями органів дізнання є: оперативне реагування на заяви, повідомлення та іншу
інформацію про пожежі і злочини, пов'язані з ними, контроль за
своєчасністю їх розгляду, законністю та обґрунтованістю прийнятих
рішень; усебічне, повне, об'єктивне та проведене у встановлені
законодавством строки дослідження пожеж і порушення протипожежних
правил, надання правової оцінки і забезпечення законного та
неупередженого прийняття рішення відповідно до вимог
кримінально-процесуального законодавства; ужиття ефективних заходів, спрямованих на встановлення
причини пожежі та осіб, винних у її виникненні; виявлення причин і умов, що сприяли виникненню пожеж та
вчиненню злочинів, пов'язаних з ними, та вжиття заходів щодо їх
усунення; взаємодія в межах компетенції з органами прокуратури,
працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ відповідно
до спільного наказу МВС України та МНС України від 26.08.2003
N 943/302 ( z0829-03 ) "Про взаємодію органів внутрішніх справ
України та органів Державного пожежного нагляду МНС України в
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов'язаних із
пожежами", зареєстрованого в Мін'юсті 19.09.2003 за N 829/8150
(далі - наказ МВС/МНС від 26.08.2003 N 943/302), представниками
державних органів, громадських та інших організацій і закладів,
керівниками (власниками) об'єктів, громадянами при проведенні
пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі, при провадженні
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
3.2. Унесення пропозицій щодо посилення з боку державного
пожежного нагляду профілактичної роботи серед населення в порядку,
передбаченому статтями 4, 5 та 6 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ).
3.3. Вивчення, узагальнення та впровадження в діяльність
передових методів проведення попередніх перевірок заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі, здійснення дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
3.4. Підготовка і направлення на місця
організаційно-методичних матеріалів, рекомендацій, аналітичних
довідок щодо вдосконалення роботи органів дізнання, тактики та
методики визначення причин пожеж, а також підвищення кваліфікації
співробітників органів дізнання.
3.5. Підготовка урядовим органом державного управління
проектів нормативно-правових актів з питань організації роботи
підрозділів та місцевих органів дізнання системи МНС України.
{ Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738
( z1290-06 ) від 21.11.2006 }
3.6. Розроблення та здійснення разом з галузевими службами
МВС України заходів щодо вдосконалення взаємодії органів дізнання
системи МНС України та внутрішніх справ у попередженні та
розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами, відповідно до
наказу МВС/МНС від 26.08.2003 N 943/302 ( z0829-03 ).
3.7. Забезпечення конфіденційності та нерозголошення зібраних
даних про злочини, пов'язані з пожежами, щодо проведення
попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про
пожежі та здійснення дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил.
3.8. Узяття участі в проведенні комплексних інспектувань
підрозділів та місцевих органів дізнання, розроблення заходів щодо
усунення недоліків у їх роботі, а також здійснення контрольних
перевірок.
4. Принципи діяльності та організація
роботи органів дізнання
4.1. Основним принципом діяльності органів дізнання є
верховенство права, самостійність у виборі засобів і методів
проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок
заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та злочини,
пов'язані з ними, провадження дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил з дотриманням чинного
законодавства.
4.2. Правовою основою діяльності органів дізнання щодо
проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок
заяв і повідомлень про пожежі та провадження дізнання у справах
про пожежі і порушення протипожежних правил є Конституція
( 254к/96-ВР ) і закони України, акти Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші
нормативно-правові акти, а також постанови Пленуму Верховного Суду
України, документи Генеральної прокуратури України та це
Положення.
4.3. Проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил
здійснюється на принципах справедливості, гуманізму, рівності
громадян перед законом незалежно від їх соціального,
національного, майнового, службового чи іншого стану.
4.4. Працівники інших структурних підрозділів МНС України,
Держпожбезпеки та територіальних органів управління МНС України не
мають права втручатися в процесуальну діяльність органів дізнання,
витребувати та перевіряти справи про пожежі і матеріали, які
перебувають у їх провадженні чи в архівах, давати у них вказівки
або оцінку прийнятих процесуальних рішень, не скасованих у
встановленому законодавством порядку.
