Документ z0689-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2018, підстава - z0682-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2008 N 795
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за N 689/15380

Про затвердження Правил експлуатування
акумуляторних свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 598 ( z1588-14 ) від 24.11.2014
N 224 ( z0682-18 ) від 21.05.2018 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про хімічні джерела
струму" ( 3503-15 ) та Положення про Міністерство транспорту та
зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.06.2006 N 789 ( 789-2006-п ), з метою установлення
правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей,
застосування яких забезпечують можливість виконання основних вимог
до безпечності технічного стану колісних транспортних засобів і
спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила експлуатування акумуляторних свинцевих
стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних
машин, виконаних на колісних шасі, що додаються.
2. Державному департаменту автомобільного транспорту
(Овчар П.А.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сергієнка Л.Г.
Міністр Й.Вінський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр промислової політики
України В.Новицький
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Заступник Голови Державної
прикордонної служби України О.Б.Лантвойт
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Філіпчук
Перший заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Антонець
Заступник Голови Служби
безпеки України О.Скляр
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров
Міністр внутрішніх справ
України Ю.В.Луценко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.О.Гота
Заступник Міністра юстиції В.І.Цоклан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
02.07.2008 N 795
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за N 689/15380

ПРАВИЛА
експлуатування акумуляторних свинцевих
стартерних батарей колісних транспортних засобів
і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено на виконання статті 6 Закону
України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ).
1.2. Терміни, позначення, скорочення та посилання на
стандарти 1.2.1. У цих Правилах наведені позначення та скорочення мають
таке значення: АБ - акумуляторна свинцева стартерна батарея; А.год - ампер-година; Е - величина електрорушійної сили; е.р.с. - електрорушійна сила; ETN - європейська нумерація типів АБ (European Type Number) -
стандарт асоціації європейських виробників АБ; ЗмО - щозмінне технічне обслуговування; I - струм холодної прокрутки; хп КТЗ - колісний транспортний засіб; КТЦ - контрольно-тренувальний цикл АБ; С - номінальна ємність АБ для 20-годинного розрядного 20 режиму;
С - резервна ємність АБ;
р
СКТЗ - спеціальний колісний транспортний засіб;
ТО - технічне обслуговування;
ТО-1 - технічне обслуговування N 1 чи прирівняні до нього
види технічного обслуговування, установлені виробником КТЗ; ТО-2 - технічне обслуговування N 2 чи прирівняні до нього
види технічного обслуговування, установлені виробником КТЗ. 1.2.2. Перелік стандартів, на які зроблено посилання
Національні стандарти
ДСТУ ГОСТ 959:2006 - Батареї акумуляторні свинцеві стартерні
для автотракторної техніки. Загальні
технічні умови.
ДСТУ 3211-95 - Брухт і відходи кольорових металів і
сплавів. Загальні технічні умови.
ДСТУ 4500-5:2005 - Вантажі небезпечні. Маркування.
Міждержавні стандарти
ГОСТ 112-78 - "Термометры метеорологические стеклянные.
Технические условия".
ГОСТ 667-73 - "Кислота серная аккумуляторная.
Технические условия".
ГОСТ 2156-76 - "Натрий двууглекислый. Технические
условия".
ГОСТ 6709-72 - "Вода дистиллированная. Технические
условия".
ГОСТ 8273-75 - "Бумага оберточная. Технические условия".
ГОСТ 8711-93 - "Приборы аналоговые показывающие
электроизмерительные прямого действия и
вспомогательные части к ним. Часть 2.
Особые требования к амперметрам и
вольтметрам".
ГОСТ 10354-82 - "Пленка полиэтиленовая. Технические
условия".
ГОСТ 14192-96 - "Маркировка грузов".
ГОСТ 15150-69 - "Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнение для различных
климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования
в части воздействия климатических факторов
внешней среды".
ГОСТ 16350-80 - "Климат СССР. Районирование и
статистические параметры климатических
факторов для технических целей".
ГОСТ 18477-79 - "Контейнеры универсальные. Типы, основные
параметры и размеры".
ГОСТ 18481-81 - "Ареометры и цилиндры стеклянные.
Технические условия".
ГОСТ 21150-87 - "Смазка Литол-24. Технические условия".
ГОСТ 21650-76 - "Средства крепления тарно-штучных грузов
в транспортных пакетах. Общие требования".
ГОСТ 23216-78 - "Изделия электротехнические. Хранение,
транспортирование, временная
противокоррозионная защита и упаковка.
Общие требования и методы испытаний".
ГОСТ 28498-90 - "Термометры жидкостные стеклянные. Общие
технические требования. Методы испытаний".
ГОСТ 29111-91 - "Свинцово-кислотные стартерные батареи.
Часть 1. Общие требования и методы
испытаний".
Стандарти міжнародних організацій зі стандартизації,
регіонів, спілок
EN 50342-1:2006 - Lead-acid starter batteries. Part 1.
General requirements, methods of test
(Батареї стартерні свинцево-кислотні.
Частина 1. Загальні вимоги, методи
випробувань).
EN 50342-2:2007 - Lead-acid starter batteries. Part 2.
Dimensions of batteries and marking of
terminals
(Батареї стартерні свинцево-кислотні.
Частина 2. Розміри батарей і марковання
виводів).
EN 60095-1:95 - Lead-acid starter batteries. Part 1.
General requirements and methods of test
(Батареї стартерні свинцево-кислотні.
Частина 1. Загальні вимоги та методи
випробувань).
EN 60095-2-93 - Lead-acid starter batteries. Part 2.
Dimensions of batteries and dimensions and
marking of terminals
(Батареї стартерні свинцево-кислотні.
Частина 2. Розміри батарей, розміри і
марковання виводів).
IEC 60095-1:2000 - Lead-acid starter batteries. Part 1.
General requirements and methods of test
(Батареї стартерні свинцево-кислотні.
Частина 1. Загальні вимоги та методи
випробувань).
IEC 60095-2-84 - Lead-acid starter batteries. Part 2.
Dimensions of batteries and dimensions and
marking of terminals
(Батареї стартерні свинцево-кислотні.
Частина 2. Розміри батарей, розміри і
марковання виводів).
SAE J537:2000 - Society of Automotive Engineers J537.
Storage Batteries
(Стандарт спілки автомобільних інженерів
J537. Зберігання батарей).
1.2.3. Терміни та їх визначення вжито в цих Правилах у такому
значенні: акумулятор - оборотне електрохімічне джерело електричної
енергії, що має два електроди із свинцевого сплаву, які поміщені в
електроліт; акумуляторна свинцева стартерна батарея - сукупність
послідовно з'єднаних свинцевих акумуляторів, розміщених у
спільному корпусі; акумуляторний шлам - сукупність дрібних кристалів і зерен
двооксиду свинцю та інших домішок до електроліту, що осідають на
дні акумуляторів; АБ, що вичерпала ресурс чи втратила споживчі властивості, -
АБ, непридатна для експлуатування внаслідок фізичного зносу,
непоправного браку, пошкоджень або з інших причин; уведення АБ в експлуатування - сукупність операцій/робіт з
підготовки до застосування, контролю технічного стану, закріплення
АБ за КТЗ з оформленням картки обліку та обігу АБ; відпрацьовані АБ - не придатні для використання за
призначенням АБ, цілі чи розламані, окремі складники, виведені з
експлуатування власником АБ, чи списані відповідно до
законодавства; відставалий акумулятор - акумулятор повністю зарядженої АБ,
номінальна ємність якого визначена за густиною електроліту, менша
номінальної ємності решти акумуляторів АБ; гарантійний наробіток АБ - тривалість експлуатування АБ,
виражена в календарних місяцях чи в кілометрах пробігу КТЗ або в
мотогодинах наробітку, протягом якої за умови дотримання
споживачем вимог експлуатаційної документації на АБ і КТЗ гарант
(продавець, виробник, виконавець робіт гарантійного ТО та/або
ремонту) виконує свої гарантійні зобов'язання; дефект - будь-яка невідповідність АБ вимогам, установленим
виробником та законодавством; експлуатаційна норма середнього ресурсу АБ -
середньостатистична величина ресурсу АБ для визначених умов
безпечного й економічно доцільного періоду експлуатування; електрорушійна сила - різниця потенціалів між електродами
акумулятора чи полюсними виводами АБ у разі розімкненої зовнішньої
електричної мережі, до якої підключено акумулятор чи АБ; живлення струмом двох рівнів напруги - процес живлення
стартера електромережею КТЗ струмом номінальної напруги 24 В, а
інших споживачів електроенергії - номінальної напруги 12 В; заготівля АБ, що вичерпали ресурс чи втратили споживчі
властивості, - дії суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язані
із збиранням, закупівлею, перевезенням, зберіганням та
утилізуванням відпрацьованих АБ спеціалізованим підприємствам з
утилізування; залишковий ресурс АБ - можливий середньостатистичний сумарний
наробіток АБ у визначених умовах експлуатування в період від
моменту контролю технічного стану до її переходу в граничний стан.
Залишковий ресурс визначають відніманням величини наробітку АБ на
момент контролю технічного стану від величини експлуатаційної
норми середнього ресурсу АБ; заряджання АБ - процес накопичення електричної енергії, який
спричиняє зростання густини електроліту і різниці потенціалів між
полюсними виводами АБ, підключеної до джерела електричної енергії; зберігання АБ - утримання АБ у спеціальному відповідно до
вимог законодавства приміщенні з визначеними виробником умовами
мікроклімату, режимами контролю і підтримування технічного стану
для забезпечення її збережуваності протягом установленого
виробником терміну; зсув активної маси - відпадіння дрібних частинок (кристалів і
зерен двооксиду свинцю) та інших складників (активної маси) від
позитивних електродів акумулятора; наробіток - тривалість чи обсяг роботи АБ, виміряний у
календарних місяцях, кілометрах пробігу КТЗ чи мотогодинах; номінальна ємність (С ) - кількість електрики в
20 ампер-годинах, яку повинна віддати повністю заряджена АБ зі
струмом величиною (0,05+-С +-2%) А з падінням напруги на
20 полюсних виводах АБ до величини 10,5 В +-0,05 В;
номінальна напруга АБ - різниця потенціалів між різнойменними
полюсними виводами повністю зарядженої АБ за умови, що
електромережа КТЗ живить лише контрольно-вимірювальні прилади КТЗ; перемичка - свинцева струмопровідна деталь, що з'єднує
акумулятори АБ; підзаряджання - процес систематичного заряджання АБ з метою
компенсації втраченої електричної енергії для живлення споживачів
електроенергії зі складу КТЗ; полярність АБ - здатність АБ проявляти властивості джерела
постійного струму відповідно до замаркованих знаками "+" і "-" її
полюсних виводів; приймальний пункт - стаціонарний або пересувний відокремлений
підрозділ виробника АБ чи спеціалізованого підприємства з
утилізування, який здійснює операції із заготівлі АБ, що вичерпали
ресурс чи втратили споживчі властивості іншим чином; резервна ємність АБ - запас ємності, виміряний у хвилинах
тривалості розряджання АБ струмом 25 А +-0,25 А до величини
напруги на полюсних виводах 10,5 В +-0,05 В; ремонт - операція чи комплекс операцій з відновлення
справності та/або роботоздатності та з поновлення ресурсу АБ; ресурс - сумарний наробіток АБ від початку її експлуатування
чи поновлення після ремонту до переходу в граничний стан,
виміряний у календарних місяцях, кілометрах пробігу КТЗ чи
мотогодинах; розряджання АБ - процес віддачі електроенергії АБ,
підключеної до споживачів, що спричиняє зниження густини
електроліту та зменшення різниці потенціалів між полюсними
виводами АБ; саморозряджання - процес природного електрохімічного
розряджання без підключення споживачів електроенергії протягом
періоду експлуатування АБ, у результаті якого знижується ємність
АБ; споживач - юридична або фізична особа, яка утримує та/або
експлуатує АБ чи КТЗ; споживач електроенергії - рушій, прилад чи інший пристрій
електричного устатковання КТЗ основної комплектності, який живить
АБ та/або генератор під час застосування за призначенням; строк експлуатування АБ - календарна тривалість
експлуатування АБ від моменту першого придбання до переходу в
граничний стан; строк зберігання сухозаряджених АБ - календарна тривалість
зберігання, ураховуючи час на транспортування, протягом якого
зберігається роботоздатність АБ; струм холодної прокрутки - величина струму розряджання,
визначена виробником АБ за умови, що її розряджають при
температурі електроліту мінус (18+-1) град.С і вимірюють напругу
на полюсних виводах, після визначеного періоду безперервного
розрядження. Тривалість розряджання і величину напруги на полюсних
виводах АБ визначають згідно зі стандартами на виготовлення АБ за
таких умов: SAE J537:2000 - величина напруги через 30 с одноступеневого
розряджання струмом визначеної виробником величини повинна бути не
менше 7,2 В; IEC 60095-1:2000 - величина напруги через 60 с
одноступеневого розряджання струмом визначеної виробником величини
повинна бути не менше 8,4 В; ДСТУ ГОСТ 959:2006 - двоступеневий режим розряджання:
перший - величина напруги на полюсних виводах АБ на 10-й секунді
розряджання повинна бути не менше 7,5 В +-0,05 В; другий (після
паузи тривалістю 10 с) - розряджання струмом величиною 0,6*I
хп
(+-2%) до величини напруги на полюсних виводах 6,0 В +-0,05 В.
Загальна тривалість двоступеневого розряджання до напруги
6,0 В +-0,05 В повинна бути не менше 90 с або 150 с залежно від
призначення АБ; сульфатація електродів - процес утворення на поверхні
електродів АБ кристалів сульфату свинцю, які зменшують її фактичну
ємність. Розрізняють часткову - з утворенням дрібних розчинних
кристалів сульфату свинцю і незворотну - з утворенням крупних
практично нерозчинних кристалів сульфату свинцю; сфера поводження з АБ - відносини, які виникають під час
розробки, виробництва, реалізації, імпорту, експлуатування,
заготівлі та утилізування АБ, що вичерпали ресурс чи втратили
споживчі властивості з інших причин; технічне експлуатування АБ - стадія життєвого циклу АБ з
такими етапами: підготовка АБ до застосування, застосування за
призначенням, технічне обслуговування, ремонт, зберігання,
транспортування, підготовка і передача на утилізування; транспортування АБ - підготовка, перевезення АБ з
використанням транспортних засобів із забезпеченням умов їх
збережуваності та комплектності; утилізування АБ - механічне, фізико-хімічне та інше
оброблення АБ, що вичерпала ресурс чи втратила споживчі
властивості іншим чином, з метою отримання вторинної сировини та
знешкодження АБ. У Правилах застосовані також терміни та визначення, які
наведено в Експлуатаційних нормах середнього ресурсу акумуляторних
свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і
спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених
наказом Мінтрансзв'язку України від 20 травня 2006 року N 489
( z0695-06 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
8 червня 2006 року за N 695/12569 (далі - Норми середнього
ресурсу).
1.3. Дія цих Правил поширюється на юридичних і фізичних осіб,
діяльність яких пов'язана з виготовленням, транспортуванням,
застосуванням, обслуговуванням, ремонтом, зберіганням і передачею
на утилізування хімічних джерел струму, зокрема акумуляторних
свинцевих стартерних батарей, які застосовуються в колісних
транспортних засобах і спеціальних машинах, виконаних на їхніх
шасі, зокрема для живлення спеціального устатковання.
1.4. Дія цих Правил не поширюється на: акумуляторні свинцеві стартерні батареї, які застосовують у
тролейбусах, мотоциклах і мотоколясках, та на хімічні джерела
струму номінальною ємністю менше 7 А.год, зінтегровані (вбудовані)
у КТЗ і спеціальні машини, виконані на їхніх шасі; акумуляторні свинцеві стартерні батареї КТЗ спеціального
призначення, зокрема ті, які експлуатують підрозділи Національної
поліції України, Національної гвардії України, Міністерства
оборони України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони
України, Державної спеціальної служби транспорту; { Абзац третій
пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 598 ( z1588-14 ) від 24.11.2014; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 224 ( z0682-18 ) від
21.05.2018 } акумуляторні свинцеві стартерні батареї гоночних і спортивних
КТЗ, а також КТЗ, виготовлені понад 30 років тому і які мають
колекційну цінність.
1.5. Правила встановлено з метою: забезпечення належного технічного стану колісних транспортних
засобів і спеціальних машин, виконаних на їхніх шасі; убезпечення технологічних операцій/робіт з підтримування АБ у
належному технічному стані; упорядкування діяльності суб'єктів у сфері поводження з АБ; ощадливого використання ресурсу АБ; упорядкування обігу, обліку наробітку і списання АБ; підготовки до утилізування АБ, що вичерпали ресурс чи
втратили споживчі властивості іншим чином; визначення процедури здачі АБ на утилізування з метою
попередження забруднення довкілля.
1.6. АБ призначені для стартерного пуску двигуна, а також
живлення споживачів електроенергії у складі генераторних установок
КТЗ і спеціальних машин, виконаних на їхніх шасі, коли загальна
потужність споживачів електроенергії перевищує потужність
генератора, зокрема на стоянках чи під час виконання технологічних
операцій, коли двигун (генератор) не функціонує чи діє на частотах
обертання з недостатнім для забезпечення живлення електричної
мережі струмом віддачі. Основні типи АБ вітчизняного виробництва, які
використовуються на КТЗ і спеціальних машинах, виконаних на їхніх
шасі, наведено в додатку 1 до цих Правил.
1.7. КТЗ і спеціальні машини, виконані на їхніх шасі, для
убезпечення руху і довкілля від забруднення шкідливими викидами
мають у своєму складі бортові системи з комп'ютерами
(мікропроцесорами), які живляться винятково від АБ, коли двигун
(генератор) не функціонує або не забезпечує необхідні напругу і
струм. У цих випадках АБ є єдиним джерелом енергії, яке забезпечує
підтримування безпечного технічного стану таких систем: автоматичного управління робочими процесами приготування і
подачі паливоповітряної суміші двигуна, введення складників систем
нейтралізації газових викидів двигуна в робочий тепловий режим,
нейтралізації шкідливих та забруднювальних викидів; автоматичного упередження буксування і блокування коліс у
процесі гальмування; кермування (якщо кермо має електричний підсилювач та
електронне управління); управління курсовою стійкістю; захисту від несанкціонованого
доступу (викрадення); просторової орієнтації складників
освітлення; сигналізації; інші системи активної і пасивної безпеки.
II. Вибір акумуляторних свинцевих стартерних батарей
