Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України [...]; Наказ від 10.06.2005195а/161/453/144/677
Документ z0699-05, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 11.07.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
10.06.2005 N 195а/161/453/144/677
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2005 р.
за N 699/10979

Про затвердження Змін до Методики
обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

У зв'язку з унесенням змін до Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату та
Держкоммолодьспорттуризму від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370
( z0112-02 ), зареєстрованої Мін'юстом 07.02.2002 за N 112/6400
(із змінами і доповненнями), що додаються.
2. Департаменту державного соціального захисту населення
Міністерства праці та соціальної політики зареєструвати цей наказ
у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників міністрів та заступника голови Держкомстату України
відповідно до розподілу обов'язків.
Міністр праці та соціальної
політики України В.Кириленко
Міністр економіки України С.Терьохін
Міністр фінансів України В.Пинзеник
Голова Державного комітету
статистики України О.Осауленко
Міністр України у справах
молоді та спорту Ю.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства економіки
України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України
та Міністерства України
у справах молоді та спорту
10.06.2005
N 195а/161/453/144/677
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2005 р.
за N 699/10979

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. У пункті першому: в абзаці другому підпункту 1.1 за текстом цифри і слова "2003
році в" та "згідно із Законом України "Про Державний бюджет
України на 2003 рік ( 380-15 )" виключити; пункт доповнити новим підпунктом такого змісту: "1.5) допомога на дітей одиноким матерям (Порядок призначення
і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1751
( 1751-2001-п )".
2. У пункті п'ятому: у підпункті 5.3 слова "допомога (крім одноразової допомоги
при народженні дитини" замінити словами "допомога (крім частини
одноразової допомоги при народженні дитини, виплата якої
здійснюється у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму на
дітей віком до шести років"; у підпункті 5.13 слово "нараховані" замінити словом
"одержані".
3. У підпункті 8.2 пункту восьмого слова "одноразова допомога
при народженні дитини" замінити словами "частина одноразової
допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється у
дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до
шести років".
Директор Департаменту
державного соціального
захисту населення В.Мущинінвгору