4.5. Організація роботи органів дізнання передбачає активну
їх участь у проведенні пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв та провадженні дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил шляхом швидкого, об'єктивного,
повного і всебічного розслідування пожеж та злочинів, пов'язаних з
ними, а також зміцненні законності в цій діяльності.
4.6. Робота органів дізнання оцінюється за такими
показниками: порушених та (або) переданих за підслідністю кримінальних
справ про пожежі і порушення протипожежних правил; закінчених провадженням матеріалів з винесенням постанови про
відмову в порушенні кримінальної справи; закінчених провадженням матеріалів з наступним їх
направленням для застосування до винних заходів адміністративного,
дисциплінарного чи громадського впливу відповідно до статті 99
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ); винесених відповідними прокурорами постанов про скасування
постанов про відмову в порушенні кримінальних справ; унесених відповідними прокурорами подань щодо порушення
законодавства при проведенні попередніх перевірок заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі та здійсненні дізнання
у справах про пожежі і порушення протипожежних правил; скарг, які надійшли від потерпілих, про неправомірні дії
працівників органів дізнання при прийнятті рішень у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил; унесених у відповідні державні органи, громадські організації
або керівникам (власникам) об'єктів подань про вжиття заходів для
усунення причин та умов, які сприяли виникненню пожеж. Крім того, робота оцінюється за такими показниками, як якість
та строки проведення попередніх перевірок заяв, повідомлень та
іншої інформації про пожежі, здійснення дізнання у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил, дотримання законності та
службової дисципліни.
4.7. Перевірка стану роботи місцевих органів дізнання,
результатів їх діяльності та дотримання законності проводиться
працівниками центрального, територіальних та начальниками місцевих
органів дізнання, а також відповідними прокурорами в межах їх
повноважень та з дотриманням чинного законодавства.
5. Права та обов'язки начальника відділу дізнання
Держпожбезпеки
5.1. Здійснює в межах компетенції керівництво всіма
територіальними та місцевими органами дізнання і контроль за їх
роботою з проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та
провадження дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил.
5.2. Начальник відділу дізнання Держпожбезпеки має право: у межах своєї компетенції порушувати кримінальні справи про
пожежі і порушення протипожежних правил та доручати дізнання
уповноваженій на це особі, керуючись правилами
кримінально-процесуального законодавства; забезпечувати повне, усебічне, об'єктивне прийняття рішень у
кримінальних справах про пожежі і порушення протипожежних правил з
дотриманням установлених законом строків; перевіряти матеріали (справи) про пожежі, які перебувають у
провадженні підлеглих, у територіальних та місцевих органах
дізнання, а також матеріали попередніх перевірок заяв, повідомлень
та іншої інформації про пожежі та злочини, пов'язані з ними; здійснювати контроль за організацією проведення попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил; затверджувати в межах своєї компетенції відповідні документи; брати участь у процесуальних діях у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил, що проводяться підлеглими йому
особами; провадити дізнання. Указівки начальника відділу дізнання є обов'язковими для
виконання начальниками територіальних підрозділів, місцевих
органів дізнання особою, яка здійснює дізнання. У межах своєї
компетенції забезпечує також виконання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил постанов і доручень слідчого, що
перебувають у його провадженні. { Абзац дев'ятий пункту 5.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від 21.11.2006 }
5.3. На підставі аналізів результатів службової діяльності
територіальних та місцевих органів дізнання, даних про зміни в
оперативній обстановці з пожежами вносить керівництву МНС України
та Держпожбезпеки пропозиції щодо своєчасного реагування на
негативні тенденції та їх попередження, поширення передового
досвіду, здійснення виїздів з метою контролю та надання практичної
допомоги.
