Документ z0697-00, поточна редакція — Редакція від 01.11.2013, підстава - z1757-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 226 від 25.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2000 р.
за N 697/4918

Про затвердження нормативно-правових документів
з питань трансплантації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 257 ( z0620-01 ) від 03.07.2001
N 821 ( z1757-13 ) від 23.09.2013 }

На виконання Закону України "Про трансплантацію органів та
інших анатомічних матеріалів людині" від 16.07.99 N 1007-XIV
( 1007-14 ), з метою затвердження нормативно-правових документів з
питань трансплантації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
{ Підпункт 1.1 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 821 ( z1757-13 ) від 23.09.2013 }
1.1. Інструкцію щодо вилучення органів людини в донора-трупа
( z0698-00 ) (додається). 1.2. Інструкцію щодо вилучення анатомічних утворень, тканин,
їх компонентів та фрагментів у донора-трупа ( z0699-00 )
(додається). 1.3. Перелік органів людини, дозволених до вилучення у
донора-трупа ( z0700-00 ) (додається). 1.4. Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та
фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у
донора-трупа і мертвого плоду людини ( z0701-00 ) (додається). 1.5. Інструкцію щодо виготовлення біоімплантатів
( z0702-00 ) (додається). 1.6. Умови забезпечення збереження анатомічних матеріалів під
час їх перевезення ( z0703-00 ) (додається).
2. Координаційному центру трансплантації (Бугаєв В.М.) до
01.11.2000 розробити та подати на затвердження зразки форм
державної статистичної звітності про облік та розподіл органних
трансплантатів та про роботу центру (відділення) трансплантації
органів людині. 3. Вважати таким, що не застосовується на території України,
Наказ МОЗ СРСР від 17.02.87 N 236 "О дальнейшем развитии
клинической трансплантации в стране". 4. Вважати таким, що втратив силу, наказ МОЗ України від
18.05.93 N 107 "Про організацію трансплантації нирки в Україні на
етапі реорганізації медичної служби". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Картиша А.П.
Міністр В.Ф.Москаленко
{ Інструкцію щодо констатації смерті людини на підставі
смерті мозку виключено на підставі Наказу Міністерства охорони
здоров'я N 821 ( z1757-13 ) від 23.09.2013 }вгору