2.1. АБ, які виготовлені за вимогами стандартів національних,
міждержавних чи міжнародних організацій зі стандартизації, спілок,
ідентифікують за класами, маркованням та познаками, нанесеними на
корпусі, кришці, упаковці цифрами, літерами, умовними знаками
згідно з вимогами зазначених стандартів і законодавства
держав-виробників АБ, а також за даними супровідної,
експлуатаційної і нормативної документації виробника чи продавця.
2.2. Класифікацію, марковання АБ та їх транспортної тари
наведено в додатку 2.
2.3. Для правильного технічного експлуатування КТЗ
застосовують сертифіковані чи задекларовані виробником про
відповідність вимогам законодавства й належним чином
ідентифіковані АБ з урахуванням вимог стандартів, яким
відповідають АБ.
2.4. Із числа ідентифікованих сертифікованих, задекларованих
АБ для застосування у складі КТЗ вибирають відповідні приписам
виробника як КТЗ, так і АБ.
2.5. АБ повинна мати сертифікат відповідності обов'язковим
вимогам стосовно безпечного використання або декларацію виробника
про відповідність АБ вимогам безпеки відповідно до наказів
Держспоживстандарту України "Про затвердження Переліку продукції,
що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 1 лютого
2005 року N 28 ( z0466-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 4 травня 2005 року за N 466/10746, або "Про
затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути
підтверджена декларацією про відповідність" від 29 січня 2007 року
N 6 ( z0122-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2007 року за N 122/13389. Придбані без зазначених
документів, а також неідентифіковані АБ в складі КТЗ не
застосовують. Ці вимоги не стосуються АБ, які виробники
застосовують в нових КТЗ.
2.6. Вибираючи АБ як складник обмеженого, порівняно з КТЗ,
ресурсу, враховують: експлуатаційну технологічність (обслужна, малообслужна,
необслужна); відповідність електричних характеристик АБ і КТЗ за
номінальною напругою, ємністю та силою пускового струму, зокрема,
за струмом холодної прокрутки; відповідність габаритних розмірів АБ розмірам відповідного
відсіку КТЗ, а також способу кріплення АБ у відсіку; особливості конструкції АБ (особливості конструкції полюсних
виводів чи клем і їх розташування на АБ, полярність, кліматичне
виконання); особливості конструкції КТЗ (місце установки АБ, рівень
вібрацій, температурний режим у відсіку АБ); інші спеціальні вимоги виробника КТЗ і АБ.
2.7. Не допускають застосування АБ з іншою, ніж передбачено
виробником КТЗ, експлуатаційною технологічністю без відповідного
коригування регламенту виробника КТЗ щодо періодичності і обсягів
технічних заходів із забезпечення роботоздатності АБ, а також з
більшою чи меншою номінальною ємністю, аніж приписано виробником
КТЗ, оскільки це спричиняє передчасний і непрогнозований вихід їх
з ладу.
2.8. Не допускають застосування необслужних АБ замість
передбачених виробником КТЗ обслужних і малообслужних.
2.9. Сила струму холодної прокрутки АБ повинна бути не менше
сили пускового струму стартера, установленого в КТЗ. Сила струму холодної прокрутки АБ, виміряна за методами
різних стандартів, різна. Приблизна відповідність величин сили
струму холодної прокрутки АБ, яка виміряна за вимогами стандартів
ДСТУ ГОСТ 959:2006, IEC 60095-1:2000 і SAE J537:2000, наведена в
додатку 3 до цих Правил. У технічних умовах виробник визначає силу струму холодної
прокрутки і замарковує її на корпусі АБ.
2.10. Додатковим до технічних критерієм вибору АБ можуть бути
гарантії і гарантійні зобов'язання продавця, які повинні бути не
меншими, ніж установлені виробником АБ, а також виконавця ремонту
АБ, які повинні бути не меншими за встановлені у додатку 4 до
Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту
автомобільних транспортних засобів, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 11 листопада 2002 року N 792
( z0122-03 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
17 лютого 2003 року за N 122/7443, зі змінами.
III. Підготовка акумуляторних свинцевих стартерних
батарей до застосування
3.1. Залиті електролітом і повністю заряджені АБ застосовують
у КТЗ після перевірки стосовно їх неушкодженості, а також густини
та рівня електроліту в акумуляторах обслужних і малообслужних АБ.
3.2. Сухозаряджені обслужні і малообслужні АБ вводять у
робочий стан виконанням таких операцій: приготування і заливання електроліту в акумулятори; просочення електродів акумуляторів електролітом; вимірювання температури електроліту, його рівня над захисним
щитком та визначення густини, зведеної до її порівнюваних при
температурі плюс 25 град.С значень; підзаряджання з метою доведення густини електроліту в
акумуляторах та їх е.р.с. до встановленої норми.
3.3. Густина електроліту в акумуляторах, зведена до її
значень при температурі плюс 25 град.С, залежно від кліматичних
районів експлуатування КТЗ, повинна бути відповідною величинам,
наведеним у додатку 4 до цих Правил. Густину електроліту вимірюють ареометром ГОСТ 18481-81
(діапазон вимірювань - 1,05-1,40 г/куб.см, ціна поділок -
0,005 г/куб.см). Ареометр під час вимірювання не повинен торкатися
стінок циліндрів для відбору проби електроліту. Температуру
електроліту вимірюють термометрами ГОСТ 112-78, ГОСТ 28498-90 або
іншими відповідного класу точності з ціною поділок не більше
1 град.С. Точність градуювання термометра повинна бути не менше
0,5 град.С.
3.4. Для приготування електроліту в кислототривку посудину
(ебонітову, фаянсову, керамічну, поліетиленову) з дистильованою
водою за ГОСТ 6709-72 наливають сірчану кислоту за ГОСТ 667-73
(або підготовлений і охолоджений до температури повітря в
приміщенні її розчин густиною 1,40 г/куб.см) тонким струменем, що
стікає по кислототривкому стрижню, з одночасним перемішуванням тим
стрижнем утворюваного розчину для уникнення надмірного нагрівання
і випарування води разом з крапельками кислоти. У процесі
утворення розчину електроліту потрібної густини його температуру
контролюють. У разі підвищення температури до плюс 45 град.С
доливання кислоти призупиняють, доки електроліт не остигне. Кількість складових для приготування одного літра електроліту
залежно від потрібної густини при температурі плюс 25 град.С
наведено в додатку 5 до цих Правил.
3.5. Для попередження пошкодження АБ в умовах помірного
клімату електроліт, який заливають в АБ, повинен бути температурою
плюс (20+-5) град.С, в умовах жаркого сухого і теплого вологого -
не вище плюс 35 град.С. Фактичну густину електроліту,
приготовленого для введення АБ в робочий стан, зводять до її
значення при температурі плюс 25 град.С (гамма ) за формулою:
25
гамма = гамма + дельта, г/куб.см, (1)
25 i
де гамма - густина електроліту, виміряна при фактичній
i температурі з точністю +-0,01 г/куб.см;
дельта - величина температурної поправки на густину
електроліту акумуляторів у г/куб.см, наведена в додатку 6 до цих
Правил.
Якщо АБ герметична чи пробки заховані (недоступні), для
контролю за наявністю електроліту її зважують з точністю +-0,05%,
щоб порівняти фактичну масу з даними виробника.
3.6. Рівень електроліту в акумуляторах під заливною
горловиною повинен бути на 10-15 мм вище захисного щитка, який
установлюють над блоком електродів, або іншим, якщо це визначено в
експлуатаційній документації виробника АБ. Рівень електроліту в
акумуляторах перевіряють за допомогою скляної трубки з внутрішнім
діаметром 5-6 мм і метричною шкалою (діапазон вимірювань -
0-30 мм, ціна поділок - 1 мм). Якщо в конструкції достатньо
прозорого корпусу АБ виконано мітки, які відповідають найбільшому
і найменшому рівням електроліту, рівень електроліту підтримують у
межах цих міток. Електроліт з надмірним рівнем може випліскуватися через
вентиляційні отвори в пробках АБ і, як наслідок, спричиняти
інтенсивний саморозряд АБ, опіки людей і зруйновання КТЗ, пожежу,
аварію.
3.7. Тривалість просочування активної маси електродів
сухозаряджених АБ 20-120 хвилин залежно від строку зберігання до
приведення в робочий стан. Якщо за час просочування густина
електроліту в акумуляторах знизилась на величину не більше
0,03 г/куб.см від її номінального значення для повністю заряджених
АБ, такі АБ застосовують за призначенням без заряджання, але за
першої нагоди вони повинні бути повністю заряджені, а густина і
рівень електроліту скориговані відповідно до кліматичних умов
експлуатування КТЗ. Якщо густина електроліту зменшилася на
величину понад 0,03 г/куб.см від її номінального значення повністю
заряджених АБ, такі АБ обов'язково заряджають.
3.8. АБ заряджають обов'язково, якщо строк зберігання
сухозаряджених АБ більше одного року та/або густина залитого
електроліту в акумуляторах зменшилася проти норми на величину
понад 0,03 г/куб.см.
3.9. У разі потреби термінового введення в експлуатування
сухозаряджених АБ, строк зберігання яких з моменту виготовлення не
перевищує одного року, їх застосовують за призначенням після
20-хвилинного просочування електродів без перевірки густини
електроліту за умови, що температура електроліту і повітря не
нижчі плюс 15 град.С. При температурі нижче плюс 15 град.С перевіряють густину
електроліту, яку зводять до її значення при температурі плюс
25 град.С, і застосовують за вимогами пункту 3.7 цих Правил.
3.10. АБ заряджають обов'язково, якщо строк зберігання
сухозаряджених АБ більше одного року та/або густина залитого
електроліту в акумуляторах зменшилася проти норми на величину
понад 0,03 г/куб.см.
3.11. В умовах холодного і помірного клімату АБ заряджають за
початкової температури електроліту не вище плюс 30 град.С, в
умовах жаркого сухого і теплого вологого - не вище плюс 35 град.С.
3.12. Для сухозаряджених АБ із строком зберігання не більше
3-х років величина сили зарядного струму в амперах повинна бути
рівною 10 відсоткам величини номінальної ємності (0,1*С ). АБ із
20 строком зберігання понад 3 роки після двогодинного просочування
активної маси електродів заряджають силою струму в амперах за
величиною 5 відсотків величини її номінальної ємності (0,05*С ).
20 Клас точності амперметра для виміру величини зарядного струму
повинен бути не нижче 1,0.
3.13. Для зменшення інтенсивності випаровування (кипіння)
дистильованої води обслужних АБ з досягненням величини зарядної
напруги кожного акумулятора 2,4 В +-0,05 В силу зарядного струму
зменшують до величини 0,05*С А і продовжують заряджання до
20 досягнення усталеної величини зарядної напруги в 2,7 В +-0,05 В та
+0,1 відповідної густини електроліту протягом 2 годин. У разі
потреби за погодженням з виробником АБ чи його уповноваженим
представником і за умови контролювання температури електроліту
допускають збільшення сили зарядного струму до величини 0,5*С А.
20 Із досягненням величини напруги кожного акумулятора 2,4 В +-0,05 В
знижують силу зарядного струму до величини (0,05-0,10)*С А і
20 продовжують процес до повного зарядження АБ за умови, що
температура електроліту менше зазначеної в пункті 3.18 цих Правил.
Характеристики зазначених режимів зарядження можуть бути
скориговані виробником АБ.
3.14. Для зменшення інтенсивності випаровування (кипіння)
дистильованої води з акумуляторів під час заряджання та зниження
впливу перегріву електроліту на роботоздатність необслужних АБ, а
також для повноти їх зарядження з досягненням зарядної напруги
величиною 15 В +-0,05 В силу зарядного струму знижують ще раз
(додатково до норм пункту 3.13 цих Правил) до величини
0,025*С А. Заряджання таких АБ продовжують до усталеної величини
20
+0,1 напруги кожного акумулятора АБ 2,7 В +-0,05 В протягом 2 годин
за умови, що температура електроліту менше величин, визначених у
пункті 3.18 цих Правил.
3.15. Наслідки глибокого розрядження АБ і надмірної
незворотної сульфатації її електродів усувають зрівняльним
заряджанням струмом силою не більше 0,1*С А до встановлення
20 усталеної густини електроліту (допуск +-0,01 г/куб.см) і напруги
+0,1 (допуск +-0,05 В) у всіх акумуляторах протягом 3 годин.
3.16. Для прискореного відновлення роботоздатності розряджені
на 50 і більше відсотків АБ можна заряджати струмом силою до
0,7*С А. Тривалість заряджання АБ струмом силою 0,7*С А не 20 20 повинна перевищувати 45 хвилин, струмом силою 0,5*С А -
20 80 хвилин, струмом силою 0,3*С А - 120 хвилин. Під час
20 заряджання контролюють температуру електроліту і після досягнення
нею величини плюс 45 град.С процес заряджання АБ припиняють.
3.17. Для прискореного заряджання АБ використовують джерело
електричної енергії постійної напруги. Цим джерелом установлюють
зарядну напругу з розрахунку 2,7 В +-0,05 В на один акумулятор.
Такий спосіб заряджання потребує постійного контролю температури
електроліту, оскільки може призвести до прискореного і надмірного
розігріву АБ.
3.18. Під час будь-якого з режимів заряджання АБ не
допускають підвищення температури електроліту в умовах холодного і
помірного клімату вище плюс 45 град.С, в умовах жаркого сухого і
теплого вологого - вище плюс 50 град.С. Для цього процес
заряджання АБ періодично переривають, щоб температура електроліту
знизилася відповідно щонайменше до плюс 30 град.С і плюс
35 град.С.
3.19. У групи для одночасного заряджання від одного джерела
постійного струму підбирають однотипні АБ, які рівні за ступенем
розрядженості (допуск на густину електроліту +-0,01 г/куб.см).
Можливу найбільшу кількість послідовно з'єднаних АБ у групі
визначають з урахуванням вимог пункту 3.13 цих Правил стосовно
напруги АБ наприкінці заряджання, а також виходячи з номінальної
потужності джерела енергії. Приклад розрахунку кількості одночасно заряджуваних АБ від
одного джерела електричної енергії наведено в додатку 7 до цих
Правил.
3.20. Напругу акумуляторів, густину і температуру електроліту
в процесі заряджання контролюють на початку з періодичністю
2-3 години, а в кінці - щогодини та частіше з наближенням
температури електроліту до визначеної в пункті 3.18 цих Правил. Якщо наприкінці заряджання в групі АБ виявлено відставалий
акумулятор, густина електроліту і напруга якого нижчі, аніж у
решти акумуляторів, таку АБ вилучають із загальної зарядної мережі
і заряджають окремо до появи ознак кінця заряджання за вимогами
пункту 3.13 цих Правил. Після вилучення АБ з відставалим
акумулятором із зарядної мережі напругу в ній установлюють
відповідно до вимог пункту 1 додатка 7 цих Правил.
3.21. Наприкінці заряджання АБ густина електроліту, зведена
до її значення при температурі плюс 25 град.С, повинна бути в
межах, визначених пунктом 3.3 цих Правил. Якщо густина вище норми,
її коригують доливанням в акумулятори дистильованої води, нижче
норми - розчину сірчаної кислоти густиною 1,40 г/куб.см. Перед
доливанням відповідний об'єм електроліту відбирають з акумуляторів
за допомогою гумової груші. Густину електроліту коригують лише
після того, коли вона буде незмінною під час заряджання АБ - у
процесі кипіння, яке сприяє швидкому і повному перемішуванню
електроліту.
3.22. Густину електроліту коригують у такій послідовності: виміряють густину і зводять її значення до відповідного при
температурі плюс 25 град.С, дотримуючись норм пункту 3.5 цих
Правил. У процесі заряджання АБ нагрів електроліту в акумуляторах
постійно контролюють. Для цього використовують рідинний термометр,
який має шкалу з ціною поділок не більше 1 град.С; величину відхилення густини електроліту в акумуляторах
вимірюють (якщо це допускає конструкція АБ) і записують (тимчасово
"замарковують"). Наприклад, "+0,02" чи "-0,01", що відповідно
означатиме необхідність зниження густини електроліту на
0,02 г/куб.см чи підвищення на 0,01 г/куб.см; продовжуючи заряджання АБ, коригують густину електроліту в
тимчасово "замаркованих" акумуляторах, як наведено в пункті 3.21
цих Правил. Різниця густини електроліту між акумуляторами АБ не
повинна бути більше ніж 0,01 г/куб.см; продовжують заряджання АБ протягом 35+-5 хвилин, після чого
повторно перевіряють густину електроліту в цих акумуляторах. Якщо
зведене значення густини електроліту до її значення при
температурі плюс 25 град.С відрізняється від норми, продовжують
операції коригування.
3.23. За 45+-15 хвилин після закінчення коригування густини
електроліту і відключення АБ від зарядної мережі коригують його
рівень. Якщо рівень електроліту нижче норми, в акумулятор
доливають електроліт тієї самої густини, якщо вище норми -
надлишок електроліту відбирають.
IV. Застосування акумуляторних свинцевих
стартерних батарей
4.1. Для убезпечення технічного стану КТЗ, АБ та досягнення
максимального строку служби АБ експлуатують за приписами
виробників КТЗ, АБ та за вимогами цих Правил. У КТЗ використовують
справні і заряджені АБ, густина електроліту в яких відповідає
вимогам пункту 3.3 цих Правил, а рівень електроліту в
акумуляторах - вимогам пункту 3.6 цих Правил.
4.2. Якщо в КТЗ застосовують більше однієї з послідовно
з'єднаних АБ, вони повинні бути одного типу (моделі), виготовлені
одним виробником. Строки зберігання та дати введення в
експлуатування таких АБ зазвичай відрізняються не більше ніж на
60 діб. Вони повинні бути однакові за технічним станом (ступінь
зарядженості визначений за густиною електроліту і напругою
відповідно до вимог пунктів 3.3 і 3.13 цих Правил). Такі АБ
обслуговують, зокрема заряджають, в єдиному технологічному
процесі.
4.3. У разі переставляння АБ з одного КТЗ в інший, зокрема в
спеціальні пересувні установки (зварювальні, компресорні тощо), їх
закріпляють за цим об'єктом наказом керівника організації. Запис про закріплення АБ за КТЗ чи спеціальною установкою
виконують в картці обліку та обігу АБ, як зазначено в розділі VIII
цих Правил. Інвентарний номер наносять на корпус АБ і на кришку
(за наявності) тавруванням незмивною фарбою.
4.4. Якщо АБ використовують у складі КТЗ сезонного
застосування або з перервами протягом року тривалістю більше
одного місяця, їх заряджають за вимогами розділу III цих Правил,
зберігають окремо від КТЗ за вимогами розділу VI цих Правил.
4.5. АБ, які застосовують у КТЗ, повинні бути закриті
захисним кожухом чи кришкою акумуляторного відсіку. Їх оберігають
від механічних ударів і ушкоджень під час операцій зняття,
перенесення, технічного обслуговування і установлення в КТЗ.
4.6. Для уникнення виливу електроліту з обслужних і
малообслужних АБ не допускають їх нахил під кутом більше
30 градусів від горизонтального положення дна.
4.7. Не допускають короткого замкнення між полюсними виводами
АБ, перемичками АБ і в електромережі КТЗ. Перед зняттям з КТЗ АБ
відключають від електричної мережі в такій послідовності: вимикають головний перемикач АБ; від'єднують провідник (кабель) від негативного полюсного
виводу АБ; від'єднують провідник (кабель) від позитивного полюсного
виводу АБ. Від'єднані провідники (кабелі) захищають від механічних і
корозійних пошкоджень. АБ підключають до електричної мережі КТЗ з виключеним
