Документ z0620-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.05.2007, підстава - z0310-07


     2.15.5. Якщо   пасажир   бажає  змінити  маршрут  на  станції 
початкового відправлення, він повинен здати проїзний документ до
повернення платежів і оформити новий. 2.15.6. Переривання поїздки за приміським квитком є
неприпустимим, крім випадків, що сталися внаслідок зміни руху
поїзда. 2.15.7. У всіх випадках зупинки на шляху прямування (крім
тих, що сталися з вини залізниці) плацкарта втрачає чинність. Для
продовження поїздки пасажир повинен придбати нову плацкарту у
відповідності з категорією вагона. Якщо продовження поїздки буде здійснюватись у вагоні вищої
категорії, крім вартості плацкарти, пасажир повинен сплатити
різницю вартості квитка від станції продовження поїздки до станції
призначення. ( Пункт 2.15.7 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом Мінтрансу N 1069 ( z1611-04 ) від 06.12.2004 ) 2.16. Проїзні документи, забуті у особи, що проводжала
пасажира 2.16.1. Якщо проїзні документи пасажира після відправлення
поїзда залишилися у особи, яка проводжала, остання негайно, але не
пізніше ніж через 3 години з моменту відправлення поїзда, повинна
здати їх начальнику станції (вокзалу), який коштом проводжаючого
дає телеграму (телефонограму) начальнику поїзда і начальнику
станції (вокзалу) на шляху прямування, на якій за час зупинки
поїзда можна видати нові проїзні документи. ( Пункт 2.16.1
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 611
( z0001-00 ) від 21.12.99 ) 2.16.2. Проїзні документи, пред'явлені особою, яка проводжала
гасяться штемпелем "Чинність проїзного документа припинена по
станції .......... ". ( Пункт 2.16.2 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 611 ( z0001-00 ) від
21.12.99 ) 2.16.3. Погашені проїзні документи повертаються
проводжаючому. Повернення платежів за удруге придбані проїзні
документи здійснюється тільки за заявою до Управління залізниці -
за умови пред'явлення погашених і удруге придбаних проїзних
документів. 2.16.4. Погашення проїзних документів, пред'явлених пізніш як
через три години після відправлення поїзда, не здійснюється. 2.16.5. Якщо протягом 4-х годин після відправлення пасажира з
початкової станції не буде одержана телеграма (телефонограма) від
начальника станції (вокзалу) відправлення, то пасажир вважається
безквитковим і зобов'язаний заплатити штраф і вартість проїзду від
станції посадки до станції призначення начальнику поїзда за
квитанцією ГУ-57 або сплатити штраф і залишити поїзд.
2.17. Дії у випадку, якщо пасажир відстав від поїзда 2.17.1. Провідник вагона, який виявив, що пасажир його вагона
відстав від поїзда, зобов'язаний негайно вжити заходів щодо
збереження його речей і сповістити начальника поїзда. Начальник
поїзда складає акт, в якому перелічуються речі пасажира. Акт, крім
начальника поїзда, підписується провідником вагона та двома
пасажирами - свідками події. 2.17.2. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен звернутися
до начальника станції (вокзалу), який зобов'язаний телеграфувати
начальнику станції за ходом поїзда, де поїзд має зупинку не менше
10 хвилин, та начальнику поїзда про зняття речей і проїзного
документа. 2.17.3. Про зняття речей телефоном або телеграфом
сповіщається пасажир і начальник станції, де знаходиться пасажир. Телеграма дає право пасажиру безплатно доїхати першим
попутним поїздом до станції, де знаходяться його речі і проїзний
документ. 2.17.4. Передача речей і проїзного документа начальником
поїзда начальнику станції, начальником станції пасажиру
оформляється актом довільної форми у двох примірниках з описом
речей. 2.17.5. Після приїзду пасажира на станцію, де знаходяться
його речі і проїзний документ, він повинен пред'явити проїзний
документ черговому по вокзалу (станції) для поновлення чинності
квитка. Для подальшого проїзду пасажир повинен оформити в касі за
плату нову плацкарту і закомпостувати квиток.
2.18. Перехід на шляху прямування до вагона іншої категорії 2.18.1. Для здійснення поїздки у вагоні іншої категорії
пасажир повинен звернутися до начальника поїзда. Начальник поїзда узгоджує переведення пасажира в інший вагон
з диспетчером бюро з розподілу місць. З пасажира стягується різниця вартості проїзду за відстань
між станціями, де пасажир зайняв місце, і станцією, до якої він
прямує, залежно від нової категорії вагона, до якого він перейшов. 2.18.2. Переведення пасажира, за його бажанням, у вагон
нижчеоплачуваної категорії здійснюється без повернення платежів. 2.18.3. Начальнику поїзда забороняється оформляти і
переоформляти проїзні документи на вільні місця, а також
переводити пасажира із вагона у вагон без дозволу бюро з розподілу
місць, крім місць, виділених у розпорядження начальника поїзда, та
службових.