5.4. У межах своєї компетенції готує проекти
нормативно-правових актів, методичних рекомендацій, оглядів,
пропозицій з питань організації роботи органів дізнання, розробляє
заходи щодо поліпшення даного напрямку роботи, які в установленому
порядку подає на підпис, та здійснює контроль за їх виконанням.
5.5. Готує аналітичні матеріали та довідки на заслуховування
заступників начальників Головних управлінь (управлінь) МНС України
з наглядово-профілактичної діяльності, начальників територіальних
підрозділів дізнання щодо організації та результатів роботи
органів дізнання.
5.6. Уносить пропозиції керівництву МНС України та
Держпожбезпеки щодо скасування актів керівників територіальних
органів управління МНС України про організацію роботи органів
дізнання, які суперечать чинному законодавству.
5.7. Організовує виконання законів, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, інших
нормативно-правових актів, а також відповідних доручень з питань
дотримання законності при проведенні попередніх перевірок заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі, провадженні дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
5.8. Планує виїзди працівників відділу дізнання у відрядження
з метою контролю та надання практичної допомоги, проводить їх
інструктаж, аналізує ефективність їх роботи в службових
відрядженнях та вжиті ними заходи.
5.9. Організовує роботу, спрямовану на зміцнення законності
при проведенні попередніх перевірок заяв та провадженні дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил, а також
службової дисципліни серед працівників органів дізнання.
5.10. Організовує службові розслідування за фактами порушення
кримінально-процесуального законодавства та прийняття органами
дізнання необґрунтованих рішень при розгляді заяв, повідомлень та
іншої інформації про пожежі, провадженні дізнання у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил. За фактами пожеж на об'єктах різних форм власності,
підконтрольних органам державного пожежного нагляду, проводить
службові розслідування щодо повноти організації профілактичної
роботи інженерно-інспекторським складом на зазначених об'єктах.
5.11. Уносить пропозиції керівництву МНС України та
Держпожбезпеки щодо вжиття заходів до усунення недоліків і
накладення на працівників органів дізнання дисциплінарних стягнень
або їх заохочення.
5.12. Розробляє та подає в установленому порядку на
погодження до відповідних прокурорів, служб Міністерства
внутрішніх справ України заходи щодо вдосконалення взаємодії
органів дізнання в системі МНС України з органами прокуратури та
внутрішніх справ у провадженні дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил, відповідно до наказу МВС/МНС від
26.08.2003 N 943/302 ( z0829-03 ).
5.13. Забезпечує взаємодію органів дізнання з Українським
науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України, іншими
структурними підрозділами територіальних органів управління МНС
України, галузевими службами органів внутрішніх справ, а також їх
участь у проведенні спільних заходів щодо провадження дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил. { Пункт 5.13
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від
21.11.2006 }
5.14. Начальник відділу дізнання Держпожбезпеки відповідно до
покладених на нього функцій зобов'язаний: щоденно ознайомлюватися з оперативною обстановкою з пожежами; за дорученням керівництва виїжджати на пожежі для провадження
дізнання у справах, організації належного проведення оглядів місць
виникнення пожеж; організовувати роботу, спрямовану на зміцнення законності при
проведенні попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі, провадженні дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил. Проводити службові розслідування
за фактами порушення законності та вживати заходів щодо усунення
недоліків; постійно контролювати законність та обґрунтованість прийнятих
рішень у справах про пожежі і порушення протипожежних правил,
якість і своєчасність виконання процесуальних дій.
6. Права та обов'язки посадової особи центрального підрозділу
дізнання (далі - посадова особа):
6.1. Посадова особа має право: самостійно здійснювати процесуальні дії і приймати відповідні
рішення у справах про пожежі і порушення протипожежних правил; порушувати кримінальні справи про пожежі і порушення
протипожежних правил й доручати дізнання уповноваженій на це
особі, керуючись правилами кримінально-процесуального
законодавства; перевіряти справи про пожежі, які перебувають у провадженні в
територіальних і місцевих органах дізнання; здійснювати контроль за організацією проведення попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і
здійсненням дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил; брати участь у процесуальних діях у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил. Указівки посадової особи є обов'язковими для виконання
начальниками територіальних підрозділів та місцевих органів
дізнання, особою, яка здійснює дізнання з питань проведення
пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі та провадження дізнання
у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
6.2. В оперативному режимі здійснює керівництво діяльністю
територіальним та місцевими органами дізнання та контроль за їх
роботою з проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі,
провадження дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил.
