Про затвердження Інструкції про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів
МВС України, Мін'юст України, Генеральна прокуратура України [...]; Наказ, Інструкція від 16.10.1996705
Документ z0662-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.06.2015, підстава - z0698-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 705 від 16.10.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 листопада 1996 р.
за N 662/1687
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 613/785/5/30/29/67/68 ( z0698-15 ) від 26.05.2015 }
Про затвердження Інструкції про порядок конвоювання
та тримання в судах підсудних (засуджених) за
вимогою судових органів

Відповідно до Закону України "Про внутрішні війська
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ) та з метою
організації конвоювання та тримання в судах підсудних, засуджених
за вимогою судових органів, дотримання законності, забезпечення
надійної охорони під час проведення судових засідань та в перервах
між ними, - Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок конвоювання та тримання
в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів
(додається). 2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, м.Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях, м.Севастополі та на транспорті, начальникам
головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим, управлінь
СБУ в областях, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей,
мм.Києва, Севастополя та прирівняним до них прокурорам,
начальникам головного управління юстиції в Автономній Республіці
Крим, управлінь юстиції в областях, мм.Києві та Севастополі,
головам Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних,
міжобласних, Київського та Севастопольського міських судів
забезпечити вивчення та виконання положень, викладених в даній
Інструкції. 3. Контроль за виконанням даної Інструкції покладається на
органи МВС та СБУ, відповідні суди. Нагляд за додержанням законів при конвоюванні та триманні в
судах підсудних (засуджених) здійснюється прокурорами відповідно
до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ). 4. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію Генеральної прокуратури Союзу РСР, Міністерства
внутрішніх справ Союзу РСР, Верховного Суду Союзу РСР, Комітету
державної безпеки при Раді Міністрів Союзу РСР "Про конвоювання
засуджених за вимогою суду і слідчих органів" від 10 серпня 1970
року N 25с/0654/158с/31с.
Заступник Міністра внутрішніх
справ України В.С.Чернишов
Заступник Міністра юстиції
України М.І.Хандурін
Заступник Генерального прокурора
України М.Ю.Шевчук
Заступник Голови Верховного
Суду України В.Т.Маляренко
Заступник Голови Служби
безпеки України В.І.Пристайко
N 705/37/5/17-398
1-3/503/239
Затверджено
наказом Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства
юстиції України, Генеральної
прокуратури України, Верховного
Суду України, Служби безпеки
України від 16.10.1996 р.
N 705/37/5/17-398
1-3/503/239
Інструкція
про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних,
(засуджених) за вимогою судових органів
1. Конвоювання підсудних (засуджених) із слідчих ізоляторів,
тюрем, виправно-трудових установ (далі - ВТУ) у судові органи та
охорона їх під час судових засідань і на їх виїзних засіданнях, а
також конвоювання їх у зворотньому напрямі у місця попереднього
ув'язнення та позбавлення волі здійснюється військовими частинами
і з'єднаннями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України за місцем їх дислокації. У пунктах, де немає військових частин (підрозділів)
внутрішніх військ, що здійснюють конвоювання підсудних
(засуджених), ці завдання виконуються силами міськрайорганів
внутрішніх справ або охороною відповідних місць позбавлення волі. 2. Конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) із
ізоляторів органів внутрішніх справ та Служби безпеки для
тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб (далі -
ІТТ) у міський та районні суди, охорона підсудних під час судових
засідань цих судів і конвоювання їх у місця тримання здійснюється
силами міськрайорганів внутрішніх справ. 3. Заявки про прийняття судових органів для військового
обслуговування подаються судовими органами до Міністерства
внутрішніх справ України. Розпорядження з'єднанням і військовим
частинам про прийняття для обслуговування судових органів віддає
командуючий внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ
України. 4. З надходженням розпорядження щодо приймання для
обслуговування судового органу створюється міжвідомча комісія, до
складу якої входять представники військової частини,
міськрайоргану внутрішніх справ та судового органу. 5. Приміщення (кімнати) для тримання підсудних (засуджених)