2.19. Відчеплення вагона 2.19.1. У разі виявлення технічної несправності вагона або
небезпечних захворювань у пасажирів та інших причин, що
унеможливлюють подальше прямування вагона та спричинюють його
відчеплення, начальник поїзда повинен розмістити пасажирів на
вільні місця у вагонах цього ж поїзда (у тому числі й у вагонах
вищої категорії) та сповістити про це лінійне бюро з розподілу
місць в поїздах. Аналогічні дії причетних осіб при відчепленні
вагона на станції першопочаткового відправлення. ( Пункт 2.19.1
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 831
( z1002-02 ) від 21.11.2002 ) 2.19.2. Якщо вільних місць немає, начальник поїзда та
начальник станції (вокзалу) зобов'язані вжити заходів щодо
відправлення пасажирів відчепленого вагона, в тому числі: а) наданням іншого вагона з причепленням до того ж поїзда чи
до першого поїзда попутного напрямку; б) розміщенням пасажирів на вільні місця першого поїзда
попутного напрямку. 2.19.3. При розміщенні пасажирів відчепленого вагона перевага
надається пасажирам з дітьми, хворим, особам похилого віку,
інвалідам. 2.19.4. Відчеплення вагона оформляється актом за підписом
начальника поїзда і начальника станції (вокзалу), який завіряється
штемпелем станції. Один примірник акта залишається у начальника поїзда, один у
начальника станції, інші видаються пасажирам відчепленого вагона. Акт дає право пасажиру на безплатне переоформлення проїзду та
отримання постільної білизни або отримання через Управління
залізниці призначення різниці вартості проїзду, якщо решту шляху
пасажир здійснює у вагоні іншої категорії. 2.19.5. У разі переведення пасажирів з відчепленого вагона в
інші вагони перенесення ручної поклажі і надання їм допомоги в
цьому є обов'язком залізниці. Перенесення ручної поклажі
організовується начальником поїзда разом з начальником станції.
При цьому слід вжити заходів для забезпечення безпеки пасажирів та
схоронності ручної поклажі.
2.20. Видалення пасажира з поїзда 2.20.1. Пасажир видаляється з поїзда в таких випадках: а) якщо пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані
та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок,
заважає спокою інших пасажирів. Видалення такого пасажира
провадиться провідником вагона або посадовими особами, які
виконують службові обов'язки, а у разі виявлення спротиву і
непокори - працівником міліції. На проїзному документі
проставляється відмітка "Відмовлено в перевезенні на підставі
пункту 2.20.1 Правил". Повернення платежів за такі проїзні
документи не проводиться. Якщо при цьому пасажир не бажає, щоб багаж прямував у поїзді
до станції призначення, то багаж - при пред'явленні квитанції -
видають на станції видалення пасажира із поїзда. У разі
неможливості вивантаження багаж прямує до станції призначення.
Зберігання багажу на станції призначення, видача та інше
здійснюється на загальних підставах; б) якщо пасажир перебуває в стані захворювання, що призводить
до порушення спокою оточуючих, і немає можливості помістити його
окремо. У цьому випадку пасажира із його речами видаляють з поїзда
за обов'язкової участі лікарсько-медичної обслуги (персоналу) і
тільки на тій станції, де є відповідні лікарсько-медичні установи. Якщо пасажира видаляють із поїзда у непритомному стані, то
його речі разом із проїзним документом передають начальнику
станції за актом, складеним начальником поїзда (провідником
безпересадкового вагона). На проїзному документі проставляється
відмітка про зупинку. Акт, крім начальника поїзда та станції,
підписує пасажир, який їде у цьому вагоні. Після одужання пасажиру
повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувану
відстань. Вартість плацкарти не повертається. Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний
документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу
пред'являються в касу для компостування проїзного документа і
оформлення нової плацкарти зі стягненням плати на загальних
підставах. Багаж, у випадку прослідування його далі станції висадки
пасажира, повертається безплатно на підставі телеграми
начальника станції (вокзалу), де пасажир був видалений; в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до
перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда. У цьому разі на проїзних документах проставляється відмітка:
"Неправильне перевезення ручної поклажі". Повернення платежів за непрослідувану відстань поїздки
здійснюється згідно з пунктом 9.2.4 цих Правил.
2.21. Проїзд станції призначення 2.21.1. Провідники вагонів зобов'язані попереджувати
пасажирів не пізніше як за 30 хвилин до прибуття поїзда до
станції, вказаної у проїзному документі. 2.21.2. Про кожен випадок проїзду пасажира станції
призначення складається акт за підписом начальника поїзда,
провідника вагона і пасажира, який засвідчується штампом станції.
Цим актом надається право пасажиру повернутися до станції
призначення безкоштовно.
2.22. Повернення пасажирам використаних проїзних документів 2.22.1. Використані та погашені проїзні документи
повертаються пасажирам за 30 хвилин до прибуття на станцію
призначення пасажира. Провідник вагона та пасажир повинні пересвідчитись у тому, що
пасажир отримав той документ, який він пред'явив при посадці до
вагона. Пасажир зобов'язаний зберігати проїзний документ до виходу
на перон. 2.22.2. Видавати проїзні документи особам, що не здійснювали
поїздку за ними, забороняється. 2.22.3. Якщо пасажир відмовляється від отримання свого
використаного проїзного документа, то провідник повинен розірвати
його навпіл в присутності пасажира і зберігати до кінця поїздки
пасажира.
2.23. Оформлення проїзду у поїзді 2.23.1. У виняткових випадках, з дозволу начальника поїзда
дозволяється посадка пасажирів у поїзд, якщо вони не встигли
придбати проїзні документи у касі. При цьому посадка дозволяється
тільки у вагон, в якому знаходиться начальник поїзда, з наступним
оформленням проїзду за квитанцією різних зборів: протягом 1 год. -
з моменту відправлення поїзда з пункту формування (обороту) і
протягом 30 хвилин - із проміжних станцій, без стягнення штрафів.
