Про затвердження Змін до деяких наказів
Мінекономрозвитку України; Наказ від 10.05.2018632
Документ z0674-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2018  № 632


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 674/32126

Про затвердження Змін до деяких наказів

Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що додаються.

2. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник голови
Правління Всеукраїнської центральної
спілки споживчих товариств

Міністр фінансів України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

М.В. Людвічук

О. ДанилюкВ. Лапа


О. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
10 травня 2018 року № 632


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 червня 2018 р.
за № 674/32126

ЗМІНИ
до деяких наказів

1. В абзаці першому пункту 17 Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24 червня 1996 року № 349, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 1996 року за № 336/1361, слова «та печаткою» виключити.

2. В абзацах четвертому, п’ятому пункту 28 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, слова «завірені печаткою» у всіх відмінках замінити словами «засвідчені підписом уповноваженої особи» у відповідних відмінках.

3. В Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженій наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 04 січня 1997 року № 2, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 20 січня 1997 року за № 4/1808:

пункти 9, 10 викласти в такій редакції:

«9. На підприємствах роздрібної торгівлі, в закладах ресторанного господарства, у тому числі в стаціонарній дрібнороздрібній торговельній мережі (крім зазначених в абзаці другому цього пункту), ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов’язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, із зазначенням дати підписання.

На підприємствах роздрібної торгівлі, що під час розрахунків із споживачами застосовують сучасну технологію автоматизованої ідентифікації товарів за їх штриховими кодами, а значення цін товарів зберігається в пам’яті електронного контрольно-касового апарата або комп’ютера, підписання ярликів цін (цінників) з датою є необов’язковим. У відділах та секціях торговельних залів таких підприємств у доступному для споживачів місці має бути прейскурант цін, підписаний працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, із зазначенням дати підписання.

У закладах ресторанного господарства меню і прейскурант мають бути підписані керівником, бухгалтером та матеріально відповідальною особою (завідувач виробництва, бригадир, буфетник, бармен тощо) суб’єкта господарювання.

10. У пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов’язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, із зазначенням дати підписання.»;

примітку до пункту 10 виключити.

4. В абзацах четвертому, шостому пункту 26 Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодо-овочевою продукцією, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня1997 року № 344, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 серпня 1997 року за № 353/2157, слова «завіреними печаткою» замінити словами «засвідченими підписом уповноваженої особи».

5. В абзаці другому пункту 3.4 Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2002 року за № 680/6968, слова «, і скріплені печаткою» виключити.

6. В абзаці першому пункту 2.5, абзаці першому пункту 2.6 розділу ІІ та в абзаці другому пункту 3.3 розділу ІІІ Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 103, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 року за № 1181/14448, слова «завіряється штампом (печаткою) і» замінити словом «засвідчується».

Директор
департаменту розвитку
підприємництва
та регуляторної політики
Д.В. Гутенковгору