головним перемикачем АБ у такій послідовності: приєднують провідник (кабель) до позитивного полюсного виводу
АБ; приєднують провідник (кабель) до негативного полюсного виводу
АБ. Провідники (кабелі) закріплюють за вимогами інструкції
(настанови) з експлуатування КТЗ. Для упередження пошкодження
полюсних виводів АБ і провідників (кабелів) не допускають натягу
останніх.
4.8. АБ закріплюють на КТЗ за допомогою штатних засобів,
передбачених виробником. Для уникнення пошкоджень АБ установлюють
на кислототривкі гумові підкладки, якщо інше не визначено
виробником КТЗ. Поверхню АБ очищають від пилу і бруду; полюсні виводи і
наконечники провідників (кабелів) очищають від слідів корозійних
пошкоджень, а контактні поверхні від ізолювального захисного
покриття без застосування кислот чи лугів. Після підключення
провідників (кабелів) до АБ і затягу з'єднань за вимогами
виробника АБ та/або КТЗ полюсні виводи і деталі кріплення
провідників (кабелів) покривають мастилом, яке не містить води,
наприклад Литол-24 ГОСТ 21150-87, або іншим матеріалом, визначеним
виробником АБ чи КТЗ.
4.9. АБ застосовують для пуску двигуна електричним стартером
відповідно до вимог експлуатаційної документації КТЗ, звертаючи
увагу на виконання передпускових операцій з підготовки двигуна,
особливо при температурах повітря нижче нуля. Для надійного пуску двигуна, убезпечення систем живлення КТЗ
і уникнення можливості замерзання електроліту АБ не допускають їх
розрядження в осінньо-зимовий період експлуатування понад
25 відсотків, у весняно-літній період експлуатування - понад
50 відсотків номінальної ємності. Застосування АБ з надмірним
розрядженням може спричинити замерзання електроліту або незворотну
сульфатацію електродів в акумуляторах. Зменшення е.р.с. АБ на
0,1 В означає втрату ємності на величину до 8 відсотків
номінальної ємності. Величини зниження густини і температури замерзання
електроліту залежно від ступеня зарядженості АБ наведені в
додатку 8 до цих Правил.
4.10. Під час руху КТЗ споживачів електроенергії живить
генератор, якщо величина струму віддачі генераторної установки
достатня для заряджання АБ і живлення споживачів електроенергії.
Здійснення процесу заряджання АБ у складі КТЗ чи спеціального
устатковання контролюють штатними вимірювальними приладами
(амперметром чи вольтметром) або іншими сигналізаторами заряджання
АБ.
4.11. На зупинках КТЗ, коли генераторна установка не
забезпечує потрібний струм віддачі, для збереження ресурсу АБ не
допускають живлення споживачів електроенергії, зокрема позаштатних
споживачів електроенергії (засоби зв'язку, побутове
електрообладнання), якщо інше не визначено виробником КТЗ. Якщо
виникає необхідність живлення споживачів електроенергії, зокрема
позаштатних, і особливо на зупинках КТЗ, їх живлять від
автономного джерела електроенергії, якщо це передбачено його
виробником.
4.12. Зниження рівня електроліту в акумуляторах обслужних і
малообслужних АБ компенсують доливанням дистильованої води.
Періодичність доливання дистильованої води коригують залежно від
кліматичних умов та інтенсивності експлуатування КТЗ. У разі зниження рівня електроліту в акумуляторах через
випліскування його відновлюють доливанням електроліту такої самої
густини, що й в акумуляторах АБ. Неприпустимо доливати в
акумулятори електроліт неконтрольованої густини.
4.13. В умовах жаркого сухого і теплого вологого клімату для
зменшення інтенсивності корозії ґраток позитивних електродів і
зсуву активної маси густину електроліту зарядженої АБ знижують до
1,23 г/куб.см, установлюють мінімальне значення напруги -0,01 генераторної установки КТЗ, якщо таке передбачено виробником КТЗ.
4.14. При температурі повітря нижче мінус 15 град.С
роботоздатність АБ підтримують покриттям відсіку АБ
теплоізолювальним матеріалом (пінопластом або іншим матеріалом,
передбаченим виробником) без перешкоджання вентилюванню відсіку. У разі зберігання КТЗ при температурі повітря нижче мінус
15 град.С на відкритих площадках більше однієї доби чи в
неопалюваних приміщеннях для забезпечення роботоздатності АБ
знімають з КТЗ і зберігають, як визначено в розділі VI цих Правил.
4.15. У КТЗ із живленням струмом двох рівнів напруги можливе
надмірне заряджання/розряджання однієї з двох послідовно з'єднаних
АБ, яку живить трансформаторно-випрямний блок, усувають
періодичною зміною місць установки таких АБ у разі збільшення
різниці густини електроліту в акумуляторах таких АБ до
0,03 г/куб.см, якщо інше не визначено виробником КТЗ чи якщо
конструкція КТЗ не забезпечує почергове автоматичне переключення
АБ з кожним новим включенням споживачів електроенергії.
4.16. Під час експлуатування АБ вживають заходів для
збереження їх марковання, що є однією з умов правильного
стилізування АБ.
V. Технічне обслуговування і ремонт
акумуляторних свинцевих стартерних батарей
5.1. Технічне обслуговування АБ зазвичай виконують за
регламентом виробника.
5.2. Під час ЗмО АБ у складі КТЗ з періодичністю не більше
15 діб виконують такі операції: а) перевіряють надійність кріплення АБ у відсіку КТЗ,
з'єднини наконечників електричних провідників (кабелів) з
полюсними виводами, відповідність натягу з'єднувальних
провідників; б) перевіряють зовнішнім оглядом чистоту зовнішніх поверхонь
АБ на наявність витоку електроліту, механічних пошкоджень та інших
дефектів; в) перевіряють рівень електроліту в обслужних АБ, у разі
потреби доводять його до норми, як визначено в пункті 3.6 цих
Правил. Дистильовану воду заливають в акумулятори безпосередньо
перед пуском двигуна; г) перевіряють ступінь зарядженості обслужних АБ за густиною
електроліту, як визначено в пункті 3.3 цих Правил. Різниця густини
електроліту в акумуляторах не повинна бути більше 0,01 г/куб.см. У разі розрядження АБ більше припустимого рівня, який
визначено в пункті 4.9 цих Правил, її заряджають; ґ) усувають виявлені дефекти і недоліки з утримання АБ,
звертаючи увагу на відповідність вентилювання акумуляторного
відсіку вимогам виробника КТЗ; д) перевіряють роботоздатність АБ за надійністю пуску
двигуна, за відповідністю виміряної е.р.с. нормам виробника і
величини напруги під час пуску двигуна за показами влаштованого в
КТЗ вольтметра або величини сили зарядного струму за показами
штатного амперметра; е) виконують інші операції, що визначені виробником КТЗ і АБ. Величину е.р.с. вимірюють на полюсних виводах під час стоянки
КТЗ з виключеним головним перемикачем АБ ("маса"), величину
напруги - під час прокрутки колінчастого вала двигуна стартером
КТЗ без подачі пального. Е.р.с. вимірюють за допомогою вольтметра
ГОСТ 8711-93 класу точності не нижче 0,2. Залежно від ступеня
зарядженості АБ в електричній мережі КТЗ з номінальною напругою
12 В у весняно-літній період е.р.с. повинна бути 12,6 В, в
-0,1 осінньо-зимовий період - 12,7 В, мінімальне значення напруги
-0,1 під час прокрутки - не нижче 11,0 В. В електричній мережі КТЗ з
номінальною напругою 24 В е.р.с. повинна бути відповідно
25,2 В і 25,4 В, мінімальне значення напруги під час -0,2 -0,2 прокрутки - не нижче 22,0 В. Для вимірювань перед прокруткою
колінчастого вала двигун повинен бути прогрітий за вимогами
виробника і підготовлений до пуску. Якщо за результатами вимірювання густини електроліту АБ
заряджені, наприклад, на 75-90 відсотків, величина зарядного
струму на підвищених експлуатаційних частотах обертання
колінчастого вала двигуна через 15-20 хвилин після його пуску
повинна становити відповідно 45-20 А, якщо інше не визначено
виробником КТЗ.
5.3. Під час ТО-1 чи відповідних видів ТО з установленою
виробником КТЗ періодичністю додатково до операцій ЗмО із зняттям
АБ з КТЗ виконують такі операції: а) очищають у разі потреби вентиляційні отвори пробок
акумуляторів і полюсні виводи АБ; б) перевіряють рівень електроліту в акумуляторах
малообслужних АБ, у разі потреби доводять його до норми, як
визначено в пункті 3.6 цих Правил; в) перевіряють АБ на відсутність надмірного саморозряду. У
разі виявлення надмірного саморозряду нейтралізують поверхню АБ
десятивідсотковим розчином питної соди за ГОСТ 2156-76.
Малообслужні АБ перевіряють на відсутність надмірного саморозряду
у весняно-літній період експлуатування КТЗ щомісяця, у
осінньо-зимовий період - один раз на три місяці; г) перевіряють відповідність технічного стану контактів
електричного кола "АБ - стартер" КТЗ вимогам виробника. Спад
напруги в цьому колі, виміряний за допомогою вольтметра, повинен
бути не більше 0,3 В.
5.4. Щомісяця заряджають АБ, якщо інтенсивність
експлуатування КТЗ менше 3000 км/місяць. Операції із заряджання АБ
виконують на дільниці або на спеціалізованому підприємстві з ТО і
ремонту АБ з дотриманням вимог розділу III цих Правил. У разі заряджання від зовнішнього джерела електроенергії АБ
знімають з КТЗ для недопущення вибуху газів, які вона виділяє під
час заряджання.
5.5. Під час ТО-2 чи прирівняних до нього операцій, але не
рідше одного разу на три місяці, додатково до операцій ТО-1
виконують такі операції: а) перевіряють ступінь зарядженості малообслужних АБ за
густиною електроліту, як визначено в пункті 3.3 цих Правил.
Різниця густини електроліту в акумуляторах не повинна бути більше
0,01 г/куб.см.; б) визначають величину (Е) е.р.с. акумуляторів за емпіричною
формулою
Е = 0,84 + гамма , (2)
25
де гамма - густина електроліту, зведена до її значення при
25 температурі плюс 25 град.С.
5.6. Визначену величину е.р.с. акумуляторів порівнюють із
значенням е.р.с., виміряної вольтметром класу точності
не нижче 0,2. Якщо величина виміряної е.р.с. менше визначеної за
формулою (2) пункту 5.5 цих Правил, АБ заряджають і повторно
перевіряють. У разі повторного отримання меншого значення
виміряної е.р.с. АБ досліджують стосовно наявності короткого
замкнення електродів акумуляторів.
5.7. У разі, коли конструкція допускає, вимірюють величину
напруги акумуляторів АБ. Величина напруги справного акумулятора АБ
повинна бути не менше 1,70 В +-0,05 В, а різниця між величинами
напруги кожного з акумуляторів АБ - не більше 0,1 В. Якщо виміряна
величина напруги в межах 1,55 В +-0,15 В, акумулятор уважають
розрядженим; якщо вона менше 1,4 В чи різниця напруги між
акумуляторами більше 0,1 В, АБ відповідно ремонтують чи
заряджають.
5.8. У разі повного короткого замкнення електродів в
акумуляторі, вимірювана за допомогою вольтметра напруга рівна
нулю. АБ з такими акумуляторами ремонтують за вимогами ремонтної
документації виробника, якщо це економічно доцільно. АБ з
частковим коротким замкненням електродів промивають дистильованою
водою до усунення дефекту. Якщо часткове коротке замкнення таким
чином не усувають, дефектну АБ ремонтують за умови економічної
доцільності.
5.9. Щороку, під час підготовки КТЗ до осінньо-зимового
періоду експлуатування для відновлення ємності обслужних АБ й
усунення часткової сульфатації їх електродів, доцільно виконувати
КТЦ АБ (додаток 9 до цих Правил).
5.10. Під час зберігання приведених в робочий стан АБ
щомісяця виконують операції згідно з підпунктами "а", "б"
пункту 5.3 цих Правил. Один раз протягом місяця у весняно-літній
період експлуатування КТЗ і один раз на три місяці в
осінньо-зимовий період експлуатування КТЗ додатково перевіряють
ступінь зарядженості АБ за густиною електроліту. АБ заряджають,
якщо густина електроліту знизилася на 0,05 г/куб.см від
-0,01 вихідного значення. Під час їх заряджання перевіряють і в разі
потреби встановлюють рівень електроліту в акумуляторах, як
визначено в пункті 3.6 цих Правил.
5.11. Ступінь зарядженості необслужних АБ визначають за
допомогою вмонтованих в їх кришку індикаторів. Зелений колір
кульки-поплавка індикатора свідчить про зарядженість АБ понад
65 відсотків номінальної ємності, чорний - менше 65 відсотків;
жовтий - про відсутність інформації про ступінь зарядженості АБ
через надмірно низький рівень електроліту.
5.12. Величина напруги в зарядній мережі КТЗ повинна бути в
межах 13,9 В - 14,4 В незалежно від режиму роботи двигуна і
кількості підключених споживачів електроенергії, якщо інше не
визначено виробником КТЗ. Величину напруги генератора вимірюють
після 15 хвилин роботи двигуна на середніх частотах обертання
колінчастого вала без навантаги, але з включеними головними фарами
КТЗ. Різниця величин напруги в разі зміни навантаги не повинна
перевищувати 0,25 В. Для вимірювання напруги використовують
вольтметр класу точності не нижче 0,2.
5.13. Якщо конструкцією електрообладнання КТЗ передбачена
можливість регулювання величини зарядної напруги зі зміною
кліматичних умов, перевіряють відповідність цього відрегулювання
весняно-літньому чи осінньо-зимовому періоду експлуатування згідно
з вимогами виробника КТЗ.
5.14. Якщо АБ має ознаки надмірного саморозряду, а електроліт
в акумуляторах забруднений (каламутний за зовнішнім виглядом), її
розряджають силою струму величиною 10 відсотків номінальної
ємності до напруги 1,70 В +-0,02 В на одному з акумуляторів АБ.
Далі зливають електроліт з акумуляторів, промивають дистильованою
водою, заливають свіжий електроліт тієї самої густини і остаточно
заряджають до появи ознак повного зарядження. Операції зливу
електроліту і дистильованої води з акумуляторів виконують за
допомогою гумової груші чи відповідних відсмоктувальних пристроїв. Перед зливанням електроліту АБ заряджають до досягнення
найбільшої можливої густини електроліту. Не допускають зливання електроліту через пробку (пробки)
кришки перевертанням АБ, що призводить до короткого замкнення
електродів акумуляторним шламом. Таке коротке замкнення електродів
неможливо усунути, і тому втрачається ресурс АБ.
5.15. Результати перевірки рівня і густини електроліту в АБ
до і після ТО чи ремонту, а також перед видачею АБ фіксують у
журналі обліку операцій з технічного обслуговування і ремонту АБ
(додаток 10 до цих Правил) акумуляторної дільниці чи підприємства,
яке надає відповідні послуги. Посадові особи підприємств (організацій) контролюють
систематичність і відповідність ведення обліку використання
ресурсу і виконання операцій з ТО і ремонту АБ. Результати
контролю відображають у зазначеному журналі.
5.16. Несправні АБ відновлюють виконанням операції/операцій
поточного або капітального ремонту, якщо це економічно доцільно. До поточного ремонту АБ належать операції з відновлення
полюсних виводів, перемичок; заміни ручок для перенесення, кришок,
пробок, їхніх ущільнювачів; заміни електроліту. До капітального ремонту АБ належать операції із заміни
акумуляторів, моноблока, блоків електродів.
5.17. Під час зберігання, застосування, виконання операцій з
ТО і ремонту АБ слід дотримуватися вимог законодавства з охорони
праці, зокрема Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці Міністерства праці та соціальної політики України від
9 січня 1998 року N 4 ( z0093-98 ) та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за N 93/2533.
5.18. Стіни й стеля приміщень для зберігання, ТО і ремонту
АБ, двері та віконні рами, металеві конструкції, стелажі повинні
мати кислототривке покриття. Вентиляційні короби та витяжні шафи
повинні мати кислототривке покриття із зовнішнього і внутрішнього
боків. На вікнах повинно бути скло з матовою поверхнею або покрите
білою світлопроникною фарбою.
5.19. Для освітлення приміщень, призначених для зберігання,
ТО і ремонту АБ, зокрема аварійного освітлення, застосовують лампи
розжарювання, установлені у захищеній від вибухів арматурі.
Оболонка освітлювальних електричних провідників повинна бути
кислототривкою. Рівень освітленості приміщень для АБ повинен відповідати
вимогам будівельних норм і правил. Під час проведення монтажних,
ремонтних та інших робіт у приміщеннях для АБ освітленість на
робочому місці повинна бути не менше 200 лк.
5.20. Приміщення для зберігання, ТО і ремонту АБ обладнують
вентиляцією. Вентиляційні установки, крім віконних і дахових,
розташовують у відокремлених приміщеннях. Не допускають об'єднання
систем витяжної вентиляції приміщень для зарядження АБ з системами
витяжної вентиляції інших приміщень. Вимикачі, штепсельні розетки,
запобіжники й автоматичні вимикачі потрібно розташовувати поза
приміщеннями для АБ.
5.21. ТО і ремонт АБ виконують у приміщеннях, які
відповідають вимогам Правил пожежної безпеки для підприємств і
організацій автомобільного транспорту України, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 21 грудня 1998 року
N 527 ( z0157-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
11 березня 1999 року за N 157/3450, а також вимогам технологічних
норм з проектування зарядних станцій АБ.
5.22. До роботи з АБ допускають професійно підготовлених осіб
відповідної кваліфікації, які знають правила охорони праці і
пожежної безпеки, що підтверджено документально. Перед початком робіт з АБ перевіряють придатність робочого
одягу, наявність засобів індивідуального захисту, нейтралізуючих
електроліт розчинів, а також медикаментів. Робочий інструмент, індивідуальні та колективні засоби
захисту, приладдя повинні бути справними. Під час роботи їх
розташовують у зручному і безпечному для користування порядку.
VI. Зберігання акумуляторних свинцевих
стартерних батарей
6.1. АБ зберігають поза КТЗ після придбання, якщо дату
введення в експлуатування перенесено на пізніший строк, а також у
разі тимчасової перерви у використанні КТЗ на термін понад 30 діб
у зв'язку із сезонним використанням КТЗ або з інших причин. До 30 діб допускають зберігання АБ у складі КТЗ, якщо за
кліматичними умовами це припустимо. Вони повинні бути заряджені та
очищені від витоків електроліту, пилу і бруду. Для зменшення
саморозряду негативний (мінусовий) провідник КТЗ від'єднують від
полюсної клеми АБ.
6.2. Сухозаряджені та введені в робочий стан АБ зберігають в
окремих неопалюваних закритих і вентильованих приміщеннях, які
відповідають групі умов зберігання 4 (Ж2) за ГОСТ 15150-69.
Коливання температури й вологості повітря в цих приміщеннях можуть
бути відповідними температурі й вологості навколишнього
середовища. Не допускають прямого попадання на моноблоки АБ
променів сонця, а також зберігання в одному приміщенні кислотних і
лужних АБ.
6.3. АБ зберігають у приміщеннях з природним та/або штучним
освітленням, які забезпечують освітленість згідно з нормами
(стандартами), установленими законодавством з питань охорони праці
на автомобільному транспорті. Для сповільнення процесу старіння
матеріалів АБ у моноблоках з термопластичної пластмаси
(поліпропілен та його співполімери) зберігають у закритих
затемнених приміщеннях.
6.4. Сухозаряджені АБ зберігають на піддонах чи на стелажах у
заводській упаковці, якщо це передбачено їх виробником, у
вертикальному положенні і зорієнтованими кришками вверх.
Неприпустимо вкладати АБ на бокові чи торцеві стінки їхнього
корпуса.
6.5. Уведені в робочий стан АБ складують в один ярус,