( Абзац перший пункту 2.23.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінтрансу N 1069 ( z1611-04 ) від 06.12.2004 ) За вказаний відтинок часу начальник поїзда зобов'язаний
оформити проїзд пасажиру. До отримання місць із бюро з розподілу
місць начальник поїзда може оформити проїзд таких пасажирів на
місця, виділені зі спеціальною метою, або на місця пасажирів, які
не з'явились на станції відправлення поїзда. Пасажирам
забороняється залишати штабний вагон без оформлення квитанції
різних зборів і сплати вартості проїзду.
2.24. Нещасний випадок з пасажиром 2.24.1. Про всі нещасні випадки з пасажиром, а також травми,
тілесні пошкодження, що сталися з пасажиром на вокзалі чи в
поїзді, представник суб'єкта господарювання зобов'язаний скласти
акт та вручити його пасажиру. У разі смерті пасажира або тяжких тілесних пошкоджень акт
видається близьким родичам. В акті зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пасажира,
номер поїзда, вагона та місця, в якому їхав (чи мав їхати)
пасажир, номер і серія проїзного документа, дата та час випадку,
обставини його, ким надана перша медична допомога. Акт підписує працівник, відповідальний за його складання, та
свідки (не менше двох), завіряє штампом начальника станції
(начальника поїзда). Один примірник акта після підписання залишається у справах
суб'єкта господарювання, а другий - видається пасажиру або його
рідним. Форма акта вміщена в додатку 4. ( Пункт 2.24.1 розділу 2 в редакції Наказу Мінтрансу N 611
( z0001-00 ) від 21.12.99 )
2.24.2. Представник суб'єкта господарювання повинен видати
довідку потерпілому, що мав право на безплатний проїзд без
проїзного документа, із зазначенням відомостей про страховика.
( Пункт 2.24.2 розділу 2 в редакції Наказу Мінтрансу N 611
( z0001-00 ) від 21.12.99 ) 2.24.3. Не видається акт, коли нещасний випадок трапився з
пасажиром за обставин, безпосередньо не пов'язаних з поїздкою,
внаслідок скоєння пасажиром дій, за які передбачена кримінальна
відповідальність.
Розділ 3. Зберігання та перевезення ручної поклажі
та тварин
3.1. Правила перевезення ручної поклажі та тварин 3.1.1. До ручної поклажі належать предмети і речі, незалежно
від виду упакування, що легко переносяться і за своїми розмірами
без труднощів розміщаються у вагонах на місцях, що призначені для
розміщення ручної поклажі. Кожний пасажир має право безплатно
перевозити із собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг на
повний, пільговий, безплатний проїзний документ і 15 кг на
дитячий. Перевезення ручної поклажі понад встановлену норму і
перевезення без оплати собак та інших тварин, дозволених до
перевезення, спричиняє накладення штрафу згідно з законодавством
України. Сплата штрафу не звільняє пасажира від оплати вартості
перевезення надлишкової вартості ручної поклажі. ( Пункт 3.1.1
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 611
( z0001-00 ) від 21.12.99 ) 3.1.2. Обов'язок турбуватися про цілісність та зберігання
ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром, покладається на
пасажира. Однак провідники вагонів не звільняються від
відповідальності вживати усіх залежних від них заходів для
забезпечення схоронності поклажі пасажирів. 3.1.3. Начальник станції, відкритої для багажних операцій,
зобов'язаний надати пасажирам безкоштовно і до посадки в вагон
можливість зважування ручної поклажі та оплати перевезення
надлишків ваги або здачі частини ручної поклажі для перевезення
багажем за окрему плату. Перевезення з дорослим пасажиром надлишкової ваги ручної
поклажі вагою не більше ніж 14 кг оформляється з видачею пасажиру
квитанції ЛУ-12 "а". ( Абзац другий пункту 3.1.3 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 611 ( z0001-00 )
від 21.12.99 ) ( Пункт 3.1.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 109 ( z0209-01 ) від 22.02.2001 )
3.1.4. Пасажиру надається право перевезти - безплатно,
додатково до норми ручної поклажі при собі у плацкартному або
купейному вагоні: - ручну поклажу вагою до 50 кг на один додатково придбаний за
повну вартість проїзний документ відповідного вагона; - ручну поклажу до 150 кг в окремому купе з оплатою повної
вартості усіх місць купе. Ручна поклажа розміщується на місцях, для неї призначених, та
на полицях для лежання, з виконанням вимог, передбачених Правилами
поведінки громадян на залізничному транспорті, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України. ( Пункт 3.1.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 109 ( z0209-01 ) від 22.02.2001 )
3.1.5. Кожен пасажир має право перевозити безплатно при собі
понад встановлену норму ручної поклажі кімнатних птахів в клітках
(не більше однієї клітки), портфель, дипломат або дамську сумку,
бінокль, лижі та палиці до них, вудочки, фотоапарат, парасольку,
відеокамеру, портативний магнітофон та інші дрібні речі. ( Абзац
перший пункту 3.1.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 831 ( z1002-02 ) від 21.11.2002 ) Дозволяється перевозити при собі, за рахунок норми ручної
поклажі пасажира, дитячі коляски, байдарки у розібраному стані,
велосипеди в розібраному та впакованому стані (не більше одного)
та інші речі, які за своїми розмірами можуть бути розташовані у
вагоні на місцях, призначених для ручної поклажі. ( Абзац другий
пункту 3.1.5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 1069 ( z1611-04 ) від 06.12.2004 ) Пасажири з обмеженими фізичними можливостями мають право
перевозити безкоштовно при собі понад установлену норму ручної
поклажі засоби переміщення (інвалідні коляски та ін.). ( Пункту
3.1.5 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінтрансу
N 1069 ( z1611-04 ) від 06.12.2004 ) 3.1.6. У приміському сполученні кожний пасажир має право
перевезти при собі безплатно ручну поклажу не більше 36 кг на
квиток повний та пільговий і 15 кг на дитячий, а також додатково
за окрему плату не більше 50 кг. Вартість перевезення додаткової
ваги ручної поклажі у приміському сполученні становить вартість