6.3. Посадова особа при виконанні покладених на неї функцій
зобов'язана: за дорученням керівництва виїжджати на пожежі для провадження
дізнання у справах; після прибуття організовувати проведення пожежно-технічних
розслідувань, попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі та провадження дізнання у справах про пожежі
і порушення протипожежних правил; інформувати керівництво органу управління МНС і начальника
відділу (сектору) дізнання про недоліки в роботі та вносити
пропозиції для вжиття заходів впливу, а також щодо усунення
недоліків. { Положення доповнено розділом 6 згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 738
( z1290-06 ) від 21.11.2006 }
7. Права та обов'язки начальника відділу (сектору)
дізнання територіального органу управління
МНС України:
7.1. Начальник відділу (сектору) дізнання територіального
органу управління МНС України має право: порушувати кримінальні справи про пожежі і порушення
протипожежних правил й доручати дізнання уповноваженій на це
особі, керуючись правилами кримінально-процесуального
законодавства; забезпечувати повне, усебічне, об'єктивне прийняття рішень у
кримінальних справах про пожежі і порушення протипожежних правил
із дотриманням установлених законом строків; перевіряти справи про пожежі, які перебувають у провадженні в
підлеглих і місцевих органах дізнання; здійснювати контроль за організацією проведення попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і
здійсненням дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил; затверджувати відповідні процесуальні документи в межах своєї
компетенції; брати участь у процесуальних діях у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил, що проводяться підлеглими йому
особами; проводити дізнання. Указівки начальника відділу (сектору) дізнання є
обов'язковими для виконання начальниками місцевих органів
дізнання, особою, яка здійснює дізнання з питань проведення
технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв, повідомлень та
іншої інформації про пожежі та провадження дізнання у справах про
пожежі і порушення протипожежних правил. У межах своєї компетенції
забезпечує також виконання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил постанов і доручень слідчого, що перебувають
у його провадженні. { Абзац дев'ятий пункту 7.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 738 ( z1290-06 ) від 21.11.2006 }
7.2. Начальник відділу (сектору) дізнання територіального
органу управління МНС України в межах своєї компетенції: здійснює керівництво діяльністю підпорядкованим підрозділом
дізнання, а також керівництво місцевими органами дізнання та
контроль за їх роботою з проведення пожежно-технічних
розслідувань, попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі, провадження дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил; уносить на розгляд керівництва органу управління МНС України
проекти нормативних документів з питань організації роботи
підрозділу та місцевих органів дізнання; визначає функціональні обов'язки працівників відділу
(сектору) дізнання, які затверджує в установленому порядку, та
погоджує функціональні обов'язки для осіб, які вповноважені
здійснювати дізнання; планує роботу відділу (сектору).
7.3. Розробляє та здійснює разом з галузевими службами ГУМВС,
УМВС України заходи щодо вдосконалення взаємодії працівників
відділів (секторів) дізнання та місцевих органів дізнання з
органами внутрішніх справ у попередженні та розслідуванні
злочинів, пов'язаних з пожежами, відповідно до наказу МВС/МНС від
26.08.2003 N 943/302 ( z0829-03 ), та в установленому порядку
погоджує їх із відповідними прокурорами.