сухозаряджені - не більше ніж у чотири яруси, якщо інше не
визначено виробником. Пробки АБ з деталями герметизації угвинчують
до упору (гумові ущільнювачі, якщо вони передбачені, не повинні
мати пошкоджень).
6.6. Перед поставленням на зберігання АБ, яку введено в
робочий стан, перевіряють ступінь її зарядженості. Для цього
вимірюють густину електроліту в акумуляторах і визначають е.р.с.
АБ, як викладено в пункті 5.5 цих Правил. Якщо зведена до
температури плюс 25 град.С густина електроліту нижча значень,
наведених у додатку 4 до цих Правил, або е.р.с. нижча 12,6 В, таку
АБ заряджають, коригують густину і рівень електроліту в
акумуляторах відповідно до вимог пунктів 3.22, 3.23 цих Правил. Для запобігання надмірній сульфатації електродів, уведених в
робочий стан АБ, на період їх зберігання електроліт не зливають.
6.7. Рівень і густину електроліту в обслужних АБ, які
зберігають, перевіряють через 30+-2 доби, якщо денна температура
повітря вища плюс 25 град.С, або через 90+-2 доби, якщо денна
температура повітря нижче плюс 25 град.С. Якщо денна температура
повітря коливається відносно значення плюс 25 град.С, беруть до
уваги середньозважене значення періодичності перевірки рівня і
густини електроліту. Результати перевірки рівня, густини і
температури електроліту в АБ, а також виконання усіх операцій
згідно з регламентом їх технічного обслуговування, що встановив
виробник АБ, фіксують у журналі обліку операцій з технічного
обслуговування АБ під час зберігання (додаток 11 до цих Правил). З
початком осінньо-зимового періоду експлуатування АБ обов'язково
заряджають.
6.8. Під час зберігання введених у робочий стан АБ
забезпечують ступінь їх зарядженості згідно з вимогами розділу III
цих Правил. Для забезпечення встановленого виробником терміну зберігання
АБ не допускають їх надмірного розрядження. У разі зниження
густини електроліту на 0,03 г/куб.см і більше норм, зазначених в
пункті 3.3 цих Правил, АБ заряджають. Перед зняттям із зберігання АБ заряджають.
VII. Транспортування акумуляторних свинцевих
стартерних батарей
7.1. Відповідно до Закону України "Про перевезення
небезпечних вантажів" ( 1644-14 ) та ДСТУ 4500-5:2005 АБ, які
введено в робочий стан, віднесено до підкласу небезпечності 8.1 як
такі, що містять їдкі (корозійноагресивні) рідини, які мають
кислотні властивості. Такі АБ транспортують автомобільним,
залізничним, авіаційним, морським, річковим транспортом як
небезпечний вантаж згідно з чинними на кожному виді транспорту
правилами перевезень. Сухозаряджені АБ та їх складники транспортують як звичайний
вантаж.
7.2. Для перевезення АБ застосовують контейнери за
ГОСТ 18477-79, піддони, дерев'яні ящики та інші види тари
відповідно до технічних умов на їх виготовлення і забезпечують
збережуваність АБ під час транспортування і зберігання. У разі
транспортування без піддонів АБ упаковують або в ящики з
гофрованого картону, або в прогумовану чи поліетиленову тару, або
в папір ГОСТ 8273-75. Упаковані в папір АБ складають у дерев'яні
ящики чи завантажують у транспортні засоби без ящиків з
використанням пакувального амортизувального матеріалу.
7.3. Залежно від маси АБ, які упаковують і транспортують на
піддоні, кількість ярусів АБ повинна бути не більше чотирьох. Під
час штабелювання АБ закріплюють в ярусах і розділяють яруси
прокладковими амортизувальними матеріалами згідно з рекомендаціями
ГОСТ 23216-78. Ці матеріали вибирають за характеристиками,
відповідними умовам забезпечення збережуваності вантажу під час
транспортування, перевантажування і зберігання. У пакетах для
транспортування полюсні виводи АБ не повинні зазнавати
неприпустимої вагової навантаги від інших АБ, які встановлюють
зверху.
7.4. Строки транспортування АБ в умовах С за ГОСТ 23216-78 з
проміжним зберіганням перед перевантаженням не повинні
перевищувати 3 місяці. Збільшення цих строків допускають у разі
зберігання АБ у стаціонарних умовах, але в межах загального строку
зберігання АБ, установленого виробником.
7.5. Кліматичні умови транспортування АБ повинні відповідати
вимогам ГОСТ 15150-69. Для повітряного транспортування за вимогами
ГОСТ 23216-78 забезпечують значення атмосферного тиску не нижче
19,4 кПа (145 мм рт.ст.), якщо інше не визначено виробником АБ.
7.6. Відправник АБ, уведених у робочий стан, забезпечує їх
упакування спеціально підготовленим (навченим) персоналом у
сертифікованій упаковці для перевезення певним видом транспортних
засобів. Відповідність підготовки персоналу й упаковки
підтверджують документально.
7.7. Під час транспортування унеможливлюють переміщення АБ у
транспортних засобах, на піддонах чи в контейнерах. Якщо неможливо
повністю заповнити вантажну платформу транспортного засобу чи
контейнера, АБ (піддони з АБ) закріплюють задля упередження
переміщень, пошкоджень, зокрема короткого замкнення їх електродів.
7.8. У разі перевезення засобами залізничного чи водного
транспорту введені в робочий стан АБ повністю заряджають, щоб
унеможливити їх саморозряджання вище припустимої норми під час
транспортування.
7.9. Якщо транспортують КТЗ при температурі повітря нижче
мінус 10 град.С, АБ знімають з КТЗ і перевозять окремо із
забезпеченням умов транспортування і роботоздатності після
транспортування. У цьому випадку АБ розміщують в один ярус з
дотриманням вимог пункту 7.7 цих Правил.
7.10. Допускають транспортування АБ, що вичерпали ресурс чи
втратили споживчі властивості з інших причин, зокрема АБ з
пошкодженим корпусом чи кришкою, у спеціально обладнаних
транспортних засобах або контейнерах за вимогами Правил дорожнього
перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року N 822
( z1040-04 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
20 серпня 2004 року за N 1040/9639.
7.11. Для транспортування АБ з пошкодженим корпусом окремо чи
в складі несправних КТЗ вживають заходів щодо екологічного
убезпечення довкілля і транспортного засобу, яким їх перевозять.
Пошкоджені АБ транспортують у кислототривкій тарі
(у кислототривкому герметичному пакеті), якщо інше залежно від
умов транспортування не визначено виробником. Перед упаковуванням
з АБ зливають електроліт у посудину, яка призначена для зберігання
і транспортування сірчаної кислоти за Правилами дорожнього
перевезення небезпечних вантажів ( z1040-04 ).
7.12. Якщо АБ транспортують упакованими в поліетиленову
плівку за ГОСТ 10354-82, плівка повинна бути суцільною і бути
завтовшки не менше 0,3 мм. Поліетиленову плівку вкладають на
поверхню піддона і згортають у пакет так, щоб у разі пошкодження
моноблока АБ електроліт не витікав з цього пакета, щоб не
потрапляли інші речовини (наприклад, вода) на АБ. Укладені на
піддоні та загорнені в поліетиленову плівку АБ усіх ярусів
стягують засобами кріплення тарно-штучних вантажів відповідно до
ГОСТ 21650-76.
7.13. Вживають заходів проти перетирання плівки, у яку
упаковані АБ. Транспортна тара повинна забезпечувати захист від
прямого попадання атмосферних опадів, бризок води, сонячної
ультрафіолетової радіації, пилу, аерозолів, а також мати зв'язок з
атмосферою у верхній зоні пакета для вентилювання замкненого
плівкою простору, щоб уникнути накопичення вибухонебезпечних
газів.
7.14. Висота штабеля з АБ не повинна перевищувати висоту
бортів платформи КТЗ чи бокових стінок тари, у якій транспортують
АБ.
7.15. Пошкоджені АБ та злитий з них електроліт транспортують
як небезпечний вантаж з дотриманням вимог охорони праці та правил
перевезень на кожному з видів транспорту.
VIII. Облік наробітку, обіг і списання
акумуляторних свинцевих стартерних батарей
8.1. АБ, що перебувають в експлуатуванні, підлягають
обліковуванню наробітку та відстежуванню їх обігу. Обліковують
обсяги списаних та переданих на утилізування АБ.
8.2. Дані обліку і обігу кожної АБ відображають у картці
обліку наробітку та відстежування обігу АБ (далі - картка обліку),
форму якої наведено в додатку 12 до цих Правил. Облік наробітку АБ ведуть в умовних місяцях тривалістю 30 діб
і в кілометрах пробігу КТЗ або мотогодинах використання КТЗ чи
спеціального устатковання КТЗ, яке живить АБ. Облік і обіг
капітально відремонтованих АБ ведуть в окремій картці обліку. У
картці обліку наробітку АБ відображають дані обліку під час
виконання сезонного обслуговування КТЗ, поставлення АБ на
збереження та у разі списання. { Абзац другий пункту 8.2 розділу
VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 598 ( z1588-14 ) від 24.11.2014 }
8.3. Якщо АБ переставляють з одного КТЗ на інший чи
застосовують у спеціальному устаткованні, у картці обліку
зазначають відповідні дату і наробіток АБ, а також дату
встановлення в інший КТЗ чи спеціальне устатковання.
8.4. АБ, яка вичерпала встановлений ресурс, списують згідно з
висновками комісії, яку наказом керівника підприємства чи
організації уповноважують визначати фактичний технічний стан АБ,
приймати рішення стосовно подальшого експлуатування АБ: ремонту,
оформлення претензій до продавця (виробника, виконавця робіт з
гарантійного обслуговування та/або ремонту АБ чи КТЗ), списання,
передання на утилізування тощо. Рішення комісії з наведенням
причини зняття АБ з експлуатування зазначають в картці обліку, яку
веде спеціально призначена посадова особа (далі - відповідальний
за облік і обіг АБ). Оформлена картка обліку з висновками про
списання АБ є актом її списання.
8.5. АБ, яка досягла граничного технічного стану і не
придатна для виконання функцій за призначенням, але не вичерпала
встановлений ресурс, списують за рішенням комісії згідно з
пунктом 8.4 цих Правил. Визначення граничного стану АБ (додаток 13 до цих Правил)
забезпечують перевіркою ємності повністю зарядженої АБ.
8.6. Справні складники списаних АБ (акумулятори, блоки
електродів, моноблоки, кришки акумуляторів чи АБ, полюсні виводи,
перемички) у разі потреби використовують для ремонту інших АБ і
утримують на балансі як запасні частини.
IX. Підготовка відпрацьованих акумуляторних
свинцевих стартерних батарей до здачі
на утилізування і їх облік
9.1. Відпрацьовану АБ (акумулятори, блоки електродів, полюсні
виводи, перемички, борни і втулки, які втратили споживчі
властивості, а також уживаний електроліт, продукти промивання
порожнин АБ) передають спеціалізованому підприємству, що має
ліцензію на їх утилізування. Відпрацьована АБ, що містить дорогоцінні метали, зокрема
срібло, не підлягає утилізуванню як дорогоцінний метал через
низький його вміст.
9.2. Керівник підприємства (організації) розпорядчим
документом призначає посадову особу, відповідальну за облік обсягу
і обігу відпрацьованих АБ (далі - відповідальний за утилізування
АБ), яка веде журнал обліку і обігу відпрацьованих АБ (додаток 14
до цих Правил). Відповідальний за утилізування АБ забезпечує облік
відпрацьованих АБ кожного сорту за ДСТУ 3211-95, щомісяця інформує
керівника про накопичені обсяги відпрацьованих АБ, своєчасно здає
такі АБ на спеціалізоване підприємство з утилізації або
підприємству, яке їх транспортує на спеціалізоване підприємство з
утилізації АБ, контролює повернення спеціалізованої тари,
обліковує і зберігає документи, що підтверджують факт здачі
відпрацьованих АБ на утилізування. Відповідальний за утилізування АБ може також виконувати
функції відповідального за облік і обіг АБ.
9.3. З метою утилізування АБ, які містять небезпечні речовини
з визначеним за маркованням вмістом, збирають окремо.
9.4. Відпрацьовані АБ збирають і накопичують окремо за
сортами, уживаючи заходів щодо запобігання їх змішування,
засмічування чорними металами, неметалевими домішками, кольоровими
металами і сплавами, іншими матеріалами. Для цього передбачають
відокремлені дільниці, обладнані роздільною тарою для
відпрацьованих АБ. Відпрацьовані АБ, зібрані без поділення на групи за
ДСТУ 3211-95 та/або сорти (змішані), відносять до нижчої групи
та/або сорту із цього складу.
9.5. Дільниця для зберігання відпрацьованих АБ повинна мати
тверде покриття, яке унеможливлює проникнення в ґрунт шкідливих
речовин, зокрема електроліту в разі його пролиття або під дією
атмосферних чинників.
9.6. У місцях, де зливають електроліт і промивають АБ,
застосовують уловлювачі-відстійники акумуляторного шламу і
електроліту. Уживаний електроліт і продукти промивання АБ
збирають, обліковують у журналі обліку і обігу відпрацьованих АБ,
нейтралізують і зберігають або здають на утилізування відповідно
до законодавства.
9.7. Відпрацьовані АБ з неушкодженими моноблоками утримують
на спеціально обладнаних площадках чи в приміщеннях. Відпрацьовані
АБ з пошкодженими моноблоками, окремі складники АБ утримують у
кислототривких контейнерах.
9.8. Технологічним процесом зберігання відпрацьованих АБ
передбачають ізолювання їх від дії навколишнього середовища
(атмосферних опадів, прямої дії променів сонця, вивітрювання,
запорошення), а також унеможливлюють замерзання електроліту і, як
наслідок, зруйновання моноблоків. Допускають утримання відпрацьованих АБ в одному приміщенні з
АБ, придатними до застосування за умови дотримання вимог
розділу VI цих Правил.
9.9. Підприємства й організації, які застосовують АБ у складі
КТЗ, здають відпрацьовані АБ на утилізування не пізніше трьох
місяців після списання.
9.10. Після здачі відпрацьованих АБ у спеціалізований
підрозділ виробника, чи підприємство з утилізування, чи
підприємство, яке транспортує відпрацьовані АБ за договором з
підприємством з утилізування, відповідно до статті 19 Закону
України "Про хімічні джерела струму" ( 3503-15 ) протягом одного
місяця підприємства й організації, що сплатили грошовий заклад до
державного бюджету та виконали забезпечене закладом зобов'язання,
звертаються за відшкодуванням екологічного грошового закладу.
Екологічний грошовий заклад відшкодовують відповідно до
законодавства.
X. Взаємовідносини з виробниками, продавцями,
виконавцями робіт з гарантійного обслуговування
та/або ремонту колісних транспортних засобів
і акумуляторних свинцевих стартерних батарей
10.1. Виробник, продавець КТЗ, виконавець робіт з
гарантійного обслуговування та/або ремонту КТЗ/АБ в
експлуатаційній документації визначають у місяцях гарантійний
строк зберігання АБ, гарантійний строк та умови її експлуатування,
а також гарантійні зобов'язання стосовно АБ. У разі дотримання вимог правил експлуатування
(транспортування і зберігання) виробник КТЗ письмово гарантує
відповідність свого виробу вимогам технічних умов, зокрема на АБ,
та/або стандартів, відповідно до яких вона виготовлена, або умовам
договору із споживачем. Продавець КТЗ, виконавець робіт з гарантійного обслуговування
та/або ремонту КТЗ визначають гарантійні зобов'язання стосовно АБ
не нижче встановлених її виробником.
10.2. Відповідно до Порядку гарантійного ремонту
(обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних
побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України 11 квітня 2002 року N 506 ( 506-2002-п ), АБ відносять як
до складних комплектувальних виробів, що на них видають окрему
гарантію, так і до продукції виробничо-технічного призначення, яка
може бути використана в побуті, зокрема у складі КТЗ автомобільних
перевізників.
10.3. Якщо АБ придбано в складі КТЗ, продавець КТЗ (виробник,
виконавець робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту КТЗ)
забезпечує гарантійні зобов'язання виконанням операцій ТО чи
ремонту АБ або заміною несправних АБ у межах гарантійного
наробітку КТЗ відповідно до Порядку гарантійного ремонту
(обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних
засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики
України від 29 грудня 2004 року N 721 ( z0072-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року
за N 72/10352.
10.4. У період дії гарантійних зобов'язань виробника,
продавця, виконавця робіт з гарантійного обслуговування та/або
ремонту претензії стосовно невідповідних АБ пред'являють згідно з
розділом II Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ). У претензії зазначають ідентифікаційні дані АБ, керуючись
розділом II цих Правил, та відповідні шифри дефектів АБ
(додаток 15 до цих Правил).
10.5. Розбіжності між споживачем і виробником, продавцем,
виконавцем робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту
стосовно походження дефектів та причин їх виникнення усувають із
залученням експертів з питань втрати споживчих властивостей АБ.
Якщо за висновками експертів спірні питання не усувають, їх
вирішують у судовому порядку.
10.6. Експертизу з питань втрати споживчих властивостей АБ
проводять юридичні і фізичні особи (далі - експерти), які мають
право на таку діяльність згідно з Порядком проведення державної
акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення
наукової та науково-технічної експертизи, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12
( z0110-04 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
26 січня 2004 року за N 110/8709.
10.7. Експерти фінансово й організаційно незалежні від
розробника, виробника, постачальника, продавця і власника КТЗ, не
є розробниками чи виробниками АБ, які вони експертують, і мають
відповідну кваліфікацію, зокрема у сфері експлуатаційних вимог
безпеки до технічного стану КТЗ, вимог до АБ.
10.8. Висновок науково-технічної експертизи (далі - висновок
експерта), який оформляють на бланку листа експерта (окрім
фізичних осіб) у довільній формі, затверджує його керівник
(заступник керівника). Фізичні особи підписують висновок експерта
особисто. У висновку експерта зазначають реквізити державного свідоцтва
на право проведення наукової та науково-технічної експертизи
(далі - свідоцтво): серію, номер, дату видачі, сферу
науково-технічної діяльності, дату, до якої це свідоцтво чинне.
Експерти, які проводять експертизу згідно з пунктом 10.6 цих
Правил без додаткової акредитації (без свідоцтва), зазначають це у
висновку експерта.
10.9. Якщо в результаті розгляду претензії буде визначено, що
втрата споживчих властивостей АБ відбулася через недоліки
конструкції та/або виробництва, виробник, продавець, виконавець
робіт з гарантійного обслуговування та/або ремонту відшкодовують
споживачу збитки в обсязі не менше ринкової вартості АБ на дату
прийняття претензії з урахуванням використаного споживачем
ресурсу, установленого Нормами середнього ресурсу ( z0695-06 ).
10.10. Споживач втрачає право на гарантійні зобов'язання
виробника, продавця, виконавця робіт з гарантійного обслуговування
та/або ремонту АБ у разі порушення встановлених виробником правил
експлуатування АБ і КТЗ, а також норм цих Правил. Дія гарантійних
зобов'язань припиняється також у разі порушення споживачем
договірних зобов'язань з виробником, продавцем, виконавцем робіт з
гарантійного обслуговування та/або ремонту стосовно правил
експлуатування АБ.
Заступник директора
Державного департаменту
автомобільного транспорту В.Гербеда