проїзду дорослого пасажира. Перевезення оплачується через
квиткововидруковувальні машини і автомати з видачею пасажиру
квитка як для проїзду дорослого пасажира. ( Пункт 3.1.6 розділу 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 109
( z0209-01 ) від 22.02.2001 ) Перевезення велосипедів у приміському сполученні здійснюється
у тамбурі поїзда або виділених для цього місцях із оплатою
перевезення відповідно до пункту 6.2.5. ( Пункт 3.1.6 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства транспорту N 530
( z0637-03 ) від 14.07.2003 ) 3.1.7. До перевезення ручної поклажі у приміському сполученні
допускаються також в рахунок норми безплатного провозу стандартні
балони із газом пропан-бутан обсягом до 5 л, що використовуються
для побутових потреб, які перебувають у технічно справному стані,
що забезпечує безпеку перевезення, зокрема без витікання газу, а
також рослини, саджанці та інші посадочні матеріали з обв'язаною
кроною та упакованими кореневищами. Кожне місце такої поклажі не
повинно перевищувати вагу 18 кг та висоту 1,5 м. У районах, оголошених карантинними, вказані перевезення
можуть здійснюватися тільки за пред'явленням власником карантинних
документів. ( Пункт 3.1.7 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 109 ( z0209-01 ) від 22.02.2001 )
3.1.8. Перевезення з собою непортативної апаратури
(телевізорів, відеокамер, радіоприймачів, комп'ютерів та ін.)
допускається не більше одного предмета на проїзний документ з
оплатою, як за 30 кг багажу. Вищеназвана апаратура розміщується: - у вагонах зі спальними місцями - на місцях, зазначених у
проїзному документі; - у загальних вагонах пасажирських поїздів та в пасажирських
вагонах приміських поїздів - на верхній полиці вагона; - у вагонах електро- та дизель-поїздів - на підлозі першого
купе. Не приймаються до перевезення в будь-якому вагоні апаратура
та інші предмети, розміри яких за сумою трьох вимірів перевищують
180 см. Крім того, до перевезення у вагонах зі спальними місцями не
приймається апаратура, яка за своїми розмірами ширша, аніж отвір
дверей купе. 3.1.9. Собаки великих порід у приміських і місцевих електро-
і дизель-поїздах, пасажирських та швидких поїздах, приміських і
місцевих поїздах з вагонами локомотивної тяги перевозяться у
крайніх тамбурах першого і останнього вагона поїзда (не більше
двох собак) у намордниках на металевій чи міцній шкіряній прив'язі
і під наглядом супровідника, команди якого вони виконують. Собаки малих порід перевозяться в приміських і місцевих
поїздах на руках або під лавкою, на якій сидить власник собаки. ( Пункт 3.1.9 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 109 ( z0209-01 ) від 22.02.2001 )
3.1.10. Перевезення собак великих порід (не більше однієї) у
купе пасажирського чи швидкого поїзда є припустимим лише в
купейному або м'якому вагоні, за умови викуплення власником собаки
усіх місць в купе та пред'явлення такої довідки ветеринарного
лікаря про можливість перевезення собаки, за якою можна
ідентифікувати особину даної собаки (вказані прикмети тощо).
( Абзац перший пункту 3.1.10 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінтрансу N 831 ( z1002-02 ) від 21.11.2002 ) Кімнатні тварини (не більше 2-х) і птахи повинні бути
поміщені в ящики, корзини, клітки і вільно розміщатись на місцях,
відведених для ручної поклажі. ( Пункт 3.1.10 розділу 3 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Мінтрансу N 831 ( z1002-02 ) від
21.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 ) Оформлення перевезення здійснюється багажною квитанцією із
написом на лицьовому боці "Багаж на руках пасажира" або квитанцією
форми ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним
способом. ( Пункт 3.1.10 розділу 3 доповнено абзацом третім згідно
з Наказом Мінтрансу N 831 ( z1002-02 ) від 21.11.2002; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 1069 ( z1611-04 ) від
06.12.2004 ) 3.1.11. Перевезення собак великих порід у багажних вагонах
здійснюється у спеціальних контейнерах при супровідниках, які
повинні їхати у цьому поїзді. Для групових перевезень великих собак (більше 5) організатор
перевезення повинен укласти угоду з власником вагона на оренду чи
замовлення спеціального вагона. 3.1.12. Плата за перевезення собак, кімнатних тварин при
пасажирі у пасажирських вагонах, а також у багажних вагонах
дальніх поїздів сплачується за особину чи місце, як за 20 кг
багажу, незалежно від наявності ручної поклажі. ( Пункт 3.1.12
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 831
( z1002-02 ) від 21.11.2002, Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 ) 3.1.13. У випадку переведення на шляху прямування дрібних
тварин і птахів із пасажирського вагона у багажний вагон у
пасажира відбирають багажну квитанцію і передають
прийомоздавальнику як документ на перевезення. Прийомоздавальник
видає пасажиру ярлик із зазначенням у ньому номера багажної
квитанції і станції призначення. ( Пункт 3.1.13 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 ) 3.1.14. Пасажир - супровідник тварин повинен сам турбуватись
про них, годувати, поїти та прибирати за ними, упереджувати
порушення санітарно-гігієнічних умов і відшкодовувати всі збитки,
які виникли внаслідок порушення ним положень цього документу про
перевезення ручної поклажі, тварин, птахів. ( Пункт 3.1.14 розділу
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 611
( z0001-00 ) від 21.12.99 ) 3.1.15. Забороняється перевезення в ручній поклажі зарядженої
(з набоями) зброї, смердючих, вогненебезпечних, їдких, отруйних,
легкозаймистих, вибухових та інших речовин (крім випадків,
передбачених спеціальними правилами), а також речей, які можуть
зіпсувати або забруднити речі інших пасажирів. 3.1.16. Пасажир має право перевозити з собою для побутових
потреб не більше 1 літра ацетону, керосину, соляної та сірчаної
кислоти, спирту в тривкій упаковці, яка унеможливлює розлиття
вказаних речовин. Збереження цілості упаковки, захист від відкритого вогню
входить до числа обов'язків пасажира.