7.4. Забезпечує взаємодію підрозділу з
дослідно-випробувальною лабораторією, іншими структурними
підрозділами територіальних органів управління МНС України,
галузевими службами органів внутрішніх справ, а також їх участь у
проведенні спільних заходів щодо розслідування пожеж та
провадження дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил. { Пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 738 ( z1290-06 ) від 21.11.2006 }
7.5. Начальники відділів (секторів) дізнання при виконанні
покладених на них функцій зобов'язані: щоденно ознайомлюватися з оперативною обстановкою з пожежами
на території області, обставинами виникнення пожеж за добу,
перевіряти достовірність отриманої інформації та подавати до
органів прокуратури оперативну інформацію про пожежі; за дорученням керівництва виїжджати на пожежі для провадження
дізнання у справах, організації належного проведення оглядів місць
виникнення пожеж; на підставі аналізів результатів службової діяльності
місцевих органів дізнання, даних про зміни в оперативній
обстановці з пожежами на місцях уносити керівництву органу
управління МНС України пропозиції щодо реагування на негативні
тенденції, здійснення виїздів з метою контролю, а також надання
допомоги; організовувати роботу, спрямовану на зміцнення законності при
проведенні попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі, провадженні дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил. Проводити службові розслідування
за фактами порушення законності, уживати заходів до усунення
недоліків; готувати аналітичні та довідкові матеріали на заслуховування
начальників місцевих органів дізнання про результати діяльності
щодо проведення пожежно-технічних розслідувань, попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі,
провадженні дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил; розглядати заяви, повідомлення та іншу інформацію про пожежі,
що надійшли до територіального органу управління МНС України або
безпосередньо до відділу (сектору) дізнання; інформувати керівництво органу управління МНС України і
начальників місцевих органів дізнання про недоліки та вносити
пропозиції для вжиття рішучих заходів впливу при порушенні
термінів розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про
пожежі, безпідставній відмові в порушенні кримінальної справи, а
також щодо усунення недоліків; постійно контролювати законність та обґрунтованість прийнятих
рішень у справах про пожежі і порушення протипожежних правил,
якість і своєчасність виконання процесуальних дій.
7.6. Начальникам відділів (секторів) дізнання територіальних
органів управління забороняється виконання обов'язків та функцій,
не передбачених цим Положенням.
8. Права та обов'язки працівника територіального
підрозділу дізнання як особи, яка здійснює дізнання
(далі - дізнавач)
8.1. Повноваження дізнавача визначаються
кримінально-процесуальним законодавством України. Дізнавачі в межах своєї компетенції можуть самостійно
здійснювати процесуальні дії і приймати відповідні рішення у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил. Доручення прокурора та слідчого про виконання окремих слідчих
дій у справі, що перебувають у провадженні слідчого, надані
дізнавачам, є обов'язковими для виконання.
8.2. Дізнавач має право: порушувати кримінальні справи про пожежі і порушення
протипожежних правил, керуючись правилами
кримінально-процесуального законодавства; забезпечувати повне, усебічне, об'єктивне прийняття рішень у
кримінальних справах про пожежі і порушення протипожежних правил
із дотриманням установлених законом строків; перевіряти справи про пожежі, які перебувають у провадженні в
місцевих органах дізнання; здійснювати контроль за організацією проведення попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і
здійсненням дізнання у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил; проводити дізнання.
8.3. Дізнавач зобов'язаний: за дорученням керівництва проводити попередні перевірки заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі та провадити дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил відповідно до
вимог чинного кримінально-процесуального законодавства; уживати всіх необхідних заходів для всебічного, повного й
об'єктивного дослідження обставин виникнення пожежі; не розголошувати відомостей, установлених під час проведення
попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про
пожежі та дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних
правил; доповідати начальнику органу дізнання про всі виявлені в
процесі дізнання обставини, які сприяли виникненню пожежі або
вчиненню злочину, пов'язаного з нею; установивши причини й умови, що сприяли виникненню пожежі або
вчиненню злочину, пов'язаного з нею, уносити у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі
подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов. У разі
залишення посадовою особою подання без розгляду дізнавач
зобов'язаний вжити заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).
