Про затвердження форми довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Держкомстат України; Наказ, Форма, Форма типового документа від 12.06.2007164
Документ z0674-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.06.2014, підстава - z0511-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.06.2007 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2007 р.
за N 674/13941
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 486 ( z0511-14 ) від 23.04.2014 }
Про затвердження форми довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та
організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.01.96 N 118 ( 118-96-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 N 499 ( 499-2005-п ), та
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від
16.03.2006 N 3575-IV ( 3575-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму довідки з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (далі - довідка), що
додається, та ввести її в дію після набрання чинності цим наказом.
2. Установити, що:
2.1. Надані підприємствам та організаціям довідки з ЄДРПОУ
попереднього зразка не втрачають чинності.
2.2. Головне міжрегіональне управління статистики у м. Києві,
головні управління статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі
видають довідку, затверджену пунктом 1 цього наказу, на бланку
відповідного управління та скріплюють її гербовою печаткою.
2.3. Управління (відділи) статистики в районах та містах
обласного значення видають довідку, затверджену пунктом 1 цього
наказу, на бланку відповідного управління (відділу) та скріплюють
її печаткою із зображенням емблеми Держкомстату України.
3. Головному міжрегіональному управлінню статистики у
м. Києві (Кокурін А.І.):
3.1. До 20 червня 2007 року внести зміни до програмного
забезпечення ЄДРПОУ в частині формування та видачі довідки.
3.2. Після набрання чинності цим наказом забезпечити
промислову експлуатацію доопрацьованого програмного забезпечення
головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві, Управлінням статистики в місті Севастополі,
управліннями (відділами) статистики в районах та містах обласного
значення.
4. Адміністративно-господарському департаменту
(Царський В.І.) довести цей наказ до відома керівників головних
управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті
Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату
України від 01.08.2005 N 216 ( z0918-05 ) "Про затвердження форми
довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2005
за N 918/11198.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Шишкіну К.М.
Голова О.Г.Осауленко

Лицьовий бік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
12.06.2007 N 164

ДОВІДКА N _____
з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________________________ (найменування суб'єкта)
__________________________________________________________________________________
------------------------- Ідентифікаційний код | | | | | | | | | Правовий статус суб'єкта _________ -------------------------
Головне підприємство (зазначається для відокремлених підрозділів юридичних осіб) ------------------------- | | | | | | | | |_________________________________________________________ ------------------------- __________________________________________________________________________________
Керівник ______________________________________ Телефон __________________________
Класифікаційні дані: ------------------------------- Місцезнаходження | | | | | | | | | | |__________________________________ за КОАТУУ -------------------------------__________________________________ __________________________________ ----------__________________________________ Організаційно-правова | | | |__________________________________ форма за КОПФГ ----------__________________________________
Види діяльності за КВЕД ---------------------- | | | | | | | |____________________________________________________________ ----------------------____________________________________________________________ ----------------------____________________________________________________________ | | | | | | | |____________________________________________________________ ----------------------____________________________________________________________ ----------------------____________________________________________________________ | | | | | | | |____________________________________________________________ ----------------------____________________________________________________________ ---------------------- Інституційний сектор економіки за КІСЕ | | | | | | | |_____________________ (зазначається для юридичних осіб) ---------------------- __________________________________________

Зворотний бік
Дата первинної реєстрації/легалізації/створення __________________________________
Дата та номер останньої реєстраційної дії ________ N _____________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію серія ________ N _______________________________
Місце проведення реєстраційної дії _______________________________________________ __________________________________________________________________________________
Дата внесення /виключення даних щодо суб'єкта до/з ЄДРПОУ ________________________
Дата видачі довідки _____________________
Виконавець _________________________ Телефон _____________________________________
_______________________________ __________ _________________________________ Керівник територіального органу Підпис Прізвище та
державної статистики, ініціали
який видав довідку
М.П
_______________
КОАТУУ - Класифікатор об'єктів
адміністративно-територіального устрою України КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм
господарювання ( v0097609-04 ) КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності
( va375202-05 ) КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки
( v0096202-05 )
Директор департаменту
планування та організації
статистичних спостережень О.Е.Остапчуквгору