Додаток 1
до пункту 1.6 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ОСНОВНІ ТИПИ АБ
вітчизняного виробництва

1. Обслужні АБ
1.1. АБ Національної акумуляторної корпорації "ІСТА" 1.1.1. ISTA Classic

------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | | струму за|довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 Ас | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 Ас Е | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 Аз | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 Аз Е | 44 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Ас | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Ас Е | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |11,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Аз | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Аз Е | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Ас | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |12,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Ас Е | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |12,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |16,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз Е | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |16,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Ас | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Ас Е | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз Е | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 Ас | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 Ас Е | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 Аз | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 Аз Е | 66 | 510 | 276 | 175 | 190 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 Ас | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |16,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 Ас Е | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |16,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 Аз | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |22,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 Аз Е | 75 | 600 | 315 | 175 | 190 |22,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 Ас | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |18,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 Ас Е | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |18,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 Аз | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |25,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 Аз Е | 90 | 640 | 352 | 175 | 190 |25,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Ас | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |18,6 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Ас Е | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |18,6 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Аз | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |26,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Аз Е | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |26,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Ас | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Ас Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Аз | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Аз Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 180 Ас | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |39,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 180 Ас Е | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |39,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 180 Аз | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |61,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 180 Аз Е | 180 | 940 | 518 | 276 | 242 |61,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Ас | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Ас Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Аз | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Аз Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | ------------------------------------------------------------------
1.1.2. ISTA Professional Truck
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Ас | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Ас Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |32,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Аз | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 Аз Е | 140 | 760 | 513 | 189 | 230 |43,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Ас | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Ас Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |41,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Аз | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Аз Е | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Ас Б | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Ас Е Б| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Аз Б | 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 Аз Е Б| 190 | 950 | 518 | 240 | 242 |58,0 | ------------------------------------------------------------------
1.1.3. OBERON Asia
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 45 Аз В | 45 | 330 | 237 | 127 | 225 |14,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 45 Аз В Е | 45 | 330 | 237 | 127 | 225 |14,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз В | 60 | 480 | 230 | 170 | 225 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз В Е | 60 | 480 | 230 | 170 | 225 |17,0 | ------------------------------------------------------------------
1.1.4. OBERON Professional Truck
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 110 Ас | 110 | 760 | 513 | 175 | 223 |25,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 110 Ас Е | 110 | 760 | 513 | 175 | 223 |25,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 110 Аз | 110 | 760 | 513 | 175 | 223 |33,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 110 Аз Е | 110 | 760 | 513 | 175 | 223 |32,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 155 Ас Е | 155 | 950 | 513 | 223 | 223 |31,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 155 Аз | 155 | 950 | 513 | 223 | 223 |45,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 155 Аз Е | 155 | 950 | 513 | 223 | 223 |45,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 170 Ас Е | 170 | 1050 | 513 | 223 | 223 |36,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 170 Аз | 170 | 1050 | 513 | 223 | 223 |51,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 170 Аз Е | 170 | 1050 | 513 | 223 | 223 |51,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 180 Аз | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 |51,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 180 Аз Е | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 |51,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 200 Ас Е | 200 | 1300 | 513 | 223 | 223 |41,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 200 Аз | 200 | 1300 | 513 | 223 | 223 |48,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 200 Аз Е | 200 | 1300 | 513 | 223 | 223 |48,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 225 Аз | 225 | 1500 | 518 | 276 | 242 |63,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 225 Аз Е | 225 | 1500 | 518 | 276 | 242 |63,0 | ------------------------------------------------------------------
1.2. АБ закритого акціонерного товариства "САДА"
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-44 А | 44 | 350 | 207 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-50 А | 50 | 380 | 207 | 175 | 190 |14,2 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-55 А | 55 | 430 | 242 | 175 | 190 |16,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-60 А | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |16,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-62 А | 62 | 500 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-66 А | 66 | 540 | 278 | 175 | 190 |18,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-74 А | 74 | 630 | 278 | 175 | 190 |20,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-88 А | 88 | 700 | 353 | 175 | 190 |24,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-100 А | 100 | 750 | 353 | 175 | 190 |26,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-135 А | 135 | 850 | 513 | 189 | 223 |38,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-135 А-01 | 135 | 850 | 513 | 189 | 223 |36,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-140 А | 140 | 900 | 513 | 189 | 223 |38,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-180 А | 180 | 1000 | 518 | 240 | 242 |50,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-180 А-01 | 180 | 1000 | 513 | 223 | 223 |46,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-190 А | 190 | 1050 | 518 | 240 | 242 |53,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-190 А-01 | 190 | 1050 | 513 | 223 | 223 |49,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-210 А | 210 | 1100 | 518 | 240 | 242 |55,0 | ------------------------------------------------------------------
1.3. АБ Харківського акумуляторного заводу "Владар"
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 А | 44 | 300 | 212 | 175 | 188 |13,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 А | 55 | 400 | 244 | 175 | 188 |18,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 А | 60 | 450 | 244 | 175 | 188 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 72 А | 72 | 540 | 293 | 175 | 190 |21,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 А | 90 | 640 | 374 | 175 | 220 |29,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 140 А | 140 | 850 | 512 | 190 | 220 |43,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 190 А | 190 | 900 | 512 | 242 | 245 |57,0 | ------------------------------------------------------------------
2. Малообслужні АБ
2.1. АБ Національної акумуляторної корпорації "ІСТА" 2.1.1. ISTA Standard (сурм'янисто-кальцієві)
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 36 Аз1 | 36 | 330 | 215 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 36 Аз1 Е | 36 | 330 | 215 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 Аз1 | 44 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44 Аз1 Е | 44 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1 | 55 | 450 | 242 | 175 | 190 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1 Е | 55 | 450 | 242 | 175 | 190 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1 | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 |16,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1 Е | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 |16,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 Аз1 | 66 | 570 | 276 | 175 | 190 |19,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 Аз1 Е | 66 | 570 | 276 | 175 | 190 |19,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 Аз1 | 75 | 640 | 315 | 175 | 190 |20,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 Аз1 Е | 75 | 640 | 315 | 175 | 190 |20,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 Аз1 | 90 | 720 | 352 | 175 | 190 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90 Аз1 Е | 90 | 720 | 352 | 175 | 190 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Аз1 | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |26,9 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Аз1 Е | 100 | 760 | 352 | 175 | 190 |26,9 | ------------------------------------------------------------------
2.1.2. OBERON EuroStandard
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 36 Аз1Н Е | 36 | 360 | 215 | 175 | 175 |13,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 36 Аз1НЕ Б| 36 | 360 | 207 | 175 | 175 |13,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 36 Аз1 | 36 | 330 | 215 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 36 Аз1Е | 36 | 330 | 215 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 43 Аз1Н Е | 43 | 390 | 215 | 175 | 175 |13,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 43 Аз1НЕ Б| 43 | 390 | 215 | 175 | 175 |13,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 45 Аз1 | 45 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 45 Аз1Е | 45 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 45 Аз1Н | 45 | 390 | 242 | 175 | 175 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 45 Аз1НЕ | 45 | 390 | 242 | 175 | 175 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Аз1 | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Аз1Е | 50 | 360 | 215 | 175 | 190 |14,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Аз1Н | 50 | 540 | 242 | 175 | 175 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 Аз1Н Е | 50 | 540 | 242 | 175 | 175 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 АзНЕ Б | 50 | 540 | 242 | 175 | 175 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1 | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1Е | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1Н | 55 | 420 | 242 | 175 | 175 |14,9 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1НЕ | 55 | 420 | 242 | 175 | 175 |14,9 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 Аз1НЕ Б| 55 | 420 | 242 | 175 | 175 |14,9 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1Е | 60 | 480 | 352 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1Н | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 |18,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1НЕ | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 |18,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 Аз1НЕ Б| 60 | 600 | 242 | 175 | 175 |18,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 64 Аз1Н | 64 | 640 | 276 | 175 | 175 |18,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 64 Аз1Н Е | 64 | 640 | 276 | 175 | 175 |18,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 71 Аз1Н | 71 | 680 | 276 | 175 | 175 |20,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 71 Аз1Н Е | 71 | 680 | 276 | 175 | 175 |20,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 71 Аз1НЕ Б| 71 | 680 | 276 | 175 | 175 |20,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 74 Аз1 | 74 | 680 | 276 | 175 | 190 |21,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 74 Аз1Е | 74 | 680 | 276 | 175 | 190 |21,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 77 Аз1 | 77 | 640 | 315 | 175 | 190 |22,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 77 Аз1Е | 77 | 640 | 315 | 175 | 190 |22,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 85 Аз1Н | 85 | 760 | 352 | 175 | 175 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 85 Аз1Н Е | 85 | 760 | 352 | 175 | 175 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 88 Аз1 | 88 | 640 | 352 | 175 | 190 |24,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 88 Аз1Е | 88 | 640 | 352 | 175 | 190 |24,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Аз1 | 100 | 660 | 352 | 175 | 190 |26,9 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 Аз1Е | 100 | 660 | 352 | 175 | 190 |26,9 | ------------------------------------------------------------------
2.2. АБ закритого акціонерного товариства "САДА"
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-62 А Са | 62 | 500 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-66 А Са | 66 | 540 | 278 | 175 | 190 |18,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ-74 А Са | 74 | 630 | 278 | 175 | 190 |20,0 | ------------------------------------------------------------------
2.3. АБ Харківського акумуляторного заводу "Владар"
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 44А Са | 44 | 300 | 212 | 175 | 188 |13,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60А Са | 60 | 450 | 244 | 175 | 188 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 72А Са | 72 | 540 | 293 | 175 | 190 |21,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 90А Са | 90 | 630 | 374 | 175 | 220 |29,0 | ------------------------------------------------------------------
2.4. АБ закритого акціонерного товариства "Метра" 2.4.1. Inci Aku Calcium Plus
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|----------------------| кг | | | |струму за |довжина |ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 50 | 50 | 390 | 207 | 175 | 190 |12,2 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 55 | 55 | 460 | 242 | 175 | 190 |15,5 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 60 | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 |16,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 74 | 74 | 680 | 278 | 175 | 175 |18,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 88 | 88 | 750 | 353 | 175 | 175 |21,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 100 | 100 | 850 | 353 | 175 | 175 |22,5 | ------------------------------------------------------------------
2.4.2. Inci Aku Heavy Duty
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|----------------------| кг | | | | струму за|довжина |ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 90 | 90 | 640 | 323 | 175 | 227 |25,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 110 | 110 | 720 | 347 | 175 | 227 |28,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 120 | 120 | 720 | 513 | 175 | 223 |34,5 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 135 | 135 | 780 | 513 | 175 | 223 |34,5 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 180 | 180 | 1000 | 513 | 218 | 223 |46,5 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 190 | 190 | 1040 | 513 | 218 | 223 |46,5 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 200 | 200 | 1100 | 513 | 218 | 225 |58,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 225 | 225 | 1350 | 518 | 240 | 276 |62,0 | ------------------------------------------------------------------
2.4.3. Hugel
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|----------------------| кг | | | | струму за|довжина |ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 60 | 60 | 420 | 242 | 175 | 190 |15,5 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 75 | 75 | 600 | 276 | 175 | 190 |18,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 135 | 135 | 780 | 513 | 175 | 223 |34,0 | |---------------+--------+----------+--------+------+------+-----| |6СТ - 180 | 180 | 1000 | 513 | 218 | 223 |43,0 | ------------------------------------------------------------------
3. Необслужні АБ (кальцієві)
3.1. АБ Національної акумуляторної корпорації "ІСТА" 3.1.1. ISTA Universal
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 50 А2НЕ | 50 | 540 | 215 | 175 | 175 |16,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 60 А2НЕ | 60 | 640 | 242 | 175 | 175 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 75 А2НЕ | 75 | 720 | 276 | 175 | 175 |18,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 85 А2НЕ | 85 | 800 | 315 | 175 | 175 |22,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 95 А2НЕ | 95 | 850 | 352 | 175 | 175 |23,5 | ------------------------------------------------------------------
3.1.2. ISTA Silver
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 62 АЗ | 62 | 600 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 63 АЗН | 63 | 640 | 278 | 175 | 175 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 66 АЗ | 66 | 640 | 278 | 175 | 190 |18,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 74 АЗ | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 |19,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 92 АЗ | 92 | 850 | 353 | 175 | 190 |23,5 | ------------------------------------------------------------------
3.1.3. OBERON Gold
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 36 А2Н | 36 | 300 | 215 | 175 | 175 |12,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 36 А2Н Е | 36 | 300 | 215 | 175 | 175 |12,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 36 А2 | 36 | 330 | 215 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 36 А2 Е | 36 | 330 | 215 | 175 | 190 |13,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 44 А2 | 44 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 44 А2 Е | 44 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 50 А2Н | 50 | 540 | 242 | 175 | 175 |16,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 50 А2Н Е | 50 | 540 | 242 | 175 | 175 |16,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 50 А2 | 50 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 50 А2 Е | 50 | 420 | 215 | 175 | 190 |14,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 55 А2Н | 55 | 450 | 242 | 175 | 175 |15,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 55 А2Н Е | 55 | 450 | 242 | 175 | 175 |15,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 55 А2 | 55 | 450 | 242 | 175 | 190 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 55 А2 Е | 55 | 450 | 242 | 175 | 190 |16,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 60 А2Н | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 60 А2Н Е | 60 | 600 | 242 | 175 | 175 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 60 А2 | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 |16,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 60 А2 Е | 60 | 510 | 242 | 175 | 190 |16,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 61 А2 | 61 | 540 | 242 | 175 | 190 |16,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 61 А2 Е | 61 | 540 | 242 | 175 | 190 |16,3 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 62 А2 | 62 | 510 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 62 А2 Е | 62 | 510 | 242 | 175 | 190 |17,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 64 А2Н | 64 | 640 | 276 | 175 | 175 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 64 А2Н Е | 64 | 640 | 276 | 175 | 175 |19,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 71 А2Н | 71 | 680 | 276 | 175 | 175 |19,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 71 А2Н Е | 71 | 680 | 276 | 175 | 175 |19,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 74 А2 | 74 | 680 | 276 | 175 | 190 |19,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 74 А2 Е | 74 | 680 | 276 | 175 | 190 |19,7 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 80 А2 | 80 | 640 | 315 | 175 | 190 |21,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 80 А2 Е | 80 | 640 | 315 | 175 | 190 |21,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 85 А2Н | 85 | 760 | 352 | 175 | 175 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 85 А2Н Е | 85 | 760 | 352 | 175 | 175 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 88 А2 | 88 | 680 | 352 | 175 | 190 |23,4 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 88 А2 Е | 88 | 680 | 352 | 175 | 190 |23,4 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 90 А2 | 90 | 720 | 352 | 175 | 190 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 90 А2 Е | 90 | 720 | 352 | 175 | 190 |23,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 92 А2 | 92 | 760 | 352 | 175 | 190 |25,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 92 А2 Е | 92 | 760 | 352 | 175 | 190 |25,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 100 А2 | 100 | 850 | 352 | 175 | 190 |26,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |СТ - 100 А2 Е | 100 | 850 | 352 | 175 | 190 |26,0 | ------------------------------------------------------------------
3.2. АБ закритого акціонерного товариства "Метра" 3.2.1. Inci Aku FormulA
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 | 50 | 450 | 207 | 175 | 190 |13,1 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 55 | 55 | 540 | 242 | 175 | 190 |14,8 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 62 | 62 | 600 | 242 | 175 | 175 |15,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 66 | 66 | 640 | 278 | 175 | 175 |16,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 | 75 | 740 | 278 | 175 | 190 |18,3 | ------------------------------------------------------------------
3.2.2. Inci Aku EXMET
------------------------------------------------------------------ | Тип АБ |Ємність,| Сила | Габарити, мм |Маса,| | | А.год |розрядного|---------------------| кг | | | |струму за |довжина|ширина|висота| | | | | EN 60095-| | | | | | | | 1:95, А | | | | | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 50 | 50 | 380 | 207 | 175 | 190 |12,5 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 60 | 60 | 540 | 240 | 175 | 190 |15,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 75 | 75 | 670 | 276 | 175 | 190 |18,0 | |----------------+--------+----------+-------+------+------+-----| |6СТ - 100 | 100 | 800 | 353 | 175 | 175 |22,5 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пункту 2.2 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