8.4. Під час провадження дізнання в кримінальних справах про
пожежі і порушення протипожежних правил дізнавач має право
залучати державних інспекторів з пожежного нагляду та працівників
дослідно-випробувальних лабораторій МНС України як спеціалістів з
метою виявлення обставин, що мають значення для справи.
8.5. У разі неякісного виконання державним інспектором з
пожежного нагляду своїх функцій у встановлений строк без поважних
причин дізнавач зобов'язаний поінформувати про це начальника
місцевого органу дізнання для відповідного реагування.
9. Права та обов'язки начальника
місцевого органу дізнання
9.1. Здійснює керівництво діяльністю підпорядкованим органом
дізнання та контроль за роботою з проведення пожежно-технічних
розслідувань, попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої
інформації про пожежі, провадження дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил.
9.2. Начальник місцевого органу дізнання має право: порушувати кримінальні справи про пожежі і порушення
протипожежних правил та доручати здійснення дізнання уповноваженій
на це особі, керуючись правилами кримінально-процесуального
законодавства; забезпечувати повне, усебічне, об'єктивне прийняття рішень у
кримінальних справах про пожежі і порушення протипожежних правил
із дотриманням установлених законом строків; перевіряти матеріали справ про пожежі, які перебувають у
провадженні підлеглих, та матеріали попередньої перевірки заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі; здійснювати контроль за організацією проведення попередніх
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил; затверджувати відповідні процесуальні документи в межах своєї
компетенції; брати участь у процесуальних діях у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил, що проводяться підлеглими йому
особами; проводити дізнання; передавати за своїм письмовим розпорядженням справу про
пожежу від однієї особи, яка здійснює дізнання, іншій за наявності
на те відповідних причин; у межах своїх процесуальних повноважень розглядати клопотання
осіб, які беруть участь у дізнанні, а також скарги на дії та
рішення особи, яка провадить дізнання у справах про пожежі і
порушення протипожежних правил; не пізніше доби направляти прокуророві копію постанови про
порушення кримінальної справи або про відмову в порушення такої
справи; щомісяця направляти відповідному прокурору матеріали
перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, за
якими прийняті рішення про відмову в порушенні кримінальної
справи, для перевірки законності та обґрунтованості прийнятих
рішень; установивши причини й умови, що сприяли виникненню пожежі або
вчиненню злочину, пов'язаного з нею, уносити у відповідний
державний орган, громадську організацію або посадовій особі
подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов. У разі
залишення посадовою особою подання без розгляду начальник
місцевого органу дізнання зобов'язаний вжити заходів, передбачених
статтями 254-257 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80732-10 ).
9.3. У межах своєї компетенції забезпечує виконання у справах
про пожежі і порушення протипожежних правил постанов і доручень
слідчого, що перебувають у його провадженні.
9.4. Щоденно ознайомлюється з оперативною обстановкою на
території обслуговування, обставинами виникнення пожеж за добу,
організовує участь підлеглих йому працівників у проведенні
пожежно-технічних розслідувань, попередніх перевірок заяв,
повідомлень та іншої інформації про пожежі, провадженні дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
9.5. Проводить службові розслідування за виявленими фактами
порушення законності та необґрунтованості прийнятих рішень під час
проведення пожежно-технічних розслідувань, провадження дізнання у
справах про пожежі і порушення протипожежних правил, розгляду
заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і злочини,
пов'язані з ними. Про виявлені факти порушення законності
повідомляє відповідні органи прокуратури.
9.6. Спільно з керівниками слідчих підрозділів бере участь
при заслуховуванні звітів членів слідчо-оперативних груп про
результати проведення невідкладних слідчих дій та розшукових
заходів у справах про пожежі і порушення протипожежних правил.
9.7. Розробляє та здійснює разом з відповідними службами
органів внутрішніх справ заходи щодо вдосконалення взаємодії
місцевих органів дізнання з органами внутрішніх справ при
розслідуванні пожеж відповідно до наказу МВС/МНС від 26.08.2003
N 943/302 ( z0829-03 ), та в установленому порядку погоджує їх з
органами прокуратури.