3.2. Зберігання ручної поклажі на вокзалах 3.2.1. Короткочасне зберігання ручної поклажі на вокзалах
здійснюється в автоматичних та стаціонарних камерах схову. Правила користування камерами схову затверджуються
Міністерством транспорту та зв'язку України. ( Абзац другий пункту
3.2.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 1069 ( z1611-04 ) від 06.12.2004 ) Витяги із цих Правил, розпорядок роботи вивішуються в
приміщенні камер схову до відома пасажирів. 3.2.2. В стаціонарні та пересувні камери схову дозволяється
здавати ручну поклажу у будь-якій упаковці, незалежно від її
виду - валіза, кошик, рюкзак, байдарки в розібраному вигляді,
лантухи, вузли та ін., а деякі речі (наприклад, пальто, лижі,
ранець, ковзани) можуть бути прийняті без упаковки. Фрукти, овочі, ягоди, гриби та інші сільськогосподарські
продукти приймають на зберігання у будь-якій тарі, яка гарантує їх
зберігання при перенесенні. За природне псування зданих на збереження продуктів, які
швидко псуються, залізниця відповідальності не несе. Вага окремого місця ручної поклажі, що приймається до
зберігання, не повинна перевищувати 50 кг. Кожна одиниця поклажі повинна мати пристрій для перенесення.
Кожна річ, яка прив'язана до ручної поклажі, що здається до
зберігання, ураховується як окрема одиниця поклажі. Забороняється здавати і приймати до зберігання тварин
і птахів, вогнепальну зброю, вибухові, вогненебезпечні,
легкозаймисті, їдкі і отруйні речовини, а також речі, що можуть
зіпсувати або забруднити речі інших пасажирів. Забороняється зберігання в ручній поклажі грошових сум,
облігацій, документів та інших коштовностей. 3.2.3. Якщо під час приймання речей до камери схову будуть
виявлені дефекти в опакуванні, то власник зобов'язаний ліквідувати
їх або підписати акт довільної форми, який складає комірник. 3.2.4. Речі вагою більш як 50 кг або великогабаритні, які не
поміщаються в автоматичні камери схову, а також телевізори,
холодильники, пральні машини та ін., приймають до схову в
спеціально виділених камерах схову великогабаритних речей або в
багажні камери. 3.2.5. Претензії про втрату речей з камер схову на суму до
400 грн. включно розглядає і сплачує начальник станції, а на суму,
що перевищує 400 грн., - Управління залізниць. Якщо речі згодом
будуть знайдені, то вони видаються власнику при поверненні в касу
отриманого відшкодування. У разі втрати жетона речі із камери схову видаються власнику
під розписку за пред'явленням паспорта та опису, вартість
втраченого жетона сплачується пасажиром. 3.2.6. Речі, які здані до камери схову, зберігаються там дві
календарні доби, а потім їх передають на зберігання до загального
складського приміщення станції. Якщо протягом 30 діб власник не
забере свої речі, то вони підлягають реалізації згідно з
законодавством України.
3.3. Забуті та знайдені речі 3.3.1. У всіх випадках виявлення в поїздах, на станціях
(вокзалах) або в смузі відводу залізниці забутих чи загублених
речей складається акт довільної форми з детальним описом
загального вигляду знайдених речей та обставин їх виявлення. Акт складається обов'язково з участю особи, що виявила речі:
у поїзді - начальником поїзда в присутності провідника вагона, на
станції - начальником станції (вокзалу). Копія акта видається
особі, що виявила речі. Речі, забуті і виявлені на станції або у поїзді, який прибув
на кінцевий пункт, або на прилеглому до станції перегоні,
передають начальнику цієї станції, який записує їх до облікової
книги. На речі прикріплюють ярлик з зазначенням станції та
порядкового номера, за яким предмет записаний у книзі. На такі
речі, як вузол, мішок, чемодан та інші, накладаються пломби або
печатки. Перед накладенням пломби речі розкривають у присутності
представника міліції, про що складається окремий акт довільної
форми у двох примірниках, з описом речей. Один екземпляр цього
опису видається особі, яка знайшла речі. Речі, залишені у поїздах
на шляху прямування, передаються начальником поїзда разом з актом
під розписку начальнику станції кінцевого пункту прямування цього
поїзда. При вилученні з камер зберігання, в тому числі і
автоматичних, речей, не одержаних пасажирами, слід скласти акт
довільної форми з описом речей. За наявності даних, за якими можна
визначити місцезнаходження власника речей, власнику негайно
надсилається лист з повідомленням про місцезнаходження речей.