виділяються судовим органом з урахуванням забезпечення роздільного
розміщення чоловіків і жінок, а також ізольованого тримання осіб,
котрим заборонено спілкування між собою. 6. У службових приміщеннях усіх судів і в місцях проведення
засідань силами і коштами судових органів обладнуються кімнати для
тримання підсудних (засуджених), зали для засідання суду,
приміщення для розміщення особового складу варти. Усі службові
приміщення повинні утримуватися в належному порядку, своєчасно
ремонтуватися і мати достатнє освітлення. 7. У приміщеннях судів кімнати для тримання підсудних
(засуджених) обладнуються лавами, які скріплені з підлогою,
металевими гратами на вікнах, зовнішніми запорами на дверях, що
забезпечувало б їх надійну охорону і виключало можливість вчинення
втеч з-під варти. З цією ж метою двері повинні мати оглядові
віконця діаметром 10 см з металевими гратами. В приміщеннях
обладнується вентиляція і освітлення. Вимикачі встановлюються
ззовні камери, біля вхідних дверей. Світлоточки огороджуються
металевою сіткою з гратами. У залі судового засідання місце для
тримання підсудних обладнується лавою та дерев'яним бар'єром
висотою 1 м, які скріплені з підлогою. На вікна залу засідання,
розташованого на першому поверсі, встановлюються грати. В кожному
судовому органі до 50% залів судових засідань, в яких
розглядаються кримінальні справи, обладнуються стаціонарними
металевими загородженнями, які відокремлюють підсудних від складу
суду і присутніх громадян (додаток до Інструкції - відсутній в
БД). На вікнах цих залів незалежно від поверховості
встановлюються грати. У пунктах проведення одноразових виїзних
засідань суду місце для розміщення підсудних обладнується
переносним бар'єром, котрий тимчасово прикріплюється до підлоги. 8. В приміщеннях, відведених для особового складу варти,
встановлюються меблі (стіл, стільці, вішалки для верхнього одягу,
шафа для посуду і продуктів харчування, умивальник, бак для питної
води), обладнується телефонний зв'язок із військовою частиною
(підрозділом) та переговорні пристрої з постами у залах суду і
біля кімнат для тримання підсудних (засуджених). Начальник варти забезпечується списком телефонів місцевих
органів внутрішніх справ, адресами їх розташування. 9. Прийняття для обслуговування судового органу оформляється
актом міжвідомчої комісії, в якому зазначається: назва суду та номер військової частини; міськрайорган
внутрішніх справ, який виділяє наряд для підтримання порядку в
приміщенні судового органу та поблизу нього; коротка характеристика залів судових засідань, кімнат для
тримання підсудних (засуджених), а також приміщень, виділених для
розміщення особового складу варти; кількість виїзних засідань суду, котра може призначатись
одночасно; обладнання залів судових засідань, кімнат для тримання
підсудних (засуджених) та розміщення особового складу варти,
сходових клітин приміщення суду; інженерно-технічні засоби охорони приміщення суду; забезпеченість інвентарем та меблями; маршрути конвоювання від спеціальних автомобілів до кімнат
для тримання підсудних (засуджених), до залів судових засідань і у
зворотньому напрямі; порядок виготовлення знімного обладнання та виділення кімнат
для тримання підсудних (засуджених) і розміщення особового складу
варти на термін проведення судового процесу виїзної сесії; організація зв'язку; порядок взаємодії з адміністрацією суду, міськрайорганом
внутрішніх справ, підрозділом внутрішніх військ. Акт погоджується старшим оперативним начальником,
затверджується командиром частини та головою суду. Один примірник
акту надсилається до Головного управління внутрішніх військ. Місця для тимчасової роботи виїзних засідань суду визначає
голова цього суду. Акти про їх прийняття не складаються. 10. Напередодні роботи виїзного засідання суду командир
військової частини направляє офіцера штабу на місце проведення
виїзного засідання, який повинен обстежити приміщення, де буде
проводитись виїзне засідання суду, маршрут конвоювання та під'їзд
до приміщення, місце розташування, відпочинку та вживання їжі
особовим складом варти, порядок охорони спецтранспорту вночі,
чисельність і порядок виділення працівників міліції для
забезпечення громадського порядку під час роботи суду та за
надзвичайних обставин. Начальник міськрайоргану внутрішніх справ
зобов'язаний організувати прийом та збереження зброї особового
складу варти. В разі, коли підсудні (засуджені) доставляються до
місця проведення виїзного засідання плановою вартою, начальник
міськрайоргану зобов'язаний виділити спецтранспорт для доставки
його в судове засідання та у зворотньому напрямку. 11. Обслуговування судового органу припиняється після