10. Права та обов'язки особи, яка здійснює дізнання
10.1. Державний інспектор з пожежного нагляду, якого
начальник органу дізнання своїм наказом уповноважив провадити
дізнання у справах про пожежі і порушення протипожежних правил,
або інший державний інспектор з пожежного нагляду, якому начальник
органу дізнання письмово (у вигляді резолюції) доручив провадження
дізнання у конкретній справі, визнається особою, яка провадить
дізнання.
10.2. Відповідно до вимог кримінально-процесуального
законодавства особа, яка здійснює дізнання, самостійно виконує
процесуальні дії і приймає відповідні рішення. Критерієм оцінки повноти матеріалів при виконанні
процесуальних дій вважається наявність достатніх даних, що
вказують на наявність або відсутність ознак злочину, пов'язаного з
пожежею, у тому числі: час, місце виникнення пожежі, її причина,
схема місця пожежі, відомості про осіб, які причетні до її
виникнення.
10.3. Особа, яка здійснює дізнання, усі рішення під час
розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі та
злочини, пов'язані з ними, крім випадків, передбачених законом,
приймає самостійно.
10.4. На місці події особа, яка здійснює дізнання,
зобов'язана: здійснювати перевірку всіх можливих версій, що мають
відношення до причини пожежі, виявлення осіб, причетних до її
виникнення, а також установлення мотиву вчинення злочину,
пов'язаного з пожежею; організовувати збір попередньої інформації про стан і
характерні особливості об'єкта, на якому виникла пожежа,
здійснювати огляд місця події, отримувати і фіксувати інформацію
про пожежу від учасників гасіння, потерпілих, свідків та інших
осіб; уживати заходів щодо встановлення особи потерпілого,
фіксувати місце його перебування в момент виявлення пожежі; виявляти та фіксувати стан засобів протипожежного захисту
об'єкта; уживати заходів щодо виявлення ознак злочину, вилучення
предметів та інших носіїв інформації про пожежу, що можуть бути
використані як речові докази; оформляти необхідні процесуальні та інші документи; з'ясовувати причини та умови, що сприяли виникненню і
розповсюдженню пожежі, здійснювати їх узагальнення та вносити
пропозиції щодо усунення.
10.5. Особа, яка здійснює дізнання, має право: визнавати осіб потерпілими, цивільними позивачами, цивільними
відповідачами та представниками вказаних учасників процесу; викликати осіб як свідків, потерпілих, підозрюваних для
допиту та провадження інших процесуальних дій, у яких їх участь є
необхідною; залучати спеціалістів, експертів та перекладачів для
виконання їх обов'язків під час проведення здійснення дізнання у
справі про пожежу і порушення протипожежних правил; вимагати від керівників підприємств, установ та організацій,
службових осіб і громадян надання документів, які мають значення
для встановлення необхідних даних у справах про пожежі і порушення
протипожежних правил; вимагати від керівників підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності відповідно до статті 5 Закону України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) проведення службових
розслідувань за фактами пожеж; приєднувати до справи предмети і документи в якості речових
доказів.
10.6. При здійсненні провадження у кримінальній справі про
пожежу і порушення протипожежних правил особа, яка здійснює
дізнання, зобов'язана: усебічно, повно та об'єктивно досліджувати обставини справи; за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 60
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), особа, яка
здійснює дізнання, заявляти самовідвід, не чекаючи заяви про
відвід; роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права та
обов'язки; належно оформлювати процесуальні документи; забезпечувати зберігання речових доказів і документів, які
мають значення для вирішення справи; уживати необхідних заходів для нерозголошення даних; виконувати письмові вказівки (доручення) начальника органу
дізнання, слідчого та відповідного прокурора.
10.7. У разі повернення матеріалів про пожежу з прокуратури
або слідчого підрозділу до органу дізнання для додаткової
перевірки особа, яка здійснює дізнання, здійснює її проведення у
строки, установлені законодавством.
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України
полковник внутрішньої служби Я.М.Пасенченковгору