КЛАСИФІКАЦІЯ І МАРКОВАННЯ АБ
та їх транспортної тари

1. Застандартизовані ГОСТ 29111-91 та IEC 60095-1:2000 класи
АБ залежно від їх призначення зведено в табл. 1.
Таблиця 1. Класи акумуляторних свинцевих стартерних батарей
------------------------------------------------------------------ |Класи | Визначення призначення АБ за | | |---------------------------------------------------------| | | ГОСТ 29111-91 | IEC 60095-1:2000 | |------+----------------------------+----------------------------| | А |Легкові автомобілі категорії|Легкові автомобілі | | |М (окрім таксі), легкі | | | | 1 | | | |вантажні автомобілі | | | |категорій N та інші, | | | | 1 | | | |виконані на їх шасі | | |------+----------------------------+----------------------------| | В |Вантажні автомобілі |Вантажні автомобілі, | | |категорій N , N ; таксі |автобуси, таксі, | | | 2 3 | | | |категорії М ; автобуси |сільськогосподарські | | | 1 | | | |категорій М , М ; промислові|автомобілі й машини, які | | | 2 3 | | | |транспортні засоби, машини, |використовують для | | |які використовують для |комунальних та інших потреб | | |комунальних потреб, та інші,| | | |виконані на їх шасі | | |------+----------------------------+----------------------------| | С |Не передбачено |Пасажирські транспортні | | | |засоби, зокрема легкові | | | |автомобілі, призначені для | | | |використання з метою надання| | | |послуг, при температурах | | | |повітря від | | | |мінус 50 град. С до плюс | | | |60 град.С | ------------------------------------------------------------------
2. Марковання АБ, виготовлених за ДСТУ ГОСТ 959:2006
2.1. Схему марковання АБ наведено в табл. 2.
Таблиця 2. Схема марковання АБ
------------------------------------------------------------------ | Група | Х | Х | - | Х | Х | | знаків | 1 | 2 | | 3 | 4 | | шифру АБ | | | | | | |----------+------------+-----------+------+-----------+---------| | Зміст | Кількість |Призначення|Дефіс | Величина | Варіант | | познак | послідовно | АБ за | |номінальної|виконання| | шифру АБ | з'єднаних |функційною | |ємності АБ,| АБ | | |акумуляторів| ознакою | | А.год |(маркують| | | в АБ | | | | за | | | | | | |потреби) | ------------------------------------------------------------------
Пояснення до познак: Х - цифрова познака кількості послідовно з'єднаних 1 акумуляторів. Цифра "6" характеризує АБ з номінальною напругою
12 В; Х - призначення за функційною ознакою. АБ, на які поширюють 2 дію цих Правил, позначають літерами "СТ";
Х - номінальна ємність АБ у 20-годинному розрядному режимі в 3 А.год;
Х - варіант виконання АБ маркують літерами, зведеними в 4 табл. 3.
Таблиця 3. Умовні познаки деяких варіантів виконання АБ
------------------------------------------------------------------ |Літери та слово| Характеристика умовної познаки | |---------------+------------------------------------------------| | А |корпус АБ нерознімний поліпропіленовий із | | |спільною кришкою | |---------------+------------------------------------------------| | Б |АБ з полюсними виводами, виконаними для | | |приєднання болтами | |---------------+------------------------------------------------| | В |висота корпуса АБ 225 мм* | |---------------+------------------------------------------------| | Е |розташування клем АБ за європейськими | | |стандартами | |---------------+------------------------------------------------| | З |АБ залита електролітом і повністю заряджена | |---------------+------------------------------------------------| | Н |висота корпуса АБ 175 мм* | |---------------+------------------------------------------------| | необслужна |АБ, в якої витрата води відповідає вимогам | | |підпункту 5.2.9 ДСТУ ГОСТ 959:2006 | |---------------+------------------------------------------------| | Т** |необслужна АБ, яка призначена для використання в| | |країнах з тропічним кліматом | |----------------------------------------------------------------| |* АБ з іншою висотою корпуса наведено в додатку 1 до цих Правил.| |** Склад і зміст марковання АБ, призначених на експорт, | |визначають в договорі між виробником і споживачем | ------------------------------------------------------------------
2.2. Кількість послідовно з'єднаних акумуляторів може бути
позначено цифрою 3 або 6, що характеризує АБ з номінальною
напругою 6 В або 12 В відповідно. Для позначення варіанта
виконання АБ застосовують літери і слово "необслужна" відповідно
до табл. 3.
2.3. Приклади марковання АБ:
3 СТ-18А - стартерна обслужна АБ з трьох
акумуляторів зі спільною кришкою,
номінальною напругою 6 В, номінальною
ємністю 18 А.год, сухозаряджена;
6 СТ-55А - стартерна обслужна АБ із шести
акумуляторів зі спільною кришкою,
номінальною напругою 12 В, номінальною
ємністю 55 А.год, сухозаряджена;
6 СТ-55АЗ - стартерна обслужна залита електролітом і
повністю заряджена АБ. Інші познаки згідно
з маркованням АБ 6 СТ-55А;
6 СТ-55А необслужна - стартерна необслужна АБ. Інші познаки
згідно з маркованням АБ 6 СТ-55А,
сухозаряджена;
6 СТ-55АЗ необслужна - стартерна необслужна залита електролітом
і повністю заряджена АБ. Інші познаки
згідно з маркованням АБ 6 СТ-55А.
2.4. Додатково до познак, наведених у табл. 2, АБ повинна
мати марковання, яке містить: товарний знак або найменування підприємства-виробника; знаки полярності виводів АБ: плюс "+" і мінус "-" згідно з
рис. 1 ( za689-08 ); дату виготовлення (місяць, рік); познаку нормативного документа виробника на конкретний тип
АБ; номінальну ємність, А.год; номінальну напругу, В; розрядний струм, А; масу, якщо вона не менше 10 кг.
2.5. Марковання АБ повинно містити знаки безпеки згідно з
рис. 2 ( za689-08 ) і символ щодо обов'язкового переробляння АБ,
що втратили споживчі властивості, згідно з рис. 3. Знаки безпеки і
символ переробляння виконують на наклейках, які розміщують на
поверхні АБ та на її упаковці.
2.6. Транспортну тару з АБ маркують за вимогами ГОСТ 14192-96
з нанесенням відповідних знаків маніпуляції залежно від умов
поставлення на ринок: "Крихке. Обережно", "Верх", "Оберігати від
вологи".
2.7. Транспортні засоби і тару для перевезення залитих
електролітом АБ маркують за вимогами Правил перевезення
небезпечних вантажів ( z1040-04 ).
3. Марковання АБ, виготовлених за європейськими стандартами
3.1. АБ, що виготовляють у державах Європи і поставляють на
ринок (не в складі КТЗ), можуть мати єдину ідентифікаційну систему
марковання за ETN, яка визначена EN 50342-1:2006. Схему марковання
АБ за європейськими стандартами наведено в табл. 4.
Таблиця 4. Схема марковання АБ за ETN
------------------------------------------------------------------ | Група цифр | А | В | С | | шифру АБ | | | | |------------------------+-------------+------------+------------| | Зміст шифру АБ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ------------------------------------------------------------------
3.2. Відповідно до стандарту EN 50342-1:2006 та таблиці 4: група цифр А - тризначне число, яке визначає номінальну
напругу і ємність АБ. Числами від 001 до 499 позначають АБ з
номінальною напругою 6 В ємністю від 1 А.год до 499 А.год, числами
від 501 до 799 - АБ з номінальною напругою 12 В і ємністю, яку
умовно зазначають збільшеною на 500 А.год, тобто відповідною
фактичній номінальній ємності АБ від 1 А.год до 299 А.год; група цифр В - тризначне число, яким позначають серійний
номер, визначений виробником АБ. Це число може означати як
габаритні розміри, так і спеціальні характеристики АБ:
розташування полюсних виводів, тип корпуса (наявність ручок,
розташування і форма бортів для кріплення) та кришки АБ, показники
результатів тестів, витрату води тощо. Ряди габаритних розмірів
залежно від номерів груп АБ зведено в табл. 5; група цифр С - тризначне число, яким позначають 10-відсоткову
величину сили струму холодної прокрутки. Наприклад, числом 033
позначають силу струму холодної прокрутки величиною 330 А,
числом 105 - силу струму холодної прокрутки величиною 1050 А.
3.3. На вимоги стандарту EN 50342-1:2006 додатково до познак,
наведених на рис. 1 ( za689-08 ), на корпусі АБ замарковують: клас батареї згідно з табл. 1; товарний знак підприємства-виробника; номінальну напругу, В; номінальну чи резервну ємність в ампергодинах чи хвилинах; струм холодної прокрутки, А; полярність позитивного вивода знаком "+" безпосередньо на
виводі або кришці АБ; знаки безпеки згідно з рис. 2 ( za689-08 ). АБ може мати додатковий напис такого змісту: "АБ відповідно
до IEC 60095-1:2000 з малою втратою води".
3.4. Виробники АБ іноземних держав, продукцію яких поставлено
на ринок України окремо чи в складі КТЗ, можуть маркувати АБ за
національними стандартами. У такому разі споживача забезпечують
необхідними поясненнями стосовно марковання АБ в експлуатаційній
документації. Так марковання АБ виробників держав-членів
Європейського Союзу повинно включати познаки вмісту важких металів
та інформацію про виокремлене збирання брухту АБ, а також символ
його перероблення згідно з рис. 3 ( za689-08 ).
Рис. 1. Марковання полярності АБ
( za689-08 )
Рис. 2. Знаки безпеки: а) не палити, не застосовувати
відкритий вогонь, не допускати іскри; б) захищати очі; в)
утримувати подалі від дітей; г) батарея з кислотою; ґ) звернути
увагу на правила безпеки; д) вибухонебезпечний газ
( za689-08 )
Рис. 3. Символ переробляння АБ: а) без зазначення основного
матеріалу для утилізування; б) із зазначенням основного матеріалу
утилізування праворуч від символу переробляння; в) із зазначенням
основного матеріалу утилізування нижче символу переробляння
( za689-08 )
Таблиця 5. Номери груп і габаритні розміри АБ
------------------------------------------------------------------ |Номери груп АБ | Максимальні габаритні розміри в | | |------------------------------------------------| | | міліметрах | дюймах | | |----------------------+-------------------------| | |довжина |ширина|висота|довжина |ширина | висота | |----------------------------------------------------------------| | АБ напругою 12 В для автомобілів, що призначені для надання | | послуг | |----------------------------------------------------------------| | 21 | 208 | 173 | 222 | 8 3/16 |6 13/16| 8 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 22F | 241 | 175 | 211 | 9 1/2 | 6 7/8 | 8 5/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 22HF | 241 | 175 | 229 | 9 1/2 | 6 7/8 | 9 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 22NF | 240 | 140 | 227 | 9 7/16 | 5 1/2 |8 15/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 22R | 229 | 175 | 211 | 9 | 6 7/8 | 8 5/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 24 | 260 | 173 | 225 | 10 1/4 |6 13/16| 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 24F | 273 | 173 | 229 | 10 3/4 |6 13/16| 9 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 24H | 260 | 173 | 238 | 10 1/4 |6 13/16| 9 3/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 24R | 260 | 173 | 229 | 10 1/4 |6 13/16| 9 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 24T | 260 | 173 | 248 | 10 1/4 |6 13/16| 9 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 25 | 230 | 175 | 225 | 9 1/16 | 6 7/8 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 26 | 208 | 173 | 197 | 8 3/16 |6 13/16| 7 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 26R | 208 | 173 | 197 | 8 3/16 |6 13/16| 7 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 27 | 306 | 173 | 225 |12 1/16 |6 13/16| 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 27F | 318 | 173 | 227 | 12 1/2 |6 13/16|8 15/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 27H | 298 | 173 | 235 | 11 3/4 |6 13/16| 9 1/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 29NF | 330 | 140 | 227 | 13 | 5 1/2 |8 15/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 33 | 338 | 173 | 238 |13 5/16 |6 13/16| 9 3/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 34 | 260 | 173 | 200 | 10 1/4 |6 13/16| 7 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 34R | 260 | 173 | 200 | 10 1/4 |6 13/16| 7 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 35 | 230 | 175 | 225 | 9 1/16 | 6 7/8 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 36R | 263 | 183 | 206 | 10 3/8 | 7 1/4 | 8 1/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 40R | 277 | 175 | 175 |10 15/16| 6 7/8 | 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 41 | 293 | 175 | 175 |11 3/16 | 6 7/8 | 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 42 | 243 | 173 | 173 | 9 5/16 |6 13/16|6 13/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 43 | 334 | 175 | 205 | 13 1/8 | 6 7/8 | 8 1/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 45 | 240 | 140 | 227 | 9 7/16 | 5 1/2 |8 15/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 46 | 273 | 173 | 229 | 10 3/4 |6 13/16| 9 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 47 | 246 | 175 | 190 |9 11/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 48 | 306 | 175 | 192 |12 1/16 | 6 7/8 | 7 9/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 49 | 381 | 175 | 192 | 15 | 6 7/8 | 7 3/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 50 | 343 | 127 | 254 | 13 1/2 | 5 | 10 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 51 | 238 | 129 | 223 | 9 3/8 |5 1/16 |8 13/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 51R | 238 | 129 | 223 | 9 3/8 |5 1/16 |8 13/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 52 | 186 | 147 | 210 | 7 5/16 |5 13/16| 8 1/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 53 | 330 | 119 | 210 | 13 |4 11/16| 8 1/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 54 | 186 | 154 | 212 | 7 5/16 |6 1/16 | 8 3/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 55 | 218 | 154 | 212 | 8 5/8 |6 1/16 | 8 3/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 56 | 254 | 154 | 212 | 10 |6 1/16 | 8 3/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 58 | 255 | 183 | 177 |10 1/16 |7 3/16 |6 15/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 58R | 255 | 183 | 177 |10 1/16 |7 3/16 |6 15/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 59 | 255 | 193 | 196 |10 1/16 | 7 5/8 | 7 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 60 | 332 | 160 | 225 |13 1/16 |6 5/16 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 61 | 192 | 162 | 225 | 7 9/16 | 6 3/8 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 62 | 225 | 162 | 225 | 8 7/8 | 6 3/8 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 63 | 258 | 162 | 225 |10 3/16 | 6 3/8 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 64 | 296 | 162 | 225 |11 11/16| 6 3/8 | 8 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 65 | 306 | 190 | 192 |12 1/16 | 7 1/2 | 7 9/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 70 | 208 | 179 | 196 | 8 3/16 |7 1/16 |7 11/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 71 | 208 | 179 | 216 | 8 3/16 |7 1/16 | 8 1/2 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 72 | 230 | 179 | 210 | 9 1/16 |7 1/16 | 8 1/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 73 | 230 | 179 | 216 | 9 1/16 |7 1/16 | 8 1/2 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 74 | 260 | 184 | 222 | 10 1/4 | 7 1/4 | 8 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 75 | 230 | 179 | 196 | 9 1/16 |7 1/16 |7 11/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 76 | 334 | 179 | 216 | 13 1/8 |7 1/16 | 8 1/2 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 78 | 260 | 179 | 196 | 10 1/4 |7 1/16 |7 11/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 85 | 230 | 173 | 203 | 9 1/16 |6 13/16| 8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 86 | 230 | 173 | 203 | 9 1/16 |6 13/16| 8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 90 | 246 | 175 | 175 |9 11/16 | 6 7/8 | 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 91 | 280 | 175 | 175 | 11 | 6 7/8 | 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 92 | 317 | 175 | 175 | 12 1/2 | 6 7/8 | 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 93 | 354 | 175 | 175 | 15 | 6 7/8 | 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 95R | 394 | 175 | 190 |15 9/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 96R | 242 | 173 | 175 | 9 9/16 |6 13/16| 6 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 97R | 252 | 175 | 190 |9 15/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 98R | 283 | 175 | 190 |11 3/16 | 6 7/8 | 7 1/2 | |----------------------------------------------------------------| | АБ* напругою 12 В для КТЗ, які експлуатують у важких умовах | |----------------------------------------------------------------| | 4D | 527 | 222 | 250 | 20 3/4 | 8 3/4 | 9 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 6D | 527 | 254 | 260 | 20 3/4 | 10 | 10 3/4 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 8D | 527 | 283 | 250 | 20 3/4 |11 1/8 | 9 7/8 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 28 | 261 | 173 | 240 |10 5/16 |6 13/16| 9 7/16 | |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 29H | 334 | 171 | 232 | 13 1/8 | 6 3/4 |9 1/8 10| |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 30H | 343 | 173 | 235 | 13 1/2 |6 13/16|9 1/4 10| |---------------+--------+------+------+--------+-------+--------| | 31 | 330 | 173 | 240 | 13 |6 13/18| 9 7/16 | |----------------------------------------------------------------| |* АБ, виготовлені за технологією HEAVY-DUTY, протягом | |установленого строку служби зберігають електричні характеристики| |в разі застосування у важких умовах: багаторазове часткове і/чи | |глибоке розрядження, вібрації тощо. Строк служби АБ HEAVY-DUTY | |більший за строк звичайної АБ | ------------------------------------------------------------------
4. Марковання АБ, виготовлених за стандартом SAE J537:2000
4.1. Схему марковання АБ зведено в табл. 6.
Таблиця 6. Марковання АБ за стандартом SAE J537:2000
------------------------------------------------------------------ |Група цифр шифру| Х | ХХ | ХХХ | | АБ | | | | |----------------+----------------+--------------+---------------| | Зміст познак | Призначення АБ |Номер групи АБ| Величина сили | | шифру АБ | за функційною | |струму холодної| | | ознакою | | прокрутки | ------------------------------------------------------------------
Х - АБ, призначену для автомобілів, позначають літерою "А". ХХ - номер групи АБ відображає габаритні розміри АБ за даними
табл. 5 цього додатка. ХХХ - величина сили струму холодної прокрутки АБ позначена
натуральним числом в А.год. Приклади марковання АБ за стандартом SAE J537:2000: А24410 - автомобільна АБ розмірної групи 24, величина сили
струму холодної прокрутки якої 410 А; А47420 - автомобільна АБ розмірної групи 47, величина сили
струму холодної прокрутки якої 420 А.
4.2. Стандарт SAE J537:2000 не містить вимог щодо марковання
АБ. Однак виробники згідно із законодавством Сполучених Штатів
Америки, Канади, крім познак, наведених у табл. 6, додатково до
розмірної групи та величини струму холодної прокрутки
замарковують: товарну познаку виробника; номінальну напругу, В; знаки полярності виводів АБ "+" і "-"; знаки безпеки згідно з рис. 2 ( za689-08 ); символ переробляння АБ згідно з рис. 3 ( za689-08 ); резервну ємність у хвилинах (за потреби); іншу інформацію (за потреби).