повідомлення головою суду командира військової частини. Про
припинення обслуговування суду він доповідає по команді та видає
наказ. 12. На кожен судовий орган штабом частини розробляється і
затверджується план охорони (схема охорони, табель постів,
бойовий розрахунок особового складу варти). В окремих випадках під час забезпечення судових процесів
одноразових виїзних засідань у віддалених від штабу частини
пунктах план охорони розробляється офіцером штабу частини
(підрозділу), який прибуває в цей пункт разом із вартою, але
обов'язково до початку судового процесу. В цьому випадку план
вступає в силу без затвердження його командиром частини. Для забезпечення важливих судових процесів, особливо виїзних
засідань суду, штабом частини спільно із зацікавленими органами
розробляється спеціальний план охорони, який погоджується із
старшим оперативним начальником і головою суду. В цьому плані, за
необхідністю, передбачається виділення на період засідань суду
групи підсилення варти, оперативних працівників МВС, СБУ. Судові варти можуть підсилюватися особовим складом
підрозділів внутрішніх військ, дислокованих поблизу, спеціальними
засобами, службовими собаками та мають право їх застосовувати
відповідно до Статуту бойової служби внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України. 13. Завдання з конвоювання підсудних (засуджених) в судові
органи військова частина (підрозділ), міськрайорган внутрішніх
справ виконують на підставі письмових заявок судових органів і
начальників місць попереднього ув'язнення або позбавлення волі. 14. Заявка судового органу на конвоювання підсудних
(засуджених) в судові засідання направляється начальнику місця
позбавлення волі (слідчого ізолятора, тюрми, ВТУ) за місцем
тримання підсудних (засуджених) або начальнику міськрайоргану
внутрішніх справ із розрахунку одержання її не пізніше ніж за 5
діб до початку судового процесу, але не пізніше доби до
відправлення чергової варти за плановим залізничним (водним,
повітряним) маршрутом. Начальник місця позбавлення волі за добу
надсилає заявку на варту командиру військової частини (начальнику
міськрайоргану внутрішніх справ). Заявка може також вручатися
начальнику варти після прибуття до слідчого ізолятора для
прийняття підсудних (засуджених). 15. У виняткових випадках, а також по справах, розгляд яких
передбачається в 5-ти денний термін, заявка на доставку підсудного
(засудженого) в суд може бути направлена з розрахунку одержання її
начальником місця тримання підсудного (засудженого), командиром
військової частини, начальником міськрайоргану внутрішніх справ не
пізніше ніж за добу до дня руху варт за плановими маршрутами. 16. У разі, якщо суд і місце позбавлення волі, що
обслуговуються військовою частиною (підрозділом), знаходяться в
різних населених пунктах, між якими рух варт за плановими
маршрутами не встановлено, заявка судового органу про доставлення
підсудних (засуджених) направляється начальнику місця попереднього
ув'язнення або позбавлення волі, а також командиру військової
частини (підрозділу). При цьому потрібно враховувати час,
необхідний для доставки підсудних (засуджених) на судове
засідання. Заявка командиру військової частини є підставою для
виділення варти, а начальнику місця попереднього ув'язнення або
позбавлення волі - підставою для видачі підсудного (засудженого)
варті. 17. У заявці, підписаній головою суду (його заступником або
головуючим у судовому засіданні) і скріпленій гербовою печаткою
судового органу, зазначається: прізвища, ім'я та по батькові, рік народження підсудних, за
якими статтями КК України ( 2001-05, 2002-05 ) звинувачуються; місцезнаходження підсудних та місце розгляду їх судових
справ; строк доставки підсудних до судового органу (дата, час); режим тримання підсудних під час конвоювання (викладаються
необхідні вимоги щодо ізоляції підсудних один від одного та від
інших конвойованих осіб). Якщо в судове засідання викликаються як свідки або
звинувачені особи, які тримаються під вартою з іншої справи, то це
також зазначається в заявці. 18. Судова варта повинна відбувати з частини, міськрайоргану
внутрішніх справ з таким розрахунком часу, щоб мати можливість
прийняти підсудних (засуджених) у слідчому ізоляторі (тюрмі, ВТУ,
ІТТ) і доставити їх до судового органу не пізніше як за 30 хвилин
до початку засідання суду. 19. З моменту доповіді начальника варти головуючому у
судовому засіданні про доставку підсудних (засуджених) в суд і до
закінчення судового засідання всі вказівки головуючого щодо
тримання підсудних (засуджених) та їх конвоювання (до нового місця
проведення судового слідства, для огляду місцевості, речових
доказів і т.і.) є обов'язковими для начальника варти. Начальник
