Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини
Мінкультури України, Держбуд України (з 2002р.); Наказ, Форма від 13.05.2004295/104
Документ z0693-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.05.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
13.05.2004 N 295/104
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 червня 2004 р.
за N 693/9292

Про затвердження форм облікової картки
та паспорта об'єкта культурної спадщини

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 N 1760 ( 1760-2001-п ) "Про затвердження Порядку
визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити форми облікової картки та паспорта об'єкта
культурної спадщини, що додаються.
2. Державній службі охорони культурної спадщини Мінкультури
України та Управлінню реставрації та реконструкції історичної
забудови Держбуду України: забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України; у місячний термін після державної реєстрації довести цей
наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної
служби охорони культурної спадщини М.М.Кучерука та начальника
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
Держбуду України Т.П.Майстерчук.
4. Вважати такими, що не застосовуються, додатки 3, 4 до
"Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания,
использования и реставрации недвижимых памятников истории и
культуры" до наказу Мінкультури СРСР від 13.05.86 N 203
( v0203400-86 ).
Міністр культури
і мистецтв України Ю.П.Богуцький
Голова Державного комітету
України з будівництва
та архітектури В.І.Череп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінкультури,
Держбуду
13.05.2004 N 295/104

ОБЛІКОВА КАРТКА
об'єкта культурної спадщини

------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------ (найменування об'єкта )
------------------------------------------------------------------ | Вид | Тип | Категорія пам'ятки | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
1. Дата утворення об'єкта: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
2. Місцезнаходження об'єкта: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
3. Охоронний N пам'ятки: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
4. Дати і N рішень, відповідно до яких об'єкт узято на
державний облік та визначено категорію пам'ятки: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
5. Функціональне використання: ------------------------------------------------------------------ |Сучасне використання |Первісне призначення |Інші (протягом часу | | | | існування об'єкта) | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
6. Стислий опис об'єкта: ------------------------------------------------------------------ |Розташування | | |---------------+------------------------------------------------| |Характеристика | | |об'єкта | | |---------------+------------------------------------------------| |Наявність | | |творів | | |мистецтва | | ------------------------------------------------------------------
7. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного
місця): ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
8. Ступінь схоронності об'єкта: ------------------------------------------------------------------ |Добрий, | | |задовільний, | | |незадовільний, | | |аварійний | | ------------------------------------------------------------------
9. Наявність науково-проектної документації на об'єкт: ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Рік | Автор (організація) | Місце | | документації |розроблення| |зберігання, | | | | | інв. N | |--------------+-----------+------------------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
10. До облікової картки додаються графічні матеріали та
фотофіксація: ------------------------------------------------------------------ | Найменування матеріалів |Кількість | Дата |Виконавець| | | |виконання | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Генеральний план з позначенням | | | | |зон охорони | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |План об'єкта | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Фото загального вигляду об'єкта| | | | ------------------------------------------------------------------
Облікову картку склав: ------------------------------------------------------------------ | Посада та | Спеціальність, | Прізвище,| Підпис | Дата | | назва | кваліфікаційний | ініціали | |складання | |організації | рівень | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник органу охорони культурної спадщини _________________________________________________
(ініціали, прізвище, підпис, печатка)
Голова Державної служби охорони
культурної спадщини М.М.Кучерук
Начальник Управління реставрації
та реконструкції історичної
забудови Держбуду Т.П.Майстерчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінкультури,
Держбуду
13.05.2004 N 295/104