Додаток 3
до пункту 2.9 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ПРИБЛИЗНА ВІДПОВІДНІСТЬ ВЕЛИЧИН
сили струму холодної прокрутки АБ

------------------------------------------------------------------ | Застандартизована сила струму холодної прокрутки, А | |----------------------------------------------------------------| | ДСТУ ГОСТ 959:2006, | SAE J537:2000 | | IEC 60095-1:2000 | | |-----------------------------------+----------------------------| | 280 | 300 | |-----------------------------------+----------------------------| | 330 | 350 | |-----------------------------------+----------------------------| | 360 | 400 | |-----------------------------------+----------------------------| | 420 | 450 | |-----------------------------------+----------------------------| | 480 | 500 | |-----------------------------------+----------------------------| | 520 | 550 | |-----------------------------------+----------------------------| | 540 | 600 | |-----------------------------------+----------------------------| | 600 | 650 | |-----------------------------------+----------------------------| | 640 | 700 | |-----------------------------------+----------------------------| | 680 | 750 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до пункту 3.3 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ГУСТИНА ЕЛЕКТРОЛІТУ
в акумуляторах, зведена до її значень при температурі
плюс 25 град.С, залежно від кліматичних районів
експлуатування КТЗ

------------------------------------------------------------------ | Кліматичні | Середня | Пора року | Густина електроліту | | райони за |температура | | при температурі | |ГОСТ 16350-80| повітря в | | плюс 25 град.С, | | | січні, | | г/куб.см | | | град.С | |-------------------------| | | | | перед | після | | | | | заливанням | зарядження | |-------------+------------+-----------+------------+------------| | Дуже |від мінус 50| зима* |1,28 +-0,01 |1,30 +-0,01 | | холодний |до мінус 30 |-----------+------------+------------| | | | літо** |1,24 +-0,01 |1,26 +-0,01 | |-------------+------------+-----------+------------+------------| | Холодний |від мінус 30| протягом |1,26 +-0,01 |1,28 +-0,01 | | |до мінус 15 | року | | | |-------------+------------+-----------+------------+------------| | Помірний |від мінус 15| протягом |1,24 +-0,01 |1,26 +-0,01 | | | до мінус 8 | року | | | |-------------+------------+-----------+------------+------------| |Жаркий сухий |від мінус 15| протягом |1,21 +-0,01 |1,23 +-0,01 | | | до плюс 4 | року | | | |-------------+------------+-----------+------------+------------| | Теплий | від 0 | протягом |1,21 +-0,01 |1,23 +-0,01 | | вологий | до плюс 4 | року | | | |----------------------------------------------------------------| |* Період осінньо-зимового сезону експлуатування КТЗ, коли | |усталена температура повітря нижче плюс 5 град.С. | |** Період весняно-літнього сезону експлуатування КТЗ, коли | |усталена температура повітря вище плюс 5 град.С | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до пункту 3.4 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

КІЛЬКІСТЬ СКЛАДОВИХ
для приготування одного літра електроліту
залежно від потрібної густини при температурі
плюс 25 град.С

------------------------------------------------------------------ | Потрібна густина | Кількість |Кількість дистильованої| | електроліту при |дистильованої води|води за ГОСТ 6709-72 і | | температурі | за ГОСТ 6709-72 | сірчаної кислоти за | | плюс 25 град.С, | і електроліту | ГОСТ 667-73 густиною | | г/куб.см | густиною | 1,83 г/куб.см при | | |1,40 г/куб.см при | температурі плюс | | | температурі плюс | 25 град.С, л | | | 25 град.С, л | | | |------------------+-----------------------| | | вода |електроліт | вода |сірчана кислота | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,21 |0,519 | 0,500 |0,849 | 0,211 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,22 |0,491 | 0,524 |0,839 | 0,221 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,23 |0,465 | 0,549 |0,829 | 0,231 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,24 |0,438 | 0,572 |0,819 | 0,242 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,25 |0,410 | 0,601 |0,809 | 0,253 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,26 |0,382 | 0,624 |0,800 | 0,263 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,27 |0,357 | 0,652 |0,791 | 0,274 | |---------------------+------+-----------+------+----------------| | 1,28 |0,329 | 0,679 |0,781 | 0,285 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до пункту 3.5 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ВЕЛИЧИНА
температурної поправки на густину
електроліту акумуляторів

------------------------------------------------------------------ | Температура електроліту, град.С | Поправка* | | | дельта, г/куб.см | |-----------------------------------------+----------------------| |Від мінус 50 до мінус 35 включно | - 0,05 | |-----------------------------------------+----------------------| |Понад мінус 35 до мінус 20 включно | - 0,04 | |-----------------------------------------+----------------------| |Понад мінус 20 до мінус 5 включно | - 0,03 | |-----------------------------------------+----------------------| |Понад мінус 5 до плюс 10 включно | - 0,02 | |-----------------------------------------+----------------------| |Понад плюс 10 до плюс 25 | - 0,01 | |-----------------------------------------+----------------------| |Розрахункова плюс 25 | 0 | |-----------------------------------------+----------------------| |Понад плюс 25 до плюс 40 включно | + 0,01 | |-----------------------------------------+----------------------| |Понад плюс 40 до плюс 55 включно | + 0,02 | |----------------------------------------------------------------| |* При температурах електроліту нижче плюс 25 град.С поправку | |віднімають, при температурах вище плюс 25 град.С додають до | |виміряних значень густини електроліту | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до пункту 3.19 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ПРИКЛАД
розрахунку кількості одночасно заряджуваних АБ
від одного джерела електричної енергії

Завдання. Визначити число АБ типу 6 СТ-72, підключених до
генератора постійного струму потужністю 10500 Вт, шунтовий реостат
якого регулює напругу в межах від 90 В до 135 В.
Послідовність розрахунку
1. Згідно з пунктом 3.13 цих Правил наприкінці заряджання
необхідно забезпечити номінальну напругу на полюсних виводах АБ
(16,2+-0,3) В. Тому для розрахунку приймаємо найбільше значення
напруги 16,5 В.
2. Кількість (n) послідовно з'єднаних АБ 6 СТ-72 в одну
групу: n = 135 В : 16,5 В приблизно 8,2 (шт.). Приймаємо n = 8
(округлено до меншого цілого числа).
3. Величина струму електричної навантаги в зарядній мережі: I = 10500 Вт : 135 В приблизно 77,77 (А). н
4. Величина зарядного струму: Iз = 0,1*С = 0,1*72 = 7,2 (А).
20
5. Кількість (m) паралельно приєднаних до зарядної мережі
груп послідовно з'єднаних АБ: m = I : I = 77,77 : 7,2 приблизно 10,8. Приймаємо m = 10
н з (округлено до меншого цілого числа).
6. Кількість АБ, які можна одночасно заряджати генератором: N = n * m = 8 * 10 = 80 шт.

Додаток 8
до пункту 4.9 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ВЕЛИЧИНИ
зниження густини і температури замерзання
електроліту залежно від ступеня зарядженості АБ

------------------------------------------------------------------ | Ступінь | Величина зниження | Значення температури | |зарядженості АБ, %| густини електроліту, | замерзання* | | | г/куб.см | електроліту, град.С | |------------------+----------------------+----------------------| | 25 | 0,04 | -40 | |------------------+----------------------+----------------------| | 50 | 0,08 | -22 | |------------------+----------------------+----------------------| | 75 | 0,12 | -12 | |----------------------------------------------------------------| |* Проміжні значення визначають інтерполюванням | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9
до пункту 5.9 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

КОНТРОЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦИКЛ АБ

Контрольно-тренирувальний цикл виконують для перевірки
технічного стану обслужної АБ, кількості електрики, яку вона
віддає, для відновлення експлуатаційних властивостей відставалого
акумулятора АБ, а також усунення часткової сульфатації електродів
АБ. Контрольно-тренирувальний цикл складається з таких операцій: попереднє повне заряджання АБ; контрольне (тренувальне) розряджання АБ струмом
І = 0,05 * С (А), допуск +-2%;
р 20
остаточне повне заряджання АБ.
Перед контрольним (тренувальним) розряджанням зарядженої АБ
дотримуються тригодинної паузи, яка потрібна для зниження
температури електроліту і коригування його густини. Для досягнення
необхідного перемішування електроліту АБ короткочасно заряджають
протягом (15+-5) хвилин.
Напругу акумуляторів заміряють на початку розряджання АБ і
далі через кожні (2+-0,15) години. На початок розряджання величину
зниження напруги в одному з акумуляторів АБ до величини
1,85 В +-0,02 В заміряють через (15+-3) хвилин, а починаючи з
моменту досягнення величини напруги 1,75 В +-0,02 В - контролюють
безперервно, щоб своєчасно зафіксувати момент повного розряджання
АБ. Розряджання припиняють із зниженням напруги в одному з
акумуляторів АБ до 1,70 В +-0,02 В.
АБ із спільною кришкою і з номінальною напругою 12 В
розряджають до напруги 10,2 В +-0,2 В на полюсних виводах. Для
цього із зниженням напруги на полюсних виводах АБ до
11,1 В +-0,2 В вимірюють напругу через кожні 15+-3 хвилини, а
починаючи з моменту досягнення величини напруги 10,5 В +-0,2 В -
безперервно до кінця розряджання. Для АБ з номінальною напругою
24 В вимірюють напругу через кожні 15+-3 хвилин відповідно до
22,2 В +-0,2 В, а безперервно до кінця розряджання - починаючи з
моменту досягнення величини напруги 21,0 В +-0,2 В.
Під час контрольного розряджання АБ фіксують початок і
тривалість розряджання і температуру електроліту на початок і на
кінець розряджання.
Для попередження надмірної сульфатації електродів час між
контрольним розряджанням і остаточним повним заряджанням АБ не
повинен перевищувати двох годин.
Фактичну ємність, яку віддає АБ, визначають як добуток
величини розрядного струму на час розряджання АБ. Наприклад,
тривалість розряджання АБ 6 СТ-60 силою струму I =6 (А) становить
р тау = 6 годин 20 хвилин (6,3 години). Фактичну ємність Q
р ф
визначають як добуток сили розрядного струму на час розряджання:
Q = I * тау = 6 * 6,3 = 37,8 А.год, що становить 63%
ф р р номінальної ємності АБ.

Додаток 10
до пункту 5.15 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ЖУРНАЛ
обліку операцій з технічного обслуговування
і ремонту АБ

------------------------------------------------------------------------------------- | Дата |Реєстраційний|Познака| Інвен- |Характеристика АБ, прийнятої|Прізвище | |прийняття АБ |номер КТЗ чи |типу АБ| тарний | на дільницю/підприємство |та підпис| |на дільницю/ | інвентарний | | чи |----------------------------| особи, | |підприємство,| номер | |гаражний| нап-| електроліт | яка | | виконання |устатковання,| |номер АБ|руга,|----------------------|передала/| |операцій з ТО| за якими | | | В | рі- |густина,|темпе- |отримала | | і ремонту |закріплено АБ| | | |вень,|г/куб.см|ратура,| АБ | | | | | | | мм | |град.С | | |-------------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | |-------------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці
------------------------------------------------------------------------------- | Характеристика | Характеристика АБ, виданої | Дата |Прізвище | | АБ після ТО (ремонту) | з дільниці/підприємства |видачі АБ|та підпис| |----------------------------+----------------------------| з | особи, | | нап-| електроліт | нап-| електроліт |дільниці/| яка | |руга,|----------------------|руга,|----------------------|підприєм-|передала/| | В | рі- |густина,|темпе- | В | рі- |густина,|темпе- | ства |отримала | | |вень,|г/куб.см|ратура,| |вень,|г/куб.см|ратура,| | АБ | | | мм | |град.С | | мм | |град.С | | | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+---------+---------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+---------+---------| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Правила ведення цього журналу
1. У колонці 3 записують познаку типу АБ, у колонці 4 -
інвентарний чи гаражний номер АБ.
2. У першому рядку колонок 5-8 записують виявлені дефекти, а
колонок 10-13 відповідно дефекти, що усунені операціями з ТО і
ремонту. Виявлені дефекти можуть бути зашифровані згідно з
додатком 15 до цих Правил у примітці до журналу. Рядками нижче в
зазначених колонках записують характеристики АБ.
3. Окремими рядками в колонках 5-8, 10-13 і 14-17 записують
значення напруги АБ, рівня, густини і температури електроліту в
акумуляторах. Якщо різниця густини електроліту акумуляторів АБ не
більше 0,01 г/куб.см, записують лише їх середнє значення в одному
рядку.
4. Результати вимірювань напруги АБ, рівня, густини і
температури електроліту в акумуляторах записують в один чи
декілька рядків у колонках 5-8 чи 14-17 у присутності й з
інформуванням особи, яка передала/прийняла АБ на/з акумуляторну
дільницю чи підприємство, яке надає/надало відповідні послуги.
5. Коли АБ вводять у сферу експлуатації, перевіряють її
технічний стан, у одному чи в декількох рядках колонок 5-8
записують слова "Введення в експлуатацію", а для АБ, які
експлуатують, - "Залишковий ресурс" у відсотках чи в одиницях
обліку ресурсу.
6. Стосовно АБ, які перевіряли/випробували з виконанням
контрольного тренувального циклу, у колонках 10-13 зазначають
"КТЦ".
7. Дані виконаних операцій з усунення дефектів АБ зазначають
у першій колонці шифрами згідно з додатком 15 до цих Правил.
8. Дату і записи посадової особи, яка контролює
систематичність і відповідність ведення внутрішньогосподарського
обліку щодо використання ресурсу АБ і ведення журналу, виконують
рядками та в довільній формі через усі колонки журналу.
9. Журнал обліку операцій з технічного обслуговування і
ремонту АБ ведуть як окрему книгу на паперових чи машинних носіях.

Додаток 11
до пункту 6.7 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ЖУРНАЛ
обліку операцій з технічного обслуговування АБ
під час зберігання

----------------------------------------------------------------------------------- | Дата | Державний |Познака| Інвен- | Характеристика АБ, |Прізвище | | прийняття |реєстраційний|типу АБ| тарний | прийнятої на зберігання |та підпис| | АБ на |номер КТЗ чи | | чи |----------------------------| особи, | |зберігання,| інвентарний | |гаражний| нап-| електроліт | яка | | виконання | номер | |номер АБ|руга,|----------------------|передала/| |операцій з |устатковання,| | | В | рі- |густина,|темпе- |отримала | | ТО і | за якими | | | |вень,|г/куб.см|ратура,| АБ | | ремонту |закріплено АБ| | | | мм | |град.С | | |-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | |-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | |-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | |-----------+-------------+-------+--------+-----+-----+--------+-------+---------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці
---------------------------------------------------------------------------- | Характеристика АБ під | Характеристика АБ, | Дата |Прізвище | | час зняття із зберігання | виданої із зберігання |видачі|та підпис| |----------------------------+----------------------------|АБ із | особи, | | нап-| електроліт | нап-| електроліт |збері-| яка | |руга,|----------------------|руга,|----------------------|гання |передала/| | В | рі- |густина,|темпе- | В | рі- |густина,|темпе- | |отримала | | |вень,|г/куб.см|ратура,| |вень,|г/куб.см|ратура,| | АБ | | | мм | |град.С | | мм | |град.С | | | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------| | | | | | | | | | | | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------| | | | | | | | | | | | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------| | | | | | | | | | | | |-----+-----+--------+-------+-----+-----+--------+-------+------+---------| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
Правила ведення цього журналу
1. У колонці 3 записують познаку типу АБ, у колонці 4 -
інвентарний чи гаражний номер АБ.
2. Окремими рядками в колонках 5-8 і 10-13 записують значення
напруги АБ, рівня, густини і температури електроліту в
акумуляторах. Якщо різниця густини електроліту між акумуляторами
АБ не більше 0,01 г/куб.см, записують лише їх середнє значення в
одному рядку. Для сухозаряджених АБ у цій колонці журналу
проставляють знак "-".
3. У першому рядку колонок 10-13 записують дефекти, виявлені
під час зняття із зберігання та усунені операціями з ТО і ремонту.
Дефекти можуть бути зашифровані в примітці до журналу згідно з
додатком 15 до цих Правил. Рядками нижче в зазначених колонках
записують характеристики АБ.
4. Результати вимірювань напруги АБ, рівня, густини і
температури електроліту в акумуляторах записують в один чи
декілька рядків у колонках 14-17 у присутності й з інформуванням
особи, яка передала/прийняла АБ на/із зберігання.
5. Дані виконаних операцій з ТО і ремонту АБ зазначають в
першій колонці шифрами згідно з додатком 15 до цих Правил.
6. Дату і записи посадової особи, яка контролює
систематичність і відповідність ведення журналу, виконують рядками
через усі колонки журналу у довільній формі.
7. Журнал обліку операцій з ТО АБ під час зберігання ведуть
як окрему книгу на паперових чи машинних носіях.