варти при цьому доповідає командиру підрозділу, начальнику
міськрайоргану внутрішніх справ про необхідність посилення варти. 20. Взяття під варту нової особи на судовому засіданні
здійснюється начальником варти за розпорядженням головуючого у
судовому засіданні після оголошення вироку або ухвали суду. 21. Якщо при розгляді в суді справи може виникнути
необхідність заміни запобіжного заходу підсудному на взяття під
варту або арешт іншої особи у залі судового засідання, то суддя
(головуючий) завчасно надсилає до військової частини (підрозділу),
котра обслуговує даний суд, відповідну заявку або телеграму без
зазначення конкретної особи, яка може бути заарештована. 22. Конвоювання підсудних (засуджених), а також осіб, яких
щойно взяли під варту, після закінчення судового процесу до місця
позбавлення волі начальник варти здійснює на підставі оформленої
копії вироку або ухвали суду. У випадках, коли оформлення копії вироку (ухвали) на
засуджених, в тому числі взятих під варту під час судового
засідання, може затримати варту в суді, ці особи направляються в
місця позбавлення волі після одержання від головуючого витягу із
вироку (ухвали) суду, постанови судді про обрання, як запобіжного
заходу, взяття під варту, завірених печаткою із зазначенням
установчих даних. Про необхідність продовження судового процесу головуючий у
судовому засіданні робить про це відмітку в заявці варти. 23. За усним розпорядженням головуючого у судовому засіданні
начальник варти дозволяє переговорити підсудному (засудженому) із
захисником, експертом, прокурором та провести огляд підсудного
(засудженого) лікарем, при цьому підсудний (засуджений) з-під
охорони не звільняється. Такі переговори проводяться, як правило, у вільній кімнаті
для тримання підсудних (засуджених) під час перерви в судовому
засіданні і можуть вестись будь-якою мовою. Дозвіл на побачення підсудного (засудженого) із близькими
родичами в період, коли він рахується за судом, надається головою
суду або головуючим у судовому засіданні, як правило, лише під час
перебування підсудного (засудженого) в слідчому ізоляторі, тюрмі
чи ВТУ. Передачі для підсудних у судовому органі не приймаються. 24. Під час винесення виправдувального вироку або зміни судом
запобіжного заходу підсудному, із звільненням його з-під варти,
начальник варти за вказівкою головуючого у судовому засіданні
негайно звільняє цю особу в залі судового засідання, з наступним
письмовим оформленням у заявці на варту, та доставляє у
відповідних випадках до слідчого ізолятора документи, що
підтверджують звільнення підсудного з-під варти. 25. Здавання підсудних (засуджених) вартою за місцем їх
тримання оформляється розпискою чергового слідчого ізолятора
(тюрми, ВТУ, міськрайоргану внутрішніх справ) в заявці варти та
завіряється печаткою. В заявці зазначаються прізвища підсудних
(засуджених), взятих під варту під час судового процесу. Одночасно начальник варти повинен одержати у чергового заявку
на повторну доставку підсудних (засуджених) до суду на чергове
судове засідання і вручити її командиру підрозділу (передати до
штабу військової частини), начальнику міськрайоргану внутрішніх
справ. 26. Після прибуття до пункту роботи виїзного засідання суду
начальник варти, не висаджуючи підсудних (засуджених) із
автомобіля, доповідає головуючому у судовому засіданні про
доставку підсудних (засуджених), оглядає приміщення, відведені для
засідання суду, тримання підсудних (засуджених) та розміщення
особового складу варти і організує охорону, а потім проводить
висадку та розміщення підсудних (засуджених). 27. При перенесенні строку виїзного засідання суду, в
перервах між судовими засіданнями, а також на ночівлю підсудних
(засуджених) здають під розписку у найближчий слідчий ізолятор,
тюрму чи ІТТ. Наряд для їх охорони призначається наказом
начальника відповідного органу внутрішніх справ. У районах, де немає слідчих ізоляторів, тюрм і ВТУ, а судова
варта повинна направлятися із виїзним засіданням суду в інші
райони для розгляду чергових справ, засуджені, незалежно від
визначеного судом строку позбавлення волі, здаються в найближчий
ІТТ для подальшого конвоювання зустрічними вартами на станції
(пристані), до спеціальних вагонів планових маршрутів. У випадку, коли підсудні (засуджені) до пунктів проведення
виїзних засідань суду доставляються вартами за плановими
маршрутами і здаються до ІТТ, а судова варта прибуває окремо,
транспорт для доставки підсудних (засуджених) до суду виділяє
міськрайорган внутрішніх справ. 28. На період розгляду справ на виїзних засіданнях суду
приміщення для розміщення особового складу варти і підсудних
(засуджених) виділяються міськрайорганом внутрішніх справ.