Після одержання відповіді речі відправляють на прохання власника.
У разі неотримання відповіді та незатребування речей протягом 30
діб речі - разом з актом і описом - з відома начальника станції
передаються на склад реалізації. 3.3.2. Особа, яка домагається видачі знайдених речей, повинна
довести своє право на них, вказавши письмово точні прикмети речей
та їх вміст, або подати ключі до замків, які замикають речі (з
пересвідченням у тому, що це дійсно ключі від цих замків). Якщо речі зберігаються на станції, де вони були знайдені або
здані, то їх негайно видають власнику за розпорядженням начальника
станції або вокзалу після перевірки документів, що підтверджують
особу. Якщо речі відправлені на реалізацію, то заява про їх видачу
передається в Управління залізниці. Знайдені і забуті речі реалізуються згідно з законодавством
України. 3.3.3. Якщо пасажир вийде з вагона на шляху прямування поїзда
і сам виявить, що ним у вагоні забуті речі, то він повинен
звернутися до начальника станції (вокзалу). Начальник станції
(вокзалу) за письмовою заявою пасажира негайно подає службову
телеграму на адресу начальника поїзда або начальника станції на
шляху прямування поїзда, де є черговий по вокзалу. У телеграмі
вказуються номер вагона і місце, які займав пасажир, опис забутих
речей і вимога про пересилку їх до місця перебування власника. 3.3.4. При одержанні речей власник повинен сплатити залізниці
всі належні їй платежі (за зберігання та упакування,
перевезення за тарифом багажу і публікацію оголошення, якщо
це мало місце, та інше), а також видати розписку довільної форми
про одержання, з зазначенням в ній свого постійного місця
проживання, номера паспорта або документа, що його замінює.
Розділ 4. Перевезення багажу
4.1. Предмети, які допускаються, і предмети, заборонені до
перевезення багажем 4.1.1. До перевезення багажем приймаються речі пасажира,
упаковані в закриті валізи, скрині, невеликі ящики, фанерні
коробки, а також корзини, лантухи, вузли або паки, перев'язані
залізною стрічкою або мотузкою. Вага окремого місця не повинна
бути більшою ніж 75 кг, а довжина більшою за три метри, за умови,
що завантаження багажу в багажний вагон може проводитися без
труднощів. ( Пункт 4.1.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінтрансу N 109 ( z0209-01 ) від 22.02.2001 ) 4.1.2. До перевезення, як багаж, приймаються також такі речі
та предмети: а) переносні крісла, складані стільці, коляски для хворих; б) дитячі коляски; в) переносні музичні інструменти в ящиках, футлярах або в
іншій упаковці; г) театральні реквізити, що вільно вміщуються в багажному
вагоні; ґ) вимірювальні прилади довжиною не більше ніж 3 м,
упакований ручний інструмент; д) велосипеди звичайні, мотовелосипеди, моторолери і
мотоцикли без коляски з порожніми резервуарами для пального та
мастильних матеріалів; е) лижі та інше спортивне приладдя довжиною не більш ніж 3 м; є) приймачі, телевізори, радіоли, магнітофони, комп'ютери; ж) автомобільні шини без упакування. 4.1.3. До перевезення багажем не допускаються речі,
перелічені в п.42 Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, а також: а) вогненебезпечні, наркотичні речовини; б) предмети, які можуть розповсюджувати інфекцію та поширюють
сморід; в) тварин, за винятком дрібних домашніх тварин (собак, котів,
птахів та ін.) в клітках або в іншій відповідній тарі, якщо це не
заборонено ветеринарними правилами; г) продуктів, що швидко псуються. ( Підпункт "г" пункту
4.1.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 831 ( z1002-02 ) від 21.11.2002 ) 4.1.4. Пасажир, що здав до перевезення багаж, несе
персональну відповідальність за дотримання положень пункту 42
Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом.