Додаток 12
до пункту 8.2 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

КАРТКА
обліку наробітку та відстежування обігу АБ

---------------------------------------------------------------------------- | Ідентифікаційні дані | |--------------------------------------------------------------------------| |познака АБ __________________________|тип АБ: обслужна, малообслужна, | | |необслужна (непотрібне викреслити) | |--------------------------------------------------------------------------| |найменування виробника АБ ________________________________________________| | |--------------------------------------------------------------------------| |номер АБ, установлений виробником ______________|інвентарний номер АБ ____| |------------------------------------------------+-------------------------| | реквізити документів | гарантії виробника | експлуатаційна | | про придбання АБ: |(термін у міс./у тис.км| (тимчасова)* норма | |договір купівлі-продажу,| пробігу КТЗ чи в | середнього ресурсу | | товарний чек, витратна | мотогод наробітку - |чи залишковий ресурс АБ | | накладна | непотрібне викреслити)|(термін у міс./у тис.км | |(непотрібне викреслити) | |пробігу КТЗ чи в мотогод | | | | наробітку - непотрібне | | | | викреслити) | |------------------------+-----------------------+-------------------------| | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Інформація про наявність споживачів електроенергії КТЗ | |--------------------------------------------------------------------------| |засоби полегшення | |реанімаційне | |бортовий | | |пуску двигуна | |обладнання, кВт | |комп'ютер | | |-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----| |електропідсилювач | |тахограф | |електричний | | |керма | |електромеханічний | |підігрів стекол| | |-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----| |протитуманні | |тахограф цифровий | |кондиціонер, | | |ліхтарі | | | |кВт | | |-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----| |рація, кВт | |таксометр | |аудіо-, | | | | | | |відеотехніка | | |------------------------------------------------+----+---------------+----| |нейтралізатор шкідливих газових викидів | |охоронна | | |з підігрівом | |сигналізація | | |------------------------------------------------+----+---------------+----| | | | | | | | |-------------------+----+-----------------------+----+---------------+----| | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Відомості про обіг АБ | |--------------------------------------------------------------------------| | виготовлено | придбано | уведено в | знято з | списано | | | | робочий стан | експлуатації | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.| |--------------------------------------------------------------------------| | Відомості про КТЗ і спеціальне устатковання, | | у складі якого застосовують АБ | |--------------------------------------------------------------------------| | виготовлено | установлено/ | категорія, | державний | річний | | | знято АБ | тип, модель |реєстраційний | наробіток, | | | | |(інвентарний) | тис.км/ | | | | | номер | мотогод | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| |__ __ 20 __ р.|__ __ 20 __ р.| | | | |--------------------------------------------------------------------------| | Дані про наробіток** і тривалість зберігання АБ | |--------------------------------------------------------------------------| | рік | покази лічильника пробігу/наробітку, |наробіток АБ, тис.км/| | | тис.км/мотогод | мотогод або місяці | | |-------------------------------------------+---------------------| | | на початок | за квартал |за рік| з початку | | |використання АБ|---------------------------| | експлуатації | | | | I | II | III | IV | | | |--------+---------------+-----+------+---------+----+------+--------------| |20 __ р.| | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------| |Відповідальний за облік пробігу (наробітку) АБ ___________________________| |__________________________________ _______________ _______________________| | (прізвище та ініціали) (підпис) (дата) | |--------------------------------------------------------------------------| |* Для зазначення експлуатаційної норми слово "тимчасова" викреслюють, а | |для зазначення тимчасової норми викреслюють слово "експлуатаційна". Норми | |визначають згідно з Експлуатаційними нормами середнього ресурсу | |акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів | |і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затвердженими наказом | |Міністерства транспорту та зв'язку України 20.05.2006 N 489 та | |зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за N 695/12569. | |Якщо облікують наробіток АБ, яку придбано після перебування її в | |експлуатації, зазначають "залишковий ресурс", керуючись зазначеними | |нормами. | |** Наробіток АБ у складі КТЗ/спеціального устатковання обліковують в | |умовних місяцях тривалістю 30 діб і в кілометрах пробігу КТЗ або | |мотогодинах використання КТЗ чи спеціального устатковання КТЗ, яке | |живить АБ | ----------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік картки обліку
Висновки комісії
з питань обліку наробітку, обігу і списання АБ,
призначеної наказом по ______________________________
(повна назва підприємства, організації)
від __________ N ______
1. АБ придатна/непридатна до подальшого експлуатування через
природний знос, пошкодження, дефекти і підлягає списанню.
Необхідно оформити претензію виробнику у зв'язку з виробничими
дефектами АБ, установити тимчасову норму середнього ресурсу
(непотрібне викреслити).
2. За час експлуатування з ________ до ________ у складі КТЗ/
(дата) (дата) спеціального устатковання ________________ наробіток АБ _________,
(категорія, тип, модель) (познака)
інв. N ________ становить _______________ протягом _____ місяців.
(км, мотогод)
3. Величина наробітку АБ в умовних місяцях понад установлену
норму ______.
4. АБ підлягає ремонту (поточному, капітальному), оформленню
претензій до продавця (виробника), утилізації (непотрібне
викреслити).
5. Інші відомості ___________________________________________
Голова комісії _______________________ __________ ________
(прізвище та ініціали (підпис) (дата)
особи, уповноваженої
керівником підприємства,
організації затверджувати
акти списання АБ)
Склад комісії: ________ ________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали) ________ ________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Правила ведення картки обліку
1. Інформацію про наявність штатних і додаткових споживачів
електроенергії, які є визначальними для ресурсу АБ, позначають
"\/". Якщо в КТЗ застосовано також інші споживачі електроенергії,
їх дописують у таблицю, зазначають номінальну потужність
споживачів електроенергії у кВт.
2. Щокварталу наробіток АБ у складі КТЗ/спеціального
устатковання визначають як різницю між поточним і попереднім
показами лічильника пробігу чи мотогодин наробітку. Якщо АБ
використовують не з початку поточного року, у колонках для запису
наробітку АБ попередніх кварталів проставляють знак "-". Якщо АБ
не використовують, зберігаючи поза КТЗ/спеціальним устаткованням,
у колонці чи в колонках для запису квартального наробітку
КТЗ/спеціального устатковання з цією АБ наводять слово
"зберігання".
3. Якщо наробіток АБ залежно від об'єкта застосування
обліковують у кілометрах пробігу і в мотогодинах, сумарний
наробіток за рік чи на момент списання АБ визначають у кілометрах,
умовно прирівнюючи одну мотогодину наробітку до 25 кілометрів
пробігу.
4. Облік наробітку та відслідковування обігу АБ ведуть на
паперових чи машинних носіях. Якщо облік наробітку чи обігу ведуть
на машинних носіях, картку обліку роздруковують і підписують у
разі зміни відповідального водія (оператора), зміни
відповідального за облік наробітку і обіг АБ, оформлення висновків
комісії з питань обліку наробітку, обігу і списання АБ, яку
призначають наказом керівника (власника) підприємства,
організації.
5. Картку обліку зберігають щонайменше протягом трьох років
після списання АБ.
6. Якщо облік наробітку АБ відповідає експлуатаційній
(тимчасовій) нормі середнього ресурсу АБ і вона природно зношена
до граничного стану, за якого подальша експлуатація економічно
недоцільна чи небезпечна, оформлена картка є актом списання АБ.
7. Якщо АБ за технічним станом непридатна для виконання
функцій за призначенням, але не вичерпала встановлений ресурс, її
списують на підставі рішення комісії згідно з оформленням
відповідного акта списання, до якого додають картку обліку.

Додаток 13
до пункту 8.5 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ВИЗНАЧЕННЯ
граничного стану АБ

Граничний стан АБ - це стан АБ, за якого подальша
експлуатація неприпустима. Граничний стан АБ визначають за
результатами перевірки ємності АБ розряджанням силою струму,
рівною 5 відсотків номінальної ємності.
Послідовність визначення граничного стану АБ:
1) перевіряють на відсутність саморозряду за допомогою
вольтметра, який зазначено в пункті 5.6 цих Правил. Напруга між
позитивним полюсним виводом і поверхнею АБ повинна бути рівна нулю
(опосередкована перевірка на відсутність струму саморозряджання).
Відхилення стрілки вольтметра від нуля є діагностичною ознакою
саморозряду АБ, який усувають нейтралізацією поверхні АБ
10-ти відсотковим розчином питної соди ГОСТ 2156-76; 2) визначають величину е.р.с. АБ за виразом (2) пункту 5.5
цих Правил; 3) визначену величину е.р.с. акумуляторів порівнюють із
значенням е.р.с., виміряної вольтметром. Якщо величина виміряної
е.р.с. менше визначеної за виразом (2) пункту 5.5 цих Правил, в АБ
має місце коротке замкнення електродів. АБ з короткозамкненими
акумуляторами ремонтують їх заміною; 4) якщо АБ справна, її заряджають струмом силою
I = 0,1*C (А), до напруги на полюсних виводах 14,4 В, далі таку
3 20 силу струму підтримують протягом 5-ти годин;
5) розряджають АБ струмом I = 0,05*С (А), допуск +-2% до
р 20 досягнення напруги на полюсних виводах 10,50 В +-0,05 В.
Під час перевірки АБ поміщають у водяну баню з температурою
плюс 25+-2 град.С. Температура електроліту в центральних акумуляторах АБ повинна
бути усталеною (не виходити за межі допуску щонайменше протягом
30 хвилин). Верхня частина корпуса АБ повинна виступати над рівнем води
на 20+-5 мм. У разі розміщення у водяній бані декількох АБ відстань між
ними, а також відстань від стінок і дна бані повинна бути не менше
25 мм. Опори, на які встановлюють корпус АБ, повинні бути виконані
з теплоізолювального матеріалу, а їх опорна поверхня повинна
становити не більше 5 відсотків площі його дна. Температура
повітря в приміщені для перевірки АБ повинна бути плюс
20+-5 град.С; 6) записують тривалість (тау) розряджання АБ у годинах з
точністю +-5 хвилин; 7) визначають фактичну ємність АБ за виразом
C = тау * I (А.год). Якщо фактична ємність АБ досягла
ф р 40-відсоткової величини номінальної ємності, таку АБ уважають
непридатною для подальшого застосування. Споживачам припустимо перевіряти номінальну ємність АБ
розрядним струмом величиною I = 0,1*С (А). У цьому випадку АБ
р 20 розряджають безперервно за умови підтримання величини розрядного
струму постійним, допуск +-2%. На вимоги ДСТУ ГОСТ 959:2006 допускають перевірку фактичної
ємності АБ при температурі електроліту від плюс 18 град.С до
плюс 27 град.С без її розміщення у водяній ванні. У такому випадку
фактична ємність C повинна бути зведена до ємності при
ф температурі плюс 25 град.С за формулою
C
ф
C = ---------------------, 25 1 + 0,01 * (t - 25 )
де C - ємність АБ, приведена до температури електроліту
25 плюс 25 град.С, А.год;
C - фактична визначена ємність АБ, А.год;
ф
0,01 - коефіцієнт зміни ємності АБ в інтервалі температур від
плюс 18 град.С до плюс 27 град.С; t - середня температура між початковою і кінцевою
температурами електроліту під час розряджання, град.С.

Додаток 14
до пункту 9.2 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ЖУРНАЛ
обліку і обігу відпрацьованих АБ
на __________________________________________________
(повна назва підприємства, організації)

------------------------------------------------------------------ | Дата прийняття |Обсяг відпрацьованих АБ за ДСТУ 3211-95 | | на зберігання, |----------------------------------------| | підпис відповідальної | сорт свинцю АБ, кг |сорт нерозібраних| | особи | | АБ, кг | | |----------------------+-----------------| | | 1 | 1а | 2 |3 |4 |4а |1 |2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 | |-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---+----+---+--+--+---+--+--+---+---+---| | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Закінчення таблиці
------------------------------------------------------------------ | Уживаний | Продукти | Дата передачі | Реквізити | | електроліт, л |промивання АБ, |на утилізування| документа про | | | л | | прийняття на | | | | |утилізування та | | | | | найменування | | | | |спеціалізованого| | | | | підприємства | |---------------+---------------+---------------+----------------| | 13 | 14 | 15 | 16 | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 15
до пункту 10.4 Правил
експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей
колісних транспортних
засобів і спеціальних машин,
виконаних на колісних шасі

ДЕФЕКТИ АБ

1. Схему для зашифрування дефектів АБ наведено на рис. 1.
------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+---+---+---+-----| | Х Х | - | Х | - | Х Х | -------------------------
Рис. 1. Схема для зашифровування дефектів АБ: 1 - код
дефекту; 2, 4 - дефіс, 3 - познака виробничого (В),
експлуатаційного (Е), виробничого і експлуатаційного (В/Е)
походження дефекту; 5 - дефектний елемент конструкції за табл. 2.
2. Приклади кодування шифрів дефектів АБ наведено на рис. 2.
Код Код
Код дефектного Код дефектного
----------- --------- ----------- ---------- дефекту / / елемента дефекту / / елемента
/ / / / -- -- -- -- 52 - Е - 10 15 - В - АБ
- -
\ \
\ \
\ \
Експлуатаційне \ Виробниче \ ------------------ ------------------ походження дефекту походження дефекту
а) б)
Рис. 2. Приклади кодування дефектів АБ:
а) експлуатаційних; б) виробничих
3. Приклади запису шифрів дефектів АБ у претензії зведено в
табл. 1.
Таблиця 1. Приклади запису шифрів дефектів акумуляторних
свинцевих стартерних батарей в претензії
------------------------------------------------------------------ | Найменування дефектів | Шифр дефекту | |----------------------------------------------+-----------------| |Тріщина моноблоку АБ | 52-Е-10 | |----------------------------------------------+-----------------| |Зруйновання захисного щитка в акумуляторі | 55-Е-204 | |----------------------------------------------+-----------------| |Пусковий струм АБ менше норми | 15-В- АБ | |----------------------------------------------+-----------------| |Відпайка електродів АБ | 56-В-201 | ------------------------------------------------------------------
4. Класифікаційні ознаки і відповідні їм коди дефектів АБ
зведені в табл. 2.
Таблиця 2. Класифікаційні ознаки та коди дефектів
акумуляторних свинцевих стартерних батарей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Характеристики | Найменування і коди* дефектних елементів конструкції АБ | | класифікаційних |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ознак дефектів АБ |акуму- |моно-|акуму-| складові частини акумулятора |по- |пере-|криш-| складові частини кришки |мас-|інди- |ручки| |---------------------|ляторна|блок |лятор |--------------------------------|люс-|мичка| ка |-------------------------------|тика|катор | для | |коди | ознаки |батарея| | |елек-|з'єдну-|сепа-|захис-|елек-|ний | | |венти- |ущіль-| гніздо |заливна| |стану |пере-| | де- | дефектів | | | |трод |вальний|ратор| ний |тро- |ви- | | |ляційна|нювач | для |горло- | |заря- |несе-| |ектів| | | | | |місток | |щиток |літ |від | | |пробка |пробки|полюсних| вина | |джено-| ння | | | | | | | | | | | | | | | | |виводів | | |сті АБ| | | | |-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | | | АБ | 10 | 20 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 30 | 40 | 50 | 501 | 502 | 503 | 504 | 60 | 70 | 80 | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 1 |Функційні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |недоліки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 11 |Надмірний | Е | | Е | | | | | | | | | | | | | | | | | |саморозряд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 12 |Напруга нижча | Е | | Е | | | | | | | | | | | | | | | | | |норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 13 |Ємність нижча | Е | | Е | | | | | | | | | | | | | | | | | |норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 14 |Ємність | | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | | | | |окремого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |акумулятора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |менше, ніж у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |решти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |акумуляторів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 15 |Пусковий | В | | В | | | | | | | | | | | | | | | | | |струм менше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 16 |Змінена | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | | | |полярність | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електродів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 17 |Коротке | В/Е | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | | | | |замкнення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електродів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| |18-19|Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 2 |Зовнішнє | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 21 |Забрудненість | Е | | | | | | | Е | Е | Е | Е | Е | | | Е | Е | | | | |пилом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 22 |Покриття | Е | | Е | | | | | | Е | Е | Е | Е | | | | Е | | Е | | |електролітом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 23 |Покриття | Е | | Е | | | | | | Е | Е | Е | Е | | | | Е | | Е | | |нафтопродуктами| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 24 |Засміченість | | | | | | | | | | | | Е | | | | | | | | |отворів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| |25-29| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 3 |Невідповідність| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 31 |Рівень | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нижче норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 32 |Густина | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нижча норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 33 |Густина | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вища норми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 34 |Забруднення | В/Е | | В/Е | | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | |електроліту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |домішками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 35 |Наявність | Е | | Е | | | | | Е | | | | | | | | | | | | |акумуляторного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шламу в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |акумуляторах АБ| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| |36-39| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 4 |Надмірне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |деформування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 41 |Вигин | | | | В/Е | | В/Е | В/Е | | В/Е| | | | | | | | | В/Е | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 42 |Зсув активної | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | | | |маси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 43 |Пожолоблення | | | | В/Е | | В/Е | В/Е | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 44 |Проростання | | | | | | В/Е | | | | | | | | | | | | | | |електродів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 45 |Ум'ятини | | | | В/Е | | В/Е | | | В/Е| В/Е | | В/Е | В/Е | | | | | В/Е | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 46 |Відхилення | | | | | | | | | В/Е| | | | | | | | | В/Е | | |форми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| |47-49| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 5 |Втрата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цілісності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 51 |Знос (зокрема, | | | | Е | | Е | Е | | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | | Е | | |нарізних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |з'єднань) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 52 |Тріщини | | Е | | | | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | | Е | Е | Е | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 53 |Сколи (злами) | | Е | | | | | Е | | Е | Е | Е | Е | | | | | | Е | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 54 |Розриви | | | | В/Е | В/Е | В/Е | В/Е | | В/Е| В/Е | | | В/Е | | | | | В/Е | | |(обриви) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 55 |Зруйновання | | Е | | Е | Е | Е | Е | | Е | Е | Е | Е | Е | | | | Е | Е | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 56 |Відпад | | | | В | В | | | | В/Е| В/Е | | | | | | | | | | |(відпайка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| |57-59| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 6 |Корозійні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ушкодження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 61 |Окиснення | | | | Е | Е | | | | Е | Е | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 62 |Сульфатація | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| | 63 |Зістарення | | Е | | | | | | | | | Е | Е | Е | | | | | | | |матеріалу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+-----+----+-----+-----+-------+------+--------+-------+----+------+-----| |64-69| Зарезервовано | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |* Коди виробничих та експлуатаційних дефектів АБ позначені відповідно літерами "В" і "Е", коди дефектів подвійного характеру походження | |(виробничого і експлуатаційного) - літерами "В/Е". Для зашифровування дефекту з першої колонки цієї таблиці визначають код дефекту, | |а в головці таблиці - код дефектного елемента конструкції АБ. На перехресті визначеного рядка і колонки наведено код імовірного характеру | |походження дефекту | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору