Про затвердження Змін до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги
Мінпраці України, Мінекономіки (з 2005 р.), Мінфін України [...]; Наказ від 26.06.2009246/624/820/217/2264
Документ z0663-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
26.06.2009 N 246/624/820/217/2264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2009 р.
за N 663/16679

Про затвердження Змін до Методики
обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які
усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування" ( 573-17 ) та на виконання пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 N 59
( 59-2009-п ) "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати
державної допомоги сім'ям з дітьми" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом
Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолодьспорту
від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ), зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за N 112/6400 (із
змінами), що додаються.
2. Департаменту державного соціального захисту населення
Міністерства праці та соціальної політики України зареєструвати
цей наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністрів та заступника Голови Держкомстату відповідно
до розподілу обов'язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр праці та
соціальної політики
України Л.Денісова
Міністр економіки
України Б.Данилишин
Перший заступник
Міністра фінансів України І.Уманський
Голова Державного
комітету статистики
України О.Осауленко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрага
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства економіки
України,
Міністерства фінансів
України,
Державного комітету
статистики України
та Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та
спорту
26.06.2009
N 246/624/820/217/2264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2009 р.
за N 663/16679

ЗМІНИ
до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї
для всіх видів соціальної допомоги
( z0112-02 )

1. Підпункт 5.3 пункту 5 після слів та цифр "5000 гривень"
доповнити словами та цифрами "частини допомоги при усиновленні
дитини, виплата якої здійснюється одноразово в сумі
4800 гривень,".
2. Підпункт 8.2 пункту 8 після слів та цифр "5000 гривень"
доповнити словами та цифрами "частина допомоги при усиновленні
дитини, виплата якої здійснюється одноразово в сумі
4800 гривень,".
Директор Департаменту
державного соціального
захисту населення В.Мущинінвгору