4.2. Приймання багажу від пасажирів 4.2.1. Кожне місце багажу повинно бути пристосоване для
перенесення його під час навантажування, перевантажування,
розвантаження та за своїми розмірами, упакування бути зручним для
розміщення в багажному вагоні, без завдання шкоди багажу інших
пасажирів. 4.2.2. Телевізори, радіоприймачі, комп'ютери для перевезення
без перевантаження на шляху прямування приймаються в упаковці, що
забезпечує збереження, а для перевезення з перевантаженням -
тільки в твердій упаковці (в ящику або в латах). На упакуванні
зверху і на бокових стінках робиться чіткий напис "обережно,
телевізор" або "обережно, радіоприймач". Велосипеди, коляски
дитячі та протезні, ліжка дитячі приймаються в упаковці та без
неї. В разі приймання їх без упакування в багажній квитанції
зазначаються марка, номер, вид та предмети, що знаходяться при
велосипеді, колясці. 4.2.3. Нові незаряджені газові балони для побутових потреб
приймаються до перевезення за письмовими заявами з пред'явленням
паспорта і за наявності товарного чека або рахунка-фактури. В
заяві відправником зазначаються прізвище, ім'я та по батькові,
поштова адреса та підтверджується, що балони нові, раніше не
експлуатувалися і залишкового тиску не мають. Заява і чек
залишаються у справах станції. 4.2.4. Багаж приймається у багажне відділення, як правило, не
раніше ніж за добу до відправлення поїзда, з яким він має бути
відправленим. При здачі багажу більш як за добу з пасажира
стягується плата за послуги за зберігання багажу за кількість діб
зберігання, крім однієї доби. При цьому неповна доба вважається
повною. Багаж, що швидко псується, приймається не раніше, ніж за дві
години до відправлення поїзда, без перевантаження на шляху
прямування. 4.2.5. Багаж може бути прийнятий у пасажира на підставі
проїзного документа, до вказаної в ньому станції або станції,
розташованої в межах приміської зони станції призначення пасажира,
якщо вона відкрита для приймання та видачі багажу. Якщо пасажир
їде до станції, яка закрита для видачі багажу, то він може
оформити багаж до найближчої станції видачі багажу, навіть якщо
вона й знаходиться поза шляхом прямування пасажира. ( Пункт 4.2.5
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 831
( z1002-02 ) від 21.11.2002 ) 4.2.6. Багаж може бути зданий до перевезення як на станції
відправлення пасажира, так і на будь-якій відкритій для багажних
операцій проміжній станції на шляху прямування. Станційні багажні каси відчиняються завчасно, щоб забезпечити
прийняття всього багажу від пасажирів поїзда без затримки. 4.2.7. Пасажир на станції початкового відправлення або на
шляху прямування може здати багаж до перевезення безпосередньо до
багажного вагона поїзда, в якому він їде. Багаж в цьому випадку
приймається прийомоздавальником тільки до станції, відкритої для
багажних операцій, без перевантаження на шляху прямування. Оплата
за перевезення в цих випадках здійснюється при видаванні багажу.
На підтвердження прийняття багажу відправнику видається ярлик
встановленої форми, а до багажу прикріплюється талон ярлика. Неподільні предмети (дитячі коляски, велосипеди та ін.)
можуть прийматися до перевезення безпосередньо прийомоздавальником
багажного вагона. Речі приймаються від пасажирів, які їдуть в цьому поїзді, без
перевантаження на шляху прямування, після попередньої оплати
перевезення виходячи з відстані та фіксованої ваги кожного
предмета, яка повинна становити не більш як 20 кг. Після приймання
пасажиру видається квитанція ГУ-57. Багаж видається пасажиру безпосередньо із вагона. ( Пункт 4.2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 )
4.2.8. Загальна вага місць, пред'явлених для перевезення як
багаж, не повинна перевищувати 200 кг на один проїзний документ
або одну особу групового проїзного документа. Дипломатичний багаж
приймається до перевезення без обмеження ваги. Якщо за одним
проїзним документом пред'являється до перевезення багаж вагою
більше 200 кг, то таке перевезення може дозволити начальник
станції (вокзалу) за наявності вільного місця у багажному вагоні. 4.2.9. Перевезення багажу вагою більше 200 кг оформляються
однією багажною квитанцією. В багажній квитанції вказується
загальна вага відправлення з розподіленням на допустиму норму 200
кг та вагу понад цю норму. При цьому 200 кг багажу оформляються за
тарифом багажу, а надлишок ваги - за тарифом вантажобагажу.
Положення щодо оформлення перевезення ваги багажу понад 200 кг за
тарифом вантажобагажу поширюється і на дипломатичний багаж.
( Пункт 4.2.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінтрансу N 611 ( z0001-00 ) від 21.12.99 ) 4.2.10. Під час здавання багажу до перевезення пасажир може
оголосити його цінність, яка зазначається в багажній квитанції у
графі "Оголошена цінність". Якщо пасажир не бажає оголосити цінність багажу, то в
багажній квитанції у графі "Оголошена цінність" слід проставити
відмітку: "Від оголошення цінності відмовляюсь", яка підписується
пасажиром. 4.2.11. Якщо здається до перевезення декілька місць, то
пасажир може оголосити цінність кожного окремого місця чи загальну
цінність усіх місць. Сума оголошеної цінності встановлюється зі
слів пасажира у гривнях і не повинна перебільшувати фактичної
вартості предметів, які знаходяться у багажі. Цінність продуктів, що швидко псуються, і багажу, прийнятого
в багажний вагон на зупинкових платформах (за ярликами), не
оголошують. Загальна сума оголошеної цінності зазначається в багажній
квитанції прописом і цифрами, а цінність і вага кожного окремого
місця вписується цифрами. 4.2.12. Залізниця не зобов'язана запевнятись, що сума
оголошеної цінності, відповідає фактичній вартості багажу
(вантажобагажу), пред'явленого до перевезення. ( Пункт 4.2.12
розділу 4 доповнено абзацом першим згідно з Наказом Мінтрансу
N 109 ( z0209-01 ) від 22.02.2001 ) Але якщо у працівника станції, у випадку оголошення пасажиром
ціни свого багажу у сумі більш як 500 грн. за місце, виник сумнів
у правильності оцінки, то він має право вимагати розпакування
багажу для перевірки. ( Абзац пункт 4.2.12 розділу 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 109 ( z0209-01 ) від
22.02.2001 ) У разі розбіжностей у сумі оцінки між працівником станції та
відправником оцінка проводиться комісійно (за участю начальника
станції, вокзалу або чергового помічника начальника вокзалу), про
що складається акт довільної форми. Один примірник акта
залишається на станції, другий прямує з перевізними документами, а
третій - видається відправникові. В разі незгоди відправника на перевірку або незгоди з сумою
оцінки, призначеною комісійно, багаж до перевезення з оголошеною
цінністю не приймають. 4.2.13. На підтвердження прийняття багажу до перевезення
пасажиру видається багажна квитанція, в якій вказуються станція,
код і залізниця призначення, поїзд і дата відправлення
(зазначається з урахуванням періодичності курсування багажних
вагонів), станція відправлення, її код, номер квитка, кількість
місць та назва речей, вага, відстань, сума провізної плати,
прізвище, ім'я та по батькові відправника, його поштова адреса,
оголошена цінність, різновид упакування, маршрут прямування. При
оформленні перевезення багажу на вільному полі лицьового боку
проїзного документа, у тому числі виданого автоматизованою
системою "Експрес", ставиться мастильний штамп "багаж". У разі
відсутності штампа така відмітка ставиться від руки. При прийманні неупакованих велосипедів і їм подібних
предметів у багажній квитанції обов'язково зазначаються номер,
марка велосипеда та прилади і пристосування при ньому (дзвінок,
колесо, ліхтар, сумка та ін.). Автомобільні шини приймаються до перевезення тільки без
упакування з відмітками в багажній квитанції "з камерою" чи "без
камери", "нові" чи "використовувані". У цьому випадку положення
пункту 6.6.1 на автомобільні шини не розповсюджуються. 4.2.14. Під час приймання дипломатичного багажу на лицьовому
боці перевізного документа (багажної квитанції) ставиться відмітка
"Дипломатичний багаж". Перевезення дипломатичного багажу в окремих
купе пасажирського вагона здійснюється на умовах, передбачених для
перевезення ручної поклажі пунктом 3.1.4 цих Правил. 4.2.15. При отриманні квитанції пасажир повинен
пересвідчитись, що вона заповнена у відповідності з його даними. 4.2.16. Днем приймання багажу до перевезення вважається дата
накладення календарного штемпеля станції відправлення у
призначеному для цього місці на багажній квитанції. 4.2.17. Якщо пасажир бажає бути повідомленим про прибуття
багажу, то в графі "особливі помітки" робиться запис "з
повідомленням". Плата за повідомлення стягується при видачі
багажу. 4.2.18. При отриманні квитанції пасажир повинен
пересвідчитись, що вона заповнена у відповідності з його даними. 4.2.19. Плата за перевезення багажу стягується при його
прийманні, за винятком випадків приймання багажу за ярликом,
оплата за перевезення якого стягується на станції призначення під
час видачі. 4.2.20. Прийняття до перевезення у багажному вагоні собак,
дрібних домашніх тварин, бджіл і птахів проводиться за умови, що
цей вантаж не потребує перевантажування на шляху прямування. Бджоли приймаються до перевезення у багажному вагоні в
перехідний період року, коли температура повітря не вища
+10 град.C. Бджіл перевозять у вуликах або у фанерних пакетах під
наглядом супровідника, який повинен їхати у цьому ж поїзді. У
вагоні вулики і пакети розміщують так, щоб не були закриті
вентиляційні отвори вуликів і був забезпечений вільний прохід та
доступ повітря до них.
4.3. Перевезення багажу між нетарифними пунктами 4.3.1. Перевезення багажу з нетарифних зупинкових пунктів до
тарифних станцій і навпаки відбувається без перевантаження на
шляху прямування. ( Пункт 4.3.1 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мінтрансу N 611 ( z0001-00 ) від 21.12.99 ) 4.3.2. У разі відправлення багажу з тарифної станції до
нетарифного зупинкового пункту в багажній квитанції вказують
наступну за зупинковим пунктом тарифну станцію призначення з
зазначенням того, в якому пункті підлягає вивантаженню цей багаж. 4.3.3. Видача такого багажу на зупинковому пункті проводиться
прийомоздавальником безпосередньо з багажного вагона за час
стоянки даного поїзда в обмін на багажну квитанцію. У разі неявки
отримувача до багажного вагона на зупинковому пункті, відмови в
одержанні, псування багажу або часткової нестачі багаж не
вивантажується і доставляється на зазначену в багажній квитанції
тарифну станцію, де його видають у встановленому порядку. ( Пункт
4.3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 ) 4.3.4. При відправленні багажу від зупинкового пункту до
будь-якої на шляху прямування поїзда тарифної станції відправник
здає багаж за час стоянки даного поїзда (за розкладом)
безпосередньо в багажний вагон прийомоздавальнику. На підтвердження про прийняття багажу безпосередньо в
багажний вагон прийомоздавальник видає відправнику ярлик
встановленої форми, талон якого прикріплює до прийнятого багажу.
Перевезення багажу між нетарифними зупинковими пунктами не
виконуються. ( Пункт 4.3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 )
4.3.5. На кожну багажну відправку, прийняту з видачею ярлика,
прийомоздавальник вагона оформляє окремий здавальний список за
формою ЛУ-26, в якому проставляє дані, встановлені при прийомі
багажу, та ставить відмітку "Багаж за ярликом". ( Пункт 4.3.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 ) 4.3.6. Багаж здається прийомоздавальнику станції призначення
багажу під розписку у здавальному списку. ( Пункт 4.3.6 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 472 ( z1171-05 ) від 18.08.2005 ) 4.3.7. Багаж, прийнятий за ярликом, видається на станції
призначення після пред'явлення ярлика, встановлення ваги багажу та
оплати всіх платежів з видачею багажної квитанції. Вага багажу та
номер багажної квитанції вписуються в ярлик. Багажна дорожня
відомість залишається при корінці багажної квитанції. ( Пункт
4.3.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу
N 1069 ( z1611-04 ) від 06.12.2004 )вгору