Забезпечення харчуванням підсудних (засуджених) у судовому органі
та на шляху руху до пункту проведення виїзних засідань суду
покладається на місце позбавлення волі, в якому вони тримаються, а
в період перебування в ІТТ - на міськрайорган внутрішніх справ; в
пунктах, де відсутні міськрайоргани внутрішніх справ, головуючий у
виїзному засіданні суду надає в цьому допомогу начальнику варти. 29. Судові органи повинні вручити копії вироків (ухвал)
начальникам місць позбавлення волі, де тримаються засуджені,
відповідно до ст. 344 КПК України ( 1003-05 ). Якщо начальник місця позбавлення волі протягом 72 годин не
одержить копію вироку (ухвали) на засудженого, він зобов'язаний
негайно повідомити про це голову відповідного суду. 30. Конвоювання засуджених із слідчих ізоляторів для
відбування покарання у ВТУ, тюрмах, а також із ВТУ у слідчі
ізолятори, в розпорядження органів дізнання, слідства,
прокуратури, суду здійснюється військовими частинами внутрішніх
військ залізничним, повітряним, водним та автомобільним
транспортними засобами сполучення. 31. Переведення засуджених із ВТУ в слідчі ізолятори чи
залишення їх в ізоляторах після набуття вироком законної сили
здійснюється відповідно до ст.410-1 КПК України ( 1003-05 ), ст.25
ВТК України ( 3325-07 ). 32. Підставою для конвоювання засуджених із місць позбавлення
волі і тримання їх у слідчому ізоляторі (тюрмі) є ухвала суду,
постанова судді або мотивована постанова органу дізнання,
попереднього розслідування, санкціонована прокурором. Залишення в слідчих ізоляторах (тюрмах) засуджених, стосовно
яких вироки судів набули чинності, проводиться також на підставі
мотивованих постанов, санкціонованих відповідними прокурорами. 33. Постанова органу дізнання, попереднього розслідування,
прокурора, а також ухвала суду, постанова судді на конвоювання
направляється безпосередньо за місцем тримання засуджених у двох
примірниках. Перший примірник є підставою для видачі засудженого
варті і залишається в справах місця позбавлення волі, другий -
додається до особової справи засудженого та служить підставою для
здачі засудженого в пункті призначення. Довідки про місцезнаходженя засуджених наводять у
інформаційних бюро МВС України, головних управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, в м.Києві та Київській області,
управлінь МВС України в областях та м.Севастополі. 34. Адміністрація місць позбавлення волі з одержанням
документа на конвоювання засудженого негайно організовує його
відправку в пункт призначення у встановленому порядку. У випадку, коли відправити засудженого у встановлений строк
неможливо з причин, які не залежать від адміністрації місця
позбавлення волі, про це негайно повідомляється орган дізнання,
слідства, прокуратури чи суду, в розпорядження якого необхідно
доставити засудженого, а також командир військової частини, від
якої виділяється варта. 35. Конвоювання засуджених за заявками органів дізнання,
слідства, прокуратури і суду здійснюється літаком у випадках: а) особливої терміновості; б) коли неможливе використання інших транспортних засобів і
на великі відстані. Конвоювання засуджених літаком здійснюється з дозволу
Міністра внутрішніх справ України, начальників головних управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, в м.Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях та м.Севастополі,
командуючого внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ
України. 36. Засуджені, які прибули в слідчі ізолятори за викликом
органів дізнання, слідства, прокуратури чи суду, після закінчення
терміну необхідності перебування в ізоляторі повинні бути
повернені у місця позбавлення волі, звідки вони прибули, а у
випадку зміни судом виду режиму - відправлені у встановленому
порядку в тюрми, ВТУ з відповідним видом режиму.вгору