ПАСПОРТ
об'єкта культурної спадщини

------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------ (найменування об'єкта)
------------------------------------------------------------------ | вид | тип | категорія пам'ятки | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
1. Дата утворення об'єкта: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
2. Місцезнаходження об'єкта: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
3. Охоронний N пам'ятки: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
4. Дати і N рішень, відповідно до яких об'єкт узято на
державний облік та визначено категорію пам'ятки: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
5. Наявність охоронних дощок, охоронних знаків, інших
інформаційних написів, позначок: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
6. Власник: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
7. Користувач: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
8. Охоронний договір: ------------------------------------------------------------------ |від __________________________ N ________________ | ------------------------------------------------------------------
9. Функціональне використання: ------------------------------------------------------------------ | Сучасне | Первісне |Інші (протягом часу | | | |існування об'єкта) | |---------------------+---------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
10. Історичні дані про об'єкт: ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
11. Відомості про сучасний стан об'єкта: ------------------------------------------------------------------ |Розташування | | |об'єкта і його | | |роль у | | |навколишньому | | |середовищі | | |---------------+------------------------------------------------| |Ландшафт | | |---------------+------------------------------------------------| |Опис об'єкта | | |---------------+------------------------------------------------| |Перебудови, | | |втрати й | | |історичні | | |нашарування | | |---------------+------------------------------------------------| |Наявність | | |творів | | |мистецтва та їх| | |опис | | |---------------+------------------------------------------------| |Опис території | | |об'єкта | | |---------------+------------------------------------------------| |Загальна оцінка| | |технічного | | |стану об'єкта, | | |дата, N акта | | |технічного | | |стану | | |---------------+------------------------------------------------| |Наявність | | |інженерних | | |мереж та | | |інженерного | | |обладнання | | |---------------+------------------------------------------------| |Дата і N | | |довідки про | | |майнову | | |цінність | | |об'єкта, | | |найменування | | |організації, | | |яка провела | | |оцінку, | | |вартість у | | |гривнях | | ------------------------------------------------------------------
12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного
місця): ------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
13. Територія об'єкта: ------------------------------------------------------------------ |Площа | | |---------------+------------------------------------------------| |Опис меж | | |території | | |об'єкта | | ------------------------------------------------------------------
14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної,
етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої
цінності об'єкта: ------------------------------------------------------------------ |Якості об'єкта,| | |завдяки яким | | |він набуває | | |культурної | | |цінності як | | |пам'ятка | | ------------------------------------------------------------------
15. Зони охорони пам'ятки: ------------------------------------------------------------------ |Організація- | | |розробник | | |науково- | | |проектної | | |документації | | |---------------+------------------------------------------------| |Дата | | |розроблення | | |науково- | | |проектної | | |документації | | |---------------+------------------------------------------------| |Дата і номер | | |документа про | | |затвердження | | |науково- | | |проектної | | |документації | | |---------------+------------------------------------------------| |Короткий опис | | |меж зон охорони| | |із зазначенням | | |площі кожної | | |зони | | ------------------------------------------------------------------
16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної
документації на об'єкт: ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Рік | Автор (організація) | Місце | | документації |розроблення| |зберігання, | | | | | інв. N | |--------------+-----------+------------------------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об'єкті: ------------------------------------------------------------------ |Найменування | Рік | Замовник | Виконавець | Підрядна | | робіт |проведення| | | організація | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
18. Основні джерела відомостей про об'єкт: ------------------------------------------------------------------ |Археологічні | | |матеріали | | |---------------+------------------------------------------------| |Іконографічні | | |матеріали | | |---------------+------------------------------------------------| |Архівні | | |матеріали | | |---------------+------------------------------------------------| |Бібліографічні | | |матеріали | | ------------------------------------------------------------------
19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація: ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Кількість | Дата |Виконавець| | | |виконання | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Генеральний план з позначенням | | | | |зон охорони | | | | |----------------------------------------------------------------| |Обміри: | |----------------------------------------------------------------| |Поповерхові плани | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Креслення фасадів (у разі | | | | |потреби) | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Розрізи | | | | |----------------------------------------------------------------| |Фотофіксація: | |----------------------------------------------------------------| |Фото загального вигляду | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Фото фрагментів | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Фото деталей | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Фото інтер'єрів | | | | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Інше | | | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт склав: ------------------------------------------------------------------ | Посада та | Спеціальність, | Прізвище,| Підпис | Дата | | назва | кваліфікаційний | ініціали | |складання | |організації | рівень | | | | |------------+------------------+----------+----------+----------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник органу охорони культурної спадщини _________________________________________________
(ініціали, прізвище, підпис, печатка)
Голова Державної служби охорони
культурної спадщини М.М.Кучерук
Начальник Управління реставрації
та реконструкції історичної
забудови Держбуду Т.П.Майстерчуквгору